odwodnienia liniowe - Art-BUD

Transkrypt

odwodnienia liniowe - Art-BUD
Katalog /cennik
ACO DRAIN
ACO GALA
ACO SELF
ACO HEXALINE
ACO MARKANT
ACO KIPP
Odwodnienia liniowe
Odwodnienia przydomowe
Doświetlacze okienne
Okna do pomieszczeń
niemieszkalnych
Odwodnienia prysznicowe
Ważny od 1 września 2008 roku
Grupa ACO
ACO w Polsce
ACO na świecie
ACO jest na całym świecie synonimem
Grupa ACO to „światowy gracz”, mający
Od 1992 roku grupa ACO jest obecna także
wybitnych osiągnięć w dziedzinie odwodnienia
swoje korzenie na rynku środkowoeuropejskim.
w Polsce. Początkowo funkcjonując jako firma
powierzchni, zarówno w przypadku produktów,
Właśnie tutaj ścisła współpraca z handlem
dystrybucyjna importowała produkty z Niemiec.
jak też rozwiązań systemowych.
specjalistycznym tworzy bazę dystrybucji
W roku 1996 rozpoczęto produkcję
i zbytu produktów ACO.
w Legionowie. Firma ACO posiada szeroko
ACO oferuje również specjalne rozwiązania dla
obiektów sportowych, rolnictwa, ogrodnictwa,
rozwiniętą sieć biur regionalnych, dzięki temu
Wzrost obrotów na świecie w mln euro
obejmuje zasięgiem cały kraj.
małej architektury, w zastosowaniu stali
nierdzewnej, technice produkcji oraz technologii
700
odlewania żeliwa. Wysoka jakość produktów
Ponad 90 pracowników w Polsce zajmuje się
produkcją, magazynowaniem, sprzedażą oraz
600
ACO jest efektem światowego know-how grupy,
intensywnych prac badawczo-rozwojowych
obsługą zamówień na potrzeby konkretnych
projektów.
500
oraz umiejętności przetwarzania najważniejszych
materiałów, którymi są:
400
• polimerbeton,
• stal nierdzewna,
300
• żeliwo,
• tworzywa sztuczne,
200
• żelbet.
100
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Grupa ACO – podstawowe dane:
• 1946 – założenie firmy przez
Josefa Severina Ahlmanna
• 3 700 pracowników w 40 krajach
(w Europie, Ameryce, Azji, Australii)
• 31 zakładów produkcyjnych
w 12 krajach
• Obroty w 2007 r. – 602 mln euro
Siedziba grupy ACO w Büdelsdorf / Rendsburg
Siedziba grupy ACO w Legionowie / Łajski
Spis treści
Strona
INFORMACJE OGÓLNE
Elementy systemów i definicje klas
Zastosowanie systemów ACO
Tabela odporności
Właściwości polimerbetonu
4
5
6
7
ODWODNIENIA LINIOWE
Kanały standardowe
ACO DRAIN® Multiline V 100 – 500
9
10
Kanały specjalistyczne
ACO Qmax®
ACO DRAIN® S
ACO DRAIN® V 100 G Tram
45
46
50
66
Kanały monolityczne
ACO DRAIN® Monoblock
ACO DRAIN® KerbDrain
ACO DRAIN® System T
67
68
86
91
Kanały szczelinowe
ACO DRAIN® SR
Ramy szczelinowe ACO DRAIN® Multiline
93
94
97
Odwodnienia tarasowe
ACO ProfiLine®
99
100
Kanały niskie
ACO DRAIN® Multiline
ACO DRAIN® S 100 K / S 200 K
ACO GALA® G 100
115
116
120
122
Elementy dodatkowe
ACO Kliny
Systemowy zestaw do uszczelniania
125
126
128
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
129
ACO GALA®
ACO SELF® Euroline
ACO SELF® Mini
ACO Hexaline®
Wpusty podwórzowe ACO GALA®
Wpusty podwórzowe ACO SELF®
ACO Vario® – wycieraczki do obuwia
130
134
137
138
140
142
144
DOŚWIETLACZE OKIENNE I OKNA
ACO MARKANT® – doświetlacze okienne
ACO Kipp® – okna do pomieszczeń niemieszkalnych
ODWODNIENIA PRYSZNICOWE
Kanały prysznicowe ACO SHOWERDRAIN®
Wpusty prysznicowe ACO EASYFLOW®
KONTAKT Z ACO
147
148
156
161
160
166
170
Firma ACO Elementy Budowlane zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedniego powiadamiania.
ODWODNIENIA LINIOWE
Elementy systemu odwodnienia liniowego
8
7
2
1
5
4
3
1 Ruszt 1 m
2 Ruszt 0,5 m
3 Korytko 1 m
4 Korytko 0,5 m
7
5 Korytko 0,5 m z króćcem
6 Skrzynka odpływowa
6
7 Ścianka czołowa
8 Ścianka czołowa z uszczelką i z króćcem
Definicja klas obciążenia według PN-EN 1433:2005
Klasa A 15 1)
Klasa B 125 1)
Klasa C
1)
250 1)
Powierzchnie komunikacyjne, które są
wykorzystywane przez pieszych i rowerzystów,
lub z tymi porównywalne.
1
Kanał ze spadkiem lustra wody
2
Kanał ze spadkiem dna korytek 0,5%
3
Kanał schodkowy z kaskadami
Chodniki, miejsca ruchu pieszych i im równoważne,
powierzchnie parkingowe lub zatoki
dla samochodów osobowych.
Obszary w rejonie ścieków przykrawężnikowych ulic,
chodników i poboczy dróg.
Klasa D 400 1)
Jezdnie ulic, także ciągi piesze, obszary parkingów
i równoważne im utwardzone powierzchnie
komunikacyjne (np. parkingi przy autostradach).
Klasa E 600 1)
Powierzchnie komunikacyjne niepubliczne, które
narażone są na szczególnie duże obciążenia kołowe,
np. drogi komunikacyjne w zakładach
przemysłowych.
Klasa F 900 1)
Powierzchnie specjalne, np. drogi kołowania
i płaszczyzny postojowe samolotów
w portach lotniczych.
Obciążenie próbne w kN według PN-EN 1433:2005
SF = systemy odwodnienia liniowego z fugą bezpieczną (SF) do wykonywania
wodoszczelnych ciągów rynien. Trwale elastyczne uszczelnienie fugi
bezpiecznej oraz elastomer ACO z primerem są zgodne z zaleceniami
KIWA BRL 2825
4
Definicja rodzajów spadku
Drainlock® = bezśrubowe mocowanie dla klas
obciążenia A 15 do E 600
Powerlock® = bezśrubowe mocowanie dla zakresu
dużych obciążeń D 400, E 600, F 900
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO SELF® Euroline
ACO HexaLine
ACO VARIO®
Wpust podwórzowy ACO GALA®
Wpust podwórzowy ACO SELF®
I
I
I
I
I
I
I
I
Drogi dla rowerów i chodniki
I
I
I
I
I
Miejsca ruchu pieszego
I
I
I
I
I
I
Dziedzińce szkolne
I
I
I
I
I
I
Perony
I
I
I
I
I
I
Parkingi dla samochodów osobowych
I
I
I
I
I
I
Parkingi dla samochodów ciężarowych
I
I
I
I
I
I
I
Garaże wielopoziomowe (stropy)
dla samochodów osobowych
Rejony ścieków przykrawężnikowych ulic
I
Odwodnienia skrzyżowań
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ACO GALA® niskie
I
ACO ProfiLine®
I
ACO DRAIN® SR
I
ACO KerbDrain®
I
ACO DRAIN® S
Obszary przydomowe
ACO Qmax®
ACO GALA® G100
ACO DRAIN® Multiline niskie
ACO DRAIN® S100/200K niskie
ACO DRAIN® System T
ACO DRAIN® Monoblock RD 300 F
ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 D/F
I
Zastosowanie
ACO DRAIN® Multiline
ACO DRAIN® V 100 G Tram
System
ACO DRAIN® Monoblock PD 100/200 C
Zastosowanie
I
I
I
I
I
I
I
I
Odwodnienia rond
I
Odwodnienia zatok autobusowych
I
I
I
I
I
I
Odwodnienia torowisk
I
Odwodnienia w poprzek jezdni
I
Drogi w tunelach i głębokich wykopach
Autostrady i drogi szybkiego ruchu
I
I
I
I
Powierzchnie komunikacyjne w zakładach
przemysłowych z ruchem ciężkim
I
I
I
I
I
Powierzchnie komunikacyjne w portach
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Porty lotnicze
(obszary kołowania samolotów)
I
I
Stacje benzynowe i bazy paliwowe
I
I
I
I
I
Punkty przeładunkowe kontenerów
I
I
I
I
I
Magazyny i pakownie
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Myjnie
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Powierzchnie dachów, tarasów i balkonów
I
5
ODWODNIENIA LINIOWE
Właściwości polimerbetonu
Tabela odporności, stan z 01/2007
DIBt Nr. 1:
DIBt Nr. 2.1:
Benzyna paliwowa
DIN 51 600, DIN 51 607
Paliwo lotnicze
50% obj. Izooctan
50% obj. Toluen
+
+
+
+
+
+
• Materiał uszczelniający
Obciążenia długotrwałe5)
•Polimerbeton ACO P 3)
• Materiał uszczelniający
•Polimerbeton ACO P 3)
Kwas borowy r.w.n.
+
+
–
+
Sec-butyl
+
+
+
+
Wodorotlenek wapnia r.w.n.
+
+
–
+
Chewron Hy-Jet
+
+
+
+
Fluorek chlorobenzoesowy
+
+
+
+
5%
+
(+)
–
(+)
Kwas chromowy
5%
+
+
+
+
Kwas chromowy
10%
+
+
–
+
+
+
+
+
Kwas chlorowy
DIBt Nr. 2.3:
Paliwo odrzutowe Jet-A1
Kod NATO F-34/F-35
+
+
+
+
DIBt Nr. 3:
Mieszanka testująca A 20/NP II
+
+
+
+
DIBt Nr. 4:
10% obj. Metylonaftalen
60% obj. Toluen
30% obj. Ksylen
+
+
+
+
Olej napędowy (diesel)
DIBt Nr. 4a:
30%
10%
30%
30%
Benzen
Metylonaftalen
Toluen
Ksylen
+
+
+
(+)
DIBt Nr. 4b:
zgodnie z TRbF 401/2,
ustęp 3.1.8
+
+
+
+
DIBt Nr. 5:
48% obj. Isopropyl
48% obj. Metanol
4% obj. Woda
+
+
+
+
DIBt Nr. 5a:
Metanol
+
+
–
+
Kwas heksafluorowokrzemowy
+
+
+
+
DIBt Nr. 6:
Trichloroetylen
+
–
–
–
n-Heptan
+
+
+
+
+
obj.
obj.
obj.
obj.
II-siarczan żelaza
20%
+
+
+
+
Kwas octowy
30%
+
+
–
(+)
Etanol
+
+
+
+
Octan etylu
+
+
+
–
Etylenodiamina
+
–
+
–
FAM-Płyn testujący A
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
FAM-Płyn testujący B
Kwas fluorowodorowy
5%
Olej grzewczy
10%
DIBt Nr. 6b:
Monochlorobenzen
+
–
+
–
n-Hexan
+
+
+
DIBt Nr. 7:
50% obj. Octan etylu
50% obj. Keton metylowo-izobutylowy
+
+
+
+
Olej hydrauliczny Donax TM
+
+
+
+
DIBt Nr. 7a:
50% Acetopenon
50% Metylowe estry kwasu salicylowego
+
–
+
–
Izooctan
+
+
+
+
DIBt Nr. 8:
Formaldehyd
35%
+
+
+
+
DIBt Nr. 9:
Kwas octowy
10%
+
+
–
(+)
DIBt Nr. 9a:
50% Kwas octowy
50% Kwas propionowy
+
+
+
–
DIBt Nr. 10:
Kwas siarkowy
20%
+
+
+
+
DIBt Nr. 11:
Ług sodowy
20%
(+)
+
–
–
DIBt Nr. 12:
Chlorek sodu
20%
+
+
+
+
DIBt Nr. 13:
30% obj. n-Aminobutyl
35% obj. Dwumetyloanilina
+
+
+
–
+
+
+
+
DIBt Nr. 14.2:
20%
p-Kreosol r.w.n.
Metylamina
Keton metyloetylowy
Kwas mlekowy
10%
Olej mineralny SAE 5W50 Shell
–
+
–
–
(+)
+
+
–
(+)
–
–
–
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kwas monochlorooctowy
10%
+
+
+
–
Sól kuchenna
20%
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
Benzyna 95 - 98 oktanów
+
+
+
+
Kwas szczawiowy r.w.n.
+
+
+
+
3% wag. Protektol
Fenol r.w.n
+
+
+
–
95% wag. Woda
Kwas fosforowy
20%
+
+
–
+
+
+
+
+
10%
+
+
–
(+)
2% wag. Marlophen
2% wag. Marlipal 013/80
+
+
+
+
Podchloryn sodu
95% wag. Woda
Tetrahydrofuran
+
+
5%
Olej rycynowy
Kwas azotowy
3% wag. Teksapon N 40
DIBt Nr. 15a:
Potas kaustyczny
n-Nonan
35% obj. Trietanolamina
DIBt Nr. 14.1:
Kwas solny
10%
+
+
–
+
Kwas siarkowy
40%
+
+
+
+
20%
(+)
+
+
–
+
Kwas tetrafluorowoborowy
+
+
–
Kwas mrówkowy
10%
+
+
–
(+)
Toluen
+
(+)
+
–
Amoniak
10%
+
+
–
(+)
Trójchlorek fluoroetanu
+
+
+
+
+
+
+
–
Trietyloamina
+
+
+
+
10%
+
+
+
–
Ksylen
+
+
+
+
+
–
+
–
Kwas cytrynowy r.w.n.
+
+
Aceton
Anilina r.w.n.
Anilina 10% w Etanolu
Benzen
1)
2)
3)
4)
5)
w przypadku odchyleń od podanych stężeń prosimy o kontakt z nami
w przypadku odchyleń od podanych temperatur prosimy o kontakt z nami
Polimerbeton ACO P = beton polimerowy z żywicą poliestrową jako materiałem wiążącym;
w przypadku bardzo agresywnego środowiska dostępny jest polimerbeton z żywicą estru winylu
oddziaływanie przejściowe, usuwanie w ciągu 72 godzin
obciążenie długotrwałe przez 42 dni w oparciu o Podstawy Budowlane i Badań przy DIBt
Nasze doradztwo w formie słownej, pisemnej i wynikające z doświadczeń oparte
jest na naszym aktualnym stanie wiedzy i jest jedynie nie zobowiązującą informacją,
również w odniesieniu do ewentualnych praw osób trzecich i nie zwalnia Państwa
od przeprowadzenia własnych testów co do właściwości, zastosowania
i przeznaczenia na dostarczonych przez nas produktach.
6
Obciążenia chwilowe4)
+
Stężenie 1)
• Materiał uszczelniający
+
Płyny używane do badań w Niemieckim Instytucie Technik Budowlanych (DIBt)
Środki chemiczne
(czyste, niezmieszane)
•Polimerbeton ACO P 3)
Obciążenia długotrwałe5)
• Materiał uszczelniający
•Polimerbeton ACO P 3)
Obciążenia chwilowe4)
Stężenie 1)
(czyste, niezmieszane)
Środki chemiczne
Polimebeton ACO jest tworzywem zawierającym kruszywo kwarcowe (ziarno do 8 mm) związane materiałem chemoutwardzalnym. Wymienione poniżej środki chemiczne
działające na polimerbeton, znajdują się w formie czystej i niezmieszanej, w podanej koncentracji, w temperaturze pokojowej (RT, 23 °C)2). W przypadku odchyleń składu lub
właściwości chemicznych od podanych w tabeli należy zasięgnąć informacji.
Dane oparte są na wynikach badań przeprowadzonych w Instytucie Polimerów w Flörsheim nad Menem w Niemczech. Jest to federalny instytut do kontroli i badań
materiałów (BAM), akredytowany do badań polimerowych materiałów budowlanych. Materiał uszczelniający Masterflex 700 FR GG oraz wytrawiacz (Primer)
Masterflex 700 N są zgodne z KIWA BRL-K 781/01, oraz z Ogólnym Dopuszczeniem Budowlanym DIBt nr Z-74.6-48.
r.w.n.
+
(+)
–
-
roztwór wodny nasycony
odporny
odporny warunkowo – wymagana konsultacja
nieodporny – wymagana konsultacja
Zastosowanie i obróbka produktów leży poza obszarem naszych możliwości kontroli,
a zatem wyłącznie w obszarze odpowiedzialności Państwa. Jeżeli jednak stwierdzona
zostanie odpowiedzialność po naszej stronie, to ograniczy się ona do wartości
dostarczonych przez nas i zastosowanych przez Państwa towarów.
ODWODNIENIA LINIOWE
Właściwości polimerbetonu
Know-how o materiale
i technologii jego wytwarzania
Polimerbeton ACO w znacznej części stanowi
mieszaninę składników o pochodzeniu
mineralnym, takich jak: kwarc, bazalt
i granit. Składniki te, rozdrobnione
do określonej wielkości ziaren, są łączone
ze sztuczną żywicą.
Nienasiąkliwość
Ciężar prefabrykatu
Przy porównywalnej gęstości i znacznie
wyższej wytrzymałości na obciążenia,
produkty ACO z polimerbetonu są, przy
podobnych klasach obciążenia, znacznie
lżejsze niż elementy betonowe. Stosunkowo
mały ciężar elementów z polimerbetonu ACO
powoduje, że są poręczniejsze i łatwiejsze
w montażu, co zmniejsza koszty zabudowy.
Beton
Polimerbeton
0
5
10
15
20
25
wytrzymałość na zginanie [N/mm2]
Odporność chemiczna
Szczególna receptura oraz
najnowocześniejsza technologia wytwarzania
pozwalają polimerbetonowi ACO uzyskać
nadzwyczajne właściwości:
I wytrzymałość na zginanie: > 22 N/mm2
I wytrzymałość na ściskanie: > 90 N/mm2
I moduł Younga: ok. 25 kN/mm2
I gęstość: 2,1-2,3 g/cm3
I nasiąkliwość: 0 mm
I odporność chemiczną: wysoką
I porowatość: ok. 25 μm
Beton zbrojony
włóknem szklanym
Polimerbeton ma nasiąkliwość równą zeru,
przez co jest absolutnie szczelny. Osadzająca
się woda wysycha bardzo szybko, dzięki
czemu wykluczone są tzw. szkody mrozowe.
Jak wynika to z tabeli odporności chemicznej,
polimerbeton ACO jest odporny
na agresywne media bez dodatkowych
powłok i nawet w ekstremalnych warunkach
jest trwały i może być wszechstronnie
stosowany.
Wytrzymałość na zginanie różnych materiałów
do produkcji kanałów odwodnieniowych
Beton zbrojony
włóknem szklanym
Beton
Polimerbeton
Likwidacja odpadów
Polimerbeton, dzięki swojej długowieczności,
może podlegać recyclingowi i jako gruz powrócić
z powrotem do procesu produkcyjnego. Urząd
d/s ochrony wód i wybrzeża w Szlezwiku-Holsztynie tak zakwalifikował polimerbeton
ACO, że odpady są traktowane jako normalny
gruz budowlany.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
wytrzymałość na ściskanie [N/mm2]
Wytrzymałość na ściskanie różnych materiałów
do produkcji korytek
Beton zbrojony
włóknem szklanym
Beton
Polimerbeton
Produkt markowy dzięki
systemowi kontroli jakości
Firma ACO Severin Ahlmann GmbH Co. AG
posiada certyfikat EN ISO 9001.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
porowatość [mm]
Średnia porowatość korytek odwodnieniowych
z różnych materiałów
Surowce
Gładka powierzchnia
Śliskie i gładkie powierzchnie wewnętrzne
kanałów z polimerbetonu ACO pozwalają
na szybki odpływ wody razem z mogącymi się
osadzić cząsteczkami nieczystości, dając
efekt samooczyszczenia oraz ułatwiając
konserwację kanału.
Surowce, z których produkowany jest
polimerbeton ACO, podlegają stałej kontroli
jakości (zarówno ACO, jak i u dostawców).
Kontrola produktów przebiega w niezależnych
instytucjach badawczych, takich jak:
KIWA w Holandii, instytuty badawcze
w Eckeförde, Lubece lub w TÜV NORD.
Beton zbrojony
włóknem szklanym
Beton
Polimerbeton
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
nasiąkliwość [mm]
Nasiąkliwość (wg DIN 4281) różnych materiałów
do produkcji korytek po 72 godzinach
7
8
Szerokość w świetle
Klasa obciążenia
Strona
Specjalistyczne
Opis produktu/szerokość budowlana
Standardowe
Kanały
standardowe
100
150
200
300
400
500
A
A
A
A
A
A
–
–
–
–
–
–
E
E
E
E
E
E
16
16
24
30
36
42
43
Szczelinowe
Karty katalogowe
V 100
V 150
V 200
V 300
V 400
V 500
10
10
10
10
10
11
12
Tarasowe
Przegląd systemu
Szerokość w świetle
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Zalety systemu
Właściwości hydrauliczne
Instrukcje zabudowy i realizacje
Monolityczne
ACO DRAIN® Multiline V 100 – 500 z mocowaniem zatrzaskowym Drainlock®
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
W sprawach systemu ACO DRAIN® E 100 – 300 K oraz N 100 K prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta ACO
Firma ACO Elementy Budowlane zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedniego powiadamiania.
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO DRAIN® Multiline V 100 – 500
Szerokość w świetle [mm]
Typowe zastosowania
100, 150, 200, 300, 400, 500
I obszary przydomowe,
I drogi dla rowerów i chodniki,
Główne elementy systemu
Kanały
Klasa obciążeń
Szczelinowe
I perony,
I parkingi dla samochodów osobowych
i ciężarowych,
I rejony ścieków przykrawężnikowych ulic,
Materiał
I odwodnienia wzdłuż krawędzi jezdni
Polimerbeton
Rodzaj kanału
Spadkowe i bezspadkowe
Stal ocynkowana, stal nierdzewna, żeliwo
i skrzyżowań,
I powierzchnie komunikacyjne w zakładach
przemysłowych z ruchem ciężkim i w portach,
Różne rodzaje i materiały rusztów i krawędzi
systemu ACO DRAIN® Multiline
I punkty przeładunkowe kontenerów,
I stacje benzynowe i bazy paliwowe,
I magazyny i pakownie,
I myjnie.
Ruszty
Klasa obciążeń
A 15 – E 600
Materiał
Tarasowe
I dziedzińce szkolne,
E 600
Krawędzie
Zalety systemu
Najbardziej uniwersalny, wszechstronny system
odwodnień liniowych w asortymencie firmy ACO.
Stal ocynkowana, stal nierdzewna, żeliwo
Elementy systemu ACO DRAIN® Multiline są tak
Mocowanie rusztu
zunifikowane i dobrane, aby ułatwiać
Drainlock® – opatentowany system bezśrubowego
mocowania rusztów (zatrzaski)
Skrzynki odpływowe
Niskie
I miejsca ruchu pieszego,
projektowanie, dobór i szybkie wykonanie
w różnych szerokościach i pięciu klasach
obciążenia. Kształty elementów ułatwiają ich
transport i magazynowanie.
Mocowanie Drainlock® – zatrzask bez poprzeczki
mocującej
Klasa obciążeń
E 600
Materiał
Elementy
dodatkowe
Polimerbeton
Wersja
I występuje w wersji wysokiej i niskiej,
I jedna skrzynka odpływowa dla wszystkich
wysokości korytek,
I konstrukcja umożliwia wykonanie połączeń
Przydomowe
kątowych z kanałem.
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Szeroki wybór rusztów
10
Pełna szczelność systemu
Ulepszona hydraulika kanałów
Kanał ACO DRAIN® Multiline V 100 z rusztem
żeliwnym wzorowanym na systemie S 100 K
ODWODNIENIA LINIOWE
Ekstremalne zjawiska atmosferyczne zachodzące
w profilach o kształcie jajka. Profile te mają,
w ostatnich latach świadczą o stopniowych
nawet przy niewielkim przepływie wody,
zmianach klimatu. Jeśli chodzi o opady
większą wysokość napełnienia w porównaniu do
atmosferyczne, nie stwierdzono w zasadzie ich
przekrojów okrągłych, a przez to – wyższą
zwiększonej ilości w ciągu roku kalendarzowego.
prędkość przepływu płynów przy takim samym
F
= Zlewnia [m 2]
Często jednak obserwujemy krótkie
przekroju czynnym korytka.
q
= Natężenie opadów [l/(s x ha)]
Q=
w
i intensywne opady deszczu, które stanowią
Fxqxw
10.000
= Współczynnik spływu [-]
poważne obciążenie dla systemów
Oprócz zmiany przekroju, zmodyfikowano także
odprowadzających wodę. Według analiz
mocowanie rusztu. Zastosowane w tym systemie
Centrum Obsługi Klienta ACO służy pomocą
opadów deszczu z ostatnich lat, około 85%
bezśrubowe mocowanie Drainlock® nie posiada
w obliczeniach hydraulicznych i doborze
opadów mieści się w dolnych granicach
wewnątrz kanału poprzeczek, które mogłyby
odpowiedniego systemu do konkretnej
wartości ilościowych.
zakłócić odpływ wód opadowych. Tym samym
specyfikacji projektu.
odwodnienie Multiline jest efektywne nawet przy
Wys. wewn.
z polimerbetonu, zapewniają wysoką prędkość
(mm)
100
104
109
114
119
124
129
134
139
145
150
Głęb. wody
(mm)
54
58
62
65
68
70
71
72
71
68
40
(mm)
pojawienia się niewielkiej ilości wody. Dzięki temu
zwiększa się skuteczność efektu
samooczyszczania. W przypadku
intensywniejszych opadów mamy do dyspozycji
pełny przekrój kanału, ponieważ brak jest
poprzeczki mocującej ruszt.
w technice kanalizacyjnej. Jest stosowany
Długość hydrauliczna
kanału
10 m
30 m
40 m
50 m
0
50
50
100
100
150
150
Prędkość oraz wielkość przepływu
(l/s)
1,5
3
3
1
2
2
0.5
1
1
0
0
0
Typ spadku wewnętrznego
kanału
V 100
[l/s]
V 150
[l/s]
V 200
[l/s]
V 300
[l/s]
V 400
[l/s]
V 500
[l/s]
Spadek dna 1-10
6,0
13,0
26,0
70,0
–
–
Spadek kaskadowy
8,5
19,0
32,5
84,0
–
–
10,0
21,0
36,0
92,0
100,0
165,0
Spadek kaskadowy
7,7
17,5
31,0
82,0
–
–
Spadek lustra wody Typ 20.0
9,0
19,5
34,0
86,0
96,0
160,0
Spadek kaskadowy
7,2
16,5
30,0
79,0
–
–
Spadek lustra wody Typ 20.0
8,5
18,5
32,5
84,0
93,0
155,0
Spadek kaskadowy
6,6
16,0
28,0
77,0
–
–
Spadek lustra wody Typ 20.0
8,0
18,0
31,0
80,0
92,0
150,0
Spadek kaskadowy
6,5
15,0
27,5
75,0
–
–
Spadek lustra wody Typ 20.0
7,5
17,0
30,0
80,0
90,0
149,0
Spadek lustra wody Typ 20.0
20 m
(mm)
0
(m/s) (l/s)
Przekrój V sprawdza się od kilku dziesięcioleci
10m
0%
Obliczenia przeprowadzono przy założeniach:
1. Zlewnia prostokątna o długości takiej jak kanał
2. Nachylenie nawierzchni wzdłóż kanału i=0%
3. W spadku kaskadowym przyjęto jednakową długość wszystkich odcinków o danej głębokości
Niskie
podwyższenie prędkości przepływu już w chwili
Elementy
dodatkowe
węższa część przekroju, ma istotny wpływ na
Przydomowe
przepływu i odpływ zanieczyszczeń. Dolna,
Tarasowe
Przebieg linii lustra wody
litery V oraz gładka powierzchnia ścianek
Okna i doświetlacze
warunków atmosferycznych. Przekrój w kształcie
Szczelinowe
całkowitym napełnieniu korytka.
