GPRS-T1 - Abaks

Transkrypt

GPRS-T1 - Abaks
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
Komunikacja i powiadamianie
KONWERTER MONITORINGU NA TRANSMISJĘ GPRS/SMS
GPRS-T1
Skuteczne narzędzia powiadamiania odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych systemach alarmowych. W ofercie
firmy SATEL znaleźć można szereg urządzeń zaprojektowanych do niezawodnego przekazania informacji alarmowej
poprzez sieć telefoniczną (POTS i ISDN), sieć komórkową GSM czy sieci Ethernet.
WŁAŚCIWOŚCI
••konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej
centrali na transmisję GPRS/SMS
••automatyczne przełączenie na SMS w przypadku
braku GPRS
••powiadamianie SMS/CLIP
••wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
••sygnalizacja awarii łączności
DANE TECHNICZNE
Nominalne napięcie zasilania (±15%)
Średni pobór prądu w stanie gotowości (±10%)
12 V DC
50 mA
Maksymalny pobór prądu (±10%)
180 mA
Wymiary płytki elektroniki (mm)
80 x 57
Klasa środowiskowa
Zakres temperatur pracy
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.
II
-10°C…+55°C
www.satel.pl