SCA Graphic Paper Polska

Transkrypt

SCA Graphic Paper Polska
SCA Graphic Paper Polska
Edycja luty 2011
publicationpapers.sca.com
Feed back form
Prosimy o Państwa opinię!
Państwa opinia ma dla nas bardzo duże znaczenie. Pomóżcie
nam stworzyć opracowanie zawierające wszystkie użyteczne
informacje. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i przekazanie
jej do najbliższego biura SCA.
Jak często chcielibyście Państwa otrzymywać aktualizację?
co roku
co dwa lata
Format
preferuję aktualny format (A4)
preferuję mniejszy format (A5)
Zawartość
aktualnie zamieszczane dane są wystarczające
proszę o uwzględnienie następujących tematów :.........................................................
........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Inne uwagi:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Proszę o kontakt osobisty w sprawie:
........................................................................................................................................ Imię i nazwisko .......................................................................................................................
Firma: ...................................................................................................................................
Telefon: ...................................................................................................................................
publicationpapers.sca.com
Wizja
Wspólnie osiągniemy
sukces.
Dbamy o zrównoważony rozwój i
relacje z klientami
SCA jest dostawcą doskonałej jakości
papierów publikacyjnych do druku gazet,
czasopism, katalogów i ulotek reklamowych.
Misja
Nasze produkty charakteryzują się unikalnym profilem ekologicznym. Długa tradycja
Naszym sukcesem jest
świadomego traktowania zagadnień ochrony
umiejętność kreowania
środowiska stawia nas pośród pionierów pronowych wartości dla
pagujących TCF (bielenie celulozy metodą
naszych klientów.
calkowicie bezchlorową) oraz FSC (certyfikat
odpowiedzialnego zarządzania zasobami
leśnymi).
Strategia biznesu
W tegorocznej edycji prezentujemy nowy
papier: GraphoMax. Jest to ulepszony papier
Dostarczamy papier
gazetowy do druku w technice HSWO. Jego
publikacyjny klientom
dodatkową zaletą jest dostosowanie do druku
wymagającym produktu o
czterobarwnych ilustracji.
wysokiej jakości i stabilnym W trosce o ochronę środowiska przeprofilu ekologicznym,
prowadzono w Szwecji badanie cyklu życia
wspieranego kompleksowy
(LCA), sprawdzające wpływ na środowisko
mi usługami.
czytelnictwa czasopism drukowanych oraz
czasopism w wersji elektronicznej. Badanie
to wykazało, że obciążenie środowiska w obu
Priorytetowe wartości przypadkach jest porównywalne i bardzo
małe.
Szacunek odpowiedzialność, Chcielibyśmy organizować lokalne spotkapozytywne nastawienie,
radość i szczerość.
Komunikat concept
W codziennej pracy
kierujemy się pasją.
Chcemy być bliżej Ciebie i
ciągle się doskonalić.
Wierzymy w nieustanny,
zrównoważony rozwój.
Ponieważ nam zależy.
Wspólnie odniesiemy sukces
nia poruszające tematykę ekologiczną.
W Holandii, Polsce i Wielkiej Brytanii
przeprowadziliśmy już z powodzeniem takie
akcje, a nasze biuro handlowe w Niemczech
otrzymało nagrodę FSC za wyjątkowe dokonania w dziedzinie promocji tej marki.
Nasz dział obsługi technicznej szybko
reaguje na zgłaszane problemy, zyskując sobie
renomę sprawnego i elastycznego zespołu.
Opracowaliśmy nowe, przejrzyste materiały
pomocnicze, przedstawiające proces produkcji papieru jak również transport i magazynowanie zwojów.
Nowe usługi oferuje system Argus – opracowana przez nas baza danych, umożliwiająca
porównywanie parametrów papieru na podstawie badania zadrukowanych i niezadrukowanych próbek.
Zasady, którym hołdujemy, stanowią podstawę silnych więzi, zarówno z naszymi klientami, jak i pomiędzy pracownikami SCA.
Sukces SCA zależy od osiągnięć naszych
klientów i tylko poprzez wzajemną współpracę możemy dostosowywać się do stale
zmieniającej się sytuacji rynkowej.
publicationpapers.sca.com
Wspólnie odniesiemy sukces
SCA – nasza firma
Firma SCA została założona w 1929 roku pod nazwą Svenska Cellulosa Aktiebolaget. Działalność SCA obejmuje wytwarzanie produktów higieny osobistej, bibułki, opakowań,
papierów publikacyjnych, wyrobów z drewna i biopaliw bazujących na surowcach leśnych.
ZARZĄD
PREZES I DYREKTOR
GENERALNY
Global Hygiene
Catagory
SCA Personal Care
Europe
SCA Tissue
Europe
SCA Forest Products
SCA Hygiene
Americas
SCA Asia Pacific
SCA Packaging Europe
SCA w skrócie
•• SCA jest międzynarodową firmą, oferującą produkty higieniczne, opakowania i papier
publikacyjny
•• Sprzedaż netto osiąga rocznie wartość około 11, 45 biliona Euro rocznie
•• Na początku 2010 roku SCA zatrudniała blisko 45 000 pracowników w około 60 krajach
Sprzedaż netto 2010
SEKm
120000
12
%
Operacyjny przepływ środków
pieniężnych 2010
SEKm
15000
100000
10
80000
8
60000
6
40000
4
6000
20000
2
3000
12000
0
2006
sprzedaż
Net sales netto
2007
2008
2009
2010
0
sprzedaż
Operatingnetto
margin
Z wyłączeniem pozycji nieporównywalnych
9000
0
2006
2007
zysk z działalności
Operating profit
operacyjnej
2008
2009
2010
operacyjny przepływ
Operating
cash flow
środków
pieniężnych
publicationpapers.sca.com
Wspólnie odniesiemy sukces
Nasza grupa
SCA Forest Products
Produkujemy papiery publikacyjne, celulozę, wyroby z drewna i
biopaliwa. Zarządzamy także holdingami leśnymi SCA, zaopatrując
szwedzki przemysł w surowiec drzewny i oferując oszczędne i
wydajne rozwiązania transportowe w ramach SCA.
SCA FOREST PRODUCTS
DZIAŁY
•Strategii rozwoju i analiz rynkowych
•Komunikacji
•Finansów
•HR
•Prawny
•Sprzedaży i marketingu
•Technologiczny
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI
SCA SKOG
SCA TIMBER
SCA ÖSTRAND
SCA ORTVIKEN
SCA LAAKIRCHEN
AYLESFORD
NEWSPRINT 50%
SCA GRAPHIC PAPER SALES NETWORK
SCA TRANSFOREST
SCA R&D CENTRE
SCA Forest Products w skrócie
•• SCA Graphic Sundsvall AB (Szwecja) produkuje papier gazetowy oraz papier LWC
•• SCA Graphic Laakirchen AG w Austrii produkuje standardowy i uszlachetniony papier SC do
zadruku w technice offsetowej i wklęsłodruku
•• Aylesford Newsprint w Wielkiej Brytanii (SCA posiada 50%-owy pakiet akcji) produkuje
makulaturowy papier gazetowy
• Fabryka celulozy w Östrand (Szwecja) wytwarza masę celulozową siarczanową, CTMP i wkładki absorpcyjne
• SCA Skog zarządza holdingami leśnymi SCA (2,6 miliona hektarów lasów zaopatrujących SCA
w Szwecji w surowce drzewne)
• SCA Timber jest jedną z największych w Europie firm tartacznych (dziewięć tartaków). Całkowita produkcja wyrobów z litego drewna wynosi 2,1 miliona metrów sześciennych
• SCA Transforest jest firmą logistyczną świadczącą usługi w zakresie transportu morskiego i lądowego na terenie Europy jak również do krajów zamorskich. Działalność ta wspierana jest przez
sieć terminali o strategicznych lokalizacjach w Europie
• SCA R&D Centre prowadzi strategiczne badania i opracowuje kierunki rozwoju SCA Forest
Products oraz SCA Packaging Europe
• Na początku 2010 roku SCA Forest Products zatrudniało około 4040 pracowników. Sprzedaż
netto wyniosła 17123 mln SEK, a operacyjny przepływ środków pieniężnych osiągnął 1860 mln
SEK
Wspólnie odniesiemy sukces
publicationpapers.sca.com
Nasza sieć sprzedaży
do Państwa usług
Klienci SCA usytuowani są głównie w
Europie. Aby utrzymać z nimi bliski kontakt
i zapewnić wysokiej jakości serwis, stworzyliśmy własną sieć sprzedaży. Papier publikacyjny sprzedajemy głównie za pośrednictwem
należących do SCA biur sprzedaży rozlokowanych w dwunastu krajach europejskich.
Na największych rynkach dysponujemy LTS
(Local Technical Service) – grupami eksper-
Papiernia
Fabryka celulozy
Biuro sprzedaży
tów w zakresie produkcji papieru i technik
druku, którzy są w stanie pomóc naszym
klientom w rozwiązaniu problemów technicznych. LTS współpracuje ściśle z papierniami
SCA oraz SCA R&D.
Naszym celem jest zapewnienie klientom
sprawnego serwisu logistycznego oraz technicznego.
publicationpapers.sca.com
Wspólnie odniesiemy sukces
Jesteśmy największym w Europie
prywatnym właścicielem lasów
• SCA jest jednym z największych w Europie właścicieli lasów, posiadającym 2,6
mln hektarów terenów leśnych w północnej Szwecji, z czego 2 miliony ha wykorzystuje się do produkcji drewna
• Jest to obszar pokrywający połowę terytorium Holandii
• Szwedzkie lasy będące własnością SCA
uzyskały w 1999 roku certyfikat FSC
• Włókno świerkowe z naszych lasów
stanowi najlepszy na świecie surowiec do
produkcji papieru publikacyjnego
• Pojedyncze drzewo z lasów SCA aż w
95 % jest przetwarzane na produkty i
energię. Ponieważ SCA posiada tartaki,
celulozownię, papiernie oraz produkuje
biopaliwo na bazie drewna, całość stanowi
jeden wydajny system. Używane są wszystkie rodzaje drewna i każda część drzewa
może być wykorzystana
• Corocznie wycina się około 4,2 mln metrów sześciennych. Roczny przyrost wynosi
natomiast 5,5 mln metrów sześciennych
• Każde wycięte drzewo zastępujemy trzema
nowymi
• Kiedy las osiąga wiek od 80 do 100 lat,
jest ekonomicznie dojrzały. Wtedy prowadzi się wyrąb drzew. Plany ekologicznego zagospodarowania przestrzennego
określają, które obszary leśne powinny być
zachowane dla przyszłych pokoleń
• W cyklu ekologicznym każdy etap naszych
działań realizujemy z poszanowaniem
środowiska naturalnego
Holdingi zarządzające lasami
Wspólnie odniesiemy sukces
publicationpapers.sca.com
Nasza strategia pozyskiwania
włókna
Staramy się optymalnie
wykorzystywać surowiec
dostępny lokalnie,
wydajnie zarządzając
zasobami, kontrolując koszty transportu
i emisję zanieczyszczeń. Świeże włókno
47% Świeże
drzewne
stosujemy w
włókno leśne
naszych zakładach w
Szwecji, zlokalizowanych w pobliżu należą-
Grupa SCA
53% Włókno
z recyklingu
cych do SCA kompleksów leśnych. W zakładach papierniczych w Aylesford w Wielkiej
Brytanii, w których SCA posiada 50%-owy
pakiet akcji, produkujemy papier wyłącznie z
łatwo dostępnej w bezpośrednim sąsiedztwie
Londynu makulatury, podczas gdy zakłady
SCA w Laakirchen w Austrii, wykorzystują
zarówno świeże włókno drzewne, jak i masę
makulaturowa (do 50% wagi papieru). SCA
zużywa 4,4 miliona ton makulatury, z czego
1,6 miliona ton zbierane jest w ramach własnych.
Sadzonki są zarodkiem nowego
lasu
• Corocznie produkujemy 85 mln sadzonek, aby stworzyć nowy las na terenach
należących do SCA oraz do prywatnych
właścicieli w regionie
• Większość nasion jest zbierana ręcznie w
naszych szkółkach nasiennych obejmujących obszar ok. 100 hektarów. Tworzy się
je ze skrupulatnie wyselekcjonowanych
drzew o udokumentowanej wysokiej
jakości
• Sadzonkom zapewnia się najlepsze z
możliwych warunki wzrostu. Centrala
komputerowa steruje szklarnią, ostrożnie
dozując nawodnienie, temperaturę, nawożenie i oświetlenie
• SCA posiada unikalny system umożliwiający obserwację każdej sadzonki przez
okres jej dorastania. Zapewnia on wiele
informacji istotnych dla uprawy pojedynczych sadzonek, jak i całego lasu.
• Sadzonki dorastają w środowisku zewnętrznym w szkółce leśnej. Sztuczna pokrywa
śnieżna pozwala na ich zabezpieczenie w
czasie bezśnieżnych zim
• Sadzonki drzew są przesadzane do lasu pomiędzy majem a wrześniem każdego roku
PAPIER GAZETOWY
PAPIER SC
PAPIER LWC
publicationpapers.sca.com
Wspólnie odniesiemy sukces
Gatunek/wykończenie Nazwa handlowa Główne parametry
Uszlachetniony
65, 70, 75, 80, 90 g/m².
Standard
Błyszczący
54, 57, 60, 65, 70, 80 g/m².
Matowy
57, 60, 65, 70 g/m².
SC-A++ HSWO
48*, 51, 54*, 57, 60* g/m².
SC-A HSWO
45*, 49, 52, 56, 60 g/m².
SC-A++
Rotograwiurowy
48*, 51, 54*, 57, 60* g/m².
SC-A+
Rotograwiurowy
48*, 51*, 54*, 56, 60* g/m².
SC-A
Rotograwiurowy
45*, 49, 52, 56, 60* g/m².
Klasy
ekonomicznej
Rotograwiurowy
45*, 49, 52, 56 g/m².
Super-biały
niepowlekany
offset
52, 55, 60 g/m².
Super-biały
niepowlekany
offset
49, 52, 55 g/m².
Niepowlekany
offset owysokiej
bialości
49, 52, 55 g/m².
Niepowlekany
offset owysokiej
bialości
45, 49 g/m².
Papier gazetowy
Premium
42,5, 45, 48,8 g/m².
Papier gazetowy
Premium
100% makulaturowy
* na żądanie
42,5, 45, 48,8, 52 g/m².
LW C – p a p i e r p oLW
w lC
ekany
publicationpapers.sca.com
Nasze papiery powlekane
Gatunek/
Nazwa handlowa
Gramatura Białość g/m²
ISO %
wykończenie
Uszlachetniony
LWC – papier powlekany
Główne parametry
• Bardzo wysoka białość
• Bardzo wysoki połysk
• Doskonała zadrukowalność
Standardowy
Błyszczący
• Bardzo wysoka nieprzezroczystość
• Wysoka pulchność
• Dobre odwzorowanie reprodukcji
Matowy
• Ułatwia czytanie
• Matowa powierzchnia bez refleksów
• Dobre odwzorowanie reprodukcji
Nieprze- Połysk
zroczystość
%
%
65
88
92,0
62
70
90
93,5
62
75
90
94,0
63
80
90
95,0
63
90
90
96,0
63
54
76
91,0
49
57
78
92,0
50
60
78
92,5
53
65
78
93,5
53
70
78
94,5
54
80
78
96,0
54
57
80
93,0
30
60
80
94,0
30
65
80
95,0
30
70
80
96,0
30
publicationpapers.sca.com
LW C LW
– pCa p i e r p o w l e k a n y
Papier LWC wykonany z
surowców wysokiej jakości
Papier powlekany o niskiej gramaturze (LWC) jest cienkim
papierem wykonanym ze ścieru świerkowego wzmocnionego
niewielkim dodatkiem siarczanowej masy celulozowej. Tak
powstały papier bazowy powlekany jest warstwą, której
najważniejszym składnikiem jest drobnoziarnisty kaolin.
SCA produkuje papier LWC od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Fabryka
w Ortviken wypracowała sobie mocną pozycję wśród producentów papieru najwyższej
jakości. Sukces możliwy był dzięki kombinacji zastosowanych surowców oraz rozwiązań technologicznych.
Ogromne połacie lasów należących do SCA zapewniają dostęp do najwyższej jakości
surowca drzewnego.
Bliska współpraca z fabryką celulozy w Östrand umożliwiła opracowanie technologii
produkcji wzmocnionej masy celulozowej o właściwościach pozwalających na utrzymanie niskiego udziału celulozy siarczanowej. Jest to korzystne zarówno dla parametrów
optycznych papieru, jak i dla kosztów produkcji. Kluczową rolę w odniesieniu tego
sukcesu odegrała praca komórki badawczo-rozwojowej SCA.
Przyjazny dla środowiska
Zarówno LWC jak i nasze pozostałe papiery publikacyjne mogą być oferowane z
certyfikatem FSC i są wytwarzane z zastosowaniem celulozy bielonej metodą całkowicie bezchlorową (TCF). Zużycie energii w znacznym stopniu bazuje na biopaliwach
– głównie na kombinacji energii elektrycznej i cieplnej. Nasza polityka ekologiczna
zakłada produkcję wyrobów w sposób pozwalający stale redukować jej oddziaływanie
na środowisko naturalne. Odnawianie zasobów jest w niej wiodącą zasadą. Naszym
długoterminowym celem jest zamknięty proces produkcji.
Maszyny papiernicze
Moce produkcyjne: 500 000 ton.
LWC – papier powlekany
PM 1 Szerokość robocza 640 cm.
PM 4 Szerokość robocza 774 cm.
LW C – p a p i e r p oLW
w lC
ekany
publicationpapers.sca.com
Pozwól się zainspirować
Papier publikacyjny powlekany o wysokiej białości i
wysokiej gramaturze do druku w technice HSWO.
GraphoCote jest bardzo białym i błyszczącym papierem LWC o doskonalej zadrukowalności.
GraphoCote jest wykonany z masy celulozowej wytworzonej techniką całkowicie
bezchlorową (TCF). Produkcja GraphoCote jest objęta certyfikatem ISO 9001 i
14001 oraz CoC FSC.
Dostępne gramatury: 65, 70, 75, 80, 90 g/m2.
Zalety
•
Wysoka białość
•
Wysoki połysk po zadruku
•
Dobra wsiąkliwość i niskie zużycie farby drukarskiej
•
Wysoka wytrzymałość powierzchni pozwalająca na stosowanie farb drukarskich o
wysokim połysku
•
Niebieskawy odcień
•
Wysoka pulchność i sztywność gwarantuje doskonałą zadrukowalność i optycznie większą objętość czasopisma
•
TCF i FSC
Idealny do druku czasopism, magazynów i katalogów o szczególnie
wysokich wymaganiach w zakresie
odwzorowania kolorów i obrazów.
LW C LW
– pCa p i e r p o w l e k a n y
publicationpapers.sca.com
Product Specification *
100% TCF (Totally Chlorine Free)
Grammage (g/m²)
ISO 536
65
70
75
80
90
Brightness, %
ISO 2470 D65
88
90
90
90
90
Opacity, %
ISO 2471
92
93,5
94
95
96
Gloss, %
T480 Hunter 75 º
62
62
63
63
63
Bulk, cm³/g
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
L*, %
ISO 5631 D65 C/2
92
93
93
93
93
a*, %
ISO 5631 D65 C/2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
b*, %
ISO 5631 D65 C/2
-4
-5
-5
-5,5
-5,5
*The values given are target values and variations occur.
Producer
SCA Ortviken, Sweden.
Areas of applications
Magazines, supplements and inserts printed in heatset
web offset.
Reel diameters
Standard diameters are 100, 120 and 125 cm.
(Machine width max 6.39 m.)
Reel width
The minimum reel width which can be produced is 400
mm.
Web length
Approximately:
g/m²
65
70
75
80
90
Ø 100 cm
14500
13500
12500
11500
10500
Ø 120 cm
21000
19500
18000
17000
16000
Ø 125 cm
23000
21000
19500
18000
16500
Rev. 2010-12-07 Environment
TCF (totally chlorine-free) and certified in accordance
with ISO 9001 and 14001. Chain of Custody in accordance with FSC.
Wrapping
Reels are wrapped in polyethene laminated liner with
inner endshields of corrugated board and polyethene
coated outer endshields.
Packing
Reels less than 600 mm in width are always co-packed.
Surface pH value
The surface pH value of the paper is >6.
LW C – p a p i e r p oLW
w lC
ekany
publicationpapers.sca.com
Papier preferowany przez
drukarzy
Powlekany papier publikacyjny o wysokiej nieprzezroczystości i pulchności także w niższych gramaturach do
zadruku w technice heatsetowej (HSWO).
GraphoLux – standardowy błyszczący papier LWC dostępny także w niższych
gramaturach.
GraphoLux jest wykonany z masy celulozowej wytworzonej techniką całkowicie
bezchlorową (TCF). Produkcja GraphoLux jest objęta certyfikatem ISO 9001 i
14001 oraz CoC FSC.
Dostępne gramatury: 54, 57, 60, 65, 70, 80 g/m2.
Zalety
•
Wysoka pulchność i sztywność gwarantuje doskonałą zadrukowalność i optycznie większą objętość czasopisma
•• Wysoka nieprzezroczystość
•• Dobry kontrast po zadruku (ułatwia czytanie gwarantując jednocześnie dobry
połysk przy reprodukcji obrazów)
•• Najwyższa białość w segmencie niskich gramatur oraz niebieskawy odcień
•• Doskonała zadrukowalność pozwalająca uzyskać dobrą wydajność produkcji
•
Doskonała wsiąkliwość
•
Dobra wytrzymałość powierzchni pozwalająca na stosowanie farb drukarskich o
wysokim połysku
•• TCF i FSC
Idealny do druku czasopism,
dodatków i ulotek reklamowych
w technice HSWO.
LW C LW
– pCa p i e r p o w l e k a n y
publicationpapers.sca.com
Product Specification *
100% TCF (Totally Chlorine Free)
Grammage (g/m²)
ISO 536
54
57
60
65
70
80
Brightness, %
ISO 2470 D65
76
78
78
78
78
78
Opacity, %
ISO 2471
91
91,5
92,5
93,5
94,5
96
Gloss, %
T480 Hunter 75 º
49
50
53
53
54
54
Bulk, cm³/g
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
L*, %
ISO 5631 D65 C/2
89
90
90
91
91
91
a*, %
ISO 5631 D65 C/2
-0,4
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
b*, %
ISO 5631 D65 C/2
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
*The values given are target values and variations occur.