liniowe w pełni dostosowane do zmiennych
Prysznicowe
System ACO DRAIN® Multiline to odwodnienie
Monolityczne
Właściwości hydrauliczne
Specjalistyczne
Standardowe
ACO DRAIN® Multiline V 100 – 500
11
ACO DRAIN® Multiline V 100 – 500
Zabudowa w asfalcie (klasa obciążeń A 15 – C 250)
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Realizacje
3–5 mm
Nawierzchnia asfaltowa
Bitumiczna warstwa nośna
Warstwa nośna
Monolityczne
z tłucznia/żwiru
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
Klasa obciążenia
zgodne z PN EN 1433:2005
A 15
B 125
C 250
Fundament z betonu (minimum klasy)
zgodne z DIN 1045-2
B 15
B 15
B 25
C 12/15
C 12/15
C 20/25
x
≥ 10
≥ 10
≥ 15
y
Górna krawędź kieszeni kotwiącej
z
≥ 10
Szczelinowe
zgodne z DIN EN 206-1
Wymiary
[cm]
≥ 10
D 400
E 600
F 900
≥ 15
Tarasowe
Zabudowa w bruku (klasa obciążeń A 15 – C 250)
3–5 mm
nawierzchnia
podbudowa
Warstwa nośna
Prysznicowe
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
Klasa obciążenia
zgodne z PN EN 1433:2005
A 15
B 125
C 250
Fundament z betonu (minimum klasy)
zgodne z DIN 1045-2
B 15
B 15
B 25
zgodne z DIN EN 206-1
Wymiary
[cm]
x
C 12/15
C 20/25
≥ 10
≥ 10
≥ 15
y
Górna krawędź kieszeni kotwiącej
z
≥ 10
≥ 10
E 600
F 900
≥ 15
Zabudowa w betonie (klasa obciążeń A 15 – E 600)
≤ 400 cm
Beton drogowy
Dylatacja
Szczelina
pozorna
Nawierzchnia betonowa
Przerwa robocza
Przerwa robocza
Warstwa nośna
z tłucznia/żwiru
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
Klasa obciążenia
zgodne z PN EN 1433:2005
A 15
B 125
C 250
D 400
E 600
Fundament z betonu (minimum klasy)
zgodne z DIN 1045-2
B 15
B 15
B 25
B 25
B 25
C 12/15
C 12/15
C 20/25
C 20/25
C 20/25
≥ 10
≥ 10
≥ 15
≥ 20
≥ 20
zgodne z DIN EN 206-1
Wymiary
[cm]
x
y
z
12
C 12/15
D 400
3–5 mm
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
z tłucznia/żwiru
Wysokość budowlana kanału
≥ 10
≥ 10
≥ 15
≥ 20
≥ 20
F 900
ACO DRAIN® Multiline V 100 – 500
ACO DRAIN® Punkt świetlny
Zabudowa w asfalcie (klasa obciążeń D 400 – E 600)
Realizacje
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Wypełnienie szczeliny
Specjalistyczne
Beton drogowy
Bloczek betonowy (np. 16 x 16 x 14)
Asfalt
3–5 mm
Asfaltowa warstwa wiążąca
Bitumiczna warstwa nośna
Monolityczne
Przerwa robocza
Warstwa nośna
z tłucznia/żwiru
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
zgodne z PN EN 1433:2005
Fundament z betonu (minimum klasy)
zgodne z DIN 1045-2
A 15
B 125
C 250
D 400
E 600
B 25
B 25
C 20/25
C 20/25
x
≥ 20
≥ 20
y
Wysokość budowlana kanału
z
≥ 20
zgodne z DIN EN 206-1
Wymiary
[cm]
F 900
Szczelinowe
Klasa obciążenia
≥ 20
Zabudowa w bruku (klasa obciążeń D 400 – E 600)
Tarasowe
Beton drogowy
3–5 mm
Nawierzchnia
Podbudowa
Przerwa robocza
Warstwa nośna
Niskie
z tłucznia/żwiru
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
zgodne z DIN 1045-2
A 15
B 125
C 250
D 400
E 600
B 25
B 25
C 20/25
C 20/25
x
≥ 20
≥ 20
y
Wysokość budowlana kanału
z
≥ 20
zgodne z DIN EN 206-1
Wymiary
[cm]
F 900
Elementy
dodatkowe
zgodne z PN EN 1433:2005
Fundament z betonu (minimum klasy)
≥ 20
Przydomowe
Elementy systemu ACO DRAIN® Punkt świetlny
Przykład zastosowania
5 punktów świetlnych (białych lub niebieskich)
na kanale 2,5 m – potrzebne elementy:
Okna i doświetlacze
1 x zestaw podstawowy nr kat. 12691 (biały), 12692 (niebieski) 1
3 x zestaw do rozbudowy nr kat. 12691 (biały), 12692 (niebieski) 2
2 x kanał 100 cm (ACO DRAIN® Multiline V 100)
3
1 x kanał 50 cm (ACO DRAIN® Multiline V 100)
4
5 x ruszt żeliwny podświetlany 5
2 x ścianka czołowa 6
1
1
5
2
5
2
5
2
5
1
5
6
6
4
3
Prysznicowe
Klasa obciążenia
3
13
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO DRAIN® Multiline
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
20.0
15.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
20.0
15.0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
15.0
10.0
5.0
10
0.0
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
Przegląd systemu
9
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
20.0
14
EK
LF
0-20
EK
LF
0-20
EK
KF
0-10
Skrzynka odpływowa umożliwia
przyłączenie kanałów na wszystkich
wysokościach montażowych
EK
KF
0-10
8
7
6
5
4
3
2
1
0.0
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Korytko o długości 1 m, do wyboru:
z otworem [ 110 i uszczelką
do odpływu pionowego lub bez otworu
Monolityczne
Korytko o długości 1 m,
ze spadkiem dna 0,5%
Korytko o długości 0,5 m, przystosowane
do podłączeń kątowych i krzyżowych,
z odpływem pionowym i wbudowaną uszczelką
wargowo-labiryntową
Skrzynka odpływowa przystosowana
do przyłączenia kanałów na wszystkich
wysokościach montażowych, z wyżłobionym
szablonem przyłączenia, z nową zintegrowaną
EK
KF
0-10
EK
KF
0-10
EK
LF
0-20
EK
LF
0-20
Skrzynka odpływowa w wersji niskiej, o długości 0,5 m
z bezstopniowym przyłączeniem wysokości 0-10;
wyżłobieniem do połączeń, krzyżowych, kątowych i T,
w wysokościach przyłączeń 0 + 5 + 10 do odpływu
poziomego [ 110 i [ 160 i zintegrowaną uszczelką
wargowo-labiryntową
Skrzynka odpływowa w wersji wysokiej, o długości 0,5 m
z bezstopniowym przyłączeniem wysokości 0-20;
wyżłobieniem do połączeń, krzyżowych, kątowych i T,
w wysokościach przyłączeń 0 + 5 + 10 + 15 + 20
do odpływu poziomego [ 110 i [ 160 i zintegrowaną
uszczelką wargowo-labiryntową
Elementy
dodatkowe
szczelne połączenia z kanalizacją
Niskie
uszczelką wargowo-labiryntową zapewniającą
Przydomowe
Element kaskadowy
o wysokości 5,0 cm
Okna i doświetlacze
Element kaskadowy
o wysokości 2,5 cm
Tarasowe
Szczelinowe
Korytko o długości 0,5 m, przystosowane
do podłączeń kątowych i krzyżowych,
z uformowanym w dnie wyżłobieniem do wybicia
otworu odpływowego
Prysznicowe
1
15
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 100 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 10,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia A 15 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Korytko V 100 z polimerbetonu, z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®,
ze zintegrowaną ochroną krawędzi, z bezpieczną fugą SF na stykach połączeń
Monolityczne
Specjalistyczne
Przekrój V
Krawędzie ze stali
Tarasowe
Szczelinowe
Typ
Niskie
Elementy
dodatkowe
Przydomowe
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
cm
cm
Początek Koniec
cm
Masa
szt./paleta kg/szt.
Numer Cena netto
4 mm
Masa Numer Cena netto Masa
kat.
zł/szt.
kg/szt.
kat.
zł/szt.
kg/szt.
Numer Cena netto
kat.
zł/szt.
13,5
15,0
15,0
24
16,5
12330
213,-
16,2
12530
304,-
16,5
12430
533,-
13,5
16,0
16,0
12
18,0
12334
271,-
18,9
12531
335,-
18,2
12434
604,-
0.1
3) 4)
50,0
13,5
15,0
15,0
12
9,1
12332
169,-
9,4
12532
173,-
9,1
12432
325,-
0.2
2) 3)
50,0
13,5
16,0
16,0
12
9,9
12333
229,-
10,7
12533
240,-
10,2
12433
394,-
1
100,0
13,5
15,0
15,5
12
16,5
12301
213,-
17,0
12501
304,-
16,5
12401
533,-
2
100,0
13,5
15,5
16,0
12
16,5
12302
213,-
17,1
12502
304,-
16,5
12402
533,-
3
100,0
13,5
16,0
16,5
12
17,0
12303
213,-
17,8
12503
304,-
17,0
12403
533,-
4
100,0
13,5
16,5
17,0
12
17,6
12304
213,-
17,9
12504
304,-
17,6
12404
533,-
5
100,0
13,5
17,0
17,5
12
18,0
12305
213,-
18,4
12505
304,-
18,0
12405
533,-
5.0
100,0
13,5
17,5
17,5
24
19,0
12340
213,-
18,4
12540
304,-
19,0
12440
533,-
2)
100,0
13,5
18,5
18,5
12
20,2
12344
271,-
20,9
12541
335,-
20,4
12444
604,-
5.1
3) 4)
50,0
13,5
17,5
17,5
12
9,7
12342
169,-
10,5
12542
173,-
9,7
12442
325,-
5.2
2) 3)
50,0
13,5
18,5
18,5
12
11,0
12343
229,-
11,9
12543
240,-
11,2
12443
394,-
6
100,0
13,5
17,5
18,0
12
18,5
12306
213,-
18,5
12506
304,-
18,5
12406
533,-
7
100,0
13,5
18,0
18,5
12
19,0
12307
213,-
18,9
12507
304,-
19,0
12407
533,-
8
100,0
13,5
18,5
19,0
12
19,3
12308
213,-
19,6
12508
304,-
19,5
12408
533,-
9
100,0
13,5
19,0
19,5
12
19,7
12309
213,-
19,8
12509
304,-
19,7
12409
533,-
10
100,0
13,5
19,5
20,0
12
20,0
12310
213,-
20,3
12510
304,-
20,0
12410
533,-
10.0
100,0
13,5
20,0
20,0
24
21,0
12350
213,-
20,4
12550
304,-
21,0
12450
533,-
2)
100,0
13,5
21,0
21,0
12
21,2
12354
271,-
24,1
12551
335,-
21,4
12454
604,-
10.1
3) 4)
50,0
13,5
20,0
20,0
12
11,3
12352
169,-
12,1
12552
173,-
11,5
12452
325,-
10.2
2) 3)
50,0
13,5
21,0
21,0
12
12,2
12353
229,-
12,8
12553
240,-
12,4
12453
394,-
100,0
13,5
22,5
22,5
12
23,0
12360
213,-
22,1
12560
304,-
23,0
12460
533,-
2)
100,0
13,5
23,5
23,5
6
23,5
12364
271,-
25,2
12561
335,-
23,7
12464
604,-
15.1
3) 4)
50,0
13,5
22,5
22,5
12
13,3
12362
169,-
12,9
12562
173,-
13,6
12462
325,-
15.2
2) 3)
50,0
13,5
23,5
23,5
12
13,0
12363
229,-
13,9
12563
240,-
13,2
12463
394,-
100,0
13,5
25,0
25,0
12
25,0
12370
213,-
24,1
12570
304,-
25,0
12470
533,-
2)
100,0
13,5
26,0
26,0
6
25,6
12374
271,-
27,1
12571
335,-
25,8
12474
604,-
20.1
3) 4)
50,0
13,5
25,0
25,0
12
13,5
12372
169,-
14,2
12572
173,-
13,5
12472
325,-
20.2
2) 3)
50,0
13,5
26,0
26,0
12
14,0
12373
229,-
14,2
12573
240,-
14,2
12473
394,-
20.0
20.0.2
Nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
Korytko z otworem odpływowym [ 110 w dnie, wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową,
do szczelnego połączenia pionowego z kanalizacją.
Korytko z bocznymi wyżłobieniami do wykonania połączeń T-, kątowych i krzyżowych.
Korytko z wyżłobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego odpływu [ 110.
Ruszty: patrz str. 21–23
16
cm
Opak.
nierdzewnej
100,0
15.0.2
4)
bud.
5 mm
100,0
15.0
3)
bud.
4 mm
Wysokość bud.
Krawędzie ze stali
0.0.2 2)
10.0.2
2)
Szerokość
z żeliwa
0.0
5.0.2
1)
Długość
Krawędzie
ocynkowanej
ODWODNIENIA LINIOWE
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Standardowe
System odwodnienia liniowego Multiline V 100 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
Przekrój V
Specjalistyczne
Szerokość w świetle 10,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia A 15 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
1000
V 100
S
Komosymbol
Szczelinowe
20
21
ACO DRAIN
H
100
Monolityczne
135
Korytko V 100 S z polimerbetonu,
Tarasowe
ze zintegrowaną ochroną krawędzi
Wymiary korytka V 100, dł. 1 m
135
100
20
H
ACO DRAIN
Wyżłobienie do [110
135
500
21
100
30
[110 z uformowaną uszczelką
Prysznicowe
100
H
ACO DRAIN
Okna i doświetlacze
Wymiary korytka V 100, dł. 0,5 m, wersja z uformowanym w dnie wyżłobieniem do wybicia
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
100
Niskie
21
500
Wymiary korytka V 100, dł. 0,5 m, wersja z uszczelką wargowo-labiryntową
17
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 100 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Monolityczne
Specjalistyczne
Przekrój V
Szerokość w świetle 10,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia A 15 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Skrzynka odpływowa V 100 z polimerbetonu, wersja niska/wysoka,
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock® ze zintegrowaną ochroną krawędzi,
z koszem osadczym, z wyżłobieniem do bocznego przyłączenia kanałów,
z odpływem wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową, średnica [ 110 lub [ 160
Krawędzie ze stali
Krawędzie
Krawędzie ze stali
ocynkowanej
z żeliwa
nierdzewnej
4 mm
5 mm
4 mm
Tarasowe
Szczelinowe
Długość Szerokość Wysokość
Typ
Niskie
Elementy
dodatkowe
Przydomowe
Okna i doświetlacze
bud.
cm
cm
cm
Masa
Opak.
kg/szt. szt./paleta
Numer
kat.
Cena netto Numer
zł/szt.
kat.
Cena netto Numer
zł/szt.
kat.
Cena netto
zł/szt.
50,0
13,5
45,0
27,0
10
12391
506,-
12591
514,-
12491
658,-
Skrzynka wysoka [ 110
50,0
13,5
60,0
38,5
10
12392
597,-
12592
606,-
12492
724,-
Skrzynka niska [ 160
50,0
13,5
45,0
28,4
10
12398
506,-
12598
514,-
12498
658,-
Skrzynka wysoka [ 160
50,0
13,5
60,0
36,3
10
12399
597,-
12599
606,-
12499
724,-
Ścianka czołowa pełna z ochroną krawędzi, do zamknięcia początku i końca kanału
1,6
15
12385
46,-
12585
57,-
12485
73,-
Ścianka czołowa z polimerbetonu, z ochroną krawędzi, z otworem odpływowym [ 110,
wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową
Pasuje do typu 0.
1,4
6
12386
136,-
12586
144,-
12486
154,-
Pasuje do typu 5.
1,5
6
12387
136,-
12587
144,-
12487
154,-
Pasuje do typu 10.
1,7
6
12388
136,-
12588
144,-
12488
154,-
Pasuje do typu 15.
2,0
6
12389
136,-
12589
144,-
12489
154,-
Pasuje do typu 20.
2,3
6
12390
136,-
12590
144,-
12490
154,-
1) Nie
Prysznicowe
bud.
Skrzynka niska [ 110
Typ 0. - 20.
18
bud.
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
ODWODNIENIA LINIOWE
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Standardowe
System odwodnienia liniowego Multiline V 100 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
Szerokość w świetle 10,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia A 15 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
100
150
Tarasowe
[ 110/160
Szczelinowe
579
Skrzynka odpływowa V100
Komosymbol
600
V100S EK 0-20
Monolityczne
500
Specjalistyczne
Przekrój V
Ścianka czołowa z otworem odpływowym,
Wymiary skrzynki odpływowej V 100, wersja wysoka
100
500
Elementy
dodatkowe
Komosymbol
429
450
V100S EK 0-10
Element kaskadowy dla kaskady 5 cm
150
Wymiary skrzynki odpływowej V 100, wersja niska
Adapter do połączenia przy zmianie kierunku przepływu
Hak do zdejmowania rusztów
Prysznicowe
Element kaskadowy dla kaskady 2,5 cm
Okna i doświetlacze
Przydomowe
[ 110/160
Niskie
wyposażona w uszczelkę wargowo-labiryntową
19
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 100 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 10,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia A 15 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Element kaskadowy z polimerbetonu, do przekraczania różnicy wysokości w kanale
ze spadkiem kaskadowym
Monolityczne
Specjalistyczne
Przekrój V
Masa
Szczelinowe
Typ
Tarasowe
Niskie
Elementy
dodatkowe
Przydomowe
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
kg/szt. szt./paleta
Krawędzie
Krawędzie ze stali
ocynkowanej
z żeliwa
nierdzewnej
4 mm
5 mm
4 mm
Numer
Cena netto Numer
Cena netto Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
kat.
zł/szt.
kat.
zł/szt.
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 5.
Kaskady 5. do 10.
Kaskady 10. do 15.
Kaskady 15. do 20.
20
Opak.
Krawędzie ze stali
0,1
10
12600
109,-
12600
109,-
12600
109,-
0,4
10
12601
52,-
12601
52,-
12601
52,-
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 10.
Kaskady 10. do 20.
Adapter z polimerbetonu z ochroną krawędzi,
do wykonania połączenia przy zmianie kierunku przepływu
pasuje do typu 0.
0,7
6
12393
92,-
12593
98,-
12493
113,-
pasuje do typu 5.
0,8
6
12394
92,-
12594
98,-
12494
113,-
pasuje do typu 10.
0,8
6
12395
92,-
12595
98,-
12495
113,-
pasuje do typu 15.
0,9
6
12396
92,-
12596
98,-
12496
113,-
pasuje do typu 20.
1,0
6
12397
92,-
12597
98,-
12497
113,-
Zasyfonowanie do skrzynki odpływowej [ 110
Zasyfonowanie z PP, jednoczęściowe
01509
55,-
01509
55,-
01509
55,-
Zasyfonowanie z PVC, dwuczęściowe
02640
102,-
02640
102,-
02640
102,-
01290
50,
01290
50,-
01290
50,
Hak do zdejmowania rusztów
Hak do zdejmowania rusztów
1) Nie
0,25
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
ODWODNIENIA LINIOWE
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Standardowe
System odwodnienia liniowego Multiline V 100 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
Szerokość w świetle 10,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia A 15 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Monolityczne
Ruszty z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanałów i skrzynek Multiline V 100
Klasa obciążeń A 15
Długość
Szerokość Powierz.
bud.
bud.
wlotu
cm
cm
cm2/mb
Masa
Opak.
kg/szt. szt./paleta
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
Specjalistyczne
Przekrój V
Ruszt w poprzeczne mostki 100,0
12,3
312
1,9
200
12610
61,-
szer. szczeliny 10 mm,
50,0
12,3
312
0,9
200
12611
44,-
Ruszt w poprzeczne mostki 100,0
12,3
312
2,0
200
12640
263,-
szer. szczeliny 10 mm,
50,0
12,3
312
1,1
200
12641
148,-
100,0
12,3
920
3,2
200
12602
na zapytanie
Szczelinowe
Ruszty do kanałów V 100
stal ocynkowana
stal nierdzewna
12,3
460
1,8
200
12603
na zapytanie
12,3
920
3,2
200
12604
na zapytanie
50,0
12,3
460
1,5
200
12605
na zapytanie
Ruszt prętowy, poprzeczny, 100,0
12,3
676
6,5
200
12606
na zapytanie
stal ocynkowana
50,0
12,3
338
3,3
200
12607
na zapytanie
Ruszt prętowy, poprzeczny, 100,0
12,3
676
6,5
200
12608
na zapytanie
stal nierdzewna
50,0
12,3
338
3,3
200
12609
na zapytanie
Ruszt w otworki
100,0
12,3
178
2,9
200
12666
125,-
nowy kształt, stal ocynkowana 50,0
12,3
178
1,4
200
12667
75,-
Ruszt w otworki
100,0
12,3
178
2,9
100
12664
325,-
nowy kształt, stal nierdzewna 50,0
12,3
178
1,4
50
12665
177,-
12,3
284
1,2
200
12684
53,-
12,3
371
2,3
200
12676
55,-
181,-
Ruszt w otworki
Ruszt kratowy
Klasa obciążenia B 125
Ruszt z tworzywa sztucznego, 50,0
szer. szczeliny 8 mm
Nowość! Ruszt prętowy podłużny
Przydomowe
50,0
szer. szczeliny 12 mm,
żeliwo sferoidalne
Ruszt kratowy 30 x 15
stal ocynkowana
Ruszt kratowy 30 x 15
stal nierdzewna
100,0
12,3
880
2,8
200
12626
50,0
12,3
880
1,0
200
12627
136,-
100,0
12,3
880
2,8
200
12636
na zapytanie
50,0
12,3
880
1,0
200
12637
na zapytanie
Ruszt prętowy, poprzeczny, 100,0
12,3
676
6,5
200
12606
na zapytanie
stal ocynkowana
Ruszt kratowy 25 x 12,5
stal nierdzewna
50,0
12,3
338
3,3
200
12607
na zapytanie
100,0
12,3
880
2,8
100
12646
812,-
50,0
12,3
880
1,5
100
12647
585,-
Nowość! Ruszt prętowy poprzeczny
Okna i doświetlacze
Ruszt w poprzeczne mostki
1) Nie
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
Prysznicowe
Nowość
stal nierdzewna
Tarasowe
50,0
100,0
Ruszt prętowy, podłużny,
Niskie
stal ocynkowana
Ruszt w poprzeczne mostki
Elementy
dodatkowe
Ruszt prętowy, podłużny,
21
ODWODNIENIA LINIOWE
Standardowe
System odwodnienia liniowego Multiline V 100 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Przekrój V
Specjalistyczne
Szerokość w świetle 10,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia A 15 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Klasa obciążenia C 250
Długość Szerokość Powierz.
Nowość
Szczelinowe
Monolityczne
Ruszty z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanałów i skrzynek Multiline V 100
bud.
bud.
wlotu
cm
cm
cm2/mb
Masa
Opak.
50,0
12,3
284
1,2
200
12680
69,-
12,3
371
3,2
200
12670
71,-
12,3
433
3,5
200
12673
98,-
12,3
191
3,8
200
12675
98,-
100,0
12,3
178
4,8
200
12656
273,-
50,0
12,3
178
2,3
100
12657
177,-
100,0
12,3
178
4,8
100
12654
847,-
50,0
12,3
178
2,3
50
12655
444,-
Ruszt w poprzeczne mostki,100,0
12,3
312
4,3
200
12614
219,-
szer. szczeliny 10 mm,
50,0
12,3
312
2,2
200
12615
125,-
Ruszt w poprzeczne mostki,100,0
12,3
312
2,6
200
12644
739,-
szer. szczeliny 10 mm,
12,3
312
1,5
200
12645
398,312,-
kg/szt. szt./paleta
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
Ruszty do kanałów V 100
Ruszt z tworzywa
sztucznego, szer. szczeliny 8 mm
Ruszt w poprzeczne mostki, 50,0
szer. szczeliny 12 mm,
żeliwo sferoidalne
Ruszt w poprzeczne mostki
Tarasowe
Ruszt w podłużne mostki, 50,0
żeliwo sferoidalne
Ruszt w poprzeczne mostki, 50,0
szer. szczeliny 5 mm,
żeliwo sferoidalne
Ruszt w otworki
Niskie
nowy wzór, stal ocynk.
Ruszt w otworki
nowy wzór, stal nierdz.
Elementy
dodatkowe
stal ocynkowana
Ruszt kratowy 25 x12,5
stal ocynkowana
Przydomowe
stal nierdzewna
Okna i doświetlacze
100,0
12,3
880
3,5
100
12618
50,0
12,3
880
2,2
100
12619
208,-
100,0
12,3
880
4,6
100
12648
1305,-
50,0
12,3
880
2,0
100
12649
772,-
Ruszt z tworzywa sztucznego
Ramy szczelinowe: patrz str. 97
1) Nie
Prysznicowe
Ruszt kratowy
stal nierdzewna
Ruszt kratowy 25 x12,5
22
50,0
Ruszt w podłużne mostki
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
Ruszt bezpieczny dla obcasów w poprzeczne
mostki, szerokość szczeliny 5 mm
ODWODNIENIA LINIOWE
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Standardowe
System odwodnienia liniowego Multiline V 100 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
Szerokość w świetle 10,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia A 15 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Klasa obciążenia D 400
Długość Szerokość Powierz.
bud.
bud.
wlotu
cm
cm
cm2/mb
Masa
Opak.
12,3
371
4,1
200
12671
98,-
12,3
350
4,1
200
49505
144,-
kg/szt. szt./paleta
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
Ruszty do kanałów V 100
Ruszt w poprzeczne mostki, 50,0
szer. szczeliny 12 mm,
żeliwo sferoidalne
szer. szczeliny 12 mm, Punkt świetlny
Ruszt w podłużne mostki
żeliwo sferoidalne, powłoka KTL, z otworem na lampę
Ruszt w poprzeczne mostki, 50,0
12,3
371
4,1
200
49506
125,-
433
4,5
200
12674
129,340,-
Tarasowe
Ruszt w poprzeczne mostki, 50,0
szer. szczeliny 12 mm, Punkt świetlny
żeliwo sferoidalne, powłoka KTL, bez otworu
Ruszt w podłużne mostki, 50,0
12,3
Szczelinowe
Monolityczne
Ruszty z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanałów i skrzynek Multiline V 100
Specjalistyczne
Przekrój V
Ruszt kratowy
Ruszt kratowy 25 x12,5
stal ocynkowana
Ruszt kratowy 25 x12,5
stal nierdzewna
100,0
12,3
880
5,6
100
12620
50,0
12,3
880
2,3
100
12621
221,-
100,0
12,3
880
6,8
100
12650
1361,-
50,0
12,3
880
3,2
100
12651
789,-
12,3
371
4,1
200
12671
98,-
12,3
433
4,5
200
12674
129,-
12,3
—
5,5
200
12672
150,-
Niskie
żeliwo sferoidalne
Płyta pokrywowa
Ruszt w poprzeczne mostki, 50,0
Elementy
dodatkowe
Klasa obciążenia E 600
szer. szczeliny 12 mm,
żeliwo sferoidalne
Ruszt w podłużne mostki, 50,0
ACO DRAIN® Punkt świetlny – ruszt
50,0
żeliwo sferoidalne
ACO DRAIN® Punkt świetlny
ACO DRAIN® Punkt świetlny – zestaw podstawowy
Klasa obciążenia D 400
Zestaw podstawowy: transformator, punkt świetlny końcowy, punkt świetlny środkowy, kabel
12691
4025,-
światło niebieskie (LED)
12692
4025,-
12693
1419,-
światło niebieskie (LED)
12694
1419,-
Akcesoria: kabel 65 cm, mocowanie
12695
352,-
Zestaw do rozbudowy: punkt świetlny środkowy, mocowanie
światło białe (LED)
ACO DRAIN® Punkt świetlny – zestaw do rozbudowy
Prysznicowe
światło białe (LED)
Okna i doświetlacze
Pokrywa płytowa,
Przydomowe
żeliwo sferoidalne
1) Nie
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 D.
