Lp. Firma Adres firmy Ważność zezwolenia 1 Usługi Asenizacyjne

Transkrypt

Lp. Firma Adres firmy Ważność zezwolenia 1 Usługi Asenizacyjne
Wykaz firm mających zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie oprózniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczyrk
Lp.
Firma
Adres firmy
Ważność zezwolenia
1
Usługi Asenizacyjne Ewa Garncarczyk
ul. Wyzwolenia 21
43 - 437 Buczkowice
tel. 33 817 74 92
01.08.2022 r.
2
Sanit - Trans Sp. z o.o.
Międzyrzecze Górne 383,
43-392 Miedzyrzecze Górne
tel. 33 815 79 74
01.08.2022 r.
3
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 43-370
Szczyrk
tel. 33 8178 646
05.10.2022 r.
4
Grażyna Gębora Czyszczenie
Osadników Wywóz nieczystości
Płynnych
ul. Doliny Miętusiej 27/61
43-300 Bielsko-Biała
33 818 77 39
01.05.2024 r.
Stan aktualny na dzień 23 grudnia 2014 r.

Podobne dokumenty