INWESTYCJE KAPITAŁOWE

Transkrypt

INWESTYCJE KAPITAŁOWE
Moduł specjalności: Inwestycje kapitałowe
kierunek: Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia
rok akademicki 2016/2017
prof. dr hab. Jerzy Gajdka
rok semestr
III
Przedmioty modułu specjalności
KOD
wykładów ćw. aud. ćw. lab.
15
4
Zarządzanie finansowe
4
Podstawy funkcjonowania rynku kaitałowego
30
4
Rynek instrumentów pochodnych
30
5
Biznesplanowanie
15
5
Podstawy analizy fundamentalnej i technicznej
Szczegóły przedmiotu
ilość godzin
kon.
lab. Inf
sem.
30
lekt.
30
Forma
ECTS
Razem zaliczenia
4
45
Z
30
Z
2
60
Z
5
30
45
Z
3
30
30
Z
3
5
Zarządzanie finansami międzynarodowymi
15
15
30
Z
2
6
Metody ilościowe na rynku kapitałowym
15
30
45
Z
4
6
Rachunkowość instrumentów finansowych
15
15
30
Z
2
6
Podstawy analizy portfelowej
15
15
Z
1
6
Analiza instrumentów dłużnych
moduł specjalności: Inwestycje kapitałowe
30
30
360
Z
p. ECTS:
29
godzin:
3

Podobne dokumenty