ACO DRAIN® Punkt świetlny – akcesoria
23
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 150 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 15,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Korytko V 150 z polimerbetonu, z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®,
ze zintegrowaną ochroną krawędzi, z bezpieczną fugą SF na stykach połączeń
Monolityczne
Specjalistyczne
Przekrój V
Krawędzie ze stali
Szczelinowe
Typ
0.0
Tarasowe
Niskie
Elementy
dodatkowe
Przydomowe
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
cm
4 mm
cm
Masa Numer Cena netto
szt./paleta kg/szt.
Masa Numer Cena netto Masa Numer Cena netto
kat.
zł/szt.
kg/szt.
kat.
zł/szt.
kg/szt. kat.
zł/szt.
21,0
21,0
16
27,8
12730
408,-
29,0
12930
498,-
28,0
12830
22,0
22,0
8
31,2
12731
500,-
32,1
12931
612,-
31,4
12831 1055,-
0.1
3) 4)
50,0
18,5
21,0
21,0
8
12,8
12732
273,-
15,0
12932
306,-
13,0
12832
570,-
0.2
2) 3)
50,0
18,5
22,0
22,0
8
16,0
12733
331,-
16,5
12933
369,-
16,2
12833
633,-
1
100,0
18,5
21,0
21,5
8
27,9
12701
408,-
28,3
12901
498,-
27,9
12801
980,-
2
100,0
18,5
21,5
22,0
8
28,9
12702
408,-
29,3
12902
498,-
28,9
12802
980,-
3
100,0
18,5
22,0
22,5
8
29,4
12703
408,-
30,0
12903
498,-
29,5
12803
980,-
4
100,0
18,5
22,5
23,0
8
30,1
12704
408,-
30,6
12904
498,-
30,2
12804
980,-
5
100,0
18,5
23,0
23,5
8
30,5
12705
408,-
31,0
12905
498,-
30,6
12805
980,-
5.0
100,0
18,5
23,5
23,5
16
30,4
12740
408,-
31,9
12940
498,-
30,5
12840
980,-
2)
100,0
18,5
24,5
24,5
8
35,8
12741
500,-
36,0
12941
612,-
36,0
12841 1055,-
5.1
3) 4)
50,0
18,5
23,5
23,5
8
13,9
12742
273,-
16,0
12942
306,-
14,1
12842
570,-
5.2
2) 3)
50,0
18,5
24,5
24,5
8
16,8
12743
331,-
20,6
12943
369,-
17,0
12843
633,-
6
100,0
18,5
23,5
24,0
8
31,2
12706
408,-
31,0
12906
498,-
31,3
12806
980,-
7
100,0
18,5
24,0
24,5
8
31,9
12707
408,-
32,4
12907
498,-
31,9
12807
980,-
8
100,0
18,5
24,5
25,0
8
31,8
12708
408,-
32,5
12908
498,-
31,8
12808
980,-
9
100,0
18,5
25,0
25,5
8
33,2
12709
408,-
33,9
12909
498,-
33,2
12809
980,-
10
100,0
18,5
25,5
26,0
8
34,1
12710
408,-
35,4
12910
498,-
34,1
12810
980,-
10.0
100,0
18,5
26,0
26,0
16
32,7
12750
408,-
33,8
12950
498,-
32,8
12850
980,-
2)
100,0
18,5
27,0
27,0
8
36,5
12751
500,-
40,0
12951
612,-
36,7
12851 1055,-
10.1
3) 4)
50,0
18,5
26,0
26,0
8
14,8
12752
273,-
16,9
12952
306,-
15,0
12852
570,-
10.2
2) 3)
50,0
18,5
27,0
27,0
8
18,0
12753
331,-
18,9
12953
369,-
18,2
12853
633,-
100,0
18,5
28,5
28,5
8
35,1
12760
408,-
36,8
12960
498,-
35,2
12860
980,-
2)
100,0
18,5
29,5
29,5
4
38,4
12761
500,-
38,6
12961
612,-
38,6
12861 1055,-
15.1
3) 4)
50,0
18,5
28,5
28,5
8
16,1
12762
273,-
18,1
12962
306,-
16,3
12862
570,-
15.2
2) 3)
50,0
18,5
29,5
29,5
8
18,8
12763
331,-
19,8
12963
369,-
18,2
12863
633,-
100,0
18,5
31,0
31,0
8
36,1
12770
408,-
38,4
12970
498,-
36,2
12870
980,-
2)
100,0
18,5
32,0
32,0
4
40,9
12771
500,-
41,3
12971
612,-
41,1
12871 1055,-
20.1
3) 4)
50,0
18,5
31,0
31,0
8
16,8
12772
273,-
19,4
12972
306,-
17,0
12872
570,-
20.2
2) 3)
50,0
18,5
32,0
32,0
8
20,3
12773
331,-
21,8
12973
369,-
20,5
12873
633,-
20.0
20.0.2
Nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
Korytko z otworem odpływowym [ 160 w dnie, wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową,
do szczelnego połączenia pionowego z kanalizacją.
Korytko z bocznymi wyżłobieniami do wykonania połączeń T-, kątowych i krzyżowych.
Korytko z wyżłobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego odpływu [ 160.
Czas dostawy na zapytanie.
Ruszty: patrz str. 29
24
cm
Opak.
18,5
15.0.2
5)
cm
Początek Koniec
18,5
15.0
4)
bud.
5 mm
100,0
10.0.2
3)
bud.
nierdzewnej5)
4 mm
Wysokość bud.
100,0
5.0.2
2)
Szerokość
Krawędzie ze stali
z żeliwa
2)
0.0.2
1)
Długość
Krawędzie
ocynkowanej
980,-
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 150 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Przekrój V
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
185
1000
150
H
21
Monolityczne
Specjalistyczne
Szerokość w świetle 15,0 cm
Szczelinowe
25
Tarasowe
Korytko V 150 z polimerbetonu,
ze zintegrowaną ochroną krawędzi
Wymiary korytka V 150, dł. 1 m
185
150
H
21
25
Niskie
500
Wyżłobienie do [160
185
150
500
H
21
35
[160 z uformowaną uszczelką
Prysznicowe
125
Okna i doświetlacze
Wymiary korytka V 150, dł. 0,5 m, wersja z uformowanym w dnie wyżłobieniem do wybicia
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
125
Wymiary korytka V 150, dł. 0,5 m, wersja z uszczelką wargowo-labiryntową
25
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 150 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Monolityczne
Specjalistyczne
Przekrój V
Szerokość w świetle 15,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Skrzynka odpływowa V 150 z polimerbetonu, z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
ze zintegrowaną ochroną krawędzi, z koszem osadczym, z wyżłobieniem
do bocznego przyłączenia do wysokości montażowej 20.,
z odpływem wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową, średnica [ 160 lub [ 200
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Długość Szerokość Wysokość
bud.
bud.
bud.
cm
cm
cm
Skrzynka odpływowa [ 160
50,0
18,5
61,0
34,4
Skrzynka odpływowa [ 200
50,0
18,5
61,0
39,4
Typ
Przydomowe
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
Opak.
kg/szt. szt./paleta
Krawędzie
Krawędzie ze stali
ocynkowanej
z żeliwa
nierdzewnej2)
4 mm
5 mm
4 mm
Numer
Cena netto Numer
Cena netto Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
kat.
zł/szt.
kat.
zł/szt.
8
12791
1359,-
12991
1407,-
12891
1833,-
8
12792
1359,-
12992
1407,-
12892
1833,-
Ścianka czołowa pełna z ochroną krawędzi, do zamknięcia początku i końca kanału
Typ 0. - 20.
2,9
20
12785
73,-
12985
80,-
12885
92,-
Ścianka czołowa z polimerbetonu, z ochroną krawędzi, z otworem odpływowym [ 160,
wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową
pasuje do typu 0.
2,2
6
12786
169,-
12986
173,-
12886
198,-
pasuje do typu 5.
2,6
6
12787
169,-
12987
173,-
12887
198,-
pasuje do typu 10.
2,8
6
12788
169,-
12988
173,-
12888
198,-
pasuje do typu 15.
3,1
6
12789
169,-
12989
173,-
12889
198,-
pasuje do typu 20.
3,5
6
12790
169,-
12990
173,-
12890
198,-
1) Nie
26
Masa
Krawędzie ze stali
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
2) Czas dostawy na zapytanie.
ODWODNIENIA LINIOWE
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Standardowe
System odwodnienia liniowego Multiline V 150 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
500
Skrzynka odpływowa V 150
584
610
150
Tarasowe
195
Monolityczne
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Szczelinowe
Szerokość w świetle 15,0 cm
Specjalistyczne
Przekrój V
Niskie
Wymiary skrzynki odpływowej V 150
Element kaskadowy dla kaskady 2,5 cm
Adapter do połączenia przy zmianie kierunku przepływu
Hak do zdejmowania rusztów
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Element kaskadowy dla kaskady 5 cm
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Ścianka czołowa z otworem odpływowym,
wyposażona w uszczelkę wargowo-labiryntową
27
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 150 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 15,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Element kaskadowy z polimerbetonu, do wyrównywania różnicy wysokości
w kanale ze spadkiem kaskadowym
Monolityczne
Specjalistyczne
Przekrój V
Masa
Szczelinowe
Typ
Opak.
kg/szt. szt./paleta
Krawędzie ze stali
Krawędzie
Krawędzie ze stali
ocynkowanej
z żeliwa
nierdzewnej2)
4 mm
5 mm
4 mm
Numer
Cena netto Numer
Cena netto Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
kat.
zł/szt.
kat.
zł/szt.
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 5.
Kaskady 5. do 10.
Kaskady 10. do 15.
Kaskady 15. do 20.
0,3
10
13000
138,-
13000
138,-
13000
138,-
0,5
10
13001
69,-
13001
69,-
13001
69,-
Tarasowe
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 10.
Kaskady 10. do 20.
Elementy
dodatkowe
Niskie
Adapter z polimerbetonu z ochroną krawędzi,
do wykonania połączenia przy zmianie kierunku przepływu
pasuje do typu 0.
1,4
6
12793
138,-
12993
150,-
12893
154,-
pasuje do typu 5.
1,6
6
12794
138,-
12994
150,-
12894
154,-
pasuje do typu 10.
1,7
6
12795
138,-
12995
150,-
12895
154,-
pasuje do typu 15.
1,8
6
12796
138,-
12996
150,-
12896
154,-
pasuje do typu 20.
1,9
6
12797
138,-
12997
150,-
12897
154,-
02638
121,-
02638
121,-
02638
121,-
01290
50,-
01290
50,-
01290
50,-
Zasyfonowanie do skrzynki odpływowej [ 160
Przydomowe
Zasyfonowanie z PVC
Hak do zdejmowania rusztów
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Hak do zdejmowania rusztów
28
1) Nie
0,25
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
2) Czas dostawy na zapytanie.
ODWODNIENIA LINIOWE
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Standardowe
System odwodnienia liniowego Multiline V 150 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
Szerokość w świetle 15,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Klasa obciążenia C 250
Długość Szerokość Powierz.
Cena
bud.
bud.
wlotu
cm
cm
cm2/mb
17,3
578
6,0
17,3
595
Ruszt w poprzeczne mostki, 50
Masa
Opak.
Numer
netto
kat.
zł/szt.
96
13070
146,-
5,3
96
13073
146,562,-
kg/szt. szt./paleta
Ruszty do kanałów V 150
szer. szczeliny 12 mm,
żeliwo sferoidalne
Ruszt w podłużne mostki, 50
Szczelinowe
Monolityczne
Ruszty z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanałów i skrzynek Multiline V 150
Specjalistyczne
Przekrój V
Ruszt kratowy 20 x 25,
100
17,3
1151
7,4
100
13018
50
17,3
1151
3,7
48
13019
369,-
100
17,3
1151
7,4
40
13048
2122,-
50
17,3
1151
3,7
24
13049
1209,-
17,3
578
7,8
96
13071
156,-
17,3
514
8,2
96
13074
179,-
stal ocynkowana
Ruszt kratowy 20 x 25,
stal nierdzewna
Ruszt w poprzeczne mostki
Tarasowe
żeliwo sferoidalne
Ruszt w poprzeczne mostki, 50
Niskie
Klasa obciążenia D 400
szer. szczeliny 12 mm,
Ruszt w podłużne mostki
żeliwo sferoidalne
Ruszt w podłużne mostki
50
Ruszt kratowy 17 x 23,
100
17,3
1151
9,2
100
13020
612,-
50
17,3
1151
4,6
48
13021
394,-
100
17,3
1151
9,2
40
13050 na zapytanie
50
17,3
1151
4,6
24
13051 na zapytanie
stal ocynkowana
Ruszt kratowy 17 x 23,
stal nierdzewna
Elementy
dodatkowe
25 x 12, żeliwo sferoidalne
Klasa obciążenia E 600
Ruszt w poprzeczne mostki, 50
17,3
578
7,8
96
13071
156,-
50
17,3
514
8,2
96
13074
179,-
50
17,3
—
9,0
96
13072
192,-
szer. szczeliny 12 mm,
żeliwo sferoidalne
Ruszt w podłużne mostki
Pokrywa płytowa
25 x 12, żeliwo sferoidalne
Pokrywa płytowa,
żeliwo sferoidalne
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Ruszt kratowy
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
Ramy szczelinowe: patrz str. 97
Prysznicowe
1) Nie
29
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 200 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 20,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Korytko V 200 z polimerbetonu, z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®,
ze zintegrowaną ochroną krawędzi, z bezpieczną fugą SF na stykach połączeń
Monolityczne
Specjalistyczne
Przekrój V
Krawędzie ze stali
Szczelinowe
Typ
0.0
Tarasowe
Niskie
Elementy
dodatkowe
Przydomowe
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
cm
cm
Masa
szt./paleta kg/szt.
Numer Cena netto
4 mm
Masa Numer Cena netto Masa
kat.
zł/szt.
kg/szt.
kat.
zł/szt.
kg/szt.
Numer Cena netto
kat.
zł/szt.
26,5
26,5
9
38,9
13130
500,-
39,4
13330
566,-
39,1
13230
27,5
27,5
6
40,7
13131
566,-
43,2
13331
674,-
40,8
13231
980,-
0.1
3) 4)
50,0
23,5
26,5
26,5
6
21,3
13132
300,-
23,5
13332
335,-
21,5
13232
520,-
0.2
905,-
2) 3)
50,0
23,5
27,5
27,5
6
21,6
13133
371,-
22,3
13333
406,-
21,8
13233
589,-
1
100,0
23,5
26,5
27,0
6
37,0
13101
500,-
39,2
13301
566,-
37,2
13201
905,-
2
100,0
23,5
27,0
27,5
6
38,9
13102
500,-
39,7
13302
566,-
39,1
13202
905,-
3
100,0
23,5
27,5
28,0
6
40,0
13103
500,-
40,7
13303
566,-
40,2
13203
905,-
4
100,0
23,5
28,0
28,5
6
40,0
13104
500,-
41,1
13304
566,-
40,2
13204
905,-
5
100,0
23,5
28,5
29,0
6
40,4
13105
500,-
41,8
13305
566,-
40,6
13205
905,-
5.0
100,0
23,5
29,0
29,0
9
40,6
13140
500,-
41,3
13340
566,-
40,8
13240
905,-
2)
100,0
23,5
30,0
30,0
6
44,1
13141
566,-
45,3
13341
674,-
44,3
13241
980,-
5.1
3) 4)
50,0
23,5
29,0
29,0
6
23,1
13142
300,-
24,4
13342
335,-
23,3
13242
520,-
5.2
2) 3)
50,0
23,5
30,0
30,0
6
24,6
13143
371,-
23,3
13343
406,-
24,8
13243
589,-
6
100,0
23,5
29,0
29,5
6
41,0
13106
500,-
41,9
13306
566,-
41,2
13206
905,-
7
100,0
23,5
29,5
30,0
6
41,2
13107
500,-
24,1
13307
566,-
41,4
13207
905,-
8
100,0
23,5
30,0
30,5
6
41,6
13108
500,-
42,5
13308
566,-
41,8
13208
905,-
9
100,0
23,5
30,5
31,0
6
41,9
13109
500,-
42,7
13309
566,-
42,1
13209
905,-
10
100,0
23,5
31,0
31,5
6
42,5
13110
500,-
47,4
13310
566,-
42,7
13210
905,-
10.0
100,0
23,5
31,5
31,5
9
42,9
13150
500,-
44,4
13350
566,-
43,1
13250
905,-
2)
100,0
23,5
32,5
32,5
6
46,7
13151
566,-
45,9
13351
674,-
46,9
13251
980,-
10.1
3) 4)
50,0
23,5
31,5
31,5
6
23,7
13152
300,-
26,0
13352
335,-
23,9
13252
520,-
10.2
2) 3)
50,0
23,5
32,5
32,5
6
24,7
13153
371,-
24,8
13353
406,-
24,7
13253
589,-
100,0
23,5
34,0
34,0
6
44,9
13160
500,-
46,1
13360
566,-
45,1
13260
905,-
2)
100,0
23,5
35,0
35,0
3
49,5
13161
566,-
50,0
13361
674,-
49,7
13261
980,-
15.1
3) 4)
50,0
23,5
34,0
34,0
6
25,3
13162
300,-
27,2
13362
335,-
25,5
13262
520,-
15.2
2) 3)
50,0
23,5
35,0
35,0
6
25,7
13163
371,-
26,2
13363
406,-
25,9
13263
589,-
100,0
23,5
36,5
36,5
6
47,7
13170
500,-
48,3
13370
566,-
47,9
13270
905,-
2)
100,0
23,5
37,5
37,5
3
52,6
13171
566,-
53,0
13371
674,-
52,8
13271
980,-
20.1
3) 4)
50,0
23,5
36,5
36,5
6
27,2
13172
300,-
29,3
13372
335,-
27,4
13272
520,-
20.2
2) 3)
50,0
23,5
37,5
37,5
6
26,0
13173
371,-
27,8
13373
406,-
26,2
13273
589,-
20.0
20.0.2
Nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
Korytko z otworem odpływowym [ 200 w dnie, wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową,
do szczelnego połączenia pionowego z kanalizacją.
Korytko z bocznymi wyżłobieniami do wykonania połączeń T-, kątowych i krzyżowych.
Korytko z wyżłobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego odpływu [ 200.
Czas dostawy na zapytanie.
Ruszty: patrz str. 35
30
cm
Opak.
23,5
15.0.2
5)
cm
Początek Koniec
nierdzewnej5)
23,5
15.0
4)
bud.
5 mm
100,0
10.0.2
3)
bud.
4 mm
Wysokość bud.
Krawędzie ze stali
100,0
5.0.2
2)
Szerokość
z żeliwa
2)
0.0.2
1)
Długość
Krawędzie
ocynkowanej
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 200 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 20,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Specjalistyczne
Przekrój V
Monolityczne
235
1000
25
Szczelinowe
H
21
200
Korytko V 200 z polimerbetonu, ze zintegrowaną
ochroną krawędzi ze stali ocynkowanej
Tarasowe
Wymiary korytka V 200, dł. 1 m
235
21
Schrift Gegenseite
25
H
20.0.1 KOMO
Niskie
500
200
Wyżłobienie do [ 200
235
200
500
21
35
20.0.2 KOMO
H
Schrift Gegenseite
[ 200 z uformowaną uszczelką
Prysznicowe
150
Okna i doświetlacze
Wymiary korytka V 200, dł. 0,5 m, wersja z uformowanym w dnie wyżłobieniem do wybicia
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
150
Wymiary korytka V 200, dł. 0,5 m, wersja z uszczelką wargowo-labiryntową
31
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 200 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Monolityczne
Specjalistyczne
Przekrój V
Szerokość w świetle 20,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Skrzynka odpływowa V 200 z polimerbetonu, z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
ze zintegrowaną ochroną krawędzi, z koszem osadczym, z wyżłobieniem
do bocznego przyłączenia do wysokości montażowej 20,
z odpływem wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową, średnica [ 160 lub [ 200
Krawędzie ze stali
5 mm
Opak.
4 mm
Numer Cena netto Masa
Numer Cena netto
cm
cm
cm
Skrzynka odpływowa [ 160
50,0
23,5
67,0
6
Skrzynka odpływowa [ 200
50,0
23,5
67,0
6
Masa
Numer Cena netto
Masa
Typ
Ścianka czołowa pełna z ochroną krawędzi, do zamknięcia początku i końca kanału
Elementy
dodatkowe
Niskie
Szczelinowe
bud.
nierdzewnej2)
4 mm
Tarasowe
bud.
Krawędzie ze stali
z żeliwa
Długość Szerokość Wysokość
bud.
Krawędzie
ocynkowanej
Typ 0. - 20.
Przydomowe
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
10
zł/szt.
kg/szt.
40,3
13191 1377,-
39,1
13192 1377,-
3,4
kat.
13185
75,-
kat.
zł/szt.
kg/szt.
43,9
13391 1429,-
40,5
13291 1646,-
43,7
13392 1429,-
39,3
13292 1646,-
3,55 13385
80,-
3,5
kat.
13285
zł/szt.
94,-
Ścianka czołowa z polimerbetonu, z ochroną krawędzi, z otworem odpływowym [ 200,
wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową
pasuje do typu 0.
6
3,2
13186
192,-
3,35 13386
225,-
3,3
13286
250,-
pasuje do typu 5.
6
3,7
13187
192,-
3,85 13387
225,-
3,8
13287
250,-
pasuje do typu 10.
6
3,9
13188
192,-
4,05 13388
225,-
4,0
13288
250,-
pasuje do typu 15.
6
4,4
13189
192,-
4,55 13389
225,-
4,5
13289
250,-
pasuje do typu 20.
6
4,6
13190
192,-
4,75 13390
225,-
4,7
13290
250,-
1) Nie
32
szt./paleta kg/szt
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
2) Czas dostawy na zapytanie.
ODWODNIENIA LINIOWE
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Standardowe
System odwodnienia liniowego Multiline V 200 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
Szerokość w świetle 20,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Specjalistyczne
Przekrój V
195
Niskie
Wymiary skrzynki odpływowej V 200
Tarasowe
Skrzynka odpływowa V 200
Szczelinowe
644
670
200
Monolityczne
500
Element kaskadowy dla kaskady 2,5 cm
Adapter do połączenia przy zmianie kierunku przepływu
Hak do zdejmowania rusztów
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Element kaskadowy dla kaskady 5 cm
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Ścianka czołowa z otworem odpływowym,
wyposażona w uszczelkę wargowo-labiryntową
33
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 200 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 20,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Element kaskadowy z polimerbetonu, do przekraczania różnicy wysokości w kanale
ze spadkiem kaskadowym
Monolityczne
Specjalistyczne
Przekrój V
Masa
Szczelinowe
Typ
Tarasowe
Niskie
kg/szt szt./paleta
Krawędzie
Krawędzie ze stali
ocynkowanej
z żeliwa
nierdzewnej2)
4 mm
5 mm
4 mm
Numer
Cena netto Numer
Cena netto Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
kat.
zł/szt.
kat.
zł/szt.
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 5.
Kaskady 5. do 10.
Kaskady 10. do 15.
Kaskady 15. do 20.
Elementy
dodatkowe
Opak.
Krawędzie ze stali
0,3
10
13400
138,-
13400
138,-
13400
138,-
0,6
10
13401
75,-
13401
75,-
13401
75,-
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 10.
Kaskady 10. do 20.
Adapter z polimerbetonu z ochroną krawędzi,
do wykonania połączenia przy zmianie kierunku przepływu
pasuje do typu 0.
2,1
6
13193
167,-
13393
192,-
13293
217,-
pasuje do typu 5.
2,3
6
13194
167,-
13394
192,-
13294
217,-
pasuje do typu 10.
2,4
6
13195
167,-
13395
192,-
13295
217,-
pasuje do typu 15.
2,5
6
13196
167,-
13396
192,-
13296
217,-
pasuje do typu 20.
2,6
6
13197
167,-
13397
192,-
13297
217,-
02638
121,-
02638
121,-
02638
121,-
01290
50,-
01290
50,-
01290
50,-
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Zasyfonowanie do skrzynki odpływowej [ 160
34
Zasyfonowanie z PVC
Hak do zdejmowania rusztów
Hak do zdejmowania rusztów
1) Nie
0,25
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
2) Czas dostawy na zapytanie.
ODWODNIENIA LINIOWE
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Standardowe
System odwodnienia liniowego Multiline V 200 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
Szerokość w świetle 20,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Klasa obciążenia C 250
Długość Szerokość Powierz.
bud.
bud.
wlotu
cm
cm
cm2/mb
Masa
22,3
740
8,6
22,3
905
7,5
Opak.
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
90
13470
227,-
90
13473
227,903,-
kg/szt. szt./paleta
Ruszty do kanałów V 200
Ruszt w poprzeczne mostki, 50
szer. szczeliny 12 mm,
żeliwo sferoidalne
Ruszt w podłużne mostki
50
Szczelinowe
Monolityczne
Ruszty z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanałów i skrzynek Multiline V 200
Specjalistyczne
Przekrój V
Ruszt kratowy 17 x 23,
100
22,3
1541
12,0
48
13418
stal ocynkowana
50
22,3
1541
6,0
24
13419
597,-
Ruszt kratowy 17 x 23,
100
22,3
1541
12,0
40
13448
4593,-
stal nierdzewna
50
22,3
1541
6,0
16
13449
2609,Ruszt w poprzeczne mostki
Tarasowe
31 x 14, żeliwo sferoidalne
Ruszt w poprzeczne mostki, 50
22,3
740
11,9
90
13471
277,-
22,3
756
11,7
90
13474
312,1228,-
Niskie
Klasa obciążenia D 400
szer. szczeliny 12 mm,
żeliwo sferoidalne
Ruszt w podłużne mostki
50
Ruszt kratowy 16 x 22,
100
22,3
1391
16,0
48
13420
stal ocynkowana
50
22,3
1391
7,9
24
13421
787,-
Ruszt kratowy 16 x 22,
100
22,3
1391
16,0
40
13450
5273,-
stal nierdzewna
50
22,3
1391
7,9
16
13451
3062,-
Ruszt w poprzeczne mostki 50
22,3
715
9,6
90
13478
398,-
22,3
740
11,9
90
13477
348,-
Ruszt w podłużne mostki
Elementy
dodatkowe
26 x 14, żeliwo sferoidalne
szer. szczeliny 12 mm,
Przydomowe
Punkt świetlny, żeliwo sferoidalne,
powłoka KTL, z rewizją
szer. szczeliny 12 mm,
Punkt świetlny, żeliwo sferoidalne,
Okna i doświetlacze
Ruszt kratowy
powłoka KTL
Klasa obciążenia E 600
Ruszt w poprzeczne mostki, 50
22,3
740
11,9
90
13471
277,-
50
22,3
756
11,7
90
13474
312,-
50
22,3
—
12,5
90
13472
315,-
szer. szczeliny 12 mm,
żeliwo sferoidalne
Ruszt w podłużne mostki
16 x 14, żeliwo sferoidalne
Pokrywa płytowa
żeliwo sferoidalne
Pokrywa płytowa
Prysznicowe
Ruszt w poprzeczne mostki 50
1) Nie
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
35
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 300 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 30,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Korytko V 300 z polimerbetonu, z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®,
ze zintegrowaną ochroną krawędzi, z bezpieczną fugą SF na stykach połączeń
Monolityczne
Specjalistyczne
Przekrój V
Krawędzie ze stali
Długość
Tarasowe
Szczelinowe
Typ
Niskie
Elementy
dodatkowe
Przydomowe
bud.
cm
cm
Początek Koniec
cm
cm
Opak.
Masa Numer Cena netto
szt./paleta kg/szt.
nierdzewnej5)
4 mm
Masa Numer Cena netto Masa
kat.
zł/szt.
kg/szt.
kat.
zł/szt.
kg/szt.
Numer Cena netto
kat.
zł/szt.
