Studium Stosunków Międzykulturowych

Transkrypt

Studium Stosunków Międzykulturowych
Współczesne zagadnienia regionów Azji i Afryki. Zrozumieć konflikt.
II rok mgr soboty 10.40-12.10, sala 149 (w budynku na Nowym Świecie)
Cykl wykładów przedstawiać ma genezę i charakter trudnych do rozwiązania i długotrwałych
konfliktów narodowych, etnicznych i religijnych. Stanowi on próbę przedstawienia racji obu
stron oraz odpowiedzi na pytanie, dlaczego rozwiązanie konfliktu tak długo (w ogóle?) nie
jest możliwe.
Egzamin (test)
PAŹDZIERNIK
5.10.2013 – Wprowadzenie do konfliktów w Azji i Afryce – dr Marzena Godzińska
12.10.2013 – Konflikt kurdyjski – dr Marzena Godzińska
19.10.2013 – Konflikt o Tajwan – dr Teresa Halik
26.10.2013 – Konflikt izraelsko-palestyński – dr Andżelika Adamczyk
LISTOPAD
9.11.2013 – Konflikt izraelsko-palestyński – dr Andżelika Adamczyk
16.11.2013 – Konflikt w Afganistanie – prof. Jolanta Sierakowska-Dyndo
23.11.2013 – Konflikty w świecie arabskim – dr George Yacoub
30.11.2013 – Konflikt w Tybecie – dr Agata Bareja-Starzyńska
GRUDZIEŃ
7.12.2013 – Hindusko-muzułmański konflikt w Ajodhji – prof. Danuta Stasik
14.12.2013 – Konflikt indyjsko-chiński (Aksai Chin, NEFA) – dr hab. Krzysztof Dębnicki
21.12.2013 – Konflikt o Kaszmir – prof. Krzysztof Dębnicki
STYCZEŃ
11.01.2014 – Konflikty w Afryce – dr Katarzyna Hryćko
18.01.2014 – Konflikty w Afryce – dr Katarzyna Hryćko
25.01.2014 – Konflikty w Afryce – dr Katarzyna Hryćko
Studium Stosunków Międzykulturowych
Wydział Orientalistyczny UW
II rok studiów magisterskich
Konspekt wykładu:
Wybrane zagadnienia polityczne regionów Azji i Afryki.
Zrozumieć konflikt.
semestr zimowy 2013/2014
wykład: sobota, 5, 12.10. 2013, godz.: 10:40-12:10
koordynator: dr hab. Joanna Jurewicz
wykładowca: dr Marzena Godzińska ([email protected])
Wprowadzenie do zagadnień konfliktów w Azji i Afryce
5.10.2013
Cel:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi mechanizmami powstawania
antagonizmów i konfliktów we współczesnym świecie. Zapoznanie ze współczesnymi
„teoriami konfliktu” – orientalizmem , okcydentalizmem, zderzeniem cywilizacji.
Plan wykładu:
1. Wprowadzenie kategorii swój-obcy jako jednej z podstawowych reguł
kreowania własnej tożsamości i przestrzeni. Kategoria swój obcy w relacjach
Wschód-Zachód.
2. Orienatlizm Edwarda Saida – początek teorii postkolonialnej, wyjaśnienie
sprzeczności czy podżeganie do agresji.
3. Okcydentalizm – próba wskazania specyfiki procesów dziejowych
4. Zderzenie cywilizacji w relacji Wschód-Zachód, stare-nowe, swoje-obce
Zalecana literatura:
Bystroń J.S., Megalomania narodowa, w: Bystroń J.S., Tematy które mi odradzano,
Warszawa 1980 (s. 275-354)
Buruma Ian, Margalit Avoshai, Okcydentalizm. Zachód w oczach wrogów, Kraków
2005 Gandhi Leela, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne,
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008 (rozdział pt. Edward Said i jego
krytycy, strony 63-75)
Said Edward W., Orientalizm, Warszawa 1991, ze wstępem z 1987 roku pióra
Zdzisława Żygulskiego juniora.
1
Studium Stosunków Międzykulturowych
Wydział Orientalistyczny UW
II rok studiów magisterskich
Konspekt wykładu:
Wybrane zagadnienia polityczne regionów Azji i Afryki.
Zrozumieć konflikt.
semestr zimowy 2013/2014
wykład: sobota, 5, 12.10. 2013, godz.: 10:40-12:10
koordynator: dr hab. Joanna Jurewicz
wykładowca: dr Marzena Godzińska ([email protected])
Uwarunkowania konfliktu turecko-kurdyjskiego
12.10.2012
Cel:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów obszarem konfliktu jakim są obecnie relacje
turecko-kurdyjskie, a w szczególności z podłożem tego konfliktu.
Plan wykładu:
1. Kurdowie ich liczba i obszar zamieszkania na świecie i w Turcji.
2. Kwestia definicji w tureckiej praktyce politycznej, propagandzie i świadomości
społecznej – etniczność, grupa etniczna, mniejszość
3. Dzieje Kurdów i dzieje pojęcia Kurd
4. Kryteria identyfikacji Kurdów – język, wyznanie, świadomość historyczna,
struktura społeczna
5. Kształtowanie tożsamości kurdyjskiej i działania działaczy kurdyjskich a
respektowanie praw człowieka i działania administracji tureckiej negocjującej
m.in. z Unią Europejską
6. Sytuacja geopolityczna i ekonomiczna w regionie
7. Możliwości rozwiązania konfliktu
Zalecana literatura:
Andrews P.A., The Ethnic groups in the Republic of Turkey, Wiesbaden 1989
Aristowa I.E., Materialna kultura Kurdow XIX i 1. połowiny XX wieka, Moskwa 1990
Bruinessen M. van, The Kurds and Islam, 1999,
http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications/Kurds_and_Islam.htm
(15.04.2008)
Grigies a., Sprawa Kurdyjska w XX wieku, Warszawa 1997
Jomma F., Kurdowie i Kurdystan, Gdańsk 2001
Kołodziejczyk D., Turcja, Warszawa 2000
MacKenzie D., The role of Kurdish language in ethnicity, w: Peter Alford Andrews, The
Ethnic groups in the Republic of Turkey, Wiesbaden 1989, pp. 541-542
Majda T. (red.), Leksykon wiedzy o Turcji, Warszawa 2003
2

Podobne dokumenty