Herzlich willkommen

Transkrypt

Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
Brama Brandenburska - symbol
zjednoczenia Niemiec
Panorama Berlina z wieży telewizyjnej
Holandia
Muzeum Pergamońskie
Niemcy
Rejs po Szprewie
od
539 zł
Polska
Berlin
Nowoczesny Berlin - Potsdamer Platz
Egzotyka Tropikalnej Wyspy*
Tropikalna
Wyspa
Belgia
Czechy
5 dni
B e r l i n o r a z B e r l i n – Tr o p i k a l n a Wy s p a *
tą okazją do poznania Berlina z innej perspektywy,
do zobaczenia Wyspy Muzeów, śmiałej architektonicznie dzielnicy rządowej wraz z siedzibą Kanclerza RFN, nowego dworca głównego oraz zabyt1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy; przejazd w kowych i nowych mostów łączących brzegi rzeki.
Powrót na nocleg.
kierunku stolicy Niemiec.
2 dzień
4 dzień
Przyjazd do Berlina w godzinach porannych. Zwie- Po śniadaniu realizacja programu zgodnie z wybradzanie największych atrakcji miasta rozpoczniemy nym wariantem:
od przejażdżki autokarem wzdłuż pozostałości
„muru berlińskiego” do Aleksanderplatz - głównego Zwiedzanie Berlina
placu dawnego Berlina. Stamtąd najbardziej znaną W tym dniu grupa porusza się po Berlinie bez
aleją miasta Unter den Linden udamy się do Bramy autokaru, który zawozi pozostałych klientów na
Brandenburskiej i siedziby parlamentu niemieckie- Tropikalną Wyspę do Krausnick. Zwiedzanie rozgo - Reichstagu. Przejazd przez dzielnicę rządową poczynamy od Muzeum Pergamońskiego - najobok Urzędu Kanclerskiego do serca zachodniej słynniejszego i najchętniej odwiedzanego muzeum
części Berlina - Europa Center. Tam zobaczymy ze- Berlina, w którym znajduje się ołtarz z Pergamonu
gar upływającego czasu, Kościół Pamięci Cesarza oraz droga procesyjna bogini Isztar z Babilonu.
Wilhelma - Gedächtniskirche. Spacerem po prome- Następnie zobaczymy zbiory egipskie wraz z
nadzie Kurfuerstendamm zakończymy zwiedzanie i popiersiem słynnej Nefretete. Podziwiając klasyudamy się na nocleg.
cystyczny Berlin Hohenzollernów, m.in.: Nowy Od3 dzień
wach, budynek opery, katedrę św. Jadwigi dociePo śniadaniu dalsze zwiedzanie stolicy Niemiec: ramy do Nikolaiviertel. Dzielnica będąca kolebką
przejazd na Gendarmenplatz z katedrą francuską, stolicy Niemiec jest ulubionym miejscem spacerów
przejście do Pomnika - mauzoleum Holocaustu, berlińczyków i turystów. Stanowi reminiscencję
przejazd do dawnego posterunku granicznego świetności przedwojennego Berlina. W czasie wolmiędzy sektorem sowieckim a amerykańskim nym możliwy wjazd na wieżę telewizyjną.
Checkpoint Charlie. Następnie udamy się na Potsdamer Platz do słynnego Sony-Center. Przejazd Tropikalna Wyspa*
przez Kulturforum i dzielnicę ambasad zakończy Przejazd (pod opieką kierowcy) do Krausnick, gdzie
spotkanie ze współczesną architekturą. Godzinna czeka na uczestników pobyt na Tropikalnej Wyspie.
przejażdżka statkiem po Szprewie będzie znakomi- Na 66 tys. metrów kwadratowych nawet w zimie jest
Program imprezy
ciepło i słonecznie. Na gości czeka największa w
Europie egzotyczna strefa saun i Morze Południowe
z piaszczystą plażą o długości 200 metrów. Można odwiedzić wioskę tropikalną, której największą
atrakcją jest oryginalna architektura – budowle pochodzące z krajów podzwrotnikowych. Pod dachem
rośnie tu około 600 rodzajów roślin. Większość z
nich pochodzi z regionu Azji i Pacyfiku oraz Ameryki
Południowej. Entuzjastów aktywnego wypoczynku
zainteresują cztery zjeżdżalnie wodne – od łagodnej
ślizgawki familijnej ze specjalnymi oponami po zjeżdżalnię turbo, na której można rozwinąć prędkość
nawet do 70 kilometrów na godzinę. Można także
polecieć balonem i podziwiać tropiki z wysokości 55
metrów. Na miejscu jest też fitnessclub oraz pole do
minigolfa. Dzień zabawy, radości i relaksu przy niezmiennej, przyjemnej temperaturze 25 stopni.
W godzinach wieczornych wyjazd (przez Berlin) w
drogę powrotną do Polski.
5 dzień
Przyjazd do Polski we wczesnych godzinach porannych.
Świadczenia
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu *** w Berlinie.
Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 2 śniadania w formie bufetu.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, video i
barkiem lub mikrobus z klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
Uwagi
programowe. Koszty płacone za całą grupę (np.
za lokalnych przewodników, opłaty rezerwacyjne)
są dzielone na wszystkich uczestników. Kolejność
realizacji programu może ulec zmianie.
Informacje praktyczne
Przejazd na trasie Warszawa - Berlin (ok. 600 km) ok. 12 godzin. Podczas przejazdu dłuższe przerwy
organizowane są co 4 godziny lub na przystankach,
gdzie wsiadają klienci. W trakcie zwiedzania przewidziane są przerwy na posiłki (koszt ok. 10 EUR).
Wyjazd z Leszna, Poznania i Bydgoszczy drugiego
dnia imprezy.
Terminy i ceny za os. w pok. 2/3 os.
Nr grupy
Terminy
Cena
ONTB 01
01.05 – 05.05
689 zł
ONTB 02
06.06 – 10.06
689 zł
ONTB 03
28.06 – 02.07
689 zł
ONTB 04
19.07 – 23.07
689 zł
ONTB 05
02.08 – 06.08
689 zł
ONTB 06
14.08 – 18.08
689 zł
ONTB 07
29.08 – 02.09
689 zł
ONTB 08
13.09 – 17.09
689 zł
ONTB 09
11.10 – 15.10
689 zł
Dopłata do pokoju 1-os. - 150 zł
Dopłata do wariantu Tropikalna Wyspa* - 50 zł
Pakiet bezpieczeństwa 50 zł - szczegóły na str. 6
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji - 2,4% ceny
Promocje
Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów muzealnych i na komunikację miejską
oraz rejsu po Szprewie (ok. 40 EUR). Bilet wstępu First minute - zniżka 100 zł do dnia 21.02
na Tropikalną Wyspę kosztuje ok. 30 EUR. Wariant Wiosenna promocja - zniżka 75 zł do dnia 20.03
– Tropikalna Wyspa* możliwy przy grupie min. 20 Słoneczna promocja - zniżka 50 zł do 17.04
os. W celu sprawnej realizacji programu część przeDla stałych klientów - zniżka 50 zł
jazdów może być realizowana środkami komunikaszczegóły na stronie 7
cji miejskiej. Gwarantujemy organizację imprezy
przy 20 zgłoszonych osobach. W przypadku grup
Rozkład jazdy nr 13
do 30 osób transport odbywać się może mniejszym autobusem lub mikrobusem z klimatyzacją. Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
Pilot rozlicza się z grupą z pobranych kwot na cele
za miejsce wsiadania na str. 154-155
Organizator: Almatur - Opole
12
Europa Środkowa