Broszura PDF

Transkrypt

Broszura PDF
ROZWIĄZANIA DRUKOWANIA
Systemowe
rozwiązania drukowania
Zwiększające efektywność i redukujące
koszty rozwiązania drukowania
Najlepsze strony rozwiązań
dotyczących drukowania
Rozwiązania drukowania wymagają obsługi wielu środowisk systemowych.
Aby rozwiązać taki problem Ricoh stworzył rozwiązania dotyczące drukowania.
Ricoh SAP Custom Device Type i filtry UNIX pozwalają na zmaksymalizowane
wykorzystania drukarek oraz produktów wielofunkcyjnych Ricoh Aficio™
(MFP) poprzez obsługę wszystkich kaset na papier, czy opcji do obróbki
końcowej. Aby zoptymalizować logistykę, produkcję i zarządzenie finansami
w środowisku SAP R/3 Enterprise Resource Planning (ERP), kody kreskowe
i pakiet OCR dla SAP R/3 pozwoli aby urządzenia Aficio™ drukowały
dokumenty z kodami kreskowymi i fontami OCR. Dodatkowo bramka NDPS
Custom Gateway dostosuje urządzenia Aficio™ do architektury NDPS
Novell®'a. Dodatki do SmartNetMonitor™'a, dodatkowo stworzą możliwości
dla urządzeń Ricoh Aficio™ aby rozwiązały problemy zarządzania w takich
środowiskach sieciowych jak CA Unicenter TNG, HP OpenView czy IBM® Tivoli.
Rozwiązania dla SAP R/3
Ricoh SAP R/3 Custom Device Types
dostarcza użytkownikom narzędzia do
optymalizacji wykorzystania urządzeń
wielofunkcyjnych (MFP) i drukarek
laserowych jak kasety na papier czy opcje
do obróbki końcowej. Dodatkowo kody
kreskowe i pakiet OCR pozwoli by
urządzenia Aficio™ drukowały pożądane
dokumenty z wykorzystaniem kodów
kreskowych i fontów OCR.
Zoptymalizuj przepływ
dokumentów i koszty
Ricoh stworzył kody kreskowe i pakiet OCR
dla SAP R/3 aby zaoszczędzić koszty. Pakiet
ten pozwala użytkownikom na usprawnienie
przepływu dokumentów poprzez wykorzystanie
kodów kreskowych i fontów OCR. Opłaty
pocztowe, pakowanie, fakturowanie, składowanie i magazynowanie części to tylko kilka
ważnych funkcji wykorzystujących kody
kreskowe w aplikacjach.
Najlepszy wybór
Kody kreskowe Ricoh i pakiet OCR są
dostępne jako rowiązanie w postaci DIMM'u
lub twardego dysku produktu. Pakiet zawiera
także szeroki zakres kodów kreskowych jak
i fontów OCR, co zapewnia najbardziej
kompleksowe dostępne rozwiązanie.
SAP R/3 Custom Device Type
• Skry
pt SA
P
• Listy
ABAP
Urząd
ze
RICO nia
H
SAP
R/3 k
lien
w sie ci
ci
Dzięki obsłudze SAP R/3 Custom Device Types,
użytkownicy mogą w pełni wykorzystać funkcje
drukarkowe posiadanych urządzeń wielofunkcyjnych.
Kody kreskowe i pakiet OCR pozwala by
urządzenia Aficio™ drukowały kody kreskowe
i fonty OCR z poziomu różnych aplikacji.
Optymalne wykorzystanie
rozwiązań dotyczących biura
W rozległych środowiskach sieciowych
ogólna integracja drukarek i produktów
wielofunkcyjnych może być bardzo trudna
do implementacji. Dodatkowo, wiele
urządzeń biurowych nie jest w pełni
wykorzystywanych i nie potrafi czerpać
z zasobów różnych systemów przez co
traci swą funkcjonalność. Aby pozwolić
użytkownikom w pełni korzystać z
możliwości ich biurowego sprzętu, Ricoh
oferuje zakres profesjonalnych rozwiązań
zawierających SmartNetMonitor™
plug-ins, bramkę NDPS Custom
Gateway oraz sieciowy instalator
opcji urządzeń pod UNIX/Linux.
