Załącznik nr 10 Miejsce dostawy: Bielsko

Transkrypt

Załącznik nr 10 Miejsce dostawy: Bielsko
Załącznik nr 10
……………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
SAMODZIELNE WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. PLANOWANIA ZAJĘĆ
Miejsce dostawy: Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, Budynek nr L, pokój nr 013
L.p
Parametry
1
2
1
MONITOR LCD 29” o podanych niżej parametrach lub
równoważnych:
Typ matrycy IPS/AH-IPS; LED; Rozdzielczość negatywna
2560x1080; Jasność 300 cd/m2; Czas reakcji 5ms; Złącza DVI
Nazwa monitora:
Ilość
3
Cena
jednostkowa
netto [zł]
Kwota
Podatku
VAT[zł]
Cena brutto [zł]
Kol. (4+5) x 3
4
5
6
2
Sztuki
…………………………………………………………………………………….
Razem brutto:
Uwaga! Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną producenta zaproponowanego sprzętu
potwierdzającą spełnianie wymaganych parametrów.
………………………………………
(data)
……………………………………………
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
składania woli w imieniu Wykonawcy

Podobne dokumenty