Environment
TCF (totally chlorine-free) and certified in accordance
with ISO 9001 and 14001. Chain of Custody in accordance with FSC.
Producer
SCA Ortviken, Sweden.
Areas of applications
Magazines, supplements and inserts printed in heatset web
offset.
Wrapping
Reels are wrapped in polyethene laminated liner with
inner endshields of corrugated board and polyethene
coated outer endshields.
Reel diameters
Standard diameters are 100, 120 and 125 cm.
(Machine width max 7.74 m.)
Packing
Reels less than 600 mm in width are always co-packed.
Reel width
The minimum reel width which can be produced is 400 mm.
Surface pH value
The surface pH value of the paper is >6.
Web length
Approximately:
g/m²
54
57
60
65
70
80
Ø 100 cm 15 500
15 000
14 000 13 000 12 200
11 000
Ø 120 cm 22 500
21 500
20 500 18 000 17 700
16 000
Ø 125 cm 24 500
Rev. 2010-12-07 23 500
22 000 19 000 19 100
18 000
LW C – p a p i e r p oLW
w lC
ekany
publicationpapers.sca.com
Wyeksponuj swoje
przesłanie
Ułatwiający czytanie papier LWC do druku w technice
HSWO.
Zalety papieru GraphoMatt najbardziej widoczne są przy realizacji zleceń
łączących druk tekstu i obrazów. Dzięki matowej powierzchni drukowany
tekst jest czytelny, natomiast obrazy nabierają połysku.
Produkcja GraphoMatt jest objęta certyfikatem ISO 9001 i 14001 oraz CoC
FSC.
Dostępne gramatury: 57, 60, 65, 70 g/m².
Zalety
•
Czytelny tekst
•• Wysoka sztywność
•• Wysoka nieprzezroczystość
•• Doskonała zadrukowalność pozwala na uzyskanie dobrej wydajności produkcji
•• Bardzo dobra wsiąkliwość
•• Dobra wytrzymałość powierzchni pozwalająca na stosowanie farb drukarskich o wysokim połysku
•• Dobry kontrast po zadruku (ułatwia czytanie gwarantując jednocześnie
dobry połysk przy druku obrazów)
•
TCF i FSC
Idealny do druku czasopism,
dodatków i ulotek reklamowych w
technice HSWO – zwłaszcza przy
rozbudowanym tekście.
LW C LW
– pCa p i e r p o w l e k a n y
publicationpapers.sca.com
Product Specification *
100% TCF (Totally Chlorine Free)
Grammage (g/m²)
ISO 536
57
60
65
70
Brightness, %
ISO 2470 D65
80
80
80
80
Opacity, %
ISO 2471
93
94
95
96
Gloss, %
T480 Hunter 75 º
30
30
30
30
Bulk, cm³/g
1,1
1,1
1,1
1,1
L*, %
ISO 5631 D65 C/2
90
91
91
92
a*, %
ISO 5631 D65 C/2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
b*, %
ISO 5631 D65 C/2
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
*The values given are target values and variations occur.
Producer
SCA Ortviken, Sweden.
Areas of applications
Magazines, supplements and inserts printed in heatset web
offset.
Reel diameters
Standard diameters are 100, 120 and 125 cm.
(Machine width max 7.74 m.)
Reel width
The minimum reel width which can be produced is 400 mm.
Wrapping
Reels are wrapped in polyethene laminated liner with
inner endshields of corrugated board and polyethene
coated outer endshields.
Packing
Reels less than 600 mm in width are always co-packed.
Surface pH value
The surface pH value of the paper is >6.
Web length
Approximately:
g/m²
Environment
TCF (totally chlorine-free) and certified in accordance
with ISO 9001 and 14001. Chain of Custody in accordance with FSC.
57
60
65
70
Ø 100 cm
13 500
13 000
11 500
11 000
Ø 120 cm
19 500
18 500
16 500
15 500
Ø 125 cm 21 000
Rev. 2010-12-07 20 000
18 000
17 500
S C – p a p i e r SsCa t y n o w a n y
publicationpapers.sca.com
Nasze papiery SC
Gatunek/
Nazwa handlowa
wykończenie
Główne parametry
Gramatura Białość g/m²
ISO %
SC-A++
HSWO
48*
89,0
45
51
90,0
46
91,0
47
57
92,0
48
60*
93,0
49
45*
87,0
43
49
89,0
46
91,0
46
56
93,0
46
60
94,0
47
48*
90,0
46
51
90,0
47
91,5
47
57
92,0
48
60*
93,0
48
48*
90,0
45
51*
90,0
46
90,5
47
56
92,0
47
60*
93,0
48
45*
89,0
45
49
90,0
45
92,0
46
56
93,0
47
60*
94,0
48
45*
90,0
45
91,0
45
92,0
45
93,0
45
54*
• Wysoka nieprzezroczystość
• Wysoki połysk po zadruku
• Może być zadrukowywany z użyciem
europejskich farb o wysokiej lepkości
SC-A
HSWO
• Zrównoważona białość i pulchność
• Wysoki połysk papieru
• Bardzo dobra zadrukowalność
PAPIER SC
SC-A++
Rotograwiurowy
52
54*
• Wysoki połysk po zadruku
• Dobry kontrast po zadruku
• Bardzo dobra zadrukowalność
SC-A+
Rotograwiurowy
54*
• Podwyższona białość
• Wysoka nieprzezroczystość
• Dobry połysk papieru i połysk po
zadruku
SC-A
Rotograwiurowy
52
• Bardzo dobra drukowność
• Wysoki połysk po zadruku
• Bardzo dobra zadrukowalność
Klasy
ekonomicznej
Rotograwiurowy
52
56
* na żądanie
80
68
80
73
68
49
• Product ekologiczny
Nieprze- Połysk
zroczystość
%
%
67
publicationpapers.sca.com
S C – p a pSi C
er satynowany
Lider jakości w papierach SC
SCA Graphic Laakirchen produkuje papier SC o wysokim połysku przeznaczony do
druku magazynów, katalogów i materiałów reklamowych.
Przez dziesięciolecia fabryka w Laakirchen była liderem jakości wśród producentów
papieru SC. GraphoNova i GraphoPrestige – produkty o najwyższej jakości wyznaczają
nowy standard wśród papierów tego gatunku.
Standardowe papiery SC – GraphoGravure do druku wklęsłego oraz GraphoSet – do
druku offsetowego to – w opinii wielu wiodących firm wydawniczych i drukarskich –
doskonały wybór.
Papier SC klasy ekonomicznej, GraphoVerde, o min. 50%-owym udziale makulatury jest produktem ekologicznym.
Temperatura i ciśnienie nadają charakter
Papier SC produkuje się z mieszaniny ścieru świerkowego, masy celulozowej siarczanowej i wypełniacza – najczęściej drobno zmielonego kaolinu. W Laakirchen dużą część
składu włóknistego stanowi także masa makulaturowa. Wszystkie składniki miesza się,
aby uzyskać mocny, nieprzezroczysty i pulchny papier, któremu ostateczny charakter
nadaje sprasowanie pod wysokim ciśnieniem pomiędzy gorącymi walcami.
Prekursor w dziedzinie ochrony środowiska
SCA Graphic Laakirchen jest pionierem w pracy nad ochroną środowiska. Fabryka
zużywa duże ilości makulatury, nie narażając na szwank jakości papieru. Papiernia w
Laakirchen była pierwszym producentem papieru stosującym wyłącznie całkowicie bezchlorowo bieloną masę celulozową, której najważniejszym dostawcą jest celulozownia
SCA w Östrand. Stosując zamknięte procesy produkcyjne fabryka zredukowała ilość
odpadów. Udało się to osiagnać dzięki znalezieniu nowych zastosowań dla bio-produktów.
Maszyny papiernicze
Moce produkcyjne: 510 000 ton.
PM 10 Szerokość robocza max. 724 cm.
PM 11 Szerokość robocza max. 870 cm.
S C – p a p i e r SsCa t y n o w a n y
publicationpapers.sca.com
Nowy wybór – Nova jakość
Najnowsza generacja papieru SC o wysokim połysku
(podobnego do papieru powlekanego) do druku w
technice HSWO.
Ten niepowlekany papier drzewny zapewnia wydajność, która wcześniej była możliwa jedynie przy zastosowaniu standardowego papieru LWC.
GraphoNova – papier o dobrym połysku i wysokiej pulchności – gwarantuje możliwość wykorzystania do druku farb o wysokiej lepkości w standardach europejskich (stosowanych głównie do zadruku papierów powlekanych).
GraphoNova jest wykonana z celulozy siarczanowej TCF, ścieru, masy z odbarwionej makulatury i wypełniacza. Produkcja GraphoNova jest objęta certyfikatem ISO
9001 i 14001 oraz CoC FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC (Programme
for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Dostępne gramatury: 51, 57 g/m² (inne gramatury po uzgodnieniu z papiernią).
Zalety
•
Wysoka białość
•• Wysoka nieprzezroczystość
•• Bardzo dobry połysk i wysoka pulchność
•• Lekko niebieskawy odcień
•• Doskonała wsiąkliwość (obniżone zużycie farby drukarskiej)
•• Wiodący w druku błyszczącym
•• Bardzo dobra reprodukcja zdjęć o wysokim kontraście
•• Wysoka wytrzymałość powierzchni papieru prowadząca do krótszych interwałów
w myciu obciągów gumowych
•• Możliwość zadruku europejskimi farbami drukarskimi o wysokiej lepkości.
•• Równomierny profil papieru podczas zadruku
•• Bardzo dobra wydajność na maszynie drukarskiej
•
Alternatywa dla papieru LWC
•
TCF, FSC i PEFC
Odpowiedni do druku wysokiej
jakości czasopism, katalogów i
dodatków w technice HSWO.
publicationpapers.sca.com
SC
Product Specification *
100% TCF (Totally Chlorine Free)
Grammage (g/m²)
DIN EN ISO 536
(48)
51
(54)
57
(60)
ISO Brightness R457, %
DIN 53145-2 / ISO 2470 D65
80
80
80
80
80
Opacity, %
DIN 53 146 / ISO 2471
89
90
91
92
93
Tensile force MD, N
DIN EN ISO 1924-2
38
38
39
39
39
Gloss Tappi UWS/LWS, %
DIN EN ISO 8254-1 (Lehmann Instrument)
45
46
47
48
49
Caliper/Thickness, µm
DIN EN ISO 534
44
46
47
51
53
Porosity Bendtsen, ml/min
DIN 53120-1
27
25
24
22
20
Luminance factor Y, %
DIN 53 140 / ISO 2471
77
77
77
77
77
L*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
90
90
90
90
90
a*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
b*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
*The values given are target values and variations occur.
(48, 54, 60) grammage available on request.
Environment
TCF (totally chlorine-free), registered and certified in accordance
with ISO 9001 and 14001. Chain of Custody in accordance with
FSC and PEFC.
Producer
SCA Graphic Laakirchen, Austria.
Areas of application
Magazines, supplements and catalogues for Heatset
Weboffset printing.
Reel dimensions
Diameters from 120 cm to 125 cm as standard. Reel width
ranging from 40 to 432 cm.
Web length
Approximately:
g/m²
48
51
57
60
28 700
28 400
24 700
23 200
Ø 125 cm
31 000
Rev. 2010-12-07
29 200
26 400
25 100
Ø 120 cm
Wrapping
Reels are wrapped in PE-laminated kraftliner, inner endshields
are of full paperboard and outer endshields of PE-coated testliner or kraftliner. Additional edge protection is attached.
Labelling
The unwrapped reel ends are marked with an arrow showing
the direction of unwinding, reel number (including production
year) reel width and basis weight. The labels contain a 12 digit
barcode (interleaved 2/5) indicating the reel number and the reel
weight in kg.
S C – p a p i e r SsCa t y n o w a n y
publicationpapers.sca.com
Drukuj bez problemów
Standardowy papier SC przeznaczony do druku w
technice HSWO, o wysokim połysku i bardzo dobrej
zadrukowalności.
GraphoSet jest papierem SC błyszczącym i niepowlekanym, przeznaczonym do
druku czasopism, katalogów i dodatków w technice HSWO.
GraphoSet jest wykonany z celulozy siarczanowej TCF, ścieru, masy z odbarwionej
makulatury i wypełniacza. Produkcja GraphoSet jest objęta certyfikatem ISO 9001
i 14001 oraz CoC FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification Schemes).
Dostępne gramatury: 49, 52, 56, 60 g/m² (inne gramatury po uzgodnieniu z
papiernią).
Zalety
•
Wysoki połysk papieru
•• Wysoka nieprzezroczystość
•• Doskonała relacja między białością a pulchnością
•• Wysoki połysk po zadruku
•• Bardzo dobra wsiąkliwość farby drukarskiej
•• Wysoka wytrzymałość powierzchni papieru prowadząca do krótszych interwałów
w myciu obciągów gumowych
•• Bardzo dobra zadrukowalność
•
TCF, FSC i PEFC
Idealny do druku czasopism, katalogów i dodatków w technice HSWO.
publicationpapers.sca.com
SC
Product Specification *
100% TCF (Totally Chlorine Free)
Grammage (g/m²)
DIN EN ISO 536
(45)
49
52
56
60
ISO Brightness R457, %
DIN 53145-2 / ISO 2470 D65
68
68
68
68
68
Opacity, %
DIN 53 146 / ISO 2471
87
89
91
93
94
Tensile force MD, N
DIN EN ISO 1924-2
36
37
38
38
39
Gloss Tappi UWS/LWS, %
DIN EN ISO 8254-1 (Lehmann Instrument)
43
46
46
46
47
Caliper/Thickness, µm
DIN EN ISO 534
43
45
47
49
52
Porosity Bendtsen, ml/min
DIN 53120-1
25
22
20
18
17
Luminance factor Y, %
DIN 53 140 / ISO 2471
73
73
73
73
73
L*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
88,5
88,5
88,5
88,5
88,5
a*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
-1,3
-1,3
-1,3
-1,3
-1,3
b*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
*The values given are target values and variations occur.
(45) grammage available on request.
Producer
SCA Graphic Laakirchen, Austria.
Areas of application
For printing magazines, supplements and catalogues fin
Heatset Weboffset.
Reel dimensions
Diameters from 120 cm to 125 cm as standard. Reel width
ranging from 40 to 432 cm.
Web length
Approximately:
g/m²
49
52
56
60
Ø 120 cm
29 200
27 300
25 300
23 800
Ø 125 cm
30 800
29 200
27 000
25 400
Rev. 2010-12-07
Environment
TCF (totally chlorine-free), registered and certified in accordance
with ISO 9001 and 14001. Chain of Custody in accordance with
FSC and PEFC.
Wrapping
Reels are wrapped in PE-laminated kraftliner, inner endshields
are of full paperboard and outer endshields of PE-coated testliner or kraftliner. Additional edge protection is attached.
Labelling
The unwrapped reel ends are marked with an arrow showing
the direction of unwinding, reel number (including production
year) reel width and basis weight. The labels contain a 12 digit
barcode (interleaved 2/5) indicating the reel number and the reel
weight in kg.
S C – p a p i e r SsCa t y n o w a n y
publicationpapers.sca.com
Zachowaj doskonałe wrażenie
Wyjątkowy uszlachetniony papier SC o wysokiej
białości, przeznaczony do druku rotograwiurowego.
GraphoPrestige oferuje unikalną kombinację bardzo dobrej drukowności i zadrukowalności. Może być stosowany jako alternatywa standardowego papieru
LWC.
GraphoPrestige jest wykonany z celulozy siarczanowej TCF, ścieru, masy z
odbarwionej makulatury i wypełniacza. Produkcja GraphoPrestige jest objęta
certyfikatem ISO 9001 i 14001oraz CoC FSC (Forest Stewardship Council)
i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Dostępne gramatury: 51, 57 g/m² (inne gramatury po uzgodnieniu z papiernią).
Zalety
•
Wysoka białość
•• Niebieskawy odcień
•• Czystość optyczna
•• Bardzo dobra wsiąkliwość farby drukarskiej
•• Równomierne pokrycie farbą
•• Doskonały połysk po zadruku
•• Wspaniały kontrast zadruku
•• Bardzo dobra zadrukowalność
•• Alternatywa dla papierów LWC
•
TCF, FSC i PEFC
Odpowiedni do druku wysokiej jakości czasopism, katalogów i dodatków
w technice wklęsłodrukowej.
publicationpapers.sca.com
SC
Product Specification *
100% TCF (Totally Chlorine Free)
Grammage (g/m²)
DIN EN ISO 536
(48)
51
(54)
57
(60)
ISO Brightness R457, %
DIN 53145-2 / ISO 2470 D65
80
80
80
80
80
Opacity, %
DIN 53 146 / ISO 2471
90
90
91,5
92
93
Tensile force MD, N
DIN EN ISO 1924-2
34
34
34
34
34
Gloss Tappi UWS/LWS, %
DIN EN ISO 8254-1 (Lehmann Instrument)
46
47
47
48
48
Caliper/Thickness, µm
DIN EN ISO 534
45
47
48
49
50
Porosity Bendtsen, ml/min
DIN 53120-1
27
24
22
22
20
PPS - Roughness UWS/LWS, µ
DIN ISO 8791-4 1.0 Mpa
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Luminance factor Y, %
DIN 53 140 / ISO 2471
79
79
79
79
79
L*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
91
91
91
91
91
a*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
b*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
(48), (54), (60) grammage available on request.
*The values given are target values and variations occur.
Producer
SCA Graphic Laakirchen, Austria.
Areas of application
Magazines, supplements and catalogues for rotogravure
printing.
Reel dimensions
Diameters from 120 cm to 125 cm as standard. Reel width
ranging from 40 to 432 cm.
Web length
Approximately:
g/m²
48
Ø 120 cm
Ø 125 cm
31 500
Rev. 2010-12-07
54
57
60
26 500
24 700
24 000
28 400
26 700
25 600
Environment
TCF (totally chlorine-free), registered and certified in accordance
with ISO 9001 and 14001. Chain of Custody in accordance with
FSC and PEFC.
Wrapping
Reels are wrapped in PE-laminated kraftliner, inner endshields
are of full paperboard and outer endshields of PE-coated testliner or kraftliner. Additional edge protection is attached.
Labelling
The unwrapped reel ends are marked with an arrow showing
the direction of unwinding, reel number (including production
year) reel width and basis weight. The labels contain a 12 digit
barcode (interleaved 2/5) indicating the reel number and the reel
weight in kg.
S C – p a p i e r SsCa t y n o w a n y
publicationpapers.sca.com
Uzyskaj lepszy obraz
Uszlachetniony papier SC o wysokiej białości i
wysokiej nieprzezroczystości, przeznaczony do druku
rotograwiurowego.
GraphoGrande jest papierem niepowlekanym o wysokim połysku, odpowiednim do druku czasopism, katalogów i dodatków.
GraphoGrande jest wykonany z celulozy siarczanowej TCF ścieru, masy z
odbarwionej makulatury i wypełniacza. Produkcja GraphoGrande jest objęta
certyfikatem ISO 9001 i 14001 oraz CoC FSC (Forest Stewardship Council)
i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Dostępne gramatury: 56 g/m² (inne gramatury po uzgodnieniu z papiernią).
Zalety
•
Podwyższona białość
•• Lekko niebieskawy odcień
•• Wysoka nieprzezroczystość
•• Brak ciemnienia papieru przy kalandrowaniu
•• Dobry połysk papieru i zadruku
•• Równomierne pokrycie farbą
•
Stała wydajność maszyn drukarskich w hali maszyn
•
TCF, FSC i PEFC
Idealny do druku czasopism,
katalogów i dodatków.
publicationpapers.sca.com
SC
Product Specification *
100% TCF (Totally Chlorine Free)
Grammage (g/m²)
DIN EN ISO 536
(48)
(51)
(54)
56
(60)
ISO Brightness R457, %
DIN 53145-2 / ISO 2470 D65
73
73
73
73
73
Opacity, %
DIN 53 146 / ISO 2471
90
90
90,5
92
93
Tensile force MD, N
DIN EN ISO 1924-2
34
34
34
34
34
Gloss Tappi UWS/LWS, %
DIN EN ISO 8254-1 (Lehmann Instrument)
45
46
47
47
48
Caliper/Thickness, µm
DIN EN ISO 534
45
46
47
48
49
Porosity Bendtsen, ml/min
DIN 53120-1
24
22
20
17
15
PPS - Roughness UWS/LWS, µ
DIN ISO 8791-4 1.0 Mpa
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Luminance factor Y, %
DIN 53 140 / ISO 2471
77
77
77
77
77
L*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
90
90
90
90
90
a*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
b*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
(48), (51), (54), (60) grammage available on request.
*The values given are target values and variations occur.
Producer
SCA Graphic Laakirchen, Austria.
Areas of application
Magazines, supplements and catalogues for rotogravure
printing.
Reel dimensions
Diameters from 120 cm to 125 cm as standard. Reel width
ranging from 40 to 432 cm.
Web length
Approximately:
g/m²
Ø 100 cm
48
51
56
60
31 600
29 800
27 600
25 100
Rev. 2010-12-07
Environment
TCF (totally chlorine-free), registered and certified in accordance with ISO 9001 and 14001. Chain of Custody in accordance with FSC and PEFC.
Wrapping
Reels are wrapped in PE-laminated kraftliner, inner endshields are of full paperboard and outer endshields of
PE-coated testliner or kraftliner. Additional edge protection is
attached.
Labelling
The unwrapped reel ends are marked with an arrow showing
the direction of unwinding, reel number (including production
year) reel width and basis weight. The labels contain a 12
digit barcode (interleaved 2/5) indicating the reel number and
the reel weight in kg.
S C – p a p i e r SsCa t y n o w a n y
publicationpapers.sca.com
Dotrzymane obietnice
Standardowy papier SC do druku rotograwiurowego,
o dobrym połysku i doskonałej drukowności.
GraphoGravure jest papierem niepowlekanym używanym do druku czasopism,
katalogów i dodatków.
GraphoGravure jest wykonany z celulozy siarczanowej TCF, ścieru, masy z odbarwionej makulatury i wypełniacza. Produkcja GraphoGravure jest objęta certyfikatem ISO 9001 i 14001 oraz CoC FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Dostępne gramatury: 49, 52, 56 g/m² (inne gramatury po uzgodnieniu z papiernią).
