Dokumenty i rzeczy osobiste potrzebne przy przyjeciu

Transkrypt

Dokumenty i rzeczy osobiste potrzebne przy przyjeciu
Dom Aktywnego Seniora TULIPAN
www.domseniora.org
43-450 Ustroń ul. Szpitalna 21
[email protected] tel. +48 33 854 37 80
DOKUMENTY I RZECZY OSOBISTE WYMAGANE PRZY PRZYJ ĘCIU
DO DOMU AKTYWNEGO SENIORA „TULIPAN”
I. Dokumenty:
1. Pisemny Wniosek informacyjny osoby ubiegającej się o przyjecie do Domu lub jej przedstawiciela
ustawowego oraz zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu, jej przedstawiciela ustawowego
lub innej osoby, która zobowiązana będzie do ponoszenia opłat za pobyt
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
3. Lista leków przyjmowanych przez Mieszkańca
4. Wykaz osób sprawujących opiekę faktyczną/przedstawicieli ustawowych Mieszkańca
5. Informacje dodatkowe dotyczące Mieszkańca
6. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy
7. Decyzja ZUS/KRUS lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów
8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
9. Aktualne wyniki badań: Ob, morfologia, poziom cukru, badanie ogólne moczu, Rtg klatki
piersiowej (wykonany w ciągu ostatniego roku), HCV, HBS oraz karty leczenia szpitalnego
10.Karta Kwalifikacyjna Mieszkańca
II. Rzeczy osobiste:
1. Zestaw toaletowy: przybory do higieny jamy ustnej (szczoteczka i pasta do zębów, naczynie do
protez i środek do czyszczenia protez), gąbka, ręczniki (w tym kąpielowy), mydło, szampon, przybory
do golenia, przybory do paznokci
2. Pantofle (obuwie powinno być stabilne), klapki kąpielowe pod prysznic
3. Piżama, koszula nocna, szlafrok
4. Ubiór sportowy typu dres
5. Ubrania, książki
6. Rzeczy osobiste, pamiątki
7. Meble , wyposażenie – po uzgodnieniu z DAS. TULIPAN

Podobne dokumenty