100,0
35,0
38,5
38,5
4
68,4
13530
635,-
68,7
13730
726,-
64,3
100,0
35,0
39,5
39,5
4
75,5
13531
762,-
77,8
13731
853,-
75,7
13631 1498,-
0.1
3) 4)
50,0
35,0
38,5
38,5
4
37,3
13532
419,-
40,7
13732
427,-
37,5
13632
0.2
2) 3)
50,0
35,0
39,5
39,5
4
40,0
13533
489,-
41,2
13733
506,-
40,2
13633 1013,-
1
100,0
35,0
38,5
39,0
4
64,5
13501
635,-
63,4
13701
726,-
64,7
13601 1357,-
2
100,0
35,0
39,0
39,5
4
65,6
13502
635,-
66,7
13702
726,-
65,8
13602 1357,-
3
100,0
35,0
39,5
40,0
4
66,2
13503
635,-
67,1
13703
726,-
65,4
13603 1357,-
4
100,0
35,0
40,0
40,5
4
66,7
13504
635,-
65,6
13704
726,-
66,9
13604 1357,-
5
100,0
35,0
40,5
41,0
4
67,3
13505
635,-
66,9
13705
726,-
67,5
13605 1357,-
5.0
100,0
35,0
41,0
41,0
4
68,5
13540
635,-
68,8
13740
726,-
67,1
13640 1357,-
2)
100,0
35,0
42,0
42,0
4
79,2
13541
762,-
80,6
13741
853,-
79,4
13641 1498,-
5.1
3) 4)
50,0
35,0
41,0
41,0
4
40,1
13542
419,-
43,0
13742
427,-
40,3
13642
5.2
2) 3)
50,0
35,0
42,0
42,0
4
40,7
13543
489,-
42,9
13743
506,-
40,9
13643 1013,-
6
100,0
35,0
41,0
41,5
4
67,8
13506
635,-
68,4
13706
726,-
68,0
13606 1357,-
7
100,0
35,0
41,5
42,0
4
68,4
13507
635,-
69,0
13707
726,-
68,6
13607 1357,-
8
100,0
35,0
42,0
42,5
4
68,8
13508
635,-
70,1
13708
726,-
69,0
13608 1357,-
9
100,0
35,0
42,5
43,0
4
69,4
13509
635,-
71,9
13709
726,-
69,6
13609 1357,-
10
100,0
35,0
43,0
43,5
4
70,6
13510
635,-
72,5
13710
726,-
70,8
13610 1357,-
10.0
100,0
35,0
43,5
43,5
4
71,0
13550
635,-
71,5
13750
726,-
69,6
13650 1357,-
2)
100,0
35,0
44,5
44,5
4
83,2
13551
762,-
83,6
13751
853,-
89,4
13651 1498,-
10.1
3) 4)
50,0
35,0
43,5
43,5
4
42,7
13552
419,-
45,0
13752
427,-
42,9
13652
10.2
2) 3)
50,0
35,0
44,5
44,5
4
42,5
13553
489,-
44,8
13753
506,-
42,7
13653 1013,-
100,0
35,0
46,0
46,0
4
70,7
13560
635,-
73,2
13760
726,-
70,9
13660 1357,-
2)
100,0
35,0
47,0
47,0
4
85,8
13561
762,-
87,2
13761
853,-
86,0
13661 1498,-
15.1
3) 4)
50,0
35,0
46,0
46,0
4
43,6
13562
419,-
46,8
13762
427,-
43,8
13662
15.2
2) 3)
50,0
35,0
47,0
47,0
4
46,2
13563
489,-
47,1
13763
506,-
46,4
13663 1013,-
100,0
35,0
48,5
48,5
4
74,4
13570
635,-
77,4
13770
726,-
74,6
13670 1357,-
2)
100,0
35,0
49,5
49,5
4
90,3
13571
762,-
92,4
13771
853,-
90,5
13671 1498,-
20.1
3) 4)
50,0
35,0
48,5
48,5
4
46,8
13572
419,-
49,5
13772
427,-
47,0
13672
20.2
2) 3)
50,0
35,0
49,5
49,5
4
47,5
13573
489,-
48,8
13773
506,-
47,7
13673 1013,-
10.0.2
15.0.2
20.0
20.0.2
Okna i doświetlacze
5 mm
0.0.2 2)
15.0
Prysznicowe
4 mm
Krawędzie ze stali
0.0
5.0.2
1) Nie
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
2) Korytko z otworem odpływowym [ 200 w dnie, wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową,
do szczelnego połączenia pionowego z kanalizacją.
3) Korytko z bocznymi wyżłobieniami do wykonania połączeń T-, kątowych i krzyżowych.
4) Korytko z wyżłobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego odpływu [ 200.
5) Czas dostawy na zapytanie.
Ruszty: patrz str. 41
36
z żeliwa
Szerokość Wysokość bud.
bud.
Krawędzie
ocynkowanej
13630 1357,943,-
943,-
943,-
943,-
943,-
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 300 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Przekrój V
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
350
1000
300
H
31
Szczelinowe
25
Monolityczne
Specjalistyczne
Szerokość w świetle 30,0 cm
Tarasowe
Korytko V 300 z polimerbetonu, ze zintegrowaną
ochroną krawędzi
Wymiary korytka V 300, dł. 1 m
350
300
500
Wymiary korytka V 300, dł. 0,5 m, wersja z uformowanym w dnie wyżłobieniem do wybicia
350
500
300
35
H
20.2 KOMO-Symbol
31
[ 200 z uformowaną uszczelką
Prysznicowe
150
Niskie
Elementy
dodatkowe
Wyżłobienie do [ 200
Przydomowe
150
Okna i doświetlacze
25
20.1 KOMO-Symbol
H
31
Wymiary korytka V 300, dł. 0,5 m, wersja z uszczelką wargowo-labiryntową
37
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 300 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Monolityczne
Specjalistyczne
Przekrój V
Szerokość w świetle 30,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Skrzynka odpływowa V 300 z polimerbetonu, z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
ze zintegrowaną ochroną krawędzi, z koszem osadczym, z wyżłobieniem
do bocznego przyłączenia do wysokości montażowej 20,
z odpływem wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową, średnica [ 160 lub [ 200
Krawędzie ze stali
Szczelinowe
Tarasowe
bud.
bud.
cm
cm
cm
Skrzynka odpływowa [ 160
50,0
35,0
86,0
4
Skrzynka odpływowa [ 200
50,0
35,0
86,0
4
Typ
nierdzewnej2)
4 mm
5 mm
4 mm
Niskie
Elementy
dodatkowe
Przydomowe
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
Masa
szt./paleta kg/szt.
Numer Cena netto
kat.
Masa Numer Cena netto Masa Numer Cena netto
zł/szt.
kg/szt.
67,7
13591 1962,-
67,0
13592 1962,-
kat.
zł/szt.
kg/szt.
kat.
zł/szt.
67,8
13791 2099,-
68,0
13691 2711,-
67,0
13792 2099,-
67,2
13692 2711,-
Ścianka czołowa pełna z ochroną krawędzi, do zamknięcia początku i końca kanału
Typ 0. - 20.
38
Opak.
Krawędzie ze stali
z żeliwa
Długość SzerokośćWysokość
bud.
Krawędzie
ocynkowanej
10
9,9
13585
121,-
10,3
13785
132,-
10,0
13685
138,-
Ścianka czołowa z polimerbetonu, z ochroną krawędzi, z otworem odpływowym [ 200,
wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową
pasuje do typu 0.
6
8,9
13586
233,-
9,3
13786
240,-
9,0
13686
250,-
pasuje do typu 5.
6
9,2
13587
233,-
9,6
13787
240,-
9,3
13687
250,-
pasuje do typu 10.
6
9,6
13588
233,-
10,0
13788
240,-
9,7
13688
250,-
pasuje do typu 15.
6
10,4
13589
233,-
10,8
13789
240,-
10,4
13689
250,-
pasuje do typu 20.
6
11,0
13590
233,-
11,4
13790
240,-
11,1
13690
250,-
1) Nie
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
2) Czas dostawy na zapytanie.
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 300 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 30,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
300
Szczelinowe
365
Skrzynka odpływowa V 300
305
Niskie
Wymiary skrzynki odpływowej V 300
Tarasowe
860
832
495
Monolityczne
500
Specjalistyczne
Przekrój V
Element kaskadowy dla kaskady 2,5 cm
Adapter do połączenia przy zmianie kierunku przepływu
Hak do zdejmowania rusztów
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Element kaskadowy dla kaskady 5 cm
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Ścianka czołowa z otworem odpływowym,
wyposażona w uszczelkę wargowo-labiryntową
39
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 300 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 30,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Element kaskadowy z polimerbetonu, do przekraczania różnicy wysokości
w kanale ze spadkiem kaskadowym
Monolityczne
Specjalistyczne
Przekrój V
Krawędzie ze stali
Szczelinowe
Typ
Tarasowe
Niskie
nierdzewnej2)
4 mm
5 mm
4 mm
Masa Numer Cena netto
szt./paleta kg/szt. kat.
Masa Numer Cena netto Masa Numer Cena netto
zł/szt.
kg/szt.
kat.
zł/szt.
kg/szt.
kat.
zł/szt.
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 5.
Kaskady 5. do 10.
Kaskady 10. do 15.
Kaskady 15. do 20.
Elementy
dodatkowe
cm
Opak.
Krawędzie ze stali
z żeliwa
Wysokość
bud.
Krawędzie
ocynkowanej
2,5
10
0,4
13800
121,-
0,4
13800
121,-
0,4
13800
121,-
5,0
10
0,7
13801
75,-
0,7
13801
75,-
0,7
13801
75,-
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 10.
Kaskady 10. do 20.
Adapter z polimerbetonu z ochroną krawędzi,
do wykonania połączenia przy zmianie kierunku przepływu
pasuje do typu 0.
6
4,6
13593
177,-
5,1
13793
204,-
4,6
13693
227,-
pasuje do typu 5.
6
4,8
13594
177,-
5,3
13794
204,-
4,8
13694
227,-
pasuje do typu 10.
6
4,9
13595
177,-
5,4
13795
204,-
4,9
13695
227,-
pasuje do typu 15.
6
5,3
13596
177,-
5,8
13796
204,-
5,3
13696
227,-
pasuje do typu 20.
6
5,4
13597
177,-
5,9
13797
204,-
5,4
13697
227,-
02638
121,-
02638
121,-
02638
121,-
0,25 01290
50,-
01290
50,-
01290
50,-
Przydomowe
Hak do zdejmowania rusztów
Prysznicowe
Zasyfonowanie z PVC
Okna i doświetlacze
Zasyfonowanie do skrzynki odpływowej [ 160
40
Hak do zdejmowania rusztów
1) Nie
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
2) Czas dostawy na zapytanie.
ODWODNIENIA LINIOWE
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Standardowe
System odwodnienia liniowego Multiline V 300 1)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
Szerokość w świetle 30,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia C 250 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Klasa obciążenia C 250
Długość Szerokość Powierz.
bud.
bud.
wlotu
cm
cm
cm2/mb
Masa
33,8
1146
17,9
50
33,8
1381
50
33,8
2139
50
33,8
Opak.
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
40
13870
454,-
16,3
40
13873
525,-
14,9
40
13819
939,-
14,9
15
13849
4479,-
kg/szt. szt./paleta
Ruszty do kanałów V 300
Ruszt w poprzeczne mostki, 50
szer. szczeliny 12 mm,
żeliwo sferoidalne
Ruszt w podłużne mostki,
Szczelinowe
Monolityczne
Ruszty z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanałów i skrzynek Multiline V 300
Specjalistyczne
Przekrój V
żeliwo sferoidalne
Ruszt kratowy 20 x 25,
Ruszt kratowy 20 x 25,
Tarasowe
stal ocynkowana
stal nierdzewna
Ruszt w poprzeczne mostki
Ruszt w poprzeczne mostki, 50
33,8
1146
24,1
40
13871
473,-
50
33,8
1193
24,6
40
13874
600,-
50
33,8
2139
17,4
40
13821
1288,-
50
33,8
17,4
15
13851
5329,-
Niskie
Klasa obciążenia D 400
szer. szczeliny 12 mm,
żeliwo sferoidalne
Ruszt w podłużne mostki,
Ruszt kratowy 20 x 25,
Ruszt w podłużne mostki
Przydomowe
stal nierdzewna
Klasa obciążenia E 600
Ruszt w poprzeczne mostki, 50
33,8
1146
24,1
40
13871
473,-
50
33,8
1193
24,6
40
13874
600,-
50
33,8
—
25,8
40
13872
654,-
szer. szczeliny 12 mm,
żeliwo sferoidalne
Ruszt w podłużne mostki,
Ruszt kratowy
żeliwo sferoidalne
Pokrywa płytowa
żeliwo sferoidalne
1) Nie
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
Pokrywa płytowa
Okna i doświetlacze
stal ocynkowana
Prysznicowe
Ruszt kratowy 20 x 25,
Elementy
dodatkowe
żeliwo sferoidalne
41
Nowość
System odwodnienia liniowego Multiline V 400
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi z żeliwa
Szerokość w świetle 40,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Korytko V 400 z polimerbetonu, z zamknięciem zatrzaskowym
Drainlock®, ze zintegrowaną ochroną krawędzi z żeliwa 5 mm,
z bezpieczną fugą SF na stykach połączeń
Długość
Typ
Szczelinowe
0.0
Szerokość Wysokość bud.
bud.
bud.
Początek Koniec
Masa
cm
cm
cm
kg/szt. szt./paleta
cm
Numer Cena netto
kat.
zł/szt.
100,0
45,0
48,0
48,0
109,5
2
12500
1055,-
1)
100,0
45,0
48,0
48,0
141,3
1
12511
1692,-
0.2
2)
100,0
45,0
55,0
55,0
147,4
1
12513
2031,-
Kanał V 400 z polimerbetonu ze zintegrowaną
ochroną krawędzi
Tarasowe
Skrzynka odpływowa V 400 z polimerbetonu, z zamknięciem
zatrzasowym Drainlock®, ze zintegrowaną ochroną krawędzi
z żeliwa 5 mm, z odpływem z uszczelką wargowo-labiryntową DN 400
Część górna
52,0
52,0
151,3
1
12512
1827,-
2) 3)
Niskie
100,0
45,0
71,5
71,5
168,0
1
10823
2244,-
Część pośrednia
33,0
33,0
72,0
1
10822
1140,-
Ścianka czołowa z polimerbetonu, z ochroną krawędzi
z żeliwa, dla początku i końca kanału
Elementy
dodatkowe
Typ 0
22,5
6
12514
263,-
Ścianka czołowa dla końca kanału z polimerbetonu,
z uszczelką wargowo-labiryntową, dla przyłącza DN 300,
z ochroną krawędzi z żeliwa
Przydomowe
Typ 0
9,3
6
12515
Skrzynka odpływowa V 400
579,-
Adapter do połączenia przy zmianie kierunku przepływu,
z polimerbetonu, z ochroną krawędzi z żeliwa
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
Opak.
0.1
Część dolna
Typ 0
10,8
6
12516
250,V 400 ruszt w poprzeczne mostki (E 600)
Ruszt do systemu odwodnienia liniowego V 400 z zamknięciem
zatrzaskowym Drainlock®, z żeliwa sferoidalnego (GGG)
Ruszt w poprzeczne
50,0
44,0
mostki D 400/E 600
1)
2)
3)
42
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Przekrój V
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Połączenie kątowe, T i krzyżowe
z uszczelką wargowo-labiryntową DN 400
Kosz osadczy zgodny z DIN 4052-C2, C3, D1
1673
29,8
32
13880
614,-
System odwodnienia liniowego Multiline V 500
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z ochroną krawędzi z żeliwa
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Przekrój V
Specjalistyczne
Szerokość w świetle 50,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Początek Koniec
Masa
cm
cm
kg/szt. szt./paleta
cm
Opak.
Numer Cena netto
kat.
zł/szt.
100,0
55,0
59,0
59,0
156,3
2
13500
1419,-
0.1
1)
100,0
55,0
63,0
63,0
190,1
1
13511
2087,-
0.2
2)
100,0
55,0
66,5
66,5
216,0
1
13513
2598,-
Kanał V 500 z polimerbetonu ze zintegrowaną
ochroną krawędzi
Część górna
59,0
59,0
202,0
1
13512
2212,-
2) 3)
71,5
71,5
168,0
1
10823
2244,-
Część pośrednia
33,0
33,0
72,0
1
10822
1140,-
Część dolna
100,0
55,0
Tarasowe
Skrzynka odpływowa V 500 z polimerbetonu, z zamknięciem
zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowaną ochroną krawędzi z żeliwa
5 mm, z odpływem z uszczelką wargowo-labiryntową DN 400
6
13514
335,-
Ścianka czołowa dla końca kanału z polimerbetonu,
z uszczelką wargowo-labiryntową, dla przyłącza DN 300,
z ochroną krawędzi z żeliwa
Typ 0
30,0
6
13515
Skrzynka odpływowa V 500
660,-
Przydomowe
32,0
Niskie
Ścianka czołowa z polimerbetonu, z ochroną krawędzi
z żeliwa, dla początku i końca kanału
Typ 0
Adapter do połączenia przy zmianie kierunku przepływu,
z polimerbetonu, z ochroną krawędzi z żeliwa
Typ 0
14,0
6
13516
285,V 500 ruszt w poprzeczne mostki (E 600)
Ruszt do systemu odwodnienia liniowego V 500 z zamknięciem
zatrzaskowym Drainlock®, z żeliwa sferoidalnego (GGG)
Ruszt w poprzeczne
50,0
54,0
mostki D 400/E 600
1)
2)
3)
Połączenie kątowe, T i krzyżowe
Z uszczelką wargowo-labiryntową DN 400
Kosz osadczy zgodny z DIN 4052-C2, C3, D1
1978
42,3
20
13890
Szczelinowe
0.0
bud.
cm
Elementy
dodatkowe
Typ
Szerokość Wysokość bud.
bud.
Okna i doświetlacze
Długość
Monolityczne
Korytko V 500 z polimerbetonu, z zamknięciem zatrzaskowym
Drainlock®, ze zintegrowaną ochroną krawędzi z żeliwa 5 mm,
z bezpieczną fugą SF na stykach połączeń
739,-
Prysznicowe
Nowość
ODWODNIENIA LINIOWE
43
44
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
Szerokość w świetle
Klasa obciążenia
Strona
Specjalistyczne
Opis produktu
Standardowe
Kanały
specjalistyczne
Karty katalogowe
S 100 K z ryglem
S 150 K z ryglem
S 200 K z ryglem
S 300 K z ryglem
S 400/500
przesuwnym
przesuwnym
przesuwnym
przesuwnym
50
50
50
50
50
51
wzdłużnym
wzdłużnym
wzdłużnym
wzdłużnym
Powerlock®
Powerlock®
Powerlock®
Powerlock®
100
150
200
300
400-500
A
A
A
A
A
–
–
–
–
–
F
F
F
F
F
53
53
56
58
61
63
ACO DRAIN® Studzienka odpływowa
Przegląd systemu
Szerokość w świetle
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Zalety systemu
64
64
64
64
64
Karty katalogowe
65
ACO DRAIN® V 100 G Tram
Przegląd systemu
Szerokość w świetle
Numer katalogowy
Typowe zastosowania
Zalety systemu
Firma ACO Elementy Budowlane zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedniego powiadamiania.
66
66
66
66
66
Szczelinowe
Tarasowe
Przegląd systemu
Szerokość w świetle
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Zalety systemu
Instrukcje zabudowy i realizacje
Niskie
ACO DRAIN® S
Elementy
dodatkowe
48
Przydomowe
Karty katalogowe
Okna i doświetlacze
46
46
46
46
46
47
Prysznicowe
Przegląd systemu
Szerokość szczeliny wlotowej
Główne elementy systemu
Zalety systemu
Typowe zastosowania
Instrukcje montażu i realizacje
Monolityczne
ACO Qmax®
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO Qmax®
Szerokość szczeliny wlotowej [mm]
Zalety systemu
Typowe zastosowania
10 lub 30
Wysoka wydajność hydrauliczna eliminuje
I porty lotnicze (obszary kołowania samolotów),
instalację dodatkowych kanałów.
Zalety regulatora przepływu ACO Q-Break®
Główne elementy systemu
wykonanego ze stali nierdzewnej o grubości 3 mm:
1. opcja obejścia (bypass) dla kanałów burzowych;
Kanały
2. ustawione w kanale w formie kaskad regulatory
Klasa obciążeń
zwiększają powierzchnię magazynową ACO
Qmax® na powierzchniach pochyłych.
A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900
Idealny do nawierzchni betonowych, asfaltowych
Materiał
i z kostki brukowej, o dużej pojemności
Polietylen średniej gęstości (MDPE)
magazynowania, zapewniający skuteczne
zatrzymanie wody burzowej oraz: opcjonalne
Rodzaj kanału
Elementy
dodatkowe
Przydomowe
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
46
I parkingi dla samochodów osobowych
i ciężarowych,
I odwodnienia w poprzek jezdni,
I autostrady i drogi szybkiego ruchu,
I powierzchnie komunikacyjne w zakładach
przemysłowych z ruchem ciężkim i w portach,
I stacje benzynowe i bazy paliwowe,
I magazyny i pakownie,
I myjnie.
kompletne uszczelnienie koryta zapobiegające
Bezspadkowe
napływowi wody do kanału i wyciekom do wód
Ruszty
gruntowych; całkowite zabezpieczenie krawędzi
szczeliny wylotowej, odpornej na korozję ze stali
Klasa obciążeń
ocynkowanej zanurzeniowo. To także owalny kanał
W zależności od sposobu zabudowy:
dostarczany wraz z krawędziami szczeliny
A 15, B 125, C 250, D400, E 600, F 900
wlotowej lub z bezpiecznym rusztem ze stali
Materiał
ocynkowanej (Heel safe). Zdobywca Nagrody
Szczelina wlotowa kanału ze stali ocynkowanej
Królowej za Produkt Roku 2006
zanurzeniowo
Skrzynki odpływowe
Indywidualne rozwiązanie inwestora
Regulator przepływu ACO Q-Brake™0
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
W zależności od sposobu zabudowy:
I punkty przeładunkowe kontenerów,
SYSTEM W PEŁNI SZCZELNY
Na stykach kanałów może być
zamontowana systemowa uszczelka
uniemożliwiająca przesiąkanie
zgromadzonej w nich wody
i zanieczyszczanie gruntu, pozwalająca
na całkowite zmagazynowanie
zanieczyszczeń, przypadkowych i stale
występujących
w miejscu instalacji.
WŁAŚCIWOŚCI BELKI NAWIERZCHNIOWEJ
Belka ACO Qmax® jest zastrzeżonym
rozwiązaniem, które zapewnia ciągłość
nawierzchni znacząco ją wzmacniając
w porównaniu do innych
tradycyjnych rozwiązań.
INTEGRALNOŚĆ NAWIERZCHNI
Konstrukcja wlotu ACO Qmax®
zwiększa wytrzymałość
nawierzchni.
KLASA OBCIĄŻENIA F 900
Kanał ACO Qmax® przeszedł
niezależny test obciążenia do
klasy F 900. Kształt sklepienia
kanału umożliwia optymalne
zbrojenia nawierzchni.
Prawie niewidoczna, ciągła
szczelina kanału do szybkiego
odprowadzania wody
z powierzchni w warunkach
silnego opadu.
ACO Qmax ®
dysponuje objętością
gwarantującą retencję wody
i łagodny przepływ w zależności
od wymagań miejsca instalacji.
Wlotowe i wylotowe
elementy przyłączeniowe
do studni rewizyjnych.
Wykonany z polietylenu średniej
gęstości (MDPE) – mocnego,
wysoce odpornego na korozję
lekkiego i trwałego, nadającego się
w 100% do recyklingu.
Stopy poziomujące
Wysoka wydajność hydrauliczna
eliminuje instalację dodatkowych
kanałów.
Wloty boczne i początkowy (przyłącza w uniwersalnej
ściance zamykającej) są łatwe do adaptacji.
Budowa systemu ACO Qmax®
ACO Qmax®
Realizacje
Metoda zawieszenia górnego, nawierzchnia betonowa
B
Nawierzchnia
Warstwa nośna
Y
X
A
ACO Qmax® 600
ACO Qmax® 900
A
1100
1400
B
800
1000
Minimalne wymiary [mm]
X
Y
200
1040
200
740
Z
225
225
1)
Dla klasy obciążenia F 900 (np. lotniska) wymagane jest stalowe zbrojenie w górnej części ławy
2)
Konstrukcja zbrojenia jest różna w zależności od klasy obciążeń i należy ją projektować biorąc pod
Szczelinowe
Grunt rodzimy
Z
Monolityczne
Zbrojenie podłoża1)
Przerwa robocza
System
Specjalistyczne
Dylatacje3)
Beton
Zbrojenie2)
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
uwagę przewidziane obciążenia i warunki gruntowe.
3)
Zapewnić poprzeczne cięcia przy i w okolicy kołnierza łączącego co 4,0 m do maksymalnej
głębokości 100 mm lub montować firmową kształtkę formującą szczelinę skurczową. Zapewnić
wzdłużne szczeliny rozszerzania przy sąsiadujących płytach.
Tarasowe
matą (A393).
Taśma ochronna2)
B
Dylatacje4)
Beton3)
Niskie
Metoda układania na zaprawie, nawierzchnia betonowa
Nawierzchnia
A
Y
X
Zbrojenie podłoża
Zaprawa cementowa
System
ACO Qmax® 600
ACO Qmax® 900
1)
2)
3)
4)
A
1100
1400
B
800
1000
Minimalne wymiary [mm]
X
Y
200
1040
200
740
Z
225
225
Podbudować betonem C32/40 stopy kanału w celu uzyskania liniowości i poziomu. Wylać nieco
świeżego betonu wokół stóp w celu ustabilizowania kanałów.
Upewnić się, iż taśma ochronna, dostarczona wraz ze stalowymi kątownikami, nie jest uszkodzona.
Wylewać beton (minimalna klasa wytrzymałości C32/40 beton napowietrzony) do poziomu
końcowego.
Zapewnić poprzeczne cięcia przy i w okolicy kołnierza łączącego co 4,0 m do maksymalnej
głębokości 100 mm lub montować firmową kształtkę formującą szczelinę skurczową.
Zapewnić wzdłużne szczeliny rozszerzania przy sąsiadujących płytach.
UWAGA: w celu poprawnego zamontowania systemu ACO Qmax®
niezbędna jest konsultacja techniczna z Centrum Obsługi Klienta ACO
Okna i doświetlacze
Z
Przydomowe
Grunt rodzimy
Beton wokół
stóp kanału1)
Prysznicowe
Zbrojenie
Elementy
dodatkowe
Warstwa nośna
47
System odwodnienia liniowego ACO Qmax® 600
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
Kanał o przekroju owalnym – ACO Qmax® 600
2
szczeliny
całkowita
Numer
netto
[mm]
[mm]
[mm]
[cm2]
[kg]
katalogowy
zł/szt.
400 x 600
2000
10
940
200
38
401002
2900,-
400 x 600
2000
30
940
600
38
401000
3033,-
wlotowa ścieków Ciężar
Wymiary kanału owalnego (system 600)
wykończonej
powierzchnia
nawierzchni do spodu
Przekrój
Długość Szerokość Wysokość
wlotowa
rury przyłączeniowej
koryta
nominalna szczeliny całkowita
ścieków
Ciężar o średnicy nominalnej
Wymiary kanału owalnego z wlotami bocznymi
(system 600)
Cena
Numer
netto
szer. x wys.
[mm]
[mm]
[mm]
[cm ]
[kg]
400 x 600
1000
10
940
100
23
635
673
710
401013 2813,-
400 x 600
1000
30
940
300
23
635
673
710
401011 2813,-
2
[ 150 [ 225 [ 300 katalogowy zł/szt.
642 mm
60 mm
[ 200 mm
Nominalna
[ 250 mm
Tarasowe
400 mm
Wysokość od poziomu
[mm]
Niskie
1000 mm
722 mm
Szczelinowe
3
Kanał o przekroju owalnym z wlotami bocznymi
– ACO Qmax® 600
Wymiary
940 mm
nominalna
szer. x wys.
940 mm
Przekrój koryta
400 mm
600 mm
Cena
powierzchnia
880 mm
Wysokość
[ 380 mm
Szerokość
600 mm
Długość
642 mm
Wymiary [mm]
2
2000 mm
880 mm
Nominalna
642 mm
www.aco.pl
dla klas obciążenia: A 15 do F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
[ 200 mm
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Wymiary uniwersalnej ścianki zamykającej kanał
(system 600)
Akcesoria – ACO Qmax® 600
40104
685,-
20
40105
2582,-
(para)
(para)
(para)
40251
90,-
Uszczelka z EPDM
Regulator przepływu ACO Q-Brake TM dla systemu 600
Cena
netto
Przepływ [l/s]
Ciężar [kg]
Numer katalogowy
zł/szt.