Zalety
•
Wysoka nieprzezroczystość
•• Doskonały połysk po zadruku
•• Bardzo dobra drukowność
•• Stała wydajność maszyn drukarskich
•
TCF, FSC i PEFC
Idealny do druku czasopism, katalogów i dodatków.
publicationpapers.sca.com
SC
Product Specification *
100% TCF (Totally Chlorine Free)
Grammage (g/m²)
DIN EN ISO 536
(45)
49
52
56
(60)
ISO Brightness R457, %
DIN 53145-2 / ISO 2470 D65
68
68
68
68
68
Opacity, %
DIN 53 146 / ISO 2471
89
90
92
93
94
Tensile force MD, N
DIN EN ISO 1924-2
34
34
34
34
34
Gloss Tappi UWS/LWS, %
DIN EN ISO 8254-1 (Lehmann Instrument)
45
45
46
47
48
Caliper/Thickness, µm
DIN EN ISO 534
42
44
46
48
49
Porosity Bendtsen, ml/min
DIN 53120-1
25
22
18
15
12
PPS - Roughness UWS/LWS, µ
DIN ISO 8791-4 1.0 Mpa
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Luminance factor Y, %
DIN 53 140 / ISO 2471
72
72
72
72
72
L*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
88
88
88
88
88
a*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
b*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
(48), (60) grammage available on request.
*The values given are target values and variations occur.
Producer
SCA Graphic Laakirchen, Austria.
Areas of application
Magazines, supplements and catalogues for rotogravure
printing.
Reel dimensions
Diameters from 120 cm to 125 cm as standard. Reel width
ranging from 40 to 432 cm.
Web length
The correlation between grammage (g/m²) and web
length (m) for various reel diameters are approximately:
g/m²
49
52
56
60
Ø 120 cm
28 200
27 500
26 000
23 800
Ø 125 cm
30 000
29 300
27 700
26 700
Rev. 2010-12-07
Environment
TCF (totally chlorine-free), registered and certified in accordance
with ISO 9001 and 14001. Chain of Custody in accordance with
FSC and PEFC.
Wrapping
Reels are wrapped in PE-laminated kraftliner, inner endshields
are of full paperboard and outer endshields of PE-coated testliner or kraftliner. Additional edge protection is attached.
Labelling
The unwrapped reel ends are marked with an arrow showing
the direction of unwinding, reel number (including production
year) reel width and basis weight. The labels contain a 12 digit
barcode (interleaved 2/5) indicating the reel number and the reel
weight in kg.
S C – p a p i e r SsCa t y n o w a n y
publicationpapers.sca.com
Dokonaj naturalnego wyboru
Papier klasy ekonomicznej o wysokiej zawartości
makulatury (min. 50%) do druku wklęsłego jest produktem
ekologicznym.
GraphoVerde jest papierem niepowlekanym stosowanym do druku magazynów,
katalogów i dodatków.
GraphoVerde produkowane jest z celulozy TCF, ścieru drzew¬nego, odbarwianej
makulatury i wypełniaczy.
Produkcja GraphoVerde jest objęta certyfikatem ISO 9001 i 14001 oraz CoC FSC
(Forest Stewardship Council) i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes).
Dostępny w gramaturach: 49, 52, 56 g/m² (inne gramatury wymagają uzgodnienia
z papiernią).
Zalety
• Product ekologiczny
• Oszczędność surowców
• Wysoka zawartość makulatury (min. 50 %)
• Dostępny w rolach o dużej szerokości
• Znakomita drukowność
• Doskonała zadrukowalność
• TCF, FSC oraz PEFC
Do druku magazynów i materiałów
reklamowych w technice rotograwiurowej.
publicationpapers.sca.com
SC
Product Specification *
Grammage (g/m²)
DIN EN ISO 536
100% TCF (Totally Chlorine Free)
(45)
49
52
56
ISO Brightness R457, %
DIN 53145-2 / ISO 2470 D65
67
67
67
67
Opacity, %
DIN 53 146 / ISO 2471
90
91
92
93
Tensile force MD, N
DIN EN ISO 1924-2
32
32
34
34
Gloss Tappi UWS/LWS, %
DIN EN ISO 8254-1 (Lehmann Instrument)
45
45
45
45
Caliper/Thickness, µm
DIN EN ISO 534
42
44
48
50
Porosity Bendtsen, ml/min
DIN 53120-1
25
22
22
22
PPS - Roughness UWS/LWS, µ
DIN ISO 8791-4 1.0 Mpa
1,2
1,2
1,2
1,2
Luminance factor Y, %
DIN 53 140 / ISO 2471
71
71
71
71
L*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
87
87
87
87
a*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
b*, %
DIN 6174 / ISO 5631 D65
4,3
4,3
4,3
4,3
(45) grammage available on request.
*The values given are target values and variations occur.
Producer
SCA Graphic Laakirchen, Austria.
Areas of application
Magazines and advertising material for rotogravure printing.
Reel dimensions
Diameters from 120 cm to 125 cm as standard. Reel width
ranging from 40 to 432 cm.
Web length
Approximately:
g/m²
49
52
56
Ø 120 cm
29 100
27 300
25 200
Ø 125 cm
30 600
29 100
26 800
Rev. 2010-12-07
Environment
TCF (totally chlorine-free), certified in accordance with ISO
9001 and 14001. Chain of Custody in accordance with FSC and
PEFC. Minimum 50% recycled content.
Wrapping
Reels are wrapped in PE-laminated kraftliner, inner endshields
are of full paperboard and outer endshields of PE-coated testliner or kraftliner. Additional edge protection is attached.
Labelling
The unwrapped reel ends are marked with an arrow showing
the direction of unwinding, reel number (including production
year) reel width and basis weight. The labels contain a 12 digit
barcode (interleaved 2/5) indicating the reel number and the reel
weight in kg.
NP
publicationpapers.sca.com
Nasze papiery gazetowe
Gatunek/
Nazwa handlowa
Gramatura Białość g/m²
ISO %
wykończenie
Super-biały
niepowlekany
offset
• Wysoka białość
• Struktura papieru pozbawiona zanieczyszczeń
gwarantująca bardzo dobrą reprodukcję obrazów
• Matowa powierzchnia poprawiająca komfort czytania
PAPIER GAZETOWY
Super-biały
niepowlekany
offset
• Znakomita zadrukowalność gwarantująca dobrą
wydajność druku
• Matowa powierzchnia poprawiająca komfort czytania
• Struktura papieru pozbawiona zanieczyszczeń
• Wysoka pulchność zapewniająca dobrą sztywność
Niepowlekany
offset o
wysokiej
• Znakomita zadrukowalność gwarantująca dobrą
białości
wydajność druku
• Wysoka pulchność zapewniająca dobrą sztywność
• Matowa powierzchnia poprawiająca komfort czytania
• Struktura papieru pozbawiona zanieczyszczeń
Niepowlekany
offset o
wysokiej
•Czystość i sztywność
białości
•Wysoka pulchność gwarantująca płynny przebieg
zadruku
•Bardzo dobra struktura papieru
•Znakomita zadrukowalność
Papier
gazetowy
Premium
Papier
gazetowy
Premium
w 100% z
makulatury
* na żądanie
Główne parametry
• Struktura papieru pozbawiona zanieczyszczeń
• Gładka powierzchnia gwarantuje dobrą jakość
zadruku
• Znakomita zadrukowalność
• Wspaniała drukowność
• Dobra nieprzezroczystość
• Dobra luminancja
• Doskonała wytrzymałość
52
55
Nieprze- zroczystość
%
92,0
75
93,0
60
94,0
49
91,0
52
72
92,0
55
93,0
49
91,5
52
68
55
45
92,0
93,0
62
94,0
49
95,0
42,5
94,0
45
60
95,0
48,8
96,0
42,5
93,0
45
94,0
48,8
52
60
95,0
96,0
publicationpapers.sca.com
NP
Nasze papiery gazetowe
Papier gazetowy jest klasycznym produktem SCA, a Ortviken ma wielu lojalnych odbiorców tego papieru, z których część współpracuje z papiernią od chwili rozpoczęcia
produkcji pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku.
Fabryka posiada maszynę do produkcji standardowego papieru gazetowego –
GraphoNews. W naszej ofercie znajdują się także niepowlekane papiery do druku
offsetowego o wysokiej i bardzo wysokiej białości – GraphoBright, GraphoBright
Extra i GraphoCrystal. Papiery te charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami
drukowymi, co czyni je idealnymi do druku dodatków i materiałów reklamowych Dla
wydawców dzienników terminowość dostaw jest nie mniej ważnym czynnikiem niż
jakość papieru. Oznacza to, ze nowoczesny system logistyczny, jakim dysponuje SCA,
obejmujący statki, kolej i ciężarówki jest wielkim atutem.
Papier gazetowy z certyfikatem FSC
Surowiec o wysokiej jakości – zdrowy, świeży ścier świerkowy – jest używany do
wytwarzania wszystkich produktów w fabryce SCA w Ortviken. Struktura naszych
papierów pozbawiona jest zanieczyszczeń. Należą one także do najlepszych w swojej
klasie pod względem pulchności, wytrzymałości i zadrukowalności. Zarówno nasz
standardowy papier gazetowy, jak i papiery ulepszone mogą być oferowane z certyfikatem FSC.
Zaklad Aylesford Newsprint uzyskał w 2010 roku certyfikat FSC Recycled Chain
of Custody.
Aylesford Newsprint
Od osiemdziesięciu lat papier gazetowy produkowany jest w fabryce papieru w
pobliżu Aylesford w południowej Anglii. Papiernia Aylesford Newsprint produkuje
papier gazetowy w 100% z makulatury. Sprzedawany jest on pod marką Renaissance i
znajduje nabywców pośród wiodących wydawców europejskich. Rocznie odzyskujemy
pól miliona ton zużytych gazet i czasopism, aby wyprodukować około 400.000 ton
makulaturowego papieru gazetowego.
SCA kupiła udziały w fabryce Ayleford Newsprint w 1990 roku. SCA Forest
Products i Mondi Europe są właścicielami Aylesford Newsprint Ltd., posiadającymi
jednakową ilość udziałów.
Maszyny papiernicze
SCA Ortviken
Moce produkcyjne: 375.000 ton.
Gama produktów
uszlachetnionych
PM 2 Szerokość robocza 647 cm.
Papier gazetowy
PM 5 Szerokość robocza 856 cm.
Aylesford Newsprint
Moce produkcyjne: 400 000 ton.
Papier gazetowy
PM 13 Szerokość robocza 540 cm.
PM 14 Szerokość robocza 940 cm.
N P – G a m a p r o d u k t ó w NuPs z l a c h e t n i o n y c h
publicationpapers.sca.com
Krystalicznie czyste
doświadczenie
Pulchny, wyjątkowo biały niepowlekany papier do
czterokolorowego druku offsetowego.
GraphoCrystal produkowany jest z masy termomechanicznej. Bielenie papieru
odbywa się całkowicie bez udziału chemikaliów zawierających chlor. Stosowana
w produkcji technologia termomechaniczna pozwala ograniczyć zużycie drewna i
konieczność bielenia papieru.
Produkcja GraphoCrystal jest objęta certyfikatem ISO 9001 i 14001 oraz CoC
FSC.
Dostępne gramatury: 52, 55, 60 g/m².
Zalety
•• Wysoka białość
•• Struktura papieru pozbawiona zanieczyszczeń
• • Matowa powierzchnia poprawiająca komfort czytania
•
TCF i FSC
Przeznaczony głównie do druku dodatów, czasopism i gazet, drukowanych w technice CSWO i HSWO.
publicationpapers.sca.com
NkPt ó w u s z l a c h e t n i o n y c h
NP–Gama produ
Product Specification *
100% TCF (Totally Chlorine Free)
Grammage (g/m²)
ISO 536
52
55
60
Brightness, %
ISO 2470
75
75
75
Opacity, %
ISO 2471
92
93
94
Caliper, µm
ISO 534
79
84
91
Bulk, cm³/g
1,6
1,55
1,5
Y-value, %
ISO 2471
75
75
75
L*, %
ISO 5631 C/2
88,9
88,9
88,9
a*, %
ISO 5631 C/2
-0,2
-0,2
-0,2
b*, %
ISO 5631 C/2
0,5
0,5
0,5
*The values given are target values and variations occur.
Producer
SCA Ortviken, Sweden.
Areas of applications
Bulky, super bright uncoated offset paper with highly
perceived whiteness for demanding four-colour printing.
Mainly intended for high-quality supplements, magazines
and commercial printing. Specially developed for weboffset printing in heatset and coldset.
Environment
TCF (totally chlorine-free) and certified in accordance
with ISO 9001 and 14001. Chain of Custody in accordance with FSC.
Wrapping
Reels are wrapped in polyethene laminated liner with
inner endshields of corrugated board and polyethene
coated outer endshields.
Reel diameters
Standard diameters are 100, 115 and 125 cm.
Packing
Reels less than 600 mm in width are always co-packed.
Web length
Approximately:
Surface pH value
The surface pH value of the paper is >6.
g/m²
52
55
60
Ø 100 cm
10 700
10 000
9 200
Ø 115 cm
14 100
13 300
12 200
Ø 125 cm 16 700
Rev. 2010-12-07 15 700
14 400
N P – G a m a p r o d u k t ó w NuPs z l a c h e t n i o n y c h
publicationpapers.sca.com
Idealny pomysł
Super-biały niepowlekany papier do druku w technice
offsetowej o wysokiej pulchności i sztywności.
GraphoBright Extra produkowany jest z masy termomechanicznej. Bielenie papieru
odbywa się całkowicie bez udziału chemikaliów zawierających chlor. Stosowana
w produkcji technologia termomechaniczna pozwala ograniczyć zużycie drewna i
konieczność bielenia papieru.
Produkcja GraphoBright Extra jest objęta certyfikatem ISO 9001 i 1400 oraz CoC
FSC.
Dostępne gramatury: 49, 52, 55 g/m².
Zalety
•• Znakomita zadrukowalność gwarantująca dobrą wydajność druku
•• Matowa powierzchnia poprawiająca komfort czytania
•• Struktura papieru pozbawiona zanieczyszczeń
•• Wysoka pulchność i sztywność
•
TCF i FSC
Uszlachetniony papier gazetowy, do
druku dodatków, materiałów reklamowych i czasopism w technice
CSWO i HSWO.
publicationpapers.sca.com
NkPt ó w u s z l a c h e t n i o n y c h
NP–Gama produ
Product Specification *
100% TCF (Totally Chlorine Free)
Grammage (g/m²)
ISO 536
49
52
55
Brightness, %
ISO 2470
72
72
72
Opacity, %
ISO 2471
91
92
93
Caliper, µm
ISO 534
77
81
85
Bulk, cm³/g
1,6
1,6
1,6
Y-value, %
ISO 2471
74
74
74
L*, %
ISO 5631 C/2
88,4
88,4
88,4
a*, %
ISO 5631 C/2
-0,2
-0,2
-0,2
b*, %
ISO 5631 C/2
2,2
2,2
2,2
*The values given are target values and variations occur.
Producer
SCA Ortviken, Sweden.
Areas of applications
Bulky, super bright uncoated offset paper for supplements advertising matter and periodicals in coldset
and heatset offset.
Reel diameters
Standard diameters are 100, 115 and 125 cm.
Wrapping
Reels are wrapped in polyethene laminated liner with
inner endshields of corrugated board and polyethene
coated outer endshields.
Packing
Reels less than 600 mm in width are always co-packed.
Web length
Approximately:
g/m²
Environment
TCF (totally chlorine-free) and certified in accordance
with ISO 9001 and 14001. Chain of Custody in accordance with FSC.
49
52
55
Ø 100 cm
11 200
10 700
10 000
Ø 115 cm
14 800
14 100
13 200
Ø 125 cm 17 600
Rev. 2010-12-07
16 800
15 700
Surface pH value
The surface pH value of the paper is >6.
N P – G a m a p r o d u k t ó w NuPs z l a c h e t n i o n y c h
publicationpapers.sca.com
Spójrz na jaśniejszą stronę
Powtarzalna wysoka jakość produktu gwarantuje
bardzo dobry wynik ekonomiczny.
GraphoBright produkowany jest z masy termomechanicznej. Bielenie papieru
odbywa się całkowicie bez udziału chemikaliów zawierających chlor. Stosowana
w produkcji technologia termomechaniczna pozwala ograniczyć zużycie drewna i
konieczność bielenia papieru.
Produkcja GraphoBright jest objęta certyfikatem ISO 9001 i 14001 oraz CoC
FSC.
Dostępne gramatury: 49, 52, 55 g/m².
Zalety
•• Znakomita zadrukowalność gwarantująca dobrą wydajność druku
•• Wysoka pulchność i sztywność
•• Struktura papieru pozbawiona zanieczyszczeń
•
TCF i FSC
Papier do druku dodatków do gazet
codziennych i reklam w technice
CSWO oraz HSWO.
publicationpapers.sca.com
NkPt ó w u s z l a c h e t n i o n y c h
NP–Gama produ
Product Specification *
100% TCF (Totally Chlorine Free)
Grammage (g/m²)
ISO 536
49
52
55
Brightness, %
ISO 2470
68
68
68
Opacity, %
ISO 2471
91,5
92
93
Caliper, µm
ISO 534
79
82
87
Bulk, cm³/g
1,6
1,6
1,6
Y-value, %
ISO 2471
73
73
73
L*, %
ISO 5631 C/2
88,0
88,0
88,0
a*, %
ISO 5631 C/2
0,2
0,2
0,2
b*, %
ISO 5631 C/2
4,3
4,3
4,3
*The values given are target values and variations occur.
Producer
SCA Ortviken, Sweden.
Areas of applications
High bright uncoated offset paper with high bulk primarily
for supplemants and advertising matter in coldset and
heatset offset.
Reel diameters
Standard diameters are 100, 115 and 125 cm.
Wrapping
Reels are wrapped in polyethene laminated liner with
inner endshields of corrugated board and polyethene
coated outer endshields.
Packing
Reels less than 600 mm in width are always co-packed.
Web length
Approximately:
g/m²
Environment
TCF (totally chlorine-free) and certified in accordance
with ISO 9001 and 14001. Chain of Custody in accordance with FSC.
49
52
55
Ø 100 cm
11 000
10 500
9 800
Ø 115 cm
14 500
13 800
12 900
Ø 125 cm 17 200
Rev. 2010-12-07
16 300
15 300
Surface pH value
The surface pH value of the paper is >6.
N P – G a m a p r o d u k t ó w NuPs z l a c h e t n i o n y c h
publicationpapers.sca.com
Czyste osiągnięcie
Dzięki zawartości świeżych włókien drzewnych
GraphoMax jest białym, czystym papierem o wysokiej
pulchności.
GraphoMax jest niepowlekanym papierem drzewnym przeznaczonym do zadruku
w technice heatsetowej. Charakteryzuje się czystą strukturą, wysoką białością i gładkością. Jego wysoka pulchność i sztywność gwarantuje płynny przebieg zadruku.
Papier przewidziany do druków reklamowych – jasny i pulchny. GraphoMax wytwarzany jest z celulozy termomechanicznej.
Produkcja papieru GraphoMax posiada certyfikat ISO 9001 i 14001, jak również
FSC Chain of Custody.
Dostępny w gramaturach: 45, 49 g/m².
Zalety
•• Czystość i sztywność
•• Wysoka pulchność
•• Bardzo dobra struktura papieru
•• Znakomita zadrukowalność
•• TCF i FSC
Czysty, bielszy papier o bardzo dobrej zadrukowalności i znakomitym
efekcie po zadruku.
publicationpapers.sca.com
Product Specification *
NkPt ó w u s z l a c h e t n i o n y c h
NP–Gama produ
100% TCF (Totally Chlorine Free)
Grammage (g/m²)
ISO 536
45
49
Brightness, %
ISO 2470
62
62
Opacity, %
ISO 2471
94
95
Caliper, µm
ISO 534
74
81
Bulk, cm³/g
1,6
1,6
Y-value, %
ISO 2471
66
66
L*, %
ISO 5631 C/2
85
85
a*, %
ISO 5631 C/2
-0,2
-0,2
b*, %
ISO 5631 C/2
3,3
3,3
*The values given are target values and variations occur.
Producer
SCA Ortviken, Sweden.
Areas of applications
When a fresh and clean look is preferred. Good contrast
and brilliance make this sheet suitable for more demanding four-colour images. High bulk for quality feel and
stability in the folder and the mail-room. Unique environmental profile. For printing in heat set web offset.
Environment
TCF (totally chlorine-free) and certified in accordance
with ISO 9001 and 14001. Chain of Custody in accordance with FSC.
Wrapping
Reels are wrapped in polyethene laminated liner with
inner endshields of corrugated board and polyethene
coated outer endshields.
Reel diameters
Standard diameters are 100, 120 and 125 cm.
Packing
Reels less than 600 mm in width are always co-packed.
Web length
Approximately:
Surface pH value
The surface pH value of the paper is >6.
g/m²
45
49
Ø 100 cm
11 300
10 200
Ø 120 cm
16 500
14 700
Ø 125 cm 18 000
Rev. 2010-12-07
16 200
N P – p a p i eNr Pg a z e t o w y
publicationpapers.sca.com
Źródło codziennych
wiadomości
Czysty, sztywny papier gazetowy wysokiej jakości o
bardzo dobrej zadrukowalności.
Dzięki swojej dobrej zadrukowalności GraphoNews gwarantuje płynny przebieg
druku. Czysta struktura papieru i jego sztywność decydują o dobrej drukowości tak
istotnej przy nieustannie rosnącej liczbie kolorów i zdjęć zamieszczanych w gazetach
codziennych. Jeżeli poszukujecie papieru gazetowego nie powodującego żadnych
problemów – wybierzcie GraphoNews. GraphoNews produkowany jest z masy
termomechanicznej; nie wymagania bielenia.
Produkcja GraphoNews jest objęta certyfikatem ISO 9001 i 14001 oraz CoC FSC.
Dostępne gramatury: 42,5, 45, 48,8 g/m².
Zalety
•
Struktura papieru pozbawiona zanieczyszczeń
•
Gładka powierzchnia gwarantująca dobrą jakość zadruku
•• Czysty i sztywny
•• Bardzo dobra charakterystyka, gwarantująca stabilny przebieg zadruku
•
TCF i FSC
Czysty, sztywny papier gazetowy
o znakomitej jakości i doskonałej
zadrukowalności. Przede wszystkim
do druku gazet i dodatków w technice CSWO.
publicationpapers.sca.com
N P – p a pNi ePr g a z e t o w y
Product Specification *
Grammage (g/m²)
ISO 536
100% TCF (Totally Chlorine Free)
42,5
45
48,8
Brightness, %
ISO 2470
60
60
60
Opacity, %
ISO 2471
94
95
96
Caliper, µm
ISO 534
71
75
82
Bulk, cm³/g
1,6
1,6
1,6
Y-value, %
ISO 2471
63,5
63,5
63,5
L*, %
ISO 5631 C/2
83,6
83,6
83,6
a*, %
ISO 5631 C/2
-0,2
-0,2
-0,2
b*, %
ISO 5631 C/2
3,8
3,8
3,8
*The values given are target values and variations occur.
