VjOSA BERIShA

Transkrypt

VjOSA BERIShA
FESTIVAL TEAM
FESTIVAL MANAGEMENT
Vjosa Berisha – Festival Director
PriFORUM
Vjendita Hoxha – Director’s Assistant /
Festival Reporter
Nita Prekazi – Catalogue Coordinator /
Office Assistant
Fatos Berisha – Head of PriFORUM
Javier Ruiz Soler – Social media and
Communication Coordinator
PROGRAM ADVISORS
Dea Venhari – Communication and
PriFORUM Assistant
Bernd Buder
Marcel Maiga
Faton Prokuplja – Venue Coordinator
Engin Avci – Venue Assistant
Sezgin Avci – Guest Coordinator
FESTIVAL ADMINISTRATION
Blerina Istrefi – Administration Manager /
Hospitality and Protocol Manager
Lekë Berisha – Program and Print Traffic
Coordinator
Jajush Ramadani – Admin. Assistant /
Guest Coordinator
Ferdi Noberda – Festival Photographer
Driton Vitia - Festival Photographer
Orgesa Arifi – Festival Photographer
Blerta Kambo – Festival Photographer
Lirak Stublla – Festival Cameraman
Ivona Morina – Festival Editor
Ardiana Pajaziti – Newsletter Coordinator
DESIGN AND WEB
Mentor Paçarada – Website Coordinator
Agon Çeta – Design Coordinator
Samir Haliti – Designer
Fiona Çela – Admin. Assistant /
Guest Coordinator
Technical support / Mbështetja teknike:
Lisiana Hoxha – Admin Assistant
BLOW UP, Sarajevo - BH
FALEMNDERIT / THANK YOU
VANESSA REDGRAVE, KEES KASANDER, MEMLI KRASNIQI, ROBERT WRIGHT, VLORA ÇITAKU, JAN BRAATHU, MIRELA KUMBARO, IAN
CLIFF, TRACY JACOBSON, EMA NDOJA, ALBAN JAHO, BARBARA LOREY, VETON FIRZI, MENTOR SHALA, AGIM POÇARI, FLAKA ÇITAKU,
ARBANA OSMANI, AVNI SELMANI, REXHEP LIMANI, BAJRAM SHABANI, LINDA ABRASHI, GAZMEND BUNJAKU, AFERDITA KRASNIQI, AGIM
GASHI, BRIGITTA MANTHEY, ALAUDIN HAMITI, SNEZANA PENEV, ALBANA RUCI, ARLINDA RAMADANI, SELIM PACOLLI, IBRAHIM MAKOLLI,
ARJETA EMRA, JAVIERA THAIS SANTA CRUZ, ARTAN MINAROLLI, IRENA CAHANI, FATMIR SPAHIU (BUFI), DARKO BASESKI, ARBEN ZHARKU,
ILIJA SUBOTIC, KRISTIN PEPE, KIRSTEN SCHEFFER, KIM YUTANI, SHKUMBIN ISTREFI, DIANE HENDERSON, BLERTA ZEQIRI, ILIR BUTKA,
BERAT MIFTARI, KRENARE RUGOVA, ILAZ THAQI, LIRIDON CAHANI, DARIJA BRKIC, BARDHA DIDA RUGOVA, SHPRESA SHATRI, KANISHKA
GANGOPADHYAY, KAMURAN GORANCI, BERND BUDER, MARCEL MAIGA, VJOLLCA HOXHA, MARTINA BLEIS, SHARI PAGE, CEDOMIR KOLAR,
VLADIMIR BLAZEVSKI, OLENA HERSHOVA, ALMIR PALATA, VELIBOR TOPIC, KARIN ANGELA SCHYLE, DAVID GOTHARD, MARK RAVENHILL,
ANIS LASSOUED, KUSHTRIM SADIKU, OANA STUPARIU, MIRJANA RADOVANOVIC, BERNA CAKA, ARBEN MAREVCI, MORE RACA, DANIELA
MARKAJ, ENGJELL BEQIRI, DONIKA CAMI, JONIDA VOKSHI, XHEVDET JASHARI, ILIR BUTKA.
Prifest Falenderon:
MINISTRINË E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT; AMBASADeN AMERIKANE NË KOSOVË, SHËRBIMIN POLICOR TË KOSOVËS; DOGANAT
E KOSOVËS; AEROPORTIN E PRISHTINËS; KOMUNEN E PRISHTINËS; TEATRIN KOMBËTAR; AMBASADeN NORVEGJEZE NË KOSOVË,
RAIFFEISEN BANKA KOSOVË, KËSHILLIN BRITANEZ, AMBASADEN BRITANIKE NË KOSOVË, MINISTRINË E INTEGRIMEVE EUROPIANE,
MINISTRINË E DIASPORËS, MINISTRINË E PUNËVE TË JASHTME, IPKO, DIGITALB, QENDRËN KINEMATOGRAFIKE TË KOSOVËS,
KOMUNITETIN ARTISTIK, TË GJITHA MEDIAT DHE POSAÇËRISHT GAZETARËT E KULTURËS, REDAKTORËT DHE MENAXHMENTIN E
MEDIAVE NË KOSOVË PËR PËRKRAHJEN E TYRE NË PASQYRIMIN DHE PROMOVIMIN E FESTIVALIT; TË GJITHA MEDIAT E SHQIPËRISË QË
RAPORTUAN PËR FESTIVALIN; TË GJITHA MEDIAT NDËRKOMBËTARE PREZENTE NË FESTIVAL; TË GJITHË SPONSORËT DHE PËRKRAHËSIT
TJERË PËR PËRKRAHJEN FINANCIARE, MORALE DHE PËRMES PRODUKTEVE E SHËRBIMEVE; KOMPANITË PARTNERE PËR BASHKËPUNIM;
BORDIN E NDERIT TË FESTIVALIT; JURINË E FESTIVALIT; SHOFERËT; VULLNETARËT; HOSTESAT; TË GJITHË MYSAFIRËT PREZENT NË
FESTIVAL DHE NË PRIFORUM; DHE TË GJITHË STAFIN PËR PËRKUSHTIMIN E TYRE QË FESTIVALI TË REALIZOHET ME SUKSES.
Prifilmfest Thanks:
MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS, UNITED STATES EMBASSY IN KOSOVO, NORWEGIAN EMBASSY IN KOSOVO, BRITISH EMBASSY IN
KOSOVO, RAIFFEISEN BANK KOSOVO, BRITISH COUNCIL, IPKO, DIGITALB, MINISTRY OF INTEGRATION, MINISTRY OF DIASPORA, MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS, KOSOVO POLICE; KOSOVO CUSTOMS; PRISTINA AIRPORT; MUNICIPALITY OF PRISHTINA; NATIONAL THEATRE; KOSOVO’S
CINEMATOGRAPHIC CENTER; ARTISTIC COMMUNITY; ALL THE MEDIA AND ESPECIALLY THE JOURNALISTS OF CULTURE SECTION, EDITORS AND
MANAGEMENT OF THE MEDIA IN KOSOVO FOR SUPPORT WITH REPORTING AND PROMOTING FESTIVAL; ALL THE JOURNALISTS AND MEDIA
FROM ALBANIA; ALL INTERNATIONAL MEDIA PRESENT IN THE FESTIVAL; ALL THE SPONSORS AND SUPORTERS FOR SUPORTING THE FESTIVAL
FINANCIALLY, MORALLY AND WITH PRODUCTS AND SERVICES; PARTNER COMPANIES FOR COOPERATION; HONORARY BOARD OF THE FESTIVAL;
FESTIVAL JURY; VOLUNTEERS; HOSTESSES; ALL THE GUESTS PRESENT AT THE FESTIVAL AND THE PRIFILMFORUM; AND ALL THE STAFF OF THE
FESTIVAL FORTHE DEVOTION LOYALTY AND HARDWORK TO MAKE THE FESTIVAL A SUCCESS.
PUNIMI I KATALOGUT / CATALOGUE PREPARED BY:
Redaktor / Editor
Vjosa Berisha
Printimi / Print
GRAFOPRINT
Perkthimet / Translation
Lekë Berisha
Nita Prekazi
Dea Venhari
Tirazhi / Print Run
500
Dizajni Grafik Dhe Dtp
Graphic Design And Dtp:
projectGraphics.EU
VITI 2014
Prishtina International Film Festival
Mother Theresa Boulevard, Rtk Building
7th Floor, No. 75
Prishtina 10000, Republic of Kosova
Tel/Fax +381 38 221 144, [email protected]
Www.Prifilmfest.Org
Përmbajtja
Contents
5
Fjala Hyrëse - Vjosa Berisha
Foreword - Vjosa Berisha
6
Juria e programit garues EVROPIAN
EUROPEAN Competition program Jury
8
Juria e programit “Honey & Blood”
“Honey & Blood” program Jury
10
Juria e programit të metrazhit të mesëm
Middle length program Jury
12
Juria e Mediave
Media Jury
14
jURIA E PAVARURE STUDENTëVE
Students’ Independent Jury
16
ÇMIMET
AWARDS
18
PROGRAMI GARUES I FILMAVE EVROPIANë
EUROPEAN FILM COMPETITION
40
Honey & Blood CINEMA
58
PROGRAMI GaRUES I FILMAVE TË METRAZHIT TË MESËM
MIDDLE LENGTH COMPETITION PROGRAM
70
PROJEKSIONI SPECIAL
SPECIAL SCREENINGs
86
programi DOKUMENTARË
DOcUMENTARY program
116
FOCUS INDIA
124
PROGRAMI LetItBe
LetItBe PROGRAM
VJOSA
BERISHA
Drejtor Festivali /
Festival Director
Ka të bëjë me njerëzit.
Ka të bëjë me besimin.
It’s about people.
It’s about trust.
Përgjatë viteve kam qenë me fat të bëj punë
interesante dhe të takoj shumë njerëz të veçantë. Prej
para gjashtë vjetësh, kur e kemi filluar këtë projekt që
vendosëm ta quajmë PriFest, ka qenë punë shumë
interesante po të imagjinosh veten si një hije që ndjek
rrugën nëpër të cilën kalon festivali… pra këtë herë
vendosa të bëhem hije për një çast dhe të bëj një
vetë-vlerësim të punës sime, të punës së ekipit të
mrekullueshëm që ndodhet prapa PriFestit dhe të
zhvillimit të këtij festivali në këtë vend të vogël por
mjaft premtues të Europës.
Over the years I have been blessed with many
interesting jobs and have met a lot of interesting
people. However, since we started the PriFest
film project six years ago now, it has been very
interesting to take a step back and look at the
journey the project has taken. To self-evaluate
my personal work, the work of the great team
behind PriFest and examine the success of this
project from the small, but ambitious part of
Europe called Kosovo…
Unë arrita të kuptoj disa gjëra dhe dëshiroj që t’i ndaj
me ju që, me shpresw mendoni, se ky festival dhe ky
katalog është aq i rëndësishëm, sa për t’i lexuar fjalët
e mija…
Shumë njerëz më pyesin “Përse organizon një ngjarje
me tapet të kuq në Prishtinë? Përse tërë ai glamur?
Përse kështu? Përse ashtu?”
Disa të tjerë ishin aq skeptik, sa që mendonin se ky
festival nuk mund të mbijetojë më shumë se 2-3 vjet…
Epo, mbijetoi! Me tapetin e kuq, me glamur, me filma
tw mrekullueshwm, dhe ajo që është më me rëndësi
– me mysafirët, miqtë dhe njerëzit që besuan dhe
vazhdojnë të besojnë në këtë ngjarje.
Sot, pas disa vjetësh, pas shumë orësh me punë, pa
gjumë, por me lumturi të madhe dhe kënaqësi unë
mund të them se ky festival funksionon… funksionon
për shkak të dy gjërave të rëndësishme:
NJERËZIT DHE BESIMI!
Nëse ke njerëz që besojnë në atë që bëni ju, dhe nëse
arrini të mos i zhgënjeni ata, atëherë çdo gjë do të
funksionojë… bazuar në këtë teori, unë dua të them:
- Ne jemi këtu dhe do të jemi këtu duke iu falenderuar
partnerëve dhe sponzorëve tanë, këta janë ata që
besojnë tek ne;
When PriFest began, many people were sceptical about its chances of surviving for more than
a year. Why do you hold a red carpet event in
Prishtina? they asked. Why is it so glamorous?
Why like this? Why like that?
Over the last six years, PriFest hasn’t just
survived – it’s flourished. With its red carpet,
glamour, films, and – most importantly – guests,
friends and people who believe in the idea,
PriFest has become a real success story and
there are two important reasons for that:
People and trust
If you have people that trust in what you are doing, and you ensure you don’t disappoint them,
then everything will work out. Based on this idea
I’d like to say that:
- we are here and we will remain here thanks to
our great partners and sponsors who trust us;
- Ne jemi këtu dhe do të jemi këtu, falë mysafirëve
tanë ndërkombëtarë dhe mysafirëve nga tërë Kosova,
këta janë njerëz që besojnë tek ne;
- we are here and we will remain here thanks to
our international guests and guests from all over
Kosovo who trust us;
- Ne jemi këtu dhe do të jemi këtu, falë të gjithë atyrë
që shohin Kosovën si një vend që ia vlen ta vizitojnë,
si një vend që ka diçka për t’i ofruar kësaj botë të
madhe, dhe ky fakt i nxitë ata që të vijnë dhe të na
vizitojnë - si shumë njerëz të rëndësishëm të industrisë
së filmit që na kanë vizituar përgjatë viteve, si ata që
vijnë për të parën herë këtë vit, ashtu edhe ata që po
na rivizitojnë…këta janë njerëz që kanë besim tek ne;
- we are here and we will remain here thanks to
all the people that see Kosovo as an important
place to visit – as a place that has something to
offer to the world – such as the high profile film
industry individuals who have taken part in the
PriFest project over the years and who trust us;
and
- Ne do të jemi këtu së bashku me ekipin tonë,
vullnetarët, ata që punojnë me ne, dhe kjo është
ajo që ne jemi. Ne jemi ata që besojmë se mund
t’ia dalim dhe u munduam që t’ju sjellim këtë javë të
mrekullueshme me kinemanë dhe vërtetë besojmë
dhe urojmë qw të kënaqeni gjatë kësaj jave!
- we will remain here with our staff and volunteers to bring you this great week of cinema
each year, and we trust that you will continue to
enjoy it!
Dhe duke thënë këtë, vërtetë ka humë gjëra për t’i
shijuar këtë javë, shumë mysafirë të rëndësishëm,
filma të mëdhenj fitues të çmimeve të mëdha, një
nga ngjarjet më të mira të ko-produksionit – që sjell
diskutime interesante, profesionistë të industrisë së
filmit, gara Best Pitch për projektet e filmave artistik
dhe një nga momentet më të rëndësishme për ne,
diçka që na bën të ndjehemi të nderuar – publikimi
i formimit tw Fondacionit Vannesa Redgrave në
festivalin tonë, që tash e tutje do të nxisë dhe
mbwshtet çdo vit talentwt e ri që të punojnë dhe të
realizojë projektin e tyre. Falemnderit Vanesa, që pate
besim në ne! Ju falenderoj të gjithëve për besimin që
na dhatë!
Ta gëzojmë bukurinë e kinemasë!
VJOSA BERISHA
Drejtoreshë e festivalit
There truly is a lot to enjoy this week; with many
important guests, great films, award winners
and industry professionals, the Best Pitch
contest for a feature film, and one of the most
important moments for us: the announcement
of a brand new scheme from the Vanessa Redgrave Foundation, which will support a young
talent each year and help them turn their dream
project into a reality. Thank you Vanessa for
trusting us! Thank you all for trusting us!
Let’s celebrate the beauty of cinema!
VJOSA BERISHA
Festival director
5
Juria
e programit
GArues EVROPIAN
EUROPEAN
Competition
program jury
Kees Kassander
6
Kess Kasander ka hyrë në industrinë e filmit në vitin 1978 si udhëheqës i
distribuimit për kompaninë holandeze “Film International”, kompani e cila ka qenë
thellësisht e përfshirë në organizimin e Rotterdam Film Festival. Prej vitit 1982
deri në vitin 1985 ai ka qenë drejtor artistik i festivalit. Ai ka qenë një producent
filmash i pavarur që nga viti 1981, duke punuar në mbarë botën. Deri më tani ai
ka bërë 50 filma artistikë. Bashkëpunimi me Peter Greenaway i solli atij famë në
mbarë botën. Filmat si The cook, The thief, His wife and her lover(1989) dhe The
Pillow Book(1995) kanë qenë suksese të mëdha botërore. Kees Kasander ka
fituar çmime kombëtare dhe ndërkombëtare për produksionet e tij. Ai ka fituar
4 herë çmimin për filmin më të mirë artistik në “Dutch Film Festival” më filmat:
Secret Wedding( 1988) nga Alejandro Agresti, Prospero’s Books (1992) nga Peter
Greenaway, Abeltje (1999) dhe Crusade in Jeans (2006) nga Ben Sombogaart.
Kasander ka fituar një çmim në Berlin për filmin Crush Proof nga Paul Tickell. Si
bashkëproducent ai ka marrë pjesë në filma nga Alexander Sokourov (Elegy of a
Voyage) dhe Philippe Garrel ( Sauvage Innocence). Produksionet e tij “Crusade
in Jeans” nga Ben Sombogaart dhe “Nightwatching” nga Peter Greenaway kanë
qenë shumë të sukseshëm në Holandë dhe Belgjikë gjatë viteve 2006/2007.
Prodhimet e fundit të Kasander-it kanë qenë premiera në Cannes dhe Venedik
. “Fish Tank” e shkruar dhe me regji të Andrea Arnold ka pasur premierën në
“Cannes Film Festival” në vitin 2009 dhe është shpërblyer me çmimin e jurisë. Në
shkurt të vitit 2010 “Fish Tank” fitoi çmimin BAFTA për BEST Outstanding Film.
“The one all alone” nga Frank Scheffer pati premierën në “Venice Film Festival”
në vitin 2009 dhe në garat “Orizzonti”. “Over your cities grass will grow” me regji
të Sophie Fiennes dha premieren në “Cannes Film Festival” në vitin 2010. Film i
fundit “Goltzius & The Pelican Company” nga Petter Greenaway, është shfaqur në
“ Rome Film Festival” në vitin 2012 dhe fitoi çmimin Silver Mouse, çmim online i cili
jepet për filmat jashtë garës zyrtare.
Kees Kasander entered the film industry in 1978 as Head of Distribution for a
Dutch company called Film International, a company which was also deeply
involved in the organization of the Rotterdam Film Festival. From 1982 until 1985
Kasander was the official creative director of the Festival. He has been an
ndependent film producer since 1981, working all over the world. Unti l now he
has produced over 50 feature films. His collaboration with Peter Greenaway
has brought him international acclaim.The films THE COOK, THE THIEF, HIS
WIFE AND HER LOVER (1989) and THE PILLOW BOOK (1995) have also
been great commercial successes. Kees Kasander has won both national and
international prizes for his film productions. He won 4 times the National Film
Award for Best Feature Film at the “Dutch Film Festival” with: SECRET WEDDING
(1988) by Alejandro Agresti, PROSPERO’S BOOKS (1992) by Peter Greenaway,
ABELTJE (1999) and CRUSADE IN JEANS (2006) by Ben Sombogaart. Kasander
also received a prize in Berlin for the film CRUSH PROOF by Pau Tickell. As a
co-producer he has participated in films by Alexander Sokourov (ELEGY OF
A VOYAGE) and Philippe Garrel (SAUVAGE INNOCENCE). His productions
CRUSADE IN JEANS by Ben Sombogaart and NIGHTWATCHING by Peter
Greenawa have been very successful in Holland and Belgium in 2006/2007.
Kasander’s recent productions premiered in Cannes and Venice. FISH TANK
written and directed by AndreaArnold premiered at the “Cannes Film
Festival”(2009) and received the Jury Prize. In February 2010 this film won the
BAFTA for Best Outstanding British Film. THE ONE ALL ALONE by Frank Scheffer
premiered at the “Venice Film Festival” (2009) in the “Orizzonti” competition.
OVER YOUR CITIES GRASS WILL GROW directed by Sophie Fiennes premiered
at the”Cannes Film Festval” in 2010. The last Peter Greenaway film GOLTZIUS
& THE PELICAN COMPANY, showed at “Rome Film Festival 2012” won the Silver
Mouse, anonlineaward for films out of Official Competition.
ČEdomir Kolar
Velibor Topic
Čedomir Kolar u lind në ish-Jugosllavi, në qytetin e Riekës, në gjirin e e Detit Adriatik
në Kroaci. Ai u diplomua në regji filmi në Akademinë e Arteve Dramatike në Beograd.
Prej vitit 1991 ai punon si producent për “Noé Productions” në Paris. Veprat e tij
përfshijnë: “Before the Rain” nga Milcho Manchevski, “Africa my Africa” dhe “Kini
and Adams” nga Idrissa Ouedraogo, “As you like me” nga Carmine Amoroso,
“Train of Life” nga Radi Mihaileanu, “The Adopted Son” dhe “The Chimp” nga Aktan
Abdykalykov, “No Man’s Land” nga Danis Tanovic dhe filmin e shkurtër të Danis
Tanovic në përmbledhjen “11’09’01-September 11” produksion nga Galatée films
dhe StudioCanal. Në vitin 2003 ai themeloi kompaninë prodhuese “A.S.AP. Film” së
bashku me regjisorin Danis Tanovic dhe bashkë-producentin Marc Baschet. Në vitin
2005 punoi në filmin e Danis Tanovic “Hell”, me skenar të Krzysztof Piesiewicz një
bashkëpunim i Krzysztof Kiesloëski me Emmanuelle Béart, Karin Viard, Marie Gillain,
Guillaume Canet, Jacques Gambli, Jacques Perrin, Miki Manojlovic, Carole Bouquet
dhe Jean Rochefort. Poashtu gjatë këtij vitit ka qenë producent i filmit të Benjamin
Filipovic: “Well tempered Corpses”. 2006 - “Sounds of Sand” (“Si Le Vent Souleve Les
Sables”) me regji të Marion Hänsel. 2008 – “Triage” me regji të Danis Tanovic, me
Colin Farrell, Paz Vega, Christopher Lee, Hamie Sives, Kelly Reilly dhe Branko Djuric.
Poashtu në filmin “Besa” me regji të Srdjan Karanovic me Miki Manojlovic.
2010: “Womb”nga Benedek Flighauf me Eva Green; “The Light Thief” nga Aktan
Arym Kubat (aka Abdykalykov) me Aktan Arym Kubat; “Cirkus Columbia” nga Danis
Tanovic me Miki Manojlovic, Mira Furlan, Boris Ler, Jelena Stupljanin; “Black Ocean”
nga Marion Hänsel me Adrien Jolivet; 2013: “An Episode in the Life of an Iron Picker”,
nga Danis Tanovic; “La Tendresse” , nga Marion Hänsel; “The Luncbox” nga
Ritesh Batra
Cedomir është regjisor i nominuar për çmimin Oskar, për punën e tij në filmin “Before
the Rain” dhe është producent fitues i çmimit Oskar për punën e tij në filmin
“No Man’s Land”.
Velibor Topic është aktor nga Bosnja, i cili u shkollua në Akademinë e
Teatrit në Sarajevë që nga viti 1990, mirëpo ky shkollim u ndërpre nga
lufta që ndodhi. Pa marrë parasysh këtë ai vazhdoi dhe punoi gjerësisht
në teatër, televizion dhe filmografi.
Puna në teatër përfshin: Celebrating Sanctuary (Royal Court). Golem
(Neë End Theatre), Liberation of Skopje and Antony & Cleopatra (Tour –
Moving Theatre Company), Agamemnon’s Children (The Gate Theatre),
Fortress, Ajax, Alcestis, Waiting for Godot and Silk Drums (National
Theatre Sarajevo),
Puna në televizion përfshin: Ambassadors (That Mitchell & Webb Co),
The Game (BBC WorldWide), Da Vinci’s Demons (DVDS2 Ltd), Scaredy
Cat (TubeTale), Hustle (Kudos), The Bill (Talkback Thames), Sharpes
Peril (Sharpes Peril Ltd), Holby Blue, Holby City, Silent Witness, Casualty
(BBC), Service (Channel 4), Rose and Maloney (Stormdog Pictures),
Prime Suspect, 2020 and Alëays and Everyone (Granada), Messiah II
Rolet filmike përfshijnë: Our Kind of Traitor (Susanna White), The Secret
Service (Matthew Vanghn, The Movie (Rafaello Degruttois), Mea Culpa
(Fred Cavaye), The Counsellor (Ridley Scott), Convenience (Keri Collins),
Outpost: Rise of Spetsnaz (Kieran Parker), St George’s Day (Frank
Harper), London Boulevard (William Monahan), Robin Hood (Ridley
Scott), Breaking and Entering (Anthony Minghella), Second in Command
(Simon Felloëes), The Altogether (Gavin Claxton), Kingdom of Heaven
(Ridley Scott), Snatch (Guy Ritchie), The Bodywork (Gareth Rhys Jones)
and The Saint (Philip Noyce).
Cedomir Kolar was born in former Yugoslavia, in the city of Rijeka on the Adriatic
coast of Croatia. He graduated in film production at the Belgrade Academy of
Dramatic Arts. Since 1991, he has been acting as producer for “Noé Productions”
in Paris. His credits include “Before the Rain” by Milcho Manchevski, “Africa my
Africa” and “Kini and Adams” by Idrissa Ouedraogo, “As you like me” by Carmine
Amoroso, “Train of Life” by Radu Mihaileanu, “The Adopted Son” and “The Chimp”
by Aktan Abdykalykov,“No Man’s Land” by Danis Tanovic and Danis Tanovic’s
short film in the collection of films “11’09”01-September 11”, produced by Galatée
films and StudioCanal. In 2003 he started the new Paris based production entity,
“A.S.A.P. Films”, together with the director Danis Tanovic and his fellow producer
Marc Baschet.; 2005:- Danis Tanovic’s feature film “Hell” (“L’Enfer”) written by
Krzysztof Piesiewicz in collaboration with Krzysztof Kieslowski with Emmanuelle
Béart, Karin Viard, Marie Gillain, Guillaume Canet, Jacques Gambli, Jacques Perrin,
Miki Manojlovic, Carole Bouquet et Jean Rochefort - Benjamin Filipovic’s film “Well
tempered Corpses”; 2006: - Marion Hänsel’s “Sounds of Sand“ (“Si Le Vent Souleve
Les Sables”); 2008:- Danis Tnovic’s “Triage” with Colin Farrell, Paz Vega, Christopher
Lee, Jamie Sives, Kelly reilly and Branko Djuric; - Srdjan Karanovic’s “Besa” with Miki
Manojlovic; 2010:- “Womb” by Benedek Flighauf with Eva Green; -“The Light Thief”
by Aktan Arym Kubat (aka Abdykalykov) with Aktan Arym Kubat; - “Cirkus Columbia”
by Danis Tanovic with Miki Manojlovic, Mira Furlan, Boris Ler, Jelena Stupljanin
- “Black Ocean” by Marion Hänsel with Adrien Jolivet; 2013:- “An Episode in the
Life of an Iron Picker”, by Danis Tanovic; - “La Tendresse” , by Marion Hänsel; - “The
Luncbox” by Ritesh Batra.
Cedomir is the Academy Award nominee (“Before the Rain” by Milcho Manchevski)
and the Academy Award winning producer (“No Man’s Land” by Danis Tanovic).
Velibor trained at the Theatre Academy in Sarajevo but unfortunately his
training was interrupted by War. Despite this he went on and has worked
extensively in Theatre, TV and Film.
Theatre works include: Celebrating Sanctuary (Royal Court). Golem
(New End Theatre), Liberation of Skopje and Antony & Cleopatra (Tour –
Moving Theatre Company), Agamemnon’s Children (The Gate Theatre),
Fortress, Ajax, Alcestis, Waiting for Godot and Silk Drums (National
Theatre Sarajevo),
Television work includes: Ambassadors (That Mitchell & Webb Co), The
Game (BBC Worldwide), Da Vinci’s Demons (DVDS2 Ltd), Scaredy Cat
(TubeTale), Hustle (Kudos), The Bill (Talkback Thames), Sharpes Peril
(Sharpes Peril Ltd), Holby Blue, Holby City, Silent Witness, Casualty
(BBC), Service (Channel 4), Rose and Maloney (Stormdog Pictures),
Prime Suspect, 2020 and Always and Everyone (Granada), Messiah
II (Vengeance Films), Ultimate Force (Bentley Productions), The Bill
(Pearson TV), As If (Carnival TV and Film), Taggart (STV), Randall &
Hopkirk (Working Title TV) , The Railway Children (Thames TV)
Film work includes: Our Kind of Traitor (Susanna White), The Secret
Service (Matthew Vanghn, The Movie (Rafaello Degruttois), Mea Culpa
(Fred Cavaye), The Counsellor (Ridley Scott), Convenience (Keri Collins),
Outpost: Rise of Spetsnaz (Kieran Parker), St George’s Day (Frank
Harper), London Boulevard (William Monahan), Robin Hood (Ridley
Scott), Breaking and Entering (Anthony Minghella), Second in Command
(Simon Fellowes), The Altogether (Gavin Claxton), Kingdom of Heaven
(Ridley Scott), Snatch (Guy Ritchie), The Bodywork (Gareth Rhys Jones)
and The Saint (Philip Noyce).
7
Juria
e programit
honey& blood
honey & Blood
program
Jury
Kirsten Schaffer
8
Kirsten Schaffer has been with Outfest for twelve years, first serving
as Director of Programming and then as Deputy Director before
being appointed Executive Director in 2009. During her tenure she
has launched two new programs for the organization: Outfest UCLA
Legacy Project and Outfest Fusion LGBT People of Color Film
Festival. Prior to Outfest, Kirsten was the Co-Executive Director of
the Seattle Gay and Lesbian Film Festival. She also managed a law
office that specialized in American Indian and Family law and she ran a
high-end catering and special events company. Kirsten has extensive
experience in film programming, small business management and
arts administration. She has a BA from The Evergreen State College
in Olympia, Washington and currently lives with her partner, their four
year-old daughter and three dogs in Highland Park, Los Angeles.
Kirsten’s volunteer work includes participating as a member of the El
Rio School Board of Trustees. She has been on the Teddy Jury at
the Berlinale Film Festival and Chair of the Iris Prize jury. Kirsten was
on Out 100 list in 2013, she was named one of Power-up’s Top 10
Women in Show Business and she received the Women in Business
Award from Senator Liu.
Kirsten Schaffer ka 12 vite që është me Outfest-in, së pari duke
shërbyer si Drejtor i programimit dhe më pas si Zëvendësdrejtor
përpara se të zgjidhet Drejtoreshë Ekzekutive në vitin 2009. Gjatë
punës së saj, ajo hodhi dy programe të reja për organizatën: Outfest
UCLA Legacy Project and Outfest Fusion LGBT People of Color Film
Festival. Paraprakisht Kirsteni ishte bashkëdrejtoreshë ekzekutive e
festivalit të filmit të Seattle për homoseksual dhe lezbike. Ajo gjithashtu
menaxhoi një zyre ligjore që specializoi në drejtësi për Familje dhe
Indianët amerikan. Ajo e drejtoi një kompani për furnizim ushqimi dhe
ngjarje special. Kirsten ka eksperienca të zgjeruara në programimin e
filmit, menaxhimin e bizneseve të vogla dhë në administrimin e arteve.
Ajo ka një BA nga Evergreen State College në Olimpia, Uashington
dhe momentalisht jeton më partnerin e saj, vajzën 4 vjecare dhe
3 qenë në Highland Park, Los Angeles. Puna vullnetare e Kirstenit
përfshin pjesëmarrjen në El Rio School Board of Trustees. Ajo ka
qenë në Teddy Jury në festivalin e filmit Berlinale dhe Chair of the Iris
Prize jury. Kirsten ka qenë në listën OUT 100 në vitin 2013 dhe është
emëruar një nga 10 femrat në shoë biznis nga Poëer-up’s. Ajo morri
cmimin Ëomen in Business nga Senator Liu.
Karin Angela Schyle
Mark Ravenhill
Karin Angela Schyle studioi historinë e artit bashkëkohor në Christie
në Londër dhe më pastaj i ndoqi studimet për menagjimin kulturor në
Akademinë BBW në Berlin. Për më shumë se 15 vjet ajo ka organizuar
ngjarje kulturore ndërkombëtare si: Transmediale-Festivali për artin
mediatik, ICMC- Konferenca Ndërkombëtare e Muzikës Kompjuterike,
Javët Kulturore Kroate në Berlin/Gjermani. Prej vitit 2004 deri në vitin
2009 ajo ishte menaxhere e gjashtë edicioneve te goEast-Festivali i
filmit i Evropës Qëndrore dhe Lindore në Wiesbaden/Gjermani. Pas
kësaj ajo u vendos si punonjëse e pavaruar në Berlin/Gjermani, duke
punuar për Filmkunstfest Schwerin në departamentin e programeve, në
Robert Bosch Stiftung dhe në institucione të tjera kulturore. Në prill të
vitit 2012 ajo themeloi kompaninë e saj të quajtur Schyle Filmwork. Që
atëherë ajo koordinon të gjitha ngjarjet që janë të ndërlidhura më Film
Prize of the Robert Bosch Stiftung për bashkëpunimet ndërkombëtare
dhe është përgjegjëse për organizimin dhe administrimin e festivalit.
Ajo është pjesë e komitetit përzgjedhës për marketet e projekteve dhe
nominimet e Film Prize.
Mark Ravenhill është një dramaturg. Dramat e tij përfshijnë
Shopping and Fucking (Royal Court Theatre), Some Explicit
Polaroids (Out of Joint) , The Cut (Donmar Theatre), Pool
No Water (Frantic Assembly), Shoot/Get Treasure/Repeat
(Paines Plough), Ten Plagues (Traverse Theatre) dhe
Candide (Royal Shakespeare Company). Dramat e tij janë
të përkthyera dhe të inskenuara në mbarë botën.
Karin Angela Schyle studied history of contemporary art at Christie’s
in London followed by studies of cultural management at the
bbw academy in Berlin. For more than fifteen years she has been
organising international cultural events such as the transmediale
-media art festival, the ICMC – International Computer Music
Conference, the Croatian Cultural Weeks in Berlin/Germany.
From 2004 to 2009 she was the festival manager of six editions
of the goEast – Festival of Central and Eastern European Film in
Wiesbaden/Germany. Thereafter she established as a freelancer in
Berlin/Germany, working for Filmkunstfest Schwerin in the program
department, the Robert Bosch Stiftung and other cultural institutions.
In April 2012 she launched her own company Schyle Filmwork. Since
then she coordinates all events related to the Film Prize of the Robert
Bosch Stiftung for international cooperation and is responsible for its
organisation and administration. She is part of the selection committee
for the Film Prize’s Project Markets and the Film Prize’s nominations.
Mark Ravenhill is a playwright. His plays include Shopping
and Fucking (Royal Court Theatre) Some Explicit Polaroids
(Out of Joint) The Cut (Donmar Theatre) Pool No Water
(Frantic Assembly) Shoot/Get Treasure/Repeat (Paines
Plough) Ten Plagues (Traverse Theatre) and Candide
(Royal Shakespeare Company). His plays have been
widely translated and produced all over the world.
9
juria e programit
tË metrazhit
tË mesËm
MIDDLE LENGTH
program
JURY
Anis Lassoued
Anis LASSOUED është regjisor tunizian, i lindur në Nabeul të Tunizisë në
vitin 1972. Në vitin 1998 ai u diplomua si regjisor nga instituti i kinemasë
Maghreb “Institut Maghrébin de Cinéma” në Tunizi dhe bëri regjinë e
një filmi të shkurtër për projektin e tij final në vitin e fundit të titulluar “The
Puzzle” (10 min). Pasi që mori diplomën ai po ashtu ndoqi kurse praktikë
për shkrimin e skenarwve dhe regji. Ai poashtu vazhdoi një program trajnimi
për dokumentarë, skenarë dhe regji në institutin prestigjioz FEMIS nw
Paris, Francë. Pas kësaj ai bëri regjinë e një dokumentari të metrazhit të
shkurtër, të quajtur “The Pendulum” (10 min). Ai ka qenë asistenti i parë,
përzgjedhës i aktorëve dhe menagjer i produksionit në disa filma tunizianë.
Anis nuk e ka humbur mundësinë që t’i shfaq njohuritë e tij teknike në
gjërat që ai ka realizuar gjerë më tani. Në vitin 2003 ai realizoi filmin e tij të
parë dokumentar “The Dolls of sugar of Nabeul” (34 min) të prodhuar nga
10 Amilcar Films. Me këtë film ai pati sukses në shumë festivale, si në festivalin
Anasy-Abu Dhabi në vitin 2008 ku filmi fitoi çmimin “The Best Idea”. Prej
janarit të vitit 2003 deri në dhjetor të vitit 2005 ai studioi në Universitetin
e Tor Vergata në Romë ku edhe realizoi tre dokumentarë në traditat e
njejta mes regjionit të veriut të Tunizisë (Cap Bon) dhe pjesës jugore të
Italisë (Sicilisë). Filmi i tij i parë i shkurtër i realizuar në vitin 2006 “Saba
Flouss” (Magic Harvest), 18 min, i prodhuar nga Amilcar Films u mirëprit
nga publiku dhe kritikët në festivale të ndryshme. Ai mori disa çmime në
festivale ndërkombëtare duke përfshirë THE HADRUMETE OF GOLD në
FIFEJ, Tunizi(2006), çmimi MUHR në DIFF, Dubai, UAE (2006), CAIRO
OF GOLD në Festivalin e Kairos, Egjipt (2007) dhe GOLD KAZOOS në
festivalin e Mishiganit, SHBA (2007). Gjatë po të njejtit vit ai realizoi “The
Balloon” (26 min), dokumentar i xhiruar në Japoni për kanalin NHK. Në vitin
2005 Anisi themeloi Asociacionin “Film enthusiasts of Nabeul” dhe në korrik
të vitit 2006 ai themeloi dhe u bë drejtor artistik i “Maghrebian Film Festival
of Nabeul”. Në shtator të vitit 2007 ai xhiroi dokumentarin “Kairouan on
1428” (52 min) për kanalin Aljazeera Documentary. Në vitin 2009 ai xhiroi
dokumentarin “A summer in Sidi Bouzekri” të prodhuar nga kanali Aljazeera
Children. Në vitin 2010 ai xhiroi tre dokumentarë për fëmijët e tri fshatrave
për kanalin Aljazeera Children. Ato janë: “Girl-boy” (28 min), e xhiruar në
Jemen, “Tomorrow … Boutheina” (52 min), e xhiruar në Algjeri dhe “Yacoub
the child of the sea” (28 min), e xhiruar në Mauritania. Në mars të vitit 2012
ai përfundoi filmin e tij të parë dokumentar të metrazhit të gjatë “Al mouâridh”
(The Opponent) (78 min), i cili merret me ngjarjet e revolucionit tunizian
me 14 janar të vitit 2011- kanali Aljazeera Documentary. Avant-Première e
filmit të tij të dytë të shkurtër “Sabbat El Aïd” (My Shoes) (30 min, 35 mm)
e prodhuar nga Rives Productions fitoi shumë çmime ndërkombëtare si
: “Poulain d’Or FESPACO 2013-Burkina Faso”; “Zebra d’Or AfryKamera
2013”-Poloni, çmimi i filmit më të mirë të metrazhit të shkurtër dhe “Mention
spéciale du Jury” për “Nader Tlili” - Festival International de Cinéma Africain
- Vue d’Afrique 2013. The Golden Dhow për filmin më të mirë të metrazhit
të shkurtë - Zanzibar International Film Festival-Tanzania-2013 ; The Silver
Goddess - Prishtina International Film Festival-2013-Republika e Kosovës
; GAIA Award për The Narrative Short Film dhe për SEVEN SEAS Award
në Moondance International Film Festival-2013 Mystic, Connecticut-USA
dhe shumë të tjera. Në vitin 2014 ai ka realizuar një film të ri dokumentar të
quajtur Sacrificed Rams (60 min).
Anis LASSOUED is a Tunisian director, born in Nabeul, Tunisia, in 1972.
