Isola Bio Ren

Transkrypt

Isola Bio Ren
● Instrukcja uzycia preparatu do usuwania mchów, porostów i glonów ●
Isola BioRen
Miejsca zastosowania: dachy, tarasy, fasady ceglane i kamienne, powierzchnie drewniane,
rolety, tworzywa sztuczne itp.
Bio-Ren to preparat biologiczny gotowy do natychmiastowego uzycia. Unikac aplikacji
przy deszczowej pogodzie. Przed natryskiem usunac swobodne fragmenty mchu, liscie itp.
W czasie natrysku temperatura musi wynosic przynajmniej +10ºC. Skutecznosc wzrasta
wraz ze wzrostem temperatury otoczenia. Unikac uzycia przy intensywnym nasłonecznieniu. Uzywac czystego opryskiwacza niskocisnieniowego lub butelki ze spryskiwaczem.
2
Natryskiwac równomiernie i obficie (minimalne zuzycie 0.2 l/m ). Porosty i mchy zwykle
wymagaja powtórnego natrysku. Pomiedzy aplikacjami zachowac przerwe od 2 do 3
tygodni. Pozostałosci zbrazowiałego mchu i porostów delikatnie spłukac woda lub usunac
mechanicznie miekka szczotka.
Ubranie ochronne nie jest konieczne. Produkt jest bezpieczny dla skóry i dróg oddechowych. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast nalezy przemyc je obficie woda.
Uwaga! Przechowywac w miejscu nie narazonym na mróz i z dala od dzieci!
Atest higieniczny PZH: HK/B/1634/01/2006. Więcej informacji na www.isola.pl
Uwaga! Chronic przed mrozem!