Producer
SCA Ortviken, Sweden.
Areas of applications
Clean, stiff newsprint of premium quality and excellent
runnability. Primarily for newspapers and supplements
printed in coldset offset.
Reel diameters
Standard diameters are 100, 106, 115 and 125 cm.
Wrapping
Reels are wrapped in polyethene laminated liner with
inner endshields of corrugated board and polyethene
coated outer endshields.
Packing
Reels less than 600 mm in width are always co-packed.
Web length
Approximately:
g/m²
Environment
TCF (totally chlorine-free) and certified in accordance
with ISO 9001 and 14001. Chain of Custody in accordance with FSC.
42.5
45
48.8
Ø 100 cm
12 200
11 300
10 200
Ø 106 cm
13 600
12 700
11 400
Ø 115 cm
16 100
15 000
13 500
Ø 125 cm
19 100
17 800
16 100
Surface pH value
The surface pH value of the paper is >6.
Rev. 2010-12-07
N P – p a p i eNr Pg a z e t o w y
publicationpapers.sca.com
Wczorajsze wiadomości –
jutrzejsze nagłówki prasowe
Wysokiej jakości papier gazetowy z Aylesford Newsprint,
produkowany w 100% z makulatury.
Renaissance produkowany jest w 100% z makulatury. Fabryka Aylesford Newsprint
ma swoją siedzibę w Kent, w południowo-wschodniej części Wlk. Brytanii, w
sąsiedztwie naszych głównych europejskich rynków. Jakość stanowi podstawę całego
procesu: od zbiórki gazet i czasopism po technologie produkcji oraz od wyrobu
gotowego po dostępne 24 godziny na dobę wsparcie techniczne oferowane naszym
klientom.
Produkcja Renaissance jest objęta certyfikatem ISO 9002 i 14001 oraz CoC FSC.
Dostępne gramatury: 42,5, 45, 48,8, 52 g/m².
Zalety
• • Bardzo dobra drukowność
• • Dobra nieprzezroczystość
• • Doskonała wytrzymałość i zwartość
Do druku gazet, dodatków, materiałów reklamowych i czasopism.
Renaissance można wykorzystywać do druku zarówno w technice
CSWO jak i HSWO.
publicationpapers.sca.com
N P – p a pNi ePr g a z e t o w y
Product Specification *
100% RCF (Recycled Chlorine Free)
Grammage (g/m²)
ISO 536
42,5
45
48,8
52
Brightness, %
ISO 2470
60
60
60
60
Opacity, %
ISO 2471
93
94
95
96
Caliper, µm
ISO 534
63
67
73
78
Bulk, cm³/g
1,5
1,5
1,5
1,5
Y-value, %
ISO 2471
64
64
64
64
L*, %
ISO 5631 C/2
84
84
84
84
a*, %
ISO 5631 C/2
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
b*, %
ISO 5631 C/2
4,2
4,2
4,2
4,2
*The values given are target values and variations occur.
Producer
Aylesford Newsprint, Great Britain.
Environment
RCF and certified in accordance with ISO 9002 and
14001. Chain of Custody in accordance with FSC.
Areas of applications
Primarily for newspapers, supplements, advertising matter
and periodicals, printed in coldset and heatset offset.
Reel diameters
Standard diameters are 100, 106.7, 115 and 125 cm.
Packing
Reels less than 630 mm in width are always co-packed
Web length
Approximately:
g/m²
Wrapping
Reels are wrapped in polyethene coated kraft with inner
end shields of corrugated board and polyethene coated
outer end shields.
42.5
45
48.8
52
Ø 100 cm
13 800
13 000
12 000
11 300
Ø 106.7 cm
15 700
14 800
13 700
12 800
Ø 115 cm
18 300
17 200
15 900
14 900
Ø 125 cm
21 600
Rev. 2011-01-04
20 400
18 800
17 600
publicationpapers.sca.com
Obsługa Klientów
Poligrafia jest naszą pasją
Jesteśmy ekspertami w zakresie papierów
publikacyjnych. Staramy się zapewnić naszym klientom najwyższą jakość produktu
oraz jego płynny, przebiegający bez zakłóceń
zadruk. Zespół naszych techników dysponuje
rozległą wiedzą zarówno o procesach produkcji papieru, jak i jego zadruku. Zadaniem
tego zespołu jest zapobieganie i reagowanie
na zgłaszane przez klientów problemy, a także
praktyczne wykorzystywanie uwag na temat
naszych produktów i usług. Papiernie oraz
SCA R&D oferują wiedzę fachową, stanowiącą bazę działania obecnych na największych rynkach europejskich pracowników
LTS.
Oferujemy naszym klientom
• Konsultacje techniczne
•• Szkolenia z zakresu wiedzy o papierze, zasad transportu i magazynowania ról papieru,
zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz naszych produktów
•• Specjalistyczną pomoc techniczną bezpośrednio podczas zadruku w drukarni
•• Elastyczne i sprawne systemy rozwiązywania problemów
•• Drukarską pasję – większość naszych techników ma doświadczenie w pracy w drukarni
•• Rzetelną wiedzę na temat stanu rozwoju przemysłu poligraficznego
•• Wykwalifikowanych doradców technicznych, posługujących się wieloma językami europejskimi
Aby uzyskać pomoc w sprawach technicznych lub w innych sprawach dotyczących naszego
papieru, prosimy o kontakt z doradcami z Customer Support lub przedstawicielami w papierniach i biurach sprzedaży. (Dane teleadresowe znajdują się w niniejszym segregatorze).
Obsługa Klientów
publicationpapers.sca.com
Rozwój produktu w oparciu o
potrzeby klienta
Współpraca z naszymi klientami pomaga nam wyznaczać kierunki
rozwoju naszych produktów.
Naszym celem jest zwiększenie konkurencyjności i opłacalności produkcji poprzez badania i
rozwój zorientowany na potrzeby rynku.
Opracowujemy nowe produkty lub uszlachetniamy istniejące, mając na uwadze większe
korzyści dla klienta. Rozwijamy się wspólnie
z naszymi klientami poprzez wykrywanie i
usuwanie wad, szkolenia, wspólne projekty
i partnerski udział w dyskusjach na tematy
techniczne.
Korzystamy ze współpracy z SCA R&D
aby szybko przejść od pomysłu do gotowego
wyrobu.
W ramach wielu projektów realizowanych
wspólnie z klientami współpracowaliśmy także
z dostawcami np.: farb drukarskich, wody
technologicznej, maszyn drukarskich, chemikaliów.
Nasze mocne strony z
punktu widzenia zagadnień
technicznych
Wszystkie etapy produkcji pod
kontrolą
•• Usługi badawcze z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu w zakładach doświadczalnych i laboratoriach
Zaletą SCA jest możliwość kontroli całego
procesu produkcji począwszy od wyboru odpowiedniego surowca drzewnego a skończywszy na uszlachetnieniu gotowego wyrobu.
•• Duże doświadczenie w zakresie poligrafii,
z wyspecjalizowaną grupą wykwalifikowanych drukarzy
•• W naszych działaniach koncentrujemy
się na całym procesie: od podstawowych
badań naukowych, poprzez ulepszanie
technologii, po efekt końcowy
•• Duże doświadczenie w projektach kooperacyjnych, obejmujących wielu partnerów
•• Dobre narzędzia analizy: systemy kamer
on-line, laboratorium analiz chemicznych
i fizycznych oraz zaawansowana mikroskopia
•• Bliska współpraca pomiędzy technologami z fabryk, SCA R&D oraz lokalnym
uniwersytetem
publicationpapers.sca.com
Obsługa Klientów
Wprawne oko jest nieocenionym
narzędziem pomiarowym
Współczesne urządzenia pomiaru jakości są dobre, ale nie są w
stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Ludzkie oczy
dostarczają nam cennych informacji o sposobie, w jaki postrzegamy
jakość. Dlatego nasz zespół około trzydziestu ekspertów przeszkolonych pod kątem oceny optycznej spełnia nieocenioną rolę.
Jakość zadruku jest trudna do zmierzenia.
Jaki sposób oceny jakości może być więc
lepszy niż ocena samego człowieka?
Przy pomocy specjalnego laboratorium
percepcyjnego, SCA R&D opracowało
światowej klasy metodologię oceny optycznej. Nasza wysoko wyspecjalizowana grupa
robocza ma doświadczenie w ocenianiu jakości papieru i druku. Zebrane w ten sposób
informacje są podstawą wyznaczania kierunków rozwoju produktu.
Współpracujemy blisko z oddziałami
fabryki odpowiedzialnymi za marketing,
rozwój i produkcję, promując jednocześnie
efektywny kontakt z drukarniami i wydawcami.
Kluczowe parametry jakościowe
Nasza unikalna metoda analizy porównawczej jakości druku podczas zadruków prób-
nych umożliwia przegląd zarówno ogólnej
jakości druku jak i specyficznych parametrów
jakościowych mających wpływ na efekt ostateczny.
Ocena percepcyjna może być także stosowana do rozwoju pomiarów instrumentalnych ułatwiających interpretację wyników.
Opracowana metodologia może w przyszłości znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach.
Wsparcie przy rozwiązywaniu
problemów
Ocena percepcyjna może wspomagać identyfikację i skalę defektów jakościowych, które
są trudne do zmierzenia instrumentalnie.
Ponadto dokładna obserwacja może znaleźć
zastosowanie przy analizie odchyleń jakościowych występujących w serii próbek.
Obsługa Klientów
publicationpapers.sca.com
Szeroko zakrojone prace SCA R&D
zaspokajają przyszłe potrzeby
SCA R&D kierując się potrzebami zakładów
celulozowo-papierniczych i rynku, prowadzi – w ramach SCA Forest Products – prace
naukowo-badawcze. Nasz zespół inżynierów
posiada szerokie kwalifikacje i wieloletnie
doświadczenie.
nych o szerokim zakresie. Opracowaliśmy
wiele własnych metod i technik badawczych.
Wszystkie te unikalne zasoby są zgromadzone w nowoczesnym i dobrze wyposażonym
obiekcie w Sundsvall. Daje nam to przewagę
nad konkurencją.
Silne powiązania – łatwe
kontakty
Badania naukowe w służbie
przyszłości
Ważną częścią naszej pracy jest współpraca z
drukarniami i wydawnictwami oraz uczestniczenie w zadrukach próbnych u naszych
klientów.
Rozpoczęliśmy partnerską współpracę z
Mid Sweden University, utrzymujemy także
bliskie kontakty z zewnętrznymi instytutami
badawczymi oraz innymi instytutami naukowymi i uniwersytetami.
Pracujemy stale nad rozwijaniem nowych
oraz ulepszaniem istniejących produktów i
technologii.
Świat papierów dla poligrafii nieustannie się
rozwija. Na przykład wprowadzanie nowych
technik druku powoduje wzrost wymagań
w zakresie zadrukowalności papieru i jakości
druku. Aby inicjować nowe projekty naukowo-badawcze, wybiegamy w przyszłość.
Chcemy wiedzieć, jakie cechy papieru zyskają
na znaczeniu. Dzięki sprawności naszych
zespołów jesteśmy elastyczni i dostosowujemy
swoje możliwości do zmieniających się wymagań klientów.
Zalety i najważniejsze korzyści
Wsparcie przy rozwiązywaniu
problemów
Oprócz wysokokwalifikowanych inżynierów,
dysponujemy przyrządami i urządzeniami do
badań fizyko-chemicznych masy celulozowej
i papieru. Posiadamy urządzenia do przeprowadzania analiz chemicznych i optycz-
Nawet jeżeli nasza praca koncentruje się
głównie na projektach badawczo-rozwojowych, w razie potrzeby możemy udzielić
wsparcia przy rozwiązywaniu różnych problemów bieżących.
publicationpapers.sca.com
Obsługa Klientów – własności
Właściwości papieru i metody ich
oznaczania
Białość D65 (%) ISO 2470
Masa celulozowa nigdy nie jest całkowicie biała, ma naturalną żółtą barwę nadaną jej przez
ligninę. Z tego też powodu białość jest mierzona.
Białość mierzy się oświetlając próbkę papieru urządzeniem ze źródłem światła D65tzn. światłem zbliżonym do światła dziennego o zawartości promieniowania UV typowej dla zimowego
dnia. Odbite światło zostaje skierowane na szklany filtr przepuszczający wyłącznie światło
niebieskie. Białość ISO mierzy się określając ilość światła niebieskiego odbitego od papieru.
Bielenie masy celulozowej zmniejsza jej żółtawy odcień, co powoduje wzmocnienie niebieskiego odcienia odbitego światła. Długość światła niebieskiego wynosi 457 nm.
Parametrem związanym z białością D65 jest białość ISO. Stosując tą metodę oświetla się
próbkę papieru światłem żarowym (z żarówki), które nie emituje promieniowania UV, zamiast
źródła D65. Metoda ta jest stosowana wtedy, gdy badana próbka papieru nie zawiera żadnych
składników fluorescencyjnych (wybielaczy optycznych).
Jasność Y D65/10º – Jasność Y C/2º(%)
Jasność postrzegana jest mierzona przy pomocy urządzenia, którego reakcja na długość fali
światła odpowiada reakcji zdrowego oka, tzn. obejmuje pełne spektrum światła widzialnego,
co oznacza czułość na wszystkie barwy od niebieskiej do czerwonej wraz z pośrednimi barwami
„tęczy”.
Jasność mierzy się oświetlając próbkę papieru urządzeniem emitującym światło D65, tj.
światło zbliżone do światła dziennego o zawartości promieniowania UV typowej dla zimowego
dnia. Światło odbite mierzy się przy innej długości fali niż przy pomiarze białości. Próbkę papieru oświetla się pionowo do jej powierzchni, a detektor zostaje umieszczony pod kątem 10º do
osi pionowej. Wartość Y czarnego nie odblaskowego materiału wynosi 0%, a dla rozpraszacza
doskonałego wynosi 100%. Jasność bywa nazywana także luminacją.
Obsługa Klientów – własności
publicationpapers.sca.com
Właściwości papieru i metody ich
oznaczania
Barwa CIE L* a* b* D65/10º
SCAN-P 72:95
Wartość L* jest miarą jasności postrzeganej. Skala wartości L* wynosi od 0 do 100.
Wartość L* mierzy się oświetlając próbkę urządzeniem emitującym światło D65, tzn. światło
zbliżone do światła dziennego o ilości promieniowania UV typowym dla zimowego dnia. Kąt
detekcji 10º.
Jeżeli wartość jasności Y przekracza 60%, L* może być zastąpiona wartością Y, ponieważ
wartości te korelują na poziomie zbliżonym do 100%.
Wartość a* jest miarą odcienia na osi czerwień – zieleń. Dodatnia wartość a* odcień
czerwony, a ujemna – zielony. Wartość a* mierzy się oświetlając próbkę papieru urządzeniem
emitującym światło D65, tzn. światło zbliżone do światła dziennego o ilości światła UV typowej dla zimowego dnia. Kąt detekcji wynosi 10º.
Wartość b* jest ekwiwalentem miary odcienia na osi żółto – niebieskiej. Dodatnia wartość
b* oznacza odcień żółty, a wartość ujemna – odcień niebieski. Wartość b* mierzy się oświetlając
próbkę papieru urządzeniem emitującym światło D65, tzn. światło zbliżone do światła dziennego o ilości typowej dla zimowego dnia. Kąt detekcji wynosi 10º.
publicationpapers.sca.com
Obsługa Klientów – własności
Właściwości papieru i metody ich
oznaczania
Gramatura (g/m²)
ISO 536
Masa jednostkowa, masa jednostki powierzchni papieru wyrażona w g/m2. Gramaturę papieru
określa się przez precyzyjne ważenie próbek o odpowiedniej powierzchni, uprzednio poddanych klimatyzacji w temperaturze 23±1ºC i wilgotności względnej powietrza 50±2%.
Połysk papieru wg Huntera 75º, (%) Gloss TAPPI T 480
Połysk jest cechą powierzchni nadającej jej lśniący lub błyszczący wygląd. Zależy on od kierunkowego odbicia promieni świetlnych od powierzchni papieru. Wysoki połysk jest właściwością
pożądaną przy drukowaniu obrazów wysokiej jakości. Ilość odcieni obrazu wydrukowanego na
papierze z połyskiem jest większa niż na papierze matowym. Przy drukowaniu na papierze o
wysokim połysku możliwe jest uzyskanie głębokiej czerni i bardziej nasyconych barw.
Istnieją różne geometrie pomiarowe połysku, kąt światła padającego i odbitego mogą wynosić 30º, 65º i 72º. W Ortviken połysk papierów mierzy się pod kątem 75º wg metody Huntera.
Przenikalność powietrza wg Bendtsena (mμ/Pa s)
W arkuszu papieru włókna i wypełniacze tworzą zwarty materiał, w którym pomiędzy włóknami i wypełniaczami znajdują się przestrzenie powietrza tworzące pory, które proces kalandrowania w znaczny sposób redukuje wskutek prasowania i łamania włókien. Pomiar przenikalności powietrza, czyli przepływ powietrza w kierunku „z” (poprzez grubość) określa ilość
powietrza, która może przeniknąć przez porowatą strukturę arkusza. Pomiar dokonywany jest
przy różnicy ciśnienia powietrza 1,47 kPa na powierzchni 10 cm2. Wynik „p” otrzymany w ml/
min należy przeliczyć korzystając ze wzoru: P = 0,0113 x p (µm/(Pa s).
Szorstkość PPS (µm)
ISO 8791-4, 1,0 MPa
Topografia powierzchni papieru kształtowana jest przez włókna i wypełniacze. Taka powierzchnia nie może być gładka jak szklana tafla. Aby scharakteryzować topografię papieru w prosty
sposób dokonuje się pomiaru szorstkości PPS mierząc przepływ powietrza na powierzchni
arkusza podobnie jak w przypadku pomiaru porowatości, jednakże nie w kierunku „z” a w
kierunku „x” i „y”. Pomiar dokonywany jest za pomocą określonych przyrządów przy zdefiniowanym nacisku urządzeń mierzących na powierzchnię papieru oraz zastosowaniu określonych
płytach gumowych jako podkładu. Wartości wynikowe kalkulowane są na podstawie różnic
w ciśnieniu i opisują szerokość szczeliny umożliwiającej powietrzu przedostanie się pomiędzy
urządzeniem pomiarowym i powierzchnią papieru w kierunku „x – y”.
Obsługa Klientów – własności
publicationpapers.sca.com
Właściwości papieru i metody ich
oznaczania
Grubość (µm)
DIN EN ISO 534
Grubość papieru mierzona jest w mikrometrach (μm) – w tysięcznych częściach milimetra i
stanowi odległość pomiędzy dwiema jego powierzchniami mierzona pod znormalizowanym
naciskiem. Grubość papieru ma ogromne znaczenie przy jego wyborze, gdyż wpływa na jego
stabilność, „chwyt” i grubość finalną drukowanego produktu.
Pulchność/Wolumen (cm³/g)
Pulchność jest odwrotnością masy pozornej papieru tzn. jest liczbą uzyskaną z podzielenia grubości papieru wyrażonej w mikrometrach (µm) przez jego gramaturę wyrażona w g/m2. Papier
o dużej pulchności przy uwzględnieniu jego gramatury wydaje się grubszy niż papier o niższej
pulchności przy tej samej gramaturze. Wysoka pulchność jest równoznaczna z mniej „sprasowanym” arkuszem.
Wytrzymałość na rozciąganie (N)
ISO 1924-2
Parametrten określa siłę (N) powodującą takie wydłużenie paska papieru, że dochodzi do jego
zerwania. Szerokość testowanego paska wynosi 15 mm. Wytrzymałość na zerwanie mierzona
jest w dwóch kierunkach : MD (wzdłuż maszyny papierniczej) i CD (w poprzek maszyny),
przy czym wartości w kierunku MD są znacznie wyższe niż ich odpowiedniki w kierunku CD.
Jest to spowodowane orientacją włókien drzewnych w procesie formowania papieru w maszynie papierniczej w kierunku MD.
Wydłużenie (%)
Wydłużenie testowego paska papieru przy pomiarze wytrzymałości na rozciąganie nazywane
jest odkształceniem, im większe jest odkształcenie tym wyższa jest teoretyczna wytrzymałość
papieru na wahania naprężeń w maszynie drukarskiej.
Wytrzymałość na przedarcie lub opór przedarcia (mN) ISO 1974
Wytrzymałość na przedarcie to siła, z jaką pojedynczy arkusz papieru może przeciwstawić
się przedarciu w kierunku „z” i prostopadle do obu kierunków MD i CD. Wytrzymałość na
przedarcie mierzona jest wg metody Elmendorfa.
publicationpapers.sca.com
Obsługa Klientów
Web Offset Champion Group
Najlepsze praktyki i narzędzia.
Członkowie:
Aylesford Newsprint
Kodak GCG
Trelleborg
Manroland
MEGTEC
Müller Martini
Nitto Denko
Quadtech
SCA
SunChemical
We współpracy z:
PIA/GATF (Printing
Industries of America/
Graphic Arts Technical
Foundation)
WAN IFRA
System Brunner
Eurografica
WCPC (Welsh Centre for
Printing and Coating)
Web Offset Champions Group została utworzona w 1998 roku, aby propagować najlepsze procedury w zakresie offsetu rolowego,
będące narzędziem podnoszenia wydajności,
jakości i bezpieczeństwa. WOCG jest wspólnym projektem międzynarodowych dostawców maszyn drukarskich, oprzyrządowania,
papieru i farb, realizowanym we współpracy
z drukarniami.
Cały proces produkcji w
centrum uwagi
Celem działań WOCG jest podniesienie
wydajności rolowego druku offsetowego.
Wymaga to zaangażowania przedstawicieli
wielu dziedzin przemysłu, ponieważ żadna
firma nie jest w stanie udzielić wyczerpującej
odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące
maszyn drukarskich i stosowanych materiałów eksploatacyjnych. Najlepsze techniki są
narzędziem podwyższania wydajności bez
kosztownych inwestycji kapitałowych. Każda
wskazówka WOCG pozwala obniżyć koszty
technologiczne, poprawić jakość i zmniejszyć
wypadkowość.