In 1998, he obtained his director’s diploma from the Maghreb institute of
Cinema “Institut Maghrébin de Cinéma” in Tunisia and directed a short film
of fiction, for his final year project, titled “The Puzzle” (10 min). After getting
his diploma leading to university entrance qualification, he took part in
various international internships such as training in script writing and actors’
direction. He also pursued a training program in documentary, script writing
and directing at the prestigious Institute FEMIS, in Paris, France. After which
he directed a short documentary titled “The Pendulum” (10 min). He was 1st
assistant and casting director manager of production of several Tunisian as
foreign movies. Anis didn’t miss the opportunity to learn and apply his deep
technical knowledge to what he has been trying to produce so far. In 2003,
he realized his first documentary movie, “ The Dolls of sugar of Nabeul “ (34
min), produced by Amilcar Films, who had a success in numerous festivals,
of which “The Best Idea” Award in Anasy-Abu Dhabi (2008). From January,
2003 till December, 2005, he pursues researches in the University of Tor
Vergata to Rome and realized three documentaries on the common traditions
between the region of the North of Tunisia (Cap Bon) and the one of the
South of Italy (Sicily). In 2006, his first fiction “Saba Flouss” (Magic Harvest),
18 min, 35 mm, produced by Amilcar Films, was appreciated by both of the
public and by the criticism in diverse festivals. He obtained several prices
with prestigious international festivals among which THE HADRUMETE OF
GOLD in the FIFEJ, Tunisia (2006), the MUHR AWARD in the DIFF, the Dubai,
UAE (2006), CAIRO OF GOLD to the Festival of Cairo, Egypt (2007) and
GOLD KAZOOS to the festival of Michigan, the USA (2007). During the same
year, he realized “The Balloon” (26 min), a documentary shot in Japan for
the NHK channel. Since 2005, Anis became the founder of the Association
“Film enthusiasts of Nabeul” and since July 2006 the founder and the
artistic director of the “Maghrebian Film Festival of Nabeul”. In September,
2007, he shot his documentary “Kairouan on 1428” (52 min) for Aljazeera
Documentary channel. In 2009, he shot the documentary “A summer in Sidi
Bouzekri”, produced by Aljazeera Children channel. In 2010, he shot three
documentaries on the villages children for the Aljazeera Children channel:
“Girl-boy” (28 min), shot in “Yemen”, “Tomorrow … Boutheina” (52 min), shot
in Algeria and “Yacoub the child of the sea” (28 min), shot in Mauritania. In
March 2012, he finished his 1st feature documentary film “Al mouâridh” (The
Opponent) (78 min), which deals with the events of the tunisian revolution
of January 14, 2011 - Aljazeera Documentary channel. The Avant-Première
of his second fiction, produced by Rives Productions, “Sabbat El Aïd”
(My Shoes) (30 min, 35 mm) won many international awards: Poulain d’Or
FESPACO 2013-Burkina Faso; Zebra d’Or AfryKamera 2013-Poland. Best
Short Film Award and Mention spéciale du jury for Nader Tlili - Festival
International de Cinéma Africain - Vue d’Afrique 2013. The Golden Dhow for
the Best Short Film - Zanzibar International Film Festival-Tanzania-2013 ; «
The Silver Goddess »-Pristina International Film Festival-2013-République
du Kosovo ; « GAIA Award » for « The Narrative Short Film » and the «
SEVEN SEAS Award » in Moondance International Film Festival-2013 Mystic,
Connecticut-USA and many others. In 2014, he has a new documentary film
« Sacrificed Rams (60 min). Lumières Films.
Vladimir Blaževski
Olena Yershova
I lindur në Shkup të Maqedonisë në vitin 1955. Ai ka diplomuar në regjinë e filmit
(Akademia për film, teatër, radio dhe televizion në Beograd, Serbi). Që nga viti
1978 ai është një prodhues profesional i filmave ( ka bërë 6 dokumentare të
shkurtra, shumë reklama filmike dhe mbi 200 transmetime televizive).
Filmat artistik:
Hi-Fi, 1987, Vardar-film, Shkup, Maqedoni; The Revolution Boulevard, 1992,
Cinema Design, Beograd, Serbi; Punk’s not; Dead, 2011, Punk Film, Shkup,
Maqedoni
Filmat dokumentarë:
The Chinese Market, 2001, Ohne Gepack-Berlin - ZDF/ARTE, Gjermani; Dozen
Tales About Wine, 2002, Idea Plus, Shkup, Maqedoni; Bake-house Fable,
2003, Idea Plus, Shkup, Maqedoni; The Mystery of Wagner’s Tuba, 2009,
Vertical Jazz, Beograd, Serbi
Skenaret për filma artistik
The Revolution Boulevard, 1992; Gipsy Magic, 1997, Vardar film, Shkup,
(regjia nga Stole Popov); Big Water, 2003, Award-film, Shkup (regjia nga Ivo
Trajkov); Punk’s not Dead, 2011, Punk Film, Shkup, Maqedoni
Çmimet me të rëndësishme që ai ka fituar janë:
- Çmimi i parë për dokumentarin më të mirë(“The Chinese Market”) në
“Duisburger Filmwoche” 2001 (festival i dokumentarëve në gjuhën gjermane).
- “Golden Arena” për regjisorin më të mirë (“Hi-Fi”) në Festivalin Jugosllav për
filma artistik në kategorinë Pula, zë vitin 1987.
- Çmimin e parë për filmin më të mirë (Punk’s not5 Dead) në programin »East
of the West« në Karlovy Vary Intern. Film Festival, në vitin 2011 (ky film fitoi
më shumë se 10 çmime në festivale ndërkombëtare të ndryshme të filmit (prej
korrikut të vitit 2011 deri në maj të vitit 2012).
Që nga viti 1994 deri më tani ai është profesor i Teorisë së Filmit dhe Historisë
së Filmit në Fakultetin e Arteve Dramatike në Shkup. Ai jeton dhe vepron
njëkohësisht në Shkup të Maqedonise dhe në Beograd të Serbisë.
Olena Yershova u lind në Kievë (Ukrainë). Ajo ka diplomuar ne
Departamentin e Regjisë së Filmit në Instituin e Teatrit në Kievë. Film i saj
i shkurtër për diplomë “Demoniana” ka garuar në Lokarno IFF. Ajo punoi
për 8 vite si drejtoreshë ekzekutive e Molodist IFF Kievë dhe për dy vite
të tjera si menaxhere zhvillimi për Marketin e Filmit Eurasia (Turqi), më
pas vazhdoi për grupin kinematografik SOTA (Ukrainë) duke prodhuar
filma artistikë, shumë prej të cilëve ishin bashkëprodhime ndërkombëtare.
Olena Yershova ka qenë prodhuese ekzekutive e “MY JOY” nga Sergei
Loznitsas (Gjermani – Ukrainë – Holandë) i cili u prezentua në garë në
Cannes IFF në vitin 2010 dhe fitoi shumë çmime në mbarë botën. Tatofilm i
cili vepron në Ukrainë dhe Turqi është krijuar nga Olena Yershova në vitin
2011. Në vitin 2013 ajo prodhoi filmin “ LOVE ME” nga Maryna Er Gorbach
dhe Mehmet Bahadir Er (bashkëpunimi i parë mes Ukrainës dhe Turqisë).
Ky film ka fituar 3 çmime në Fantasporto IFF, ka marrë pjesë në shumë
festivale ndërkombëtare dhe filmi artistik “ BLIND DATES” nga Levan
Koguashvili (Gjeorgji) që pati premierën në Toronto në vitin 2013, ka garuar 11
në Tokyo IFF, në Palm Spring IFF, si dhe është shpërblyer me çmime të
shumta si: çmimin e Jurisë Speciale në Abu Dhabi IFF, Filmi më i Mirë,
Regjisori më i Mirë në FIPRESCI në Sofia, Regjisori më i Mirë në Vilnius
IFF, do të garojë në Wiesbaden IFF, Cleveland, Edinburg dhe San Fracisko
IFF. Ajo është një bashkëprodhuese e dokumentarit “ODESSA” nga Florin
Iepan (një bashkëpunim mes Rumanisë, Gjermanisë dhe Ukrainës) dhe
ka prodhuar “MOTHERLAND” nga Senem Tuzen, film i cili ka fituar një
çmim në Meetings on the Bridge (Stamboll IFF në vitin 2012), çmimin për
Projektin më të mirë në “Crossroads” në marketin e bashkëpunimeve në
Selanik dhe çmimin në Fushën më të mirë në tregun e bashkëpunimeve
Cottbus në vitin 2012. Olena Yershova ka qënë pjesëmarrëse e EAVE
2010, pjesëtarë e Rrjetit të Prodhuesve në Cannes IFF (2009-2012), në
punëtoritë EAVE-PUENTOS në Buenos Aires IFF (viti 2009).
Born in Skopje, Macedonia, 1955. Graduated film director (Academy for film,
theater, radio & television in Belgrade, Serbia). Since 1978, professional film
maker (6 short documentaries, many film commercials and over 200 television
broadcasts).
- Feature films (as a director):
Hi-Fi, 1987, Vardar-film, Skopje, Macedonia; The Revolution Boulevard, 1992,
Cinema Design, Belgrade, Serbia; Punk’s not Dead, 2011, Punk Film, Skopje,
Macedonia
- Feature Documentaries (as a director):
The Chinese Market, 2001, Ohne Gepack-Berlin - ZDF/ARTE, Germany; Dozen
Tales About Wine, 2002, Idea Plus, Skopje, Macedonia; Bake-house Fable,
2003, Idea Plus, Skopje, Macedonia; The Mystery of Wagner’s Tuba, 2009,
Vertical Jazz, Belgrade, Serbia
- Screenplays for feature films:
The Revolution Boulevard, 1992; Gipsy Magic, 1997, Vardar film, Skopje,
(directed by Stole Popov); Big Water, 2003, Award-film, Skopje (directed by Ivo
Trajkov); Punk’s not Dead, 2011, Punk Film, Skopje, Macedonia
- Awards: The most important awards are:
- First prize for the best documentary (“The Chinese Market”) at the “Duisburger
Filmwoche” 2001 (festival of the german-spoken documentaries)
- “Golden Arena” for the best director (“Hi-Fi”) at the Festival of Yugoslav feature
films in Pula, 1987
First prize for the best film (Punk’s not5 Dead) in »East of the West« programme
at Karlovy Vary Intern. Film Festival, 2011 (this film was awarded with 10 more
awards at various international film festivals, (from July 2011 till May 2012)
Professor of Film Theory and Film History at the Faculty of Dramatic Arts in
Skopje, Macedonia, from 1994.
Live and work both in Skopje, Macedonia and Belgrade, Serbia.
Olena Yershova was born in Kyiv (Ukraine). She graduated at Film
Director department at Kyiv Theater Institute. Her diploma short film
“Demoniana” competed at Locarno IFF. She worked for 8 years as
executive director of Kyiv IFF Molodist and for 2 years as development
manager of Eurasia Film Market (Turkey), continued for the SOTA
Cinema Group (Ukraine) producing feature films, many of which were
international co-productions. Olena Yershova executive produced “MY
JOY” by Sergei Loznitsa (Germany – Ukraine – The Netherlands) that
was presented in competition at Cannes IFF in 2010 and received
numerous awards worldwide. Tatofilm that operates both in Ukraine and
in Turkey was created by Olena Yershova in 2011. In 2013 she produced
feature film “LOVE ME” by Maryna Er Gorbach and Mehmet Bahadir
Er (a first Ukrainian-Turkish co-production) that recently won 3 prizes in
Fantasporto IFF, participated at the numerous international festivals and
feature film “BLIND DATES” by Levan Koguashvili (Georgia) that was
premiered in Toronto 2013, competed in Tokyo IFF, in Palm Spring IFF, got
a Special Jury award in Abu Dhabi IFF, got Best Film, Best director and
FIPRESCI awards in Sofia IFF, Best director at Vilnius IFF, will compete at
Wiesbaden IFF, Cliveland, Edinburg and San Francisco IFF and others.
She is a co-producer of the feature documentary “ODESSA” by Florin
Iepan (a Romanian-German-Ukrainian co-production) and produces
“MOTHERLAND” by Senem Tuzen that has won an award at Meetings
on the Bridge (Istanbul IFF 2012), Best project award at “Crossroads”
Thessaloniki co-production market and Best Pitch award at Cottbus
coproduction market in 2012. Olena Yershova was a participant of EAVE
2010, member of Producers Network at Cannes IFF (2009 -2012), EAVE PUENTOS Workshop at Buenos Aires IFF (2009)
juria e
mediave
MEDIA
JURY
12
Kushtrim Sadiku
Oana Stupariu
Kushtrim Sadiku është autor i “Info Magazine”
dhe “Exvlusive”, programe në televizionin
Klan Kosova. Arritjet e tij të tanishme vijnë si
rezultat i punës së tij të palodhshme si jesë
e medias së shkruar dhe vizuele në Kosovë
dhe Maqdoni për 8 vite. Sadiku punoi në
Shkup për 3 vite.
Se pari, gjatë vitit 2004 si gazetar i gazetave
të përditshme “Koha Ditore” dhe pastaj në
gazetën “Lajm Maqedoni”.
Pas një kohe Sadiku i bashkohet promocionit,
kështu emërohet në krye të “Avalon
Production” për Shqipëri dhe Kosovë.
“Avalon Production” konsiderohet të jetë
një ndër produksionet më të suksesshme
të koncerteve në Ballkan dhe përtej. Sadiku
aktuallisht vazhdon të jetë gazetar në
Prishtinë ,si raportues në televizionin Klan
Kosova e cila u themelua më 17 Shkurt 2009.
Ajo ka lindur në Konstanta të Rumanisë. Ka
diplomuar në Shkollën e Lartë të Gazetarisë
në Bukuresht. Që nga viti 1998 ajo është
redaktore për politiken e huaj në revistën
‘Telegraf’ e botuar në Konstantë. Ajo ka
mbuluar shumë festivale të filmit, jo si
kritike e filmit mirëpo si njeri competent në
lëmet sociale, politike dhe kulturore. Nga
viti 2001 deri më 2002 ajo ishte redaktore
e politikës së huaj për faqen ‘East West
Media’ nga Lebani duke e percjellë vitin pas
këtij si redaktore për ueb-faqen ‘WindoW to
Romania’. Nga 2003-ta deri në 2006-tën ajo
ishte gazetare vullnetare për Isola Cinema
Film Festival për shtetet e treta në botë si
Afrika, Azia, Amerika Latine dhe shokët në
Izola, Sllovenia. Në vitin 2007 dhe 2008
ajo ka qenë koordintare dhe zyrtare për
shtyp e Bucharest Film Festival. Në vitin
2009 ajo ka qenë kordinatore e programit
BlackSeaCinema të Romania International
Film Festival, Ro-IFF në Arad. Në vitin 2007
dhe 2008 ajo ka qenë kontribuese editorialiste
për „Corriere della serra magazine” nga Italia.
Në vitin 2011 ajo themeloi MareCinema/
SeaCinema Association.
Kushtrim Sadiku is the author of the Info
Magazine and Exclusive, programs in Klan
Kosova television. His current achieving
comes as a result of his hard work of being
part of the written and visual media in Kosovo
and Macedonia for 8 years. Sadiku worked in
Skopje for 3 years.
First, during 2004 as a journalist of the daily
newspaper Koha Ditore and then in the Lajm
Maqedoni newspaper.
After a while Sadiku joins the promotion,
thus being appointed head of Avalon
Production for Kosovo and Albania. Avalon
Production is considered to be the one of the
most successful concert productions in the
Balkans and beyond.
Sadiku currently continues being a journalist
in Pristina, as a reported in Klan Kosova
television which was founded on 17th of
February 2009.
Born in Constanta, Romania. Graduated
Superior School of Journalism in Bucharest,
Romania. Since 1998 is Foreign Politics
editor for “Telegraf”, issued in Constanta
and covered numerous film festivals not as
a film critic but with an eye for social, politic
and cultural context. In 2001 to 2002 was
Foreign Politics editor for the site East West
Media from Lebanon, folowed next year by
contributions as editor and editorialist for the
site Window to Romania. In 2003 to 2006
was volunteer journalist for Isola Cinema Film
Festival for the Third World Countries, Africa,
Asia, Latin America and Friends in Izola,
Slovenia. In 2007 and 2008 was coordinator
and Press Officer of Bucharest Film Festival.
In 2009 was coordinator of BlackSeaCinema
programme of Romania International Film
Festival, Ro-IFF, in Arad. In 2007 and 2008
was editorialist contributor for „Corriere
della serra magazine” from Italy. Since
2011 founder of MareCinema/SeaCinema
Association.
Mirjana Radovanovic
Berna Caka
Nora Fejza
Mirjana Radovanovic ka lindur në qytetin
e Zvecanit në veri të Kosovës. Ajo
momentalisht jeton në Prishtinë dhe punon
si gazetare për televizionin kombëtar të
Kosovës-RTK.
Për më shumë se një dekadë ajo ka qenë
e interesuar dhe e përfshirë në muzikën
elektronike. Kjo, e kombinuar më përvojën e
saj më të gjatë se 8 vjeçare në indrustrinë e
medias e ka zgjeruar interesimin e saj ndaj
muzikës në industrinë filmike. Duke ndjekur
interesimin e saj, ajo rregullisht ka vizituar
festivalet e muzikës dhe të filmit në rajonin e
Ballkanit dhe në Evropë.
Mirjana është një nga serbët e parë të
Kosovës që ndjekë dhe raporton mbi Pri Film
Fest që nga fillimi i tij në vitin 2009.
Duke qenë e përfshirë në Industrinë e Radios
në dekadën e kaluar, ajo ka fituar mjaft
përvojë për të tingëlluar si qesharake, me ide,
me përmbajtje gazetareske dhe të dobishme
në fushën në të cilën ajo tani vepron.
E aftë në integrim dhe interaksion mes
Web-TV-Radios. E jashtëzakonshme në
gjetjen e zgjidhjeve creative, madje edhe
kur burimet e informatave janë të kufizuara.
Udhëheqëse strategjike që merr iniciativën
dhe ka për aspiratë suksesin. Ajo ka pasur
rastin të mirëpresë të gjithë llojet e artistëve,
producentëve dhe regjisorëve që nga
udhëheqësit e televizioneve deri tek ata të
radiove, si personazhe ndërkombëtarë ashtu
edhe kombëtar.
Ka mbaruar studimet në Fakultetin
Ekonomik – Banka dhe Financa në UP.
Ka mbaruar kurse gazetarie dhe moderimi
nga trajnerë kombëtarë e ndërkombëtarë.
Si prezantuese, filloi në vitin 2002 në Radio
Globi në Mitrovicë. Në vitin 2003-2005 kaloi
të punojë në Radio Vicianum në Vushtri.
Përveç prezantimit, hobi i saj ishte edhe
modelimi. Në vitin 2002 e deri në vitin 2003
punoi si fotomodele në firmën turke “Color
Jeans”. Fotot e saj u prezantuan në 12
vende të Evropës. Më pas, u punësua në
Radio Dukagjini nga qershori i vitit 2005,
ku kryen detyrën e prezantueses. Në vitin
2006 mori pjesë në spektaklin e bukurisë
“Miss Copacabanna” në Ulqin, duke u
shpërblyer me çmimin e më të bukurës
“Miss Copacabanna 2006” dhe çmimin “Miss
Publiku”. Me t’u kthyer nga ky spektakël
morri pjesë në “Miss Kosova 2006”, duke
u shpërblyer poashtu me dy çmime: “Miss
shoqëruesja e parë” dhe “Miss Press”. Pastaj
vazhdoi me shumë angazhime nëpër sfilata
të ndryshme të modës në Kosovë dhe rajon.
Vazhdon të punojë si moderatore në Radio
Dukagjini.
Mirjana Radovanovic was born in Zvecan
in the north of Kosovo. She currently lives in
Prishtina and works as a journalist for national
television of Kosovo - RTK.
For over a decade she has been interested
and involved in electronic music. This
combined with her now 8+ years in the
media industry has expanded her interest
into music in the film and movie industry.
Pursuing her interests, she has regularly
attended music and film festivals throughout
the Balkan region and into Europe.
Mirjana will be one of the first Kosovo Serbs
to attend and report on the PriFILM Festival
since its inception in 2009.
Having been in the Radio Industry for the
past decade, she has gained experience
enough to turn out funny, thoughtful,
journalistic and helpful content.
Skilled at podcasting and Web-TV-Radio
integration. Exceptional at finding creative
solutions With constrained resources.
Strategic leader who takes the initiative and
drives for success.
Host of all different kinds of artists,
producers, and directors from TV host to
radio host, International to Local.
Nora has finished her studies in Economic
Faculty- Finance and Banks in University
of Pristina. She has finished courses in
journalism and host from national and
international trainers. She started working as
a host in 2002 in Radio Globi in Mitrovica.
During the years of 2003-2005 she worked in
Radio Vicianum in Vushtria. Her hobies also
include modeling. From 2002 until 2003 she
worked as a photomodel in the turkish label
“Color Jeans”. Her photos were presented
in 12 countries of Europe. After that, in
June of 2005 she started working in Radio
Dukagjini where she still works as a host.
In 2006 she won the award of beauty “Miss
Copacabanna” and “Miss Publiku in Ulcinj.
From her return she participated in “Miss
Kosova 2006” and won two other awards
– “Miss shoqëruesja e parë” and “Miss
Press”. Afterwards she continued with a lot of
activities in different runways in Kosovo and
region. She continues to work as a host in
Radio Dukagjini.
13
JuriA E
pavarur E
studentëve
Students’
Independent
Jury
Arben Marevci
More Raça
Student / Student
Studente / Student
Është student i vitit të katërt në Fakultetin
e Arteve në drejtimin e Dramaturgjisë,
klasa e profesorit Haqif Mulliqi.
Ështe studente e vitit te katërt në
Fakultetin e Arteve. Studion për Regji
Filmi në klasën e profesorit Ismet
Sijarina.
He is a senior student in Faculty of
Arts, majoring in Dramatic Arts, class of
professor Haqif Mulliqi.
14
A Senior student in the Faculty of Arts.
She is majoring in film directing, in the
class of professor Ismet Sijarina.
Daniela Markaj
Donika Cami
Engjëll Beqiri
Studente / Student
Studente / Student
Student / Student
Studion Aktrim në Fakultetin e Arteve,
në vitin e dytë. Klasa e profesoreshës
Arbresha Grabovci – Nixha.
Studente e vitit te katërt në Universitetin
Amerikan AUK. Studion për ekonomi dhe
menaxhment.
Është student i vitit te parë në drejtimin
Ekonomi, në Kolegjin Victory.
She is a sophomore student in the
Faculty of Arts. Abresha Grabovci-Nixha
is her professor. Acting is her major.
Senior student of AUK. Her majors are
economy and management.
Freshmen student of the Victory College.
His major is Economy.
15
Programi garues EVROPIAN
ÇMIMET
Hyjnesha e artë për filmin më të mirë Evropian
Çmimi Special i Jurisë për filmin më të mirë
Çmimi i Jurisë së pavarur të studentëve
KINEMA MJALTË DHE GJAK – PROGRAMI GARUES
I BALLKANIT
Hyjnesha e kuqe për filmin më të mirë në Ballkan
Hyjnesha e artë për regjisorin më të mirë në Ballkan
Hyjnesha e artë për aktorin më të mirë në Ballkan
Hyjnesha e artë për aktoren më të mirë në Ballkan
Çmimi i medias (nga viti 2012 ndahet nga Fondacioni Dritan Hoxha)
PROGRAMI GARUES I FILMAVE TË METRAZHIT TË MESËM
Hyjnesha e argjendtë për filmin më të mirë të metrazhit të mesëm
Çmimi i publikut (vlen për të gjithë filmat në festival)
AWARDS
EUROPEAN Competition program
Golden Goddess for the best European film
Special Jury Prize
Students’ Independent Jury Prize
Honey and Blood cinema – BALKAN COMPETITION
PROGRAM
Red Goddess for the best Balkan film
Golden Goddess for the best Balkan director
Golden Goddess for the best Balkan actor
Golden Goddess for the best Balkan actress
Media Jury Prize (Awarded by Dritan Hoxha Foundation since 2012)
Middle length program
Silver Goddess for the best Medium length film
Audience prize (applicable for all films at the festival)
Friendship. Forever. PriFest
Programi
Garues
i Filmave
Evropianë
European
Film
Competition
Arabani
Plasaritje në beton
Cracks in Concrete
Risse im beton
Më dashuro
Love Me
Lyuby menev beni
Bërxolla dashurie
Love Steaks
Lojtari
Losejas
The Gambler
Gjeografi humbi globin e tij
The Geographer Drank
His Globe Away
Mrekulli
Miracle
Zazrak
Gjiganti vetjak
The Selfish Giant
TIR
Terroristët e ndjeshëm
Zamatovi Teroristi
Velvet Terrorists
82’ Premiere
Arabani
Aktorët/Cast:
Mahmud Abu-Jazi
Lucy Aharish
Tom Kelrich
Shhadi Maryee
Daniella Niddam
Zuhaira Sabbagh
Eyad Sheety
20
competition
Regjisor / Director: Adi Adwan
Producent / Producer: Itai Tamir
Skenarist / Scriptwriter: Adi Adwan
Montazhier / Editor: Or Ben David
Muzika / Music: Assif Tsahar
Kostumograf / COSTUME DESIGNER: Shams Shalufi
Zërimi / Sound Designer: Leslie Bloom, Michael Goorevich
XHIRUES / Cinematographer: Ziv Berkovich
Kompania Prodhuese / Production COMPANY:
Laila Films and Gesher-Jerusalem Productions
Shteti / Country: Israel
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Arabani është kombinim i gjuhës arabe dhe asaj hebreje. Arabët e Izraelit dhe
komuniteti Druze në Izrael flasin me këtë “gjuhë”. Xhozefi, një Druze 40 vjecar,
kthehet pas 17 vjetësh në fshatin e lindjes, me vajzën e tij të quajtur Smadar dhe
djalin, Eli. Shkaku i largimit të tij ishte martesa me një grua hebreje, që është në
kundërshtim me rregullat e fesë Druze. Xhozefi kthehet në fshatin e tij të jetojë
me të ëmën pas shkurorëzimit dhe merr me vete dy fëmijët e tij, të cilët sipas fesë
nuk mund të konsiderohen Druze. Arritja e Xhozefit shkakton telashe fillimisht me
Afifën, nënën e tij, e cila nuk i pranon mbesën dhe nipin e saj, por me kalimin e
kohës ndërron qëndrim, edhe pse është në kundërshtim me rregullat dhe traditat
e shoqërisë. Ky takim i kulturave të ndryshme shkakton konfrontime të shumta.
Eli fillon të urrejë gjuhën dhe mentalitetin arab, këndvështrimet e tij ekstreme
reflektohen në sjelljen e tij të adoleshentit. Ai shëtitë nëpër fshat i veshur me
kostum tradicional hebrej. Ndërsa në anën tjetër, Smadar fillon ta dashurojë
Samirin, i cili është një djalosh i komunitetit druze. Pas shumë ditësh me dhunë
dhe diskriminim ndaj Xhozefit dhe familjes së tij, natën e fundit rritet tensioni në
mes të anëtarëve të familjes.
Arabani is a combination of Arabic and Hebrew. The Israeli Arabs and the Druze
community in Israel are using this “language”. Joseph, a 40 - years old Druze, is
returning to his native village after 17 years, with his daughter, Smadar and his
son, Eli. The cause of his departure was his marriage to a Jewish woman, which is
contrary to all rules of the Druze Religion. Joseph returns to the village to live with
his mother after his divorce and with him he brings his two children, according to
the Druze religion they can’t be considered Druze. The arrival, Causes uproars,
first with Afifa mother who does not accept them at first but then changed her
mind like any mother that is simply asking to hug her son, it lead her to go
against the rules of traditional society and the village religion leadership. This
encounter between cultures is causing confrontations between the new comers
and between the village residents themselves. Eli, start developing hatred towards
the Arabic language and mentality, his views became more extreme and that is
reflected in his teenage behavior. He begins to walk around the village dressed
as a Religious Jewish. And on the other hand Smadar against all odds finds
impossible love with Samir a young Druze man from the village. When she come
to pray, Afifa thrown from the Hilwe (DRUZE chapel), Joseph is seeking for help,
Sami his childhood friend. Sami quickly discovered as not different from the rest
of the other villagers. there were also cases of violence against them, it starts with
throwing stones, graffiti-patterned “pigs, go home”, Joseph physically attacked by
two men and a clear threat ... “get out… leave the village in two days’ time…”. The
Last night increases the tension among the family members.
21
Adi Adwan
Adi Adwan është regjisor Druze që jeton
në Izrael. Adwan është skenarist, regjisor,
dramaturg dhe regjisor televiziv. Ai ka shkruar
dhe ka bërë një film artistik : Arabani (2013),
tre filma dokumentarë dhe ka shkruar e ka bërë
regjinë e disa serive të dokumentarëve televiziv.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY:
Adi Adwan is a Druze film maker who lives
in Israel. Adwan is a screenwriter, director,
playwright and TV director. He wrote and
directed one feature film: Arabani (2013), three
documentary films and wrote and directed
several documentary TV series.
2013 Arabani 2013,
2011 Aibe (Dokumentary)
2011 Palestinians Wedding
(Dokumentary)
2010 Lepsteka
2009 Wana Wahdi (Dokumentary)
2008 Hot coals
2007 Elnikab (Dokuentary)
104’ Premiere
Plasaritje në beton
Cracks in Concrete
Risse im beton
Aktorët/Cast:
Murathan Muslu
Alechan Tagaev
Ivan Kriznjak
Shamil Iliskhanov
Daniel Mijatovic
Magdalena Pawlus
22
competition
Regjisor / Director: Umut Dağ
Producent / Producer: Michael Katz, Veit Heiduschka
Skenarist / scriptwriter: Petra Ladinigg
Montazhier / Editor: Claudia Linzer
Muzika / Music: Iva Zabkar
Dizajner Produksioni / Production Designer:
Katrin Huber, Gerhard Dohr
Zërimi / Sound Designer: Sergey Martynyuk, Peter Rösner
KostumografIA / Costumes by: Cinzia Cioffi
Kompania Prodhuese / Production House:
WEGA FILM
Shteti / Country: Austria / Austri
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2014
Ertani lirohet nga burgu pas dhjetë vjetësh, si njeri i thyer që
mundohet t’i kthehet shoqërisë. Mikaili, 15 vjeçar, e kalon
kohën jashtë shtëpisë, me drogë, duke ëndërruar jetën e rep
këngëtarit. Ertani është në kërkim të Mikailit, përderisa Mikaili
nuk e njeh Ertanin. Shumë shpejt ata ballafaqohen me nje
realitet të hidhur.
Ertan leaves jail after 10 years as a broken man and tries to
settle back in society. 15-year-old Mikail spends his time with
parties, drugs and dreaming of a life as a rapper. Ertan is
looking for Mikail. Mikail doesn‘t know Ertan. Soon they both
have to face a harsh reality.
23
Umut Dağ
I lindur në vitin 1982, Umut ishte fëmija më i madh
prej një familje Kurde, imigrantë në krahinën
Brigittenau të Vjenës. Pas përfundimit të Shkollës
së Biznesit në Vjenë, ai filloi studimet në zhvillimin
ndërkombëtar, teologji dhe pedagogji. Pas një
kohe, ai çdo herë e më shumë u mor me filma
të shkurtër, por poashtu punoi për industrinë
e filmit në disa filma artistikë si: Die Fälscher,
Ein Augenblick Freiheit, Der schëarze Löwe,
Freundschaft, etj. dhe për rreth 50 reklama. Prej
vitit 2006 studion regjinë në Akademinë e Filmit
në Vienë, si student i regjisorëve austriak Peter
Patzak dhe Michael Haneke. Në vitin 2011, filmi i
tij “Papa” fitoi çmimin First Steps për filmin më të
mirë të metrazhit të shkurtër. Filmi i tij artistik i parë
i titulluar “Kuma” u shfaq në Berlinale 2012. “Çarje
në betoni” është filmi i dytë artistik i Umut Dagut.
Born on 1982, Umut grew up as the oldest
child of a Kurdish immigrant family in Vienna’s
district Brigittenau. After finishing the Vienna
Business School, he began to study international
development, theology and pedagogy. After
some time he more and more concentrated on
his short films but also worked at the same time
in the Austrian Film Industry for several Feature
Films for example Die Fälscher, Ein Augenblick
Freiheit, Der schwarze Löwe, Freundschaft etc.
and for about 50 advertising films. Since 2006
he studies directing at the Vienna Film Academy
under Peter Patzak and Michael Haneke. On 2011
his film Papa won the First Steps Award for the
best medium-length film. His first feature, Kuma,
was presented on Berlinale 2012, Opening Film
Panorama. Cracks in Concrete (Risse im Beton) is
Umut Dag’s second feature.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2014
2012
2011
2010
2010
2010
2010
2019
2009
2009
2008
2008
2008
2007
2007
2005
2005
Cracks in the Concrete,
Kuma
PAPA,
101010 – Ich bin Wien,
R,
Kick Off,
Wer!,
Aus eigener Kraft,
Radioaktiv,
Wann,
Selam
Todesnachrichten,
Arthouse,
Ein Märchen aus 1001 Nacht,
Schatten,
Hänsel und Gretel
Ende der Kindheit
90’ Premiere
Më dashuro
Love Me
Lyuby mene
Sev beni
Aktorët/Cast:
Ushan Cakir
Viktoria Spesyvtseva
Olena Stefanska
Margaryta Kosheleva
Guven Kirac
Mehmet Bahadir Er
24
competition
Filmi i dytë artistik i dyshes së talentuar Maryna Er Gorbach dhe Mehmet Bahadir
Regjisor / Director: Maryna Er Gorbach &
Er, “Më dashuro” është një romancë e jashtëzakonshme, kombinim i komedisë
Mehmet Bahadir Er
dhe dramës në një stil prekës dhe të komplikuar. Sasha është një femër atraktive
ukrainase, e cila vendos t’i japë fund lidhjes së gjatë me dashnorin e saj të martuar.
ProducentË / Producers: Olena Yershova & M.Bahadir Er
Në luftë me frikën e vetmisë, ajo sjell në shtëpi një të huaj me të cilin dëshiron të
mbesë shtatëzënë dhe të mos e shohë më kurrë. Xhemali është një djalë i ri, turk,
Montazhier / Editor: Maryna Er Gorbach
i fejuar me mblesëri, me një vajzë që nuk e kishte parë kurrë. Megjithë ëndrrat e tij
mbi dashurinë e vërtetë, atij nuk i mbetet zgjidhje tjetër përpos t’iu bindet traditave.
Skenaristë / Screenplay: Maryna Er Gorbach,
I nxitur nga daja dhe kushëriri i tij, të shkojë në Ukrainë në mes të dimrit për festën
Mehmet Bahadir Er
e beqarisë, djaloshi papritur gjen veten në një klub nate. Jeta e tij merr kthesë kur
takon të bukurën Sasha - një femër e pavarur, me vetëbesim dhe me një plan.
Muzika / Music: Baris Diri
Befasisht, Xhemali del të jetë mashkulli që e bën Sashën të ndjehet si një femër
e vërtetë, për herë të parë në jetën e saj, e jo si “një femër e natës” që shërben
Drejtor Artistik / Art Director: Marketa Korinkova
vetëm për të kënaqur nevojat seksuale të burrave. Ata nuk e flasin të njejtën gjuhë,
por kimia që ndjejnë rrëzon cdo barrierë që mund të kenë. Pas kësaj përvoje me
Zërimi / Sound Designer: Igor Pokorny
emocione të thella e të fuqishme, Sasha sërish përballet me një dilemë: të mësojë të
XHIRUES / Cinematographer:
dashurojë, apo të vazhdojë ikjen nga vetvetja duke hyrë në maratona të pafundme
të marrëdhënieve seksuale…? A ka gjasa për dashuri të vërtetë? E freskuar me
Svytatoslav Bulakhovskiy
elemente qesharake të ndeshjes në mes të kulturave dhe me një paraqitje të mirësisë
së të huajve, kjo dramë e veçantë do të ngrohë zemra në mënyrat më të papritura.
Kompania Prodhuese / Production COMPANY:
The second feature of talented young director duo Maryna Er Gorbach and Mehmet
TATOFİLM
Bahadir Er, “Love Me” is an unusual romance combining comedy and drama in an
Shteti / Country: Ukrainë dhe Turqi / Ukraine and Turkey
intricate and touching style. Sasha is an attractive Ukrainian woman who decides
to end a long-term relationship with a married lover from Moscow. Fighting the fear
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
of loneliness, she brings home a foreigner in order to get pregnant and never see
him again. Cemal is a young Turkish man, betrothed by his family to a girl he’s never
seen. Despite his aspirations of true love, he has no choice but to oblige to tradition.
Dragged by his uncle and cousin in the middle of winter to Ukraine for his bachelor
party, the young man suddenly finds himself in the night clubs of Kyiv. Things might
just change for the young man, when he stumbles upon the beautiful Sascha - an
independent and confident girl with an agenda of her own. Surprisingly, Cemal turns
out to be the man who makes Sasha feels like a real woman for the first time in her
life and not ‘an evening lady’ who is called to satisfy men’s sexual needs. Despite the
language barrier the chemistry between them is undeniable. Even after this deep
emotional experience, Sasha still faces a dilemma: to learn to love or to keep running
away from herself in the everlasting sex marathon…? Is there any chance for true
love? Sprinkled with hilarious notes of cultural clashes and an endearing display of
the kindness of strangers, this idiosyncratic “comedy drama” will warm hearts in the
most unexpected way.
25
Maryna Er Gorbach
Marina Gorbach e lindur më 1981, është e
diplomuar në Fakultetin e Regjisë së Filmit
dhe Televizionit në Universitetin Kombëtar
të Teatrit, Filmit dhe TV në Kiev. Poashtu
është e diplomuar në nivelin Master për
Regji të Filmit nga Andrzej Wajda Master
School. Poashtu ka ndjekur Kursin e
Regjisë për Film Artistik nga Mark Travis
në Shkollën e Hollyëoodit në Ukraine.
Filmografia e Gorbach përfshinë filma të
shkurtër si The Jar (2004) – pjesëmarrës
në Berlinale Talent Campus 2006, dhe
The Debt (2006). Ajo është bashkëregjisore ( së bashku me Mehmet Bahadir
Er) të filmit artistik Black Dogs Barking
(2009). Veprimtaria e saj regjisoriale është
shpërblyer me këto çmime: Filmi më i Mirë
Eksperimental, Regjisori më i Mirë dhe
Filmi më i Mirë i Shkurtër Kombëtar.
Maryna Gorbach (born in 1981),
graduated from the faculty of cinema and
TV directing of Kyiv National University
of Theatre, Cinema and TV, and from
Andrzej Wajda Master School of Film
Directing. She also attended the Feature
Film Directing Course by Mark Travis at
Hollywood School in Ukraine. Gorbach’s
filmography includes short features
The Jar (Banka, 2004) – participation
at the Berlinale Talent Campus 2006,
and The Debt (Borg, 2006). She is the
co--‐director (with Mehmet Bahadir Er)
of feature film Black Dogs Barking (Kara
Korekler Havlarken, 2009). Her awards
include Best Experimental Film, Best
Director, and Best National Short.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT
/ DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2013 Love Me
2009 No ofsayt
2009 Black Dogs
Barking
Mehmet Bahadir Er
Mehmet Bahadir Er, i diplomuar në
Universitetin Mimar Sinan Fine Art
në Stamboll të Turqisë, në fushën
e Filmit dhe Regjisë Televizive. Më
2004 ai themeloi Karakirmizi Film (në
Turqi), kompani prodhuese e filmave të
shkurtër, që u shpërblyen me gjithësej
25 çmime në festivale të filmit. Projekti
i parë artistiK, Black Dogs Barking, i
përkrahur nga Ministria e Kulturës në
Turqi, dha premierën në Rotterdam IFF
2009 dhe u shfaq në më shumë se 40
festivale, pati distribuim teatral dhe në
DVD në Turqi, dhe u shit në televizion.
Mehmet Bahadir Er graduated from
Mimar Sinan Fine--‐Art Univercity
(Istanbul, Turkey), majoring in cinema
and TV directing. In 2004, he founded
Karakirmizi Film (Turkey) to produce
short films that collected a total of 25
awards at film festivals. The first feature
project, Black Dogs Barking, was
supported by Turkish Ministry of Culture,
premiered at Rotterdam IFF 2009,
screened at more than 40 festivals, had
theatrical and DVD distribution in Turkey,
and was sold to TV.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT
/ DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2013 Love Me
2012 Eve Dusen Yildirim
(TV Series)
2009 No ofsayt
2009 Black Dogs
Barking
89’ Premiere
Bërxolla
dashurie
Love Steaks
Aktorët/Cast:
Lana Cooper
Franz Rogowski
26
competition
Regjisor / Director: Jakob Lass
Producent / Producer: Mnes Schiller
Bashkë-producent / Co-Producer: Golo Schultz
Tregim nga / Story by : Jakob Lass, Ines Schiller,
Timon Schappi, Nico Woche
Montazhier / Editor: Gesa Jager
Muzika / Music: Golo Schultz
Zërimi / Sound Designer: Christoph Kozik
KostumografIA / Costumes by: Anna Hostert
XHIRUES / Cinematographer: Timon Schäppi
Kompania Prodhuese / Production COMPANY: Hochschule Für Film Und Fernsehen „Konrad Wolf“ PotsdamBabelsberg In Zusammenarbeit, Mamoko Entertainment
Shteti / Country: Gjermani / Germany
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Klemensi fillon punën si masazher në një hotel. Ai është i turpshëm por i
ndjeshëm dhe i pëlqen të punojë me energjinë e klientëve të tij. Zonjushat
të cilat i trajton bien në dashuri me duart e tij dhe me lajkat e tyre bëjnë që
ai të humbë ekuilibrin. Lara, e cila punon në kuzhinën e hotelit, provon një
metodë tjetër me të. Ajo tundë Klemensin dhe zbulon se cili është ai në të
vërtetë. Ajo është thika, ai luga – të kundërtat tërhiqen. Ajo mundohet t’ia
heqë frikën atij, ndërsa ai mundohet t’ia largojë varësitë. Klemensi gjen
Larën në plazh, e dërgon në shtëpi dhe pastron të vjellurën nga fytyra e
saj. Ata vënë varka në zjarr, kalojnë natën në pishinën e hotelit dhe pinë
kafe në lavanderi, në mënyrë që mos t’i shohë askush. Klemens luan në
kitarë ndërsa Lara vallëzon me muzikën e tij, edhe pse nuk di. Një cift i
jashtëzakonshëm bie në dashuri. Pistë, përgjakshëm, madhërishëm dhe
sinqertë.
