Studia Podyplomowe Żywność, gastronomia i dietetyka

Transkrypt

Studia Podyplomowe Żywność, gastronomia i dietetyka
Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego
Wydziału Biologiczno-Rolniczego
Uniwersytetu Rzeszowskiego
zaprasza na
Studia Podyplomowe
Żywność, gastronomia i dietetyka
Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, nauczycieli,
pracowników firm i instytucji związanych z żywnością i żywieniem, handlem,
produkcją i kontrolą żywności. Mają one charakter doszkalający w zakresie
aktualnego stanu wiedzy, jak również praktycznej weryfikacji uzyskanych
w pracy zawodowej informacji i umiejętności związa nych z żywieniem
człowieka, towaroznawstwem i przetwórstwem żywności oraz normalizacją
i certyfikacją, zarządzaniem jakością, przechowalnictwem i opakowalnictwem,
higieną żywności, technologią gastronomiczną i dietetyką. Gwarantują zdobycie
wiedzy i kwalifikacji na najwyższym poziomie.











tryb i miejsce prowadzenia zajęć: studia prowadzone będą w systemie zaocznym,
zjazdy (co 2-3 tygodnie),Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16
czas trwania: 3 semestry (360 godz.)
uzyskane kwalifikacje: Studia umożliwiają podniesienie i poszerzenie posiadanych
kwalifikacji ułatwiających awans zawodowy, przekwalifikowanie zawodowe,
profesjonalne, udokumentowane prowadzenie działalności związanej z tematem
studiów. Absolwent po obronie pracy dyplomowej otrzyma Świadectwo
Ukończenia Studiów Podyplomowych oraz certyfikat dydaktyczny uprawniający
do prowadzenia kursów i szkoleń.
opis programu studiów: Dietetyka, Fizjologia żywienia człowieka, Marketing
produktów żywnościowych, Nowe tendencje w dietetyce, Obsługa konsumenta,
Przechowalnictwo i znakowanie, Podstawowe przepisy i normy w zakresie żywienia,
Podstawy technologii gastronomicznej, Przedmioty pedagogiczne uprawniające do
prowadzenia szkoleń i kursów, Przetwórstwo żywności, Seminarium dyplomowe,
Towaroznawstwo żywności, Zagrożenia higieniczno-toksykologiczne w żywieniu,
Zarządzanie jakością żywności, Żywienie człowieka, Żywność wygodna i
funkcjonalna
organizator, adres i telefon sekretariatu studiów: Katedra Przetwórstwa
i Towaroznawstwa Rolniczego, ul. Zelwerowicza 4 (budynek D-9, pok. 261),
35-601 Rzeszów tel. 0-17 785 52 61 lub 0-17 785 52 51 (od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00)
kierownik studiów: prof. dr hab. Marek Zin, e-mail: [email protected]
zasady naboru: kolejność zgłoszeń
wymagane dokumenty: podanie (dostępne na stronie internetowej UR), odpis
dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata,
inżyniera, magistra lub magistra inżyniera jedno zdjęcie, ksero legitymacji
studenckiej (dla osób studiujących)
terminy zgłoszeń: nabór do 30 września
opłaty: 500 zł /semestr (studenci)
informacje dodatkowe: Uruchomienie Studiów Podyplomowych uzależnione jest od
liczby zgłoszeń

Podobne dokumenty