61 - Gmina Jerzmanowice

Komentarze

Transkrypt

61 - Gmina Jerzmanowice
Strona 1 z 1
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Kraków, dnia 22 czerwca 2016 r.
WB-I.6331.3.71.2016
wg rozdzielnika
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61
Nazwa biura
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia
Upał/2
Obszar
województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.)
od godz. 12:00 dnia 23.06.2016 do godz. 18:00 dnia 26.06.2016
Przebieg
Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 34°C.
Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska (%)
90%
Uwagi
Brak.
Dyżurny synoptyk
Rafał Kielar
Godzina i data wydania
godz. 10:30 dnia 22.06.2016
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 malopolskie od 12:00/23.06 do
18:00/26.06.2016 temp.maks 34 st., temp.min 18 st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na
podległym Wam terenie.
O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla
Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego.
tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,
[email protected]
Otrzymują:
1.
Powiatowe (Miejskie) CZK
2. a/a
Do wiadomości:
1. KW PSP
2. KW Policji
3. RZGW
4. MZMiUW
5. WSzW w Krakowie
6. KO SG Nowy Sącz
7. Dyspozytor PKP
8. Zakłady Energetyczne
9. GDDKiA
10. ZDW
11. WSSE Kraków
12. WINB Kraków
13. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie
14. a/a
Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego
tel. 12 392 13 00, fax. 12 422 72 08
st. insp. Zbigniew Krakowiak

Podobne dokumenty