Przystępna treść
Wszyscy drukarze offsetowi – bez względu na
markę obsługiwanego sprzętu lub używane
materiały – mogą stosować się do ogólnego
zbioru porad WOCG. Zapewniają one drukarzom dostęp do najlepszych sprawdzonych
procedur.
Poradniki są napisane zwięzłym, łatwo
przyswajalnym językiem, zawierają liczne
elementy graficzne i są adresowane zarówno
do dyrektorów jak i pracowników produkcji. Wyjaśniają one, jak pracować wydajniej, unikać błędów, usprawniać procedury
diagnostyczne oraz pomagają wprowadzać
nowe metody, standardy i testy porównawcze.
Poradniki WOCG są dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim,
hiszpańskim i szwedzkim.
Więcej informacji na stronie:
www.weboffsetchampions.com
Obsługa Klientów
publicationpapers.sca.com
Sprawna logistyka
System dystrybucji:
Ortviken
ciężarówkami
25%
Koleją 11%
Drogą morską 64%
Laakirchen
Koleją 27%
SCA Transforest specjalizuje się w transporcie produktów drzewno-papierniczych z wykorzystaniem sieci dystrybucji morskiej, drogowej i kolejowej w Europie. W bliskiej współpracy z
ciężarówkami 73%
SCA Transforest, nasze fabryki szybko i bez przeszkód dostarczają swoje produkty do odZaawansowane syste- biorców w Europie i na świecie. Nasz system dystrybucji charakteryzuje się niezawodnością,
prostotą oraz wysoką jakością usług transportowych. Podejmujemy działania ograniczające
my informatyczne:
negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne. W idealnych warunkach transport
Nasze usługi obejmują:
powinien funkcjonować jako ciągły przepływ zharmonizowany z wymaganiami klienta i procezarządzanie aplikacjami,
infrastrukturę informatycz- sami produkcyjnymi.
ną, rozwój i łączność, integrację z klientami, komputerową obsługę magazynów, badania logistyczne,
modelowanie logistyczne,
raporty o ochronie środowiska naturalnego.
Wysoka jakość prac
załadunkoworozładunkowych:
Solidne rozwiązania logistyczne wszystkim przynoszą korzyści
SCA inwestuje znaczne środki w rozwój sprawnego systemu transportowego. Specjalnie zaprojektowane statki RoRo do przewozu papieru w rolach pływają regularnie, zgodnie ze stałymi
rozkładami rejsowymi pomiędzy zakładami papierniczymi w północnej Szwecji a terminalami
w Europie. Wracając zabierają ładunki powrotne. Zgodnie ze stałymi rozkładami jazdy kursują
także pociągi wahadłowe – z zakładów papierniczych do odbiorców ostatecznych. Transport
samochodowy podlega szczegółowej kontroli celem utrzymania kosztów eksploatacji i emisji
spalin na minimalnym poziomie.
Dokładna kontrola wymaga dostępu do informacji. Zintegrowane systemy informatyczne
łączące działy produkcji, magazyny, działy sprzedaży i dystrybucji stają się coraz ważniejszym
elementem sprawności logistycznej i przyczyniają się do podniesienia poziomu obsługi i jakości produktu przeznaczonego dla odbiorcy. SCA przoduje od wielu lat w rozwoju systemów
transportu produktów papierniczych.
W naszych zakładach
papierniczych i terminalach SCA Transforest
staramy się korzystać z
najnowocześniejszych
urządzeń załadunkoworozładunkowych. W razie
Terminale Transforest i zakłady papiernicze SCA
konieczności jesteśmy w
stanie natychmiast dokonać naprawy lub przewiSundsvall
nąć lekko uszkodzoną rolę
Umeå
Papiernia w Ortviken
papieru. Przed wysyłką
Vasa
korygujemy wagę wszystkich naprawionych zwojów,
Grenaa
z uwzględnieniem zmian
Skövde
Grenaa
zarówno na etykiecie jak
Dublin
i w potwierdzeniu elektroPapiernia w AylesfordTilbury
Lubeka
nicznym.
Newsprint
Rotterdam
Szybkie dostawy:
Nasza sieć strategicznie
rozmieszczonych centrów
dystrybucyjnych w Europie
jest w stanie zorganizować
dostawy w czasie od 24
do 48 godzin.
Papiernia w Laakirchen
Lizbona
publicationpapers.sca.com
Środowisko naturalne
Unikalny profil ekologiczny
SCA sprawuje pełna kontrolę nad całym
procesem pozyskania surowców, produkcji i
dystrybucji swoich wyrobów. SCA reprezentuje unikalny profil ekologiczny.
Ekoodcisk
Nasi klienci mogą na nas polegać:
•• SCA Forest Products posiada duże, dobrze zarządzane holdingi drzewne o rocznym przyroście masy drzewnej znacznie
przekraczającym wielkość wycinki, nawet
w skali długoterminowej. Wyniki wstępnych obliczeń absorpcji dwutlenku węgla,
oparte na przyroście rocznym pomniejszonym o ścięte drzewa, wykazały wartość znacząco większą od wartości emisji
związanej z produkcją celulozy i papieru
oraz transportem surowców i produktów
gotowych.
•• Procesy produkcyjne w celulozowni i
papierniach są efektywne energetycznie
i cechują się bardzo niskim poziomem
emisji CO2. Podlegają one stałemu udoskonalaniu w ramach naszego Systemu
Zarządzania Energią.
•• Nasz System Zarządzania Zasobami pozwala optymalizować warunki transportu
oraz wspiera naszą strategię w zakresie pozyskiwania włókna. Wydłużenie statków
SCA Transforest przyniosło obniżenie
emisji CO2 w przeliczeniu na tonę transportowanego papieru.
Strategia pozyskiwania włókna
Wykorzystujemy surowce dostępne lokalnie,
w ten sposób wydajnie zarządzając zasobami
i ograniczając koszty transportu oraz emisję
zanieczyszczeń.
Certyfikacja gospodarki leśnej
Gospodarka leśna, prowadzona przez SCA,
posiada certyfikat wydany przez Forest
Stewardship Council (FSC) potwierdzający
spełnienie przez nas kryteriów odpowiedzialnego zarządzania lasami.
TCF
Żaden z naszych produktów ani surowców
nie jest bielony przy użyciu związków chloru.
Zasada ta odnosi się do wszystkich produktów i surowców, z wyjątkiem makulatury.
Chemikalia
Korzystając z długoletniego doświadczenia
oraz dzięki utrwalonym procedurom, zachowujemy kontrolę nad wyborem i sposobem
obchodzenia się z chemikaliamiprzestrzegamy
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, chronimy ludzi i środowisko naturalne. Ambicją
naszą jest szukanie oszczędnych rozwiązań bez
narażania na szwank jakości produktu.
Zmiana klimatu
Nieustannie zmniejszamy emisję CO2 i innych gazów wywołujących efekt cieplarniany.
Zmierzamy do zastąpienia produkcji energii
opartej na paliwach kopalnych produkcją
energii z biomasy oraz do wykorzystywania
paliw o mniejszym wpływie na środowisko
naturalne.
Gospodarka odpadami
Ograniczamy ilości odpadów, które nie mogą
być dalej wykorzystane.
Transport
Dokonujemy pomiarów i ograniczamy
poziom emisji spalin na naszych statkach i
innych środkach transportu, eksploatowanych
w imieniu SCA. Poszukujemy najbardziej
efektywnych sposobów redukcji poprzez poprawę planowania, zwiększanie udziału ładunków powrotnych, selekcję środków transportu
i firm świadczących usługi transportowe.
Środowisko naturalne
publicationpapers.sca.com
Fakty ekologiczne w statystyce
Zrównoważony rozwój jest od dłuższego czasu integralną częścią naszych działań. Już w 2001
roku, w ramach grupy SCA, jako jeden z celów wyznaczyliśmy sobie redukcję emisji dwutlenku węgla, od dawna produkujemy „zieloną” energię a nasze lasy uzyskały certyfikat FSC w
1991 roku. Uważamy, ze świadoma postawa wobec zagadnień zrównoważonego rozwoju pozwala zmniejszyć zagrożenia i zbudować podstawy długoterminowej konkurencyjności. Nasze
raporty dotyczące tematyki ekologicznej:
Raport zrównoważonego rozwoju SCA Group
Można zamówić na stronie internetowej www.sca.com
Raport ekologiczny SCA Publication Papers
Można zamówić na stronach internetowych www.publicationpapers.sca.com oraz www.aylesford newsprint.co.uk
We lifecycle
We lifecycle jest nazwą nowej koncepcji objaśniającej postawę SCA względem zagadnień
ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. Raport można zamówić na stronie internetowej www.sca.com
Broszura o FSC
Można zamówić na stronie internetowej www.publicationpapers.sca.com
Broszura Czytaj z czystym sumieniem
Można zamówić na stronie internetowej www.publicationpapers.sca.com
publicationpapers.sca.com
Środowisko naturalne
Ekologiczne rozwiązania –
służymy pomocą
Nasze produkty charakteryzują się unikalnym profilem
ekologicznym. Rozwinęliśmy nasze kompetencje w takich
dziedzinach jak produkcja TCF, ekoodcisk i etykiety ekologiczne.
PEFC/06-33-34
www.pefc.org
SCA Publication Papers oferuje usługi oraz współpracę w następujących dziedzinach:
• • Certyfikat FSC
Czy zamierzacie Państwo uzyskać certyfikat FSC dla swojego produktu? Możemy
wspomóc was praktycznymi wskazówkami i wyjaśnić zróżnicowane kryteria dla
różnych etykiet FSC.
•• Etykiety ekologiczne
Na rynku istnieje wiele różnych oznakowań. Nasz dział sprzedaży poinformuje
Państwa o etykietach aktualnie dostępnych w naszej branży.
•• Ekoodcisk
Do obliczania wartości ekoodcisku są używane różne standardy i metody. Oferujemy pomoc w tej dziedzinie.
•• Ankiety ekologiczne
Nasi eksperci ekologiczni przeprowadzają
regularne ankiety wśród naszych klientów
i dostawców.
Nasz zestaw broszur o tematyce
ekologicznej obejmuje zróżnicowane
zagadnienia.
Środowisko naturalne
publicationpapers.sca.com
Oferujemy duże ilości papieru z
certyfikatem FSC
SC
d-users
Ch
Ch
y
En
C
n of ust
ai
od
y
<< >>
of Cus
t
y
of Cus
d
to
ain
<<<
ain
od
Ch
f Cus
t
y
Aby można było używać znaku FSC na
produktach, firma musi poddać się certyfikacji zgodnie z zasadami FSC. W przypadku
wydawcy, który nabywa papier, musi także
posiadać certyfikat CoC.
Podobnie Państwa dostawca i jego
dostawcy, itd. muszą posiadać dokumentację wykazującą, ze ich produkty zawierają
drewno z lasów, gdzie prowadzi się właściwą
gospodarkę. Weryfikację przeprowadza się w
ramach CoC.
Z wnioskiem o wydanie certyfikatu FSC,
należy zwrócić się do krajowego audytora FSC.
no
ai
od
Złóż wniosek o certyfikację
tr y
43944
g
Sko For
es
SCA wyprodukowało
262 000 ton papierów
publikacyjnych z certyfikatem FSC.
SCA jest jednym z pierwszych na świecie
producentów papieru oferujących duże ilości
papierów publikacyjnych z certyfikatem FSC.
Nasza celulozownia oraz wszystkie papiernie posiadają certyfikaty, potwierdzające, iż
wykorzystywane surowce pochodzą z kontrolowanych źródeł.
Papier z certyfikatem FSC spotkał się z
przychylnym przyjęciem na rynku. Wielu z
naszych klientów ukończyło proces certyfikacji wymagający udokumentowania całego
procesu produkcji – od pozyskania surowca,
poprzez papiernie i drukarnie, do gotowych
magazynów i katalogów. SCA jest w stanie
zaoferować szeroki asortyment produktów z
certyfikatem FSC, od masy celulozowej do
wysokiej jakości papieru do druku gazet i
czasopism.
Masa celulozowa i papier publikacyjny z
SCA posiadają certyfikat FSC Mixed Credit,
przy którym surowce z certyfikatem FSC
odpowiadają certyfikowanym produktom,
podczas gdy surowiec bez certyfikatu podlega
surowej kontroli, celem uniknięcia dostaw
z kontrowersyjnych źródeł. Włókna pochodzące z recyklingu także są uwzględniane w
procesie certyfikacji.
Ch
Produkcja w 2010
roku
A
Lasy w Szwecji należące do SCA uzyskały certyfikat zgodności
z procedurą FSC w 1999 roku. Misja FSC polega na osiągnięciu
rozsądnej z punktu widzenia środowiska naturalnego, korzystnej
społecznie i realnej ekonomicznie gospodarki leśnej na
całym świecie. FSC zapewnia wiarygodny system certyfikacji
zarządzania zasobami leśnymi.
publicationpapers.sca.com
Środowisko naturalne
Nasze papiery SC objęte są
również certyfikatem PEFC
PEFC/06-33-34
Promoting sustainable
forest management
www.pefc.at
Papiernia w Laakirchen oferuje papiery SC,
które objęte są również certyfikatem PEFC.
Zgodnie z tym systemem papiernia podlega kontroli w zakresie źródeł pochodzenia
drewna (surowiec ze źródeł niekontrolowanych lub źródeł nieznanego pochodzenia nie
może być stosowany do produkcji). Papiernia
w Laakirchen nie posiada własnych zasobów
leśnych. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) jest
niezależną, pozarządową organizacją typu
non-profit, która została utworzona w 1999
roku. Jej celem jest promowanie bezpiecznego systemu zarządzania zasobami leśnymi
poprzez system niezależnej certyfikacji produktów papierniczych.
PEFC skupia około 35 niezależnych narodowych systemów certyfikacji a spośród nich
25 podlega ścisłej kontroli rzeczoznawców.
Na podane powyżej 25 systemów przypada
ponad 230 milionów hektarów certyfikowanych lasów dostarczających miliony ton
certyfikowanego drewna i tworzących tym samym największy na świecie system certyfikacji. Pozostałe narodowe systemy są na różnym
etapie rozwoju i zmierzają do zakwalifikowania do PEFC.
Środowisko naturalne
publicationpapers.sca.com
Ekoodcisk
Najważniejszą przyczyną zmian klimatu jest emisja dwutlenku
węgla pochodzącego z paliw kopalnianych. Inną ważną przyczyną
jest rabunkowy wyręb lasów, z jakim mamy do czynienia w
niektórych częściach świata. Mówiąc wprost – musimy zmniejszyć
emisję dwutlenku węgla, a także związać więcej tego, który już
został uwolniony do atmosfery.
Kluczową rolę odgrywają tu lasy, ponieważ w
dużej mierze składają się one z węgla zaabsorbowanego z atmosfery przez rosnące drzewa.
Carbon Profile
Mierzenie ekoodcisku
Ekoodcisk (ang. carbon footprint) to całkowita ilość gazów cieplarnianych emitowana
przy wytworzeniu produktu lub usługi.
Najważniejszym z nich jest dwutlenek węgla.
Inne gazy cieplarniane, takie jak metan, przeliczane są na odpowiedniki dwutlenku węgla.
Aby obliczyć ekoodcisk, należy dokonać
analizy cyklu życia produktu, z uwzględnieniem wyłącznie jednego parametru – emisji
dwutlenku wegla. W celu uzyskania pełnego
ekoodcisku, należy uwzględnić także inne
aspekty. CEPI opracowało strukturę obejmującą wszystkie niezbędne elementy.
Oto dziesięć elementów ekoodcisku:
1. Sekwestracja dwutlenku węgla w lasach
2. Dwutlenek węgla w produktach leśnych
3. Poziom emisji podczas produkcji
4. Poziom emisji przy pozyskiwaniu włókna
5. Poziom emisji podczas wytwarzania innych surowców
6. Poziom emisji przy produkcji energii
7. Poziom emisji podczas transportu
8. Emisja spowodowana użytkowaniem
produktów
9. Emisja spowodowana utylizacją produktu
10. Emisja, której uniknięto
SCA Graphic Laakirchen AG
2009
Declaration of the emission of fossile CO2 associated with paper production
and transports of raw materials and finished products. The calculation follows
the CEPI* - guidlines for carbon footprint of paper & board products.
CO2-emissions
[kg CO2 / t paper]
3%
8%
1%
14%
manufacturing
fiber production
other raw material
purchased energy
manufacturing
fiber production
other raw material
purchased energy
23
4
98
519
sum
643
transport
transport
53
TOTAL
696
74%
1.400
Carbon is also stored in the product
in wood fibers and fillers; calculation
follows the recommendation of the
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) for wood products.
This CO2 is considered as biogenic.
CO2 emission in relation
[kg CO2 / t paper]
1.200
1.000
800
53
1.189
600
400
643
200
336
0
stored in product
transport
production
Avoided emissions report measures
already taken to reduce CO2 emissions.
avoided emissions
Besides the complete picture given by the CEPI* Framework for Carbon Footprints other rules report parts of the full
calculation. These figures are given as excerpt from the CEPI* calculation :
[kg CO2 / t paper]
"Paper Profile"
Parts of El. 3+6 (em. from paper prod., purchased pulp and steam)
197
"WWF Paper Scorecard"
Part of Element 3 (direct emissions) + 6 (purchased energy)
523
The given figures represent meanvalues for the reported year and cover
the range of brands produced at :
SCA Graphic Laakirchen AG
GraphoNova, GraphoPrestige, GraphoGrande,
GraphoSet, GraphoVerde, GraphoGravure
*CEPI - Confederation of European Paper Industries
verified 10. 5. 2010 by
Contact person Nikolaus Kaindl
Address
SCA Graphic Laakirchen AG
A-4663 Laakirchen, Schillerstraße 5
Phone
E-mail
+43 7613 8800 0
[email protected]
Dane dotyczące naszych papierów znaleźć
można w części „Certyfikaty” niniejszego opracowania lub na stronie:
www.publicationpapers.sca.com.
publicationpapers.sca.com
Środowisko naturalne
Wpływ czasopism na środowisko
naturalne
Zagadnienia klimatyczne spowodowały potrzebę lepszego zrozumienia wpływu, jaki magazyny w wersji elektronicznej oraz czasopisma drukowane mają na środowisko. Wiele osób uważa, że
gazety w formie drukowanej są większym obciążeniem dla środowiska, podczas gdy czytanie wiadomości z Internetu jest alternatywą bardziej ekologiczną.
Szwedzki Związek Wydawców Czasopism
postanowił przeanalizować tą koncepcję, zlecając
w tym celu instytutowi Innventia porównanie
oddziaływania na środowisko czasopism w wersji
drukowanej i elektronicznej z punktu widzenia
ich cyklu życia, z uwzględnieniem tych jego
etapów, które obciążają środowisko najbardziej.
Badanie miało wskazać zarazem, gdzie można
wprowadzić usprawnienia. Wyniki wykazały, że
obciążenie środowiska w obu przypadkach jest
niewielkie i porównywalne. Czytanie prenumerowanego czasopisma w wersji papierowej oraz
poświęcenie tego samego czasu na czytanie w Internecie powoduje tak samo niską emisję gazów
cieplarnianych. W przypadku użytkownika Internetu, jego zachowanie ma decydujący wpływ
na obciążenie środowiska. Czytanie czasopisma
w wersji elektronicznej nie musi być bardziej
ekologiczne. Jeżeli czas czytania nie przekracza
40 minut miesięcznie, obciążenie środowiska
przez magazyn w wersji elektronicznej wynosi
mniej niż 1 kg równoważnika CO2 rocznie.
Działalność dziennikarzy tworzących treść czasopisma – zarówno tego w wersji papierowej, jak i
elektronicznej – ma znaczny wpływ na obciążenie środowiska.
Ważne jest pochodzenie energii elektrycznej.
Elektryczność pochodząca z różnych źródeł
obciąża środowisko w różnym stopniu. Dzięki
dużemu udziałowi energii wodnej, oddziaływanie szwedzkiej „mieszanki energetycznej” na klimat jest niewielkie, natomiast energia europejska
obciąża środowisko w większym stopniu z uwagi
na większe wykorzystanie paliw kopalnych.
System recyklingu czasopism drukowanych
ogranicza ich negatywny wpływ na środowisko.
W Szwecji recyklingowi poddawanych jest 9 na
10 czasopism.
Dobre zarządzanie lasami, z odpowiednim
wzrostem netto, prowadzi do pochłaniania
biogennego dwutlenku węgla przez las. Rosnące
lasy wiążą więcej dwutlenku węgla niż lasy stare,
pozbawione aktywnej eksploatacji, co nie zostało
uwzględnione w scenariuszu podstawowym.
Gdyby proces ten został uwzględniony, wpływ
magazynów drukowanych na środowisko wyniósłby poniżej 1 kg równoważnika CO2.
Wyniki niniejszego badania dostarczają zainteresowanym danych o ekologicznych aspektach
produkcji i czytelnictwa czasopism. Można je
także wykorzystać do celów samodoskonalenia,
jako że badanie rzuca światło na etapy, które
obciążają środowisko w największym stopniu.
Konsumpcja przez statystycznego Szweda powoduje emisję do atmosfery odpowiadającą 10
tonom równoważnika CO2 rocznie*. Czytanie
czasopisma, w wersji papierowej lub elektronicznej, przez cały rok odpowiada 0,1 promila tej
liczby.
Czytaj zatem z czystym sumieniem – zarówno
na ekranie, jak i w wersji drukowanej!
Środowisko naturalne
publicationpapers.sca.com
Przemysł papierniczy przyczynia
się do wzrostu lasu
W ostatnich latach papier stał się tematem krytyki, często
wprowadzającej w błąd, dotyczącej jego ekologiczności. Wiele
osób uważa, że zużywając mniej papieru ocalą lasy i pozostawią środowisko naturalne w lepszym stanie. Jednak produkcja
papieru wspomaga wzrost lasów. Papier jest także jednym z
niewielu odnawialnych i poddających się recyklingowi surowców, jakie istnieją. Jedną z zalet włókna drzewnego jest jego
naturalna regeneracja i możliwość kilkakrotnego wykorzystania.
Właściwe zarządzanie lasami, z odpowiednim
wzrostem netto, prowadzi do pochłaniania
biogennego dwutlenku węgla przez las. Rosnące lasy wiążą więcej dwutlenku węgla niż
lasy stare, pozbawione aktywnej eksploatacji.
Dzięki temu wpływ magazynów drukowanych na środowisko szacowany jest poniżej
1 kg równoważnika CO2.
