Formularz zamówienia

Transkrypt

Formularz zamówienia
PH SOLARON ul. Sienkiewicza 2, 78-400 Szczecinek tel.: 605 43 43 43
www.solaron.pl [email protected] NIP 673-104-09-51
Formularz zamówienia zlecenie nr ….
DANE KONTAKTOWE
Imię i nazwisko osoby zlecającej
Telefon
E-mail
Nazwa firmy
Adres
NIP
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Nazwa
Ilość
Cena jednostkowa
Cena łączna zamówienia
Technika wykonania
Projekt do matrycy
Sposób pakowania
Koszt dostawy
UWAGI DODATKOWE DO ZAMÓWIENIA:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świadczenia usług przez PH Solaron, znajdującym się na
stronie www.solaron.pl i akceptuję jego postanowienia. Regulamin dotyczy odpowiednio konsumentów lub
przedsiębiorców.
2. Wyrażam zgodę, aby Sprzedawca przetwarzał moje dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach
niezbędnych dla procesu realizacji umowy.
3. Niniejsze zamówienie nie stanowi o zawarciu umowy. Umowa zostaje zawarta po zakończeniu wszystkich
etapów transakcji, o których mowa w pkt II ust. 3 regulaminu.
…...........................................
.................................................

Podobne dokumenty