Clemens starts a new job as a massage therapist in a luxury hotel. He is
shy but sensitive and likes to work with his guests’ energies. The ladies he
massages fall for his hands and make advances to him that throw him off
balance. Lara, who works in the kitchen, tries it the hard way. She shakes
Clemens up and brings him out of his shell. She is the knife, he is the
spoon. Opposites attract. She tries to rid him of his fears, he tries to rid her
of her addiction. Clemens finds Lara at the beach, carries her home and
cleans the vomit from her face. They light boats on fire, take a nightdive
into the hotel pool and drink coffee at the laundry cart so the fox won’t find
them. Clemens plays the guitar and Lara dances to it, although she can’t.
An unlikely couple falls in love. Dirty, bloody, great and honest.
27
Jakob Lass
I lindur në Amerikë me prejardhje nga Çekia,
prindërit e të cilit kanë jetuar në Bavari, tani
jeton në Berlin. Anëtar i shkollës së filmit
të pavarur Filmarche Kreuzberg dhe aktor i
trajnuar. Studion regjinë prej vitit 2009 në HFF
Postdam-Babelsberg. Mori pjesë në Berlinale
Talent Campus në vitin 2008 me filmin e tij
të metrazhit të shkurtër “Bademeister Paul”.
Filmografia e tij është e shpërblyer me cmime
dhe paraqitje në festivale kryesisht të filmave
të metrazhit të shkurtër, dhe filmit artistik të
vitit 2011, të titulluar “Frontalwatte”.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
American-born son of Czech parents in
Bavaria. Now lives in Berlin. Member of the
independent film school Filmarche Kreuzberg
and a trained actor. Since 2009 studying
directing at the HFF Potsdam-Babelsberg.
Berlinale Talent Campus in 2008 with his
short film BADEMEISTER PAUL. Currently his
filmography blessed with prizes and festival
appearances includes over a dozen short
films and 2011’s feature film FRONTALWATTE.
2013 Love Steaks,
2011 Frontalwatte,
2007 Bademeister Paul
109’ Premiere
Lojtari
Losejas
The Gambler
Aktorët/Cast:
Vytautas Kaniušonis
Oona Mekas
Romuald Lavrynovic
Valerijus Jevsejevas
Lukas Keršys
Jonas Vaitkus
28
competition
Regjisor / Director: Ignas Jonynas
Producent / Producer: Uljana Kim
Bashkë-producent / Co-Producer: Roberts Vinovskis
SkenaristË / ScriptwriterS: Kristupas Sabolius,
Ignas Jonynas
Montazhier / Editor: Stasys Žak
Muzika / Music: The Bus
Zërimi / Sound designer: Arturas Pugaciauskas
XHIRUES / Cinematographer: Janis Eglitis
Kompania Prodhuese / Production company:
Studio Uljana Kim, Locomotive Productions
Shteti / Country: Lituani, Letoni / Lithuania, Latvia
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Vincentas është punëtori më i përkushtuar në stacionin e shërbimeve
emergjente, por ka vetëm një pasion – bixhozi. Sa herë që ndodhet
në situatë të vështirë, ai detyrohet të kapet pas diçkaje radikale për
të kthyer paratë të cilat i humbë vazhdimisht. Vincentas ka një ide, të
krijojë një lojë ilegale të lidhur me profesionin e tij. Fillimisht punëtorët e
shërbimeve emergjente janë të vetmit të interesuar për këtë angazhim.
Shumë shpejt, ideja ndezë dhe fillon të shpërndahet si zjarri. Kolegët
e emergjencës fillojnë të vënë bast me agjentë, ku Vincentas është në
kontrollim të bankës. Përderisa gjendja financiare fillon të përmirësohet,
një kolege, Ieva fillon të interesohet në lojë, duke krijuar një lidhje
pasionante në mes të saj dhe Vincentasit. Por, ai shumë shpejt duhet
të vendosë në mes të dy gjërave – bixhozi apo dashuria…
Vincentas is the best employee at the emergency services station,
whose passion is one – gambling in different games. Whenever he
lands in some difficult situation, the medic is forced to grab onto
something radical to return the money he is constantly losing. An idea
strikes Vincentas to create an illegal game related to his profession.
Initially the employees at emergency services are the only ones to be
attracted to this macabre engagement. Soon enough, however, the
idea kicks off and starts spreading like wildfire. The medic colleagues
become betting agents, whereas Vincentas takes control of its bank.
As financial matters keep on improving, a coworker Ieva starts
objecting to the game. A passionate relationship has just unfolded
between her and Vincentas. Soon enough he is going to face making a
fateful choice – the game or love.
29
Ignas Jonynas
I lindur më 1971 në Lituani, Ignas Jonynas
ka punuar në teatër, film dhe marketing, si
regjisor, scenarist dhe aktor. Pas diplomimit
në Regji Televizive në Shkollën e Artit Vilnius
A.Vienožinskis, diplomoi në nivelin master
në Regji Teatri në Akademinë Lituaneze
të Muzikës dhe Teatrit. Ai ka punuar si
ndërtimtar, banakier, në spital psikiatrik dhe
DJ i radios. Ignas ishte poashtu pjesë e grupit
muzikor Bango Collective. Ai ka vënë në
skenë 10 produksione teatrore dhe ka bërë
regjinë e një filmi dokumentar dhe dy filmave
të metrazhit të shkurtër. “The Gambler” është
filmi i tij i parë artistik.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Born in 1971 in Lithuania, Ignas Jonynas
has worked in theatre, film and advertising
as a director, screenwriter, and actor. After
completing a BA in TV Direction at the Vilnius
A.Vienožinskis Art School, he went on to earn
a Master’s Degree in Theatre at the Lithuanian
Academy of Music and Theatre. He has
worked as a construction worker, bartender,
dock worker, medical orderly at a psychiatric
hospital, and radio DJ. Ignas was involved
with the music band Bango Collective. He
has staged 10 theatre productions and
directed one documentary and two short
films. “The Gambler” is his debut feature film.
2013 The Gambler
2006 Dancing worm
120’ Premiere
Gjeografi humbi
globin e tij
The Geographer
Drank His Globe Away
Aktorët/Cast:
Konstantin Khabensky
Elena Lyadova
Alexander Robak
Evgeniya Brik
Anna Ukolova
Evgeniya Kregzhde
Agrippina Steklova
Maxim Lagashkin
Anfisa Chernih
Andrey Pritkov
30
competition
Regjisor / Director: Alexander Veledinsky
ProducentË / Producers: Vadim Goryainov,
Leonid Lebedev, Valery Todorovsky
Skenarist / Scriptwriter: Alexander Veledinsky
MontazhierË / EditorS: Tatyana Prilenskaya,
Alexander Veledinsky
Muzika / Music: Alexey P.Zubarev
Zërimi / Sound Designer: Sergey Kurbatov,
Oleg Tatarinov
XHIRUES / Cinematographer: Vladimir Bashta
Kompania Prodhuese / Production company:
Marmot-Film
Shteti / Country: Rusi / Russia
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Ky film flet për frymën e palodhshme të Rusisë, në fjalë tjera është
një tregim vetë-ironizues për një dështak që ngec. Biologu i ri,
Viktor Sluzhkin, në vuajtje të mungesës së parave bëhet mësues i
gjeografisë në një shkollë dytësore në qytetin e Permit. Fillimisht,
ai ka mosmarrëveshje me nxënësit, të cilët më pas i bën shokë. Ai
grindet me zëvendësin e drejtorit, pi verë me shokët e tij mundohet
të përmirësojë marrëdhëniet me gruan e tij dhe dërgon vajzën e
vogël në kopsht fëmijësh. Është vetëm jetë… por Aleksey Ivanov
shkroi këtë tregim të zakonshëm personal me aq shkujdesje,
ndjeshmëri dhe mprehtësi sa që “The Geographer Drank His
Globe Away” u bë, ashtu siç ndodh zakonisht me librat e mirë,
një tregim për të gjithë. Është tregim për të gjithë ata që humbën
rrugën në jetën e tyre, për çdokënd që ndonjëherë është ndjerë aq i
vetmuar sa Viktor Sluzhkin dhe çdokënd që përkundër vetmisë dhe
depresionit, asnjëherë nuk humbi kapacitetin të ndjejnë dashurinë.
It is about Russian restless soul, or in other words is a full of selfirony story of a floundering loser.Young biologist Viktor Sluzhkin,
suffering from lack of money, becomes a teacher of geography
in a secondary school in the city of Perm’. At first he has to fight
with pupils but he soon becomes their friend, taking them rafting.
He quarrels with the Deputy Principal, drinks wine with his friends,
tries to get on with his wife and takes his young daughter to
the kindergarten. It is just a life… but Aleksey Ivanov wrote this
ordinary private story with such recklessness, such tenderness,
such acuteness that The Geographer Drank His Globe Away
became, as it is often the case with good books, a story about
everyone. It is a story about everyone who lost his way in life,
about everyone who sometimes felt himself as desperately lonely
as Viktor Sluzhkin, about everyone who, despite his solitude and
depression, never lost the capacity to feel and to love.
31
Alexander Veledinsky
I lindur më 27 korrik 1959 në Nizhni Novgorod. Më
1981 u diplomua në Gorky Polytechnic Institute
(me specializim në pajisje elektrike të anijeve). Prej
1993-1995 studioi në Kurset e Larta për Skenaristë
dhe Regjisorë, në punëtorinë e Aleksandër Proshkin
dhe Valery Priyemykhov. Më 1995, filmi i metrazhit
të shkurtër i titulluar Enfant Terrible u shpërblye me
Çmimin Special të Jurisë në Festivalin “Saint Anne-95”.
Më 2000 ishte bashkë-autor i skenarit të mini-serisë
“Truck Drivers” bashkë me Andrey Gorlov, Yuri
Kuzmenko, Dmitry Voronkoc dhe Yuri Perov (NTVKino, produksion nga Vladilen Arsenyev, me regji të
Yri Kuzmenkos). Më 2004, Veledinsky realizoi një
film artistik, duke shkruar vetë skenarin e bazuar në
veprën e Eduard Limonov (Cinemafor, Trial-Blok, me
pjesëmarrje të Pygmalion Production, përkrahur nga
Federata Ruse për Kulturë dhe Kinematografi, me
produksion të Maksin lagashkin, Aleksander Robak
dhe Aleksey Alyakin). Aktori protagonist në film,
Andey Chadov, u shpërblye me çmimin për aktorin
më të mirë në Moscoë Premiere Festival. Filmi u
shpërblye me cmimin për filmin artistik në edicionin e
20-të të Festivalit Evropian Vyborg Window. Më 2004,
Aleksander Veledinsky filloi xhirimet e filmit artistik
“Living” me skenar të shkruar nga vetë ai dhe Igor
Porublyov.
Born on July 27th, 1959, in Nizhni Novgorod. In 1981,
he graduated from the Gorky Polytechnic Institute
(specialized in electrical equipment of the ships).
In 1993-1995 he studied at the Higher Courses
of Screenwriters and Directors, in the workshop
of Aleksandr Proshkin and Valery Priyemykhov. In
1995, his 18-minute short Enfant Terrible received
the Special Award of the Jury of the “Saint Anne-95”
Festival. In 2000, he co-authored the screenplay for
the Truck Drivers mini-series together with Andrey
Gorlov, Yuri Kuzmenko, Dmitry Voronkov and Yuri
Perov (NTV-Kino, produced by Vladilen Arsenyev,
directed by Yuri Kuzmenko). In 2004, Veledinsky
filmed a feature-length movie Russian writing himself
the screenplay based on the works by Eduard
Limonov (Cinemafor, Trial-Blok, with the participation of
Pygmalion Production, with the support of the Russian
Federal Agency for Culture and Cinematography,
produced by Maksim Lagashkin, Aleksandr Robak,
and Aleksey Alyakin). The lead actor of the movie,
Andrey Chadov, received a prize for best actor of the
competition film at Moscow Premiere Festival. The
movie was awarded a prize for best feature film at
the 20th Vyborg Window to Europe Festival. In 2004,
Aleksandr Veledinsky started to film a feature-length
movie Living based on the screenplay written by
himself and Igor Porublyov (Pygmalion Production,
KVID Movie Company, produced by Sergey Chliyants,
coproduced by Vadim Goryainov).
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2013 Geograf Globus Propil
/ The Geographer Drank His
Globe Away (fiction),
2006 Zhivoi / Living (fiction),
2004 Russkoye / Russian
(fiction),
2002 Zakon / The Law
(TV Series),
2001 Ty da Ya, da My s Toboi /
Just the Two of Us
78’ Premiere
Mrekulli
Miracle
Zazrak
Aktorët/Cast:
Michaela Bendulová
Katarina Feldekova,
Ela Lehotska
Robert Roth
Venuša Kalejová
Lenka Habrunová
32
competition
Regjisor / Director: Juraj Lehotský
ProducentË / ProducerS: Petr Oukropec, Pavel Strnad
SkenaristË / Scriptwriters: Juraj Lehotsky,
Marek Lescak
Montazhier / Editor: Marek Šulík
Kostumografe / Costume designer: Erika Gadus
Dizajner i produksionit / Production designer:
Juraj Fábry
Zërimi / Sound Designer: Marián Gregorovič,
Peter Mazáček
XHIRUES / Cinematographer: Noro Hudec
Kompania Prodhuese / Production House:
Aerofilms and Association of Slovak Film Clubs
Shteti / Country:
Sllovakia/Republika Çeke / Slovakia/Czech Republic Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Vajzat janë katërmbëdhjetë dhe pesëmbëdhjetë vjeçare, dhe tashmë
kanë përjetuar më shumë gjëra se shumë të rritur. Lënë mësimin, ikin nga
shtëpia, merren me prostitucion, drogë, jetë në rrugë dhe dashuriçka, edhe
pse janë ende fëmijë. Kanë familje të thyera dhe jetë të dështuara. Qendrat
e ri-edukimit janë përplot me to. Ela ka fytyrë fëmije, por trupi i saj është
shumë femëror përkundër moshës. Pasditen e parë që nëna e saj e lë në
qendrën për ri-edukim, ajo duhet të qëndrojë në një skenë ku i nënshtrohet
të ashtuquajturit rrëfim në publik. Ne mësojmë se ajo ka pasur një të dashur
tridhjetë vjecar, Robi, me të cilin ajo kishte bashkëjetuar kur ishte larguar
nga shtëpia. Ela e do atë, por nuk është e lejuar ta kontaktojë. Ajo vendosë
të ikë nga qendra gjatë mbrëmjes së Vitit të Ri.
The girls are fourteen and fifteen years old and have already experienced
more than most adults. Truancy, escapes from home, prostitution, drugs,
life on the streets and misguided loves, even though they are still children.
They have incomplete families and botched up lives. Re-education centres
are full of them. Ela has a child’s face, but her body is very feminine despite
her age. The first evening after her mother drives her to the re-education
centre, she has to stand on an impromptu stage where she is subjected
to the so-called public confession. We learn that she had a thirty-year-old
boyfriend Roby who she met regularly and lived with when she ran away
from home. Ela loves him, but she is not allowed to contact him. She
decides to run away from the centre during the New Year’s Eve disco.
33
Juraj Lehotský
Juraj Lehotský u lind më 19 shtator 1975 në
Bratisllavë. Ka studiuar në Shkollën e Lartë
të Arteve dhe Artizanateve në Bratisllavë
(SUPŠ ) në mes të viteve 1990 dhe 1994,
dhe është specializuar në fotografi. Gjatë
viteve 1995 dhe 2000 studioi regjinë e filmit
dokumentar në Akademinë e Arteve Muzikore
në Bratisllavë (VŠMU).
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Juraj Lehotský was born on September
19, 1975 in Bratislava. Between 1990 and
1994 studied at the Higher Art and Crafts
School in Bratislava (SUPŠ), specialized
in photography. Between 1995 and 2000
studied documentary film directing at the
Academy of Music Arts in Bratislava (VŠMU).
2013
Miracle
2008
Blind loves
2001
Interview
2000
I Wouldn´t Tell I would
Love You so Much
1999
Twins
1998
Unwanted Children
1997
A Funeral is Actually a
Premiere
1996
With Enough Effort
We´ll Have Diplomas
1995
Balaz
Silent world of Jozko
91’ Premiere
Gjiganti vetjak
The Selfish Giant
Aktorët/Cast:
Conner Chapman
Shaun Thomas
Sean Gilder
Rebecca Manley
Siobhan Finneran
Lorraine Ashbourne
Steve Evets
34
competition
Regjisor / Director: Clio Barnard
Producent / Producer: Tracy O’riordan
Skenarist / Scriptwriter: Clio Barnard
Montazhier / Editor: Nick Fenton
Muzika / Music: Harry Escott
Kostumograf / Costume designer: Matthew Price
Zërimi / Sound designer: Tim Barker
XHIRUES / Cinematographer: Mike Eley Bsc
Kompania Prodhuese / Production House:
Moonspun Films
Shteti / Country: MB / UK
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Gjiganti Vetjak është një tregim bashkëkohor për 13 vjeçarin
Arbor (rolin e të cilit e luan Conner Chapman) dhe shokut
të tij të ngushtë Swifty (Shaun Thomas). Të përjashtuar
nga shkolla, dhe të panjohur edhe në lagjen e tyre, djemtë
takohen me Kitten (Sean Gilder), një shitës metalesh, i njohur
si Gjiganti Vetjak. Ata fillojnë të mbledhin copëza metali
për të, duke përdorur një kalë me qerre si mjet transporti.
Swifty është i aftë me kuaj, përderisa Arbori rivalizohet me
Kittenin – duke u munduar t’i bëjë përshtypje dhe të fitojë
para. Sidoqoftë, Kittenit i pëlqen më shumë Swifty, dhe kështu
lëndon Arborin dhe e bën të ndihet i diskriminuar. Për më
tepër, prishet edhe raporti mes dy shokëve. Arbori bëhet
shumë ziliqar dhe shfrytëzues, sikur Kitteni. Krijohet tension,
që shpie në një moment tragjik – që ndryshon të gjithë.
THE SELFISH GIANT is a contemporary fable about 13 year
old Arbor (Conner Chapman) and his best friend Swifty
(Shaun Thomas). Excluded from school and outsiders in their
own neighbourhood, the two boys meet Kitten (Sean Gilder),
a local scrapdealer – the Selfish Giant. They begin collecting
scrap metal for him using a horse and cart. Swifty has a
natural gift with horses while Arbor emulates Kitten – keen to
impress him and make some money. However, Kitten favours
Swifty, leaving Arbor feeling hurt and excluded, driving a
wedge between the boys. Arbor becomes increasingly
greedy and exploitative, becoming more like Kitten. Tensions
build, leading to a tragic event, which transforms them all.
35
Clio Barnard
Gjiganti Vetjak është filmi i dytë artistik i Clio
Barnard, filmi i saj i parë ishte Arbori, një dokumentar
eksperimental për dramën e Bradford Andrea
Dunbar. Ka arritur sukses të madh prej publikimit
në vitin 2010 dhe është shpërblyer me çmime të
shumta, përfshirë: “Çmimin Douglas Hickox” në
British Independent Film Awards, “Skenari më i Mirë”
në Evening Standard British Film Awards, “Artistja
më e Mirë e Re Britanike” në Festivalin e Filmit të
Londrës BFI, “Dokumentaristja më e Mirë” në Tribeca
dhe “Çmimi Grierson” për “Dokumentarin më të Mirë
Kinematografik”. Barnard është film-bërëse, veprat
e së cilës përfshijnë Plotlands (Whitstable Biennale),
Dark Glass (Film and Video Umbrella), Road Race
(Film London), Random Acts of Intimacy (BFI/
Channel 4), Flood (BFI/Film Four). Është poashtu
fituese e çmimit për artistë Paul Hamlyn.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
The Selfish Giant is Clio Barnard’s second
feature, her first was The Arbor, an experimental
documentary about Bradford playwright Andrea
Dunbar. It achieved huge critical success on its
release in 2010 and received numerous awards
including The Douglas Hickox Award at the British
Independent Film Awards (BIFAs), Best Screenplay
at the Evening Standard British Film Awards, Best
British Newcomer at the BFI
London Film Festival, Best New Documentary
Filmmaker at Tribeca and The Grierson Award for
Best Cinema Documentary. Barnard is an artist
filmmaker whose previous work includes Plotlands
(Whitstable Biennale), Dark Glass
(Film and Video Umbrella), Road Race (Film
London), Random Acts of Intimacy (BFI/Channel 4),
Flood (BFI/Film Four). She is also one of the winners
of the Paul Hamlyn Award for Artists.
2013 The Selfish Giant
2010 The Arbor (Documentary)
2003 Flood (Short)
2002 Random Acts of
Intimacy (TV Short)
2000 Lambeth Marsh (Short
documentary)
85’ Premiere
TIR
Aktorët/Cast:
Branko Završan,
Lucka Pockaj,
Marijan Šestak
36
competition
Regjisor / Director: Alberto Fasulo
ProducentË / ProducerS:
Alberto Fasulo, Nadia Trevisan
SkenaristË / Scriptwriters: Carlo Arciero,
Alberto Fasulo, Enrico Vecchi
Montazhier / Editor: Johannes Nakajima
Zërimi / Sound Designer: Daniela Bassani
XHIRUES / Cinematographer: Alberto Fasulo
Kompania Prodhuese / Production House:
Nefertiti Film, Focus Media, Rai Cinema
Shteti / Country: Itali, Kroaci / Italy, Croatia
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Në udhëtim nëpër rrugët e Europës, Branko është shndërruar në kamionist i
cili gjithnjë e më shumë largohet prej të gjithëve dhe gjithçkaje, duke jetuar në
kabinën e tij dhe duke u munduar të sigurojë një jetesë më të mirë për familje.
Ditën dhe natën, për javë të tëra, bëhet një me kamionin e tij, tani fiton tre herë
më shumë se paga e tij si mësues. Por çdo gjë ka çmimin e vet, edhe pse
ndonjëherë nuk matet me para. Një ditë, Alberto Fasulo, humbet trenin dhe
përfundon duke udhëtuar me kamion. Para tij shpaloset një botë e papritur, të
cilën e lakmon edhe ai vetë. Me TIR, dokumentaristi i njohur friulian, për herë
të parë punon me aktorë. Ai ndjekë Branko Završan dhe kamionin e tij për
tre muaj pas marrjes së lejes së vozitjes për t’u bërë vozitës kamioni në një
kompani italiane.
Travelling around Europe’s routes, Branko has turned into a truck driver who
is farther and farther away from everything and everyone, living on his own in
his cabin trying to give his family a better life. Day and night, for long weeks,
becoming one with his truck, he now earns three times his wage as a teacher,
but everything has a price, even though sometimes it is not measurable in
money. One day ALBERTO FASULO misses the train and ends up travelling
aboard a truck. An unexpected world, one that looks like the one he’d like to
live in, unfolds before him… With Tir, the well-known Friulian documentarist,
for the first time, experiences working with actors. Fasulo persuades Branko
Završan (“No Man’s Land”) to live as one with him and his camera inside a
truck cab for three months, after having him getting his driver’s license and a
temp job as a truck driver at an Italian trucking company.
37
Alberto Fasulo
Alberto Fasulo, i lindur më 1976, filloi punën
në industrinë e filmit si asistent regjie në mes
të dokumentarëve të trilluar dhe kreativë,
duke fituar përvojë në xhirime të filmave. Më
2008, pas shtatë vjet jetese në Romë, ai bëri
regjinë dhe produksionin e dokumentarit të
tij të parë artistik me titull “Rumore Bianco”,
përzgjedhur në shumë festival ndërkombëtare
dhe shfaqur në kinema italiane. Prezantimi
i tij i parë me dokumentar e bëri të njohur si
“autori i ri premtues”, sipas kritikës italiane.
TIR është filmi i tij i parë artistik.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Friulian, born in 1976, Alberto Fasulo started
working in the movie industry as assistant
director, between fiction and creative
documentary, learning the job on film sets. In
2008, after seven years
in Rome, he directed and produced his first
feature film, documentary Rumore Bianco
(White Noise), selected by many international
festivals and distributed in theaters in Italy.
His debut singled him
out as «a new promising author» according
to Italian critics. TIR is his very first fictional
film.
2013 Tir
2011 Atto di dolore
(Documentary short)
2008 Rumore bianco (Documentary)
87’ Premiere
Terroristët
e ndjeshëm
Zamatovi Teroristi
Velvet Terrorists
Aktorët/Cast:
Stanislav Kratochvíl
František Bednár
Vladimír Hučín
Amanda Nagyová
Marcela Bednárová
Iva Škrbelová
38
competition
RegjisorË / DirectorS: Pavol Pekarčík,
Ivan Ostrochovský, Peter Kerekes
ProducentË / ProducerS: Peter Kerekes,
Filip Remunda, Vít Klusák, Siniša Juričić, Ivan Ostrochovský,
Pavol Pekarčík
MontazhierË / EditorS: Marek Šulík, Zuzana Cséplő
Muzika / Music: Marián Čurko
Zërimi / Sound Designer: Tobiáš Potočný, Peter Lenděl
XHIRUES / Cinematographer: Martin Kollár
Kompania Prodhuese / Production House:
Czech Television, Radio and Television Slovakia,
Hypermarket Film, Nukleus film
Shteti / Country: Sllovakia, Republika Çeke, Kroacia/
Slovakia, Czech Republic, Croatia Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Tre heronj romantikë të cilët iu bashkangjitën rezistencës së
armatosur kundër regjimit komunist në Çekosllovaki. Të gjithë
ishin dënuar sipas paragrafit 93 – për dhunë, edhe pse asnjë nga
ta nuk kishte vrarë as lënduar. Një natë para Ditës së Majit, Stano
planifikon të hedhë në ajër një tribunë, në të cilën do të uleshin
komunistët lakmitarë e përfitues të situatës së rëndë popullore.
Por ai dehet atë natë dhe policia e gjenë me gjysëm-vetëdije, me
një çantë të mbushur me eksploziv. Ai kalon 5 vjet në burg. Fero
dëshiron të vrasë presidentin Gustáv Husák, por ai nuk arrin të
kontaktojë me CIA-në (ata nuk e marrin seriozisht telefonatën e
tij). Policia zbulon armët dhe eksplozivin e tij, prandaj dënohet
me 14 vjet burg. Vladimíri hedh në erë tabela buletini të Partisë
Komuniste. Ai kalon më shumë se 4 vjet në burg. Por, edhe
terroristët kanë jetët e tyre private, njerëzit e dashur, familjet –
kësaj fushe i përkushtohet ky film.
Three romantic heroes, who had a go at armed resistance against
the communistic power in Czechoslovakia. All of them were
sentenced according to the paragraph 93 - terror, neither of them,
however, had killed nor injured anybody. A night before May Day,
Stano had wanted to blow up a tribune, on which communistic fat
cats were to sit. But he´d got drunk and the policemen found him
staggering around the tribune with a bag full of explosives. He
spent 5 years in prison. Fero had wanted to assassinate president
Gustáv Husák. But he didn’t manage to contact the CIA (they
didn’t take his calls seriously). The police discovered his weapon
and explosives hideaway and he was sentenced for 14 years.
Vladimír used to blow up bulletin boards of the Communistic Party.
53 altogether. He spent more than 4 years in prison. But even
terrorists have their private lives, their loves, their families. And that
is what this film is about.
39
Pavol Pekarčík (1972)
Ivan Ostrochovský (1972)
Peter Kerekes (1973)
I lindur në Spišská Sobota, jeton në Košice. Është
i diplomuar në Regji të Filmit Dokumentar në
Fakultetin e Filmit dhe Televizionit të Akademisë
së Arteve Performuese, në Bratislavë. Së bashku
me Ivan Ostrochovský, ai xhiroi filmat: Lesser Evil
(2004), Wind (2004), Karakorum (2005), Uli Blaho
(2008), Velvet Terrorists (2013). Është montazhier
dhe xhirues i filmit të Ivan Ostrochovskýt “Ilja”
(2010). Ka punuar si asistent regjisor në filmin
Gypsy të vitit 2011 me regji të Martin Šulík.
Poashtu është bashkë-producent dhe asistent
regjie në filmin “Made in Ash” të vitit 2012, me regji
të Iveta Grófová
I lindur në Žilina, jeton në Bratislavë. Është diplomuar në Regji
të Filmit Dokumentar në Fakultetin e Filmit dhe Televizionit
të Akademisë së Arteve Performuese, në Bratislavë. Është
regjisor i filmave: Pietro Pascalo (2000), Një Skenar për
Film Dokumentar (2001), Ilja (2010) dhe Velvet Terrorists
(2013) së bashku me Pavol Pekarčík, me të cilin poashtu
ka bërë regjinë e filmave Lesser Evil (2004), Wind (2004),
Karakorum (2005), Uli Blaho (2008). Është bashkë-producent
i filmave: Matchmaking Mayor (2010) të Erika Hníkovás, Bells
of Happiness (2012) të Marek Šulík dhe Jana Bučka, si dhe
Made in Ash (2012).
I lindur në Košice, jeton në Vištuk. Është diplomuar në
Regji të Filmit Dokumentar në Fakultetin e Filmit dhe
Televizionit të Akademisë së Arteve Performuese, në
Bratislavë. Ka bërë regjinë e filmave: Morytats and
Legends of Ladomira (1998), 66 Seasons (2003),
Across the Border: Five Views from Neighbours segment Helpers (2004), Cooking History (2009)
dhe Velvet Terrorists (2013) së bashku me Pavol
Pekarčík dhe Ivan Ostrochovský. Është producent
i 66 Seasons (2003), Cooking History (2009), Velvet
Terrorists (2013).
Born in Žilina, lives in Bratislava.Graduated in
documentary film-making from the Film and Television
Faculty of the Academy of Performing Artsin Bratislava.
Directed films Pietro Pascalo (2000), A Screenplay to a
Documentary Film (2001), Ilja (2010), Velvet Terrorists
(2013),together with Pavol Pekarčík directed films Lesser
Evil (2004), Wind (2004), Karakorum (2005), Uli Blaho
(2008). Co-producer of Erika Hníková’s Matchmaking
Mayor (2010), Bells of Happiness (2012) by Marek Šulík
and Jana Bučka and Pavel Štingl’s Eugenic Minds (2013).
Producer of the Celluloid Country (2012) TV series by
Martin Šulík and Ivan Ostrochovský and Iveta Grófová’s
Made in Ash (2012).
Born in Košice, lives in Vištuk.
Graduated in film directing from the Film and
Television Faculty of the Academy of Performing
Arts in Bratislava. Directed Morytats and Legends
of Ladomira (1998), 66 Seasons (2003), Across
the Border: Five Views from Neighbours - segment
Helpers (2004), Cooking History (2009) and Velvet
Terrorists (2013) together with Pavol Pekarčík and
Ivan Ostrochovský. Producer of 66 Seasons (2003),
Cooking History (2009), Velvet Terrorists (2013).
FILMOGRAFIA E REGJISORIT / DIRECTOR’S
FILMOGRAPHY
FILMOGRAFIA E REGJISORIT / DIRECTOR’S
FILMOGRAPHY
2010 Ilja
2013 Velvet Terrorists
2008 Uli Blaho
2005 Karakorum
2004 Lesser Evil
2004 Wind
2001 A Screenplay to a Documentary Film
2000 Pietro Pascalo
2013 Velvet Terrorists
2009 Cooking History
2004 Across the Border: Five Views from
Neighbours-segment Helpers
2003 66 Seasons,
1998 Morytats and Legends of Ladomira
Born in Spišská Sobota, lives in Košice.
Graduated in documentary filmmaking from
the Film and Television Faculty of the Academy
of Performing Arts in Bratislava. Together with
Ivan Ostrochovský, he shot films Lesser Evil
(2004), Wind (2004), Karakorum (2005), Uli
Blaho (2008), Velvet Terrorists (2013). Editor and
cinematographer on Ivan Ostrochovský’s film Ilja
(2010). Assistant director on Martin Šulík’s Gypsy
(2011). Co-producer, line producer and assistant
director on Iveta Grófová’s Made in Ash (2012).
FILMOGRAFIA E REGJISORIT / DIRECTOR’S
FILMOGRAPHY
2013 Velvet Terrorists
2004, Lesser Evil
2004 Wind
2005 Karakorum
2008 Uli Blaho
Honey &
Blood
Cinema
Në shtëpi
Sto Spiti
At Home
Jashtë Llumi i Jugorëve
Chefurs Raus
Čefurji Raus
Për ata që nuk mund të tregojnë
Za One Koji Ne Mogu Da Govore
For Those Who Can Tell No Tales
Dhoma e pianos
Piano Room
Roxanne
Të pabindurit
The Disobedient
Neposlušni
Udhëkryqet
Crossroads
VIS A VIS
103’ Premiere
Në shtëpi
Sto Spiti
At Home
Aktorët/Cast:
Maria Kallimani
Marisha Triantafyllidou
Alexandros Logothetis
Zoi Asimaki
Giannis Tsotekis
Ieronimus Kaletsanos
Nefeli Kouri
42
Honey & Blood
Regjisor / Director: Athanasios Karanikolas
ProducentË / Producers: Lasse Scharpen,
Argyris Papadimitropoulos
Skenarist / Scriptwriter: Athanasios Karanikolas
MontazhierË / EditorS: Monika Weber,
Lorna Hoefler Steffen
KostumografE / Costume designer: Maria Karanikola
Zërimi / Sound designer: Manuel Meichsner
XHIRUES / CinematographER: Johannes M. Louis
Kompania Prodhuese / Production company:
SHPN3 Filmproduction, Oxymoron Films
Shteti / Country: Greqi, Gjermani/Greece, Germany
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2014
Nadja me Stefanos, Evin dhe vajzën e tyre Iris, jetojnë në një shtëpi
lart në kodrat e Maratonit, me një pamje të bukur të detit Egje. Të
katërtit janë shumë të afërt, janë familje, ose ashtu vetëm duket.
Kjo shtëpi është edhe vendi i punës së Nadjës. Ajo pastron dhe
gatuan, është pastruesja e asaj shtëpie. Nadja ka jetuar me ta
qysh prej kohës kur Irisi ka filluar të flasë. I ka qëndruar Evit pranë
kur ajo humbi fëmijën e saj të dytë. Por kur shteti zhytet në krizë,
çdo gjë kthehet mbrapsht: Nadja diagnostifikohet me sklerozë të
shumëfishtë.. Të shtyrë nga mungesa e mjeteve financiare dhe nga
frika e kompromentimit të jetës së tyre, Stefanos dhe Evi vendosin që
të largojnë Nadjën. Ata e zëvendësojnë atë me dikë tjetër.
Up in a spacious house on the hills of Marathon. A beautiful view of
the Aegean Sea. This is where Nadja lives. Along with Stefanos, Evi
and their daughter Iris. The four of them are close. They are family.
Or so it seems. This is also where Nadja works. She is cleaning,
cooking, nursing. Nadja is the family’s housemaid. She has been
with them since the child spoke her first word. She has been there for
Evi when she lost her second child. But in the wake of the country’s
crisis everything is turned upside down: Nadja is diagnosed with
multiple sclerosis. Driven by financial angst and the fear of having to
compromise their own lives Stefanos and Evi decide to let Nadja go.
They make her leave. They replace her.
43
Athanasios Karanikolas
Athanasios Karanikolas u lind në Thesaloniki të Greqisë.
Ka studiuar Arte të Bukura dhe Fotografi në New York,
ndërsa studimet post-diplomike i vazhdoi në Gjermani,
në Media Art dhe Regji Filmi. Prej vitit 1987 ai ka bërë
regjinë e filmave artistikë dhe dokumentarë, si dhe
shfaqjeve teatrore. Filmat e tij të metrazhit të shkurtër
kanë marrë pjesë në festivale garuese dhe kanë fituar
çmime në Berlinale, Oberhausen, Los Angeles, Teheran
dhe Capalbio. Filmi i tij i parë artistik “Elli Makra 42277
Wupertal” është shpërblyer me çmimin për Aktoren
më të Mirë në edicionin e 48-të të Festivalit të Filmit në
Thesaloniki. Filmi i dytë artistik me titull “Echolot” ishte
pjesë e përzgjedhjes zyrtare të Berlinale’s Forum në
vitin 2013 dhe prej asaj kohë është shfaqur në festivale
të shumta botërore. Prej vitit 2006, ai është mësues i
regjisorëve dhe aktorëve të ardhshëm në: HFF Konrad
Wolf, Met School në Berlin, HFS “Ernst Busch” dhe Actors
Space. Filmi i tij i ardhshëm artistik “Homework” është
xhiruar në Athinë dhe tani është në post-produksion.
Athanasios Karanikolas was born in Thessaloniki,
Greece. He studied Fine Arts and Photography in New
York and went on to continue his studies in Media Art and
Film Directing in Germany. Since 1987 he has directed
fiction and documentary films as well as theater. His
shorts have competed and won awards in major festivals
such as the Berlinale, in Oberhausen, in Los Angeles,
in Teheran and in Capalbio. His first feature “Elli Makra,
42277 Wuppertal” has won the Best Actress Award
in the 48th Thessaloniki International Filmfestival. His
second feature “Echolot” was in the official selection
of the Berlinale’s Forum 2013 and since then has been
screened in numerous festivals around the world. Since
2006 he is teaching upcoming directors, actresses
and actors at HFF Konrad Wolf, Met School Berlin, HFS
“Ernst Busch” and Actors Space. His fourth feature
film “Homework” was shot in Athens and is now in post
production.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2014 At Home
2013 Echolot
2011 Khaima
2007 Elli Makra
2005 Best Worst Mistake
2004 Deer
2003 Mein Erloser
2000 The Forest
100’ Premiere
Jashtë Llumi
i Jugorëve
Chefurs Raus
Čefurji Raus
Aktorët/Cast:
Benjamin Krnetić
Dino Hajderović
Ivan Pašalić
Jernej Kogovšek
Emir Hadžihafizbegović
44
Honey & Blood
Regjisor / Director: Goran Vojnović
ProducentË / ProducerS: Franci Zajc, Boštjan Ikovic
Skenarist / Scriptwriter: Abdulah Sidran
MontazhierË / EditorS: Janez Bricelj, Ivor Ivezić
Muzika / Music: Anže Kacafura - Cazzafura
Kostumograf / Costume designer: Zvonka Makuc
Tonist / Sound designer: Boštjan Kačičnik
Kamera / CinematographER: Radovan Čok
Kompania Prodhuese / Production company:
Viba film
Shteti / Country: Slovenia / Croatia
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Marko, Adi, Aco në Dejan kalojnë kohën pranë një blloku apartamentesh në
Fužine. Marko është i mërzitur sepse ai nuk luan më basketboll dhe sepse
prezantuesja seksi e televizionit nuk i kushton vëmendje atij dhe sepse i
ati Radovan do ta rrahë atë sepse ka lënë basketbollin. Adi acarohet nga
fakti që vëllai i tij Sanel është i varur nga droga dhe sepse babai i tij Mirsad
preferon më mirë të bredhë me kameriere diku në Austri se sa të merret
me të. Makarovićka - një vajzë çefure ia bën jetën të vështirë Aco-s dhe
ai do të donte të hakmerrej ndaj shoferit të autobusit Damjanović. Dejan
është i shqetësuar për shkak se nëna e tij Sonja dëshiron të shkojë në
Slovenske Konjice. Policët i ndalojnë djemtë një natë. Dhe bota e tyre fillon të
shpërbëhet.
Marko, Adi, Aco in Dejan hang out in front of block of flats in Fužine. Marko
is pissed because he quit playing basketball and because the sexy TV
presenter doesn’t notice him and because his father Radovan is going to
beat him up for quitting basketball. Adi is irritated by the fact that his brother
Sanel is a drug addict and because his father Mirsad prefers to play around
with waitresses somewhere in Austria than to deal with this. Makarovićka – a
chefur girl gives a hard time to Aco and he would like to take a revenge on
Damjanović – the bus driver. Dejan is anxious because his mother Sonja
wants to move to Slovenske Konjice. Policemen stop the boys one night. And
their world starts to disintegrate.
45
Goran Vojnović
Goran Vojnović është një regjisor filmash,
shkrimtar e publicist. Tashmë janë shitur 17 mijë
kopje të romanit të tij të parë Jashtë Çefurëtë
/ Jashtë Llumi i Jugorëve. Për të Gorani ka
marrë Çmimin prestigjioz të Fondit Prešeren
dhe Kresnik për romanin më të mirë të vitit.
Romani është përkthyer në 6 gjuhë dhe është
dramatizuar me shumë sukses me më shumë
se 300 shfaqje në teatër. Tashti romani është
ekranizuar në një film artistik që do të shfaqet
në tetor të vitit 2013. Ky është filmi i dytë artistik
i Goran-it pasi shkroi skenarin dhe realizoi
regjinë e filmit artistik Piran Pirano në vitin 2010.
Në vitin 2012 romani i dytë i Goran i titulluar
Jugosllavia mori çmimin Kresnik si romani më i
mirë i vitit.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT/
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Goran Vojnović is a film director, writer and
columnist. His first novel entitled Čefurji raus!/
Southern Scum Go Home! has been sold
in 17 thousand copies already. For it Goran
received a prestigious Prešeren’s Fund Award
and Kresnik for best novel of the year. The
novel has been translated into 6 languages
and was made into a hugely successful theatre
performance with more than 300 repetitions.
The novel has now been turned into a for a
feature film, which is going to be released in
October 2013. This is Goran’s second feature
film, after he wrote and directed the feature film
Piran Pirano in 2010. In 2012 Goran’s second
novel entitled Yugoslavia, my country, was
published and this year he again received
award Kresnik for the best novel of the year.
2013 Jashtë llumi i jugorëve/
Chefurs Raus!