Ilość drewna w szwedzkich lasach wzrosła
o 75 procent na przestrzeni ostatnich 90 lat.
Drewno wykorzystuje się do
różnych celów
Jednym z częstych nieporozumień jest myślenie, że duże drzewa są wycinane i przetwarzane na celulozę. W rzeczywistości SCA prowadzi wydajną gospodarkę leśną, w ramach
której wszystkie części drzewa zużywane są
do wytwarzania różnych produktów. Podczas
trzebienia lasów, koniecznego by umożliwić
pozostałym drzewom normalny wzrost, wycinane są drzewka przeznaczone do produkcji
masy celulozowej. Czubki drzew i gałęzie
uzyskane podczas trzebienia dojrzałego lasu,
wykorzystuje się jako biopaliwo. Pnie tnie się
na kłody a powstałe przy tym wióry i trociny
służą do wyrobu granulatów (niewielkich ko-
stek sprasowanego drewna wykorzystywanych
jako opal) oraz celulozy.
Na każde ścięte drzewo przypadają trzy
nowo posadzone.
Szkółki będące własnością SCA produkują
każdego roku około 100 milionów sadzonek.
publicationpapers.sca.com
Ko n t a k t
Kontakt z SCA Graphic Paper
Zakłady papiernicze
SCA ORTVIKEN
SCA Graphic Sundsvall AB
Box 846
SE-851 23 SUNDSVALL
(Szwecja)
Tel +46 60 19 40 00
Faks +46 60 61 72 76
Wielka Brytania
SCA GRAPHIC PAPER UK LTD
Bradbourne House
New Road
EAST MALLING, Kent ME19 6DZ
Great Britain
Tel +44 1732 52 38 88
Fax +44 1732 52 38 87
Włochy
SCA GRAPHIC LAAKIRCHEN AG
Postfach 5
AT-4663 LAAKIRCHEN
(Austria)
Schillerstrasse 5
Tel +43 7613 8800 -0
Faks +43 7613 5974
SCA GRAPHIC PAPER ITALIA S.r.l.
Via Palmanova 67/B
IT-20132 MILAN
Tel +39 02 2818 141
Faks +39 02 2818 14 44
Holandia
Aylesford Newsprint Ltd.
Newspring House
Bellingham Way
Aylesford
Kent ME20 7DL
Tel +44 1622 796000
SCA GRAPHIC PAPER NEDERLAND B.V.
Postbox 22827
NL-1100 DH AMSTERDAM Z.O.
Entrada 161
NL-1096 EC AMSTERDAM
Tel +31 20 690 58 81
Faks +31 20 690 63 91
Faks +44 1622 796001
Region Skandynawski
Biura sprzedaży
Austria
SCA GRAPHIC PAPER AUSTRIA
Postfach 5
AT-4663 LAAKIRCHEN
Schillerstrasse 5
Tel +43 7613 8800 466
Faks +43 7613 8800 426
Belgia
SCA GRAPHIC PAPER BELGIUM NV-SA
Chaussée de Tervuren 179/2
BE-1410 WATERLOO
Tel +32 2 351 12 19
Faks +32 2 351 14 40
Francja
SCA GRAPHIC PAPER FRANCE S.A.
4, rue Gustave Flourens
Bâtiment B
FR-92150 SURESNES
Tel +33 1 55 49 00 10
Faks +33 1 47 72 21 17
Niemcy
SCA GRAPHIC PAPER Deutschland GmbH
Postfach 10 06 49
DE-40806 Mettmann
Schwarzbachstrasse 10
DE-40822 Mettmann
Tel +49 2104 9275 0
Faks +49 2104 9275 67
SCA GRAPHIC SUNDSVALL AB
Box 846
SE-851 23 SUNDSVALL
Tel +46 60 19 46 70
Faks +46 60 19 46 80
Polska
SCA GRAPHIC PAPER POLSKA Sp.z.o.o.
ul. Gwiazdzista 15A lok. 404
PL-01-651 Warszawa
Tel +48 22 832 52 80
Faks +48 22 832 44 96
Portugalia
SCA GRAPHIC PAPER PORTUGAL SA
Alameda dos Oceanos, Lote 3.10.07 A
Parque das Nações
PT-1990-217 LISBON
Tel +351 21 371 20 95
Faks +351 21 385 46 46
Hiszpania
SCA GRAPHIC PAPER ESPAÑA S.A.
c/o Eurofibras S.A.
Almagro 21-10
ES-28010 MADRID
Tel +34 91 319 84 67, +34 91 319 85 25
Faks +34 91 319 93 97
publicationpapers.sca.com
Ko n t a k t
Zarząd – SCA Forest Products
Prezes Finanse Kadry Rozwój Działalności i Analiza Rynku Sprawy prawne Informacja Ulf Larsson
Göran Fridh
Håkan Andersson
Tommy Sundin
Jan Svedjebrant
Björn Lyngfelt
Zarząd – SCA Graphic Sundsvall
Prezes Finanse Kadry Produkcja
Technika Rozwój Marketing Kristina Enander
Mats Kinert
Stina Danielsson
Katarina Kolar
Pär Eriksson
Hans Pettersson
Rolf Johannesson
Zarząd – SCA Graphic Laakirchen
Prezes Finanse Zaopatrzenie
Technika Kadry Rozwój Marketing Mark Lunabba
Franz Baldauf
Rudolf Seelmann
Helmut Sageder
Helmut Kinast
Johann Brunthaler
Stefan Eibl-Török
Zarząd – Aylesford Newsprint Ltd.
Prezes Finanse Kadry
Marketing Produkcja Zaopatrzenie
Bengt Blomberg
Ian Broxup
Martin Atkinson
Stephen Jones
Josef Hafellner
Chris White
publicationpapers.sca.com
Ko n t a k t
SCA Graphic Paper Poland
Tadeusz Misko
Managing Director
Sebastian Matuszewski
Sales Manager
Tel: +48 22 832 47 48
Tel. kom: +48 601 33 65 34
[email protected]
Tel: +48 22 832 52 82
Tel. kom: +48 697 72 27 27
[email protected]
Dorota Pawlowska
Sales Administration
Papier LWC i gazetowy
Ewa Rybarska
Sales Administration
Papier SC
Tel: +48 22 832 52 80
Tel. kom: +48 501 01 59 72
[email protected]
Tel: +48 22 832 52 81
Tel. kom: +48 501 01 59 73
[email protected]
SCA GRAPHIC PAPER POLSKA Sp.z.o.o.
ul. Gwiazdzista 15A lok. 404
PL-01-651 Warszawa
Poland
Tel +48 22 832 52 80
Fax +48 22 832 44 96
publicationpapers.sca.com
publicationpapers.sca.com
Certyfikaty
Certyfikacja w zakresie ochrony
środowiska
SCA stosuje ISO 14001 jako system zarządzania ochroną środowiska. SCA jest mocno związana z procesem certyfikacji w zakresie ochrony środowiska i będzie kontynuowała swój program
w pozostałych zakładach papierniczych oraz w tych, które zostaną zakupione w przyszłości.
Nasza gospodarka leśna i poniższe zakłady posiadają certyfikaty zgodne z następującymi systemami:
ISO 14001
Fabryka celulozy w Östrand
Fabryka papieru w Ortviken
Fabryka papieru w Laakirchen
Gospodarka leśna i jednostki
ISO 9001:2008
Fabryka papieru w Ortviken
Fabryka papieru w Laakirchen
System Zarządzania Energią
SCA Graphic Sundsvall
System Zarządzania Bezpieczeństwem, OHSAS 18001:2007
SCA Graphic Laakirchen
PEFC/06-33-34
Promoting sustainable
forest management
www.pefc.at
FSC
PEFC
Fabryka celulozy w Östrand
Fabryka papieru w Ortviken
Fabryka papieru w Laakirchen
Gospodarka leśna i jednostki
Fabryka papieru w Laakirchen
Ekoodcisk
Fabryka papieru w Ortviken
Fabryka papieru w Laakirchen
Paper Profile
Fabryka papieru w Ortviken
Fabryka papieru w Laakirchen
DET NORSKE VERITAS
FSC CHAIN OF CUSTODY CERTIFICATE
Certificate No. DNV-COC-000038
DNV-CW-000038
This is to certify that
SCA Graphic Sundsvall AB
at
ÖSTRAND and ORTVIKEN, SWEDEN
has been found to conform to
FSC-STD-40-004 ver 2.0,
FSC-STD-40-005 ver 2.1
FSC-STD-40-003 ver 1.0
This Certificate is valid for:
Production CTMP, sulphate pulp, news print and coated paper,
FSC Mixed and FSC Controlled wood.
A list of the certificated products can be obtained from the FSC database, www.fsc.org.
Initial Certification date:
Place and date:
2008-10-24
Stockholm, 2010-10-11
This Certificate is valid until:
for the Accredited Unit:
DNV CERTIFICATION AB,
SWEDEN
2013-10-23
The audit has been performed
under the supervision of:
Elisabet Bröms Sterner
Lead Auditor
����������
������������
�
���������������������
��������������������������������
�
Ann-Louise Pått
Management Representative
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
This certificate is the property of DNV Certification AB and must be returned on request.
DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 171 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: +46 8 587 940 00 FAX: +46 8 651 70 43
&(57,),&$7(
,41HWDQG4XDOLW\$XVWULD
KHUHE\FHUWLI\WKDWWKHRUJDQL]DWLRQ
6&$*UDSKLF/DDNLUFKHQ$*
$/DDNLUFKHQ6FKLOOHUVWUD‰H
($&
KDVLPSOHPHQWHGDQGPDLQWDLQVDQ
(19,5210(17$/0$1$*(0(176<67(0
ZKLFKIXOILOOVWKHUHTXLUHPHQWVRIWKHIROORZLQJVWDQGDUG
,62
,VVXHGRQ
9DOLGLW\GDWH
4XDOLW\$XVWULDFHUWLILHGVLQFH
5HJLVWUDWLRQ1XPEHU$7
6LJQDWXUHVUHPRYHGIRUVHFXULW\UHDVRQV
5HQp:DVPHU
3UHVLGHQWRI,41HW
0DJ)ULHGULFK.KXHQ%HODVL
$XWKRULVHG5HSUHVHQWDWLYH
RI4XDOLW\$XVWULD
,41HW3DUWQHUV
$(1256SDLQ$)125&HUWLILFDWLRQ)UDQFH$,%9LQoRWWH,QWHUQDWLRQDO%HOJLXP$1&(0H[LFR$3&(53RUWXJDO&,64,WDO\
&4&&KLQD&40&KLQD&46&]HFK5HSXEOLF&UR&HUW&URDWLD'46+ROGLQJ*PE+*HUPDQ\'6'HQPDUN(/27*UHHFH
)&$9%UD]LO)21'21250$9HQH]XHOD+.4$$+RQJ.RQJ&KLQD,&217(&&RORPELD,01&0H[LFR,QVSHFWD&HUWLILFDWLRQ)LQODQG
,5$0$UJHQWLQD-4$-DSDQ.)4.RUHD06=7+XQJDU\1HPNR$61RUZD\16$,,UHODQG3&%&3RODQG
4XDOLW\$XVWULD$XVWULD555XVVLD6,,,VUDHO6,46ORYHQLD6,5,04$6,QWHUQDWLRQDO0DOD\VLD6466ZLW]HUODQG65$&5RPDQLD
&(57,),&$7(
,41HWDQG4XDOLW\$XVWULD
KHUHE\FHUWLI\WKDWWKHRUJDQL]DWLRQ
6&$*UDSKLF/DDNLUFKHQ$*
$/DDNLUFKHQ6FKLOOHUVWUD‰H
($&
KDVLPSOHPHQWHGDQGPDLQWDLQVD
48$/,7<0$1$*(0(176<67(0
ZKLFKIXOILOOVWKHUHTXLUHPHQWVRIWKHIROORZLQJVWDQGDUG
,62
,VVXHGRQ
9DOLGLW\GDWH
4XDOLW\$XVWULDFHUWLILHGVLQFH
5HJLVWUDWLRQ1XPEHU$7
6LJQDWXUHVUHPRYHGIRUVHFXULW\UHDVRQV
5HQp:DVPHU
3UHVLGHQWRI,41HW
0DJ)ULHGULFK.KXHQ%HODVL
$XWKRULVHG5HSUHVHQWDWLYH
RI4XDOLW\$XVWULD
,41HW3DUWQHUV
$(1256SDLQ$)125&HUWLILFDWLRQ)UDQFH$,%9LQoRWWH,QWHUQDWLRQDO%HOJLXP$1&(0H[LFR$3&(53RUWXJDO&,64,WDO\
&4&&KLQD&40&KLQD&46&]HFK5HSXEOLF&UR&HUW&URDWLD'46+ROGLQJ*PE+*HUPDQ\'6'HQPDUN(/27*UHHFH
)&$9%UD]LO)21'21250$9HQH]XHOD+.4$$+RQJ.RQJ&KLQD,&217(&&RORPELD,01&0H[LFR,QVSHFWD&HUWLILFDWLRQ)LQODQG
,5$0$UJHQWLQD-4$-DSDQ.)4.RUHD06=7+XQJDU\1HPNR$61RUZD\16$,,UHODQG3&%&3RODQG
4XDOLW\$XVWULD$XVWULD555XVVLD6,,,VUDHO6,46ORYHQLD6,5,04$6,QWHUQDWLRQDO0DOD\VLD6466ZLW]HUODQG65$&5RPDQLD
7(676W3HWHUVEXUJ5XVVLD76(7XUNH\<8466HUELD
,41HWLVUHSUHVHQWHGLQWKH86$E\$)125&HUWLILFDWLRQ&,64'46+ROGLQJ*PE+DQG16$,,QF
7KHOLVWRI,41HWSDUWQHUVLVYDOLGDWWKHWLPHRILVVXHRIWKLVFHUWLILFDWH8SGDWHGLQIRUPDWLRQLVDYDLODEOHXQGHUZZZLTQHWFHUWLILFDWLRQFRP
&(57,),&$7(
,41HWDQG4XDOLW\$XVWULD
KHUHE\FHUWLI\WKDWWKHRUJDQL]DWLRQ
6&$*UDSKLF/DDNLUFKHQ$*
$/DDNLUFKHQ6FKLOOHUVWUD‰H
($&
KDVLPSOHPHQWHGDQGPDLQWDLQVDQ
2&&83$7,21$/+($/7+$1'6$)(7<0$1$*(0(176<67(0
ZKLFKIXOILOOVWKHUHTXLUHPHQWVRIWKHIROORZLQJVWDQGDUG
%62+6$6
,VVXHGRQ
9DOLGLW\GDWH
4XDOLW\$XVWULDFHUWLILHGVLQFH
5HJLVWUDWLRQ1XPEHU$7
6LJQDWXUHVUHPRYHGIRUVHFXULW\UHDVRQV
5HQp:DVPHU
3UHVLGHQWRI,41HW
0DJ)ULHGULFK.KXHQ%HODVL
$XWKRULVHG5HSUHVHQWDWLYH
RI4XDOLW\$XVWULD
,41HW3DUWQHUV
$(1256SDLQ$)125&HUWLILFDWLRQ)UDQFH$,%9LQoRWWH,QWHUQDWLRQDO%HOJLXP$1&(0H[LFR$3&(53RUWXJDO&,64,WDO\
&4&&KLQD&40&KLQD&46&]HFK5HSXEOLF&UR&HUW&URDWLD'46+ROGLQJ*PE+*HUPDQ\'6'HQPDUN(/27*UHHFH
)&$9%UD]LO)21'21250$9HQH]XHOD+.4$$+RQJ.RQJ&KLQD,&217(&&RORPELD,01&0H[LFR,QVSHFWD&HUWLILFDWLRQ)LQODQG
,5$0$UJHQWLQD-4$-DSDQ.)4.RUHD06=7+XQJDU\1HPNR$61RUZD\16$,,UHODQG3&%&3RODQG
4XDOLW\$XVWULD$XVWULD555XVVLD6,,,VUDHO6,46ORYHQLD6,5,04$6,QWHUQDWLRQDO0DOD\VLD6466ZLW]HUODQG65$&5RPDQLD
7(676W3HWHUVEXUJ5XVVLD76(7XUNH\<8466HUELD
,41HWLVUHSUHVHQWHGLQWKH86$E\$)125&HUWLILFDWLRQ&,64'46+ROGLQJ*PE+DQG16$,,QF
7KHOLVWRI,41HWSDUWQHUVLVYDOLGDWWKHWLPHRILVVXHRIWKLVFHUWLILFDWH8SGDWHGLQIRUPDWLRQLVDYDLODEOHXQGHUZZZLTQHWFHUWLILFDWLRQFRP
Carbon Profile
GraphoCote, GraphoLux, GraphoMatt
SCA Ortviken 2010
Declaration of the emission of fossile CO2 associated with paper production
and transports of raw materials and finished products. The calculation follows
the CEPI* - guidelines for carbon footprint of graphic paper.
CO2-emissions
23%
24%
manufacturing
fiber production
1%
other raw material
purchased energy
transport
22%
30%
CO2 emission in relation
[kg CO2 / t paper]
1 600
1 400
1 200
1 000
800
1 355
600
101
400
200
316
0
0
stored in product
transport
production
avoided emissions
[kg CO2 / t paper]
manufacturing
fiber production
other raw material
purchased energy
95
5
123
92
sum
316
transport
101
TOTAL
416
Carbon is also stored in the product
in wood fibers and fillers; calculation
follows the recommendation of the
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) for wood products.
This CO2 is considered as biogenic.
Avoided emissions report measures
already taken to reduce CO2 emissions.
Besides the complete picture given by the CEPI* guidlines for carbon footprint of graphic paper other rules report
parts of the full calculation. These figures are given as excerpt from the CEPI* calculation :
[kg CO2 / t paper]
"Paper Profile"
Element 3 (direct emissions from paper production)
95
"WWF Paper Scorecard"
Element 3 (direct emissions) + 6 (purchased energy)
187
The given figures represent meanvalues for the reported year and cover
the range of brands produced at :
SCA Ortviken
Contact person
Charlotta Lindberg
Adress
SCA Ortviken
Box 846, S-851 23 Sundsvall, Sweden
Phone
+46 60 194063
E-mail
[email protected]
GraphoCote, GraphoLux, GraphoMatt
*CEPI
-
Confederation of European Paper Industries
Date
2011-02-21
Carbon Profile in Detail for SCA Ortviken 2010
GraphoCote, GraphoLux, GraphoMatt
Based on Cepiprint and Cepifine's user guide to the carbon footprint of Graphic paper v1.0 2009.
Element
Value in
[kg CO2 / t]
1 Carbon sequestration
Comments
On SCA-owned forest land an assessment have showed some 2,6 millionne tonnes carbon dioxide sequestration,
in the forest
which, if allocated, give several hundreds kilogrammes of sequestrated CO2 per tonne of SCA products.
The basis for calculation are only SCA-owned forests and our long history of statistics on net growth,
as well as prognosis. FSC certification of forests and chain-of-custody certification of fibre supply
ensures sustainable forest management.
The main message are that, with SCA forest management, our forests, with todays knowledge, acts as a major
carbon sink to be globally considered.
2 Carbon stored in the
product
1 355
3 CO2 emissions from
95
paper manufacturing
4 CO2 emissions from
We have an open declaration of fuels and emissions used in our processes, third party verified and covered by CO2
emissions trading system.
5
fiber production
5 CO2 emissions from
Amount of CO2 stored in the paper is calculated according to the IPPC formula in the user guide.
The life-cycletime of the product and destiny are important parameters if further assessed.
This includes diesel oil consumption in forestry operations as harvesting and energy related emissions for
seedling nurseries. Allocated after wood use.
123
other raw materials
This includes emissions generated during the manufacturing of non-wood based raw materials (Such as
pigments, main process chemicals etc.) The user guide recommends cut-off criteria of 90% i.e. to include 90% of
all emissions.
6 CO2 emissions from
92
purchased energy
The emission figure reported is calculated using country specific emission factors for grid electricity in the
country where the mill is located (IEA. (2008a). CO2 Emissions from Fuel Combustion (2008 edition)
International Energy Agency.).
7a) CO2 emissions from
35
transports
7b) From mill to customer
This figure includes emissions from transport of raw material to the mill i.e. wood, filler, main process chemicals etc.
Internal transports are today not included.
65
Emissions related to transport of final product to customer is included as an European average.
Euro average
7c) From mill to specific
customer. Case study
Case studys for customers can easily be performed. SCA can assist in this process.
8 CO2 emissions from
Our knowledge about this are not complete today and calculations are left to be produced by our customers.
product use
9 CO2 emissions from
end of life
10 Avoided emissions
SCA can assist in this process.
Our knowledge about this are not complete today and calculations are left to be produced by our customers.
SCA can assist in this process.
To fulfill the picture of the results of our enterprise our performed energy-related investments this toe can be
included but separated from others. As SCA deliver some 3 TWh of biofuel, biopellets this can be considered as
replacing fuel oil in other energy systems. Also delivered waste heat to municipal district heating can be considered
replacing oil. By investing in own "green" electricity production as CHP cogeneration, water- or windpower
other marginal energy sources are reduced in actual energy system. (In calculations of environmental effects a factor
of 800 g CO2/kWh electricity can be used for Swedish conditions. A national electricity factor can also be more
appropriate.It is then easy to downgrade the figures by multiplying data with 48/800.) Offsets are not included.
All values are related to the total paper production net air dry.
Figures from SCA only refers to CO2 as of now. Other GHGs, Green House Gasses, from our processes exists but are considered as of low significance with todays knowledge.
Figures are based on common LCA/LCI principles. Figures are mainly third-party verified, by the means of ISO 14001, SCA RMS-verification, Paper Profile
or other systems. A detailed verification of Carbon Footprints for the company are considered as important and are also initiated by SCA.
Calculating all ten elements together in this Carbon Footprint does not add up to scientific standards with todays knowledge. The parts has to be communicated and
used differently. However, the ten elements give the big picture of the positive effects, when using forest products (pulp, paper, included recycled paper, biofuel and
sawn products)
Date: 2011-02-21
Carbon Profile
SCA Ortviken 2010
GraphoNews, GraphoBright, GraphoBrightExtra, GraphoCrystal,
GraphoMax
Declaration of the emission of fossile CO2 associated with paper production
and transports of raw materials and finished products. The calculation follows
the CEPI* - guidelines for carbon footprint of graphic paper.