ACO Q-Brake™
15
5
40278
1092,-
ACO Q-Brake™
20
5
40279
1092,-
ACO Q-Brake™
25
5
40280
1092,-
ACO Q-Brake™
30
5
40281
1092,-
Uwaga: 1. Ceny kalkulowane w oparciu o dostawy pełnosamochodowe
Ø375 mm
400 mm
642 mm
811 mm
Ø375 mm
(nominalna średnica otworu 375 mm)
2. Na życzenie dostarczamy kanały z zamontowanymi uszczelkami
48
642 mm
722 mm
6
780 mm
400 mm
Wymiary pary uniwersalnych łączników
do podłączenia do studni (system 600)
506 mm
Wymiary uszczelki z EPDM (system 600)
722 mm
zł/szt.
706 mm
Przydomowe
Okna i doświetlacze
katalogowy
Uniwersalna ścianka zamykająca kanał
Para uniwersalnych łączników do podłączenia do studni
Prysznicowe
netto
[kg]
600 mm
Opis
Numer
600 mm
Elementy
dodatkowe
Cena
Ciężar
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
Kanał o przekroju owalnym – ACO Qmax® 900
2
Numer
netto
[mm]
[cm2]
[kg]
katalogowy
zł/szt.
600 x 900
2000
10
1240
200
64
401502
4333,-
600 x 900
2000
30
1240
600
64
401500
4533,-
Wymiary kanału owalnego (system 900)
3
3
Kanał o przekroju owalnym z wlotami bocznymi
– ACO Qmax® 900
[ 200 mm
Wysokość od poziomu
wykończonej
powierzchnia
nawierzchni do spodu
Przekrój
Długość Szerokość Wysokość
wlotowa
rury przyłączeniowej
koryta
nominalna szczeliny całkowita
ścieków
Ciężar o średnicy nominalnej
Cena
Numer
netto
[mm]
[mm]
[cm ]
[kg]
[ 150 [ 225 [ 300 katalogowy zł/szt.
600 x 900
1000
10
1240
100
41
940
1015
1050
401513 3418,-
600 x 900
1000
30
1240
300
41
940
1015
1050
401511 3418,-
842 mm
60 mm
[ 200 mm
[mm]
[ 250 mm
szer. x wys.
2
Wymiary kanału owalnego z wlotami bocznymi
(system 900)
[ 300 mm
[mm]
Tarasowe
Nominalna
1022 mm
Wymiary
600 mm
1000 mm
Niskie
wlotowa ścieków Ciężar
Monolityczne
całkowita
[mm]
Szczelinowe
szczeliny
[mm]
1240 mm
nominalna
szer. x wys.
1240 mm
Przekrój koryta
600 mm
900 mm
Cena
powierzchnia
1180 mm
Wysokość
[ 380 mm
Szerokość
900 mm
Długość
842 mm
Wymiary [mm]
2
2000 mm
1180 mm
Nominalna
842 mm
www.aco.pl
dla klas obciążenia: A 15 do F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Wymiary uniwersalnej ścianki zamykającej kanał
(system 900)
Akcesoria – ACO Qmax® 900
Specjalistyczne
System odwodnienia liniowego ACO Qmax® 900
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
11
40154
1038,-
37
40155
4136,-
(para)
(para)
(para)
40250
111,-
842 mm
Uszczelka z EPDM
Regulator przepływu ACO Q-Brake TM dla systemu 900
Cena
netto
Przepływ [l/s]
Ciężar [kg]
Numer katalogowy
591 mm
842 mm
811 mm
600 mm
591 mm
(nominalna średnica otworu 591 mm)
900 mm
Para uniwersalnych łączników do podłączenia do studni
Wymiary pary uniwersalnych łączników do
podłączenia do studni (system 900)
zł/szt.
ACO Q-Brake™
30
14
40262
2151,-
ACO Q-Brake™
35
14
40263
2151,-
ACO Q-Brake™
40
14
40264
2151,-
ACO Q-Brake™
45
14
40265
2151,-
Uwaga: 1. Ceny kalkulowane w oparciu o dostawy pełnosamochodowe
1006 mm
706 mm
Wymiary uszczelki z EPDM (system 900)
Przydomowe
Uniwersalna ścianka zamykająca kanał
780 mm
600 mm
Okna i doświetlacze
zł/szt.
Prysznicowe
katalogowy
1022 mm
[kg]
1022 mm
netto
Opis
900 mm
Numer
Elementy
dodatkowe
Cena
Ciężar
2. Na życzenie dostarczamy kanały z zamontowanymi uszczelkami
49
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO DRAIN® S 100-500
Szerokość w świetle [mm]
Typowe zastosowania
100, 150, 200, 300, 400, 500
I parkingi dla samochodów ciężarowych,
I odwodnienia skrzyżowań i zatok autobusowych,
Główne elementy systemu
I powierzchnie komunikacyjne w zakładach
przemysłowych z ruchem ciężkim i w portach,
Kanały
I porty lotnicze (obszary kołowania samolotów),
Klasa obciążeń
stacje benzynowe i bazy paliwowe,
F 900
I punkty przeładunkowe kontenerów,
Materiał
I magazyny i pakownie,
Polimerbeton
I myjnie.
Rodzaj kanału
Spadkowe i bezspadkowe (szer. w świetle 100)
Zalety systemu
Krawędzie
Możliwość wykonania połączenia do zmiany
Żeliwne
kierunku przepływu za pomocą dostępnych
polimerbetonowych adapterów z żeliwną
Ruszty
krawędzią dla modeli S 100/200/300. System
Klasa obciążeń
wyposażony jest w korek bezpieczeństwa (dla
F 900
S 100 K i S 300 K) umożliwiający zamknięcie
wylotu w sytuacji, gdy do kanału przedostaną się
Materiał
Tarasowe
I autostrady i drogi szybkiego ruchu,
Żeliwne ruszty i krawędzie w systemie
agresywne lub szkodliwe zanieczyszczenia.
Przykładowe szerokości kanałów systemu
ACO DRAIN® S 100-500
ACO DRAIN S 100-300 K są pokrywane
®
specjalną farbą (metoda KTL) odporną na korozję
i uszkodzenia mechaniczne.
Mocowanie rusztu
Niskie
Powerlock® – opatentowany system
bezśrubowego mocowania rusztów: rygiel
przesuwny, pokryty specjalną powłoką, z piórem
mocującym ze stali nierdzewnej.
Skrzynki odpływowe
Elementy
dodatkowe
Klasa obciążeń
F 900
Materiał
Polimerbeton
Budowa kanału ACO DRAIN® S 100 K
Skrzynka odpływowa występuje w wersji jednolub dwuczęściowej (na zapytanie); wszystkie
skrzynki mają zintegrowaną uszczelkę wargowolabiryntową, gwarantującą szczelne połączenie
z kanalizacją;
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Wersja
Mocowanie Powerlock® – zatrzask bez poprzeczek
mocujących
50
Zdejmowanie rusztu
Zdejmowanie rusztu
ACO DRAIN® S 100-500
Realizacje
Zabudowa w betonie (klasa obciążeń F 900)
XF4, XM2)
≥ X ≤ 400 cm
W razie potrzeby fuga
uszczelniająca
Dylatacja
Szczelina
pozorna
Specjalistyczne
Beton drogowy (C30/37 (LP),
Szczelina robocza
Beton drogowy
2-3 cm
3-5 mm
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Warstwa zaprawy
o wysokiej wytrzymalości
Folia
Podczas betonowania zabezpieczyć
korytko przed przesunięciem.
Klasa obciążenia
zgodne z PN EN 1433:2005
Fundament z betonu
zgodne z DIN EN 206–1
A 15
B 125
C 250
D 400
E 600
F 900
Monolityczne
Warstwa nośna
C 30/37
Klasa ekspozycji betonu
[cm]
x
≥ 25
y
Wysokość budowlana kanału
z
≥ 25
Zabudowa w asfalcie (klasa obciążeń F 900)
Szczelinowe
XF 1
Wymiary
Warstwa wierzchnia
3–5 mm
Asfaltowa warstwa wiążąca
Bitumiczna warstwa nośna
Tarasowe
Beton drogowy
Szczelina robocza
Niskie
Warstwa nośna
z tłucznia/żwiru
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
Klasa obciążenia
zgodne z PN EN 1433:2005
Fundament z betonu (minimum klasy)
zgodne z DIN 1045-2
A 15
B 125
C 250
D 400
E 600
[cm]
x
≥ 25
y
Wysokość budowlana kanału
z
≥ 30
Elementy
dodatkowe
C 30/37
zgodne z DIN EN 206-1
Wymiary
F 900
B 35
Przydomowe
Zabudowa w bruku (klasa obciążeń D 400 – E 600)
Wypełnienie szczeliny
Bloczek betonowy (np. 16 x 16 x 14)
Nawierzchnia z płyt
Nawierzchnia
z tłucznia/żwiru
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
Klasa obciążenia
zgodne z PN EN 1433:2005
Fundament z betonu (minimum klasy)
zgodne z DIN 1045-2
zgodne z DIN EN 206-1
Wymiary
[cm]
x
y
z
A 15
B 125
C 250
D 400
E 600
B 25
B 25
C 20/25
C 20/25
≥ 20
≥ 20
F 900
Górna krawędź kieszeni kotwiącej
≥ 20
Okna i doświetlacze
Warstwa nośna
Prysznicowe
3–5 mm
Podbudowa
≥ 20
51
52
0.0
0.0
0.1
EK
0.2/2
0.2/1
1
2
Prysznicowe
4
odpływ pionowy
3
5
Okna i doświetlacze
6
7
Przydomowe
8
9
10
Elementy
dodatkowe
Szczelinowe
Monolityczne
19
20
EK
18
EK
17
20.2/2
16
10.2/2
15
20.2/1
14
10.2/1
13
20.0
20.1
12
Spadek dna jako spadek własny korytka 0,5 %.
Spadek dna kaskadowy w trzech wysokościach budowlanych (16,5/21,5 i 26,5 cm)
20.0
Specjalistyczne
10.1
11
10.0
10.0
Tarasowe
Ciągi korytek ze spadkiem lustra wody w trzech wysokościach budowlanych (16,5/21,5 i 26,5 cm)
Niskie
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Przegląd systemu ACO DRAIN® S 100 K
Legenda
EK
16
studzienka/skrzynka
odpływowa
korytko/typ
adapter do zmiany
kierunku przepływu
korytko dł. 0,5 m
z klapą bezpieczeństwa
ścianka czołowa
z króćcem
element kaskadowy
System odwodnienia liniowego S 100 K 1)
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 10,0 cm
Korytko S 100 K z polimerbetonu,
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®,
z bezpieczną fugą ACO DRAIN® (SF) po stronie wylotu korytka,
ze zintegrowaną krawędzią z żeliwa szarego,
z rusztem z żeliwa sferoidalnego,
pokrytym specjalną powłoką KTL
Korytko S 100 K, długość 1 m, typ 0.0
bud.
Numer Cena netto
Typ
cm
cm
cm
cm
cm2/mb
0.06)
100,0
16,0
16,5
16,5
380
37,6
25
00841
660,-
0.12) 6)
50,0
16,0
16,5
16,5
380
20,7
10
00844
335,-
0.2/12) 3) 5) 50,0
16,0
20,5
22,5
380
22,5
00847
895,-
0.2/22) 4) 5) 50,0
16,0
20,5
24,0
380
24,0
10630
3838,-
1
100,0
16,0
16,5
17,0
380
38,0
25
00821
660,-
2
100,0
16,0
17,0
17,5
380
38,4
25
00822
660,-
3
100,0
16,0
17,5
18,0
380
38,6
25
00823
660,-
4
100,0
16,0
18,0
18,5
380
38,8
25
00824
660,-
5
100,0
16,0
18,5
19,0
380
39,0
25
00825
660,-
6
100,0
16,0
19,0
19,5
380
39,3
25
00826
660,-
7
100,0
16,0
19,5
20,0
380
39,5
25
00827
660,-
8
100,0
16,0
20,0
20,5
380
40,0
25
00828
660,-
zł/szt.
9
100,0
16,0
20,5
21,0
380
40,3
25
00829
660,-
106)
100,0
16,0
21,0
21,5
380
41,4
25
00830
660,-
10.06)
100,0
16,0
21,5
21,5
380
40,3
25
00842
660,-
10.12) 6)
50,0
16,0
21,5
21,5
380
22,0
10
00845
335,-
10.2/12) 3) 5) 50,0
16,0
25,5
27,5
380
25,0
00848
895,-
10.2/22) 4) 5) 50,0
16,0
25,5
29,0
380
24,0
10640
3838,-
11
100,0
16,0
21,5
22,0
380
41,0
20
00831
660,-
12
100,0
16,0
22,5
22,5
380
41,3
20
00832
660,-
13
100,0
16,0
22,5
23,0
380
41,8
20
00833
660,-
14
100,0
16,0
23,0
23,5
380
42,5
20
00834
660,-
15
100,0
16,0
23,5
24,0
380
43,0
20
00835
660,-
16
100,0
16,0
24,0
24,5
380
43,4
20
00836
660,-
17
100,0
16,0
24,5
25,0
380
43,6
20
00837
660,-
18
100,0
16,0
25,0
25,5
380
43,7
20
00838
660,-
19
100,0
16,0
25,5
26,0
380
43,9
20
00839
660,-
207)
100,0
16,0
26,0
26,5
380
46,3
20
00840
660,-
20.06)
100,0
16,0
26,5
26,5
380
43,7
20
00843
660,-
20.12) 6)
50,0
16,0
26,5
26,5
380
26,0
10
00846
335,-
20.2/12) 3) 5) 50,0
16,0
30,5
32,5
380
27,5
00849
895,-
20.2/22) 4) 5) 50,0
16,0
30,5
34,0
380
24,0
10650
3838,-
Szczelinowe
kg/szt.. szt./paleta kat.
Korytko S 100 K, długość 0,5 m, typ 0.1,
z bocznymi wyżłobieniami do połączeń kątowych,
T- i krzyżowych
Wymiary korytka S 100 K
Powerlock® – rygiel przesuwny, pokryty
specjalną powłoką, z piórem mocującym ze stali
1) Nie
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
nierdzewnej; wzór spełniający wymogi
bezpieczeństwa
Korytko z bocznymi wyżłobieniami do wykonania połączeń kątowych, T- i krzyżowych.
3) Korytko
z wykonanym pierścieniem NBR-O do podłączenia króćca [ 110 z PVC/PE-HD.
4) Korytko
z zamknięciem odpływu ACO DRAIN® [ 110 ze stali nierdzewnej (korek bezpieczeństwa).
5) Korytko
z dwustronnym wlotem.
6) Korytko
z wyżłobieniem dla pionowego odpływu [ 110, nie stosować gdy wymagana jest absolutna szczelność.
Prysznicowe
2)
Tarasowe
Opak.
Niskie
Masa
Elementy
dodatkowe
wlotu
Przydomowe
począte k koniec
Powierz.
bud.
Okna i doświetlacze
Długość Szerokość Wysokość bud.
Monolityczne
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
53
System odwodnienia liniowego S 100 K 1)
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 10,0 cm
500
104
476
151
wlotu
cm
cm2/m
Masa
Odpływ [ 110
50,0
16,0
52,0
380
42,0
Odpływ [ 160
50,0
16,0
52,0
380
41,0
Opak.
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
10
10545
905,-
10
10546
905,-
kg/szt. szt./paleta
[ 110
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
Wymiary jednoczęściowej skrzynki
odpływowej S 100 K
520
bud.
cm
441
bud.
cm
496
bud.
Typ
151
Prysznicowe
520
416
[ 160
[ 150
Długość Szerokość Wysokość Powierz.
1) Nie
54
496
S 100 K
520
Skrzynka odpływowa S 100 K jednoczęściowa z polimerbetonu,
ze zintegrowanym uszczelnieniem wargowo-labiryntowym
króćca odpływowego, ze zintegrowaną krawędzią z żeliwa
do zastosowania bezpiecznej fugi (SF),
z koszem osadczym z tworzywa sztucznego
z rusztem z żeliwa sferoidalnego, pokrytym specjalną powłoką KTL
Typ 20.0
Typ 10.0
Typ 0.0
Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
79
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego S 100 K 1)
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 10,0 cm
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Masa
Opak.
kg/szt. szt./paleta
pasuje do typu 0.0 - 20.22)
2,2
12
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
00854
Monolityczne
Ścianka czołowa S 100 K z polimerbetonu,
z krawędzią żeliwną, do zamknięcia początku i końca kanału
Typ
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
44,Ścianka czołowa S 100 K
pasuje do typu 0.
1,3
6
00855
96,-
pasuje do typu 10 / 10.
1,8
6
00856
96,-
pasuje do typu 20 / 20.
2,3
4
00857
96,-
Tarasowe
Szczelinowe
Ścianka czołowa S 100 K z polimerbetonu,
z krawędzią żeliwną, do zamknięcia końca kanału,
z króćcem [ 110 z PE-HD
Element kaskadowy S 100 K do przekraczania różnicy
wysokości przy układaniu kanału ze spadkiem kaskadowym
1,0
15
00853
119,Ścianka czołowa S 100 K
z króćcem [ 110 z PE-HD
Niskie
Element kaskadowy
1,0
00912
190,-
pasuje do typu 10. / 11
1,2
00913
190,-
pasuje do typu 20.
1,4
00914
190,-
0,25
01290
50,-
Hak do zdejmowania rusztów
Hak do zdejmowania rusztów
2) Pasują
także do kanałów niskich (po dopasowaniu na budowie).
Okna i doświetlacze
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
Prysznicowe
1) Nie
Hak do zdejmowania rusztów
Przydomowe
pasuje do typu 0. / 1
Elementy
dodatkowe
Adapter S 100 K z polimerbetonu, z krawędzią żeliwną,
do wykonania połączenia przy zmianie kierunku przepływu
55
System odwodnienia liniowego S 150 K 1)
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
szerokość w świetle 15,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Na zamówienie także ze spadkiem dna.
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Monolityczne
Korytko S 150 K z polimerbetonu,
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®,
z bezpieczną fugą ACO DRAIN® (SF) po stronie wylotu korytka,
ze zintegrowaną krawędzią z żeliwa szarego,
z rusztem z żeliwa sferoidalnego,
pokrytym specjalną powłoką KTL
Długość Szerokość Wysokość bud.
Tarasowe
Szczelinowe
bud.
początek koniec
Powierz.
wlotu
Masa
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
16
03050
882,-
8
03053
483,-
33,2
6
03077
1024,-
680
60,8
12
03051
882,-
680
31,9
8
03054
483,-
31,0
680
36,2
6
03078
1024,-
32,0
32,0
680
65,8
12
03052
882,-
32,0
32,0
680
33,9
8
03055
483,-
36,0
36,0
680
38,2
6
03079
1024,-
Typ
cm
cm
cm
cm
cm2/mb
0.06)
100,0
21,0
22,0
22,0
680
55,1
0.12) 6)
50,0
21,0
22,0
22,0
680
29,2
0.2/12) 3) 5) 50,0
21,0
26,0
26,0
680
10.06)
100,0
21,0
27,0
27,0
10.12) 6)
50,0
21,0
27,0
27,0
10.2/12) 3) 5) 50,0
21,0
31,0
20.06)
100,0
21,0
20.12) 6)
50,0
21,0
20.2/12) 3) 5) 50,0
21,0
Opak.
kg/szt. szt./paleta
Korytka S 150 K, długość 1 m
Wymiary korytka S 150 K, długość 1 m
Niskie
Uwaga! Korytka z zamontowanym korkiem bezpieczeństwa są dostępne na zapytanie
1) Nie
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
2)
Korytko z bocznymi wyżłobieniami do wykonania połączeń kątowych, T- i krzyżowych.
3)
Korytko z wykonanym pierścieniem NBR-O do podłączenia króćca [ 160 z PVC/PE-HD.
5)
Korytko z dwustronnym wlotem.
6) Korytko
Wymiary korytka S 150 K, długość 0,5 m
z wyżłobieniem dla pionowego odpływu [ 160, nie stosować przy wymaganej absolutnej szczelności.
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Akcesoria do uzyskania pełnej wodoszczelności kanału str. 128
56
Wymiary korytka S 150 K, długość 0,5 m,
z zamknięciem odpływu [ 160
System odwodnienia liniowego S 150 K 1)
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 15,0 cm
Specjalistyczne
Typ 0.0
Typ 10.0
500
484
bud.
bud.
bud.
wlou
cm
cm
cm
cm2/m
Odpływ [ 160
50,0
21,0
62,0
680
58,5
Odpływ [ 200
50,0
21,0
62,0
680
58,2
Typ
Masa
Opak.
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
10
10547
1434,-
10
10548
1434,-
kg/szt. szt./paleta
Wymiary jednoczęściowej skrzynki
odpływowej S 150 K
194
Monolityczne
125
Długość Szerokość Wysokość Powierz.
Szczelinowe
495
DN 200
DN 200
595
S 150 K
620
Skrzynka odpływowa S 150 K jednoczęściowa z polimerbetonu,
ze zintegrowanym uszczelnieniem wargowo-labiryntowym
króćca odpływowego, ze zintegrowaną krawędzią z żeliwa
do zastosowania bezpiecznej fugi (SF),
z koszem osadczym z tworzywa sztucznego,
z rusztem z żeliwa sferoidalnego, pokrytym specjalną powłoką KTL
Typ 20.0
Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Numer
Cena netto
kat.
PLN/szt.
3,1
00699
pasuje do typu 0.
2,2
00885
196,-
pasuje do typu 10.
3,1
00886
196,-
pasuje do typu 20.
3,7
00887
196,-
Element kaskadowy S 150 K do przekraczania różnicy
wysokości przy układaniu kanału ze spadkiem kaskadowym
Element kaskadowy
1,0
00698
121,-
Adapter S 150 K z polimerbetonu, z krawędzią żeliwną,
do wykonania połączenia przy zmianie kierunku przepływu
pasuje do typu 0.
1,4
00970
265,-
pasuje do typu 10.
1,8
00971
265,-
pasuje do typu 20.
2,2
00972
265,-
0,25
01290
50,-
Hak do zdejmowania rusztów
Hak do zdejmowania rusztów
1) Nie
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
Przydomowe
Ścianka czołowa S 150 K z polimerbetonu, z krawędzią
żeliwną, do zamknięcia końca kanału,
z króćcem [ 160 z PE-HD
Elementy
dodatkowe
Niskie
82,-
Okna i doświetlacze
pasuje do typu 0. / 10. / 20.
Masa
kg/szt.
Prysznicowe
Typ
Tarasowe
Ścianka czołowa S 150 K z polimerbetonu, z krawędzią
żeliwną, do zamknięcia początku i końca kanału
57
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego S 200 K 1)
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
szerokość w świetle 20,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Na zamówienie także ze spadkiem dna.
Korytko S 200 K z polimerbetonu,
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®,
z bezpieczną fugą ACO DRAIN® (SF) po stronie wylotu korytka,
ze zintegrowaną krawędzią z żeliwa szarego,
z rusztem z żeliwa sferoidalnego,
pokrytym specjalną powłoką KTL
Długość Szerokość Wysokość bud.
początek koniec
Powierz.
bud.
bud.
Typ
cm
cm
cm
cm
cm2/mb
wlotu
Masa
0.06)
100,0
26,0
29,0
29,0
935
80,6
0.12) 6)
50,0
26,0
29,0
29,0
935
46,2
0.2/12) 3) 5) 50,0
26,0
32,0
33,0
935
46,3
10.06)
100,0
26,0
34,0
34,0
935
85,2
10.12) 6)
50,0
26,0
34,0
34,0
935
47,3
10.2/12) 3) 5) 50,0
26,0
37,0
38,0
935
49,3
20.06)
100,0
26,0
39,0
39,0
935
88,0
20.12) 6)
50,0
26,0
39,0
39,0
935
48,2
20.2/12) 3) 5) 50,0
26,0
42,0
43,0
935
51,3
Opak.
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
9
00571
1373,-
6
00574
758,-
02981
1213,-
9
00572
1373,-
6
00575
758,-
02983
1213,-
9
00573
1373,-
6
00576
758,-
02985
1213,-
kg/szt. szt./paleta
Korytko S 200 K, długość 1 m
Wymiary korytka S 200 K, długość 1 m
Korytka z zamontowanym korkiem bezpieczeństwa są dostępne na zapytanie
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Akcesoria do uzyskania pełnej wodoszczelności kanału str. 128
58
1) Nie
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
2) Korytko
z bocznymi wyżłobieniami do wykonania połączeń kątowych, T- i krzyżowych.
3) Korytko
z wykonanym pierścieniem NBR-O do podłączenia króćca [ 200 z PVC/PE-HD.
5) Korytko
z dwustronnym wlotem.
6) Korytko
z wyżłobieniem dla pionowego odpływu [ 160, nie stosować przy wymaganej absolutnej szczelności.
Wymiary korytka S 200 K, długość 0,5 m
System odwodnienia liniowego S 200 K 1)
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 20,0 cm
Specjalistyczne
DN 200
Rohrsohle
466
bud.
bud.
bud.
wlotu
cm
cm
cm
cm2/mb
Odpływ [ 160
50,0
26,0
70,0
935
73,5
Odpływ [ 200
50,0
26,0
70,0
935
73,3
Typ
Masa
Opak.
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
6
10549
1708,-
6
10550
1708,-
kg/szt. szt./paleta
Wymiary jednoczęściowej skrzynki
odpływowej S 200 K
1) Nie
189
Szczelinowe
Długość Szerokość Wysokość Powierz.
124
DN 200
Monolityczne
576
S 200 K
676
Typ 10.0
Typ 0.0
500
700
Skrzynka odpływowa S 200 K jednoczęściowa z polimerbetonu,
ze zintegrowanym uszczelnieniem wargowo-labiryntowym
króćca odpływowego, ze zintegrowaną krawędzią z żeliwa
do zastosowania bezpiecznej fugi (SF),
z koszem osadczym z tworzywa sztucznego,
z rusztem z żeliwa sferoidalnego, pokrytym specjalną powłoką KTL
Typ 20.0
Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
59
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego S 200 K 1)
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®
Szerokość w świetle 20,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Ścianka czołowa S 200 K z polimerbetonu, z krawędzią
żeliwną, do zamknięcia początku i końca kanału
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
pasuje do typu 0. / 10. / 20.
4,5
00578
115,-
Ścianka czołowa S 200 K z polimerbetonu,
z krawędzią żeliwną, do zamknięcia końca kanału,
z króćcem [ 200 z PE-HD
pasuje do typu 0.
6,1
00565
275,-
pasuje do typu 10.
6,3
00566
275,-
pasuje do typu 20.
6,5
00567
275,-
Ścianka czołowa S 200 K z króćcem [ 200
z PE-HD
Element kaskadowy S 200 K do przekraczania różnicy
wysokości w kanale ze spadkiem kaskadowym
Element kaskadowy
1,9
00577
123,-
Adapter S 200 K z polimerbetonu, z krawędzią żeliwną,
do wykonania połączenia przy zmianie kierunku przepływu
pasuje do typu 0.
1,9
02991
271,-
pasuje do typu 10.
2,0
02992
271,-
pasuje do typu 20.
2,6
02993
271,-
0,25
01290
50,-
Element kaskadowy do przekraczania różnicy
wysokości przy układaniu kanału ze spadkiem
kaskadowym
Hak do zdejmowania rusztów
Hak do zdejmowania rusztów
1) Nie
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
Adapter do połączenia przy zmianie kierunku
przepływu
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
60
Hak do zdejmowania rusztów
System odwodnienia liniowego S 300 K 1)
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 30,0 cm
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Powierz.
bud.
bud.
początek
koniec
wlotu
Typ
cm
cm
cm
cm
cm2/m
0.06)
100,0
36,0
40,0
40,0
1511
118,4
6
02700
2095,-
0.12) 6)
50,0
36,0
40,0
40,0
1511
86,4
4
02703
1257,-
0.2/12)3)5) 50,0
36,0
44,0
44,0
1511
66,6
4
02740
1631,-
0.2/22)4)5) 50,0
36,0
44,0
45,5
1511
69,8
10660
4489,-
Opak.