2010 Piran-Pirano/
Piran – Pirano
2008 Po vijnë kinezët/The
Chinese Are Coming
2006 Im bir, maniak seksual/
My Son, Sexual Maniac
2005 Udhë të mbarë, Nedime/
Bon Voyage, Nedime
2004 Sezoni 90/91/Season
90/91
2002 Rregullat e Fužine/
Fužine Rules
82’ Premiere
Për ata që nuk mund
të tregojnë
Za One Koji Ne Mogu
Da Govore
For Those Who Can
Tell No Tales
Aktorët/Cast:
Kym Vercoe
Boris Isaković
Simon McBurney
Branko Cvejić
Leon Lučev
Jasna Đuričić
Pamela Rabe
Damir Kustura
46
Honey & Blood
Regjisor / Director: Jasmila Žbanić
ProducentË / ProducerS: Damir Ibrahimović,
Jasmila Žbanić
Bashkë-ProducentË / CO-ProducerS:
Rebekka Garido, Michael Reuter
SkenaristË / Screenplay: Kym Vercoe, Jasmila Žbanić,
Zoran Solomun
Montazhier / Editor: Yann Dedet
Zërimi / Sound designer: Igor Čamo
XHIRUES / CinematographER: Christine A. Maier
KostumografE / Costume designer: Lejla Hodžić
Kompania Prodhuese / Production company:
Deblokada, Doha Film Institute, The Post Republic
Shteti / Country: Bosnje dhe Hercegovinë /
Bosnia&Hercegovina
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Kimi është turiste australiane, e cila vendosë të vizitojë Bosnjen.
Harta e saj e shpie në Vishegrad, një qytezë pothuajse e harruar,
në kufi të Bosnjës me Serbinë. Pas një nate pa gjum në hotelin
“romantik” Vilina Vlas, Kim mëson se çfarë kishte ndodhur atje gjatë
luftës. Prej atij momenti, ajo nuk mund të jetë turiste më, pasi që jeta
e saj ndryshon përgjithmonë.
Kym, an Australian tourist, decides to travel to Bosnia. Her
guidebook leads her to Višegrad, a small town steeped in history,
on the border of Bosnia and Serbia. After a night of insomnia in the
‘romantic’ Hotel Vilina Vlas, Kym discovers what happened there
during the war. She can no longer be an ordinary tourist and her life
will never be the same again.
47
Jasmila Žbanić
E lindur në Sarajevë më 1974, Jasmila është e
diplomuar në Akademinë e Arteve Dramatike, në
Degën e Regjisë së Filmit dhe Teatrit, në vendlindjen
e saj. Para se të fillojë karrierën si film-bërëse, ajo
ka punuar në teatrin e kukullave dhe në punëtorinë
Lee Delong si palaqo. Filmi i saj artistik me titull
GRBAVICA është suksesi i saj i parë. Ajo me këtë
film ka fituar çmimin “Ariu i Artë” në Berlinale më
2006 (si dhe çmimin e “Jurisë së Përgjithshme” dhe
“Çmimin e Paqes”), poashtu në AFI Fest “Çmimin e
Madh të Jurisë”, “Grand Prix Odyssey” që iu dha nga
Këshilli i Evropës dhe ky film është shitur me sukses
të madh në 40 vende. Filmi i dytë i Jasmilës me titull
ON THE PATH, pati premierën në Berlinale 2010,
në programin garues. Filmi u shit në 25 vende dhe
fitoi çmime të shumta si: Filmkunstfestival Schwerin
për “Regjisorin më të Mirë”, Golden Apricot IFF
Yerevan – “Çmimi FIPRESCI”, “Regjisori më i Mirë”
në Pula Film Festival 2010, dhe është nominuar nga
European Film për Çmimin e “Aktores më të Mirë”. Të
gjithë filmat e saj janë realizuar përmes produksionit
“Deblokada” – lidhje artistësh e themeluar nga
vetë Jasmila. Komedia romantike e titulluar LOVE
ISLAND, bashkëpunim me skenaristin Aleksandar
Hemon, është ende në postproduksion.
Filmat dhe videot e Jasmilës janë shfaqur në
ekspozitat botërore: Manifesta 3, Bienalen
e Stambollit, Muzeun Fridericianum Kassel,
Fondacionin Suedez për Art Bashkëkohor, Muzeun e
Ri në New York, etj.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Born in Sarajevo in 1974, Jasmila is a graduate of her
native city’s Academy of Dramatic Arts, Theatre and
Film Directing Department. Before filmmaking, she
also worked as a puppeteer in the Vermont-based
Bread and Puppet Theater and as a clown in a Lee
Delong workshop. Her feature debut GRBAVICA
won the 2006 Berlinale Golden Bear (as well as the
Prize of the Ecumenical Jury and the Peace Prize),
the AFI (American Film Institute) Fest Grand Jury
Prize, Grand Prix Odyssey of the European Council
and was sold to 40 territories with great success. ON
THE PATH, Jasmila’s second feature film, premiered
at the 2010 Berlinale, in the Competition section. The
film had worldwide distribution on 25 territories and
won numerous awards and won numerous awards
including Filmkunstfestival Schwerin Award for Best
Director, Golden Apricot IFF Yerevan – FIPRESCI
Prize, Pula Film Festival 2010 – Golden Arena for
Best Director, Nomination – European Film Award for
Best Actress. All her films were produced through
Deblokada, an artists’ association that she founded.
Her fourth feature film, the romantic comedy LOVE
ISLAND co-written with Bosnian-American author
Aleksandar Hemon is currently in postproduction.
Jasmila’s films and video works have been
displayed at dozens of art exhibitions worldwide
such as Manifesta 3, the Istanbul Biennial, Museum
Fridericianum Kassel, Swedish Contemporary Art
Foundation, New Museum in New York...
2013 For Those Who Can
Tell No Tales
2009 On The Path / Na Putu
2008 Participation (Short,
Part Of The Omnibus Stories On
Human Rights)
2007 Builder’s Diary
(Documentary)
2006 Grbavica
2004 Birthday (Short, Part Of
The Omnibus Lost And Found)
2003 Images From The
Corner (Documentary)
102’ Premiere
Dhoma e pianos
Piano Room
Aktorët/Cast:
Natasa Petrovic,
Jovica Mihajlovski,
Torsten Voges,
Iva Krajnc,
Svetozar Cvetkovic
48
Honey & Blood
Regjisor / Director: Igor Ivanov
Producent / Producer: Tomi Salkovski Montazhier / Editor: Vladimir Pavlovski
Muzika / Music: Gonzales
Tonist / Sound Designer: Igor Popovski
Kamera / CinematographER: Tomi Salkovski
kostumograf / Costume Design: Elena Donceva
Kompania Prodhuese / Production company:
Skopje Film Studio
Shteti / Country: Macedonia
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Kjo është një fabul për fatet e klientëve që qëndrojnë në dhomën me
piano në një hotel që është nxjerrë në shitje. Kjo dhomë që i fsheh
ata nga hipokrizia e botës jashtë është i vetmi vend ku ata mund
të gjejnë një lloj kënaqësie. Megjithëse nuk janë të ngjashëm me
njëri-tjetrin, si përfaqësues të grupeve krejt të ndryshëm shoqërorë
e kulturorë, të gjithë kanë të përbashkët zbrazësinë në jetën e tyre.
Kur vitet kalojnë, ashtu si dyert që hapen e mbyllen, motivet bëhen
zhgënjime, ambicia dhe fantazia i çon drejt shkatërrimit. Vetëm
Maid, e harruar në ëndrrat e prishura që regjistron regjistrimet dhe
largimet nga hoteli, duket se ecën përpara.
This is a fable about the destinies of the guests who stay in the
room with the piano in the hotel that is up for sale. This room, that
hides them from the hypocrisy of the world outside, is the only
place where they can find some kind of fulfilment. Although far from
similar, as representatives of completely different social and cultural
groups, all share emptiness in their life. As the years pass like
revolving doors, motives become frustrations, ambition and fantasy
lead to ruin. Only the Maid, oblivious to the thwarted dreams that
check in and out, seems to move forward.
49
Igor Ivanov
Igor Ivanov is born in 1973, in Skopje. “The
Piano Room” is the second feature film by Igor
Ivanov. His short “Bugs” (2004) was nominated
for Golden Bear at the 54. Berlinale and won the
Golden Leopard at 59. Locarno Film Festival; thus
it secured invitations to many festivals around the
world. Ivanov’s debut feature film “Upside Down”
(2007) had its world premiere at 42. Karlovy Vary
Film Festival and won the Best Director award at
Mostra de Valencia in 2007.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Igor Ivanov ka lindur në Shkup në vitin 1973.
“ The Piano Room” është filmi i dyte nga Igor
Ivanov. Filmi i tij i metrazhit të shkurtër “Bugs”
(2004) është nominuar për Golden Bear në
Berlinalen e 54-të dhe ka fituar Golden Leopard
në edicionin e 59-të të Locarno Film Festival dhe
në këtë mënyrë ai është ftuar në shumë festivale
në botë. Filmi debutues i Ivanonit “Upside Down”
(2007) ka pasur premierën e tij në edicionin e
42-të të Karlovy Vary Film Festival dhe ka fituar
çmimin për regjisorin më të mirë në Mostra de
Valencia në vitin 2007.
2013 DHOMA E PIANOS/
THE PIANO ROOM
2013 BESOJ NË DASHURI/
I BELIEVE IN LOVE
2007 PËRMBYS/
UPSIDE DOWN
2004 ÇIMKAT/BUGS
2000 KAVAL GAJDA
1997 SAHATI/
THE CLOCK NEP
97’ Premiere
Roxanne
Aktorët/Cast:
Serban Pavlu,
Diana Dumbravă,
Mihai Călin,
Anghel Damian
Corina Moise,
Adrian Văncică,
Valeria Seciu
50
Honey & Blood
Regjisor / Director: Vali Hotea
ProducentË / ProducerS: Ada Solomon, Ioana Drăghici
Bashkë-ProducentË / Co-Producers:
Emöke Vágási, Gabi Antal
SkenaristË / ScrIPTWIRTERs: Ileana Muntean, Vali Hotea
Montazhier / Editor: Eugen Kelemen
Zërimi / Sound DESIGNER: Tamás Zányi
XHIRUES / Cinematographer: Alex Sterian Rsc
Skenografia / Set Designer: Mălina Ionescu
Kostumografia / Costume Designer: Ciresica Cuciuc
Kompania Prodhuese / Production Company:
Hi Film, Cor Leonis Films & Abis Studio
Shteti / Country: Rumani, Hungari / Rumania, Hungary
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
20 vjet pas Revolucionit në Rumani, Tavi Ionescu, një njeri i mirë por
i papjekur, në fund të 30-ave, kupton nga Policia Sekrete Rumune,
se ai mund të jetë baba i një djali që nuk e kishte njohur kurrë. Duke
filluar një hetim të vetin sekret, Tavi gjen vetën në një të kaluar të
komplikuar që paraqitet në të tashmen për të zbuluar të vërtetat e
hidhura, të cilat prishin qetësinë e jetës së tij dhe të njerëzve të tij
të afërt. Për herë të parë në jetën e tij, Tavi duhet të marrë vendime
si një i pjekur. Roxanne është tregim për miqësinë, tradhtinë dhe
guximin. Duke qenë se vjen nga përvoja personale e regjisorit, filmi
flet për pasojat e gabimeve të së kaluarës, që ndikojnë në jetën e
tashme dhe në jetët e gjeneratave që vijnë.
Twenty years after the Romanian Revolution, Tavi Ionescu, a nice
but quite immature guy in his late 30s, finds out from his Securitate
(Romanian Secret Police) file that he might be the father of a son
he didn’t know about. Starting his own secret investigation, Tavi
gets caught up in a complicated past that now comes to reveal
ugly hidden truths, messing up his life and the lives of the ones
close to him. For the first time in his live, Tavi is forced to make really
mature decisions. Roxanne is a story about friendship, betrayal and
courage. Coming from a personal experience of the Director, the film
speaks about the consequences of mistakes from the past that are
affecting our present life and the life of the future generations.
51
Vali Hotea
Pas diplomimit në Akademinë e Filmit dhe Teatrit
në Bukuresht, në vitin 1995, Vali Hotea ka bërë
regjinë e disa filmave të metrazhit të shkurtër, të
prezantuar në festivale të ndryshme në mbarë
botën, dhe është shpërblyer me cmimin “Paraqitja
më e mirë”. Këta filma janë: The Big Adventure (i
shpërblyer me çmimin e Televizionit Arte – Poitiers
Film Festiva 1994), The Lesson (Filmi më i mirë i
metrazhit të shkurtër – UCIN, 1997). Si regjisor i
ri, ai ka punuar në videoklipe muzikore, reklama
televizive dhe emisione televizive. Ai iu bashkua
ekipit të Televizionit Kombëtar si regjisor dhe
scenarist i dokumentarëve të ndryshëm si dhe
serialeve artistike si: Roberta ( në vitin 2000), Dream
Trip (2004), Homicide (2007), Sailor’s Daughters
(2009). Vali është bashkë-skenarist i filmit Roxanne,
që është paraqitja e tij e parë në film artistik.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
After graduating the Film and Theatre Academy in
Bucharest (1995), Vali Hotea directed some short
films presented in various festivals around the world,
awarded as “best debut”: The Big Adventure (ARTE
TV Prize – Poitiers Film Festival 1994), The Lesson
(Best Short Film – UCIN, 1997). As a young director,
he worked on music videos, TV commercials and
TV shows. He soon joined the National Television
team as director and scriptwriter of various
documenta¬ries as well as fiction series: Roberta
(2000), Dream Trip (2004 – Prix Europa selection),
Homicide (2007), Sailor’s Daughters (2009). Vali is
the co-writer of Roxanne, his feature debut.
2013
2009
2007
2004
2000
Roxanne
Sailor’s Daughters
Homicide
Dream Trip
Roberta
80’ Premiere
Të pabindurit
The Disobedient
Neposlušni
Aktorët/Cast:
Hana Selimovic
Mladen Sovilj
Minja Subota
Ivan Djordjevic
52
Honey & Blood
Regjisor / Director: Mina Djukic ProducentË / ProducerS: Mina Djukic, Nikola Lezaic
Skenarist / Scriptwriter: Mina Djukic
Montazhier / Editor: Ivan Vasic KostumografIA / CostumeS BY: Suna Kazic
Dizajner i Produksionit / Production Designer:
Nikola Bercek
XHIRUES / CinematographER: Djorde Arambasic
Kompania Prodhuese / Production company:
Film Center of Serbia
Shteti / Country: Serbi / Serbia
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2014
Leni dhe Lazari janë shokë të fëmijërisë. Kur Lazari kthehet
nga udhëtimet e gjata jashtë vendit për varrimin e babait të tij,
Leni mundohet të lidhet sërish me shpirtin e saj binjak, por ende
ndjehen pasojat e viteve të distancës. Megjithatë, duke shpresuar
largim nga apatia e jetës së të rriturve, Leni dhe Lazari nisen
për një udhëtim spontan me biçikletë në natyrë. Kur ata gjejnë
argëtim në periudhën e shkurtër të pabindshmërisë, Leni duhet të
vendosë se a mund të ndërtojë jetën duke u bazuar në këtë gjuhë
të përbashkët. Të Pabindurit shfaq më së miri rebelimin rinor dhe
euforinë e gjetjes së një fryme të njejtë, por përdor portretin e gjallë
të kësaj lumturie për të dhënë një zbulim kreativ të sfidave me të
cilat ballafaqohet njeriu gjatë pjekjes.
As children, Leni and Lazar were best friends. When Lazar
returns from extensive travels abroad for his father’s funeral, Leni
yearns to reconnect with her childhood soul mate but still feels
the sting of their years of estrangement. Nevertheless, hoping to
escape the doldrums of adult life, she embarks with Lazar on an
impromptu bicycle trip across a gorgeous, sunbaked countryside.
As they revel in raucous bouts of disobedience, Leni must decide
if their shared language of misbehavior is a bond upon which she
can build a life. The Disobedient perfectly captures the rush of
youthful rebellion and the euphoria of finding a kindred spirit, but
uses its vivid portrait of that bliss to facilitate a clever and
creative exploration of the stumbling blocks one encounters while
growing up.
53
Mina Djukic
Mina Djukic u lind më 22 korrik 1982 në
Sombor të Serbisë.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Mina Djukic was born on July 22, 1982 in
Sombor, Serbia, Yugoslavia.
2014 The Disobedient,
2012 Poslednji kaskader,
2003 Gotovo mitski
116’ Premiere
Udhëkryqet
Crossroads
Aktorët/Cast:
Nik Xhelilaj
Kristina Krepala
Turgay Aydin
Riza Akin
Faketa Salihbegovic
Alma Terzic
54
Honey & Blood
Regjisor / Director: Faysal Sosyal
Producent / Producer: Faysal Sosyal
Skenarist / ScrIPTWIRTER: Faysal Sosyal
MontazhierË / Editors: Faysal Sosyal,
Farshad Nekoomanesh
KostumografE / Costumes: Baran Ugurlu
Zërimi / Sound DESIGNER: Burak Topalakci, Mohsen Roshan
XHIRUES / CinematographER: Sahin Sisic
Kompania Prodhuese / Production Company:
Balkon Film
Shteti / Country: Turqi / Turkey
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Kur ishin të vegjël, Benjamini dhe vëllau i tij, Jusufi, u dashuruan në të njejtën
vajzë, Zelihanë. Një lojë fëmijërore shpie në vdekjen e Zelihaja. Benjamini
nuk mund t’ia falë vetes dhe të ballafaqohet me të vëllain, ndaj ai vazhdimisht
largohet nga shtëpia. Pas diplomimit, ai shkon në Bosnjë të ndihmojë në zbulimin
e kufomave të viktimave nga varrezat massive. Presioni emocional i punës së
tij, sjell kujtimet e fëmijërisë në ëndrrat e tij – ku ai e sheh veten si Jusufi, i cili
mundohet të gjejë mirëqenien në gjurmet e një gruaje me fustan të kaltër dhe
mbuluar. Zrinka është një psikologe serbo-boshnjake e cila ndihmon personat
me sindromin vetëvrasës të pas-luftës. Përderisa ajo mendon të bëjë vetëvrasje
në uren Mostar, Benjamini e ndihmon ta tejkalojë këtë krizë. Natyra misterioze
e Benjaminit, e tërheqë atë. Zrinka mundohet t’i ndihmojë të shlirohet nga
brejtja e ndërgjegjes gjatë sëmundjes së tij të amnezisë. Zrinka dashurohet në
të. Pas përfundimit të detyrës së tij në Komisionin Ndërkombëtar të Gjetjes së
Personave të Zhdukur, Benjamini kthehet në Turqi ku ballafaqohet me vëllaun
e tij – dhe kështu mund të meritojë dashurinë e Zrinkës. Në pritje të kthimit të
tij, një ditë, Zrinka sheh në ëndërr se i ka ndodhur Benjaminit diçka e keqe. Ajo
ndjekë instinktin e saj dhe fillon kërkimin e tij në Turqi, për ta ndihmuar atë dhe
gjithashtu për të marrë përgjigje për dashurinë e saj. Në Hasankeyf, në vend që
të gjejë atë që pret, ajo gjen një tjetër realitet dhe dashurinë e vërtetë – të cilën ne
e kemi parë në ëndrrën e Benjaminit. Një realitet i ri i përmbytur në ëndrra nga një
definicion i ri i dashurisë.
When they were kids, Bunyamin (Benjamin) and his brother Yusuf (Joseph) fall
in love with the same girl-Zeliha and a childish game leads to Zeliha’s death.
Bunyamin can never forgive himself and face up to his brother, instead; he keeps
running away from home with excuses. After his graduation, he drifts to Bosnia
to help with the discovery of victims bodies from the mass graves. The emotional
pressure of his job brings his past back to him in his dreams, instead of being
himself in his dreams; he turns into his brother Yusuf who struggles to find his
well in the trace of a woman with Blue dressed and veiled. Zrinka is a SerbianBosnian psychologist helps people with post-war suicide syndrome. While She
considers committing suicide on Mostar Bridge Bunyamin helped her to avert
her from her intent. Mysterious nature of Bunyamin attracts her. Zrinka tries to
help him to be released from his qualms of conscience during his illness into
the amnesia. Zrinka fells in love with him. After completing his job in the ICMP,
(International Commission on Missing Persons), Bunyamin returns to Turkey
to face his brother and of course to deserve Zrinka’s love. While waiting for his
return patiently, one day, Zrinka sees that something bad happens to him in her
dream. She follows her instincts and begins a journey through Turkey to help him
and find an answer to her love. In Hasankeyf, instead of what she expects, she
finds another truth and the true love which we have been seen like in Bunyamin’s
dream. A new reality drenched in dreams by a new love definition.
55
Faysal Sosyal
Faysal Sosyal u lind në Batman më 1979. Ai braktisi
shkollën e mjekësisë, për t’u përqendruar në poezi dhe
film-bërje më 2000. Mes 2003-2007, kreu studimet e
nivelit Master në “Regji Filmi” në Universitetin e Artit në
Tehran – Iran dhe në të njejtën kohë studioi “Letërsinë
e Re Turke” në Universitetin Van Yuzuncuyil në
Turqi. Ai realizoi katër filma të metrazhit të shkurtër,
për të cilët u shpërblye në festivale të shumta
ndërkombëtare të filmit. Me filmin e tij 35mm “Dreams
of Lost Time” ai i është afruar gjetjes së stilit dhe
gjuhës së tij kinematografike. Më 2008, me bursë, ai
ndoqi Akademinë e Filmit në Nju Jork. Faysal ka bërë
regjinë e 4 filmave të metrazhit të shkurtër, tre prej të
cilëve u xhiruan me 16mm. Më 2002, publikoi librin
e parë me poezi ‘Duse Yagmalanan Hayal Kuyusu’.
Pas kësaj, publikoi librin e tij më të ri të poezive ‘Bir
Olunun Defteri’ më 2011. Faysal ka përkthyer poezi
të Sohrab Sepehri dhe F.G.Lorca në “The Re-found
Hope” në gjuhën turke. Ai ka realizuar filmin e tij artistik
me titull “Crossroads” më 2012, të cilin e ka xhiruar në
Turqi dhe Bosnjë dhe Hercegovinë. Artikujt e tij për
kinema dhe poezi janë publikuar në revista të shumta.
Në të njëjtën kohë, ai është vullnetar për Fondacionin
e Mjekëve Botëror dhe organizon punëtori të filmit
në Bilim Sanat Vakfı, si dhe ligjëron për kinemanë
poetike.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Faysal Sosyal was born in Batman in 1979. He left
medical school to focus on poetry and cinema
in 2000. Between 2003 and 2007, he finished his
Masters Degrees on “Film Directing” in Tehran Art
University-Iran and at the same time “New Turkish
Literature” at Van Yuzuncuyil Universities-Turkey. He
did 4 short films in Iran those which were awarded
at international film festivals. With his 35mm short
film ‘Dreams of Lost Time, he’s become closer to find
his own cinematographic expression and language.
In 2008, with a scholarship, he attended to the
New York Film Academy. Faysal directed 4 short
films; three of them were shot in 16mm. In 2002, he
published his first poem book ‘Duse Yagmalanan
Hayal Kuyusu’. He then published his latest poem
book ‘Bir Olunun Defteri’ in 2011. Faysal also
translated poems from Sohrab Sepehri and F.G.Lorca
in his book ‘Akdenizdeki Col’ and Babek Ahmedi’s,
one of the best books on Tarkovsky ‘The Re-found
Hope’ in to Turkish. He finished filming his first
feature film ‘Crossroads’ in 2012, Turkey and Bosnia
&Herzegovina. His articles on cinema and poetry
have still been published in different magazines. At
the same time, he volunteers for Doctors Worldwide
Foundation and organizes film workshops at Bilim
Sanat Vakfı and gives lectures on poetic cinema.
Somalia, Doctors Worldwide
2012, Documentary, HDV, 13’
Palestine, Doctors Worldwide
2011, Documentary, HDV, 59’
İstanbul 2008, 16mm, 4.20’, New York
Ithaca 2008, 16mm, 7’, New York
What Time It Is? 2008, DV, 15’,
New York
The Dreams of Lost Time 2007,
35mm, 16’, Tahran
Mise-en-scène 2007, 16mm, 2,30’,
New York
The Day I Became My Mother
2006 DV, 11’ , Alamut/Iran
Forbidden Dream 2005, DV, 5’,
Qazvin/Iran
Ithaki 2005, DV, 15’, Qazvin/Iran
81’ Premiere
VIS A VIS
Aktorët/Cast:
Daria Lorenzi Flatz
Janko Popovic Volaric
Kreso Mikic
Rakan Rushaidat
56
Honey & Blood
Regjisor / Director: Nevio Marasović
ProducentË / Producers: Nevio Marasović,
Danijel Pek
SkenaristË / Screenplay: Nevio Marasović,
Janko Popović Volarić, Rakan Rushaidat
MontazhierË / Editors: Nevio Marasović, Marin Juranić
Muzika / Music: Andrew Bird
Zërimi / Sound DESIGNER: Damir Rončević, Gordan Antić
XHIRUES / CinematographER: Damir Kudin
Kompania Prodhuese / Production Company:
Antitalent produkcija, Copycat, Pinknoiz
Shteti / Country: Kroaci / Croatia
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Një regjisor është në përgatitje të filmit të ardhshëm. Një aktor
i mirënjohur, të cilin ai e ka ftuar në rolin e babait në filmin e tij,
e kritikon për skenar dhe për përzgjedhjen e aktorit që do të
luajë rolin e djalit. Atëherë, regjisori fton “djalin” në ishullin Vis,
që të punojë rreth skenarit dhe rolit që do të luajë. Plani i tij i
fshehur është që të kuptojë nëse e ka marrë vendimin e duhur
me përzgjedhjen e atij aktori në atë rol. Për shkak të izolimit në
ishull gjatë dimrit, dy burrat duhet të kontrollojnë frustrimet e
tyre, të cilat ndërthuren në mënyrë konstante me ngjarjen në një
mënyrë të jashtëzakonshme.
A director is preparing a new film. A well-known actor he wants
to engage to play the role of the Father criticizes his screenplay
and the selection of the actor for the role of the Son. The
director invites the “Son” to come to the island of Vis to work on
the screenplay and the role. His hidden agenda is to make sure
that he has made the right choice when choosing him for the
role. Due to the isolation they are confronted with on the island
during winter season, the two men are doomed to come to
grips with their frustrations that are constantly being intertwined
with the plot in a strange way.
57
Nevio Marasović
Nevio Marasović (1983) është regjisor dhe
skenarist. Ai realizoi filmin e parë artistic
të titulluar “Computer Repair” në moshën
16-vjeçare. Pas diplomimit nga shkolla e
mesme në vitin 2002, ai hyri në Akademinë e
Arteve Dramatike në Zagreb. U diplomua nga
Departamenti i Regjisë së Filmit dhe Televizionit,
me filmin artistik të prodhuar në mënyrë të
pavarur, që u titullua “The Shoë Must Go On”, në
vitin 2010. Ky film është shpërblyer me çmime të
shumta ndërkombëtare. Ai është autor i filmit të
animuar të metrazhit të shkurtër, “Run” (2008), i
një numri të madh të reklamave televizive që janë
shpërblyer me çmime dhe është bashkë-autor i
serialit televiziv komik të titulluar “The Instructor”.
“Vis-à-Vis” është filmi i tij i dytë artistik.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Nevio Marasović (1983) is a film director and
screenwriter. He made his first feature-length film
Computer Repair at sixteen. After graduating
from high school in 2002, he enrolled into
the Academy of Dramatic Art in Zagreb. He
graduated from the Department of Film and
TV Directing with an independently produced
feature film The Show Must Go On (2010), which
has received several domestic and international
awards at film festivals. He is also the author of
an animated short film Run (2008), a number
of award-winning TV commercials and the
co-author of a popular TV comedy show The
Instructor. Vis-à-Vis is his second feature film.
2014 Comic Sans
2013 Vis-à-Vis
2010 The Show Must Go On
Programi
Garues
i Filmave të
Metrazhit
të Mesëm
MIDDLE
LENGTH
COMPETITION
PROGRAM
Përderisa të shtënat mbesin
Tant qu’il nous reste
des fusils a pompe
As long as shotguns remain
Papritmas
By chance
Slucajno
Pula
Chicken
Leszczu
Djalli
Devil
Ekspozimi
The Exhibition
Vystava
Më në Fund Në Shtëpi
Finally Home
Njëri nga ata
One of Them
Poacheress
Braconniere
Me Diell
Sunny
Të pafajshmit
The Innocents
Die Unschuldigen
30’ Premiere
Përderisa të shtënat mbesin
Tant qu’il nous reste des fusils a pompe
As long as shotguns remain
Është vapë e madhe. Rrugët janë
çuditshmërisht të zbrazëta. Palmat vuajnë dhe
të shtënat qajnë. Joshua dëshiron të vdesë, por
nuk mund ta lërë vëllain e tij, Maelin, vetëm.
Ndërkohë ai takon bandën – Ajsbergët
It’s damned hot. Streets are oddly empty. Palms
are suffering and shot guns crying. Joshua
wants to die but doesn’t want to leave his brother
Mael alone. Meanwhile he meets with a gang:
The Icebergs.
60
Aktorët / Cast:
Lucas Domejean
Nicolas Mias
Nael Malassagne
Benoit Roux
RegjisorË / DirectorS: Caroline Poggi, Jonathan Vinel
ProducentË / ProducerS: CAnne Luthaud
Marcello Cavagna, Lou Chicoteau
SkenaristË / ScriptwriterS:
Caroline Poggi, Jonathan Vinel
Montazhier / Editor: Vincent Tricon
Tonist / Sound design: Romain Ozanne
Drejtor Fotografie / Director of
Photography: Raphael Vandenbusschex
Dizajni i Produksionit / Production Designer:
Anne Sophie Delseries
Kompania Prodhuese / Production Company: Le
G.R.E.C – Anne Luthaud, Marcello Cavagna
Shteti / Country: Francë/ France
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2014
Caroline Poggi
Caroline Poggi u lind më 1990 në
Ajacclo të Korsikës. Pas tre vjet studimesh në Paris, ajo hyri në studimet
e filmit në Korte (D.U CREATACC),
ku pati rastin të bëjë regjinë e filmit të
parë të metrazhit të shkurtër me titull
“Dogs”, që ishte bashkë-produksion
me Le G.R.E.C. dhe Universitetin e
Korsikës.
Caroline Poggi was born in 1990 in
Ajaccio, Corsica. After three years
studying in Paris, she enters cinema
studies in Corte (D.U CREATACC),
where she directed her first short
film, Dogs, a coproduction le
G.R.E.C. and University of Corsica.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Dogs (2013)
Jonathan Vinel
Jonathan VINEL u lind më 1988 në
Tuluz. Ai është në studime të montazhit në La Femis, shkollë franceze e
filmit, ku ka bërë regjinë e tre filmave
të metrazhit të shkurtër.
Jonathan Vinel was born in 1988 in
Toulouse. He studies editing in La
Femis, French cinema school, where
he directed three short films.
middle length
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Plastique Boy (2009);
We (2010);
Play (2011);
Prince Power Memories (2012)
Tanja Golić
40’ Premiere
Papritmas
By chance / Slucajno
Ky është një tregim nga Aesop. Një burrë i ulur në
plazh numëron valët e detit teksa ato godasin bregun.
Kur ai humbet numërimin e valëve, nervozohet. Një
dhelpër dinake i afrohet burrit duke i thënë: “Zotëri,
cili është qëllimi i inatosjes mbi valët e detit, të cilat
tashmë janë zhdukur? Duhet vetëm t’i harrosh ato që
kanë kaluar dhe të vazhdosh me numërimin e atyre
që po vijnë!” Ky film është homazh për trashëgiminë
industriale dhe vlerësim i thellë ndaj ndërtimit të
marrëdhënieve njerëzore.
Aesop tells this story. A certain man was sitting on
the beach counting the waves as they broke against
the shore. When he lost count of the waves he got
angry and frustrated. A sly fox then approached the
man and said, ‘Good sir, what is the point of getting
angry about the waves that have already gone by?
You need to just put them out of your mind and pick
up counting again where you left off! The film is a
hommage to industrial heritage and a poignant tribute
to the architecture of human relationships.
Aktorët / Cast:
Lana Barić,
Krešimir Mikić
Regjisor / Director: Tanja Golić
Producent / Producer: Tanja Golić
Skenarist / Scriptwriter: Tanja Golić
Montazhier / Editor: Vladimir Gojun
Muzika / Music: Marko Kušpilić
Skenografia / Set Design: Lara Badurina
XHIRUES / Cinematographer: Hrvoje Franjić
Kompania Prodhuese / Production
Company: Hulahop Film and Art Production
Shteti / Country: Kroaci / Croatia
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Tanja Golić u lind më 1973
në Rijekë të Kroacisë. Ajo u
diplomua në Artet Pamore
në Fakultetin e Shkencave
Shoqërore, në vitin 1998
dhe në Regjinë e Filmit dhe
Televizionit në Akademinë e
Arteve Dramatike më 2007.
Prej 1990-ave ajo ekspozon
vepra të mediumeve të ndryshme si video-art, grafikë,
instalacione dhe vepra
eksperimentale. Është autore, skenariste dhe regjisore
e filmave të shkurtër, dokumentarë dhe eksperimental.
Tanja Golić (1973., Rijeka,
Croatia). Graduated Visual
Arts at Faculty of Humanities
and Social Sciences in 1998.
and Film and TV Directing at 61
Academy of Dramatic Arts in
2007. From 1990´s exhibits
videoart, graphics, installations and experimental
works. Author, screenwriter
and director of shorts, documentaries and experimental
films.
FILMOGRAFIA E
REGJISORIT / DIRECTOR’S
FILMOGRAPHY
2013 By Chance,
2006 It’s Not That I
Know, That’s Just The
Way It Is,
2006 Wait, Wait...
2002 Luna,
2001 My Graphics,
1999 Wonderland,
1998 No title,
Ultrasound,
1996 Sea,
1996 Dance
28’ INTERNATIONAL PREMIERE
Pula
Chicken / Leszczu
Tre shokë, një vikend veror pranë liqenit… deri sa
gjërat fillojnë të komplikohen. Duke mos u ndjerë
më aq rehat në shoqëri, shokët kthehen kundër
njëri-tjetrit, fillojnë të veprojnë instiktet e tyre më
të këqija. Përfundimisht problemi i tyre duhet të
zgjidhet. A ka strateg më të mirë ata tre? Një
tregim mbi shoqërinë, besimin dhe fatin.
Three mates. A summer weekend by the lake...
but things start to get a bit complicated. Not
feeling so comfortable together any more, the
friends turn against each other and their worst
instincts let rip. They definitely need to solve their
problem and is there anyone better at strategy
than the three of them? And there we have it. A
story of friendship, trust and fate.
62
Aktorët / Cast:
Wiesław Komasa,
Emil Stasik,
Krzysztof Skonieczny,
Piotr Żurawski,
Maja Bohosiewicz,
Michał Poznański,
Liwiusz Falak,
Michał Mrozek.
RegjisorE / Director: Alexandra Terpińska
ProducentE / Producer: Aleksandra Terpińska
Montazhier / Editor: Przemysław Chruścielewski
Skenografe / Set designer: Zofia Lubińska
Kostumografe / Costumes: Agata Uchman
Zërimi / Sound Design: Marta Kosiorowska
XHIRUES / Cinematographer:
Marcin Łaskawiec
Kompania Prodhuese / Production Company:
Munk Studio - Polish Filmmakers Association and Magic
Production
Shteti / Country: Poloni / Poland
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Alexandra
Terpinska
E diplomuar në psikologji në
Universitetin e Vratislavës,
Aleksandra është në përfundim të studimeve për regji, në
Universitetin e Silesia’s Krzysztof
Kieślowski, në Departamentin e
Radios dhe Televizionit. Është
regjisore dhe skenariste, fituese
e çmimeve prestigjioze për film.
Në vitin 2012, filmi i saj All Souls’
Day, a.k.a. Halloween, fitoi
çmime në festivale të shumta,
si: Krakow Film Festival, Cottbus
Film Festival dhe Polish Film
Festival Los Angeles, si dhe
është nominuar për Çmimin e
Kinematografisë së Pavarur
Polake – Jan Machulski. Në vitin
2009 fitoi çmimin për “Skenarin
më të mirë” dhe në vitin 2010
mori çmimin e “Regjisorit më të
mirë” nga Kodak Student Commercial Competition..
middle length
A graduate in psychology from
the University of Wrocław, Aleksandra is now completing her directing studies at the University
of Silesia’s Krzysztof Kieślowski
Department of Radio and Television. In 2012, her All Souls’ Day,
a.k.a. Halloween, won a number
of awards at film festivals such
as Krakow Film Festival, Cottbus
Film Festival and Polish Film
Festival Los Angeles, as well
as a nomination for the Jan
Machulski Polish Independent
Cinema Award. She won the
Screenplay Award in the Kodak
Student Commercial Competition (2009) and the Best Director
Award (2010).
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2013 Chicken
2012 All Souls’ Day
Lisa Bierwirth
29’ INTERNATIONAL PREMIERE
Djalli
Devil
Mej është një vajzë 14 vjeçare, e rritur nga gjyshërit
e saj në një fshat provincial të Gjermanisë. Edhe pse
jeta e saj është e mbështjellë me një fasadë idilike,
në përditshmëri ajo përballet me rregulla shumë të
ngurta. Në një ditë të nxehtë vere, Mej e nxitur nga
mërzia e jetës në fshat fillon të tregojë interesim ndaj
polakut Piotr, i cili është një djalosh që punon me
babain e tij në shtëpinë e gjyshërve të saj. Mej dhe
Piotr bëhen shumë të afërt me njëri tjetrin. Është një
tregim që fillon me një moment të ndjeshmërisë dhe
përfundon me tradhëti.
May is a 14-year-old girl, raised by her grandparents
in a provincial German village. Behind a seemingly
idyllic facade, rigid structures shape her everydaylife. On a hot summer day, May’s interest in the
Polish boy Piotr, who is doing repair work on her
grandparents’ house with his father, is sparked by
pure boredom. May faces Piotr provocatively at first.
Finally, the two get closer. A story that began with a
brief moment of tenderness ends with betrayal.
Aktorët / Cast:
Nicole Mercedes Muller
Maciej Bak
Ursula Werner
Horst Westphal
Wieslaw Zanowicz
Lilli Eichstadt
Regjisor / Director: Lisa Bierwirth
Producent / Producer: Silvan Zurcher
Skenaristë / Scriptwriter: Hannes Held,
Lisa Bierwirth
Montazhier / Editor: Ninon Liotet, Lisa Bierwirth
Muzika / Music: „Ceremony“ by New Order,
„The Brain that Wouldn’t Die“ by Tall Dwarfs,
„Kidnapping Elain” by John Lourie
Zërimi / Sound Designer: Marcus Grasekamp
XHIRUES / Cinematographer: Markus Koob
Kompania Prodhuese /
Production Company: INIT Production
Deutsche Film and Fernsehakademie Berlin - dffb
Shteti / Country: Gjermani / Germany
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Lisa Bierwirth u lind në vitin
1983 në Hessisch Lichtenau
të Gjermanisë. Prej vitit 2000
deri më 2001 ajo qëndroi në
New York City, ku punoi në
disa Off-Teatro. Më 2001
u shpërngul në Berlin për
të përfunduar shkollën. Ka
punuar si asistente produksioni, asistente montazhe,
përzgjedhëse e ekipit të aktorëve si dhe asistente regjie.
Prej vitit 2006 ajo studion
regjinë e filmit në Kompaninë
Gjermane të Filmit dhe Televizionit (dffb).
Lisa Bierwirth was born in
1983 in Hessisch Lichtenau/Germany. From 2000
until 2001 she spent a year 63
in New York City, where
she has workes in several
Off-Theatres. In 2001 she
moved to Berlin, to finish
school. After that she has
worked as a production
assistant, editing assistant,
casting director/assistant,
as well as a directing
assistant. Since 2006 she
studies film directing at the
German Film and Television Company (dffb).
FILMOGRAFIA E
REGJISORIT / DIRECTOR’S
FILMOGRAPHY
2011 SWEETNESS
2009 FRACHT
2007 GESTERN
2005 STERNE
2004 SHELLIE UND
JOHN
35’ PREMIERE
EkspoziTA
The Exhibition / Vystava
Filmi tregon për një muze të vogël ku nuk ka mbërritur ende “bumi” ekonomik. Duket
sikur koha ka ndaluar në këtë muze kombëtar, një muze i cili duhet të shërbejë si
një dritare për Sllovakinë. Kafshët e balsamosura janë mbuluar me pluhur dhe të tre
punonjësit që punojnë si kujdestarë të ndërtesë masive duken si eksponate të vetë
muzeut. Treshja tragjikomike (Emil Lehota, Ján Slovák dhe Miro Krištofčák) ia kanë
kushtuar tërë jetën punës së tyre. Korridoret e zbrazët të ndërtesë gjigante prej guri
janë bërë si shtëpia e tyre, si edhe kolegët janë bërë familja e tyre. Drejtori i muzeut
(Dana Košická) e ka muzeun nën sqetull dhe në fshehtësi i zbut shqetësimet
e saj lidhur me falimentimin e muzeut me cigare. Një roje i ri (Jan Budař) e
plotëson personelin, duke i vrarë orët e gjata duke ndjekur filma aksion dhe duke
e konsideruar veten si një nga heronjtë e aksionit dhe jo si një roje i zakonshëm.