CO2-emissions
[kg CO2 / t paper]
2%
2%
0%
manufacturing
38%
fiber production
other raw material
purchased energy
58%
transport
CO2 emission in relation
[kg CO2 / t paper]
2 500
2 000
1 500
2 027
1 000
500
manufacturing
fiber production
other raw material
purchased energy
5
5
0
136
sum
146
transport
88
TOTAL
234
Carbon is also stored in the product
in wood fibers and fillers; calculation
follows the recommendation of the
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) for wood products.
This CO2 is considered as biogenic.
88
146
0
stored in product
transport
production
0
avoided emissions
Avoided emissions report measures
already taken to reduce CO2 emissions.
Besides the complete picture given by the CEPI* guidlines for carbon footprint of graphic paper other rules report
parts of the full calculation. These figures are given as excerpt from the CEPI* calculation :
[kg CO2 / t paper]
"Paper Profile"
Element 3 (direct emissions from paper production)
5
"WWF Paper Scorecard"
Element 3 (direct emissions) + 6 (purchased energy)
141
The given figures represent meanvalues for the reported year and cover
the range of brands produced at :
SCA Ortviken
GraphoNews, GraphoMax, GraphoBright, GraphoBrightExtra,
GraphoCrystal
*CEPI
-
Confederation of European Paper Industries
Contact person
Charlotta Lindberg
Adress
SCA Ortviken
Box 846, S-851 23 Sundsvall, Sweden
Phone
+46 60 194063
E-mail
[email protected]
Date
2011-02-21
Carbon Profile in Detail for SCA Ortviken 2010
GraphoNews, GraphoBright, GraphoBrightExtra, GraphoCrystal, GraphoMax
Based on Cepiprint and Cepifine's user guide to the carbon footprint of Graphic paper v1.0 2009.
Element
Value in
[kg CO2 / t]
1 Carbon sequestration
Comments
On SCA-owned forest land an assessment have showed some 2,6 millionne tonnes carbon dioxide sequestration,
in the forest
which, if allocated, give several hundreds kilogrammes of sequestrated CO2 per tonne of SCA products.
The basis for calculation are only SCA-owned forests and our long history of statistics on net growth,
as well as prognosis. FSC certification of forests and chain-of-custody certification of fibre supply
ensures sustainable forest management.
The main message are that, with SCA forest management, our forests, with todays knowledge, acts as a major
carbon sink to be globally considered.
2 Carbon stored in the
product
2 027
3 CO2 emissions from
5
paper manufacturing
4 CO2 emissions from
We have an open declaration of fuels and emissions used in our processes, third party verified and covered by CO2
emissions trading system.
5
fiber production
5 CO2 emissions from
Amount of CO2 stored in the paper is calculated according to the IPPC formula in the user guide.
The life-cycletime of the product and destiny are important parameters if further assessed.
This includes diesel oil consumption in forestry operations as harvesting and energy related emissions for
seedling nurseries. Allocated after wood use.
0
other raw materials
This includes emissions generated during the manufacturing of non-wood based raw materials (Such as
pigments, main process chemicals etc.) The user guide recommends cut-off criteria of 90% i.e. to include 90% of
all emissions.
6 CO2 emissions from
136
purchased energy
The emission figure reported is calculated using country specific emission factors for grid electricity in the
country where the mill is located (IEA. (2008a). CO2 Emissions from Fuel Combustion (2008 edition)
International Energy Agency.).
7a) CO2 emissions from
35
transports
7b) From mill to customer
This figure includes emissions from transport of raw material to the mill i.e. wood, filler, main process chemicals etc.
Internal transports are today not included.
53
Emissions related to transport of final product to customer is included as an European average.
Euro average
7c) From mill to specific
customer. Case study
Case studys for customers can easily be performed. SCA can assist in this process.
8 CO2 emissions from
Our knowledge about this are not complete today and calculations are left to be produced by our customers.
product use
9 CO2 emissions from
end of life
10 Avoided emissions
SCA can assist in this process.
Our knowledge about this are not complete today and calculations are left to be produced by our customers.
SCA can assist in this process.
To fulfill the picture of the results of our enterprise our performed energy-related investments this toe can be
included but separated from others. As SCA deliver some 3 TWh of biofuel, biopellets this can be considered as
replacing fuel oil in other energy systems. Also delivered waste heat to municipal district heating can be considered
replacing oil. By investing in own "green" electricity production as CHP cogeneration, water- or windpower
other marginal energy sources are reduced in actual energy system. (In calculations of environmental effects a factor
of 800 g CO2/kWh electricity can be used for Swedish conditions. A national electricity factor can also be more
appropriate.It is then easy to downgrade the figures by multiplying data with 48/800.) Offsets are not included.
All values are related to the total paper production net air dry.
Figures from SCA only refers to CO2 as of now. Other GHGs, Green House Gasses, from our processes exists but are considered as of low significance with todays knowledge.
Figures are based on common LCA/LCI principles. Figures are mainly third-party verified, by the means of ISO 14001, SCA RMS-verification, Paper Profile
or other systems. A detailed verification of Carbon Footprints for the company are considered as important and are also initiated by SCA.
Calculating all ten elements together in this Carbon Footprint does not add up to scientific standards with todays knowledge. The parts has to be communicated and
used differently. However, the ten elements give the big picture of the positive effects, when using forest products (pulp, paper, included recycled paper, biofuel and
sawn products)
Date: 2011-02-21
Carbon Profile
SCA Graphic Laakirchen AG
2009
Declaration of the emission of fossile CO2 associated with paper production
and transports of raw materials and finished products. The calculation follows
the CEPI* - guidlines for carbon footprint of paper & board products.
CO2-emissions
[kg CO2 / t paper]
3%
8%
1%
14%
manufacturing
fiber production
other raw material
purchased energy
transport
74%
1.200
1.000
800
53
1.189
600
400
643
200
336
transport
production
sum
643
transport
53
TOTAL
696
Avoided emissions report measures
already taken to reduce CO2 emissions.
0
stored in product
23
4
98
519
Carbon is also stored in the product
in wood fibers and fillers; calculation
follows the recommendation of the
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) for wood products.
This CO2 is considered as biogenic.
CO2 emission in relation
[kg CO2 / t paper]
1.400
manufacturing
fiber production
other raw material
purchased energy
avoided emissions
Besides the complete picture given by the CEPI* Framework for Carbon Footprints other rules report parts of the full
calculation. These figures are given as excerpt from the CEPI* calculation :
[kg CO2 / t paper]
"Paper Profile"
Parts of El. 3+6 (em. from paper prod., purchased pulp and steam)
197
"WWF Paper Scorecard"
Part of Element 3 (direct emissions) + 6 (purchased energy)
523
The given figures represent meanvalues for the reported year and cover
the range of brands produced at :
SCA Graphic Laakirchen AG
GraphoNova, GraphoPrestige, GraphoGrande,
GraphoSet, GraphoVerde, GraphoGravure
*CEPI
-
Confederation of European Paper Industries
verified 10. 5. 2010 by
Contact person Nikolaus Kaindl
Address
SCA Graphic Laakirchen AG
A-4663 Laakirchen, Schillerstraße 5
Phone
E-mail
+43 7613 8800 0
[email protected]
11.05.2010
Carbon Profile in Detail
Element
of the CEPI Framework
Value in Included
[kg CO2 / t]
1 Carbon sequestration
in the forest
SCA Graphic Laakirchen AG
2009
Comments
SCA Graphic Laakirchen AG is not a forest owner --> no sequestration reported;
however net growth in the forests of SCA-Laakirchen suppliers ! (www.proholz.at)
2 Carbon stored in the
product
1.189
Virgin fibers, fibers from deinked pulp,
chemical pulp, filler - PCC, CO2 dosage
Biogenic C stored in wood fibers,
calculated as CO2-mass when incinerated
3 CO2 emissions from
paper manufacturing
23
Direct emissions from the mill, internal
transports, chemical pulp, DIP-rejects
Emissions of purchased energy are
reported under element 6
4 CO2 emissions from
fiber production
4
Emissions from forestry, recovered
paper processing
5 CO2 emissions from
other raw materials
98
Manufacturing of Filler - PCC,
manufacturing of paper chemicals
chemical-factors from the CEPI guide
12th November 2008
6 CO2 emissions from
purchased energy
519
Electrical energy, thermal energy (steam)
Energy from incineration of biofuels
(bark, fibers) subtracted, emissions from
fuel production not included
7 CO2 emissions from
transports
53
Transport of raw materials to the mill,
transport of finished products to printer
8 CO2 emissions from
product use
Use of the paper is in the responsibility of the customer --> customer calculation.
9 CO2 emissions from
end of life
1.189
10 Avoided emissions
336
Biogenic ! Fibers for recovered paper are used app. 6 times. If the paper is not
stored in libraries incineration should be the end of life for all paper sludges in EU.
Heat recovery from waste water of
groundwood plant and paper machines,
sludge turbine, shoe press PM 11, CHP
Measures are included, which are realised
and allow to reduce the CO2 emissions.
verified 10. 5. 2010 by
All values are related to the total paper production net air dry.
CEPI have recently outlined a common way of calculating a Carbon Footprint for products called the CEPI Carbon Footprint
Framework (TenToes), where all the different steps of the process are considered. Our Carbon Profiles are based upon this.
Figures are based on common LCA/LCI principles. Figures are mainly third-party verified, by the means of ISO 14001,
SCA RMS-verification or other systems.
Our Carbon Profiles are always attached to a transparency document in order for the customer to evaluate what is/is not
included in calculations at this stage. The transparency document is also important for our internal verification process.
2 (2)
GraphoNova, GraphoSet, GraphoPrestige,
GraphoGrande, GraphoGravure, GraphoVerde
Product
Company
Mill
SCA
SCA Graphic Laakirchen AG
Information gathered from
Date of issue
1.1.2009
to
31.12.2009
11. 5. 2010 verified by
Environmental Management
Certified environmental management system at
ISO 14001, FSC CoC, PEFC CoC
Company systems ensure traceability of the origin of wood __
X yes
__ no __100% recovered paper
Environmental parameters
Product composition
The figures are based on methods and procedures
of measurement approved by the local (or national)
environmental regulators at the production site.
The figures include both paper and pulp production.
Water
Air
COD
2,72
kg/tonne
AOX
0,00
kg/tonne
NTot
0,02
kg/tonne
PTot
0,01
kg/tonne
mechanical
pulp
25%
pulp from
recovered
fibre
34%
chemical
pulp
9%
moisture
6%
fillers
26%
SO2
0,04
kg/tonne
NOx
0,33
kg/tonne
More information
197,08
kg/tonne
Contact person Nikolaus Kaindl
CO2 (fossil)
Address
Solid waste landfilled
/tonne of final product
A-4663 Laakirchen, Schillerstraße 5
0,87 BDkg/tonne
Purchased electricity consumption
1128 kWh
SCA Graphic Laakirchen AG
Phone
+43 7613 8800 0
E-mail
[email protected]
www.publicationpapers.sca.com
More Information about Paper Profile can be found on www.paperprofile.com
Product
GraphoCote, GraphoLux, GraphoMatt
Company
SCA Ortviken
Mill
Ortviken Papermill
Information gathered from
Date of issue
1.1.2010
to
31.12.2010
16.2.2011
Environmental Management
FSC CoC, ISO 14001, EMS
Certified environmental management system at the mill:
Company systems ensure traceability of the origin of wood __
X yes
__ no __100% recovered paper
FSC Chain of Custody Certificate No. DNV-COC/CW-000038
ISO 14001 Certifikat no: 76937CC2-2010-AE-SWE-SWEDAC
Energy management system Certificate No. 2006-SKM-AEN-014
Fulfil the criterias for The Nordic Swan
Environmental parameters
Product composition
The figures are based on methods and procedures
of measurement approved by the local (or national)
environmental regulators at the production site.
The figures include both paper and pulp production.
Water
Air
mechanical
pulp
39%
chemical
pulp
13%
COD
4,7
kg/tonne
AOX
0,00
kg/tonne
NTot
0,11
kg/tonne
PTot
0,01
kg/tonne
SO2
0,22
kg/tonne
NOx
0,47
kg/tonne
More information
95
kg/tonne
Contact person Charlotta Lindberg
CO2 (fossil)
moisture
6%
binders
4%
Address
Solid waste landfilled
Phone
/tonne of final product
E-mail
1922 kWh
SCA Ortviken
Box 846, S-851 23 Sundsvall, Sweden
0,56 BDkg/tonne
Purchased electricity consumption
pigments
and fillers
38%
+4660 19 40 63
[email protected]
www.publicationpapers.sca.com
More information about Paper Profile can be found on www.paperprofile.com
Product
GraphoNews, GraphoBright, GraphoBright Extra,
GraphoCrystal, GraphoMax
Company
SCA Ortviken
Mill
Ortvikens Papermill
Information gathered from
Date of issue
1.1.2010
to
31.12.2010
16.2.2011
Environmental Management
FSC CoC, ISO 14001, EMS
Certified environmental management system at the mill:
Company systems ensure traceability of the origin of wood __
X yes
__ no __100% recovered paper
FSC Chain of Custody Certificate No. DNV-COC/CW-000038
ISO 14001 Certifikat no: 76937CC2-2010-AE-SWE-SWEDAC
Energy management system Certificate No. 2006-SKM-AEN-014
Fulfil the criterias for The Nordic Swan
Environmental parameters
Product composition
The figures are based on methods and procedures
of measurement approved by the local (or national)
environmental regulators at the production site.
The figures include both paper and pulp production.
Water
Air
COD
5,9
kg/tonne
AOX
0,01
kg/tonne
NTot
0,12
kg/tonne
PTot
0,01
kg/tonne
chemical
pulp
2%
mechanical
pulp
87%
moisture
10%
binders
0%
pigments
and fillers
1%
SO2
0,02
kg/tonne
NOx
0,18
kg/tonne
More information
5,2
kg/tonne
Contact person Charlotta Lindberg
CO2 (fossil)
Address
Solid waste landfilled
Box 846, S-851 23 Sundsvall, Sweden
0,46 BDkg/tonne
Phone
E-mail
Purchased electricity consumption
/tonne of final product
2834 kWh
SCA Ortviken
+4660 19 40 63
[email protected]
www.publicationpapers.sca.com
More information about Paper Profile can be found on www.paperprofile.com
DET NORSKE VERITAS
FSC CHAIN OF CUSTODY CERTIFICATE
Certificate No. DNV-COC-000038
DNV-CW-000038
This is to certify that
SCA Graphic Sundsvall AB
at
ÖSTRAND and ORTVIKEN, SWEDEN
has been found to conform to
FSC-STD-40-004 ver 2.0,
FSC-STD-40-005 ver 2.1
FSC-STD-40-003 ver 1.0
This Certificate is valid for:
Production CTMP, sulphate pulp, news print and coated paper,
FSC Mixed and FSC Controlled wood.
A list of the certificated products can be obtained from the FSC database, www.fsc.org.
Initial Certification date:
Place and date:
2008-10-24
Stockholm, 2010-10-11
This Certificate is valid until:
for the Accredited Unit:
DNV CERTIFICATION AB,
SWEDEN
2013-10-23
The audit has been performed
under the supervision of:
Elisabet Bröms Sterner
Lead Auditor
����������
������������
�
���������������������
��������������������������������
�
Ann-Louise Pått
Management Representative
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
This certificate is the property of DNV Certification AB and must be returned on request.
DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 171 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: +46 8 587 940 00 FAX: +46 8 651 70 43
&(57,),&$7(
,41HWDQG4XDOLW\$XVWULD
KHUHE\FHUWLI\WKDWWKHRUJDQL]DWLRQ
6&$*UDSKLF/DDNLUFKHQ$*
$/DDNLUFKHQ6FKLOOHUVWUD‰H
($&
KDVLPSOHPHQWHGDQGPDLQWDLQVDQ
(19,5210(17$/0$1$*(0(176<67(0
ZKLFKIXOILOOVWKHUHTXLUHPHQWVRIWKHIROORZLQJVWDQGDUG
,62
,VVXHGRQ
9DOLGLW\GDWH
4XDOLW\$XVWULDFHUWLILHGVLQFH
5HJLVWUDWLRQ1XPEHU$7
6LJQDWXUHVUHPRYHGIRUVHFXULW\UHDVRQV
5HQp:DVPHU
3UHVLGHQWRI,41HW
0DJ)ULHGULFK.KXHQ%HODVL
$XWKRULVHG5HSUHVHQWDWLYH
RI4XDOLW\$XVWULD
,41HW3DUWQHUV
$(1256SDLQ$)125&HUWLILFDWLRQ)UDQFH$,%9LQoRWWH,QWHUQDWLRQDO%HOJLXP$1&(0H[LFR$3&(53RUWXJDO&,64,WDO\
&4&&KLQD&40&KLQD&46&]HFK5HSXEOLF&UR&HUW&URDWLD'46+ROGLQJ*PE+*HUPDQ\'6'HQPDUN(/27*UHHFH
)&$9%UD]LO)21'21250$9HQH]XHOD+.4$$+RQJ.RQJ&KLQD,&217(&&RORPELD,01&0H[LFR,QVSHFWD&HUWLILFDWLRQ)LQODQG
,5$0$UJHQWLQD-4$-DSDQ.)4.RUHD06=7+XQJDU\1HPNR$61RUZD\16$,,UHODQG3&%&3RODQG
4XDOLW\$XVWULD$XVWULD555XVVLD6,,,VUDHO6,46ORYHQLD6,5,04$6,QWHUQDWLRQDO0DOD\VLD6466ZLW]HUODQG65$&5RPDQLD
&(57,),&$7(
,41HWDQG4XDOLW\$XVWULD
KHUHE\FHUWLI\WKDWWKHRUJDQL]DWLRQ
6&$*UDSKLF/DDNLUFKHQ$*
$/DDNLUFKHQ6FKLOOHUVWUD‰H
($&
KDVLPSOHPHQWHGDQGPDLQWDLQVD
48$/,7<0$1$*(0(176<67(0
ZKLFKIXOILOOVWKHUHTXLUHPHQWVRIWKHIROORZLQJVWDQGDUG
,62
,VVXHGRQ
9DOLGLW\GDWH
4XDOLW\$XVWULDFHUWLILHGVLQFH
5HJLVWUDWLRQ1XPEHU$7
6LJQDWXUHVUHPRYHGIRUVHFXULW\UHDVRQV
5HQp:DVPHU
3UHVLGHQWRI,41HW
0DJ)ULHGULFK.KXHQ%HODVL
$XWKRULVHG5HSUHVHQWDWLYH
RI4XDOLW\$XVWULD
,41HW3DUWQHUV
$(1256SDLQ$)125&HUWLILFDWLRQ)UDQFH$,%9LQoRWWH,QWHUQDWLRQDO%HOJLXP$1&(0H[LFR$3&(53RUWXJDO&,64,WDO\
&4&&KLQD&40&KLQD&46&]HFK5HSXEOLF&UR&HUW&URDWLD'46+ROGLQJ*PE+*HUPDQ\'6'HQPDUN(/27*UHHFH
)&$9%UD]LO)21'21250$9HQH]XHOD+.4$$+RQJ.RQJ&KLQD,&217(&&RORPELD,01&0H[LFR,QVSHFWD&HUWLILFDWLRQ)LQODQG
,5$0$UJHQWLQD-4$-DSDQ.)4.RUHD06=7+XQJDU\1HPNR$61RUZD\16$,,UHODQG3&%&3RODQG
4XDOLW\$XVWULD$XVWULD555XVVLD6,,,VUDHO6,46ORYHQLD6,5,04$6,QWHUQDWLRQDO0DOD\VLD6466ZLW]HUODQG65$&5RPDQLD
7(676W3HWHUVEXUJ5XVVLD76(7XUNH\<8466HUELD
,41HWLVUHSUHVHQWHGLQWKH86$E\$)125&HUWLILFDWLRQ&,64'46+ROGLQJ*PE+DQG16$,,QF
7KHOLVWRI,41HWSDUWQHUVLVYDOLGDWWKHWLPHRILVVXHRIWKLVFHUWLILFDWH8SGDWHGLQIRUPDWLRQLVDYDLODEOHXQGHUZZZLTQHWFHUWLILFDWLRQFRP
&(57,),&$7(
,41HWDQG4XDOLW\$XVWULD
KHUHE\FHUWLI\WKDWWKHRUJDQL]DWLRQ
6&$*UDSKLF/DDNLUFKHQ$*
$/DDNLUFKHQ6FKLOOHUVWUD‰H
($&
KDVLPSOHPHQWHGDQGPDLQWDLQVDQ
2&&83$7,21$/+($/7+$1'6$)(7<0$1$*(0(176<67(0
ZKLFKIXOILOOVWKHUHTXLUHPHQWVRIWKHIROORZLQJVWDQGDUG
%62+6$6
,VVXHGRQ
9DOLGLW\GDWH
4XDOLW\$XVWULDFHUWLILHGVLQFH
5HJLVWUDWLRQ1XPEHU$7
6LJQDWXUHVUHPRYHGIRUVHFXULW\UHDVRQV
5HQp:DVPHU
3UHVLGHQWRI,41HW
0DJ)ULHGULFK.KXHQ%HODVL
$XWKRULVHG5HSUHVHQWDWLYH
RI4XDOLW\$XVWULD
,41HW3DUWQHUV
$(1256SDLQ$)125&HUWLILFDWLRQ)UDQFH$,%9LQoRWWH,QWHUQDWLRQDO%HOJLXP$1&(0H[LFR$3&(53RUWXJDO&,64,WDO\
&4&&KLQD&40&KLQD&46&]HFK5HSXEOLF&UR&HUW&URDWLD'46+ROGLQJ*PE+*HUPDQ\'6'HQPDUN(/27*UHHFH
)&$9%UD]LO)21'21250$9HQH]XHOD+.4$$+RQJ.RQJ&KLQD,&217(&&RORPELD,01&0H[LFR,QVSHFWD&HUWLILFDWLRQ)LQODQG
,5$0$UJHQWLQD-4$-DSDQ.)4.RUHD06=7+XQJDU\1HPNR$61RUZD\16$,,UHODQG3&%&3RODQG
4XDOLW\$XVWULD$XVWULD555XVVLD6,,,VUDHO6,46ORYHQLD6,5,04$6,QWHUQDWLRQDO0DOD\VLD6466ZLW]HUODQG65$&5RPDQLD
7(676W3HWHUVEXUJ5XVVLD76(7XUNH\<8466HUELD
,41HWLVUHSUHVHQWHGLQWKH86$E\$)125&HUWLILFDWLRQ&,64'46+ROGLQJ*PE+DQG16$,,QF
7KHOLVWRI,41HWSDUWQHUVLVYDOLGDWWKHWLPHRILVVXHRIWKLVFHUWLILFDWH8SGDWHGLQIRUPDWLRQLVDYDLODEOHXQGHUZZZLTQHWFHUWLILFDWLRQFRP
Carbon Profile
GraphoCote, GraphoLux, GraphoMatt
SCA Ortviken 2010
Declaration of the emission of fossile CO2 associated with paper production
and transports of raw materials and finished products. The calculation follows
the CEPI* - guidelines for carbon footprint of graphic paper.