Dzięki dodatkom Ricoh plug-ins, IT-managerowie
mogą zoptymalizować wykorzystanie urządzeń,
niższe koszta urządzeń i centralnie zarządzać
całym systemem.
Bramka NDPS Custom Gateway
SmartNetMonitor™ Plug-in
dla CA Unicenter TNG, HP
OpenView i IBM® Tivoli
Bramka NDPS Custom
Gateway (Novell®
Distributed Print Services)
Duże organizacje często posiadają rozwiązania
do zarządzania sieciami i zasobami IT.
Przykładami są CA Unicenter TNG, HP
OpenView i IBM® Tivoli. Środowiska te dbają
zarówno o osprzęt jak i oprogramowanie
przedsiębiorstwa włączając w to sieciowe
drukarki, kopiarki oraz urządzenia wielofunkcyjne. Niejednokrotnie urządzenia te jak i ich
specyficzne możliwości nie są całkowicie
lub częściowo rozpoznawalne przez
takie środowiska zarządzania.
Stworzony przez Ricoh SmartNetMonitor™
plug-in zapewnia rozszerzoną funkcjonalność
dla monitorowania sieciowych urządzeń
Aficio™. Urządzenia te są rozpoznawane
przez środowiska do zarządzania, dzięki
czemu użytkownicy mogą w łatwy sposób
je zidentyfikować poprzez ikonę 'Ricoh'.
Administratorzy mają dostęp i kontrolę nad
większością funkcji drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych Aficio™.
Bramka NDPS Custom Gateway konfiguruje
urządzenia wielofunkcyjne Aficio™ oraz
drukarki laserowe, aby były zintegrowane
z architekturą Novell® NDPS. Użytkownicy
bramki NDPS Custom Gateway będą mieli
mniej problemów z ustawieniami drukarek
i skorzystają z funkcjonalności 'przenoszenia
i zrzucania dokumentów' (drag-and-print).
Aficio™ UNIX/Linux-ready
W środowiskach UNIX i Linux może być trudno
uzyskać dostęp do wszystkich możliwości
jakie reprezentują drukujące urządzenia.
Zazwyczaj wymaga to umiejętności inżyniera
systemu UNIX, który musiałby napisać skrypt
ustawiający drukarkę, aby wszystkie funkcje
drukarki były dostępne przy drukowaniu
dokumentów z poziomu aplikacji działających
pod UNIX/Linux. Produkty wielofunkcyjne
Ricoh Aficio™ oraz drukarki laserowe,
jakkolwiek, obsługują zarówno środowiska
systemowe UNIX jak i Linux poprzez oprogramowanie. Pozwala to aby użytkownicy
UNIX'a czy Linux'a wykorzystywali wszystkie
cechy urządzeń bez konieczności pisania
specjalnych skryptów. Dzięki rozwiązaniu
Ricoh dla systemów UNIX/Linux, urządzenia
wielofunkcyjne Ricoh Aficio™ czy drukarki
laserowe są gotowe do prawdziwej pracy
pod systemami UNIX/Linux.
UNIX/Linux-ready
Linux
Sun® Solaris
Macintosh
Środ
wielu owisko
środ
owis
k
NDPS klient
Bramka NDPS
gateway
NDPS broker
HP-UX
Windows®
Konsola Administratora
Bramka NDPS Custom Gateway gwarantuje
ingegrację z Novell®'em.
Rozwiązanie Ricoh UNIX/Linux oferuje całkowity
dostęp do wszystkich możliwości drukarki.