Ditët në muze zvarriten njëlloj në monotoni deri në ditën e festimit të shumëpritur të
përvjetorit të 30-të të muzeut. Vlera e vërtetë mbështetet në anën vizuale të filmit,
kamera e ndjeshme ka kapur paqen stoike gjithmonë të pranishme të jetës në
muze. Është pikërisht atmosfera pasive që përshkruan një nga ditët e zakonshme
në muze. Edhe pse mund të duket se nuk po ndodh gjë në film, intriga e thjeshtë i
tërheq shikuesit në botën tyre të mbyllur.
RegjisorË / DirectorS: Peter Begányi, Andrej Kolenčík
ProducentË / Producers: Peter Begányi,
Alexandra Boskovičová
SkenaristË / ScriptwriterS: Peter Begányi,
Andrej Kolenčík, Lukáš Sigmund
Montazhier / Editor: Juraj Kákoš
Muzika / Music: Slovenský filharmonický zbor,
Symfonický orchester Česko
Kostumet nga / Costumes by: Erik Ivančík
Tonist / Sound Designer: Peter Mazáček,
Milan Sirkovský, Alexander Bori
Kamera / Cinematographer: Tomáš Stanek Kompania Prodhuese / Production Company:
Piknik Pictures
Shteti / Country: Slovak Republic
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Peter Begányi
Peter Begányi (1980, Košice)
është regjisor sllovak filmash. Ai ka
studiuar në Akademinë e Arteve në
Banska Bystrica dhe u diplomua nga
Departamenti i Dokumentarëve në
Akademinë e Arteve të Aplikuar në
Bratislavë. Është regjisor i filmave dokumentarë Pornoromantika (2006),
Tabolidët – Ky jam unë (2008) dhe
Kombi Erotik. (2009). Filmi i tij i parë
artistik është Ekspozimi (2013).
Përveç prodhimit të filmave ai punon
në projekte televizive dhe reklama.
Peter Begányi (1980, Košice) is a
Slovak film director. He studied at
Academy of Arts in Banská Bystrica
and graduated from the Documentary Department at the Academy
of Performing Arts in Bratislava. He
directed documentaries Pornoromantik (2006), Tabloids – That is me
(2008) and Erotic Nation (2009). His
first fictional movie is The Exhibition
(2013). Besides film production he
works on television projects and
advertising.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2013 Ekspozimi/The
Exhibition,
2009 Kombi erotik /
Erotic Nation,
2008 Tabloidët- Ky jam unë
/ Tabloids - That is me,
2006 Pornoromantttika /
Pornoromantik.
middle length
64
The film tells about a small museum, where the economic boom has not yet arrived.
It appears as if time has stopped in this national museum, a museum which should
serve as a show window for Slovakia. Stuffed animals are covered with dust and
the three employees working as caretakers of the huge building look like the
museum exhibits themselves. The tragicomic threesome (Emil Lehota, Ján Slovák
and Miro Krištofčák) have dedicated their whole life to their job. Empty corridors of
the gigantic stony building make their home and their colleagues have become
their family. The director of the museum (Dana Košická) has the museum under
her wings and secretly soothes her worries about the museum’s bankruptcy with
cigarettes. A young guard (Jan Budař) completes the staff, killing long hours
watching action movies and seeing himself as one of the action heroes rather than
an ordinary guard. Days in the museum drag the same monotonously right until the
day of the long expected celebration of the museum’s 30th anniversary. The real
value rests in the visual side of the movie – the sensitive camera captures the everso-present stoic peace of the life in the museum. It is just this passive atmosphere
which depicts one of the ordinary days in the museum. Even though it might seem
nothing is really going on in the film, the simple plot draws the viewers into its own
closed up world.
Aktorët / Cast:
Jan Budař
Dana Košická
Emil Lehota
Ján Slovák
Miro Krištofčák
Laco Gašpar
Tereza Lukšíková
Kreshnik
Saraci
25’ INTERNATIONAL PREMIERE
Më në Fund Në Shtëpi
Finally Home
Një udhëtim familjar, katër pjesëtarë të një familjeje
bëjnë një rrugë të gjatë për t’u kthyer në shtëpi. Ata
po kthehen nga varrimi i babait të burrit e gjyshit të
fëmijëve. Një udhëtim i lodhshëm, nëpërmjet të cilit,
dalin në pah të gjitha problemet e kësaj familjeje.
Problemi i çiftit në këtë udhëtim trasmetohet edhe te
fëmijët, të cilët mënyrë inkoshente janë mbyllur në
botën e tyre për t’u larguar nga kjo situatë.
A family road trip, four members of a family take a long
journey to return home. They are driving back from the
funeral of the family man’s father and at the same time,
the grandfather of the children. A tiring and tense trip,
through which will come up unpleasant family issues.
The problematic relationship between the couple is
reflected constantly to the children, whom both have
chosen unconsciously to close themselves in their own
world trying to avoid this situation.
Regjisor / Director: Kreshnik Saraci
Shteti / Country: Shqipëri / Albania
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
U diplomua në vitin 2011 në
Akademinë e Arteve në Tiranë,
në Regji të Filmit dhe Televizionit. Në korrik të vitit 2011
ka shkruar dhe ka bërë regjinë
e filmit të metrazhit të shkurtër
me titull “Doors, doors, doors”
me financim dhe produksion
nga Q.K.K, R.T.SH dhe Dicitalb.
Gjatë tetorit 2011, ishte asistent
regjie në filmin artistik të Spartak
Pecanit me titull ADA. Në shkurt
të vitit 2014, ka shkruar skenarin
dhe ka bërë regjinë e filmit të
metrazhit të mesëm me titull
“Finally Home”, të financuar dhe
me produksion nga Q.K.K.
Studied in the Academy of Arts
in Tirana, in Film and Television. 65
Graduated in 2011.In July of
2011, wiriten and directed the
short film “Doors,doors,doors”
financed i produced by Q.K.K. ,
R.T.SH. , Dicitalb. During October of 2011, was first assistant
director in Spartak Pecani’s
feature film Ada. In February
of 2014, written and directed
the medium-length film “Finally
Home” financed and produced
by Q.K.K.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT
/ DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2013 Finally Home
2011 Doors,doors,doors
30’ WORLD PREMIERE
Njëri nga ata
One of Them
Fati në çantën e postierit. Postieri po nis misionin
më të rëndësishëm të jetës së tij. Pasi arrin në një
vendbanim jo të zakontë, ai kërkon personin me
katër gishta për t’ia dhënë porosinë. Fati i tij dhe e
kaluara e banorëve gjendet në çantën e tij
Destiny in a postman’s bag. The postman is about
to start the most important mission of his life. After
reaching to an unusual dwelling, he searches for the
four fingered person to deliver an errand. His fate
and the past of other inhabitants lie in his bag.
66
Aktorët / Cast:
Shkëlqim Islami,
Agron Shala,
Doresa Rexha,
Agron Krasniqi,
Kastriot Saqipi,
Selatin Ademi
Regjisor / Director: Ilirjan Himaj
Producent /Producer: Ilirjan Himaj
Skenarist / Scriptwriter: Ilirjan Himaj
Montazhier / Editor: Latif Hasolli
Muzika / Music: Trimor Dhomi
Zërimi / Sound Designer: Ardian Lokaj
XHIRUES / Cinematographer: Latif Hasolli
Kompania Prodhuese /
Production Company: Tri dritare
Shteti / Country: Kosovo
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2014
Ilirjan Himaj
Ilirjan Himaj u lind në Gjakovë më
3 Mars 1985. Ai ka përfunduar
shkollimin fillor dhe gjimnazin
në Junik. Himaj ka studiuar në
Fakultetin e Arteve, Departamenti
i Pikturës, Bachelor dhe Master.
Në të njëjtin institucion ai ka
përfunduar shkollimin Bachelor dhe
Master në Regjine e Filmit. Tani ai
punon si një shkrimtar, regjisor dhe
një producent filmi në Kosovë.
Ilirjan Himaj is born on 3 March
1985, in Gjakova. He finished his
elementary and gymnasium in
Junik. Himaj studied in Faculty
of art department of painting,
bachelor and master. In the same
institution he has studies bachelor
and master of Film Directing. Now
he is working very successful as
writer, director and producer of film
in Kosovo.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
middle length
NJËRI NGA ATA
RASTI
STONE CASTLE
MULLIRI
PASTRUESI
IN MEMORIAM
MATANË LUMIT
PASQYRA
SHALLI
I FUNDIT
ANA TJETER
Martin
Tronquart
41’ Premiere
Poacheress
Braconniere
Suzanne është e lumtur që jeton jetën që e zgjedh
vetë, pavarësisht nga normat. Nuk është e vetme
në këtë botë, ka të tjerë që të kërcënuar nga liria e
saj e deklaruar, vendosin t’i tregojnë asaj se si janë
gjërat në realitet.
Suzanne is happy as she lives the life she
chooses, irregardless of the norm. Not alone in
the world, there are others who, threatened by her
declared liberty, become determined to show her
the way things really are.
Aktorët / Cast:
Joséphinede Meaux,
Albert Delpy,
Simon Guillemet,
Lise Maussion
Regjisor / Director: Martin Tronquart
Producent / Producer: Alexandre Perrier
SkenaristË / Scriptwriters:
Léa Pernollet, Martin Tronquart
MontazhierË / EditorS:
Franck Nakache, Sarah Ternat
Muzika / Music: Adrien Tronquart
Tonist / Sound Designer:
Arnaud Julien, Philippe Heissler
Kamera / Cinematographer: Laurent Ferrari
Kompania Prodhuese /
Production Company: KIDAM
Shteti / Country: France
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Pas përfundimit të studimeve për histori
dhe sociologji, një shkolle cirku dhe një
diplome për liderët dhe punonjësit e rinj,
Martin fillon të punojë si asistent fotograf
për Hélène Biensa dhe Philippe Matsas. Në
vitin 2003 atij i ofrohet një punë si asistent
rekuizitier në filmin artistik të Jean-Paul
Salomé, Arsène Lupin dhe më pas tek Marie
Antoinette i Sofia Coppola. Pastaj ai fillon
të punojë si rekuizitier në filma të tjerë si Le
bruit des gens autour të Diastème ose The
woman in the fifth të Pawel Pawlikowski.
Në të njëjtën kohë ai fillon të shkruajë dhe
të bëjë regjinë në filma të shkurtër, aktron
në filma dhe shfaqje teatrale dhe punon
rregullisht si këshilltar në një kamp. Në vitin
2011, ai takohet më kompaninë e prodhimit
të filmave KIDAM që prodhoi filmin e tij
me metrazh të shkurtër Four doves on
the aerial, të përzgjedhur në festivalin e
përbotshëm të filmit të shkurtër në Toronto
dhe në festivalin Off-Courts në Trouville.
Dy vite më pas, përsëri me Kidam, ai bëhet
regjisor i një filmi me metrazh të mesëm,
Poacheress, të shkruar me Léa Pernollet
dhe me interpretimin e Lise Maussion. Disa
fëmijë luajnë në film. Ai tashti po punon për
filmin e tij të parë artistik.
67
After history and sociology studies, a circus
school and a diploma for youth leaders
and workers, Martin starts working as an
assistant photographer for Hélène Biensa
and Philippe Matsas. In 2003, he is offered
a job as assistant property master on
Jean-Paul Salomé’s feature film Arsène
Lupin and, later, on Sofia Coppola’s Marie
Antoinette. Then he begins to work as a
property master on other features such
as Le bruit des gens autour by Diastème
or The woman in the fifth by Pawel
Pawlikowski. At the same time, he starts
writing and directing short films, acts in
movies and theatre plays, and regularly
works as a camp counselor. In 2011, he
meets the film production company KIDAM
which produces his short film Four doves on
the aerial, selected at the Worldwide short
film festival in Toronto and at the festival
Off-Courts in Trouville. Two years later, still
with Kidam, he directs a medium-length
film, Poacheress, written with Léa Pernollet
and starring Lise Maussion. Several children
play in the movie. He is now working on his
first feature film.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2013 Braconnière (Poacheress),
2011 Quatre colombes sur l’antenne
télé (Four doves on the areal),
30’ Premiere
Me Diell
Sunny
Hajo është 19 vjeç dhe një baba fare i ri. Tani, në
vend që të kënaqet me miqtë e tij, ai kujdeset për
të birin. Por Hajo është mërzitur duke ndërruar
pelena dhe duke luajtur rolin e një nëne. Ai do të
punojë e të fitojë para. Hajo ka një plan, i cili vë në
rrezik fëmijën e tij.
Aktorët / Cast:
Vincent Krüger,
Paula Kroh,
Edin Hasanovic,
Thorsten Merten,
Vladislav Grakovski
Hajo is 19 and a brand-new dad. Now, instead of
kicking it with his friends he takes care of his son.
But Hajo is done changing diapers and playing
mommy. He wants to work and make money. Hajo
has a plan, but it involves putting his child at risk.
Skenari / Script, Director: Barbara Ott
Kamera / Cinematography: Falco Lachmund
Muzika / Music: Jasmin Reuter
Tonist / Sound Designer: Joh Weigerber
Montazhier / Editor: Gregory Schuchmann
Projektues i prodhimit / Production
Design: Stefanie Hinterauer
Producent / Producer: Nicole Springstubbe,
Simon Rühlemann
Bashkëproduksoni / Co-Production:
SWR, BR, ARTE
Kompania Prodhuese / Production
Company: Filmakademie Baden-Württemberg
Shteti / Country: Germany
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
68
Barbara Ott
Barbara Ott është lindur në vitin
1983 në Tirschenreuth, Gjermani.
Ka udhëtuar shumë në Zelandën
e Re. Është përfshirë në disa
produksione filmash në vitin 2003.
Ka punuar në profesion të lirë si
ndihmës regjisore dhe garderobiere për televizione të ndryshëm
dhe kinema në Gjermani dhe
jashtë saj nga viti 2004 deri në
vitin 2006. Ka studiuar për regji të
filmave artistikë në Filmakademie
Baden-Wuerttemberg 2006-2013.
U diplomua në vitin 2013 me filmin
“Me Diell” dhe tashmë jeton dhe
punon si skenariste dhe regjisore
në profesion të lirë në Berlin.
Barbara Ott was born 1983 in
Tirschenreuth, Germany. Extensive travels in New Zealand.
Interned with several film productions in 2003. Freelanced as
assistant director and set dresser
for various TV and theater films
in Germany and abroad from
2004 to 2006. Studied Directing/
Feature Film at the Filmakademie
Baden-Wuerttemberg from 2006
to 2013. She graduated in 2013
with SUNNY and now lives and
works as freelancing scriptwriter
and director in Berlin.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
middle length
2013 Mamaja dhe babai/
Mama i Tata
2013 Çeku/Czech
2013 Me Diell/Sunny
2010 Beelzebub/Beelzebub
2010 Si Elefantët në Alpe/Wie
Elefanten in den Alpen
2009 Zogu i vdekur/Vogel.tot
2006 Motra/Geschwister
2005 Biri i humbur/Der verlorene Sohn
Oskar
SuloWski
36’ Premiere
Të pafajshmit
The Innocents
Die Unschuldigen
Jakubi 6-vjeçar po rritet me të ëmën Helena. Ajo është
një korriere e drogës që punon për shpërndarësin
Milan. Dëshira e Helenës duket se më në fund po
realizohet: Një baba. Një burrë. Një boshllëk i mbushur.
Ndërkohë Helena është në një rrugëtim për të, Milani
duhet të kujdeset për Jakubin. Helena rri e heshtur,
mundohet të mos mendojë për traumën e të birit nën
kujdesin e Milanit dhe merr mbidozë. Disa javë më
pas Helena viziton Jakubin në një shtëpi që e kishte
birësuar. Pastaj ajo largohet.
Six-year old Jakub is growing up with his mother
Helena. She is a drug courier working for the dealer
Milan. Helena’s longing seem to finally be answered: A
father. A man. An emptiness filled. While Helena is on
the road for him, Milan has to babysit Jakub. Helena
keeps silent, tries not to think about her son’s trauma in
Milan’s care, and overdoses. Weeks later Helena visits
Jakub at a foster home. Then she flees.
Aktorët / Cast:
Clemens Schick,
Juri Winkler
Regjisor / Director: Oskar Suloëski
Producentë / Producer: Viktoria Stolpe,
Simon Rühlemann
Skenarist / Scriptwriter: Roderick Ëarich
Montazhier / Editor: Robert Stuprich
Muzika / Music: Hannah von Hübbenet
Tonist / Sound Designer: Dominik Leube
Kamera / Cinematograph: Roland Stuprich
Kompania prodhuese / Production
Company: Filmakademie Baden-Ëürttemberg
Production
Shteti / Country: Gjermania / Germany
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Oskar Sulowski u lind në 1987
në Munich nga një familje
emigrantësh polakë. Ai mbaroi
shkollën në vitin 2006 dhe ka
realizuar disa trajnime në filma
dhe televizione. Aktualisht ai
studion për regji dramatike
në Filmakademie BadenWürttemberg.
Oskar Sulowski was born
in 1987 in Munich to polish
immigrants. He completed
school in 2006 and completed
various internships in film
and television. He currently
studies dramatic film at
the Filmakademie BadenWürttemberg.
FILMOGRAFIA E
REGJISORIT / DIRECTOR’S
FILMOGRAPHY
2013 Të Pafajshmit/ Die
Unschuldigen
2013 Dashuria/Liebe
2009 Munich-Berlin/
München-Berlin
2008 NPL ‘83/NPL ‘83
69
Projeksione
Speciale
Special
Screening
ADA
Nimfomaniakja Vol I/II
Nymphomaniac Vol I/II
Philomena
Plisi
The Hat
E bukura dhe bisha
La Belle et la Bete
Beauty and the Beast
Bukuria Madhështore
La Grande Bellezza
The Great Beauty
Tomka DheShokët e Tij
Tomka and His Friends
96’ INTERNATIONAL PREMIERE
ADA
Aktorët/Cast:
Reshat Arbana
Lira Blakaj
Eni Cani
Elvira Diamanti
Mario Elezi
Astrit Hasanaj
Klodian Hoxha
Afrim Muqaj
Ndriçim Xhepa
72
SPECIAL
SCREENING
Regjisorët / Directors: Spartak Pecani
ProducentË / Producers: Harvey Ascott
Jamie Donoughue, Nehat Fejza, Agim Halili Skenarist / Scripwriter: Matt Maude
Montazhier / Editor: Joshua Callis-Smith
Kostumografe / Costume Designer: Gerta Oparaku
Zërim / Sound Design: Giza Berisha
XHIRUES / Cinematographer: Steven Wyatt
Kompania Prodhuese / Production Company:
Concordia Pictures, Left Eye Blind, SAE Trimex
Shteti / Country: Shqipëri / Albania
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Një vajzë e re ulet në tavolinën e marrjes në pyetje në
stacionin policor. Duart e saja janë të lidhura, në fytyrën e
saj shohim gjak të terur. Një inspektor është i ulur përballë
saj, ai po e incizon. Ajo është e akuzuar për vrasje, ka
dëshmi; armë e zbrazët në dorën e saj, gjak në mur.
Shumë trupa të larguar nga rruga. Duhet përgjigje për dy
pyetje. Pse? Si?
A young girl sits at the interrogation table of a police
station. Her hands are cuffed. There is dried blood on
her face. An inspector sits opposite her. He is recording
her. She is charged with murder, firm proof; gun in hand,
chambers empty, blood on the wall. There are many
bodies freshly removed from the street. There are two
questions that need answering. Why? How?
73
Spartak Pecani
Spartak Pecani u lind më 27 maj 1952 në Tiranë, Shqipëri. Ka studiuar aktrimin dhe regjinë në
Universitetin e Tiranës prëj 1970 deri 1972. Prej viteve 1972-76 ai ndoqi studimet diplomike në regjinë
e filmit, në Universitetin I.A.T.C në Bukuresht të Rumanisë. Pecani ka bërë regjinë e gjashtëmbëdhjetë
filmave artistikë të metrazhit të gjatë, dokumentarë, filma të metrazhit të shkurtër dhe seriale komike
televizive. Pecani poashtu ka qenë producent i shtatë filmave artistikë, dokumentarë, filma të metrazhit të
shkurtër dhe produksione televizive të regjisorëve të tjerë.
Spartak Pecani was born in 27 May 1952, in Tirana, Albania. He studied acting and directing in the
University of Tirana from 1970 till 1972. From 1972-76 he pursued graduate studies in film directing in
the university I.A.T.C. in Bucharest, Romania. Pecani went on to direct sixteen feature length fiction films,
documentaries, shorts and a long-running comedy TV series. Pecani has also produced seven feature
films for other director’s as well as documentaries, shorts and television work.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Ada
Sekretet
Përdhunuesit
Vazhdojmë me Bethovenin
(Short)
Enigma
Vetmi
Treni niset më shtatë pa
pesë
Fjalë pa fund
Shirat e vjeshtës
Kohë e largët
Si gjithë të tjerët
Ne vinim nga lufta
Një gjeneral kapet rob
Streha e re
240’ Premiere
Nimfomaniakja Vol I/II
Nymphomaniac Vol I/II
Aktorët/Cast:
Charlotte Gainsbourg
Stellan Skarsgård
Stacy Martin
Shia LaBeouf
Christian Slater
Jamie Bell
Uma Thurman
Willem Dafoe
Mia Goth
74
SPECIAL
SCREENING
Regjisor / Director: Lars von Trier
ProducentË / Producers: Louise Vesth
Producentë ekzekutiv / Executive producers: Peter
Aalbæk Jensen, Marie Gade Denessen, Peter Garde
Bashkë-ProducentË / Co-Producers: Marianne Slot
Bert Hamelinck, Madeleine Ekman
Skenarist / Scriptwriter: Lars von Trier
Udhëheqës për efektet vizuele / Visual effects
supervisor: Peter Hjorth
Montazhier / Editor: Molly Malene Stensgaard
Zërimi / Sound Designer: Kristian Selin Eidnes Andersen
XHIRUES / CinematographER:
Manuel Alberto Claro, DFF
Kostumograf / Costumes DESIGNER: Manon Rasmussen
Kompania Prodhuese / Production Company:
Zentropa Entertainments
Shteti / Country: Danimarka / Denmark
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
“Nimfomaniakja” është tregimi i egër dhe poetik i jetës së një
gruaje, prej lindjes deri në moshën 50 vjeçare. Ngjarje që tregohet
nga kryepersonazhi, e vetë-diagnostifikuar si nimfomaniake, Joe
(Charlotte Gainsbourg).Në një mbrëmje të ftohtë dimri, beqari i
pashëm, Seligman (Stellan Skarsgård), gjenë Joe-n të rrahur në
një rrugicë. Ai e dërgon atë në shtëpinë e tij, ku kujdeset për plagët
e saja ndërkohë që e pyet për jetën e saj. Ai dëgjon me vëmendje
Joe-n përderisa ajo rikujton historinë e zgjeruar dhe shumëdimensionale të jetës së saj.
NYMPHOMANIAC is the wild and poetic story of a woman’s
journey from birth to the age of 50 as told by the main character,
the self-diagnosed nymphomaniac, Joe (Charlotte Gainsbourg).
On a cold winter’s evening the old, charming bachelor, Seligman
(Stellan Skarsgård), finds Joe beaten up in an alley. He brings her
home to his flat where he cares for her wounds while asking
her about her life. He listens intently as Joe over the next 8
chapters recounts the lushy branched-out and multifaceted story
of her life, rich in associations and interjecting incidents.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT
/DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Lars von Trier
Lars von Trier (lindur më 1956) është bashkë-themeluesi i produksionit danez Zentropa si
dhe një nga themeluesit e lëvizjes Dogma Daneze në vitet 1990. Filmat e Lars von Trierit janë
shpërblyer me çmime në mbarë botën. Në to përfshihen çmimet në Festivalin e Kanës; Palme
d’Or për filmin Dancer in the Dark, Grand Prix du Jury për Breaking the Waves, çmimin e
Aktores më të Mirë për rolin e Charlotte Gainsbourg në Antichrist, si dhe çmimin e Aktores më
të Mirë për rolin e Kirsten Dunst në filmin Melancholia.
Lars von Trier (born 1956) is the co-founder of the Danish production company Zentropa as
well as one of the founders of the Danish Dogma movement in the 1990s. Lars von Trier’s films
have won prizes worldwide. These include many of the major awards at Cannes Film Festival;
The Palme d’Or for Dancer in the Dark, the Grand Prix du Jury for Breaking the Waves, the
Best Actress award for Charlotte Gainsbourg’s performance in Antichrist, as well as the Best
Actress award for Kirsten Dunst’s performance in Melancholia.
2011 Melancholia
2009 Antichrist
2007 Occupations (short
subject)
2006 The Boss of It All
2005 Manderlay
75
2003 Dogville
2003 The Five
Obstructions
2001 D-Day
2000 Dancer in the Dark
1998 The Idiots
1997 The Kingdom II
1996 Breaking the Waves
1994 The Kingdom
1994 The Teacher’s Room
1991 Europa
1988 Medea
1987 Epidemic
1984 The Element of
Crime
1982 Images of Relief
1981 The Last Detail
1980 Nocturne
1979 Menthe – la
Bienheureuse
1977 The Orchid
Gardener
98’ Premiere
Philomena
Aktorët/Cast:
Judi Dench,
Steve Coogan,
Sophie Kennedy Clark
76
SPECIAL
SCREENING
Regjisor / Director: Stephen Frears
ProducentË / Producers: Steve Coogan
Tracey Seaward, Gabrielle Tana
Skenarist / Scriptwriter: Steve Coogan, Jeff Pope
Montazhier / Editor: Valerio Bonelli
Muzika / Music: Alexandre Desplat
Kostumografia / Costume Design by: Consolata Boyle
XHIRUES / Cinematograph: Robbie Ryan
Kompania Prodhuese / Production Company:
Weinstein Company, Yucaipa Films, Pathé
Shteti / Country: MB / UK
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Bazuar në librin hulumtues të vitit 2009 të korrespodentit të BBC-së, Martin
Sixsmith “Fëmija i humbur i Filomena Li”, filmi “Philomena” përqendrohet në
vështirësitë nëpër të cilat kalon Philomena Lee (rolin e së cilës e luan Judi
Dench) e cila e braktisë foshnjen e saj jashtë-martesore, vetëm se lindja e
tij është në kundërshtim me rregullat e komunitetit irlandez-katolik. Sipas
doktrinës katolike, ajo duhet të nënshkruajë një kontratë që ia ndalon asaj të
ketë informacione mbi vendndodhjen e të birit. Pasi që krijon familje ne Angli
disa vjet pas kësaj ndodhie dhe pasi që vazhdon jetën e saj normale, Lee
takon gazetarin Sixsmith (Coogan), të cilit ajo vendos t’ia zbulojë historinë për
të birin e saj të humbur para shumë kohësh.
Based on the 2009 investigative book by BBC correspondent Martin
Sixsmith, The Lost Child of Philomena Lee, PHILOMENA focuses on
the efforts of Philomena Lee (Dench), mother to a boy conceived out of
wedlock - something her Irish-Catholic community didn’t have the highest
opinion of - and given away for adoption in the United States. In following
church doctrine, she was forced to sign a contract that wouldn’t allow for
any sort of inquiry into the son’s whereabouts. After starting a family years
later in England and, for the most part, moving on with her life, Lee meets
Sixsmith (Coogan), a BBC reporter with whom she decides to discover her
long-lost son.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT
/DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Stephen Frears
Stephen Arthur Frears i lindur më 20 qershor 1941, është regjisor anglez. Frears pasi mbaroi edukimin
në shkollën Gresham prej 1954-1959, studioi juridik në Kolegjin Trinity të Kembrixhit, prej 1960-1963.
Pas diplomimit, Frears ka punuar si asistent-regjisor në filmat “Morgan!” dhe “If…”, por kaloi karrierën e
hershme të tij më së shumti duke punuar në televizionin BBC dhe në sektorin e marketingut. Frears ka
dhënë kontribut me punën e tij në serialet antologjike “Play for Today” nga BBC, si dhe ka realizuar seri të
shfaqjeve të Alan Bennett-it për LWT, duke marrë përgjegjësinë të punojë në galeri në “The Old Crowd”
përderisa Lindsay Anderson punonte me aktorët. Frears jeton në Londër me bashkëshorten e tij, piktoren
Anne Rothenstein dhe dy fëmijët Frankie dhe Lola.
Stephen Arthur Frears (born 20 June 1941) is an English film director. Frears was educated at Gresham’s
School from 1954 to 1959, and later went on to study law atTrinity College, Cambridge, from 1960 to
1963. After graduating from Cambridge, Frears worked as an assistant director on the films Morgan!
and if...., but spent most of his early directing career in television mainly for the BBC, but also for the
commercial sector. Frears contributed to several high-profile anthology series such as the BBC’s Play
for Today, and produced a series of Alan Bennett’s plays for LWT, taking responsibility for working in
the gallery on The Old Crowd while Lindsay Anderson worked with the actors. Frears currently lives in
London with his wife, the painter Anne Rothenstein, and his two younger children Frankie and Lola.
2013 Philomena
2012 Lay the Favorite
2010 Tamara Drewe
2009 Cheri
77
2006 The Queen
2005 Mrs Henderson
Presents
2002 Dirty Pretty Things
2000 Liam
2000 High Fidelity
1998 The Hi-Lo Country
1996 The Van
1996 Mary Reilly
1993 The Snapper
1992 Hero
1990 The Grifters
1988 Dangerous Liaisons
1987 Sammy and Rosie
Get Laid
1987 Prick Up Your Ears
1985 My Beautiful
Laundrette
1984 The Hit
1979 Bloody Kids
1971 Gumshoe
15’ WORLD PREMIERE
Plisi
The Hat
78
Regjisor / Director: Gjon Marku
Producent / Producer: Luan Kantarxhiu
Skenarist / Scriptwriter: Gjon Marku
Kompania Prodhuese / Production Company:
Arel Productions
Shteti / Country: Kosovë / Kosovo
SPECIAL
SCREENING
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2014
Diku në Nju Jork jeton një plak shqiptar, i cili asnjëherë nuk e heqë
plisin. Një natë, ai ka një ankth: era ia merr plisin dhe ai shndërrohet
në një krijesë të çuditshme lakuriqe. Për këtë arsye, ai vendos që t’u
tregojë nipërve të tij, përse ka plisi një rëndësi aq të veçantë për të. Ai
iu tregon për nënën e tij, për sakrificat që ajo i ka bërë vetëm që të mos
ndahet kurrë nga djali i saj dhe për rëndësinë e ditës kur nëna e tij ia
dhuroi këtë plis.
Somewhere in New York city lives an old Albanian man who never
takes off his plis (a white traditional Albanian hat). After having a
nightmare that he turned in to a naked bizarre creature because
the wind blew his hat off, he decides to tell his grandchildren why
that hat means so much to him. He tells the story about his mother,
and her struggle to not be separated from him as a child, and
significance of the day when she give him his plis.
79
Gjon Marku
FILMOGRAFIA E
REGJISORIT /DIRECTOR’S
FILMOGRAPHY
Gjon Marku ka përfunduar studimet në Universitetin Beogradit, në Fakultetin e Arteve, ku u diplomua
në kinematografi për filma të animuar më 1984. Më 1998 ai u diplomua nga Kolegji Viktoria CDI në
Kanadë, për dizajn grafik. Ai ka punuar si animator në tv serialet si “Dex Hamillton” dhe “Will dhe
Dewitt”.
2008 Dex Hamillton
2004 Will and Dewitt
Gjon Marku finished his studies at Beograd’s University on Faculty of Arts and earned a degree
in cinematography for animated films in 1984. In 1998 he graduated from CDI College Victoria
Canada and earned a degree in graphic design. He worked as flash animator in TV shows as “Dex
Hamillton” and “Will and Dewitt”.
112’ Premiere
E bukura dhe bisha
La Belle et la Bete
Beauty and the Beast
Aktorët/Cast:
Vincent Cassel
Léa Seydoux
André Dussollier
Eduardo Noriega
Myriam Charleins
Audrey Lamy
Sara Giraudeau
Jonathan Demurger
Nicolas Gob
Louka Meliava
Yvonne Catterfeld
80
SPECIAL
SCREENING
Regjisor / Director: Christophe Gans Producent / Producer: Richard Grandpierre
Bashkë-procuentë / Co-Producers: Romain Le Grand
Henning Molfenter, Christoph Fisser, Charlie Woebcken
SkenaristË / ScriptwriterS: Christophe Gans,
Sandra Vo-Anh
Montazhier / Editor: Sébastien Prangère
Muzika / Music: Pierre Adenot
Zërimi / Sound Designer: Roland Winke, Nicolas Becker
Ken Yasumoto, Cyril Holtz
Dizajni i produksionit / Production Design:
Thierry Flamand A.D.C
Kostumograf / Costume DesignER: Pierre-Yves Gayraud
XHIRUES / CinematographER:
Christophe Beaucarne A.F.C – S.B.C
Kompania Prodhuese / Production Company:
Eskwad, Pathé, TF1 Films Production
Shteti / Country: France Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Ngjarja ndodh në vitin 1810. Pas humbjes së pasurisë në një aksident
në det, një tregtar i shkatërruar duhet të tërhiqet në fshat, me gjashtë
fëmijët e tij. Ndër ta është edhe Belle, vajza e tij më e vogël, e cila
është një fëmijë plot shend e verë. Në një udhëtim të lodhshëm,
tregtari zbulon mbretërinë e magjishme të Bishës, i cili e dënon atë me
vdekje për vjedhje të një trëndafili. Belle, fajëson veten për fatkeqësinë
familjare, prandaj vendosë të sakrifikojë veten në vend të babait të saj.
Sidoqoftë, në pallatin e Bishës, Bellen nuk e pret vdekja, por një jetë
e veçantë magjie, gëzimi dhe melankolie. Çdo pasdite, Belle ha darkë
bashkë me Bishën. Gradualisht ata fitojnë besim tek njëri-tjetri. Edhe
pse Belle nuk e ka të lehtë jetesën me një bishë, ajo mundohet që të
zgjidhë enigmën prapa Bishës. Natën, ai i paraqitet asaj në ëndrra.
Belle mëson për tragjedinë që i kishte ndodhur këtij princi të bukur,
të shndërruar në Bishë. Vetëm me guxim dhe zemër të hapur, Belle
triumfon ndaj rrezikut. Ajo arrin të lirojë Bishën nga magjia e zezë dhe
zbulon dashurinë e vërtetë.
1810. After losing his fortune at sea, a ruined merchant is forced to
retire to the countryside with his six children. Among them is Belle,
his youngest daughter, who is full of joy and grace. On an arduous
journey, the Merchant discovers the magical realm of the Beast, who
sentences him to death for stealing a rose. Belle, who blames herself
for her family’s terrible misfortune, decides to sacrifice her life in place
of her father’s. However, it isn’t death that awaits Belle in the Beast’s
castle, but rather a peculiar life of magic, joy and melancholy. Each
evening, Belle joins the Beast for dinner. They gradually come to know
and trust each other, like two strangers that everything conspires to
keep apart. Even as Belle fights off his advances, she tries to unravel
the riddles of the Beast and his domain. At night, fragments of the
Beast’s past come to her in dreams. From the tragic story they tell,
she learns that this wild and solitary creature was once a handsome
prince. Armed with only her courage and her open heart, Belle
triumphs over danger. She succeeds in releasing the Beast from the
evil spell, and discovers true love.
81
Christophe Gans
Christophe Gans, i lindur më 11 mars 1960 në Antibes të Francës, është regjisor, skenaris dhe producent
i specializuar në filma horror, fantazi dhe adaptime të lojërave kompjuterike. Si adoleshent, ai kaloi kohën
duke krijuar filma me shokë, që si temë kishin Kung Fu-në. Më pas ai ndoqi shkollën e filmit Idhec, ku
realizoi filmin e tij të parë të metrazhit të shkurtër të titulluar Silver Slime. Kaloi një kohë si kritik i filmit,
deri në angazhimin e tij të radhës si bashkë-regjisor i filmit artistik të titulluar “Necronomicon”. Filmi i tij 29
milion dollarësh me titull “Brotherhood of the Wolf” arriti sukses botëror, duke fituar më shumë se 70 milion
dollarë në kinema botërore dhe poashtu u bë filmi i dytë francez me më së shumti fitim në SHBA prej vitit
1980. Përpos punës si regjisor, ai vazhdoi edhe me “punën e zemrës” - si krijues i lojërave kompjuterike,
siç është rasti me përshtatjen e filmit “Silent Hill” në lojë.
Christophe Gans (born 11 March 1960 in Antibes, France) is a French film director, writer, and producer
who specializes inhorror, fantasy movies and video game adaptations. As a teenager, he spent much
time creating kung fu-themed Super 8 movies with his friends. He later went on to attend the French film
school Idhec, where he created his first short film, Silver Slime. He later spent time as a film critic before
co-directing his first film, Necronomicon. His $29 million-budgeted film Brotherhood of the Wolf was a
worldwide success, grossing over $70 million in theaters worldwide; it also became the second-highestgrossing French-language film in the United States since 1980. He went on to create his “labor of love”,
the video game adaptation Silent Hill.
FILMOGRAFIA E
REGJISORIT /DIRECTOR’S
FILMOGRAPHY
2014 Beauty and the
Beast
2006 Silent Hill
2004 Saint Ange
2001 Brotherhood of
the Wolf
1995 Crying Freeman
1993 Necronomicon
1981 Silver Slime
142’ Premiere
Bukuria Madhështore
La Grande Bellezza
The Great Beauty
Aktorët/Cast:
Toni Servillo
Carlo Verdone
Sabrina Ferilli
Carlo Buccirosso
82
SPECIAL
SCREENING
Regjisor / Director: Paolo Sorrentino
ProducentË / Producers: Nicola Giuliano, Francesca Cima
SkenaristË / ScriptwriterS: Paolo Sorrentino,
Umberto Contarello
Montazhier / Editor: Cristiano Travaglioli
Muzika / Music: Lele Marchitelli
XHIRUES / CinematographER: Luca Bigazzi
Kompania Prodhuese / Production Company:
Indigo Film, Medusa Film, Babe Film
Shteti / Country: Itali / Italy
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Pasi i mbush 65 vjet, Jep Gambardella, një intelektual në moshë dhe njëherë shkrimtar, vendos të përkushtohet në kërkim të domethënies së jetës.
Në prapavijë të Romës së mistershme dhe të mrekullueshme, protagonist
ynë gradualisht zbulon bukurinë nën mbulesën monotone dhe të zbrazët të
jetës sonë, në mesin e mëkatarëve. Në vazhdim të një nate të mërzitshme,
në çarshafët e një gruaje të pasur, egocentrike dhe të mërzitshme nga
Milani, Jep vendosë të qëndrojë në një jetë më të qetë, mirëpo disa takime
të rastit do ta bëjnë që t’i ndryshojë prioritetet. Një stripizere në prag të
shkatërrimit, ish-bashkëshorti i të dashurës së tij të parë, një magjistar i
çuditshëm dhe një shenjëtor i gjallë, prej një realiteti të largët, do të bëjnë
që ai shumë shpejt të zbulojë BUKURINË E MADHE të veten.
After his 65th birthday, Jep Gambardella, an aging intellectual and
one-time writer, decides to dedicate his life to the search of a meaning.
On the background of a mysterious and wonderful Rome, our main
character slowly rediscovers beauty under the monotonous, empty shell
of a lifetime between sinners. Following a boring night spent between
the sheets of a boring and egocentric rich woman from Milan, Jep
decides to stick on a quieter quality of life, but several, casual, meetings
will force him to reconsider his priorities. A stripper on the verge of
breakdown, the ex-husband of his first love, a bizarre magician and a
living Saint from a far away reality, will soon allow Jep to discover his
own, personal, Great Beauty.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT
/DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Paolo Sorrentino
Paolo Sorrentino u lind në Napoli më 31 maj 1970. Ai fillimisht u angazhua si skenarist, në filmin “Polvere di Napoli” që u
publikua më 1998. Filmi i tij i parë artistik është “L’uomo in più”, për të cilin u shpërblye me çmimin Nastro D’Argento. Ai u
bë i famshëm ndërkombëtarisht më 2004, me trillerin e tij të titulluar “Pasojat e dashurisë” (Le conseguenze dell’amore)
që u shpërblye me shumë çmime dhe u nominua për çmimin Palme D’Or në Festivalin e Filmit të Kanës më 2004. Filmi
i ardhshëm artistik i Sorrentinos, “Miku familjar” (L’amico di famiglia), u shfaq në Fesitvalin e Filmit të Kanës në maj dhe
në Festivalin e Filmit të Londrës në tetor të vitit 2006. Sorrentino bëri poashtu një paraqitje si aktor në filmine Nanni
Morettit “Il caimano” që u shfaq gjithashtu në Festivalin e Filmit të Londrës më 2006. Filmi i radhës i Paolo Sorrentinos,
“Il Divo” është një biopsi dramatike e politikanin kontraverz Italian Xhulio Andrenoti. Ky film artistik, që u shpërblye me
çmimin e Jurisë në Festivalin e Filmit në Kanë, bashkon Sorrentinon me yllin e filmit “Pasojat e Dashurisë”, Toni Servijo,
i cili luan rolin e Andreottit. Më 2009, Paolo Sorrentino shkroi skenarin e verzionit filmic të veprës “Ti prendo e ti porto
via” të Niccolo Ammanitit. Filmi me titull “This Must Be the Place” shënoi prezantimin e parë të regjisorit italian me një
film në gjuhën angleze. Skenari i këtij filmi ishte bashkëpunim në mes të Sorrentinos dhe Umberto Contarello, dhe filmi
pati premierën në Festivalin e Filmit të Kanës më 2011. Filmi i realizuar në vitin 2013 me titull “The Great Beauty” fitoi
çmimin Oskar për “Filmin më të mirë të huaj” më 2014. Poashtu u shpërblye me çmimin BAFTA për film jo-anglisht, për
të njejtën kategori fitoi çmimin Golden Globe dhe është nominuar për çmimin Palme D’Or në Kan 2013. Poashtu u shpall
“Filmi më i Mirë” dhe “Regjisori më i Mirë” në European Film Awards 2013.