CO2-emissions
23%
24%
manufacturing
fiber production
1%
other raw material
purchased energy
transport
22%
30%
CO2 emission in relation
[kg CO2 / t paper]
1 600
1 400
1 200
1 000
800
1 355
600
101
400
200
316
0
stored in product
transport
production
0
avoided emissions
[kg CO2 / t paper]
manufacturing
fiber production
other raw material
purchased energy
95
5
123
92
sum
316
transport
101
TOTAL
416
Carbon is also stored in the product
in wood fibers and fillers; calculation
follows the recommendation of the
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) for wood products.
This CO2 is considered as biogenic.
Avoided emissions report measures
already taken to reduce CO2 emissions.
Besides the complete picture given by the CEPI* guidlines for carbon footprint of graphic paper other rules report
parts of the full calculation. These figures are given as excerpt from the CEPI* calculation :
[kg CO2 / t paper]
"Paper Profile"
Element 3 (direct emissions from paper production)
95
"WWF Paper Scorecard"
Element 3 (direct emissions) + 6 (purchased energy)
187
The given figures represent meanvalues for the reported year and cover
the range of brands produced at :
SCA Ortviken
Contact person
Charlotta Lindberg
Adress
SCA Ortviken
Box 846, S-851 23 Sundsvall, Sweden
Phone
+46 60 194063
E-mail
[email protected]
GraphoCote, GraphoLux, GraphoMatt
*CEPI
-
Confederation of European Paper Industries
Date
2011-02-21
Carbon Profile in Detail for SCA Ortviken 2010
GraphoCote, GraphoLux, GraphoMatt
Based on Cepiprint and Cepifine's user guide to the carbon footprint of Graphic paper v1.0 2009.
Element
Value in
[kg CO2 / t]
1 Carbon sequestration
Comments
On SCA-owned forest land an assessment have showed some 2,6 millionne tonnes carbon dioxide sequestration,
in the forest
which, if allocated, give several hundreds kilogrammes of sequestrated CO2 per tonne of SCA products.
The basis for calculation are only SCA-owned forests and our long history of statistics on net growth,
as well as prognosis. FSC certification of forests and chain-of-custody certification of fibre supply
ensures sustainable forest management.
The main message are that, with SCA forest management, our forests, with todays knowledge, acts as a major
carbon sink to be globally considered.
2 Carbon stored in the
product
1 355
3 CO2 emissions from
95
paper manufacturing
4 CO2 emissions from
We have an open declaration of fuels and emissions used in our processes, third party verified and covered by CO2
emissions trading system.
5
fiber production
5 CO2 emissions from
Amount of CO2 stored in the paper is calculated according to the IPPC formula in the user guide.
The life-cycletime of the product and destiny are important parameters if further assessed.
This includes diesel oil consumption in forestry operations as harvesting and energy related emissions for
seedling nurseries. Allocated after wood use.
123
other raw materials
This includes emissions generated during the manufacturing of non-wood based raw materials (Such as
pigments, main process chemicals etc.) The user guide recommends cut-off criteria of 90% i.e. to include 90% of
all emissions.
6 CO2 emissions from
92
purchased energy
The emission figure reported is calculated using country specific emission factors for grid electricity in the
country where the mill is located (IEA. (2008a). CO2 Emissions from Fuel Combustion (2008 edition)
International Energy Agency.).
7a) CO2 emissions from
35
transports
7b) From mill to customer
This figure includes emissions from transport of raw material to the mill i.e. wood, filler, main process chemicals etc.
Internal transports are today not included.
65
Emissions related to transport of final product to customer is included as an European average.
Euro average
7c) From mill to specific
customer. Case study
Case studys for customers can easily be performed. SCA can assist in this process.
8 CO2 emissions from
Our knowledge about this are not complete today and calculations are left to be produced by our customers.
product use
9 CO2 emissions from
end of life
10 Avoided emissions
SCA can assist in this process.
Our knowledge about this are not complete today and calculations are left to be produced by our customers.
SCA can assist in this process.
To fulfill the picture of the results of our enterprise our performed energy-related investments this toe can be
included but separated from others. As SCA deliver some 3 TWh of biofuel, biopellets this can be considered as
replacing fuel oil in other energy systems. Also delivered waste heat to municipal district heating can be considered
replacing oil. By investing in own "green" electricity production as CHP cogeneration, water- or windpower
other marginal energy sources are reduced in actual energy system. (In calculations of environmental effects a factor
of 800 g CO2/kWh electricity can be used for Swedish conditions. A national electricity factor can also be more
appropriate.It is then easy to downgrade the figures by multiplying data with 48/800.) Offsets are not included.
All values are related to the total paper production net air dry.
Figures from SCA only refers to CO2 as of now. Other GHGs, Green House Gasses, from our processes exists but are considered as of low significance with todays knowledge.
Figures are based on common LCA/LCI principles. Figures are mainly third-party verified, by the means of ISO 14001, SCA RMS-verification, Paper Profile
or other systems. A detailed verification of Carbon Footprints for the company are considered as important and are also initiated by SCA.
Calculating all ten elements together in this Carbon Footprint does not add up to scientific standards with todays knowledge. The parts has to be communicated and
used differently. However, the ten elements give the big picture of the positive effects, when using forest products (pulp, paper, included recycled paper, biofuel and
sawn products)
Date: 2011-02-21
Carbon Profile
SCA Ortviken 2010
GraphoNews, GraphoBright, GraphoBrightExtra, GraphoCrystal,
GraphoMax
Declaration of the emission of fossile CO2 associated with paper production
and transports of raw materials and finished products. The calculation follows
the CEPI* - guidelines for carbon footprint of graphic paper.
CO2-emissions
[kg CO2 / t paper]
2%
2%
0%
manufacturing
38%
fiber production
other raw material
purchased energy
58%
transport
CO2 emission in relation
[kg CO2 / t paper]
2 500
2 000
1 500
2 027
1 000
500
manufacturing
fiber production
other raw material
purchased energy
5
5
0
136
sum
146
transport
88
TOTAL
234
Carbon is also stored in the product
in wood fibers and fillers; calculation
follows the recommendation of the
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) for wood products.
This CO2 is considered as biogenic.
88
146
0
stored in product
transport
production
0
avoided emissions
Avoided emissions report measures
already taken to reduce CO2 emissions.
Besides the complete picture given by the CEPI* guidlines for carbon footprint of graphic paper other rules report
parts of the full calculation. These figures are given as excerpt from the CEPI* calculation :
[kg CO2 / t paper]
"Paper Profile"
Element 3 (direct emissions from paper production)
5
"WWF Paper Scorecard"
Element 3 (direct emissions) + 6 (purchased energy)
141
The given figures represent meanvalues for the reported year and cover
the range of brands produced at :
SCA Ortviken
GraphoNews, GraphoMax, GraphoBright, GraphoBrightExtra,
GraphoCrystal
*CEPI
-
Confederation of European Paper Industries
Contact person
Charlotta Lindberg
Adress
SCA Ortviken
Box 846, S-851 23 Sundsvall, Sweden
Phone
+46 60 194063
E-mail
[email protected]
Date
2011-02-21
Carbon Profile in Detail for SCA Ortviken 2010
GraphoNews, GraphoBright, GraphoBrightExtra, GraphoCrystal, GraphoMax
Based on Cepiprint and Cepifine's user guide to the carbon footprint of Graphic paper v1.0 2009.
Element
Value in
[kg CO2 / t]
1 Carbon sequestration
Comments
On SCA-owned forest land an assessment have showed some 2,6 millionne tonnes carbon dioxide sequestration,
in the forest
which, if allocated, give several hundreds kilogrammes of sequestrated CO2 per tonne of SCA products.
The basis for calculation are only SCA-owned forests and our long history of statistics on net growth,
as well as prognosis. FSC certification of forests and chain-of-custody certification of fibre supply
ensures sustainable forest management.
The main message are that, with SCA forest management, our forests, with todays knowledge, acts as a major
carbon sink to be globally considered.
2 Carbon stored in the
product
2 027
3 CO2 emissions from
5
paper manufacturing
4 CO2 emissions from
We have an open declaration of fuels and emissions used in our processes, third party verified and covered by CO2
emissions trading system.
5
fiber production
5 CO2 emissions from
Amount of CO2 stored in the paper is calculated according to the IPPC formula in the user guide.
The life-cycletime of the product and destiny are important parameters if further assessed.
This includes diesel oil consumption in forestry operations as harvesting and energy related emissions for
seedling nurseries. Allocated after wood use.
0
other raw materials
This includes emissions generated during the manufacturing of non-wood based raw materials (Such as
pigments, main process chemicals etc.) The user guide recommends cut-off criteria of 90% i.e. to include 90% of
all emissions.
6 CO2 emissions from
136
purchased energy
The emission figure reported is calculated using country specific emission factors for grid electricity in the
country where the mill is located (IEA. (2008a). CO2 Emissions from Fuel Combustion (2008 edition)
International Energy Agency.).
7a) CO2 emissions from
35
transports
7b) From mill to customer
This figure includes emissions from transport of raw material to the mill i.e. wood, filler, main process chemicals etc.
Internal transports are today not included.
53
Emissions related to transport of final product to customer is included as an European average.
Euro average
7c) From mill to specific
customer. Case study
Case studys for customers can easily be performed. SCA can assist in this process.
8 CO2 emissions from
Our knowledge about this are not complete today and calculations are left to be produced by our customers.
product use
9 CO2 emissions from
end of life
10 Avoided emissions
SCA can assist in this process.
Our knowledge about this are not complete today and calculations are left to be produced by our customers.
SCA can assist in this process.
To fulfill the picture of the results of our enterprise our performed energy-related investments this toe can be
included but separated from others. As SCA deliver some 3 TWh of biofuel, biopellets this can be considered as
replacing fuel oil in other energy systems. Also delivered waste heat to municipal district heating can be considered
replacing oil. By investing in own "green" electricity production as CHP cogeneration, water- or windpower
other marginal energy sources are reduced in actual energy system. (In calculations of environmental effects a factor
of 800 g CO2/kWh electricity can be used for Swedish conditions. A national electricity factor can also be more
appropriate.It is then easy to downgrade the figures by multiplying data with 48/800.) Offsets are not included.
All values are related to the total paper production net air dry.
Figures from SCA only refers to CO2 as of now. Other GHGs, Green House Gasses, from our processes exists but are considered as of low significance with todays knowledge.
Figures are based on common LCA/LCI principles. Figures are mainly third-party verified, by the means of ISO 14001, SCA RMS-verification, Paper Profile
or other systems. A detailed verification of Carbon Footprints for the company are considered as important and are also initiated by SCA.
Calculating all ten elements together in this Carbon Footprint does not add up to scientific standards with todays knowledge. The parts has to be communicated and
used differently. However, the ten elements give the big picture of the positive effects, when using forest products (pulp, paper, included recycled paper, biofuel and
sawn products)
Date: 2011-02-21
Carbon Profile
SCA Graphic Laakirchen AG
2009
Declaration of the emission of fossile CO2 associated with paper production
and transports of raw materials and finished products. The calculation follows
the CEPI* - guidlines for carbon footprint of paper & board products.
CO2-emissions
[kg CO2 / t paper]
3%
8%
1%
14%
manufacturing
fiber production
other raw material
purchased energy
transport
74%
1.200
1.000
800
53
1.189
600
400
643
200
336
transport
production
sum
643
transport
53
TOTAL
696
Avoided emissions report measures
already taken to reduce CO2 emissions.
0
stored in product
23
4
98
519
Carbon is also stored in the product
in wood fibers and fillers; calculation
follows the recommendation of the
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) for wood products.
This CO2 is considered as biogenic.
CO2 emission in relation
[kg CO2 / t paper]
1.400
manufacturing
fiber production
other raw material
purchased energy
avoided emissions
Besides the complete picture given by the CEPI* Framework for Carbon Footprints other rules report parts of the full
calculation. These figures are given as excerpt from the CEPI* calculation :
[kg CO2 / t paper]
"Paper Profile"
Parts of El. 3+6 (em. from paper prod., purchased pulp and steam)
197
"WWF Paper Scorecard"
Part of Element 3 (direct emissions) + 6 (purchased energy)
523
The given figures represent meanvalues for the reported year and cover
the range of brands produced at :
SCA Graphic Laakirchen AG
GraphoNova, GraphoPrestige, GraphoGrande,
GraphoSet, GraphoVerde, GraphoGravure
*CEPI
-
Confederation of European Paper Industries
verified 10. 5. 2010 by
Contact person Nikolaus Kaindl
Address
SCA Graphic Laakirchen AG
A-4663 Laakirchen, Schillerstraße 5
Phone
E-mail
+43 7613 8800 0
[email protected]
11.05.2010
Carbon Profile in Detail
Element
of the CEPI Framework
Value in Included
[kg CO2 / t]
1 Carbon sequestration
in the forest
SCA Graphic Laakirchen AG
2009
Comments
SCA Graphic Laakirchen AG is not a forest owner --> no sequestration reported;
however net growth in the forests of SCA-Laakirchen suppliers ! (www.proholz.at)
2 Carbon stored in the
product
1.189
Virgin fibers, fibers from deinked pulp,
chemical pulp, filler - PCC, CO2 dosage
Biogenic C stored in wood fibers,
calculated as CO2-mass when incinerated
3 CO2 emissions from
paper manufacturing
23
Direct emissions from the mill, internal
transports, chemical pulp, DIP-rejects
Emissions of purchased energy are
reported under element 6
4 CO2 emissions from
fiber production
4
Emissions from forestry, recovered
paper processing
5 CO2 emissions from
other raw materials
98
Manufacturing of Filler - PCC,
manufacturing of paper chemicals
chemical-factors from the CEPI guide
12th November 2008
6 CO2 emissions from
purchased energy
519
Electrical energy, thermal energy (steam)
Energy from incineration of biofuels
(bark, fibers) subtracted, emissions from
fuel production not included
7 CO2 emissions from
transports
53
Transport of raw materials to the mill,
transport of finished products to printer
8 CO2 emissions from
product use
Use of the paper is in the responsibility of the customer --> customer calculation.
9 CO2 emissions from
end of life
1.189
10 Avoided emissions
336
Biogenic ! Fibers for recovered paper are used app. 6 times. If the paper is not
stored in libraries incineration should be the end of life for all paper sludges in EU.
Heat recovery from waste water of
groundwood plant and paper machines,
sludge turbine, shoe press PM 11, CHP
Measures are included, which are realised
and allow to reduce the CO2 emissions.
verified 10. 5. 2010 by
All values are related to the total paper production net air dry.
CEPI have recently outlined a common way of calculating a Carbon Footprint for products called the CEPI Carbon Footprint
Framework (TenToes), where all the different steps of the process are considered. Our Carbon Profiles are based upon this.
Figures are based on common LCA/LCI principles. Figures are mainly third-party verified, by the means of ISO 14001,
SCA RMS-verification or other systems.
Our Carbon Profiles are always attached to a transparency document in order for the customer to evaluate what is/is not
included in calculations at this stage. The transparency document is also important for our internal verification process.
2 (2)
GraphoNova, GraphoSet, GraphoPrestige,
GraphoGrande, GraphoGravure, GraphoVerde
Product
Company
Mill
SCA
SCA Graphic Laakirchen AG
Information gathered from
Date of issue
1.1.2009
to
31.12.2009
11. 5. 2010 verified by
Environmental Management
Certified environmental management system at
ISO 14001, FSC CoC, PEFC CoC
Company systems ensure traceability of the origin of wood __
X yes
__ no __100% recovered paper
Environmental parameters
Product composition
The figures are based on methods and procedures
of measurement approved by the local (or national)
environmental regulators at the production site.
The figures include both paper and pulp production.
Water
Air
COD
2,72
kg/tonne
AOX
0,00
kg/tonne
NTot
0,02
kg/tonne
PTot
0,01
kg/tonne
mechanical
pulp
25%
pulp from
recovered
fibre
34%
chemical
pulp
9%
moisture
6%
fillers
26%
SO2
0,04
kg/tonne
NOx
0,33
kg/tonne
More information
197,08
kg/tonne
Contact person Nikolaus Kaindl
CO2 (fossil)
Address
Solid waste landfilled
/tonne of final product
A-4663 Laakirchen, Schillerstraße 5
0,87 BDkg/tonne
Purchased electricity consumption
1128 kWh
SCA Graphic Laakirchen AG
Phone
+43 7613 8800 0
E-mail
[email protected]
www.publicationpapers.sca.com
More Information about Paper Profile can be found on www.paperprofile.com
Product
GraphoCote, GraphoLux, GraphoMatt
Company
SCA Ortviken
Mill
Ortviken Papermill
Information gathered from
Date of issue
1.1.2010
to
31.12.2010
16.2.2011
Environmental Management
FSC CoC, ISO 14001, EMS
Certified environmental management system at the mill:
Company systems ensure traceability of the origin of wood __
X yes
__ no __100% recovered paper
FSC Chain of Custody Certificate No. DNV-COC/CW-000038
ISO 14001 Certifikat no: 76937CC2-2010-AE-SWE-SWEDAC
Energy management system Certificate No. 2006-SKM-AEN-014
Fulfil the criterias for The Nordic Swan
Environmental parameters
Product composition
The figures are based on methods and procedures
of measurement approved by the local (or national)
environmental regulators at the production site.
The figures include both paper and pulp production.
Water
Air
mechanical
pulp
39%
chemical
pulp
13%
COD
4,7
kg/tonne
AOX
0,00
kg/tonne
NTot
0,11
kg/tonne
PTot
0,01
kg/tonne
SO2
0,22
kg/tonne
NOx
0,47
kg/tonne
More information
95
kg/tonne
Contact person Charlotta Lindberg
CO2 (fossil)
moisture
6%
binders
4%
Address
Solid waste landfilled
Phone
/tonne of final product
E-mail
1922 kWh
SCA Ortviken
Box 846, S-851 23 Sundsvall, Sweden
0,56 BDkg/tonne
Purchased electricity consumption
pigments
and fillers
38%
+4660 19 40 63
[email protected]
www.publicationpapers.sca.com
More information about Paper Profile can be found on www.paperprofile.com
Product
GraphoNews, GraphoBright, GraphoBright Extra,
GraphoCrystal, GraphoMax
Company
SCA Ortviken
Mill
Ortvikens Papermill
Information gathered from
Date of issue
1.1.2010
to
31.12.2010
16.2.2011
Environmental Management
FSC CoC, ISO 14001, EMS
Certified environmental management system at the mill:
Company systems ensure traceability of the origin of wood __
X yes
__ no __100% recovered paper
FSC Chain of Custody Certificate No. DNV-COC/CW-000038
ISO 14001 Certifikat no: 76937CC2-2010-AE-SWE-SWEDAC
Energy management system Certificate No. 2006-SKM-AEN-014
Fulfil the criterias for The Nordic Swan
Environmental parameters
Product composition
The figures are based on methods and procedures
of measurement approved by the local (or national)
environmental regulators at the production site.
The figures include both paper and pulp production.
Water
Air
COD
5,9
kg/tonne
AOX
0,01
kg/tonne
NTot
0,12
kg/tonne
PTot
0,01
kg/tonne
chemical
pulp
2%
mechanical
pulp
87%
moisture
10%
binders
0%
pigments
and fillers
1%
SO2
0,02
kg/tonne
NOx
0,18
kg/tonne
More information
5,2
kg/tonne
Contact person Charlotta Lindberg
CO2 (fossil)
Address
Solid waste landfilled
Box 846, S-851 23 Sundsvall, Sweden
0,46 BDkg/tonne
Phone
E-mail
Purchased electricity consumption
/tonne of final product
2834 kWh
SCA Ortviken
+4660 19 40 63
[email protected]
www.publicationpapers.sca.com
More information about Paper Profile can be found on www.paperprofile.com
Uznanie wyników zrównoważonego rozwoju SCA
Ethisphere Institute
Po raz trzeci rok z rzędu, SCA zostało uznane za jedną z najbardziej etycznych firm przez Ethisphere Institute w Nowym Jorku.
Corporate Knights
Po raz szósty rok z rzędu, SCA zostało sklasyfikowane, jako jedna
ze 100-u najbardziej zrównoważonych firm według Kanadyjskiego
czasopisma biznesowego Corporate Knights.
FTSE4Good Index
FTSE4Good jest indeksem rynkowym, który mierzy wydajność
firm spełniających standardy społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2001 roku SCA znajduje się na liście globalnego indeksu
FTSE4Good firm o zrównoważonym rozwoju.
Global Compact
SCA dołączyło do listy UN Global Compact w 2008 roku. Raporty
SCA za rok 2008 i 2009 odnośnie CoP komunikacji ws. postępów zostały wybrane jako najlepsze przykłady przez UN Global
Compact.
Nagroda czasopisma “The New Economy” w zakresie
redukcji emisji dwutlenku węgla
Nagroda przyznawana jest przez czasopismo „The New Economy”
od roku 2010 firmom dbającym o redukcję emisji dwutlenku węgla
oraz raportowania w tym zakresie ponad wymagania regulatorów
i organizacji.
Global Challenges Index
W 2007 roku Hanover Exchange i firma badawcza Oekom Research AG wprowadziły Global Challenges Index – indeks globalnych wyzwań na którym SCA jest uwzględnione.
Folksam
Firma ubezpieczeniowa Folksam tworzy co rocznie listę firm, które
prowadzą odpowiedzialne praktyki biznesowe. W 2009 roku, SCA
odnotowało pierwsze miejsce w tym rankingu przy uwzględnieniu
spraw środowiskowych w połączeniu z prawami człowieka.
Kempen/SNS SRI Universe
SCA jest notowane w Kempen SNS SRI Universe i uznane przez
fundusz Orange SeNSe.
publicationpapers.sca.com

Podobne dokumenty

Produkcja papieru

Produkcja papieru mógł trwać w sposób ciągły niezbędne są włókna świeże. Dzieje się tak ponieważ odzyskanie włókien z makulatury można powtarzać co najwyżej 7 razy. Tylko około 80% włókien po recyclingu może zostać ...

Bardziej szczegółowo