Numer Cena netto
zł/szt.
Korytko S 300 K, długość 1 m
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Tarasowe
1) Nie
Masa
kg/szt. szt./paleta kat.
Szczelinowe
Wysokość bud.
Monolityczne
Korytko S 300 K z polimerbetonu,
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®,
z bezpieczną fugą ACO DRAIN® (SF) po stronie wylotu korytka,
ze zintegrowaną krawędzią z żeliwa szarego,
z rusztem z żeliwa sferoidalnego,
pokrytym specjalną powłoką KTL,
Długość Szerokość
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
z bocznymi wyżłobieniami do wykonania połączeń kątowych, T- i krzyżowych.
3) Korytko
z wykonanym pierścieniem NBR-O do podłączenia króćca [ 200 z PVC/PE-HD.
4) Korytko
z klapą bezpieczeństwa ACO DRAIN ® [ 200 ze stali nierdzewnej.
5) Korytko
z dodatkowym, bocznym wlotem.
6) Korytko
z wyżłobieniem dla pionowego odpływu [ 200, nie stosować przy wymaganej absolutnej szczelności.
Wymiary korytka S 300 K, długość 1 m
Niskie
2) Korytko
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
Wymiary korytka S 300 K, długość 0,5 m
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Akcesoria do uzyskania pełnej wodoszczelności kanału str. 128
61
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego S 300 K 1)
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®
Szerokość w świetle 30,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Skrzynka odpływowa S 300 K z polimerbetonu
Długość Szerokość Wysokość
Typ
bud.
bud.
bud.
Masa
Numer
Cena netto
cm
cm
cm
kg/szt.
kat.
zł/szt.
1554,-
część górna
OT 50,0
36,0
43,0
56,3
00670
część pośrednia
ZT 50,0
32,2
30,0
20,7
01697
323,-
część dolna niska [ 160
UT 50,0
32,2
36,5
28,5
01614
439,-
część dolna niska [ 200
UT 50,0
32,2
36,5
27,0
06190
439,-
4,7
01616
198,1554,-
kosz osadczy dla części niskiej
część górna
OT 50,0
36,0
43,0
56,3
00670
część pośrednia
ZT 50,0
32,2
30,0
20,7
01697
323,-
część dolna wysoka [ 160
UT 50,0
32,2
71,5
49,9
03217
620,-
część dolna wysoka [ 200
UT 50,0
32,2
71,5
49,9
08565
620,-
6,2
01617
254,-
kosz osadczy dla części wysokiej
Ścianka czołowa S 300 K z polimerbetonu, z krawędzią żeliwną,
do zamknięcia początku i końca kanału
Niskie
pasuje do typu 0.
Elementy
dodatkowe
Przydomowe
9,8
8,0
Okna i doświetlacze
150,-
01490
308,-
Adapter S 300 K z polimerbetonu, z krawędzią żeliwną,
do wykonania połączenia przy zmianie kierunku przepływu
pasuje do typu 0.
3,0
01493
331,-
0,25
01290
50,-
Hak do zdejmowania rusztów
Hak do zdejmowania rusztów
1) Nie
stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszarów zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 F.
Prysznicowe
00674
Ścianka czołowa S 300 K z polimerbetonu, z krawędzią żeliwną,
do zamknięcia końca kanału, z króćcem [ 200 z PE-HD
pasuje do typu 0.
62
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Wymiary skrzynki odpływowej S 300 K
System odwodnienia liniowego ACO DRAIN® S 400 D/F - S 500 D/F
z krawędzią i żeliwnym rusztem (mocowanie rusztu na śruby)
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 40,0 cm i 50,0 cm
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Monolityczne
Korytko S 400 D z polimerbetonu, z rusztem żeliwnym
w poprzeczne mostki, ze zintegrowaną ochroną krawędzi
z żeliwa, z bezpieczną fugą ACO DRAIN ® (SF),
klasa obciążeń D 400
Długość Szerokość Wysokość Powierz.
bud.
bud.
wlotu
cm
cm
cm
cm2/mb
0.01)
100,0
46,0
46,9
875
Masa
Opak.
kg/szt. szt./paleta
150,0
6
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
301513
2372,-
Korytko S 500 D z polimerbetonu, z rusztem żeliwnym
w poprzeczne mostki, ze zintegrowaną ochroną krawędzi
z żeliwa, z bezpieczną fugą ACO DRAIN ® (SF),
klasa obciążeń D 400
Korytko S 400
460
446
400
1008
1000
469
56,0
56,0
1045
191,0
6
301514
3077,-
Wymiary korytka S 400
Korytko S 400 F z polimerbetonu, z rusztem żeliwnym
w poprzeczne mostki, ze zintegrowaną ochroną krawędzi
z żeliwa, z bezpieczną fugą ACO DRAIN ® (SF),
klasa obciążeń F 900
560
546
500
1008
1000
Niskie
100,0
560
0.01)
100,0
46,0
46,9
875
170,0
6
301858
Tarasowe
DN 250mm
0.01)
Szczelinowe
bud.
Typ
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
2702,DN 250
56,0
1045
230,0
6
301856
3695,-
Ścianki czołowe do zamknięcia początku i końca kanału
1)
S 400
12,0
302141
410,-
S 500
17,0
302142
487,-
Korytko z wyżłobieniem w dnie do wybicia otworu odpływowego DN 250.
Przydomowe
56,0
Okna i doświetlacze
100,0
Prysznicowe
0.01)
Wymiary korytka S 500
Elementy
dodatkowe
Korytko S 500 F z polimerbetonu, z rusztem żeliwnym
w poprzeczne mostki, ze zintegrowaną ochroną krawędzi
z żeliwa, z bezpieczną fugą ACO DRAIN ® (SF),
klasa obciążeń F 900
63
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO DRAIN® Studzienka odpływowa
Szerokość w świetle [mm]
Specjalistyczne
300
4
6
Główne elementy systemu
Studzienka odpływowa
Klasa obciążeń
1
Monolityczne
F 900
Materiał
7
Polimerbeton
Krawędzie
Żeliwne
2
5
Szczelinowe
Ruszty
Klasa obciążeń
F 900
Materiał
3
Żeliwne ruszty i krawędzie są pokrywane
Tarasowe
specjalną farbą (metoda KTL) odporną na korozję
i uszkodzenia mechaniczne.
Mocowanie rusztu
Powerlock® – opatentowany system
8
bezśrubowego mocowania rusztów: rygiel
przesuwny, pokryty specjalną powłoką, z piórem
Niskie
mocującym ze stali nierdzewnej.
Wersja wysoka
Typowe zastosowania
4
Do połączenia (zbierania wody) kanałów systemu
odwodnienia liniowego, odfiltrowania
6
Elementy
dodatkowe
zanieczyszczeń stałych (np. liście)
i odprowadzenia wody do kanalizacji
1
Zalety systemu
I wysoka wydajność hydrauliczna,
7
Przydomowe
I łatwy dostęp do kosza osadczego,
I możliwość zastosowania worka filtracyjnego
5
2
Okna i doświetlacze
1 Część górna studzienki
2 Część pośrednia studzienki
3
3 Część dolna studzienki
4 Ruszt
5 Adapter
6 Adapter centryczny
Prysznicowe
7 Kosz osadczy
64
8 Odpływ do kanalizacji
Możliwości kombinacji elementów studzienki ACO DRAIN®
8
Wersja niska
Dodatek uzupełniający system ACO DRAIN®
studzienka do podłączenia kanału odwodnienia liniowego
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Specjalistyczne
Maksymalna klas obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Studzienka z polimerbetonu, część górna ze zintegrowaną
wielofunkcyjną krawędzią z żeliwa szarego,
z rusztem z żeliwa sferoidalnego, z zamknięciem
zatrzaskowym Powerlock ®
bud.
bud.
bud.
cm
cm
cm
Masa
Opak.
kg/szt. szt./paleta
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
część górna studzienki
OT
50,0
36,0
43,0
63,1
4
00670
1554,-
część pośrednia
ZT
50,0
32,2
30,0
20,7
8
01697
323,-
UT KF
50,0
32,2
36,5
28,5
8
01614
439,-
UT KF
50,0
32,2
36,5
28,5
8
06190
439,-
UT LF
50,0
32,2
71,5
49,9
4
03217
620,-
UT LF
50,0
32,2
71,5
49,9
4
Monolityczne
Długość Szerokość Wysokość
Typ
Wymiary części górnej studzienki
Szczelinowe
i studzienka do zwiększania
wysokości budowlanej
część dolna niska
do podłączenia
[ 160
[ 200
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
do podłączenia
[ 160
[ 200
Kosz osadczy
08565
620,-
4,7
01616
198,-
6,2
01617
254,-
Wymiary części pośredniej studzienki
Tarasowe
część dolna wysoka
dla części niskiej
Niskie
dla części wysokiej
Ścianka czołowa z polimerbetonu z krawędzią z żeliwa,
do zamknięcia górnej części studzienki
00674
150,-
Wymiary części dolnej niskiej studzienki
Elementy
dodatkowe
8,2
pasuje do S 100 K Typ 20/20., podłącz. centryczne
7,0
00917
238,-
pasuje do S 100 K Typ 20/20., podłącz. asymetryczne
7,0
00918
238,-
Przydomowe
Adapter z polimerbetonu do wykonania podłączenia kanału
odwodnienia liniowego do studzienki
Worek filtracyjny do ochrony czystości odpływu
Do kosza niskiego
0,2
01618
61,-
Do kosza wysokiego
0,1
01622
73,Wymiary części dolnej wysokiej studzienki
Okna i doświetlacze
pasuje do typu 0
Prysznicowe
Kosz osadczy
65
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO DRAIN® V 100 G Tram
Szerokość w świetle [mm]
Typowe zastosowania
100
Odwodnienia torowisk
Numer katalogowy
Zalety systemu
16023
Odprowadza nadmiar wody z torowisk o rozstawie
Realizacje
szyn 143,5 cm.
Monolityczne
Główne elementy systemu
Kanały
Klasa obciążeń
E 600
Materiał
Szczelinowe
Polimerbeton
Krawędzie
Żeliwne
Ruszty
Klasa obciążeń
Materiał
Żeliwo
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
E 600
66
Odwodnienie torowisk ACO DRAIN® V 100 G Tram
Rozwiązanie odwodnienia torowiska
W celu uzyskania pomocy przy opracowywaniu rozwiązania dla konkretnego obiektu, prosimy o kontakt
z Centrum Obsługi Klienta ACO.
100
100
C
C
70
71
ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200/300
Przegląd systemu ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200
Szerokość w świetle
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Zalety systemu
74
74
74
74
74
Przegląd systemu ACO DRAIN® Monoblock RD 300
Szerokość w świetle
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Zalety systemu
75
75
75
75
75
Instrukcje zabudowy i realizacje
76
Karty katalogowe
RD 100 V
RD 200 V
RD 100
RD 200
RD 300
100
200
100
200
300
D/F
D/F
D/F
D/F
D/F
77
77
78
80
82
84
ACO KerbDrain®
Przegląd systemu
Szerokość w świetle
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Zalety systemu
Instrukcje zabudowy i realizacje
Karty katalogowe
KD 305
KD 480
KD skrzynka odpływowa
86
86
86
86
86
87
100
100
100
D
D
D
ACO DRAIN® System T
Firma ACO Elementy Budowlane zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedniego powiadamiania.
88
89
90
91
Standardowe
Specjalistyczne
Monolityczne
Karty katalogowe
PD 100 C
PD 200 C
68
68
68
68
68
69
Szczelinowe
Przegląd systemu
Szerokość w świetle
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Zalety systemu
Instrukcje zabudowy i realizacje
Tarasowe
ACO DRAIN® Monoblock PD 100/200 C
Niskie
Strona
Elementy
dodatkowe
Klasa obciążenia
Przydomowe
Szerokość w świetle
Okna i doświetlacze
Opis produktu/szerokość budowlana
Prysznicowe
Kanały monolityczne
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO DRAIN® Monoblock PD 100/200 C
Szerokość w świetle [mm]
Typowe zastosowania
100 i 200
I parkingi dla samochodów osobowych,
I rejony ścieków przykrawężnikowych ulic,
I odwodnienia wzdłuż krawędzi jezdni,
Główne elementy systemu
I odwodnienia w poprzek kierunku jazdy,
Kanały
I magazyny i pakownie,
Klasa obciążeń
I myjnie,
I perony,
C 250
I drogi dla rowerów i chodniki,
Materiał
I miejsca ruchu pieszego,
I dziedzińce szkolne,
Polimerbeton barwiony w masie
ACO DRAIN® Monoblock PD 100 C
Bezspadkowe
Zalety systemu
Szczelinowe
Ruszty
Tarasowe
Monolityczna konstrukcja kanału
I obszary przydomowe.
Rodzaj kanału
Górna powierzchnia wlotowa kanału stanowi
Klasa obciążeń
integralną całość z korpusem korytka, co
C 250
zwiększa trwałość systemu. Wyjątkowa trwałość
Materiał
i odporność na warunki atmosferyczne daje
Monolityczna konstrukcja kanałów (korytko +
gwarancję na wieloletnie doskonałe odwodnianie
ruszt); elementy rewizyjne (dł. 0,5 m) z rusztem
terenu z okolic domu, garażu i ogrodu.
z tworzywa sztucznego wzmocnione włóknem
szklanym (GFK), mocowanie rusztu Quicklock®
Skrzynki odpływowe
Klasa obciążeń
Zdejmowanie rusztu za pomocą haka
Niskie
C 250
Materiał
Skrzynka odpływowa dwuczęściowa
4
(polimerbeton) z rusztem i ochroną krawędzi
z włókna szklanego o wysokiej wytrzymałości (GFK)
5
z koszem osadczym z tworzywa sztucznego
Elementy
dodatkowe
6
Okna i doświetlacze
Przydomowe
3
1 Ścianka czołowa
Łatwy dostęp do skrzynki rewizyjnej
2 Dolna część skrzynki odpływowej z koszem
osadczym i przyłączem [ 110/160
1
2
3 Górna część skrzynki odpływowej z rusztem
z tworzywa GFK, z mocowaniem bezśrubowym
rusztu typu Quicklock® i wyżłobieniami na
bokach do połączeń krzyżowych i kątowych
4 Kanał 0,5 m z rusztem z tworzywa GFK,
z mocowaniem bezśrubowym rusztu typu
Quicklock® i wyżłobieniami na bokach do
Prysznicowe
połączeń krzyżowych i kątowych
68
5 Ścianka czołowa z króćcem [ 110
6 Kanał monolityczny 1 m
Elementy systemu ACO DRAIN® Monoblock PD 100/200 C
Prosty montaż rusztu
Realizacje
3–5 mm
Warstwa wierzchnia
Bitumiczna warstwa nośna
Warstwa nośna
z tłucznia/żwiru
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
Klasa obciążenia
zgodne z DIN EN 1433:2005
A 15
B 125
C 250
Fundament z betonu (minimum klasy)
zgodne z DIN 1045--2
B 15
B 15
B 25
D 400
E 600
F 900
Specjalistyczne
Zabudowa w asfalcie (klasa obciążeń A 15 – C 250)
Monolityczne
ACO DRAIN® Monoblock PD 100/200 C
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Wymiary
zgodne z DIN EN 206-1
C 12/15
C 12/15
C 20/25
[cm]
x
≥ 10
≥ 10
≥ 15
y
Górna krawędź kieszeni kotwiącej
z
≥ 10
≥ 10
Szczelinowe
na zapytanie
≥ 15
Tarasowe
Zabudowa w bruku (klasa obciążeń A 15 – C 250)
3–5 mm
Nawierzchnia
Podbudowa
Warstwa nośna
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
B 125
C 250
B 15
B 15
B 25
D 400
E 600
F 900
Elementy
dodatkowe
A 15
zgodne z DIN 1045-2
na zapytanie
C 12/15
C 12/15
C 20/25
x
≥ 10
≥ 10
≥ 15
y
Górna krawędź kieszeni kotwiącej
z
≥ 10
zgodne z DIN EN 206-1
Wymiary
[cm]
≥ 10
≥ 15
Przydomowe
Zabudowa w betonie (klasa obciążeń A 15 – C 250)
≤ 400 cm
Beton drogowy
Dylatacja
Szczelina
pozorna
3–5 mm
Beton drogowy
Przerwa robocza
Przerwa robocza
Warstwa nośna
z tłucznia/żwiru
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
Klasa obciążenia
zgodne z PN EN 1433:2005
A 15
B 125
C 250
Fundament z betonu (minimum klasy)
zgodne z DIN 1045--2
B 15
B 15
B 25
D 400
na zapytanie
Wymiary
zgodne z DIN EN 206-1
C 12/15
C 12/15
C 20/25
[cm]
≥ 10
≥ 10
≥ 15
x
y
z
Wysokość budowlana kanału
≥ 10
≥ 10
E 600
F 900
Okna i doświetlacze
zgodne z PN EN 1433:2005
Prysznicowe
Klasa obciążenia
Fundament z betonu (minimum klasy)
Niskie
z tłucznia/żwiru
≥ 15
69
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego ACO DRAIN® Monoblock PD 100 C
Kanał monolityczny z polimerbetonu, w kolorze czarnym (antracyt)
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 10,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia C 250, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Korytko monolityczne ACO DRAIN® Monoblock PD 100 C,
polimerbetonowe, w kolorze czarnym
Długość Szerokość Wysokość Powierz.
bud.
bud.
bud.
Typ
cm
cm
cm
0.0
100,0
15,0
20,0
wlotu
Rodzaj Masa
Opak.
cm2/mbspadku1)kg/szt. szt./paleta
202
1
28,8
25
Numer Cena netto
kat.
zł/szt.
30000
426,-
Szczelinowe
Korytko Monoblock PD 100 C, długość 1 m
Korytko Monoblock PD 100 C z polimerbetonu,
w kolorze czarnym, jako element rewizyjny, z rusztem
z tworzywa sztucznego, z ochroną krawędzi z tworzywa GFK 2)
Tarasowe
0.1
50,0
15,0
20,0
202
1
14,0
10
30001
558,-
Kompletna skrzynka odpływowa Monoblock PD 100 C
z polimerbetonu, składająca się z: części górnej, części dolnej,
rusztu z GFK, z ochroną krawędzi z GFK i koszem osadczym
z tworzywa sztucznego
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Korytko z otwieranym rusztem, długość 0,5 m
Skrzynka
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
15,0
44,0
202
25,3
30003
894,-
odpływowa
Ścianka czołowa z polimerbetonu w kolorze czarnym
do zakończenia kanału
Ścianka czołowa
1,4
25
30006
64,-
Ścianka czołowa z polimerbetonu w kolorze czarnym
z odpływem PVC [ 110
Ścianka czołowa z króćcem
1) Definicja
70
50,0
2) Do
1,2
6
30008
82,-
rodzajów spadku – str. 4.
podłączenia kanału.
Kompletna skrzynka odpływowa
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego ACO DRAIN® Monoblock PD 200 C
Kanał monolityczny, z polimerbetonu w kolorze czarnym (antracyt)
Szerokość w świetle 20,0 cm
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia C 250, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Monolityczne
Korytko monolityczne ACO DRAIN® Monoblock PD 200 C,
polimerbetonowe, w kolorze czarnym
Długość Szerokość Wysokość Powierz.
bud.
bud.
bud.
Typ
cm
cm
cm
0.0
100,0
25,0
32,5
wlotu
Rodzaj Masa
Opak.
cm2/mb spadku1) kg/szt. szt./paleta
487
1
68,0
9
Numer Cena netto
kat.
zł/szt.
10541
872,-
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
1 m, szerokość szczeliny 24 mm, kolor czarny
Korytko Monoblock PD 200 C z polimerbetonu,
w kolorze czarnym, jako element rewizyjny, z rusztem
z tworzywa sztucznego, z ochroną krawędzi z żeliwa,
z wyżłobionym otworem do wybicia [ 200 2)
250
Szczelinowe
Korytko monolityczne Monoblock PD 200C,
27,2
33,0
935
1
30,5
10
10561
886,-
ACO DRAIN PD 200
Tarasowe
50,0
325
0.1
325
100
200
24
250
77
ACO
60
Ścianka czołowa z polimerbetonu, w kolorze czarnym
C 250
1000
Ścianka czołowa do zamknięcia początku kanału
4,7
10576
160,-
Ścianka czołowa do zamknięcia końca kanału
5,5
10569
160,-
Wymiary korytka Monoblock PD 200
Ścianka czołowa z polimerbetonu, w kolorze czarnym,
z króćcem PE-HD [ 200, do zamknięcia końca kanału
344,-
RD/PD200
RV
Adapter z polimerbetonu, w kolorze czarnym,
do zmiany kierunku przepływu
2) Do
rodzajów spadku – str. 4.
podłączenia kanału
10578
214,-
Przydomowe
1) Definicja
2,9
Element rewizyjny PD 200
Okna i doświetlacze
Adapter
Elementy
dodatkowe
10583
200
Prysznicowe
4,0
272
250
500
330
Ścianka
Niskie
długość. 1,0 m
71
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego ACO DRAIN® Monoblock PD 200 C
Element monolityczny z polimerbetonu, w kolorze naturalnym
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 20,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia C 250, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Korytko monolityczne ACO DRAIN® Monoblock PD 200 C
z polimerbetonu, w kolorze naturalnym
bud.
bud.
bud.
Typ
cm
cm
cm
0.0
100,0
25,0
32,5
wlotu
Rodzaj
Masa
Opak.
cm2/mbspadku1) kg/szt. szt./paleta
487
1
68,0
9
Numer Cena netto
kat.
zł/szt.
10542
814,-
1 m, szerokość szczeliny 24 mm,
kolor naturalny
250
200
0.1
50,0
26,0
33,0
935
1
30,5
10
10564
870,-
325
100
Korytko Monoblock PD 200 C z polimerbetonu, w kolorze
naturalnym, jako element rewizyjny, z rusztem
z żeliwa, z ochroną krawędzi z żeliwa,
z wyżłobionym otworem do wybicia [ 200
Korytko monolityczne Monoblock PD 200C,
325
Szczelinowe
Monolityczne
Długość Szerokość Wysokość Powierz.
ACO DRAIN PD 200
77
ACO
60
250
Tarasowe
24
Studzienka odpływowa jednoczęściowa, Monoblock PD 200 C
z polimerbetonu, w kolorze naturalnym, z rusztem
żeliwnym, z ochroną krawędzi z żeliwa, z koszem osadczym,
klasa obciążeń F 900 2)
C 250
1000
Wymiary korytka PD 200 długość 1,0 m
Niskie
Skrzynka odpływowa
[ 160
50,0
26,0
65,0
935
64,0
10565
1380,-
[ 200
50,0
26,0
65,0
935
64,0
10566
1380,-
272
250
500
200
330
Ścianka czołowa z polimerbetonu w kolorze naturalnym
RD/PD200
Elementy
dodatkowe
RV
Ścianka czołowa do zamknięcia początku kanału
4,7
10575
156,-
Ścianka czołowa do zamknięcia końca kanału
5,5
10579
156,Element rewizyjny PD 200, długość 0,5 m
Ścianka czołowa z polimerbetonu, w kolorze naturalnym,
z króćcem PE-HD [ 200, do zamknięcia końca kanału
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
72
4,0
10582
250
336,500
Adapter z polimerbetonu, w kolorze naturalnym,
do zmiany kierunku przepływu
Adapter
2,9
200
10577
650
RD/PD200
EK
625
Przydomowe
272
Ścianka
208,DN 150/200
1) Definicja
2) Z
rodzajów spadku – str. 4.
bocznymi wyżłobieniami do podłączenia kanału
Skrzynka odpływowa jednoczęściowa
z koszem osadczym
73
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200
Szerokość w świetle [mm]
Typowe zastosowania
100, 200
I parkingi dla samochodów osobowych
i ciężarowych,
I rejony ścieków przykrawężnikowych ulic,
Główne elementy systemu
I odwodnienia – wzdłuż krawędzi jezdni,
Kanały
skrzyżowań, zatok autobusowych,
I odwodnienia w poprzek kierunku jazdy,
Klasa obciążeń
I autostrady i drogi szybkiego ruchu,
Monolityczne
D 400 lub F 900
I powierzchnie komunikacyjne w zakładach
przemysłowych z ruchem ciężkim i w portach,
Materiał
Polimerbeton w kolorze naturalnym
I porty lotnicze (obszary kołowania samolotów,
lub w kolorze czarnym – antracyt (barwiony w masie)
I stacje benzynowe i bazy paliwowe,
Rodzaj kanału
I punkty przeładunkowe kontenerów,
Szczelinowe
Bezspadkowe; dwie wersje wysokości (RD 200 V)
Tarasowe
I perony,
I magazyny,
I myjnie.
Materiał
Monolityczna konstrukcja kanałów (korytko +
ruszt); elementy rewizyjne z rusztem i krawędzią
Zalety systemu
Górna powierzchnia wlotowa kanału stanowi
Skrzynki odpływowe
integralną całość z korpusem korytka, co
zwiększa trwałość systemu. Nowy kształt korytka
Klasa obciążeń
F 900
Materiał
ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 V zwiększa
NOWOŚĆ! Kanał monolityczny ACO DRAIN®
wydajność hydrauliczną systemu.
Monoblock RD 200 V w kolorze naturalnym
w dwóch wysokościach
Polimerbeton
1 Ścianka czołowa
Wersja
Niskie
Monoblock RD 100 V w kolorze naturalnym
I pakownie,
Ruszty
kanału z żeliwa sferoidalnego (GGG)
2 Ścianka czołowa z uszczelką [ 110
1. wersja jednoczęściowa z polimerbetonu
3 Skrzynka odpływowa 1-częściowa z ochroną
(RD 100, RD 100 V, RD 200, RD 200 V)
krawędzi i rusztem żeliwnym
z rusztem i ochroną krawędzi z żeliwa
4 Kanał monolityczny 1 m
sferoidalnego (GGG) z kosztem osadczym
Elementy
dodatkowe
NOWOŚĆ! Kanał monolityczny ACO DRAIN®
2. wersja dwu lub trzyczęściowa z polimerbetonu
5 Kanał 0,5 m (element rewizyjny) z rusztem
(RD 200 z rusztem (bezśrubowe mocowanie
żeliwnym, z wyżłobieniami na bokach do
rusztu Powerlock®) i ochroną krawędzi z żeliwa
sferoidalnego (GGG) z koszem osadczym
połączeń krzyżowych
6 Adapter do zmiany kierunku przepływu
Przydomowe
Realizacja odwodnienia centrum logistycznego
5
1
4
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
2
74
3
System ACO DRAIN® Monoblock RD 100 V
6
Realizacja odwodnienia punktu przeładunkowego
kontenerów
ODWODNIENIA LINIOWE
Szerokość w świetle [mm]
Standardowe
ACO DRAIN® Monoblock RD 300
Typowe zastosowania
300
I parkingi dla samochodów osobowych
Kanały
I autostrady i drogi szybkiego ruchu,
Klasa obciążeń
I powierzchnie komunikacyjne w zakładach
autobusowych i w poprzek jezdni,
przemysłowych z ruchem ciężkim i w portach,
D 400 (RD 300 D)
I porty lotnicze (obszary kołowania samolotów),
F 900 (RD 300 F)
I stacje benzynowe i bazy paliwowe,
Materiał
I punkty przeładunkowe kontenerów,
Polimerbeton w kolorze naturalnym
I perony,
Rodzaj kanału
I magazyny,
Przekrój kanału monolitycznego
ACO DRAIN® Monoblock RD 300 F
I pakownie,
Bezspadkowe
Monolityczne
Główne elementy systemu
Specjalistyczne
i ciężarowych,
I odwodnienia – skrzyżowań, zatok
I myjnie.
Szczelinowe
Ruszty
Materiał
Zalety systemu
Monolityczna konstrukcja kanałów (korytko +
ruszt); elementy rewizyjne (dł. 0,5 m) z rusztem
Górna powierzchnia wlotowa kanału stanowi
i krawędzią kanału z żeliwa sferoidalnego (GGG)
integralną całość z korpusem korytka, co
Skrzynki odpływowe
Tarasowe
zwiększa trwałość systemu. System RD 300 D i F
wyposażony w bezpieczną fugę do wykonywania
Klasa obciążeń
wodoszczelnych ciągów kanałów.