Sorrentino was born in Naples in 31st May 1970. His first film as screenwriter, Polvere di Napoli, was released in 1998.
His feature-length debut was L’uomo in più, for which he was awarded the Nastro D’Argento prize. He achieved
international recognition in 2004 for his thriller, The Consequences of Love (Le conseguenze dell’amore) which won
many awards and was nominated for the Palme D’Or at the2004 Cannes Film Festival.[1] Sorrentino’s next feature,
The Family Friend (L’amico di famiglia), was shown at the Cannes Film Festival in May and the London Film Festival in
October 2006. Sorrentino made his acting debut with an appearance in Nanni Moretti’s film The Caiman (Il caimano),
which was also shown at the 2006 London Film Festival. Sorrentino’s following film, Il Divo, is a dramatised biopic of
Giulio Andreotti, the controversial Italian politician. The feature, which won the Prix du Jury at Cannes Film Festival,
sees Sorrentino reunited with The Consequences of Love star, Toni Servillo, who plays the part of Andreotti.In 2009,
Sorrentino wrote the screenplay for a film version of Niccolò Ammaniti’s Ti prendo e ti porto via (Steal You Away). This
Must Be the Place marked the English-language feature debut of the Italian filmmaker. The film was co-written by
Sorrentino and Umberto Contarello and premiered in competition at the 2011 Cannes Film Festival. His 2013 film The
Great Beauty won the Oscar for Best Foreign Language Film in the 2014 Academy Awards. It won BAFTA award for
Best Film Not in the English Language in the 67th British Academy Film Awards. It also won the Golden Globe for Best
Foreign Language Film and was nominated for the Palme d’Or at the 2013 Cannes Film Festival. The film also received
several accolades at the 2013 European Film Awards, including “Best Film” and “ Best Director” for Sorrentino.
2013 The Great Beauty
2011 In the Mirror (Short)
2011 This Must Be the
Place
2010 Napoli 24
(Documentary)
2009 L’Aquila 2009 - Cinque
registi tra le macerie
2009 La partita lenta
83
(Short)
2008 Il divo: La
spettacolare vita di
Giulio Andreotti
2006 The Family Friend
2004 Sabato, domenica e
lunedì (TV Movie)
2004 Giovani talenti
italiani (Video)
2004 The Consequences
of Love
2002 La primavera del
2002 - L’Italia protesta,
l’Italia si ferma (Video
documentary)
2001 La notte lunga
(Short)
2001 One Man Up
1998 L’amore non ha
confini (Short)
1994 Un paradiso (Short)
Tomka Dhe
Shokët e Tij
Tomka and
His Friends
Aktorët/Cast:
Enea Zheku,
Herion Mustafaraj,
Genci Mosho,
Artan Puto,
Selma Sotillari,
Fluranc Ilia,
Sotiraq Çili,
Pavlina Oça,
Zehrudin Dokle
84
RegjisorE / Director: Xhanfise Keko
Producent / Producer: Kinostudio “Shqipëria e re”
Skenarist / Scriptwriter: Nasho Jorgaqi
MontazhierE / Editor: Shpresa Papapavllo
Muzika / Music: Aleksandër Lalo
Zërimi / Sound Designer: Vangjel Leka
XHIRUES / Cinematograph: Faruk Basha
Kompania Prodhuese / Production Company:
Kinostudio “Shqipëria e re”
Shteti / Country: Albania
Viti i Prodhimit / Year of Production: 1977
Tomka është një djalë i vogël që i pëlqen të luajë me top së bashku
me shokët e tij. Por fushën e futbollit e marrin nazistët që kanë hyrë
në qytet. Tomka nën kujdesin e të rriturve fillon të organizojë aksione
kundër kampit ushtarak që është dislokuar në fushën e tyre të
dikurshme të lojës.
Tomka is a little boy who likes to play with his friends. But Nazis
occupy the football field in which they play. So Tomka, under
parental guidance initiates actions against the military camp that is
located in their playground.
PROJEKSION SPECIAL PAS RESTAURIMIT
DIGJITAL TË FILMIT.
SPECIAL
SCREENING
SPECIAL SCREENING AFTER DIGITALISATION
AND RESTUARATION OF THE FILM.
85
Xhanfise Keko
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Më së miri e njohur për filmin e saj “Beni Ecën Vetë” (1975), Keko ka studiuar montazhën e filmit në Moskë, e pastaj është
kthyer në Shqipëri më 1952 për të punuar në Kinostudio Shqipëria e Re, që në atë kohë sapo ishte themeluar. Gjatë regjimit
gjysmë-shekullor komunist, Xhanfise Keko (1928-2007) ishte regjisorja më e famshme shqiptare dhe mbetet mjeshtër e
filmave për fëmijë. Deri më 1972 ajo ka bërë montazhën e qindra filmave artistikë, kronikave dhe filmave dokumentarë. Më
1973 ajo filloi të bëjë regji filmash, me filmin e parë prej dhjetë filmave më të famshëm të saj, që u titullua “Mimoza Llastica”.
“Tomka dhe Shokët e Tij” është një prej sukseseve të saja më të mëdha gjatë 35 vjetve si regjisore. Keko ka bërë edhe
montazhën e këtij tregimi mbi fëmijët e kohës së Luftës së Dytë Botërore, djemë këmbë-zbathur që ndihmojnë partizanët
shqiptarë të mposhtin forcat gjermane të cilët bëjnë kamp në fushën e sportit të fëmijëve. Aktrimi natyral i fëmijëve aktorë
është një nga pjesët më të fuqishme të veprimtarisë së regjisores. Verzioni i restauruar i “Tomka dhe Shokët e Tij” është
realizuar duke iu falemnderuar përkrahjes dhe bashkëpunimit të US Library of Congress Audiovisual Conservation Center
dheThe Albanian Cinema Project.
1984 Taulanti kërkon
një motër
1982 Një vonesë e vogël
1981 Kur xhirohej një film
1980 Partizani i vogël Velo
1978 Pas gjurmëve
1977 Tomka dhe shokët e tij
1976 Malësorët pas
komisarëve
1976 Tinguj lufte
1975 Beni ecën vetë
1975 Për popullin,
me popullin
1975 Reportazh
nga Tropoja
1974 Qyteti më i ri në botë
1973 Mimoza llastica
Best known outside of Albania for Beni Ecën Vetë (Beni Walks On His Own, 1975) Keko studied film editing in Moscow, then
returned to Albania in 1952 to work at the newly-funded Kinostudio Shqipëria e Re. During the half-century of communist
rule, Xhanfise Keko (1928-2007), was Albania’s most famous female filmmaker, and remains an undiscovered master
director of children’s films. By 1972, she had edited hundreds of fiction films, newsreels and documentaries. In 1973, she
moved into directing with the first of her 10 renowned children’s films, Mimoza Llastica (Spoiled Mimoza). Tomka Dhe Shokët
e Tij (Tomka and His Friends) is one of her crowning achievements in her 35 years of filmmaking. Keko edited and directed
this “child spy” tale set in WWII that follows a group of young, barefoot boys who help the Albanian partisans defeat a squad
of German troops who have decided to camp on their soccer field. The naturalistic performances of the child actors are
a hallmark of her film style. The restored version of the film Tomka and His Friends is made thanks to the support and the
collaboration of the US Library of Congress Audiovisual Conservation Center and The Albanian Cinema Project.
Programi
Documentary
dokumentarë Program
Kodi: Pirat
Deckname Pirat
Dushku,nëna ime
My Mother Oak
Familja
Die Familie
The Family
Revolucioni im i vjedhur
Min Stulna Revolution
MY STOLEN REVOLUTION
Dokumentari I pashfaqur
Hidden Documentary
Qeni legjendar
The Legendary dog
Lamtumirë, z.Shvarc
Farewell, Herr SchwarzL
Farewell, Mr.Schwarz
Rrjeti
The Network
Home Court
Toka e Grave
The Women’s Land
Udhëtim në malin Tomor
Journey to Mount Tomor
Trashed
Londra: Babilonia Moderne
London: The Modern Babylon
Nën vëzhgim
Stebimi
Under the Hood
97’ Premiere
Kodi: Pirat
Deckname Pirat
88
DOCUMENTARY
PROGRAM
Regjisor / Director: Eric Asch
Producent / Producer: Martin Rehbock
MontazhierË / EditorS: Eric Asch, Benjamin Kaubisch,
Jörg Hommer
Muzika / Music: Carsten Bauer, Rick Newton
Zërimi / Sound Designer: Daniel Seiler, Rainer Petershagen
XHIRUES / Cinematographer: Daniel Schönauer,
Tobias Tempel
Kompania prodhuese / Production Company:
IMBISSFILM Stehle & Rehbock GmbH & Co. KG
Shteti / Country: Gjermani / Germany
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
A ishte vërtetë babai im spiun, ashtu siç shkruan në dokumentin
e tij të ish Shërbimit Sekret të Gjermanisë Lindore(STASI)?
Kjo pyetje shënon pikën fillestare të udhëtimit të një djali në të
kaluarën e babait të tij të ndjerë, që mbetet mister edhe në ditët
e sotme. Eric Asch është në kërkim të përgjigjeve në arkivat e
STASI-t, në NSA dhe në familjen e tij. Rezultati del të jetë një
dokumentar shumë personal që raporton me ironi për praktikat
e shërbimit secret gjatë Luftës së Ftohtë. Berlini Perëndimor
në fundin e viteve 1950: Robert Asch ishte pjesë e një misioni
të fshehtë të inteligjencës, në Ish-Shërbimin Sekret të Ushtrisë
Amerikane. Në vitet 1960 ai për herë të parë bëhet qëllim i një
operacioni të shërbimit secret – STASI – gjatë muajit të mjaltit.
Më vonë, në vitet e ’80-ta, ai bën shumë shokë në pjesën tjetër të
Gjermanisë pas perdes së hekurt – shumë prej të cilëve nuk janë
edhe aq shokë të mirë – ata raportojnë tek STASI. Në dokumentin
e tij të STASI-t, ai identifikohet si “Agjent i një shërbimi inteligjent
imperialist” dhe si i tillë merr një kod: “Pirati”.
Was my father really a spy, as his file in the former East German
Secret Service (STASI) suggests? This question marks the starting
point of a son’s journey into his late father’s past which still
remains somewhat mysterious even today. Eric Asch is looking
for answers – in the Stasi archives, at the NSA and in his own
family history. The result is a very personal documentary which
reports ironically about the practices of secret service during the
Cold War. West Berlin in the late 1950’s: Robert Asch was part
of an undercover intelligence mission in the former US Military
Secret Service. In the 1960’s he is for the first time the aim of an
secret service operation – the STASI – during his honeymoon in
the GDR… Later in the 1980’s, he makes many new friends in the
other part of Germany behind the iron curtain – many of whom
turn out to be not such good friends: They report to the STASI.
In his STASI file he is identified as an ‘agent of an imperialistic
intelligence service’ and thus receives a code name: ‘pirate’.
89
Eric Asch
Eric Asch, i lindur më 1971 në Kansas të SHBA-ve, u rrit në Tübingen, Gjermani. Është i diplomuar
prej vitit 2006, në Universitetin e Mynhenit për Televizion dhe Film. Punon si montazhier, shkrimtar,
regjisor në projekte filmike dhe dokumentarë. “Kodi: Pirati” është dokumentari i tij i dytë i metrazhit të
gjatë, pas filmit të diplomës “Der rote Teppich” që është fitues i cmimeve gjermane.
Eric Asch, born 1971 in Kansas, USA. Raised in Tübingen, Germany. He has a diploma at the
renowned Munich University of Televison and Film in 2006. Works as editor, writer and director for
numerous documentary projects and corporate films. “Codename Pirate” is his second feature
length documentary film after his diploma film “Der rote Teppich” which was awarded the FFF-Prize
of the Bavarian Film Fund and the e.on Kulturpreis Bayern 2007.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2011 Phoenix in der Asche,
2008 Blumen vom Mars dop,
2006 Der rote Teppich
91’ Premiere
Familja
Die Familie
The Family
Aktorët/Cast:
Ursula S.
Irmgard B.
Elke L.
Beate B.
Angelika W.
Heiko K.
Bernhard P.
Bernhard Jahntz
90
DOCUMENTARY
PROGRAM
Regjisor / Director: Stefan Weinert
Producent / Producer: Stefan Weinert
Skenarist / Scriptwriter: Stefan Weinert
Montazhier / Editor: Ruben S. Bürgam
Zërimi / Sound Designer: Peter Veismann
Kamera / Cinematographer:
Benjamin Greulich, Frederik Walker
Kompania Prodhuese / Production Company:
The core films
Shteti / Country: Gjermani / Germany
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Tregimet i thonë familjet e njerëzve të vrarë gjatë kufirit në mes të Lindjes
dhe Perëndimit të Berlinit. “Pezullim dy vjeçar i dënimit për shtënie fatale.
Paramendoje këtë.” Prezentim i Berlinit të sotëm nga protagonistja Irmgard
B. nëna e një të vrari në vitin 1986. Në një pushtet shtypës, autoritar,
personat në zi janë poashtu viktima. Në ditët e sotme, edhe pse ka kaluar
më shumë se një çerek-shekulli, ata vuajnë nga humbja e familjarëve të
tyre. Protagonistja nuk di se çfarë ka ndodhur me kufomën e të birit; një
grua tjetër nuk di se si dhe përse është mbytur bashkëshorti i saj në kufi;
ndërsa një tjetër, në një dosje të Stasi-t zbulon fotografitë e kufomës së
babait të saj. Efekti pikëllues i filmit zbulon se dëshmitë janë vërtetuar në
disa nivele të ndryshme. Deklaratat e të prekurve shpesh tregojnë një
kontrast të zymtë në dosjet e Stasi-t, të formuluara në një gjermanishte
të ftohtë e burokratike, që në këtë kontekst, është më e padurueshme se
zakonisht. Avokati, Jahntz shpjegon përse aksioni legal kundër gjuajtësve
të kufirit krijoi rezultate të pakënaqësisë – dhe kjo i jep një shtrirje tjetër
filmit - por protagonistët dhe traumat e tyre mbesin fokusi kryesor në këtë
film. Pika kulmore e filmit arrin në momentin e takimit të një gjuajtësi me
djalin e një prej viktimave të tij.
Families of people murdered along the border of East and West Berlin
tell their stories. “A two-year suspended sentence for firing the fatal shot.
Imagine that.“A compelling introduction in today’s Berlin to protagonist
Irmgard B. mother of a son shot dead in 1986. In an oppressive,
authoritarian state, the bereaved are also the victims. Even now, more
than a quarter of a century on, they still suffer the trauma of their loss.
One woman protagonist doesn’t know what happened to her son’s
corpse; another still doesn’t know how and why her husband drowned
at the former border; a third discovers photographs in a Stasi case file
and is confronted for the first time with images of the dead body of his
father. The harrowing effect of the film unfolds as witness evidence is
corroborated on various different levels. The statements of those affected
often present a stark contrast to the parallel entries in the Stasi files,
formulated in a cold, bureaucratic German that is even more unbearable
than usual in this context. The lawyer Mr. Jahntz explains why legal action
against the border marksmen produced such unsatisfactory results
broadens the horizon of the film, but the protagonists and their trauma
remain its central focus. The film’s climax arrives in the form of a meeting
between a marksman and the son of his victim.
91
Stefan Weinert
Stefan Weinert është në studime të aktrimit në Kolonjë dhe New York. Ai ka punuar për disa vjet si aktor
skene, pastaj me dëshirë që të ndërrojë të ardhmen, studioi skenografi për teatër dhe film në University of
Applied Arts në Vienë. Pas diplomimit në nivelin master në vitin 1991 tek Prof. Axel Manthey dhe Prof. Klaus
Zehelein, ai u shpërngul në Barcelonë dhe përpos tjerash, punoi edhe për disa vjet si skenograf në shtëpitë
kombëtare të operas në Kolonjë dhe Vienë. Prej vitit 1996 është aktor filmash. Në vitin 2000, Stefan Weinert
u bë regjisor dhe producent i filmave. Produksioni i tij i fundit është ai me titull Gesicht zur Wand/ Face the
ëall. Tani është në përgatitje të dokumentarit të tij të ri.
Studying acting in Cologne and New York. He worked for some years as stage actor. He decided to
switch perspectives, studying set and film design for theatre and film at the acclaimed University of
Applied Arts in Vienna. After gaining his master’s degree Diplom Mag. Artium 1991 by Prof. Axel Manthey
und Prof. Klaus Zehelein, he moved to Barcelona where he worked for some years designing sets for the
national opera houses in Cologne and Vienna, among others. Since 1996 acting in film. In 2000 Stefan
Weinert began to direct and produce films. His last production is Gesicht zur Wand / Face the wall. At the
moment he’s preparing his new documentary.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2013 The Family
(Documentary Feature length)
2009 Face the wall
(Documentary Feature length)
2004 Karneval
2002 Always Sergej
(Short); The Right One
(Short)
2000 Samstag Nacht
(Short)
50’ INTERNATIONAL PREMIERE
Dokumentari
I pashfaqur
Hidden
Documentary
92
Regjisor / Director: Fabian Kati
Shteti / Country: Albania
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Dokumentari i Pashfaqur paraqet një ngjarje të vecantë që lidhet me
një dokumentar udhëtimi nëpër Shqipëri të prodhuar nga Kinostudio
në fillim të viteve ‘70, shfaqja e të cilit u ndalua për publikun shqiptar
menjëherë pas përfundimit të tij. Ndërkohë, ai vazhdoi të shfaqej
vetëm për një publik të huaj. Ky dokumentar i dyzet viteve më parë e
që prej asaj kohe mbeti i haruar, shfaqet dhe diskutohet me regjizorin,
operatorin si dhe me disa prej figuratëve, që në atë kohë ishin
studentë. Mendimet dhe kujtimet e tyre të ndryshme ndërthurren në një
përpjekje shpjeguese të mekanizmave absurd të censurës. Duke parë
në brendësi të një ngjarjeje të vogël dhe në dukje të parëndësishme,
i hapet kështu rruga një reflektimi mbi të kaluarën e pakuptimtë dhe
traumatike të jetës shqiptare gjatë periudhës komuniste.
DOCUMENTARY
PROGRAM
Hidden Dokumentary is a unique story that travels around Albania.
It is produced in Kinostudio in the early 70’s and its screening was
forbidden for the Albanian audience. Meanwhile it was showed for
foreign audience.This fourty-year old documentary that was hidden
and forgotten, nowadays is showed and discussed about with the
director, operator and some other participants that were students
in that time. Their different opinions and memories intertwine in an
explanatory attempt of the absurd mechanisms of censorship. Seeing
in the depth of a small event that looks unimportant, we notice a
reflection of the pointless and traumatic past of the lives of Albanians
during the communist regime.
93
Fabian Kati
Fabian Kati u lind në Tiranë, Shqipëri më 22 tetor 1963. Ai u rrit në një familje të ndjekur nga regjimi
komunist shqiptar. Pasi vuajti dënim për burg për shkaqe politike, ai u largua nga Shqipëria më 1990
dhe jetoi dhjetë vjet në Firence të Italisë. Ai studioi në Universitetin e Firences dhe është i diplomuar në
Shkenca Politike, me Master në Sociologji të Kulturës. Më 2000 ai u shpërngul në Mançester, dhe tani
jeton në një zonë rurale të Uellsit Verior. Ai filloi regjinë e filmit më 2004 dhe ka realizuar deri më tani një
numër të filmave të metrazhit të shkurtër dhe dokumentarë të metrazhit të mesëm, të cilat i quan “Cikli i
dokumentarëve shqiptar”. Dokumentari i parë i metrazhit të gjatë i Katit, u realizua më 2011 dhe titullohet
“Unheard Voices”. Veprimtaria e tij si film-bërës bazohet në tema që hulumtojnë shoqërinë.
Fabian Kati was born in Tirana, Albania on October 22, 1963. He grew up in a family heavily persecuted
by the Albanian communist regime. After being himself imprisoned for political reasons, he left Albania
in 1990 and lived for 10 years in Florence, Italy. He studied at Florence University and owns a BA in
Political Sciences and a MA in Sociology of Culture. In 2000 he moved to Manchester, UK and now lives
in a rural area of North Wales. He started filming in 2004 and has released so far a number of shorts and
mid-length documentaries, which he calls “the Albanian cycle documentaries”. His first feature length
documentary was completed in 2011 and is titled “Unheard Voices”. All his work as a filmmaker is based
on social investigation themes.
96’ Premiere
Farewell, Herr SchwarzL
Farewell, Mr.Schwarz
Lamtumirë, z.Shvarc
94
DOCUMENTARY
PROGRAM
Regjisor / Director: Yael Reuveny
Producent / Producer: Melanie Andernach
Bashkë-producentë / Co-Producers:
Naomi Levari, Saar Yogev
skenarist / Screenwriter: Yael Reuveny
MontazhierË / EditorS: Nicole Kortlüke, Assaf Lapid
Muzika / Music: Volker “Hauschka“ Bertelmann
Zërimi / Sound Design: Emil Klotzsch
XHIRUES / CinematographER: Andreas Köhler
Kompania Prodhuese / Production Company:
MADE IN GERMANY Filmproduktion GmbH,
Black Sheep Film Productions Ltd
Shteti / Country: Gjermani, Izrael / Germany, Israel
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Michla dhe Feiv’ke Schwarz, motër e vëlla, mund të ishin ri-takuar
në Lodz më 1945. Por ata nuk u takuan. Ajo migroi në një shtet
hebrej në Lindjen e Mesme dhe krijoi familje atje, përderisa ai u kthye
në Gjermani Lindore, ndërroi emrin në Peter dhe u martua me një
gjermane, me të cilën jetoi për tërë jetën në kampin ku kishte qenë
i burgosur. Por ky është vetëm fillimi. Vendimi i marrë jep rezultate
në jetët e tyre, në gjeneratat pasardhëse, në të tashmen: fëmijët e
tyre, të cilët pa dëshirë duhet të pajtohen me heshtjen e prindërve të
tyre, dhe pyetjet që nuk mund t’iu shtrojnë atyre. Nipërit dhe mbesat,
të cilët i brenë fshehtësia e prejardhjes së tyre dhe mungesa e të
dhënave për identitetin e tyre. Dy familje, në Gjermani dhe Izrael
që nuk dijnë asgjë për njëri-tjetrin, janë pasqyruar në mënyrë të
jashtëzakonshme. “Farewell Herr Schwarz” është dokumentar epik
nga Yael Reuveny, mbesa e Michla Schwarz. Film për tregimet që
mund të trashëgohen sikur ngjyra e syve. Udhëtim personal në mes
të Izraelit dhe Gjermanisë.
Michla and Feiv’ke Schwarz, sister and brother, could have re-met
in Lodz in 1945. But they didn’t. She migrated to a Jewish state
in the Middle East and founded a family there, while he returned
to East Germany, changed his name to Peter, married a German
woman and lived the rest of his life in the camp where he was once
a prisoner. But they are just the beginning. The outcome of their
decision effects the course of whole lives, for generations to come,
here and now: Their children, who struggle to deal with their parents’
silence and their own unasked questions. Their grandchildren who
are haunted by family secrets and forced to question their own
identity. Two families, in Germany and Israel, not knowing about each
other for years, are strangely mirrored. “Farewell, Herr Schwarz” is
an epic documentary by Yael Reuveny, the granddaughter of Michla
Schwarz. A film about stories that can be inherited like the color of
your eyes. A personal journey between Israel and Germany.
95
Yael Reuveny
E lindur dhe rritur nw Izrael, Yael Reuveny filloi studimet nw Shkollwn e Filmit dhe Televizionit Sam Spiegel në
Jerusalem më 2000. Prej diplomimit të saj në vitin 2005, Yael jeton dhe punon në Izrael dhe Gjermani. Në 2009,
ajo përfundoi Tales of the Defeated, një film 30 minutësh, që pati premierën ndërkombëtare në Visions du reel,
Nyon, dhe fitoi çmime të shumta: “Vendi i Parë” në programin e filmave dokumentarë në Festivalin e Filmit të
Jerusalemit, “Vendi i Parë” në Festivali i Filmit Hebrej në Jerusalem, “Çmimi Bnaya Zuckerman” dhe “Çmimi
i Dokumentarit më të Mirë” në dokumentArt, “Discovery Award” në Cottbus dhe “Çmimi DEFA”. Dokumentari
i saj i parë i metrazhit të gjatë “Farewell Herr Schwarz” pati premierën në fund të vitit 2013 dhe tashmë është
shpërblyer me shumë çmime , përfshirë DEFA për Dokumentar të Jashtëzakonshëm Gjerman në Dok Leipzig
dhe çmimin për dokumentarin më të mirë në Haifa International Film Festival.
Born and raised in Israel, Yael Reuveny started studying at the Sam Spiegel Film & Television School in
Jerusalem in 2000. Since her graduation in 2005, Yael has been living and working both in Israel and in
Germany. In 2009, she completed TALES OF THE DEFEATED, a 30 minute short that had its international
premiere at Visions du reel, Nyon, and won several awards (the first prize in the documentary section in
the Jerusalem Film Festival, the first prize at Jerusalem Jewish Film Festival (Bnaya Zuckerman award, the
Best Documentary Award at dokumentArt (Marshall of the Westpomeranian Voivodeship), Discovery Award
at Filmfestival Cottbus and DEFA Award). Her first full-length documentary FAREWELL, HERR SCHWARZ,
premiered in late 2013 and has already won several prizes, among them the DEFA award for outstanding
German documentary at Dok Leipzig and the Best documentary award at the Haifa International Film Festival.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2013 Farewell, Mr.Schwarz
2009 Tales Of The Defeated
40’ INTERNATIONAL PREMIERE
Home
Court
96
DOCUMENTARY
PROGRAM
RegjisorË / Directors: Ben Teitelbaum, Monica Alba
Shteti / Country: SHBA / USA
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2014
Në këtë paraqitje të fuqisë së sporteve, të huaj nga pesë kontinete fillojnë
ta ndjejnë veten si në shtëpi në New York City, përmes një sporti olimpik
që pak amerikanë e njohin: hendboll. Ekipi synon të mbrojë titullin kombëtar
dhe të krijojë reputacionin e “klubit hendbollistik më të mirë në botë” – një
grup shokësh që flasin një gjuhë të përbashkët Brenda dhe jashtë fushës.
Ndërkohë, i vetmi vendas Amerikan, mundohet të krijojë Team USA dhe
të përfaqësojë shtetin e vet në garën ndërkombëtare. Ekipi përfshinë një
doktor gjerman, një inxhinier kujdestar malazez, një mësues kolumbian
dhe një kuzhinier/trainer personal egjiptian, një agjent udhëtimesh Italian
dhe një konsulent policie nga Senegali. “Nuk kanë të gjithë një tregim të
mirë të ardhjes këtu, ose arsye të mirë përse kanë ardhur, posacërisht duke
pasur parasysh kë kanë lënë”, thotë Shkumbin (Bini) Mustafa, presidenti i
klubit. “Të gjithë kanë nevojë për t’u përshtatur me dicka; ne kemi ekipin e
sportit Olimpik të hendbollit.” Film prekës, qesharak, i thellë, Home Court
futet thellë në marrëdhëniet në mes të këtyre njerëzve dhe zbulon se si
sporti mund të bashkojë njerëzit në mënyrat më të papritura. Me qasje të
pakufizuar, Home Court, me ekipin e hendbollit të New York City shpie
shikuesin prej ushtrimeve fizike të shkollës së mesme, deri tek kampionatet
kombëtare në Minneapolis, prej netëve me pije të shumta në lokale, e deri
tek përgatitja e fëmijëve për shkollë. Ky dokumentar ilustron bukur atë që
Bini e tregon për ekipin: “Është për tolerancën, pasionin dhe dashurinë.”
In this exploration of the power of sports, foreigners from five continents
find an unlikely family in New York City through an Olympic sport that few
Americans know: team handball. The squad seeks to defend its national
title and cement its reputation as the ‘world’s handball club,’ a group of
friends that speak a common language on and off the court. Meanwhile,
the only homegrown American strives to make Team USA and represent
his country in international competition.The team includes a German doctor
and a Montenegrin custodian engineer, a Colombian teacher and an
Egyptian cook/personal trainer, an Italian travel agent and a Senegalese
police consultant. “Not everybody has an easy story coming here or why
they came here and who they left behind,” says Shkumbin (Bini) Mustafa,
the club’s president and starting center back. “Everybody needs something
to fit in; we have the Olympic sport of team handball.” A film that’s touching,
funny, and profound, HOME COURT dives into the relationships between
these men and examines how sports can bring people together in the
most unexpected ways. With unlimited access, HOME COURT takes the
viewer everywhere with New York City Team Handball, from the high school
practice gym to the national championships in Minneapolis, from drinking
together at the bar to getting their kids ready for school. This documentary
beautifully illustrates what Bini says about his team: ‘It’s about tolerance, it’s
about passion, it’s about love.’
97
Ben Teitelbaum
Monica Alba
Ben Teitelbaum është video producent në The
Daily Beast në Neë York. Ai është votuar si “Zëri
më i lartë” në shkollë të mesme dhe nuk është
ndalur së shprehuri mendimet e tij prej asaj kohe.
Megjithatë, ka përpunuar dhe gdhendur zërin e
tij, në mënyrë që t’i ndihmojë të tjerët të tregojnë
storiet e tyre. Gjatë studimeve, Beni ka punuar
në radio të sportit për ËKCR dhe Columbia Lions.
Pas diplomimit në gjuhë angleze më 2008, ai kaloi
disa vjet si praktikant në Haaretz.com në Tel Aviv,
kolumnist i NBA për Bleacher Report, mësues i
gjuhës angleze në Barcelonë, dhe një periudhe
shetitjeje nëpër SHBA. Beni është ëndërrimtar me
sy të hapur.
Monica Alba punon për njësinë hetuese të NBC
Neës në Neë York. Ajo ka diplomë të nivelit
master në Columbia Journalism School, ku është
specializuar për realizim të filmave dokumentarë
(dhe ku u takua me Benin). Monica u diplomua
nga Shkolla USC Annenberg për Komunikim
dhe Gazetari më 2009, me drejtime dytësore
në marrëdhënie ndërkombëtare dhe arte
kinematografike. Në kohë të lirë, Monica është
fotografe dhe adhuruese e futbollit ndërkombëtar.
Ben Teitelbaum is a video producer at The Daily
Beast in New York. He was voted “Most Vocal”
in his high school yearbook and hasn’t stopped
talking since. He has, though, been refining and
honing his voice, and he now seeks to help others
tell their stories. During college, Ben proudly
worked in sports radio for WKCR and the Columbia
Lions. After graduating with a B.A. in English in
2008, he spent several years interning at Haaretz.
com in Tel Aviv, writing as an NBA featured
columnist for Bleacher Report, teaching English in
Barcelona, and road tripping around the USA. Ben
is a vivid dreamer, mostly while he’s awake.
Monica Alba works for the investigative unit at
NBC News in New York. She received her master’s
degree from Columbia Journalism School, where
she specialized in documentary filmmaking (and
where she met Ben!). Monica graduated from
the USC Annenberg School for Communication
& Journalism in 2009, earning her degree in
broadcast journalism with minors in international
relations and cinematic arts. When she finds
that often elusive spare time, Monica is an avid
photographer, documentary film devourer, and
international soccer fan.
Though Ben and Monica both live in New York
currently, they are both originally from California.
HOME COURT is their first film.
52’ WORLD PREMIERE
Udhëtim në
malin Tomor
Journey to
Mount Tomor
Aktorët/Cast:
Adem Kadriu
Ismail Ibraimi
Riza Alimi
Selman Selimoski
Nanuqe SheqerijeAdemi
Sadin Ibraimi
and others
98
DOCUMENTARY
PROGRAM
Regjisor / Director: Iljir Selimoski
ProducentË / Producers: Agnès B., Christophe Audeguis
Bashkë-producent / Co- Producer: Iljir Selimoski
Montazhier / Editor: Isabelle Rathery
Muzika / Music: Tarik Chaouach
Zërimi / Sound Designer: Olivier Samouillan, Abdi Sadiku
XHIRUES / CinematographER:
Teona Mitevska, Emin Nasufi, Abdi Sadiku
Kompania Prodhuese / Production Company:
Love Streams Agnès B. Productions
Shteti / Country: Francë / France
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2014
Iliri, një francez, i biri i një shqiptari emigrant nga Maqedonia,
fillon kërkimin e historisë së gjyshit të tij, të cilin ai nuk e
njohu kurrë. Ky paraardhës i tij ishte pjesëtar i sektit Sufi në
rendin e Bektashinjve. I nxitur nga kjo histori, Iliri udhëton
përgjatë Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë. Me të, ne do
të vizitojmë malin Tomor, një vend të shenjtë për Bektashinjtë,
të cilët mblidhen aty prej shekullit XIII, për të realizuar një
sinkretizëm në mes të Islamit dhe Shamanizmit.
Iljir, the French son of an immigrant from Macedonia, goes
on the quest for the story of the grandfather he never knew.
This ancester was a member of the Sufi order of the Bektâshî.
Guided by his story, Iljir will travel through Kosovo, Macedonia
and Albania. With him, we will reach the Mount Tomor, sacred
place where the Bektashi gathers since the 13th century to
realize a strange syncretism between Islam and Shamanism,
open to the world.
99
Iljir Selimoski
Iljir Selimoski, aktor dhe regjisor, është student në Cours Florent të Parisit dhe Konservatoriumit
Kombëtar të Arteve Dramatike. Në skenë ai luan vepra të Bernard-Marie Koltès, Oscar Wilde,
Molierit dhe Rasinit, duke konfrontuar të gjitha periudhat dhe stilet. Në afërsi me rrënjët e tij prej
Europës Lindore, ai shpesh është pjesë e aventurave me grupin e Tony Gatlif. Kështu, Iljiri vendos
të shkruajë dhe të bëjë regjinë e “Udhëtim në Malin e Tomorit”, për të zbuluar këto rrënjë në thellësi
dhe t’i tregojë botës për tregim për praktikën njerëzore dhe tolerante të Islamit.
A student of the Cours Florent in Paris and the National Conservatory of Dramatic Arts, Iljir
Selimoski is an actor and a director. On the stage, he plays Bernard-Marie Koltès, Oscar Wilde,
Molière or Racine, confronting all periods and styles. On the silver screen, he often plays the part
of the rugged characters with a big heart. Close to his Eastern European roots, he is often part of
the adventures with the merry group of Tony Gatlif. He decides to write and direct Journey to Mount
Tomor to explore these roots with more depth and tell a world that needs it the story of a humanistic
and tolerant practice of Islam.
125’ Premiere
Londra:
Babilonia Moderne
London:
The Modern Babylon
Aktorët/Cast:
Keith Allen (voice)
Michael Gambon (voice)
Steve Jones (voice)
100
DOCUMENTARY
PROGRAM
Regjisor / Director: Julien Temple
Producentë / Producers: Rosa Bosch, Julien Temple
Skenarist / Screenwriter: Julien Temple
Montazhier / Editor: Caroline Richards
Muzika / Music: JC Carroll
XHIRUES / Cinematographer: Steve Organ
Kompania Prodhuese / Production Company:
Nitrate Film
Shteti / Country: MB / UK
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2012
Julien Temple na dërgon në një udhëtim epik në kohë, në qendër
të qytetit të tij. Prej muzikantëve, shkrimtarëve e artistëve e deri
të njerëzit e rrezikshëm, politikanët radikalë e madje edhe njerëzit
totalisht të thjeshtë. Ky është rrëfim për emigrantët e Londrës,
bohemët dhe për mënyrën se si e kanë ndryshuar qytetin
përgjithmonë. Filmi paraqet arkivën e Londrës, tregimet e të
kaluarës dhe të tashmes së londinezëve dhe rrjedhën e muzikës
së popullarizuar përgjatë shekullit 20-të. Një rrymë e vetëdijes
urbane që rrjedhë si lumi në qendrën e këtij qyteti. Dokumentari
përfundon me përgatitjet e Londrës për të mirëpritur botën në këtë
qytet, për Olimpiadën 2012.
Julien Temple’s epic time-travelling voyage to the heart of his
hometown. From musicians, writers and artists to dangerous
thinkers, political radicals and above all ordinary people, this is
the story of London’s immigrants, its bohemians and how together
they changed the city forever. Reaching back to the dawn of
film in London at the start of the 20th century, the story unfolds
in film archive, voices of Londoners past and present and the
flow of popular music across the century; a stream of urban
consciousness, like the river which flows through its heart. It ends
as London prepares to welcome the world to the 2012 Olympics.
101
Julien Temple
Julien Temple u lind më 26 nëntor 1953 në Londër. Ai është regjisor filmash, dokumentarësh dhe
video spotesh muzikore. Temple vijoi shkollimin në St Marylebone Grammar School (prej ku ishte
përjashtuar), në shkollën William Ellis, në Kolegjin e Mbretit dhe Kembrixh. Ai u rrit me shumë pak
interesim në film-bërje, deri në kohën kur si student i Kembrixhit zbuloi veprimtarinë e regjisorit anarkist
francez Jean Vigo. Kjo, bashkë me interesimin e tij në skenën e hershme të muzikës punk në Londër
më 1976, mundësoi shoqërinë e tij me bendin e mirënjohur The Sex Pistols. Me anë të kësaj ai filloi të
dokumentojë koncertet e para të këtij grupi. Ai vazhdoi me disa projekte të tjera si: The Great Rock ‘n’
Roll Swindle, Absolute Beginners dhe filmin dokumentar për Festivalin e Glastonburyt.
Julien Temple (born 26 November 1953 in London) is an English film, documentary and music video
director. Temple was educated at St Marylebone Grammar School (from which he was expelled),
William Ellis School, and King’s College, Cambridge.[2] He grew up with little interest in film until,
when a student at Cambridge, he discovered the works of French anarchist director Jean Vigo. This,
along with his interest in the early punk scene in London in 1976, led to his friendship with The Sex
Pistols, leading him to document many of their early gigs. He continued with various off-beat projects,
including The Great Rock ‘n’ Roll Swindle, Absolute Beginners and a documentary film
about Glastonbury.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2012 London - The Modern
Babylon
2009 Oil City Confidential
2009 The Liberty of Norton
Folgate
2008 The Eternity Man
2007 Joe Strummer: The
Future is Unwritten
2006 Glastonbury
2000 Pandaemonium
1999 The Filth and the Fury
1997 Bullet; Vigo - Passion
for Life
1992 At the Max (Imax)
1988 Earth Girls Are Easy
1987 Aria (co-dir)
1986 Absolute Beginners
1982 The Secret Policeman’s
Other Ball
1979 The Great Rock and
Roll Swindle
52’ Premiere
Dushku,
nëna ime
My Mother
Oak
102
DOCUMENTARY
PROGRAM
Regjisor / Director: Mahmoud Rahmani
ProducentË / ProducerS:
Soureh Cinema Org. Hozeh Honari
Skenarist / Scriptwriter: Mahmoud rahmani
Montazhier / Editor: Farid Daghagheleh
Muzika / Music: Hoshang Chahartangi
Zërimi / Sound Designer: Farid Daghagheleh
XHIRUES / CinematographER: Mahmoud Rahmani
Kompania Prodhuese / Production Company:
Soureh Cinema Org. - Hozeh Honari
Shteti / Country: Iran
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2012
Kur penda Karun-3 në jug-perëndim të Iranit u vu në funksion,
më shumë se 12,300 akra pyll u zhdukën nën valë. Si të tjerët,
Assad ka humbur shtëpinë, për shkak të përmbytjes së fshatit
– si pasojë e ndërtimit të pendës në afërsi. Qymyri i drurit tani
është e vetmja gjë që fshatarët mund të nxjerrin për familjet e
tyre. Por Assadi mund të dëgjojë thirrjet e heshtura të drunjve
që do të priten.
When the Karun-3 dam in Southwest Iran was put into
operation, more than 12,300 acres of forest disappeared
under the waves. Like the others, Assad has lost his house
because the village was flooded when a dam was built
nearby. Charcoal is now the only thing that the villagers
can provide for their families. But Assad can hear the silent
screams of the trees where the axe is due to fall.
103
Mahmoud Rahmani
Mahmoud Rāhmaní është dokumentarist dhe skenarist iranian. I lindur më 1980 në Izeh të iranit, ai ka diplomë
nderi nga Punëtoria e Parë Profesionale e Qendrës së Dokumentarit dhe Filmit Eksperimental. Pas përvojave të
kaluara si film-bërës, ai filloi të realizojë edhe filma dokumentarë në vitin 2003. Paraqitjen e parë e bëri me filmin
Gagola më 2003, me të cilin fitoi vëmendje nga kritikët iranianë. Interesimi i tij për etnografi dhe atmosferë të
iranit jugor vërehet në filmat e tij. Filmi i tij i dytë i shkurtër i titulluar “Oha” (Dragoi), është realizuar në vitin 2004.
Më 2005, ai bëri regjinë e filmit të parë dokumentar të titulluar Naft Sefid, që është emri i qytetit ku u zbulua vaji.