ROZWIĄZANIA DRUKOWANIA
Specyfikacja
Kody kreskowe i pakiet OCR dla SAP R/3
• Obsługa środowisk:
SAP R/3 release 4.6b lub wcześniejszy
• Kompatybilne środowiska:
SAP R/3 release 3.x/4.x lub wcześniejszy
• Języki drukowania:
PCL5/PCL5e
• Rodzaje czcionek:
PCL fonts (intelli font)
• Kody kreskowe:
- UPC-A, UPC-A +2-digit add on
UPC-A +5-digit add on
- UPC-E, UPC-E +2-digit add on
UPC-E +5-digit add on
- EAN-8, EAN-8 +2-digit add on
EAN-8 +5-digit add on
- EAN-13, EAN-13 +2-digit add on
EAN-13 +5-digit add on
- 2 of 5 interleaved (+CHK)
2 of 5 matrix, 2 of 5 industrial
- Code 39 (+CHK),
Code 39 extended (+CHK)
- Code 93 (+CHK),
Code 93 extended (+CHK)
- Code 128 autoswitch
Code 128 A,B,C
- Codabar, AIM Codabar
- MSI Plessey (+CHK 10)
MSI Plessey (+CHK 10 i CHK 10)
- USPS POSTNET (5, 9 i 11 digits)
- USPS FIM, USPS ZEBRA
• Kontrola wielkości fontów:
Skalowalna szerokość i wysokość
• OCR:
- OCR A
- OCR B
• ABAP/4 program konwersji kodów kreskowych:
- Check digit (CHK)
- Code conversion
- Start/stop characters
• SAP script simple program
Bramka NDPS Custom Gateway
• Obsługiwane środowiska:
- Netware® 5.0 (SP5 lub wcześniejszy)
- Netware® 5.1 (SP1 lub wcześniejszy)
- Netware® 6 (SP1 i SP2)
• Zaawansowane właściwości:
- Szczegółowy status pracy drukarki
w czasie rzeczywistym dzięki
SmartNetMonitor™ Snap-in
- Wyszukiwanie obsługiwanych
drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych
w sieci poprzez IP i IPX
- Wykrywanie i informowanie
użytkownika
- Wiadomości SNMP trap z drukarki /
urządzeń wielofunkcyjnych
i wiadomości panela
operatorskiego urządzenia
- Dystrybucja statusów informacyjnych
poprzez e-mail lub wiadomości pop-up
- NDPS dodaje wartości jak zwrotna
komunikacja (bi-directional),
'plug-and-print', 'printer agents',
wybór nowej drukarki i konfiguracja
opcji poprzez integrację z architekturą
Novell® NDSP
- Udoskonalenie i uproszczenie ustawień
drukarki, zarządzania i monitoringu
Aficio™ UNIX/Linux-ready
• Obsługiwane środowiska:
- Sun® Solaris 2.6/7/8
- HP-UX 10.20/11.0
- RedHat® Linux 6.x/7.x
- SCO OpenServer 5.x
- IBM® AIX v4.3/5L v5.1
Nastęujące aplikacje oprogramowania można zgrać ze
strony www.ricoh-europe.com/ (Helpdesk & serowniki):
- SAP R/3 Custom Device Type
- Bramka NDPS Custom Gateway
- SmartNetMonitor™ plug-in dla CA Unicenter
TNG, HP OpenView i IBM® Tivoli
- Aficio™ UNIX/Linux network installer and
device options
W celu obsługiwanych modeli i najnowszych wersji
obsługiwanych środowisk, prosimy o konsultację z lokalnym
dostawcą Ricoh lub na stronie Ricoh www.ricoh-europe.com/
(Helpdesk & sterowniki).
CA Unicenter TNG, HP OpenView i IBM® Tivoli
• Obsługiwane środowiska:
- CA Unicenter TNG v2.4 lub wyższy
- HP OpenView 6.10 or lub wyższy
- Tivoli NetView 6.0/6.1
- SmartNetMonitor™ dla Admina
v4.0.0.0 lub wyższy
• Zaawansowane właściwości:
- Automatyczne wykrywanie urządzeń
- Ikona urządzeń Ricoh
z kolorowymi statusami
- Startowe menu SmartNetMonitor™
- Dostęp do urządzenia osadzonego
na web serwerze
Firma Ricoh wierzy w zachowanie naturalnych
zasobów Ziemi.
Wszystkie nazwy produktów i nazwy własne
użyte w tej broszurze są zastrzeżone znakami
towarowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Rzeczywisty kolor urządzenia może odbiegać
od pokazanego w tym prospekcie.
www.ricoh-europe.com
RICOH EUROPE B.V. Groenelaan 3, P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen, The Netherlands. Phone: +31 (0)20-5474111 Fax: +31 (0)20-6418601
RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: [email protected]
POL/RPO - B0203N - 230109
W celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy skontaktowaç si´ z:

Podobne dokumenty