zawiadomienie o sprzeda y pojazdu - ubezpieczenia

Transkrypt

zawiadomienie o sprzeda y pojazdu - ubezpieczenia
................................................................
nazwa zakładu ubezpieczeń
................................................................
adres
ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU
............................................................................................................................
nazwisko i imię ubezpieczonego
............................................................................................................................
adres ubezpieczonego
.........................................
numer rejestracyjny pojazdu
...............................................................
marka pojazdu
.........................................
...............................................................
data sprzedaży pojazdu
numer i seria polisy
............................................................................................................................
nazwisko i imię nabywcy
............................................................................................................................
adres nabywcy
Na podstawie USTAWY z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, zawiadamiam o sprzedaży pojazdu oraz potwierdzam
przekazanie nabywcy umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych.
......................................
data i miejscowość
..................................................................
podpis

Podobne dokumenty