Filmi u mirëprit në Iran dhe jashtë, duke u shfaqur në festivale ndërkombëtare të shumta të filmit si: Amsterdam,
Lajpcig dhe Milano. Filmi i tij i dytë dokumentar “Zero Degree Orbit” u prodhua më 2006 dhe u shpërblye me më
shumë se 15 çmime, brenda dhe jashtë Iranit. Filmi i tretë dokumentar i Rahmanit, “Molf-e Gand”, i vitit 2008, bëri
bujën më të madhe në kinematografinë iraniane. U shpërblye me çmimin special të jurisë në edicionin e shtatë të
Festivalit Ndërkombëtar të Nurembergut për të Drejta të Njeriut.
Mahmoud Rāhmaní is an Iranian documentary filmmaker and screenwriter. Born in 1980 in Izeh, Iran, he has an
honours degree from the First Professional Workshop of the Documentary and Experimental Film Center. After
early experiences as a filmmaker, he began making documentary films in 2003. He made his debut, Gagola, in
2003 and gained the attention of Iranian critics. His concern for the ethnography and atmosphere of southern
Iran is notable in his films. He made his second short film “Oha” (dragon) in 2004. In 2005, he directed his first
documentary Naft Sefid named after the city where oil was discovered. The film was well received in Iran and
abroad and was shown at various international film festivals, including Amsterdam, Leipzig, and Milan. His
second documentary film “Zero Degree Orbit” was produced in 2007 and received more than 15 prizes at home
and outside Iran. His third documentary “Molf-e Gand” was made in 2008 and contains the longest continuous
take in Iranian Cinema. It received a Special Mention at the 7th Nuremberg International Human Rights Festival.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2012 My Mother Oak,
2005 White Oil,
2008 Zero Degree Orbit,
2009 Molf-e-Gand
75’ Premiere
Revolucioni im i vjedhur
Min Stulna Revolution
MY STOLEN REVOLUTION
Aktorët/Cast:
Nahid Persson Sarvestani,
Parvaneh Aref,
Nazli Partovi,
Monireh Baradaran,
Azar Aal-Kanaan
104
DOCUMENTARY
PROGRAM
Regjisor / Director: Nahid Persson Sarvestani
Producent / Producer: Nahid Persson Sarvestani
Skenarist / Scriptwriter: Nahid Persson Sarvestani
MontazhierË / Editors: Nahid Persson Sarvestani,
Emil Engedahl
Muzika / Music: Adam Norden
Zërimi / Sound Designer: Rostam Persson Sarvestani
XHIRUES / CinematographER:
Jaroslav Vojtek Noro Hudec & Tomáš Stanek
Kompania Prodhuese / Production House:
RealReel Doc Shteti / Country: Suedi / Sweden
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Protestat e organizuara rishtazi në Iran ndikojnë tek filmbërësja Nahid Persson Sarvestani, duke ringjallur kujtimet
e kohës kur si aktiviste e re kishte ikur nga Revolucioni i
vitit 1979. Ajo fillon të kërkojë shokët e saj të shpëtuar. E
përndjekur nga ndjenja e fajit pas braktisjes së miqve të saj
të burgosur dhe vëllait të saj Rostam, i cili më vonë ishte
ekzekutuar, ajo më në fund gjen shokët dhe mëson mbi
terrorin që ishte ushtruar mbi ta, si dhe për ditët e fundit të
Rostamit.
After recent protests in Iran awaken Filmmaker Nahid Persson
Sarvestani’s memories to a time when as a young activist she
fled after the 1979 revolution, she begins a quest to find her
surviving friends. Haunted by the guilt of abandoning her
imprisoned friends and her brother, Rostam, who was later
executed, she finally finds them and learns about their horrific
torture and about Rostam’s final days.
105
Nahid Persson Sarvestani
E lindur në Shiraz të Iranit, Nahid Persson Sarvestani mori azil politik në Suedi si rezultat i aktiviteteve të saj
politike, gjatë dhe pas Revolucionit të 1979-tës në Iran. Prej vitit 2000, Nahid ndoqi një karrierë të suksesshme si
dokumentariste në Suedi. Filmat me tema socio-politike të saj kanë qenë ashpërsisht kritike ndaj pozitës së gruas
nën regjimin e islamit. Në vitin 2006, Nahid u arrestua në Iran për këtë arsye. Publikimi i dokumentarit të saj të ri
“Revolucioni im i vjedhur” zbulon një realitet tjetër të pa treguar, për burgosjen dhe dhunën në Iran. Nahid është fituese
e disa çmimeve përfshirë Dragoi i Artë në Festivalin e Filmit të Krakovës, Dokumentari më i Mirë Ndërkombëtar në
Festivalin e Televizionit të Monte Karlos më 2005, si dhe Çmimi i Kristaltë nga Televizioni Shtetëror i Suedisë dhe
është nominuar për çmimin Ndërkombëtar Emmy për dokumentarin “Prostitucioni prapa vellos”. Dokumentari i saj më
i popullarizuar është ai i titulluar “Mbretëresha dhe unë”, i vitit 2008, që paraqet marrëdhëniet komplekse 2-vjeçare në
mes të regjisores dhe ish-Mbretëreshës iraniane Farah Pahlavi.
Born in Shiraz, Iran, Nahid Persson Sarvestani took political asylum in Sweden as a result of her political activism
during and after the 1979 revolution in Iran. Since 2000 Nahid has pursued a successful career as a documentary
filmmaker in Sweden. Nahid’s social-political films have been harshly critical of the position of women under the
Islamic Republic regime. In 2006 Nahid was arrested in Iran for her critical depiction of women under the Islamic
Republic regime. The release of her upcoming film MY STOLEN REVOLUTION reveals an yet not told story about
inprisonment and torture in Iran. Nahid is the recipient of numerous awards including the Golden Dragon at the
Krakow Film Festival, Best International News Documentary at the TV-festival 2005 in Monte Carlo, as well as The
Crystal Award (Kristallen) by SVT (Swedish State Television) and an International Emmy nomination for Prostitution
Behind the Veil. Her most film was in 2008, a documentary called The Queen and I, a 90-minute feature that follows
the director’s two year-long, complex relationship with the Iranian former Queen Farah Pahlavi.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2008 The Queen and I, 2008 The blue heart,
2007 The birdcage,
2007 4 wives one man,
2007 Emma,
2006 The Ladies Room,
2006 The Motorman,
2004 Prostitution behind
the veil,
2003 Me and my cousin,
2002 The Last days of life,
2000 End of Exile,
2000 My mother – A Persian
princess,
2000 I am not only a
homosexual,
1998 My secret
15’ WORLD PREMIERE
Qeni legjendar
The
Legendary dog
Aktorët/Cast:
Ulay
106
DOCUMENTARY
PROGRAM
Regjisor / Director: Alban Muja
Skenarist / Scriptwriter: Alban Muja
Producent / Producer: Alban Muja
MontazhierE / Editor: Kaltrina Krasniqi
“Qeni Legjendar” flet për një udhëtim që organizoi artisti i
mirënjohur Ulay dhe partnerja e tij, artistja Marina Abramovic,
më 1997. Udhëtimi i tyre kurorëzohet me një performancë që
ndodhë në kufirin në mes të Kosovës – një shteti ish-Jugosllavist
dhe Shqipërisë në diktaturë socialiste, që e bën të pamundur
lëvizjen e lirë të shqiptarëve në dy shtetet e një kombi. Por vizita
që ai dhe partnerja e tij organizojnë, nuk përfundon vetëm me
një performancë të Ulay, ata bëhen edhe me një anëtar të ri të
familjes, Alba. Alba i takon racës së veçantë të qenit në Kosovë,
Qeni i Sharrit, që në atë kohë përdorej si aset kombëtar. Jetoi 14
vjet me çiftin e famshëm të artit konceptual, kohë që përfshinë 5
vjet në furgonin e tyre, që tani është shndërruar në një vepër arti.
Ulay, Marina Abramovic dhe Alba jetojnë të lumtur së bashku, deri
sa një ditë jeta i ndan ata në drejtime të kundërta.
“The Legendary Dog” talks about a fragment from the life of Ulay,
a famous artist. In fact, the film is about a journey that he and his
partner - renowned artist Marina Abramovic - conduct in Kosovo
in the year 1997. Their journey is crowned with a performance
which takes place inside the ironclad borders between the
then-Yugoslavia (Kosovo) and Albania’s socialist dictatorship,
with movements between the two states being impossible, that
is, movement of the same people - of the Albanians living in two
states. But the visit he and his partner make does not end with
only a performance from Ulay – dubbed Quakovich- they also get
a new family member, Alba. The unique dog-breed of Kosovo,
the Sharr dog (Illyrian shepherd) - which at that time used to be
considered national asset - spends 14 years with the famous
conceptual-art couple, and that includes: five years in their
van, which has now been turned into a work of art. Ulay, Marina
Abramovic and Alba live perfectly well together, but at some point
in time, life parts them in opposite directions.
107
Alban Muja
Alban Muja i lindur më 1980 është artist dhe film-bërës kosovar. Ai përfundoi studimet bachelor dhe master në
Akademinë e Arteve të Universitetit të Prishtinës. I ndikuar më së shumti nga proceset e e ndryshimit social,
politik dhe ekonomik në rajon, ai hulumton në histori dhe tema socio-politike dhe i ndërlidh ato në pozitën e
Kosovës së sotme. Veprat e tij mbulojnë një radhë të gjatë të medias duke përfshirë video instalacione, filma të
metrazhit të shkurtër, filma dokumentar, vizatime, piktura, fotografi dhe performanca që janë shfaqur në festivale,
panaire, ekspozita grupore dhe personale si: Škuc Gallery, Ljublanë, Slloveni; Galeria Kombëtare e Arteve,
Prishtinë, Kosovë; Miza Galery, Tiranë, Shqipëri; Qendra për Art Bashkëkohor “Stacion”, Prishtinë, Kosovë;
Viennafiar, Austra; Myymala2 Gallery, Helsinki, Finlandë; UnionDocs, New York, SHBA; Able Kulturverein, Berlin,
Gjermani; Siz Gallery, Rijekë, Kroaci; Bienalia e dytë e Artit Bashkëkohor në Strehimoren Atomike në Konjic, BH,
‘ ‘Mediterranean – Arrivals and Departure’ Ankonë, Itali; “Qui Vive?” Bienalia Ndërkombëtare e Moskës, Moskë
Rusi ; Bienalia e 28-të Grafike e Lublanës, Slloveni ; Muzeu i Artit Modern dhe Bashkëkohor, Rijekë, Kroaci;
Galeria Kombëtare, Bratisllavë, Sllovaki; Muzeu i Artit Bashkëkohor të Vojvodinës; Bienalia e Parë Ndërkombëtare
e Tehranit; Columbia University, New York, SHBA; Festivali i 60-të i Filmit - Berlinale, Berlin, Gjermani; Qendra për
Art Bashkëkohor Delaware, SHBA; VOLTA 5, Bazel, Zvicër; Cyberfest, St Petersburg, Rusi; Festivali i 53-të i Filmit
të Shkurtër Ndërkombëtar, Oberhausen, Gjermani; Open Space, Vienë, Austri; NGBK, Berlin, Gjermani; Brot
Kunsthalle, Vienë; ARTspace Media Art, New York, USA ; Muzeu i Artit në Göteborg; Cetinje Biennale 5 ; Nova
Gallery, Zagreb, Kroaci ; City Museum, Lublanë, Slloveni.
Alban Muja (born 1980) is a Kosovo based visual artist and filmmaker. He completed his BA and MA at
Academy of Fine Arts at University of Prishtina. Mostly influenced by the social, political and economical
transformation processes in wider surrounding region, he investigates history and socio-political themes and
links them to his position in Kosovo today. His works cover a wide range of media including video installation,
short film, documentary film, drawings, paintings, photographs and performance which have been exhibited
extensively in various festivals, art fairs, group and solo exhibitions including Škuc Gallery, Ljubljana, Slovenia;
The National Gallery of Kosovo, Prishtina, Kosovo; Miza Galery, Tirana, Albania; Center for Contemporary Art
‘Station’, Prishtina, Kosovo; Viennafiar, Austria; Myymala2 Gallery, Helsinki, Finland; UnionDocs, New York, USA;
Able Kulturverein, Berlin, Germany; Siz Gallery, Rijeka, Croatia; ‘2nd Biennial of Contemporary Art in the Atomic
shelter in Konjic, BH.; ‘Mediterranean – Arrivals and Departure’ Ancona, Italy ; “Qui Vive?” Moscow International
Biennale, Moscow Russia ; 28th Ljubljana Graphic Biennale, Slovenia ; Museum of Modern and Contemporary
Art, Rijeka, Croatia ; Slovak National Gallery, Bratislava Slovakia; Museum of Contemporary art of Vojvodina; 1st
International Tehran Biennale; Columbia University, New York, USA; Berlinale’ 60 film festival, Berlin, Germany;
Delaware Contemporary Center for Arts, USA; VOLTA 5, Basel, Switzerland; Cyberfest, St Petersburg, Russia;
53rd International Short Film Festival Oberhausen, Germany; Open Space, Vienna, Austria; NGBK, Berlin,
Germany; Brot Kunsthalle, Vienna, Austria; ARTspace Media Art, New York, USA ; Göteborg Museum of Art ;
Cetinje Biennale 5 ; Nova Gallery, Zagreb, Croatia ; City Museum, Ljubljana, Slovenia.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2004 ‘Free your mind’
2005 ‘Agreement’
2005 ‘Palestina‘
2007/2010 ‘Play girl’ &
Unplay
2009 ‘Blue Wall Red Door’
2013 ‘German are a bit
scared of me’
97’ Premiere
Rrjeti
The Network
Aktorët/Cast:
Saad Mohseni
Zaid Mohseni
Jahid Mohseni
Wajma Mohseni
RegjisorE / Director: Eva Orner
ProducentE / Producer: Eva Orner
Bashkë-producentë / Co- Producer: Hani Farsi
Abazar Khayami, Luis Lopez, Darrin Roberts
SkenaristE / Scriptwriter: Eva Orner
MontazhierË / Editors: Luis Lopez, Darrin Roberts
Muzika / Music: Mark Rivett
XHIRUES / CinematographER: Abazar Khayami
Kompania Prodhuese / Production House:
Film Buff Productions, XYZ Films , Corniche Pictures Shteti / Country: Afganistan/SHBA / Afghanistan/USA
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2012
I veçantë, lartësues dhe zemër-thyes, “Rrjeti” është tregim i rrjetit të parë
të pavarur televiziv të Afganistanit – TOLO TV – dhe familjes që qëndron
prapa tij. Në vitin 2002, në Kabul po ushtrohej dhuna talibane për të pestin
vit. Nën regjimin Taliban, të gjitha format e medias, përpos radio stacionit
të vënë në funksion nga shteti, ishin bërë të jashtëligjshme dhe një nga
format e argëtimit ishte bërë ekzekutimi i njerëzve në publik. Me një qasje
të papërshkruar, filmbërësja australiane, fituese e cmimeve të Akademisë
dhe Emmy, Eva Orner, shpalos tregimin inspirues të familjes Mohseni
– vëllezërve Saad, Jahid, Zaid dhe motrës Wajma – të cilët kthehen në
Afganistan prej Australisë, për të ndihmuar shtetndërtimin e vendit të tyre.
Ata nuk dinin asgjë në lidhje me media, mirëpo ata kishin mësuar për
udhëheqjen e një biznesi të suksesshëm dhe ishin të dhënë pas misionit
të tyre për t’i dhënë popullit afgan një zë, që iu kishte munguar për shumë
kohë. TOLO TV është rritur, duke u bërë rrjeti televiziv më i madh dhe më i
suksesshëm në Afganistan, duke punësuar më shumë se 800 afganë dhe
duke prodhuar programe të përditshme, lajme, komedi, drama dhe muzikë.
Mirëpo përderisa shteti ballafaqohet me largimin e pashmangshëm të
trupave të huaj dhe me përkeqësimin e sigurisë në vend, ekipi i TOLO TV
duhet të përballet me sfidën më të madhe.
DOCUMENTARY
PROGRAM
108
Unique, uplifting and heartbreaking, The Network is the story of
Afghanistan’s first independent television network – TOLO TV – and the
family behind it. In 2002, Kabul was emerging from five years of Taliban
terror. It was a city in ruins cast back in time hundreds of years. Under the
Taliban, all forms of media except the state-run radio station had been
outlawed and public executions had become one of the few forms of
entertainment. With unprecedented access, Australian, LA based Academy
and Emmy award winning filmmaker, Eva Orner, reveals the inspiring story
of the Mohseni family - brothers Saad, Jahid, Zaid and sister Wajma - as
they return to Afghanistan from Australia to help rebuild their country. They
knew nothing about the media, but they know about running a successful
business and are passionate about giving the Afghan people a voice that
had been taken away from them for so long. TOLO TV has grown to be
Afghanistan’s largest and most successful television networks employing
over 800 Afghans producing news, current affairs, drama, comedy, music,
and lifestyle programs. But as the country faces the impending withdrawal
of foreign troops, and with security rapidly deteriorating, the team behind
TOLO TV are set to face their biggest challenge yet.
109
Eva Orner
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
Eva shkroi, bëri regjinë dhe produksionin e “Rrjetit”. Pas tetë vjetësh të realizimit të dokumentarëve,
skenarëve të filmave artistikë dhe televiziv në Australi, Eva arriti në SHBA më 2004, duke ndjekur zemrën
e saj. Përderisa dashuria nuk i zgjati shumë, Eva tregoi sukses në New York, gjë që dëshmohet me cmimin
e marrë në Kodak Theatre, tre vjet e gjysëm pas shpërnguljes së saj në SHBA. Pas një kohë të shkurtër,
Eva u largua për në LA. Veprat e saja filmike përfshijnë dokumentarët artistike si: Taxi To The Dark Side,
Gonzo: The Life and Works of Dr.Hunter S Thompson, The Human Behavior Experiments dhe Herbie
Hancock’s Possivilities. Filmat e saj janë shfaqur në festivalin e Kanës, Sundance, Tribeca dhe Sidnej,
dhe janë publikuar dhe shitur në televizione të mbarë botës. Eva ka punuar me artistë si Johnny Depp,
Sheryl Croë dhe Graydon Carter. Eva është e guximshme. Gjatë dy viteve të fundit, qëndroi për tre muaj në
Afganistan ku i shpëtoi plumbave, kamikazëve, dhe minave, por ishte përvojë që ia vlente. Disa muaj para
se të shkojë në Afganistan, ajo theu këmbën në Prishtinë. Eva sapo është kthyer nga Beiruti, ku është duke
xhiruar dokumentarin më të fundit që titullohet “Out of Iraq”, në të cilin bëhet fjalë për refugjatë homoseksualë
nga Iraku që kërkojë azil në SHBA. Ajo njihet për metodën e saj të vënies së njerëzve plotësisht të thjeshtë
para kamerës dhe aftësinë e saj për t’i bërë ata të duken bukur. Eva ndihet rehat kur punon me njerëz të
thjeshtë, sikurse me të famshëm të listës A. Ajo është e obsesionuar me tregimet e mira dhe gjetjen e tyre
tek audienca.
2008 Gonzo: The Life and
Work of Dr. Hunter S.
Thompson
2007 Blind Date
2007 Taxi to the Dark Side
2006 The Human Behavior
Experiments
2006 Herbie Hancock:
Possibilities
2004 Brothers
2004 Josh Jarman
2003 Prep for Life
2003 Sin Embargo:
Never the Less
1999 Strange Fits
of Passion
1997 Secret Fear
1994 Untold Desires
Eva wrote, directed and produced The Network. After twelve years making documentaries, scripted feature
films and television in Australia, Eva arrived in the US in 2004, ever the romantic, following her heart. While
the love didn’t last long, Eva quickly found success in her adopted home of New York and three and a half
years after her arrival found herself onstage at the Kodak Theatre holding a little golden man. Eva moved to
LA shortly after. Eva’s producing credits include the feature documentaries Taxi To The Dark Side, Gonzo:
The Life And Works Of Dr. Hunter S Thompson, The Human Behavior Experiments and Herbie Hancock’s
Possibilities. Her work has screened at festivals including Cannes, Sundance, Tribeca and Sydney, has
been released theatrically and sold to television across the globe. Eva has written, directed and produced
a number of large industrials for the NRDC, the largest environmental lobby group in the world. She has
worked with people as varied as Johnny Depp to Sheryl Crow to Graydon Carter. Eva is fearless. In the past
two years she spent three months living in Afghanistan where she dodged bullets and suicide bombings,
almost stepped on a landmine and had the time of her life. A few months prior to Afghanistan Eva broke
her foot in Pristina, Kosovo. Eva has just returned from Beirut where she is shooting her latest feature
documentary Out of Iraq about gay Iraqi refugees seeking asylum in the US. She is known for putting
everyday people at ease in front of the camera and making them look beautiful. Eva is as comfortable
working with everyday people as A list celebrities. Not a lot fazes Eva. She is simply obsessed with great
stories and finding them an audience.
25’ WORLD PREMIERE
Toka e Grave
The Women’s
Land
110
DOCUMENTARY
PROGRAM
Regjisor / Director: Orhan Kerkezi
Producent / Producer: Faton Hasimja
SkenaristË / Screenplay: Orhan Kerkezi & Hajrulla Çeku
Montazhier / Editor: Faton Hasimja
Muzika / Music: Agron Shala
Zërimi / Sound Designer: Arben Llapashtica
XHIRUES / CinematographER:
Enes Sahiti & Milot Krasniqi Kompania Prodhuese / Production House:
Qendra Kinematografike e Kosoves, Butterfly Shteti / Country: Kosovë / Kosovo
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2014
Krusha e Madhe është rast shumë i veçantë i luftës së
Kosovës, pasi që pasojat e prodhuara krijuan një realitet mjaft
të dhimbshëm. Fshati pas përfundimit të luftës kishte mbetur
pothuajse pa burra, gjë që prodhoi një situatë mjaft të rëndë
shoqërore dhe ekonomike në këtë fshat. Mbijetesa është fjala
më e mirë për ta përshkruar këtë pjesë të realitetit të tyre, e
cila ngërthen në vete sfidat, përjetimet, gëzimet, mundin, të
arriturat dhe dështimet nga përditshmëria e banorëve dhe
përpjekjet e tyre për t’ju kthyer jetës dhe normalitetit.
Krusha e Madhe is a very special case of a war in Kosovo.
War consequences created a very painful reality. Village (
Krusha e Madhe) after the war had left almost without no
men, which produced a very serious social and economic
situation in this village. Survival is the best word to describe
their reality, which entails challenges, experiences, joys,
everyday achievements and failures of the people of Krusha e
Madhe and their efforts to return to life and normality.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2000 The Return, Short Doc.
A Day After Tomorrow, Doc.
2001 Free Albin Kurti, Doc.
Raçak-Two Years After, Doc.
2002 People Live Here Also,
Doc.
Vringëlimat, Doc.
People Live Like This Also,
Doc.
2003 Inhabitance Of Hamam,
Doc.
Ë, Doc.
Between Two Egos, Doc.
Normal Life Doc.
Orhan Kerkezi
Orhan Kerkezi ka lindur në Prizren 13.06.1966 . Ka kryer Fakultetin e Arteve në Universitetin e
Prishtinës-Dramaturgji Master. Punon si Regjisor Filmi dhe Producent. Ka punuar si Drejtor i Programit
dhe si Regjisor Filmi në Kohavision-KTV, më shumë se 4 vjet. Producent dhe Regjisor i më shumë se
500 TV Emisioneve. Regjisor i më shumë se 30 filmave dokumentar. Disa herë i shpërblyer si regjisori
dhe producenti më mire. Punon si Drejtor Kreativ dhe si Regjisor në BUTTERFLY-Kompani Produksioni.
Orhan Kerkezi born in Prizren 13.06.1966 . With the Master degree In Drama-Faculty of Arts in
University of Prishtina. Film director and producer with a background in drama. Worked as Program
Director and Film Director in KOHAVISION (Private National TV station) for more than 4 years. Produced
more than 500 TV shows and programs. Director of more than 30 documentary films. Several times
winner as best Director and the best Show Producer. Works as Creative Director and Film Director in
BUTTERFLY-Production House.
111
2004 Three Steps To
Salvation, Doc.
Always, Doc.
2008 A Modern Tale, Doc.
2009 Four Seasons Of The
Indepedence, Doc.
2010 Living In A Ghetto, Doc.
2012 Homage For Charlie
Chaplin, Short Film-Best
Short Film In Paris Film
Festival.
2013 The Epos Of The
Frontiers Warriors, Doc.
2014 The Woman’s Land, Doc.
98’ Premiere
Trashed
Aktorët/Cast:
Jeremy Irons
112
DOCUMENTARY
PROGRAM
Regjisor / Director: Candida Brady
ProducentË / ProducerS: Candida Brady,
Rose Ganguzza, Jeremy Irons, Titus Ogilvy,
Tabitha Troughton, Tom Wesel
Muzika / Music: Vangelis
Zërimi / Sound Designer:Louise Brown, Paul Cameron
Richard Fordham, Jack Gillies, Richard Kondal,
Stelios Koupetoris, Steve Single
Kompania Prodhuese / Production House:
Blenheim Films
Shteti / Country: USA Viti i Prodhimit / Year of Production: 2012
Film dokumentar sy-çelës dhe sensibilizues në lidhje me
mbeturinat, me një zgjedhje udhëzimi të inspiruar në Jeremy
Irons. Ky film do t’iu bëjë të mendoni seriozisht për mënyrën e
jetesës dhe të ushqyerit, duke ndryshuar qëndrimin tuaj ndaj
mbeturinave. Filmi dokumenton alternativat për groposje dhe
djegie si dhe do t’iu bëjë të mendoni përse këto alternative nuk
janë studiuar tërësisht dhe implementuar deri më tani. Filmi
përmban një sërë informatash dhe statistikash, që e bëjnë atë
edukativ dhe informues – film që duhet ta shohin të gjithë!
An eye opening and grimly compelling documentary on waste
with an inspired choice of guide in Jeremy Irons. This film will
make you seriously consider your lifestyle and dietary choice
by radically changing your attitude to waste. The film fully
documents the alternatives to landfill and incineration, as well
as shocking you into wondering why the alternatives haven’t
been fully explored or implemented. The films contains a great
deal of information and statistics, making it very educational
and informative and a film everyone should watch!
113
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2014 Urban & the Shed Crew
(filming)
2012 Trashed (Documentary)
2009 Madam and
the Dying Swan
75’ Premiere
Nën vëzhgim
Stebimi
Under the Hood
Aktorët/Cast:
Yuri Belokurski
Franak Viačorka
Lyudmila Ignatovič
Iryna Khalip
Viktor Martinovich
Eduard Melnikov
114
DOCUMENTARY
PROGRAM
RegjisorË / DirectorS: Mark Byrne, Rob Dennis
Producent / Producer: Jeremiah Cullinane,
Rasa Miškinytė, Bartolomeo Dibenedetto
Montazhier / Editor: Rob Dennis Muzika / Music: Martynas Bialobžeskis,
Cello - Povilas Jacunskas; Guitar - Andržej Zujevič
Zërimi / Sound Designer: Arūnas Zujus
XHIRUES / CinematographER: Mark Byrne
Kompania Prodhuese / Production House:
Planet Korda Pictures, ERA FILM
Shteti / Country: Lituani,Irlandë / Lithuania, Ireland Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Në Bjellorusi, disa luftojnë për demokraci, drejtësi shoqërore
dhe të drejta të qytetarëve, përderisa të tjerët luftojnë vetëm për
mbijetesë. “Under the Hood” na dërgon në udhëtim në një shtet ku
policia sekrete ende njihet me emrin KGB dhe mbledhjet publike
pa asnjë qëllim madhor, ende konsiderohen si krim. I xhiruar në
fshehtësi, filmi na shfaqë protestat, takimet sekrete të opozitës,
si dhe qerret me kuaj dhe fushat e natyrën e bukur të fshatërave.
Tregimet që do t’i dëgjojmë, do të na bëjnë të mendojmë se sa
afër Evropës është Bjellorusia – e prapë sa larg!
In Belarus, some battle for democracy, social justice and civil
rights, while others struggle just to survive. Under the Hood
brings us on a journey through a country where the secret police
is still known as the KGB and gathering in public to do nothing is
considered a crime. Shot in conditions of secrecy, the film takes
us from the protests and secret opposition meetings of the capital,
Minsk, to the horse-drawn carts and hand-tilled fields of the
countryside. The stories heard along the way remind us how close
Belarus is to the rest of Europe – and how very far away.
115
Mark Byrne
Mark Byrne ka punuar si
kamerman dhe asistent në
Irlandë për më se 15 vjet.
Filmat në të cilët ai ka punuar
përfshijnë: King Arthur, Tailor of
Panama dhe filmin e metrazhit
të shkurtër fitues të çmimit
Oskar, Six Shooter. Është
me prejardhje nga Galway i
Irlandës.
Mark Byrne had been a camera
operator and assistant in
Ireland for more than 15 years,
with film credits including King
Arthur, Tailor of Panama, and
the Academy Award-winning
short film Six Shooter. He is
based in Galway.
Rob Denis
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2013 Fatal Encounters (TV
Series documentary)
2012 I Married a Mobster (TV
Series)
2012 Mata E Jaan Hai Tu (TV
Series)
2012 Betrayal in Brooklyn
(Short)
2010-2011 Mumbai Chopra:
Misadventures of an It Girl
(TV Series)
2011/II Friday (Short)
2011 The Politics of Conflict
(Short)
2011/I U-Turn (Short)
2011 Carla
2011 What Would Jesus Do?
(Short)
2010 Doff Thy Name (Short)
2010 Gentle Cycle Only (Video)
2010 The Trick (Short)
2009 Get Outta Here!! (Short)
2003 The Time We Lost (Short)
2000 Fairytale of New York
1998 The Quiet One (Short)
1993 The Twenty Second
Plastic Love Affair (Short)
Rob Dennis është i lindur në
Kaliforni dhe i rritur në Irlandë,
në Gjirin Galway. Ka punuar
si gazetar hulumtues për më
se 12 vjet në SHBA, së fundmi
ka punuar në Oakland Tribune
– pjesë e zingjirit më të madh
të gazetave në zonën e San
Franciskos. Është shpërblyer
me çmime për lajme kryesore,
shërbim publik dhe gazetari
hulumtuese.
California-born Rob Dennis
grew up in Ireland, on the Aran
islands in Galway bay. He has
been an investigative reporter
for more than 12 years in the
USA, most recently working for
the Oakland Tribune, part of the
largest newspaper chain in the
San Francisco Bay Area. He has
won awards for breaking news,
public service and investigative
reporting.
FILMOGRAFIA
E REGJISORIT /
DIRECTOR’S
FILMOGRAPHY
2013 Under the Hood
(Documentary) (as Robert
Dennis)
2010 Beyond the Wall
(Documentary)
FOCUS
INDIA
Fandry
Firaaq
Farat e Kuqe tË Fatit
Manjadikuru
Lucky Red Seeds
Ramchad Pakistani
Sonam, gruaja me fat
Sonam, The Fortunate One
101’ Premiere
Fandry
Jabya është një adoleshent që dashurohet me shoqen e tij të klasës, Shalu. Por
Jabya i përket kastës kaikadi (të paprekshme) përderisa Shalu i përket një kaste
më të lartë, e kjo e privon atë prej të drejtës t’ia shprehë dashurinë në një fshat
ku ekziston sistemi i ngurtë i kastave. Filmi është përplot me situate ironike që
të bëjnë të mendosh për mënyrat se si funksionon shoqëria jonë. Fandry është
një fjalë e zhargonit Indian, që do të thotë “derr”. Puna që bën Kachru, babai i
Jabyas, është që të zërë derra dhe të bëjë punë të fshatit. Ka fjalë dhe skena të
rënda në film, por nuk të bëjnë të ndjehesh keq dhe kjo është pika ku Nagraj ka
arritur sukses në përçuarjen e mesazhit pa pasur nevojë të bombardojë shikuesin
me agoni të personazheve. Është një skenë kah fundi i filmit ku familja e Kachrus
zë një derr dhe mundohen ta dërgojnë jashtë fshatin. Gjatë rrugës, ata kalojnë
përmes pikturave të revolucionarëve që triumfuan në çështjen e çrrënjosjes së
sistemit të kastave. Kjo skenë e përmbledhë tërë ironinë e shoqërisë së sotme.
Somnath dhe Suraj kanë interpretuar jashtëzakonisht mirë, duke pasur parasysh
se kjo është paraqitja e tyre e parë në film artistik. Kishore ka perfeksionuar artin e
përshtatjes në cilindo rol që luan, prandaj është i mahnitshëm si zakonisht. Nagraj
është shumë profesional në punën e tij si prapa ashtu edhe para kameres si tipi i
çuditshëm Chankya. Filmi, që është shpërblyer me vlerësime të kritikës në festival
të filmit, është një punë e gdhendur mirë dhe ia vlen që ta shohin të gjithë të
interesuarit në problemin e diskriminimit të kastave.
Regjisor / Director: Nagraj Manjule
ProducentË / ProducerS:
Vivek Kajaria, Nilesh Navalakha
Skenarist / Screenwriter: Nagraj Manjule
Montazhier / Editor: Chandan Arora
Kostumografia /Costumes :
Kulkarni Gargee, Dubey Priyanka
Zërimi / Sound Designer:
Aloknanda Dasgupta, Ajay-Atul (Theme Song)
XHIRUES / Cinematograph: Vikram Amladi
Kompania Prodhuese / Production Company:
Holy Basil Productions
Shteti / Country: Marathi (India)
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Nagraj Manjule
Nagraj Manjule, i lindur më 1978 është regjisor
dhe scenarist, fitues i çmimeve kombëtare,
i njohur për filmin e metrazhit të shkurtër
Pistulya. Ai ka shkruar e ka bërë regjinë e filmit
të parë artistik të metrazhit të gjatë të quajtur
Fandry. Është edhe poet, ka publikuar një libër
me poezi në Marathi. I lindur e i rritur në fshatin
Jeur Tal të Karmala Taluka, qytezë në zonën
Solapur të Maharashatrës, Manjule ka parë
nga afër se cfarë sfide është të arsimohesh
përderisa i përket shtresës së varfër në një
familje rurale të Indisë. Ai ka përfunduar
fakultetin në Letërsi të Marathit në Universitetin
e Punes, ndërsa studimet e Masterit i ka përfunduar në komunikim, në Kolegjin e Arteve,
Shkencës dhe Tregtisë në Ahmednagar.
Çmimin e parë kombëtar e fitoi për filmin e
shkurtër Pistulya i cili është një refleksion i
përvojës jetësore të tij. Më pas, realizoi filmin
e tij Fandry në vitin 2013, i cili u publikua për
treg në shkurt të 2014-tës. Fandry do të thotë
“derr” në gjuhën Kaikadi, që flitet prej fisit
nomad Kaikadi – i konsideruar i paprekshëm
në Maharashtra dhe filmi merret me çështjen
e diskriminimit të kësaj kaste në Indi. Është
një prej poetëve më në zë në dekadën e fundit
të letërsisë Marathi. Përmbledhja e poezive
“Unhachya Kataviruddha” është mirëpritur në
letërsinë bashkëkohore Marathi dhe u shpërblye me çmimin e madh “Damani” për letërsi.
Nagraj Manjule (born 1978[1]) is a National
Award-winning Indian filmmaker and screenwriter known for his first short film Pistulya. He
hails from a small village in Maharashtra and
has written and directed his first Feature film
(Fiction) called Fandry. He is a writer and a
poet and has published a book of poetry in
Marathi. Born and brought up in Jeur Tal village in Karmala taluka, a small town of Solapur
district in Maharashtra, Manjule has closely
seen how one has to struggle while getting an
education if one belongs to a poor, backward
family of a rural India. He has pursued his M.A.
in Marathi literature from University of Pune,
followed by Masters in communication studies
from New Arts, Science and Commerce
College, Ahmednagar. His first National Award
winning short film Pistulya is a reflection of his
‘felt experience’, Thereafter he made his debut
feature film, Fandry in 2013, which was commercially released in February, 2014. Fandry’
literally means pig in the Kaikadi language,
spoken by nomadic Kaikadi tribe, which is
considered untouchable in Maharashtra and
film deals with the issue of caste system-based
discrimination. He is one of the important poets
in Marathi literature in the last decade. His
collection of poems ‘Unhachya Kataviruddha’ has received a very warm welcome in
contemporary Marathi literature, and book won
very renowned ‘Damani literary Award’, also
praised by the stalwarts from Marathi literature.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT / DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2014 Fandry
2010 Pistulya
FOcus INDIA
118
Jabya ( Somnath Awghade) is a teenager who falls in love with his classmate
Shalu (Rajeshwari Kharat). But Jabya belongs to the kaikadi (untouchable) caste
while Shalu belongs to an upper caste and this prevents him from expressing
his love due to the existent caste system in their orthodox village. The film has so
many ironic situations that you are left thinking about how our society functions.
Fandry is a slang word for pig and Kachru’s (Kishore Kadam who plays Jabya’s
father) job is to catch pigs and do all the dirty work of the village. There are
harsh words and scenes in the film but you don’t feel pitiful and that is where
Nagraj has scored by getting the message through in a light hearted way without
bombarding the viewer with the agony of the characters. There is a scene
towards the end of the film when Kachru’s family catches a pig and is carrying
it out of the village. On their way, they pass the paintings of revolutionaries
who championed the cause of eradication of the caste system and this scene
sums up the irony of the society that we live in today. Somnath and Suraj have
performed extremely well considering it is their debut performance. Kishore has
mastered the art of slipping into any role he does and is brilliant as usual. Nagraj
does a great job behind and in front of the camera as the eccentric Chankya.
The film, which has won the critic’s appreciation at various film festivals, is a well
crafted one and is a sure shot watch for all those interested in knowing more
about the problem of caste discrimination.
Aktorët / Cast:
Kishor Kadam
Somnath Avghade
Chhaya Kadam
Rajeshwari Kharat
Nagraj Manjule
Nandita Das
Nandita Das, e lindur më 7 nëntor
1969, është aktore dhe regjisore
indiane. Si aktore, ajo njihet
për rolet e saj në: “Fire” (1996),
“Earth” (1998), “Bawandar”
(2000), “Kannathil Muthamittal”
(2002), “Azhagi” dhe “Before
The Rains” (2007). Si regjisore,
njihet për filmin e saj “Firaaq”
(2008), që është shpërblyer
me disa çmime kombëtare dhe
ndërkombëtare. Është shpërblyer
me çmimin Chevalier të “Ordre
des Arts et des Lettres” nga
Qeveria e Francës. Nandita Das
ishte indiania e parë e prezentuar
në hollin e famës, në Forumin
Ndërkombëtar të Grave, për
kontributin e dhënë në art.
101’ Premiere
Firaaq
Firaaq është nJë fjalë në gjuhën Urdu që do të thotë edhe ndarje
edhe kërkim. Filmi është ngjarje e trilluar, por e inspiruar nga
shumë tregime. Ngjarja zhvillohet në një periudhë 24-orëshe,
një muaj pas një fushatë që u zhvillua në Gujarat të Indisë
më 2002. Përshkruan udhëtimin emocional të njerëzve të
zakonshëm – disa prej të cilëve ishin viktima, disa autorë
të krimit dhe të tjerë të zgjedhur vetëm si shikues. Si film i
përbashkët, përcjellë naracione të shumta të cilat nganjëherë
ndërlidhen, e nganjëherë janë diskrete, por të gjitha bashkohen
në kontekstin hapësinor dhe emocional. Një shtëpiake e
shtresës së mesme, ia mbyll derën një gruaje të dëshpëruar që
kërkon stregim, e pastaj ajo mundohet ta tejkalojë ndjenjën e fajit
për këtë veprim. Besnikëria e dy shokëve të ngushtë vihet në
sfidë, me frikë dhe dyshim. Një grup me burra viktima, kërkojnë
hakmarrje si mënyrë të vetme të shpëtimit prej gjendjes së tyre
të pashpëtim dhe përplot me inat. Një çift i kohës së tashme
Hindu-Musliman sfidohet në mes të instinktit të mbijetesës për
të fshehur identitetin e vërtetë dhe dëshirës për t’u pranuar. Një
djalë që ka humbur pjesën më të madhe të familjes në trazira,
endet rrugëve duke kërkuar babain e tij të humbur. Një muzikant
qëndron në idealin e tij, deri kur një dëshmi e konfliktit qytetar
lëkundë besimin e tij.
Firaaq is an Urdu word that means both separation and quest.
The film is a work of fiction, based on a thousand stories. The
story is set over a 24-hour period, one month after a campaign
that took place in Gujarat, India, in 2002. It traces the emotional
journey of ordinary people- some who were victims, some
perpetrators and some who choose to watch silently. As an
ensemble film, it follows multiple narratives that are at some
times interconnected and at times discreet, yet all are united by
their spatial and emotional context. A middle class housewife
closes the door on a woman desperately seeking refuge, and
then struggles to overcome her guilt. The loyalty of two best
friends is challenged in times rife with fear and suspicion. A
group of victimized young men seek revenge as a way out of
their helplessness and anger. A modern day Hindu-Muslim
couple struggle between the survival instinct to hide their true
identities and the desire to assert them. A boy having lost most
of his family in the riots wanders through the streets searching
for his missing father. A saintly musician clings on to his idealism
until an evidence of civil strife shakes his faith.