F 900
Materiał
Kanał monolityczny
Polimerbeton
1 Ścianka czołowa
Wersja
2 Ścianka czołowa z króćcem [ 110
Wersja dwu lub trzyczęściowa z polimerbetonu
3 Skrzynka odpływowa 2- lub 3-częściowa
Niskie
z rusztem (bezśrubowe mocowanie rusztu
ACO DRAIN® Monoblock RD 300 F
z ochroną krawędzi i rusztem żeliwnym
Powerlock®) i ochroną krawędzi z żeliwa
4 Kanał monolityczny 1 m
sferoidalnego (GGG) z koszem osadczym
5 Kanał 0,5 m (element rewizyjny) z rusztem
połączeń krzyżowych
6 Adapter do zmiany kierunku przepływu
5
6
Montaż kanałów
Okna i doświetlacze
4
3
System ACO DRAIN® Monoblock RD 300
Realizacja odwodnienia lotniska
Prysznicowe
1
2
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
żeliwnym, z wyżłobieniami na bokach do
75
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200/300
Realizacje
Zabudowa w asfalcie (klasa obciążeń D 400 – F 900)
W przypadku odwodnienia ułożonego w poprzek drogi na drogach ekspresowych
i autostradach wymagane jest wykonanie bocznej obudowy z betonu
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Warstwa wierzchnia
3–5 mm
Asfaltowa warstwa wiążąca
Bitumiczna warstwa nośna
Przerwa robocza
Warstwa nośna
z tłucznia/żwiru
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
Klasa obciążenia
zgodne z PN EN 1433:2005
D 400
E 600
Fundament z betonu (minimum klasy)
zgodne z DIN 1045-2
B 25
B 25
zgodne z DIN EN 206-1
C 20/25
C 20/25
x
≥ 20
≥ 20
y
Górna krawędź kieszeni kotwiącej
z
≥ 20
Wymiary
[cm]
A 15
B 125
C 250
F 900
na zapytanie
≥ 20
Zabudowa w bruku (klasa obciążeń D 400 – E 600)
Tarasowe
Bloczek betonowy (np. 16 x 16 x 14)
Wypełnienie szczeliny
3–5 mm
Nawierzchnia
Podbudowa
Warstwa nośna
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
z tłucznia/żwiru
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
Klasa obciążenia
zgodne z PN EN 1433:2005
Fundament z betonu (minimum klasy)
zgodne z DIN 1045-2
A 15
B 125
C 250
[cm]
E 600
B 25
B 25
F 900
C 20/25
C 20/25
x
≥ 20
≥ 20
y
Górna krawędź kieszeni kotwiącej
z
≥ 20
zgodne z DIN EN 206-1
Wymiary
D 400
≥ 20
Zabudowa w betonie (klasa obciążeńD 400 – F 900)
≤ 400 cm
Dylatacja
Szczelina pozorna
Beton drogowy
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
3–5 mm
Beton drogowy
76
Przerwa robocza
Przerwa robocza
Warstwa nośna
z tłucznia/żwiru
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
Klasa obciążenia
zgodnie z PN EN 1433:2005
Fundament z betonu (minimum klasy) zgodnie z DIN 1045-2
zgodnie z DIN EN 206-1
Wymiary
[cm]
x
A 15
B 125
C 250
D 400
E 600
F 900
B 25
B 25
od
C 20/25
C 20/2
≥ 20
≥ 20
na zamówienie
y
Wysokość budowlana kanału
z
≥ 20
≥ 20
Przekrój V
Szerokość w świetle 10,0 cm
Korytko monolityczne Monoblock RD 100 V z polimerbetonu,
w kolorze naturalnym, z bezpieczną fugą ACO DRAIN (SF);
przyłączenia przystosowane do wypełnienia masą uszczelniającą ACO
bud.
wlotu
Masa
Numer
Cena netto
cm
cm
cm2/mb
kg/szt.
kat.
zł/szt.
Kanał monolityczny ACO DRAIN Monoblock
RD 100 V, 1,0 m, w kolorze naturalnym
D 400
0.0
100,0
16,0
26,5
308
50,0
10760
475,-
100,0
16,0
26,5
308
50,0
10763
481,-
0.0
Szczelinowe
F 900
Korytko monolityczne Monoblock RD 100 V z polimerbetonu,
w kolorze naturalnym, jako element rewizyjny z rusztem
żeliwnym, klasa obciążenia F 900, z ryglem przesuwnym
wzdłużnym Powerlock®, z bezpieczną fugą ACO DRAIN®
i uszczelką wargowo-labiryntową [ 110
D 400
50,0
16,0
27,5
380
21,0
10778
467,-
0.12)3)
50,0
16,0
27,5
380
21,0
10775
441,-
Wymiary kanału
ACO DRAIN Monoblock RD 100 V, 1,0 m
Niskie
0.11)2)
Ścianka czołowa z polimerbetonu, w kolorze naturalnym
Do zamknięcia początku kanału
3,0
16,0
26,5
1,9
10781
72,-
Do zamknięcia końca kanału
4,0
16,0
26,5
3,2
10784
83,-
Ścianka czołowa z uszczelką wargowo-labiryntową [ 110,
z polimerbetonu, w kolorze naturalnym
Ścianka czołowa z uszczelką
4,0
16,0
27,5
2,6
10787
97,-
Element rewizyjny
ACO DRAIN® Monoblock RD 100 V
6,0
16,0
26,5
3,0
10790
Przydomowe
Adapter z polimerbetonu do zmiany kierunku przepływu,
w kolorze naturalnym
Adapter
151,-
Skrzynka odpływowa Monoblock RD 100 V z polimerbetonu,
z ochroną krawędzi, koszem osadczym, z uszczelką wargowolabiryntową [ 110 lub [ 160
1)
2)
3)
Tarasowe
bud.
cm
[ 110
50,0
16,0
52,5
380
31,5
10769
605,-
[ 160
50,0
16,0
52,5
380
31,3
10772
615,-
Korytko z otworem odpływowym [ 110 w dnie, wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową do
szczelnego podłączenia pionowego z kanalizacją.
Korytko z bocznymi wyżłobieniami do wykonania połączeń kątowych, T- i krzyżowych.
Korytko z wyżłobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odpływu [ 110.
Elementy
dodatkowe
Typ
Szerokość Wysokość Powierz.
bud.
Skrzynka odpływowa
ACO DRAIN® Monoblock RD 100 V
Okna i doświetlacze
Długość
Monolityczne
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia D 400 / F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Prysznicowe
Nowość
System odwodnienia liniowego ACO DRAIN® Monoblock RD 100 V
kanał monolityczny z polimerbetonu w kolorze naturalnym
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
77
Monolityczne
Specjalistyczne
System odwodnienia liniowego ACO DRAIN® Monoblock RD 200 V
kanał monolityczny z polimerbetonu w kolorze naturalnym
Nowość
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Przekrój V
Szerokość w świetle 20,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia D 400 / F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Korytko monolityczne Monoblock RD 200 V z polimerbetonu,
w kolorze naturalnym, z bezpieczną fugą ACO DRAIN (SF);
przyłączenia przystosowane do wypełnienia masą
uszczelniającą ACO
Długość
Typ
Szerokość Wysokość Powierz.
bud.
bud.
bud.
wlotu
Masa
Numer
Cena netto
cm
cm
cm
cm2/mb
kg/szt.
kat.
zł/szt.
Kanały RD 200 V, typ 0.0 i 20.0
100,0
26,0
33,0
583
88,0
10900
855,-
20.0
100,0
26,0
53,0
583
110,0
10920
1036,-
F 900
100,0
26,0
33,0
583
90,0
10908
869,-
260
20.0
100,0
26,0
53,0
583
111,0
10928
1050,-
200
1000
100
0.0
Ścianka czołowa z polimerbetonu, w kolorze naturalnym
30
H
Tarasowe
Szczelinowe
D 400
0.0
8,6
10905
255,-
20.0
12,0
10925
288,
0.0
8,8
10904
271,-
20.0
13,6
10924
304,-
Ścianka do zamknięcia końca kanału
75
O.0
65
Niskie
Ścianka do zamknięcia początku kanału
47
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Wymiary RD 200 V
78
Ścianka czołowa z uszczelką wargowo-labiryntową [ 160,
z polimerbetonu, w kolorze naturalnym
0.0
7,4
10906
290,-
20.0
12,2
10926
327,-
Adapter z polimerbetonu do zmiany kierunku przepływu,
w kolorze naturalnym
0.0
7,6
10907
205,-
20.0
9,8
10927
273,-
ODWODNIENIA LINIOWE
Przekrój V
Szerokość w świetle 20,0 cm
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia D 400 / F 900, zgodnie z PN-EN 1433:2005
Monolityczne
Element rewizyjny Monoblock RD 200 V z polimerbetonu,
w kolorze naturalnym, z rusztem z żeliwa sferoidalnego
(GGG), klasa obciążenia F 900, z bezśrubowym mocowaniem
rusztu, z bezpieczną fugą ACO DRAIN® (SF), z uszczelką
wargowo-labiryntową [ 160
Długość Szerokość Wysokość Powierz.
Typ
bud.
bud.
bud.
cm
cm
cm
wlotu
66,0
26,0
33,0
935
66,0
26,0
53,0
66,0
26,0
53,0
66,0
26,0
33,0
Masa
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
51,6
10901
1366,-
935
67,6
10921
1533,-
260
935
67,0
10937
1366,-
200
935
51,0
10939
1533,-
cm2/mb kg/szt.
20.1
0.2
2) 3)
1) 2)
20.2
1) 2)
660
100
2) 3)
Szczelinowe
Element rewizyjny RD 200 V
0.1
Adapter przyłączeniowy do połączeń krzyżowych, kątowtch i T
271,80
33,0
935
48,0
10902
1964,-
26,0
53,0
935
65,0
10922
2202,-
Adapter części dolnej
57,0
26,0
3,0
—
6,0
10933
242,-
Część dolna [ 160
50,0
23,0
36,5
—
26,5
10935
443,-
Część dolna [ 200
50,0
23,0
36,5
—
26,5
10936
473,-
Niskie
Skrzynka odpływowa
660
Korytko z otworem odpływowym [ 160 w dnie, wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową do
szczelnego podłączenia pionowego z kanalizacją.
Korytko z bocznymi wyżłobieniami do wykonania połączeń kątowych, T- i krzyżowych.
Korytko z wyżłobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odpływu [ 160.
260
100
200
H
3)
26,0
66,0
30
2)
66,0
Część górna 20.0
Wymiary elementu rewizyjnego
365
1)
Część górna 0.0
80
Elementy
dodatkowe
Monolityczna skrzynka odpływowa Monoblock RD 200 V
z polimerbetonu, w kolorze naturalnym, jako element
rewizyjny z żeliwa sferoidalnego (GGG), klasa obciążenia
F 900, z bezśrubowym mocowaniem rusztu, z bezpieczną
fugą ACO DRAIN® (SF), do wykonywania wodoszczelnych
ciągów rynien
500
Przydomowe
10923
18
80
500
80
Wymiary skrzynki odpływowej
Okna i doświetlacze
9,3
Prysznicowe
20.0
18
335
259,-
30
10903
Ø200
7,2
Ø160
0.0
200
Tarasowe
30
H
Nowość
System odwodnienia liniowego ACO DRAIN® Monoblock RD 200 V
kanał monolityczny z polimerbrtonu w kolorze naturalnym
79
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego ACO DRAIN® Monoblock RD 100
Kanał monolityczny, z polimerbetonu
w kolorze czarnym (antracyt) lub naturalnym
Szerokość w świetle 10,0 cm
Dostępne do końca
września 2008 roku
Korytko monolityczne ACO DRAIN® Monoblock RD 100
z polimerbetonu
Typ
bud.
wlotu
Masa
Numer
Cena netto
cm
cm
cm2/mb
kg/szt.
kat.
zł/szt.
czarny (antracyt)
100,0
16,0
26,5
292
49,0
10515
582,-
Korytko Monoblock RD 100F, długość 1 m,
naturalny
100,0
16,0
26,5
292
49,0
10520
494,-
w kolorze czarnym
klasa obciążeń D 400
0.0
1000
160
105
czarny (antracyt)
100,0
16,0
26,5
292
48,0
10502
575,-
naturalny
100,0
16,0
26,5
292
47,0
10507
487,-
ACO DRAIN RD 100
0.1
czarny (antracyt)
50,0
16,0
16,0
26,5
26,5
380
380
32,6
32,6
10503
10508
D 400
32
Korytko Monoblock RD 100, długość 1 m
172
586,-
100
500
574,-
235
naturalny
50,0
27
ACO
Element rewizyjny Monoblock RD 100 – korytko
z polimerbetonu, z rusztem z żeliwa, ze zintegrowaną
ochroną krawędzi z żeliwa, z uszczelką wargowo-labiryntową,
klasa obciążeń F 900 1)
37
Szczelinowe
bud.
cm
klasa obciążeń F 900
0.0
Tarasowe
Szerokość Wysokość Powierz.
bud.
265
Monolityczne
Długość
30
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia D 400/ F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Niskie
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
80
z odpływem [ 110
50,0
16,0
60,0
380
43,0
10525
794,-
z odpływem [ 160
50,0
16,0
60,0
380
43,0
10526
796,-
Ścianka czołowa pełna z polimerbetonu, do zamknięcia
początku lub końca kanału
Ścianka do zamknięcia początku kanału, w kolorze czarnym (antracyt)
2,3
10506
68,-
Ścianka do zamknięcia końca kanału, w kolorze czarnym (antracyt)
2,3
10513
68,-
Ścianka do zamknięcia początku kanału, w kolorze naturalnym
2,3
10511
68,-
Ścianka do zamknięcia końca kanału, w kolorze naturalnym
2,3
10512
68,-
Ścianka czołowa z polimerbetonu, z króćcem [ 110 z PE-HD
Ścianka w kolorze czarnym (antracyt)
2,0
10505
90,-
Ścianka w kolorze naturalnym
2,0
10510
90,-
1) z
bocznymi wyżłobieniami do podłączenia kanału
570
600
RD100 EK
Jednoczęściowa skrzynka odpływowa Monoblock RD 100
z polimerbetonu w kolorze naturalnym, z rusztem z żeliwa,
ze zintegrowaną ochroną krawędzi z żeliwa,
klasa obciążeń F 9001)
Skrzynka odpływowa Monoblock RD 100
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego ACO DRAIN® Monoblock RD 100
Kanał monolityczny, z polimerbetonu
w kolorze czarnym (antracyt) lub naturalnym
Dostępne do końca
września 2008 roku
Adapter z polimerbetonu do zmiany kierunku przepływu
bud.
wlotu
Masa
Numer
Cena netto
cm
cm
cm2/mb
kg/szt.
kat.
zł/szt.
Adapter w kolorze czarnym (antracyt)
6,0
10516
156,-
Adapter w kolorze naturalnym
6,0
10517
144,-
Korytko monolityczne Monoblock RD 100 z polimerbetonu,
dla asfaltu drenującego, klasa obciążeń D 400
100,0
16,0
26,5
292
49,0
16825
na zapytanie
100,0
16,0
26,5
292
49,0
16843
na zapytanie
50,0
16,0
z bocznymi wyżłobieniami do podłączenia kanału
26,5
380
32,6
16844
na zapytanie
Niskie
1)
naturalny
Elementy
dodatkowe
Element rewizyjny Monoblock RD 100 – korytko
z polimerbetonu, dla asfaltu drenującego, z rusztem
z żeliwa, ze zintegrowaną ochroną krawędzi z żeliwa,
klasa obciążeń F 900 1)
0.1
długość 0,5 m
Tarasowe
czarny (antracyt)
naturalny
Element rewizyjny Monoblock RD 100 F,
Przydomowe
0.0
Monolityczne
bud.
cm
Okna i doświetlacze
Typ
Szerokość Wysokość Powierz.
bud.
Prysznicowe
Długość
Szczelinowe
Maksymalna klasa obciążenia D 400/ F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Specjalistyczne
Szerokość w świetle 10,0 cm
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
81
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego ACO DRAIN® Monoblock RD 200
Kanał monolityczny, z polimerbetonu
w kolorze czarnym (antracyt) lub naturalnym
szerokość w świetle 20,0 cm
Dostępne do końca
września 2008 roku
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia D 400/ F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Korytko monolityczne Monoblock RD 200 F/D
z polimerbetonu
Monolityczne
Długość
Typ
Szczelinowe
Tarasowe
Niskie
Elementy
dodatkowe
Przydomowe
Okna i doświetlacze
bud.
bud.
wlotu
Masa
Numer
Cena netto
cm
cm
cm
cm2/mb
kg/szt.
kat.
zł/szt.
czarny (antracyt)
100,0
25,0
32,5
524
80,0
10585
952,-
naturalny
100,0
25,0
32,5
524
80,0
10586
879,Korytko Monoblock RD 200, długość 1 m,
klasa obciążeń D 400
0.0
w kolorze czarnym
czarny (antracyt)
100,0
25,0
32,5
524
80,0
10571
945,-
naturalny
100,0
25,0
32,5
524
80,0
10570
872,-
Element rewizyjny Monoblock RD 200 F – korytko
z polimerbetonu, z rusztem z żeliwa, ze zintegrowaną
ochroną krawędzi z żeliwa, klasa obciążeń F 900 1)
0.12)
Prysznicowe
Szerokość Wysokość Powierz.
bud.
klasa obciążeń F 900
0.0
82
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
czarny
50,0
26,0
33,0
935
46,5
10561
886,-
naturalny
50,0
26,0
33,0
935
46,5
10564
870,-
Ścianka czołowa pełna z polimerbetonu, do zamknięcia
początku lub końca kanału
Korytko Monoblock RD 200, długość 1 m
Ścianka do zamknięcia początku kanału, w kolorze czarnym (antracyt)
4,7
10576
160,-
Ścianka do zamknięcia końca kanału, w kolorze czarnym (antracyt)
4,9
10569
160,-
Ścianka do zamknięcia początku kanału, w kolorze naturalnym
4,7
10575
156,-
Ścianka do zamknięcia końca kanału, w kolorze naturalnym
4,9
10579
156,-
Ścianka czołowa z polimerbetonu, z króćcem [ 200 z PE-HD
Ścianka w kolorze czarnym (antracyt)
4,0
10583
344,-
Ścianka w kolorze naturalnym
4,0
10582
336,-
Adapter z polimerbetonu, do zmiany kierunku przepływu
Adapter w kolorze czarnym (antracyt)
2,9
10578
214,-
Adapter w kolorze naturalnym
2,9
10577
208,-
1) z
bocznymi wyżłobieniami do podłączenia kanału
2) korytko
z bocznymi wyżłobieniami do wykonania połączeń kątowych, T- i krzyżowych.
Element rewizyjny, długość 0,5 m
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego ACO DRAIN® Monoblock RD 200
Kanał monolityczny, z polimerbetonu
w kolorze czarnym (antracyt) lub naturalnym
Dostępne do końca
września 2008 roku
Numer
Cena netto
cm2/mb
kg/szt.
kat.
zł/szt.
z odpływem [ 160
50,0
26,0
65,0
935
68,0
10565
1380,-
z odpływem [ 200
50,0
26,0
65,0
935
68,0
10566
1380,-
Trzyczęściowa skrzynka odpływowa Monoblock RD 200
z polimerbetonu, część dolna ze zintegrowanym uszczelnieniem
wargowo-labiryntowym króćca odpływowego, część górna
ze zintegrowaną ochroną krawędzi z żeliwa, z rusztem
z żeliwa sferoidalnego, mocowanie rusztu bezśrubowe
Powerlock ® , klasa obciążeń F 900
1)
część górna kompletna
50,0
36,0
43,0
87,0
10574
1944,-
część dolna niska [ 160
50,0
32,2
36,5
28,5
01614
439,-
część dolna niska [ 200
50,0
32,2
36,5
27,0
06190
439,-
część dolna wysoka [ 160
50,0
32,2
71,5
49,9
03217
620,-
część dolna wysoka [ 200
50,0
32,2
71,5
49,9
08565
620,-
część pośrednia
50,0
32,2
30,0
20,7
01697
323,-
Kosz do skrzynki niskiej
4,7
01616
198,-
Kosz do skrzynki wysokiej
6,2
01617
254,-
Adapter lewy do studz. S 300 K
7,9
10572
226,-
Adapter prawy do studz. S 300 K
7,9
10573
226,-
z bocznymi wyżłobieniami do podłączenia kanału
1511
Jednoczęściowa skrzynka odpływowa
Monoblock RD 200
Tarasowe
Masa
cm
Niskie
wlotu
cm
Wymiary jednoczęściowej skrzynka odpływowa
Monoblock RD 200
Elementy
dodatkowe
bud.
cm
Przydomowe
bud.
Typ
Szczelinowe
Szerokość Wysokość Powierz.
bud.
Okna i doświetlacze
Długość
Monolityczne
Jednoczęściowa skrzynka odpływowa Monoblock RD 200
z polimerbetonu, z rusztem z żeliwa, ze zintegrowaną
ochroną krawędzi z żeliwa, klasa obciążeń F 900 1)
Prysznicowe
Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Specjalistyczne
szerokość w świetle 20,0 cm
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
83
System odwodnienia liniowego ACO DRAIN® Monoblock RD 300
Element monolityczny z polimerbetonu
Szerokość w świetle 30,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia: D 400/F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Monolityczne
Korytko monolityczne Monoblock RD 300 z polimerbetonu,
w kolorze naturalnym, z bezpieczną fugą (SF)
do wykonania wodoszczelnych ciągów rynien
Długość Szerokość Wysokość Powierz.
Szczelinowe
Typ
bud.
bud.
bud.
cm
cm
cm
wlotu
Masa
Opak.
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
cm2/mb kg/szt. szt./paleta
Korytko D 400
200,0
40,0
59,5
800
484,0
2
10800
5060,-
Korytko F 900
200,0
40,0
59,5
800
484,0
2
10820
5290,-
Tarasowe
Korytko monolityczne Monoblock RD 300 z polimerbetonu,
w kolorze naturalnym, stosowane jako element rewizyjny
z rusztem z żeliwa sferoidalnego, dla klasy obciążenia F 900,
z mocowaniem bezśrubowym, z bezpieczną fugą (SF)
do wykonania wodoszczelnych ciągów rynien 1)
0.1
75,0
40,0
64,5
219,0
10803
2980,-
29,2
10804
506,-
Adapter przyłączeniowy (do rewizji)
Niskie
Adapter
10/12,5
59,5
Elementy
dodatkowe
40,0
59,5
31,2
4
10802
404,-
40,0
59,5
38,8
4
10801
456,-
do zamknięcia początku kanału
Ścianka czołowa
do zamknięcia końca kanału
Ścianka czołowa do zamknięcia końca kanału
ze zintegrowaną uszczelką wargowo-labiryntową [ 300
Przydomowe
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
40,0
Ścianka czołowa z polimerbetonu, do zamknięcia
początku i końca kanału
Ścianka czołowa
84
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Przekrój V
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Ścianka czołowa
40,0
59,5
29,5
10805
800,-
do zamknięcia początku kanału, z uszczelką
Adapter do zmiany kierunku przepływu, z polimerbetonu
Adapter
1)
40,0
59,5
34,0
10806
1064,-
korytko z bocznymi wyżłobieniami do podłączenia kanału i z wyżłobieniem dla pionowego odpływu [ 312,
nie stosować przy wymaganej absolutnej szczelności
Korytko Monoblock RD 300, dł. 2,0 m,
kolor naturalny
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 30,0 cm
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Monolityczne
Skrzynka odpływowa Monoblock RD 300 z polimerbetonu,
w kolorze naturalnym, z rusztem żeliwnym, dla klasy
obciążenia F 900, z mocowaniem bezśrubowym, z bezpieczną
fugą (SF) do wykonania wodoszczelnych ciągów rynien,
z uszczelką wargowo-labiryntową [ 400 1)
bud.
bud.
cm
cm
cm
Część górna
75,0
Masa
Opak.
kg/szt. szt./paleta
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
40,0
64,0
214,0
10821
3394,-
Część pośrednia
40,0
33,0
72,0
10822
1140,-
Część dolna [ 400
40,0
71,5
168,0
10823
2244,-
Adapter do studzienki
1,7
10824
328,-
Kosz do skrzynki
6,2
01617
254,-
1) z
bocznymi wyżłobieniami do podłączenia kanału
Kanał ACO DRAIN® Monoblock RD 300
Prysznicowe
Skrzynka odpływowa ACO DRAIN® Monoblock RD 300
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Skrzynka odpływowa RD 300
Tarasowe
bud.
Szczelinowe
Długość Szerokość Wysokość
Typ
Standardowe
System odwodnienia liniowego ACO DRAIN® Monoblock RD 300
Element monolityczny z polimerbetonu
85
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO KerbDrain®
Szerokość w świetle [mm]
Typowe zastosowania
100
I miejsca ruchu pieszego,
I dziedzińce szkolne,
I parkingi dla samochodów osobowych
Główne elementy systemu
i ciężarowych,
I rejony ścieków przykrawężnikowych ulic,
Kanały
I odwodnienia – wzdłuż krawędzi jezdni,
Klasa obciążeń
skrzyżowań, rond i zatok autobusowych.
Monolityczne
D 400
Materiał
Zalety systemu
Polimerbeton barwiony w masie
ACO KerbDrain® jest jednoczęściowym
Rodzaj kanału
Bezspadkowe, kanały o wysokości 305 i 480 mm
Szczelinowe
(standardowa wysokość krawężników),
Elementy standardowe: wysokość 305 i 480 mm
krawężnikiem z polimerbetonu spełniającym także
rolę kanału odwodnieniowego, który gwarantuje
chemio- i mrozoodporność. Zaletą tego systemu
o obniżonej wysokości w miejscach przejść dla
jest możliwość odwodniania poprzecznego jezdni.
pieszych i przejazdów dla wózków. Kanały do
Za ten system w 2001 r. Grupa ACO otrzymała
układania w łuku: wewnętrznie (jedna wielkość
promienia) i zewnętrznie (trzy wielkości promieni)
prestiżową Nagrodę Królowej.
Ruszty
Tarasowe
Materiał
Monolityczna konstrukcja kanałów; elementy
rewizyjne (dł. 0,5 m) z klapą rewizyjną z żeliwa
Element obniżony, ze spadkiem krawężnika
Skrzynki odpływowe
i standardowy
Klasa obciążeń
Niskie
D 400
Materiał
Skrzynka odpływowa: dwu lub trzyczęściowa;
część górna z klapą rewizyjną wykonana z żeliwa;
Elementy
dodatkowe
części dolne wykonane z polimerbetonu.
4
3
Przydomowe
2
1
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przykładowe wykonanie odwodnienia ulicy
86
1 Element standardowy ACO KerbDrain®
2 Lewy element ze spadkiem krawężnika
3 Element obniżony
4 Prawy element ze spadkiem krawężnika
System ACO KerbDrain®
System ACO KerbDrain® z zastosowaniem skrzynki
odpływowej
ACO KerbDrain®
Zabudowa (klasa obciążeń C 250 – D 400)
Realizacje
Nawierzchnia
12,5 cm
Specjalistyczne
Podbudowa
Warstwa wierzchnia
Warstwa nośna
Asfaltowa warstwa
wiążąca
z tłucznia/żwiru
Bitumiczna warstwa nośna
Warstwa filtracyjna
/ grunt rodzimy
Warstwa nośna
zgodne z PN EN 1433:2005
zgodne z DIN 1045-2
C 250
D 400
B 15
B 25
C 12/15
C 20/25
≥ 15
≥ 20
y
≥ 15
≥ 15
z
≥ 15
≥ 20
E 600
F 900
Niskie
Tarasowe
[cm]
B 125
x
zgodne z DIN EN 206-1
Wymiary
A 15
Szczelinowe
Klasa obciążenia
Fundament z betonu (minimum klasy)
Monolityczne
Bloczek betonowy (np. 16 x 16 x 14)
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Elementy
dodatkowe
System ACO KerbDrain® – rozwiązanie dla przystanków autobusowych (zatok)
Przydomowe
4
3
1 Element rewizyjny
2 Studzienka
3 Wewnętrzne elementy łukowe
4 Zewnętrzne elementy łukowe
System ACO KerbDrain®
Prysznicowe
1
Okna i doświetlacze
2
87
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego ACO KerbDrain®
kanały monolityczne
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 10 cm.