Aktorët / Cast:
Naseeruddin Shah
Raghubir Yadav
Deepti Naval
Paresh Rawal
Shahana Goswami
Nawazuddin Siddiqui
Sanjay Suri
Tisca Chopra
Regjisor / Director: Nandita Das
ProducentË / Producers: Rahul N. Merchant
Harindra M. Singh, Shailendra M. Singh
SkenaristË / Scriptwriters:
Nandita Das, Shuchi Kothari
Montazhier / Editor: A. Sreekar Prasad
Kostumografia / Costumes: Ravi K. Chandran
Zërimi / Sound Designer: Manas Choudhury
XHIRUES / Cinematograph:
Ravi K. Chandran Kompania Prodhuese / Production Company:
Percept Picture Company
Shteti / Country: Indi / India
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2008
Nandita Das (born 7 November
1969) is an Indian film actress
and director. As an actress, she
is known for her performances
in Fire(1996), Earth (1998),
Bawandar (2000), Kannathil
Muthamittal (2002), Azhagi and
Before The Rains (2007). As a
director, she is known for her
directorial debut Firaaq (2008), 119
which has won a number of
national and international awards.
She has been awarded the
Chevalier of the Ordre des Arts et
des Lettres by the Government of
France for her work.[1] Nandita
Das was the first Indian to be
inducted into their International
Women’s Forum’s hall of fame for
her contributions to arts
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILOGRAPHY:
2008 Firaaq
120’ Premiere
Farat e Kuqe tË Fatit
Manjadikuru / Lucky Red Seeds
Viti 1980, verë në Kerala. Dhjetë vjeçari Vicky arrin
në shtëpinë e gjyshërve të tij në vendin rural, Kerala
për të marrë pjesë në varrimin e gjyshit. Familja e
palidhur, mbledhet për funeralin 16-ditor. Gjatë kësaj
periudhe, Vicky zbulon gjëra për veten, familjen
e tij dhe kulturën, më shumë se që e kishte pritur
ndonjëherë. Tregimi rrëfehet përmes kujtimeve të
Vickyt të rritur i cili kthehet në shtëpinë e njëjtë për të
ringjallur përvojën e tij. Pas disa vjetësh, djali kthehet
si një burrë për të vizituar tokat e vjetra dhe gjen “farat
e kuqe të fatit” të shpërndara gjithandej. Çdo farë - një
kujtim, çdo kujtim – një farë.
Aktorët / Cast:
Prithviraj,
Thilakan,
Rahman,
Kaviyoor Ponnamma,
Vaijayanthi
Regjisor / Director: Anjali Menon
Producentet / Producers:
Vinod Menon, Anjali Menon
Skenarist / Scriptwriter: Anjali Menon
1980, Summer.Kerala., 10 year old Vicky arrives at
his grandparents home in rural Kerala to attend his
Montazhier / Editor: B. Lenin
grandfather’s funeral. The disjointed family gathers
together for the sixteen day long funeral period. During Muzika / Music: Ramesh Narayan
XHIRUES / CinematographER:
this period, Vicky discovers more about himself, his
family and culture than he had expected to. The
Pietro Zuercher
journey is narrated through the memories of an adult
Kompania Prodhuese /
Vicky who returns to the same house to recount the
experience. After some years the boy returns as a
Production Company: Little Films
young man to visit old grounds, and finds the ‘Lucky
Shteti / Country: India
red
seeds’
scattered
away.
Everyseed
a
memory,
120
everymemory a seed.
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2012
Anjali
Menon
E lindur në Indi, e rritur jashtë
Indisë, Anjali Menon ka trazuar
audiencën me filmat e saj të
metrazhit të shkurtër, të vlerësuar
lartë nga kritika: “Black nor Ëhite”,
“Ëaiting Ëomen” dhe “Happy
Journey (Kerala Café). Ish student
e Shkollës së Filmit në Londër,
Menon ka përfunduar studimet
post-diplomike në Film-bërje dhe
Studime në Komunikim. Filmat e
saj janë shfaqur në disa festival
ndërkombëtare të filmit. Manjadikuruis është filmi i parë artistik i
metrazhit të gjatë i Anjali Menon.
Born in India, raisedabroad Anjali
Menon has stirred audiences withheracclaimed short films like Black
nor White, WaitingWomen& Happy
Journey (Kerala café). An alumnus
of London Film School, Menon
holds post graduatedegrees in
Film-making as well as Communication studies. Her films have
travelled to several international
film festivals. Manjadikuruis Anjali
Menon’s first fiction feature film.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
FOcus INDIA
2014
2012
2012
2009
Bangalore Days
Manjadikuru
Ustad Hotel
Kerala Cafe
Mehreen Jabbar
Mehreen është 18 vjet veteran e industrisë
së filmit, me karrierë si Regjisore/Producente
e filmave kritikues dhe shumë të guximshëm
për Televizionin Pakistanez. Ajo ka fituar
reputacionin e profesionalizmit dhe saktësisë,
dhe njihet botërisht si eksperte e fushës
së saj. Mehreen e filloi karrierën e saj në
televizion me filma dhe seriale televizive,
nën ombrellën e TasVeer Production, prej të
cilave pothuajse të gjithat ishin vlerësuar lartë
nga kritikat e shtypit pakistanez. Ajo vazhdoi
punën e saj se regjisore e pavarur, duke
punuar për një numër të madh të kanaleve
televizive dhe shtëpi prodhuese në Pakistan,
si dhe realizoi filma të metrazhit të shkurtër, të
shfaqura në festivale në mbarë botën. Filmat
e saj të metrazhit të shkurtër, të shpërblyer
në mbarë botën janë: “Daughters of the late
Colonel”, “Beauty Parlor”, “Laal Baig”, “Harjai”
dhe “Doraha”. “Ramchad Pakistani” është
filmi i saj i parë artistik i metrazhit të gjatë, i
cili u shfaq në kinema pakistaneze, indiane
dhe në Mbretëri të Bashkuar në 2008/2009.
Filmi pati premierën në programin garues të
Tribeca Film Festival në Nju Jork 2008. U
shpërblye me çmimin Fipresci nga Federata
Ndërkombëtare e Kritikës së Filmit dhe
me shumë cmime tjera botërore. Është
shfaqur për një jave në MOMA (Muzeun
e Arteve Moderne) në Njur Jork në 2010.
Filmi vazhdon të shfaqet në festivale dhe
kampuse të universiteteve. Mehreen ka qenë
anëtare e Bordit Kombëtar të Censorëve
të Filmit në Karachi, anëtare financuese e
WAR (Lufta Kundër Dhunimit), e Festivalit
KaraFilm në Karachi, si anëtare e jurisë në
Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Leeds më
2002 dhe ishte Drejtoreshë Artistike e Maisha
Film Lab në Uganda - një punëtori trajnuese
jo-profitabile e themeluar nga regjisorja
Mira Nair. Ajo është poashtu pjesë e bordit
këshillues në Akademinë e Azisë Jugore për
Artet e Filmike dhe Televizion. Mehreen jeton
në Nju Jork Siti.
103’ Premiere
Ramchad
Pakistani
Champa (rolin e së cilës e luan Nandita Das) është një
grua e komunitetit hindu, e cila mbetet vetëm pasi që
djali i saj dhe bashkëshorti, një ditë zhduken në fshatin
e tyre në kufirin Pakistan-Indi, afër Nagarparkar, në
Tharparkar. Gjatë periudhës së qershorit të vitit 2002,
kur mbizotëronte një tension pothuajse i luftës në mes
të dy shteteve, Pakistan-Indi, dy anëtar të një familjeje
pakistaneze kalojnë kufirin dhe përballen me pasojat e
jashtëzakonshme që ndikojnë në jetën e tyre. Tema e
këtij filmi shtjellon jetën e një djali 8-vjeçar pakistanez, i
cili duhet të mësojë t’i mbijetojë traumës nga ndarja me
nënën dhe babain e tij të burgosur në Indi. Ndërkohë,
gruaja-nëna, e shkatërruar nga zhdukja e tyre e papritur,
ndërton një kapitull të ri në jetë.
Champa (Nandita Das) is a Hindu woman who is left
desolate when her young son and husband disappear
one day from their village at the Pakistan-India border
near Nagarparkar, in Tharparkar. The film depicts
the crossing of the Pakistan-India border, during a
period (June 2002) of war-like tension between the
two countries, by two members of a Pakistani Hindu
family belonging to the ‘untouchable’Dalit caste, and
the extraordinary consequences of this unintended
action upon the lives of a woman, a man, and their
son. The singular theme of the film is how a child
from Pakistan aged eight years learns to cope with
the trauma of forced separation from his mother while
being held prisoner, along with his father in the jail of a
country (India), which is hostile to his own (Pakistan).
Meanwhile, the wife-mother, devastated by their sudden
disappearance builds a new chapter of her life, by her
solitary struggle for sheer survival.
Aktorët / Cast:
Shaood Alvi
Adarsh Ayaz
Atif Badar
Karim Bux Baloch
Nandita Das
Rashid Farooqi
Syed Fazal Hussain
Nouman Ijaz
Navaid Jabbar
Salim Mairaj
Farooq Pareo
Adnan Shah
Zhalay Sharhadi
Maria Wasti
Regjisor / Director: Mehreen Jabbar
Producent / Producer: Javed Jabbar
MontazhierË / EditorS:
Mehreen Jabbar, Aseem Sinha
Muzika / Music: Debajyoti Mishra
Zërimi / Sound Designer:
Patrick Donahue, Jesse Mailings
XHIRUES / Cinematograph:
Nina Kuhn, Josef Shafer
Kostumograf / Costumes by: Camilo Barreto
Kompania Prodhuese / Production
Company: Percept Picture, Geo Films
Shteti / Country: Pakistan
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2010
FILMOGRAFIA E REGJISORIT / DIRECTOR’S
FILOGRAPHY:
2012
2010
2010
2009
2008
2008
2007
1997
Mata E Jaan Hai Tu (TV Series)
Daam (TV Series)
Vasl (TV Series)
Malal (TV Series)
Ramchand Pakistani
Doraha (TV Series)
Saraab (TV Movie)
Beauty Parlor (Short)
Mehreen is an 18 year veteran of the
industry, with a prolific career as Director/
Producer of gritty, hard-hitting films for
Pakistani Television. She has earned a
reputation of professionalism and excellence, 121
and is quoted widely as an expert in her
field. Mehreen began her career in television
with TV films and drama series/serials under
the banner of TasVeer Productions, almost
all of which were critically acclaimed by the
Pakistani press. She then continued her
work as a free lance director working for
a number of TV channels and production
houses in Pakistan, in addition to making a
number of short films which have aired in
festivals worldwide. Her award-winning short
films and TV dramas include ‘Daughters of
the Late Colonel’, ‘Beauty Parlor’, ‘Laal Baig
(Cockroach), ‘Harjai’ (Betrayal) and ‘Doraha’
(Crossroads). ‘Ramchand Pakistani’, her first
feature length film, was released theatrically
in Pakistan,India and the UK in 2008/2009 to
wide critical and audience acclaim. The film
premiered in the competition section of the
Tribeca Film Festival in New York in 2008. It
won the Fipresci Prize from the International
Federation of Film Critics and received many
other awards at film festivals around the
world. It was shown at the MOMA (Museum
of Modern Art), New York for a week long
screening in 2010. The film continues
to screen in film festivals and college
campuses. Mehreen has been a member
of the National Board of Film Censors in
Karachi, a founding member of WAR (War
Against Rape), the KaraFilm Festival in
Karachi, has served as a juror at the Leeds
International Film Festival in 2002 and was
the Artistic Director at the Maisha Film Lab
in Uganda, a non profit training lab founded
by director Mira Nair. She is also part of the
advisory board of The South Asian Academy
of Motion Picture Arts and Television.
Mehreen resides in New York City.
120’ Premiere
Sonam, gruaja me fat
Sonam, The Fortunate One
Ky është filmi i parë artistik i realizuar në dialektin “Monpa” të degës së
gjuhëve Indo-Tibetiane, që flitet në rajonin e Himalajave, në kufi me zonën e
Tibetit dhe Butanit, Kamengut Perëndimor dhe Tauangut të Indisë. Në fakt,
ky është filmi i parë artistik i dialektit Arunchali. Ky film shtjellon poliandrinë
në një shoqëri të vogël të quajtur Brokpas, shoqëri e “barinjve Yak” që jetojnë
në shpatin e vargut të maleve Himalaja. Në këtë rajon është zakon që një
grua të martohet me më shumë se një burrë në të njejtën kohë. Regjisori
në mënyrë të drejtpërdrejtë merret me situatën e veçantë labirinte, ku një
burrë duhet të pranojnë të dashurin e bashkëshortes së tij si ortak. Prania
e një burri tjetër mënjanon burrin e parë, i cili me këtë rast ndihet i vetmuar.
Filmi gradualisht zbulon lidhjen e fortë të lidhjes ciftërore natyrale që ekziston
midis burrit dhe gruas. Sonam, gruaja e dyshes, ngadalë dhe qetë fillon të
vuajë si rrjedhojë e kompleksit trupëror dhe mendor. Duke qenë budiste e
devotshme, ajo shkakton vetë vdekjen e saj.
Regjisor / Director: Ahsan Muzid
Producent / Producer: Ashok Kumar Jhuria
Skenarist / Scriptwriter: G.K. Borkakoti
Montazhier / Editor: Mahadeb Shi
Muzika / Music: Archana Bhattacharjee Ahsan
Zërimi / Sound Designer: Jatin Sarma
KostumografIA / Costumes:
Dayal Krishna Nath
XHIRUES / Cinematograph: Naresh Sarma
Kompania Prodhuese /
Production Company: Garima Films
Shteti / Country: India
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2005
Ahsan Muzid
Ahsan Musiz filloi karrierën e tij si
aktivist i teatrit për Asociacionin
Teatror Indian People më 1978. Ai
realizoi filmin e parë dokumentar “…
and ripples, not waves” në vitin 1983.
Ai ka bërë regjinë dhe produksionin e
disa filma dokumentarë dhe televiziv
për Doordarshan, Indi, qysh prej
1984-tës. “Sonam” është paraqitja
e parë si regjisor i filmave artistikë.
Ëndrra 12 vjecare e të bërit një film
artistik, është realizuar për Ahsad
Muzid dhe të shoqen, Archana
Bhattacharjee Ahsan.
Ahsan Muzid started his career as
a theatre activist for Indian Peoples’
Theatre Association in 1978. He
produced his first doc-feature,”…
and ripples, not waves” /16mm/B&W/
English/1983. He has produced and
directed numerous of documentaries
and tele-films for Doordarshan, India,
since 1984. Sonam is his debut in
celluloid as Dirctor. The twelve years
old dream of making the film has
come true for Ahsan Muzid and his
wife Archana Bhattacharjee Ahsan.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2005 Sonam (The Fortunate One)
2004 Mui Tu Pirit Korong Na...
(Never Love Ever)
2004 Swam Upstream
2004 Ashroy (The Salter)
2004 Nimati Koina (Mute Princess)
2003 Numaliya Pou (Youngest Son)
2002 Sabjanta Dorjee
(Omniscient Dorjee)
2001 Let’s Talk About Aids
2000 Hamdoi Poular Jone
(The Moon on the culvert)
1997 Amil Samikaran
(Unsolved Equation)
FOcus INDIA
122
This is a first feature made in “Monpa” dialect of the Indo-Tibetan branch of
languages, spoken in the mountainous Himalayan region, bordering Tibet
and Bhutan in district, West Kameng & Tawang of Arunachal Pradesh, of
India. In fact this is the first Arunchali dialect feature film. This film deals
polyandry in a small society called Brokpas, a society of “Yak shepherds”
who lives in the mountain slopes of the Himalayan range. It is a custom in
the region where a wife can have more than one husband. The director
deals directly with the unique labyrinthine situation when the husband offers
to accept the lover of his wife as co- husband. The presence of the new
husband catapulted the first husband out and he becomes very lonely. And
the film slowly reveals the firm bond of the natural pair-bond exist between
the men and the women. Sonam, the wife of the duo slowly and silently starts
suffering due to the body and mind complex. Being a believer of Buddhism
she indulges herself for a total and ultimate atonement in her own death.
Aktorët / Cast:
Hagge D. Appa,
Tashi Lhamu,
Sonam Palzar Lacwungpa,
Phurba Lapcha,
Karma Dorjee,
Pem Khandu,
Sonam Puma,
Lungten Khochilu
123
Let
It
Be
Klubi i blerësve të Dallasit
Dallas Buyer’s Club
Dyshja
Dvojina
Dual
Është shumë qetësi
It’s All So Quiet
Vera e fundit
Last summer
Test
117’ Premiere
Klubi i blerësve
të Dallasit
Dallas Buyer’s
Club
Matthew McConaughey
Jennifer Garner
Jared Leto
Denis O’Hare
Steve Zahn
Michael O’Neill
Regjisor / Director: Jean-Marc Vallée
ProducentË / Producers: Robbie Brenner, Rachel Winter
Bashkë-producentë/Co- Producers:
Michael Sledd, Parry Creedon
SkenaristË / ScriptwriterS: Craig Borten, Melisa Wallack
MontazhierË / EditorS: John Mac McMurphy, Martin Pensa
Kostumografia/Costume Design: Kurt and Bart
Dizajner i produksionit / Production Design:
John Paino
Zërimi / Sound Designer: Martin Pinsonnault
XHIRUES / CinematographER: Yves Bélanger
Kompania Prodhuese / Production Company:
Voltage Pictures, Truth Entertainment (II)
Shteti / Country: SHBA/USA
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
LetItBe PROGRAM
126
Aktorët/Cast:
Një njeri i zakonshëm lufton për mbijetesë gjatë një periudhe pasigurie në Amerikë.
Frymëzuar nga ngjarje të vërteta, tregimi i Ron Woodroof-it mbi fortësinë tregohet
në Dallas Buyers Club, me regji të Jean Marc Vallée dhe skenar origjinal nga Craig
Borten dhe Melisa Wallack. Aktori fitues i çmimit Spirit, Matthew McConaghey
portretizon kryepersonazhin, interesi personal i të cilit shndërrohet në diçka shumë
më të madhe. Me prejardhje nga Teksasi, Ron Woodroof është një elektricist dhe
kauboj i cili më 1985 bën një jetesë të pakontrolluar dhe të shkujdesur. Papritmas,
Roni diagnostifikohet me virusin H.I.V dhe ka vetëm edhe 30 ditë jetë. Sidoqoftë, ai
nuk e pranon këtë dënim me vdekje. Në mungesë të medikamenteve të kërkuara në
SHBA, Roni niset jashtë kufirit, në Meksikë. Atje, ai mëson për trajtimet alternative
dhe fillon t’i kontrabandojë në Shtetet e Bashkuara, duke vënë në sfidë komunitetin e
shkencës dhe mjekësisë – përfshirë edhe fizikanten, Dr. Eve Saks (Jennifer Garner,
fituese e çmimit Screen Actors Guild). I panjohur me komunitetin e homoseksualëve,
Roni shoqërohet me pacientin tjetër me AIDS, Rayon (Jared Leto, fitues i çmimit
Gotham Independent Film), një transeksual, që ka po të njejtën dëshirë për të jetuar
sa Roni. Rayon poashtu është aq sipërmarrës sa Roni: i ndihmon për t’u shmangur
nga dënimet e qeverisë, për shitje të ilaçeve dhe pajisjeve të pa-miratuara. Këta dy
themelojnë një “klub të blerësve”, ku njerëzit me H.I.V – pozitiv paguajnë shuma
mujore për t’u pajisur me medikamentet e kërkuara. Në qendër të Teksasit, aktivitetet
pioniere të Ronit rrahin fuqishëm dhe me zë të lartë. Me një komunitet të miqve dhe të
klientëve, që rritet çdo herë e më shumë, Roni lufton për dinjitet, edukim dhe pranim.
Përgjatë viteve pas diagnostifikimit, i sulmuari i vetmuar, shijon jetën në maksimum, si
asnjëherë më parë.
An imperfect man fights for survival during an uncertain time in America. Inspired by
true events, Ron Woodroof’s story of strength is told in Dallas Buyers Club, directed
by Jean-Marc Vallée from an original screenplay by Craig Borten & Melisa Wallack.
Spirit Award winner Matthew McConaughey portrays the real-life character, whose
self-interest is galvanized into something much more. A son of Texas, Ron Woodroof
is an electrician and rodeo cowboy. In 1985, he is well into an unexamined existence
with a devil-may-care lifestyle. Suddenly, Ron is blindsided by being diagnosed as
H.I.V.-positive and given 30 days to live. Yet he will not, and does not, accept a death
sentence. His crash course of research reveals a lack of approved treatments and
medications in the U.S., so Ron crosses the border into Mexico. There, he learns
about alternative treatments and begins smuggling them into the U.S., challenging
the medical and scientific community including his concerned physician, Dr. Eve
Saks (Screen Actors Guild Award winner Jennifer Garner). An outsider to the
gay community, Ron finds an unlikely ally in fellow AIDS patient Rayon (Gotham
Independent Film Award winner Jared Leto), a transsexual who shares Ron’s lust
for life. Rayon also shares Ron’s entrepreneurial spirit: seeking to avoid government
sanctions against selling non-approved medicines and supplements, they establish
a “buyers club,” where H.I.V.-positive people pay monthly dues for access to the
newly acquired supplies. Deep in the heart of Texas, Ron’s pioneering underground
collective beats loud and strong. With a growing community of friends and clients,
Ron fights for dignity, education, and acceptance. In the years following his diagnosis,
the embattled Lone Star loner lives life to the fullest like never before.
127
Jean-Marc Vallée
Jean-Marc Vallée u lind më 1963 në Montreal, Kebek të Kanadasë. Ai është regjisor dhe skenarist, më së miri i
njohur për filmat Dallas Buyers Club (2013), C.R.A.Z.Y. (2005) dhe The Young Victoria (2009). Ai është i martuar
me Nadia Live, më të cilën kanë dy fëmijë. Jean-Marc Vallée bëri prezantimin e parë në regji artistike më 1995,
për filmin Liste Noire, për të cilin ka bërë edhe montazhën. Trilleri erotik me shumë stil, ishte i pari i zhanrit të
vet për kinemanë e Kebekut dhe u nominua për nëntë çmime Genie (ekuivalente me Oskarin, për Kanada)
përfshirë “Fotografia Më e Mirë”, “Regjisori Më i Mirë”, “Aktori Më i Mirë në Rol Dytësor”. Përpos regjisor, Vallée
ishte poashtu skenarist dhe producent i filmit frëngjisht-folës të titulluar C.R.A.Z.Y., që u bë hit në më shumë se
50 shtete. Ky film fitoi çmimin e “Filmit më të Mirë Artistik Kanadez” në Toronto Film Festival 2005; 11 çmime në
Genie Awards, përfshirë “Fotografia Më e Mirë”, “Regjisori Më i Mirë” dhe “Skenari Më i Mirë”; 13 Çmime Jutra
dhe Çmimin Golden Reel, për çmimin e filmit kanadez me më së shumti fitim të vitit.
Jean-Marc Vallée was born in 1963 in Montreal, Quebec, Canada. He is a director and writer, mostly known
for Dallas Buyers Club (2013), C.R.A.Z.Y. (2005) and The Young Victoria (2009). He is married to Nadia Live.
They have two children. Jean-Marc Vallée made his feature directorial debut with 1995’s Liste Noire [Black List],
and also edited the movie. The stylish erotic thriller was the first of its genre for Québec cinema, and received
nine Genie Award – Canada’s Oscars equivalent – nominations including Best Picture, Best Director, and Best
Supporting Actor (Aubert Pallascio). Mr. Vallée was also a screenwriter and producer on his next Frenchlanguage feature as director, the personal yet universal coming-of-age tale C.R.A.Z.Y., which became a sleeper
hit distributed in over 50 countries. The film won the Best Canadian Feature Film prize at the 2005 Toronto
International Film Festival; 11 Genie Awards including Best Picture, Best Director, and Best Original Screenplay;
13 Jutra Awards; and the Golden Reel Award for the top-grossing Canadian film of the year in the country.
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2013 Dallas Buyers Club
2011 Café de Flore
2009 The Young Victoria
2005 C.R.A.Z.Y.
2000 The Secret Adventures
of Jules Verne (TV Series)
1999 Loser Love
1998 Magical Words (Short)
1997 Los Locos
1996 Strangers (TV Series)
(1996)
1995 Les fleurs magiques
(Short)
1995 Liste Noire
93’ Premiere
Është shumë qetësi
It’s All So Quiet
Helmer, një fermer beqar në të pesëdhjetat, jeton me
babain e tij të moshuar, në një fshat holandez. Ditët
e tij të punës bëhen më të rëndësishme me vizitat
e mbledhësit të qumështit, Johan, një moshatar i
Helmerit, për të cilin ai ndjen një simpati të fshehtë.
Një ditë, Helmeri vendos ta renovojë shtëpinë,
blen për vete një krevat të ri dysh dhe zhvendosë
babain e tij një kat më lartë. Jeta e tij bëhet edhe më
interesante, kur fermeri adoleshent, Henk, i vjen në
ndihmë Helmerit.
Aktorët / Cast:
Jeroen Willems
Henri Garcin
Wim Opbrouck
Martijn Lakemeier
Regjisor / Director: Nanouk Leopold
ProducentË / Producers:
Stienette Bosklopper, Els Vandevorst
Skenarist / Scriptwriter: Nanouk Leopold
MontazhierE / Editor: Katharina Wartena
Dizajni i produksionit / Production design:
Helmer, a single farmer in his fifties, lives with his aged, Elsje de Bruijn
bedridden father in the Dutch countryside. His working Muzika / Music: Paul M. van Brugge
days are marked by the visits of milk collector Johan,
Zërimi / Sound Designer:
a man of his own age for whom Helmer holds a secret Andreas Hildebrandt BVFT
fascination. One day Helmer decides to renovate
XHIRUES / Cinematograph:
Frank van den Eeden SBC
the house, buying himself a new double bed and
Kompania Prodhuese / Production Company:
moving his father upstairs. His life gains even more
Circe Films, N279 Entertainment, Coin Films
momentum, when adolescent farmhand Henk comes
Shteti / Country: Holandë / Netherlands
to help him out.
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
128
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2012 It’s All So Quiet
(Boven Is Het Stil)
2010 Brownian Movement
2007 Wolfsbergen
2005 Guernsey
2002 La Grande Guerre
2000 Îles Flottantes
1999 Max Lupa
1998 Weekend
Nanouk Leopold
Nanouk Leopold është e diplomuar në Akademinë e Arteve të Bukura në Rotterdam
prej vitit 1992 dhe në Akademinë e Filmit
dhe Televizionit në Amsterdam më 1998.
Filmi i saj i diplomës, Weekend, fitoi cmimin
Tuschinski në Festivalin e Filmit të Holandës. Filmi i saj i parë artistik Îles Flottantes,
është zgjedhur për programin garues Tiger
në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në
Roterdam. Filmi i saj i dytë artistik “Guernsey”, i zgjedhur për programin Quinzaine
des Réalisateurs të Festivalit të Kanit, ëshët
nominuar për gjashtë Golden Calves, prej
të cilëve ka fituar një për Regjisoren më të
Mirë dhe një për Aktoren më të Mirë, si dhe
fitoi çmimin e Kritikës së Filmit Holandez
në Festivalin e Filmit Holandez në Utreht.
WOLFSBERGEN, që pati premierën në Forumin Ndërkombëtar të Kinemasë së Re në
Berlin më 2007, u shpërblye me dy Golden
Calves në Utreht dhe është përzgjedhur
për shfaqje në Festivalin Ndërkombëtar
të Filmit në Toronto. Filmi Brownian
Movement dha premierën në Festivalin
Ndërkombëtar të Filmit në Toronto më 2010
dhe pati premierën europiane në Festivalin
Ndërkombëtar të Filmit në Berlin. Brownian
Movement poashtu është nominuar për
gjashtë çmime Golden Calve, prej të cilave
u shpërblye me dy: “Regjisori më i mirë”
dhe “Skenari më i mirë”.
LetItBe PROGRAM
Nanouk Leopold graduated from the
Academy of Fine Arts in Rotterdam in 1992
and from the Film and Television Academy
in Amsterdam in 1998. Her graduation film
Weekend won the Tuschinski Award at the
Netherlands Film Festival. Her first feature
Îles Flottantes was selected for the Tiger
competition of the International Film Festival
Rotterdam. Her second feature Guernsey,
selected for Quinzaine des Réalisateurs
at Cannes, was nominated for six Golden
Calves and won two Golden Calves (Best
Director and Best Actress) and the Dutch
Film Critics Award at the Netherland
Film Festival Utrecht. WOLFSBERGEN
premiered at the International Forum of
New Cinema Berlin (Special Mention
Caligari Film Prize) in 2007, won two
Golden Calves in Utrecht and was
selected for the Toronto International Film
Festival. Brownian Movement premiered
at Toronto International Film Festival in
2010 and had its European premiere at the
Berlin International Film Festival (Forum).
Brownian Movement was also nominated
for six Golden Calves and won two: Best
Director and Best Screenplay.
Nejc Gazvoda
Nejc Gazvoda u lind më 1985 në
Novo Mesto të Sllovenisë. Gjatë
shkollës së mesme ai shkroi
një përmbledhje të tregimeve
të shkurtëra të titulluar “Nothing
Escapes the Squirrels” që u shpërblye me çmimin Fabula 2006 për
librin më të mirë artistik të trilluar
dhe Golden Bird 2005, çmim për
shkrim inovativ. Ai është poashtu
autor i tre romaneve dhe një
drame. Të tre romanet kanë qenë
të nominuara për çmimin “Kresnik”
(çmimi më prestigjioz slloven për
romanin e vitit) ndërsa në media
ai shpesh citohet si shkrimtari më
i arritur i gjeneratës së tij. Ai ka
përfunduar studimet si regjisor
filmi dhe televizion ni Akademinë
e Teatrit, Radios, Filmit dhe Televizionit në Lublanë. Filmi i tij i vitit
të tretë si student është i titulluar
“Burgundy Red” (2007) dhe filmi
i diplomës titullohet “Caretaker”
(2008).
102’ Premiere
Dyshja
Dvojina / Dual
Për shkak të një telashi me motin, një aeroplan prej
Danimarkës detyrohet të aterojë në aeroportin slloven. Në
mesin e pasagjerëve, në një hotel në Lublanë dërgohet
edhe një daneze e bukur, e heshtur, e quajtur Iben (25).
Kështu ajo takohet me Tinën (25). Të dyja kanë nevojë
për njëra-tjetrën, mirëpo janë shumë të kujdesshme
ngase njëra prej tyre mban një sekret. Ato flasin me njëratjetrën në anglisht dhe në gjuhën e tyre. Vetëm njëra
nga dy gjuhët ka të ashtuquajturin dual (të dyfishtë), një
formë e veçantë gramatikore e përdorur në shprehje që
përfshijnë vetëm dy persona. Dual është tregim i sinqertë
për dy njerëz që takohen në momentin e gabuar, por
megjithatë janë të lumtur për këtë gjë.
Due to a weather problem a plane from Denmark is forced
to land at the Slovene airport. Amongst the passengers,
being taken to a hotel in Ljubljana, is a quiet, beautiful
young Danish girl Iben (25). This is how she meets Tina
(25) who drives a shuttle as a summer job. They both need
each other, but are very careful because one of them is
hiding a secret. They speak to each other in English and
in their native languages. Only one of the two languages
has the so-called dual, a special grammatical form used
in expressions that involve just two subjects. The other
language does not. Dual is an honest story about two
people who meet precisely at the moment when they
absolutely should not have - but they are nevertheless a
bit happier because they did.
Aktorët / Cast:
Nina Rakovec
Mia Jexen
Tilen Lapajne
Regjisor / Director: Nejc Gazvoda
ProducentË / Producers:
Ales Pavlin, Andrej Stritof
SkenaristË / ScriptwriterS:
Nejc Gazvoda, Janez Lapajne
MontazhierË / EditorS:
Nejc Gazvoda, Janez Lapajne
Muzika / Music: Roar Skau Olsen
Zërimi / Sound Designer: Roar Skau Olsen
XHIRUES / CinematographER: Darko Heric
Kompania Prodhuese /
Production Company:
Perfo Production, Studio dim, Beofilm
Shteti / Country: Slloveni/Kroaci,Danimarkë /
Slovenia, Croatia, Denmark
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Nejc Gazvoda was born in 1985
in Novo mesto, Slovenia. When
he was in high school, he wrote
a short fiction stories collection
called “Nothing Escapes the
Squirrels”, which earned him
Fabula 2006 (for best short fiction
book) and Golden Bird 2005
award (for innovative writing). He
is also an author of three novels
and a drama play, all three novels
were shortlisted or long-listed
129
for “Kresnik” award (Slovenian
highest award for best novel of
the year) and in media, he is often
referred as a leading writer of his
generation. He has finished his
study as a film and TV director
on Academy of Theather, Radio,
Film and Television in Ljubljana.
His third year student movie is
titled “Burgundy Red” (2007), his
graduate movie is titled “Caretaker” (2008).
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2013 Dual
2011 A Trip
2006 Kot ptic (Documentary)
89’ Premiere
Test
Xhiruar në San Franciskon me shpirt të lirë më 1985, Test portretizon
këtë përiudhë ngazëllyese dhe pikëlluese, teksa i riu Frenki
konfrontohet me sfidën e të qenit në studime në një kompani të
vallëzimit modern, ku vazhdimisht urdhërohet të “vallëzojë si burrë”.
Frenki hyn në një lidhje me Todin, i cili është vallëtar veteran në këtë
kompani vallëzimi dhe poashtu është “djali i keq” për naivitetin e Frenkit.
Përderisa shoqëria mes Frenkit dhe Todit thellohet edhe më shumë,
ata gjejnë një botë rreziku – janë vitet e hershme të epidemisë – por
gjithashtu një botë të shpresës, humorit, bukurisë vizuele dhe shlirimit
muzikor. Sekuencat e vallëzimit janë me koreografi të posaçme nga
koreografja e njohur amerikane Sidra Bell. Muzika e filmit përfshinë
vepra nga ikonat e viteve të ’80-ta si: Jimmy Somerville (Bronski Beat),
Klaus Nomi, Romeo Void, Laurie Anderson, Martha and the Muffins,
Cocteau Tëins dhe Sylvester.
LetItBe PROGRAM
130
Set in the free-spirited San Francisco of 1985, Test lovingly portrays this
exciting and harrowing era as young Frankie (dancer Scott Marlowe
in a breakout acting debut) confronts the challenges of being an
understudy in a modern dance company where he’s taunted to “dance
like a man!” Frankie embarks on a budding relationship with hunky
Todd (Matthew Risch, HBO’s “Looking”), a veteran dancer in the same
company and the bad boy to Frankie’s naiveté. As Frankie and Todd’s
friendship deepens, they navigate a world of risk — it’s the early years
of the epidemic — but also a world of hope, humor, visual beauty
and musical relief. The captivating dance sequences were especially
choreographed for the film by acclaimed U.S. choreographer Sidra
Bell. The film’s vibrant soundtrack includes work by ‘80s icons Jimmy
Somerville (Bronski Beat), Klaus Nomi, Romeo Void, Laurie Anderson,
Martha and the Muffins, Cocteau Twins and Sylvester.
Aktorët / Cast:
Scott Marlowe
Kevin Clarke
Matthew Risch
Kristoffer Cusick
Chris Mason Johnson Damon K. Sperber
Regjisor / Director: Chris Mason Johnson
ProducentË / Producers:
Elizabeth Pang Fullerton, Chris Mason Johnson
Chris Martin, Jenni Olson, Ian Reinhard
Skenarist / Scriptwriter: Chris Mason Johnson
MontazhierË / Editor: Christopher Branca,
Chris Mason Johnson, Adam Raponi
Kostumografia / Costume Design:
Kristen McCullough
Dizajni i produksionit / Production design:
Rollin Hunt
Zërimi / Sound Designer:
Alan H. Chang, Kevin Crawford, Scott Hirsch,
Gene Park, David Sandwisch
Kompania Prodhuese / Production
Company: Gloss Studio, Serious Productions
Shteti / Country: SHBA / USA
Viti i Prodhimit / Year of Production: 2013
Chris Mason
Johnson
Chris Mason Johnson është
regjisor dhe skenarist, i njohur
për filmat “The New Twenty”
(2008), “Test” (2013) dhe From the
“Beginning” (2013).
Chris Mason Johnson is a director
and writer, known for The New
Twenty (2008), Test(2013) and
From the Beginning (2013).
FILMOGRAFIA E REGJISORIT /
DIRECTOR’S FILMOGRAPHY
2013 Dallas Buyers Club
2011 Café de Flore
2009 The Young Victoria
2005 C.R.A.Z.Y.
2000 The Secret Adventures of
Jules Verne (TV Series)
1999 Loser Love
1998 Magical Words (Short)
1997 Los Locos
1996 Strangers (TV Series)(1996)
1995 Les fleurs magiques (Short)
1995 Liste Noire
Mark
Thiedeman
73’ Premiere
Vera e fundit
Last summer
VERA E FUNDIT është tregim mbi dy të dashur të shkollës së mesme,
Luke dhe Xhonah, të cilët kalojnë së bashku muajt e fundit të një vere
të gjatë dhe të qetë në Jugun rural, duke parashikuar të ardhmen e
pasigurtë të tyre dhe të ardhmen e pasigurtë të Amerikës. Xhonah, i
ndjeshëm, i heshtur dhe me shpirt artistik, përgatitet që të largohet nga
qyteti, për kolegj, të lërë Lukën, por e gjitha që ai e dëshiron është që
Luka t’i kërkojë të qëndrojë. Por Luke, një atlent i sfiduar në shkollë
verore, e di që i dashuri i tij duhet të përjetojë jetën jashtë shtëpisë.
Edhe pse ai është i pasigurt në lidhje me vendin të cilit i përket në
botë, ai fillon të gjejë ngushëllim në një kamerë të vjetër që e sheh
në një dyqan të gjërave të vjetra. VERA E FUNDIT vendos tregimin e
dashurisë së tyre kundër botës me fusha bejzbolli, biçikleta, kishë dhe
vlera konservative, edhe pse djemtë asnjëherë nuk ballafaqohen me të
metat e komunitetit të tyre; përkundrazi, ata përshtaten drejtpërdrejtë
me materialin e qytetit të tyre tipik amerikan.
LAST SUMMER tells the story of two high school sweethearts, Luke
and Jonah, who spend their final months together over the course of
a long, quiet summer in the rural South, contemplating their uncertain
future and the uncertain future of America. Jonah, sensitive, quiet
and artistic, prepares to leave his small town for college, leaving Luke
behind, but all he wants is for Luke to ask him to stay. But Luke, an
athlete struggling through summer school, knows that his boyfriend
needs to experience the world beyond their home. Though he is
somewhat aimless and unsure of his place in the world, he begins to
find solace in an old camera that he finds in an antique store. LAST
SUMMER positions their love story against a world of baseball fields,
bicycles, church, and seemingly conservative values, though the boys
never face adversity from their community; instead, they fit directly into
the fabric of their all- American town.
Aktorët / Cast:
Samuel Pettit,
Sean Rose,
Roben Sullivant,
Byron Taylor,
Deb Lewis
Regjisor / Director: Mark Thiedeman
Producent / Producer: Mark Thiedeman
Montazhier / Editor: Mark Thiedeman
Muzika / Music: Robert Schumann
John Willis, Jack Lloyd
Mark Thiedeman u lind në
New Orleans dhe kaloi vitet
e adoleshencës në Little
Rock të Akransasit para se
të zhvendosej në Nju Jork
Siti për të studiuar Regji Filmi
dhe Produksion Televiziv në
NYU. Ai vazhdoi realizimin
e filmave për dhjetë vjetë,
deri sa u rivendos në Little
Rock për të filluar punën me
filmin Last Summer – Vera e
Fundit. Tregimi i tij i shkurtër
me titull “Virgin” u publikua në
antologjinë skolastike “Ti je
këtu, kjo ndodh tani: artistët dhe
shkrimtarët e rinj më të mirë në
Amerikë”. 2013 shënon vitin e
tretë që ai ka prezentuar veprat
e tij në Festivalin e Filmit Little
Rock, ku u nominua për
“Regjisorin më të Mirë” për
filmat e metrazhit të shkurtër:
“A Christian Boy” dhe “Cain and
Abel”, ndërsa u shpërblye për
filmin Last Summer.
Mark Thiedeman was born in
New Orleans and spent his
teenage years in Little Rock,
131
Arkansas, before moving to
New York City to study film and
television production at NYU.
He continued making films in
New York for ten years until
relocating to Little Rock to begin
work Last Summer. His short
story “Virgin” was published in
Scholastic’s anthology You Are
Here, This Is Now: The Best
Young Writers and Artists in
America. 2013 marks the third
year he has presented work
at the Little Rock Film Festival,
where he was nominated for
Best Director for his shorts “A
Christian Boy” and “Cain and
Abel,” and won the award for
Last Summer.
Platformë Televizive Dixhitale
Tokësore dhe Satelitore
Adresa: DIGITALB SH.A.
Autostrada Tr-Dr,
Rr. "Pavaresia",
Nr. 39 Kashar,
Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 42388000
Fax: +355 42274831/0
Mail: [email protected]
PËRKRAHËSIT DHE SPONSORËT KRYESOR TË FESTIVALIT /
MAIN SUPPORTERS AND SPONSORS OF THE FESTIVAL
PREMIUM PARTNER OF PRIFEST
HOSPITALITY PARTNER

Podobne dokumenty

TAMPEP - a European project

TAMPEP - a European project misunderstanding. For example it often happens that official service providers have a tendency to incorporate all sorts of things under the general term peer education. Their use of the term peer i...

Bardziej szczegółowo