Maksymalna klasa obciążenia D 400, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Kanał ACO KerbDrain® z polimerbetonu
system KD 305
Długość Szerokość Wysokość
bud.
bud.
bud.
Typ
cm
cm
cm
KD 305
50,0
15,0
30,5
Masa
Opak.
kg/szt. szt./paleta
28,0
20
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
07961
350,-
Kanał ACO KerbDrain® z polimerbetonu
system KD 305, element rewizyjny
50,0
15,0
30,5
29,7
14
07962
150
120
753,-
50
91,5
15,0
Element obniżony
91,5
Prawy element
91,5
A
305
A’
150
Tarasowe
Kanał ACO KerbDrain® z polimerbetonu
system KD 305 z elementami obniżającymi krawężnik
w miejscu przejścia dla pieszych
Lewy element
500
250
125
130
KD 305 A
90
Szczelinowe
KerbDrain® elementy 305 i 480
30,5-20,5
48,5
7
07966
645,-
15,0
20,5
43,5
21
07965
618,-
15,0
30,5-20,5
48,5
7
07967
645,-
ACO
7961
KERB
DRAIN
Niskie
ze spadkiem krawężnika
Wymiary elementu standardowego
ze spadkiem krawężnika
Ścianka czołowa
2,6
6
07973
150
Ścianka czołowa do zamknięcia początku i końca kanału
system KD 305
50,-
Wymiary elementu z otwarciem rewizyjnym
Ścianka czołowa z króćcem [ 110 KD 305
915 mm
07964
181,-
6
07963
181,-
150 mm
Wymiary elementów obniżających krawężnik
w miejscu przejścia dla pieszych
915 mm
150 mm
BH
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
Kanały do układania w łuku – na zapytanie.
25 mm
6
3,7
BH
3,7
Ścianka odpływowa wylot
BH
Ścianka odpływowa wlot
BH
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
250
Wymiary części środkowej obniżającej krawężnik
88
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego ACO KerbDrain®
kanały monolityczne
Szerokość w świetle 10 cm.
Niskie Tarasowe Tarasowe Szczelinowe
Szczelinowe Monolityczne
Monolityczne Specjalistyczne
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia D 400, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Kanał ACO KerbDrain® z polimerbetonu
System KD 480
Długość Szerokość Wysokość
bud.
bud.
bud.
Typ
cm
cm
cm
KD 480
50,0
15,0
48,0
Masa
Opak.
kg/szt. szt./paleta
37,5
20
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
04926
479,KerbDrain® elementy 308 i 480
Kanał ACO KerbDrain® z polimerbetonu
system KD 480, element rewizyjny
Rzut z góry
KD 480 A
50,0
15,0
48,0
36,0
14
04927
845,-
Przekrój
Kanał ACO KerbDrain® z polimerbetonu
System KD 480 z elementami obniżającymi krawężnik
w miejscu przejścia dla pieszych
500
120
125
250
A
130
90
50
91,5
15,0
48,0-37,5
63,5
7
04931
887,-
Element obniżony
91,5
15,0
37,0
59,5
14
04933
791,-
Prawy element
91,5
15,0
48,5-37,5
63,5
7
04932
887,-
A'
480
Lewy element
Rzut z przodu
150
ze spadkiem krawężnika
100
ze spadkiem krawężnika
ACO
4926
DN150
DN100
Standardowe
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
7,2
6
04938
171,-
Ścianka odpływowa wlot
6,2
6
04939
306,-
Ścianka odpływowa wylot
6,0
6
04940
306,-
25 mm
BH
Ścianka czołowa z króćcem [ 160 KD 480
BH
150 mm
Elementy obniżające krawężnik w miejscu
przejścia dla pieszych
Kanały do układania w łuku – na zapytanie.
915 mm
BH
BH
150 mm
Część środkowa obniżająca krawężnik
i doświetlacze
OknaPrysznicowe
i doświetlacze OknaPrzydomowe
915 mm
Ścianka czołowa
Elementy
Przydomowe
Elementy
dodatkowedodatkowe
Niskie
Element standardowy
Ścianka czołowa do zamknięcia początku i końca kanału
System KD 480
89
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
System odwodnienia liniowego ACO KerbDrain®
kanały monolityczne
www.aco.pl
Szerokość w świetle 10 cm.
Maksymalna klasa obciążenia D 400, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Skrzynka odpływowa do systemu KD 305 i KD 480
z pokrywą z żeliwa, klasa obciążenia D 400
ze zintegrowaną uszczelką wargowo-labiryntową
Rzut z góry
ACO KerbDrain
GULLY ACCESS
EN 124 C250
Długość Szerokość Wysokość
Typ
bud.
bud.
bud.
cm
cm
cm
Masa
Opak.
kg/szt. szt./paleta
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
Rzut z przodu
Rzut z boku
390
Tarasowe
50,0
39,0
55,0
82,0
04928
500
3039,505
z klapą żeliwną do elementów
KD 305 i KD 480
ACO
GULLY
ACCESS
4930
750
Część dolna niska skrzynki
z przyłączem
[ 160
50,0
32,2
36,5
28,5
5
01614
439,-
[ 200
50,0
32,2
36,5
27,0
5
06190
439,-
[ 160
50,0
32,2
71,5
49,9
4
03217
620,-
[ 200
50,0
32,2
71,5
49,9
4
365
Szczelinowe
Część górna studzienki
Część dolna wysoka
Wymiary studzienki odpływowej – część górna
z przyłączem
Kosz osadczy do skrzynki
08565
620,-
4,7
01616
198,-
6,2
01617
254,-
i część dolna niska do KD 305 i KD 480
odpływowej niskiej
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Kosz osadczy do skrzynki
90
336
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
odpływowej wysokiej
Wymiary studzienki odpływowej – część
dolna wysoka
ODWODNIENIA LINIOWE
Standardowe
ACO DRAIN® System T – rozwiązania dla tuneli i dróg prowadzonych w głębokim wykopie
Odwodnienia liniowe
System kanałów szczelinowych – 10 typów o różnych wymiarach i przepustowości, z fabrycznie
280
420
Wymiary kanału ACO DRAIN® System T typ 1 – przekrój
czynny dla płynu 874 cm2 co odpowiada [ 33 cm
Kanały osłonowe do kabli elektrycznych
Elementy wentylacji
System kanałów z przykryciem z żeliwa lub polimerbetonu, dostosowanych do zabudowy
wzdłuż systemów odwodnień.
Skrzynki przyłączeniowe dla kabli okrągłych, umożliwiające dostęp do rozgałęzień kabli.
Elementy wlotowe i wylotowe kanału
świeżego powietrza dla wentylacji
poprzecznej tunelu.
Kanały osłonowe do kabli elektrycznych
Elementy wlotowe wentylacji
W celu uzyskania pomocy przy opracowywaniu rozwiązania dla konkretnego obiektu, prosimy o kontakt
z Centrum Obsługi Klienta ACO.
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Studzienka i kanały ACO DRAIN® System T
Szczelinowe
640
180
System krawężników dopasowanych profilem do kształtu odwodnień.
Tarasowe
z przykryciem z żeliwa lub polimerbetonu, pełniące jednocześnie rolę zapory ogniowej.
Niskie
Studzienki kontrolne i rewizyjne – jednokomorowa z zasyfonowaniem lub dwukomorowa z przegrodą,
Monolityczne
Specjalistyczne
wbudowaną uszczelką profilową na stykach połączeń.
91
92
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
Szerokość szczeliny
Szerokość w świetle
Klasa obciążenia
Strona
Specjalistyczne
Opis produktu
Standardowe
Kanały
szczelinowe
Karty katalogowe
SR 100 S
SR 100 S - skrzynka odpływowa
94
94
94
94
94
95
15
15
100
100
A-C
A-C
96
96
96
A-C
A-D
97
97
Szczelinowe
Przegląd systemu
Szerokość w świetle
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Zalety systemu
Instrukcje zabudowy i realizacje
Monolityczne
ACO DRAIN® SR
Karty katalogowe
V 100
V 150
100
150
98
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Przykłady zabudowy
Tarasowe
Ramy szczelinowe do systemu ACO DRAIN® Multiline V 100-150
Firma ACO Elementy Budowlane zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedniego powiadamiania.
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO DRAIN® – kanały szczelinowe
Szerokość w świetle [mm]
Typowe zastosowania
Szerokość szczeliny 15; szerokość w świetle
I place,
korytka 100 (SR 100 S)
I dziedzińce szkolne,
I perony,
Główne elementy systemu
I parkingi dla samochodów osobowych,
Kanały
I myjnie,
Klasa obciążeń
I drogi dla rowerów i chodniki,
C 250 (SR 100 S)
Materiał
I magazyny i pakownie,
I obszary przydomowe,
Kanał ACO DRAIN® SR 100 S
I powierzchnie wyłożone kostką brukową,
I płyty nawierzchniowe.
Korytko wykonane z polimerbetonu
Rodzaj kanału
Zalety systemu
Szczelinowe
Spadkowe i bezspadkowe
Ruszty
właściwościami hydraulicznymi, mają także walory
Klasa obciążeń
estetyczne. Wąska szczelina wkomponowuje się
C 250 (SR 100 S);
dyskretnie w strukturę nawierzchni. Harmonia
Materiał
Tarasowe
Szczelinowe systemy odwodnieniowe, poza
pomiędzy estetyką a funkcjonalnością ACO
DRAIN® SR przesądza o zastosowaniu tego
Rama szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej
systemu tam, gdzie kluczowe jest utrzymanie
lub nierdzewnej; ustawienie szczeliny symetryczne
wysokich parametrów estetycznych nawierzchni.
lub asymetryczne.
Skrzynki odpływowe
Klasa obciążeń
C 250 (SR 100 S)
Niskie
Materiał
Skrzynka odpływowa z polimerbetonu, z ramą
szczelinową i otworem rewizyjnym ze stali
Elementy
dodatkowe
ocynkowanej lub nierdzewnej.
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Postdamer Platz w Berlinie
94
Okresowa kontrola otworu rewizyjnego
Skrzynka odpływowa ACO DRAIN® SR 100 S
ACO DRAIN® – kanały szczelinowe
Realizacje
Specjalistyczne
Zabudowa w bruku (klasa obciążeń A 15 – C 250)
Nawierzchnia
Różnica wysokości min. 5 mm
max. połowa grubości nawierzchni
Podbudowa
Warstwa nośna
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
Klasa obciążenia
zgodne z PN EN 1433:2005
A 15
B 125
C 250
zgodne z DIN 1045-2
B 15
B 15
B 25
D 400
E 600
F 900
[cm]
C 12/15
C 12/15
x
≥ 10
≥ 10
≥ 15
y
≥ 10
≥ 10
≥ 10
z
≥ 10
≥ 10
≥ 15
Szczelinowe
na zapytanie
zgodne z DIN EN 206-1
Monolityczne
z tłucznia/żwiru
Fundament z betonu (minimum klasy)
Wymiary
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
C 20/25
Tarasowe
Zabudowa przy schodach (klasa obciążeń A 15 – C 250)
Różnica wysokości min. 5 mm
max. połowa grubości nawierzchni
Nawierzchnia
Niskie
Podbudowa
Warstwa nośna
z tłucznia/żwiru
Klasa obciążenia
zgodne z PN EN 1433:2005
A 15
B 125
C 250
D 400
Fundament z betonu (minimum klasy)
zgodne z DIN 1045-2
B 15
B 15
B 25
na
C 12/15
C 12/15
C 20/25
x
≥ 10
≥ 10
≥ 15
y
≥ 10
≥ 10
≥ 10
z
≥ 10
≥ 10
≥ 15
zgodne z DIN EN 206-1
[cm]
zapytanie
F 900
Zabudowa kanału z ramą asymetryczną
Zabudowa kanału z ramą symetryczną
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Wymiary
E 600
Elementy
dodatkowe
Warstwa filtracyjna
/ grunt rodzimy
95
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego SR 100 S – kanały szczelinowe
szerokość w świetle: 10,0 cm, szerokość szczeliny 15 mm
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Maksymalna klasa obciążenia C 250*, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Na zamówienie także ze spadkiem dna.
Korytko szczelinowe SR 100 S z polimerbetonu,
z ramą szczelinową ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
Korytko SR 100 S, długość 1 m
Długość
Szerokość Wysokość Powierz.
bud.
bud.
bud.
wlotu
Masa
Numer
Cena netto
cm
cm
cm
cm2/mb
kg/szt.
kat.
zł/szt.
z ramą szczelinową
100,0
13,0
22,2
150
17,6
06112
481,-
ze stali ocynkowanej
50,0
13,0
22,2
150
10,6
06113
356,-
z ramą szczelinową
100,0
13,0
22,2
150
17,6
06115
884,-
ze stali nierdzewnej
50,0
13,0
22,2
150
10,6
06116
595,-
Typ
Skrzynka odpływowa SR 100 S, długość 0,5 m
Skrzynka odpływowa SR 100 S z polimerbetonu,
z ramą szczelinową i otworem rewizyjnym
ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
Skrzynka odpływowa
50,0
15,5
44,7
150
21,2
06114
1109,-
50,0
15,5
44,7
150
21,2
06117
1548,-
z otworem rewizyjnym, z ramą
szczelinową, ze stali ocynkowanej,
z koszem osadczym z PP
Niskie
Skrzynka odpływowa
z otworem rewizyjnym, z ramą
szczelinową ze stali nierdzewnej,
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
z koszem osadczym z PP
96
Ścianka czołowa SR 100 S z polimerbetonu,
do zamknięcia początku i końca kanału
Wymiary korytka SR 100 S z ramą szczelinową
z krawędzią ze stali ocynkowanej
1,4
06340
50,-
z krawędzią ze stali nierdzewnej
1,4
06246
63,-
Ścianka czołowa SR 100 S z polimerbetonu,
z króćcem [ 110 z PVC
z krawędzią ze stali ocynkowanej
0,7
06241
63,-
z krawędzią ze stali nierdzewnej
0,7
06262
86,-
Wymiary skrzynki odpływowej SR 100 S
z otworem rewizyjnym
* UWAGA! W przypadku zastosowań dla klasy obciążeń C 250, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1433:2005, przykrycia powinny być trwale przymocowane do korytek.
W celu uzyskania instrukcji zabudowy, prosimy o kontakt z działem technicznym ACO.
Inne wymiary i kształty ramy szczelinowej – na zapytanie.
Przykład zabudowy kanału SR 100 S
Ramy szczelinowe
do systemu ACO DRAIN® Multiline V 100 i V 150
ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
Ramy szczelinowe Multiline V 100 ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej, wysokość szczeliny 10,5 cm z prowadnicą,
ze wzmocnioną krawędzią górną, szerokość w świetle 10,0 cm.
Długość Szerokość Wysokość Powierz.
Ramy szczelinowe,
stal ocynkowana
Ramy szczelinowe,
stal nierdzewna
bud.
bud.
bud.
cm
cm
cm
wlotu
Masa
cm2/mb kg/szt.
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
100,0
13,0
10,5
125,0
4,7
49952
383,-
50,0
13,0
10,5
62,5
2,4
49953
267,-
100,0
13,0
10,5
125,0
4,7
49958
774,-
50,0
13,0
10,5
62,5
2,4
49959
491,-
50,0
12,4
12,8
62,5
4,5
49954
699,-
50,0
12,4
12,8
62,5
4,5
49960
1018,-
V 100 rama szczelinowa ze stali ocynkowanej
Szczelinowe
Typ
Ramy szczelinowe do
otworów rewizyjnych
Monolityczne
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia C 250, D 400*, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
stal ocynkowana
stal nierdzewna
Ramy szczelinowe,
stal ocynkowana
Ramy szczelinowe,
stal nierdzewna
100,0
18,0
10,5
125,0
5,7
49955
612,-
50,0
18,0
10,5
62,5
2,9
49956
406,-
100,0
18,0
10,5
125,0
5,7
49961
897,-
50,0
18,0
10,5
62,5
2,9
49962
566,-
50,0
17,4
12,8
62,5
5,2
49957
789,-
Niskie
Ramy szczelinowe Multiline V 150 ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej, wysokość szczeliny 10,5 cm z prowadnicą,
ze wzmocnioną krawędzią górną, szerokość w świetle 15,0 cm.
Ramy szczelinowe do
otworów rewizyjnych
V 150 rama szczelinowa ze stali ocynkowanej
stal ocynkowana
Elementy
dodatkowe
otworów rewizyjnych
Tarasowe
Ramy szczelinowe do
Ramy szczelinowe do
50,0
17,4
12,8
62,5
5,2
49963
1074,-
stal nierdzewna
Okna i doświetlacze
* ramy szczelinowe w klasie obciążenia D 400 na zapytanie.
Przydomowe
otworów rewizyjnych
Prysznicowe
Nowość
ODWODNIENIA LINIOWE
Koryta, skrzynki odpływowe oraz pozostałe elementy na stronach 16-29 (ACO DRAIN® Multiline)
97
Nowość
Ramy szczelinowe
do systemu ACO DRAIN® Multiline V 100 i V 150
ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
Maksymalna klasa obciążenia C 250, D 400*, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Nowość
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Prysznicowe
98
Nowość
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Przykład zabudowy korytka ACO DRAIN® Multiline V 100 z ramą szczelinową asymetryczną
System kanałów szczelinowych V 100 jako odwodnienie fasady
Szerokość budowlana
Strona
Specjalistyczne
Opis produktu
Standardowe
Odwodnienia
tarasowe
Karty katalogowe
Kanały ze stali ocynkowanej (wys.
Ruszty ze stali ocynkowanej
Kanały ze stali ocynkowanej (wys.
Ruszty ze stali ocynkowanej
Kanały ze stali ocynkowanej (wys.
Ruszty ze stali ocynkowanej
Kanały ze stali ocynkowanej (wys.
Ruszty ze stali ocynkowanej
Kanały ze stali ocynkowanej (wys.
Ruszty ze stali ocynkowanej
Akcesoria – stal ocynkowana
100
100
100
100
100
100
101
regulowana typ I, II, III)
regulowana typ I, II, III)
regulowana typ I, II, III)
regulowana typ I, II, III)
stała 5 i 7,5 cm)
10
10
13
13
25
25
50
50
13
13
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Niskie Tarasowe Tarasowe Szczelinowe
Szczelinowe
Przegląd systemu
Główne cechy systemu
Rodzaje systemów ACO Profiline
Elementy systemu ACO Profiline
Typowe zastosowania
Zalety systemu
Instrukcje zabudowy i realizacje
Monolityczne
ACO Profiline
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
W sprawach kanałów i rusztów ACO Profiline ze stali nierdzewnej prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta ACO.
Firma ACO Elementy Budowlane zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedniego powiadamiania.
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO Profiline
Główne cechy systemu
Typowe zastosowania
Kanały
I powierzchnie dachów, tarasów i balkonów,
I zielone tarasy,
Klasa obciążeń
I ogrody dachowe,
Przystosowane do ruchu pieszego i przejazdu
I wysunięte części elewacji (powierzchnie
wózków inwalidzkich
o konstrukcji stropu odwróconego).
Materiał
Wykonane ze stali ocynkowanej
Zalety systemu
Monolityczne
lub nierdzewnej (na zapytanie)
System odwadnia powierzchnie, drenuje wodę
Kanał ACO Profiline o wysokości regulowanej
z głębszych, wodonośnych warstw – zwłaszcza
żwirowej lub grysowej podbudowy nawierzchni
i bezpiecznie odprowadza zebraną wodę. Stwarza
przestrzeń dla retencjonowania nadmiaru wody
podczas nawalnych deszczów, zapobiega tworzeniu
Szczelinowe
się kałuż w sąsiedztwie elewacji i rozpryskiwaniu
3
wody podczas deszczu, chroni wnętrze budynku
przed zawilgoceniem, umożliwia łatwe i szybkie
2
wykonanie odwodnienia, daje praktycznie
1
nieograniczoną ilość kombinacji układów i połączeń
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
ACO Profiline – kanały o wysokości regulowanej
ACO Profiline – kanał o wysokości stałej (5 lub 7,5 cm)
oraz odznacza się wysoką estetyką kanału.
Rodzaje systemów ACO Profiline
Wysokość budowlana Szerokość budowlana Długość budowlana
[cm]
[cm]
[cm]
1
Typ I – wysokość regulowana
5,5 do 7,8
10/13/25/50
50/100
2
Typ II – wysokość regulowana
7,8 do 10,8
10/13/25/50
50/100
3
Typ III – wysokość regulowana 10,8 do 16,8
10/13/25/50
50/100
Stała wysokość
5
13
50/100/200
Stała wysokość
7,5
13
50/100/200
Element narożny
Elementy systemu ACO Profiline
Element wyrównawczy środkowy
umożliwia bezstopniowe dopasowanie długości w zakresie 5 - 50 cm pomiędzy dwoma elementami
Okna i doświetlacze
Przydomowe
np. 1,35 m 2 x element 0,5 m
1 x element wyrównawczy środkowy
Element wyrównawczy końcowy
umożliwia bezstopniowe dopasowanie długości w zakresie 10 - 55 cm za lub przed elementem
np. 0,89 m 1 x element 0,5 m
Regulacja wysokości
1 x element wyrównawczy końcowy
Narożnik kątowy
Umożliwia regulację kąta w zakresie 0° - 90°
Osłona wpustu dachowego
umożliwia łatwy dostęp do wpustu dachowego w celu czyszczenia i konserwacji
wymiar zewnętrzny: 25 x 25 cm = przekrój 17,5 x 17,5 cm
Prysznicowe
wymiar zewnętrzny: 40 x 40 cm = przekrój 32,5 x 32,5 cm
wymiar zewnętrzny: 50 x 50 cm = przekrój 42,5 x 42,5 cm
Na dachach płaskich i tarasach należy stosować wpusty dachowe z wyjmowanym rusztem kratowym
Element boczny
łączy pod nawierzchnią ciągi kanałów lub kanał z wpustem dachowym.
100
Mocowanie rusztu
ACO Profiline
Realizacje
wysokości
Przykładowa zabudowa kanału o stałej wysokości
Prysznicowe
Przykładowa zabudowa kanału o regulowanej
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Zabudowa kanałów tarasowych o stałej wysokości 7,5 cm
Niskie Tarasowe Tarasowe Szczelinowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Zabudowa kanałów tarasowych z regulacją wysokości
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
101
ACO Profiline, stal ocynkowana,
ze zintegrowaną listwą żwirową, bez rusztu,
szerokość budowlana 10 cm
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Typ I wysokość regulowana 5,5 do 7,8 cm
Masa
Numer
Cena netto
kg/szt.
kat.
zł/szt.
Element 1,0 m
3,1
38594
335,-
Element 0,5 m
1,6
38595
279,-
Narożnik kątowy (regulacja 0-90°)
1,5
38634
117,-
1,8
38596
156,-
Element wyrównawczy końcowy
1,9
38597
156,-
Ścianka
0,1
38599
28,-
Typ II wysokość regulowana 7,8 do 10,8 cm
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Element wyrównawczy środkowy
Szczelinowe
Produkt
Tarasowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
102
Element 1,0 m
3,6
38600
398,-
Element 0,5 m
1,8
38601
312,-
Narożnik kątowy (regulacja 0-90°)
1,5
38634
117,-
Element wyrównawczy środkowy
2,1
38602
156,-
Element wyrównawczy końcowy
2,2
38603
167,-
Ścianka
0,1
38605
30,-
Element 1 m
Regulacja wysokości
Typ III wysokość regulowana 10,8 do 16,8 cm
Narożnik kątowy 0-90°
Element 1,0 m
6,0
38606
454,-
Element 0,5 m
3,0
38607
364,-
Narożnik kątowy (regulacja 0-90°)
1,5
38634
117,-
Element wyrównawczy środkowy
3,0
38608
175,-
Element wyrównawczy końcowy
3,1
38609
194,-
Ścianka
0,2
38611
32,-
Element wyrównawczy końcowy
ODWODNIENIA LINIOWE
Ruszty ze stali ocynkowanej
do kanałów o szerokości budowlanej 10 cm
Specjalistyczne
Ruszty ze stali ocynkowanej, z mocowaniem, przystosowane
do ruchu pieszego i przejazdu wózków inwalidzkich
zł/szt.
Ruszt kratowy MW 30 x 10
100
2,6
38431
140,-
Ruszt kratowy MW 30 x 10
50
1,3
38430
100,-
50 x 50
2,6
38519
951,-
Ruszt w otworki
100
2,3
38524
169,-
Ruszt w otworki
50
1,3
38525
111,-
50 x 50
2,6
38526
285,-
90°, ruszt kratowy MW 30 x 10
90°, ruszt w otworki
Ruszt kratowy 30 x 10
Ruszt kratowy 30 x 10, 90°
Niskie Tarasowe Tarasowe Szczelinowe
Szczelinowe
kat.
Ruszt w otworki
Elementy
dodatkowe
Cena netto
szt.
Ruszt w otworki 90°
Przydomowe
Numer
cm
Okna i doświetlacze
kg/
Produkt
Monolityczne
Masa
bud.
Prysznicowe
Długość
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
103
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
104
ACO Profiline stal ocynkowana
ze zintegrowaną listwą żwirową, bez rusztu,
szerokość budowlana 13 cm
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Typ I wysokość regulowana 5,5 do 7,8 cm
Masa
Produkt
kg/
Numer
Cena netto
szt.
kat.
zł/szt.
Element 1,0 m
3,4
36941
340,-
Element 0,5 m
1,9
36940
279,-
Narożnik kątowy (regulacja 0-90°)
1,5
38634
117,-
Element wyrównawczy środkowy
2,1
36948
159,-
Element wyrównawczy końcowy
2,1
36956
159,-
Ścianka
0,1
36950
30,-
Element 1 m
Typ II wysokość regulowana7,8 do 10,8 cm
Element 1,0 m
3,4
36788
346,-
Element 0,5 m
1,9
36789
288,-
Narożnik kątowy (regulacja 0-90°)
1,5
38634
117,-
Element wyrównawczy środkowy
2,1
36790
173,-
Element wyrównawczy końcowy
2,1
36791
173,-
Ścianka
0,1
36793
32,-
Typ III wysokość regulowana 10,8 do 16,8 cm
Regulacja wysokości
Narożnik kątowy 0-90°
Element 1,0 m
6,4
36806
398,-
Element 0,5 m
3,8
36807
337,-
Narożnik kątowy (regulacja 0-90°)
1,5
38634
117,-
Element wyrównawczy środkowy
2,9
36808
200,-
Element wyrównawczy końcowy
2,9
36809
200,-
Ścianka
0,2
36811
36,-
Element wyrównawczy końcowy
ODWODNIENIA LINIOWE
Ruszty ze stali ocynkowanej do kanałów
o szerokości budowlanej 13 cm
Specjalistyczne
Produkt
cm
Mocowanie
/szt.
kat.
zł/szt.
Ruszt w poprzeczne mostki
100
tak
2,0
00276
40,-
Ruszt w poprzeczne mostki
50
tak
1,0
00277
23,-
Ruszt kratowy MW 30 x 10
100
tak
3,3
38433
144,-
Ruszt kratowy MW 30 x 10
50
tak
1,7
38432
107,-
50 x 50
tak
3,3
38537
993,-
Ruszt kratowy MW 30 x 14
100
tak
2,3
36953
102,-
Ruszt kratowy MW 30 x 14
50
tak
1,3
36952
71,-
Ruszt w otworki
100
tak
2,4
36968
125,-
Ruszt w otworki
50
tak
1,3
36969
86,-
50 x 50
tak
2,4
38542
304,-
Ruszt prętowy poprzeczny
100
nie
9,0
38551
485,-
Ruszt prętowy poprzeczny
50
nie
4,5
38552
267,-
90°, ruszt w otworki
Ruszt kratowy 30 x 10
Ruszt kratowy 30 x 10, 90°
Ruszt w otworki
Monolityczne
Cena netto
Przydomowe
Numer
Ruszt w otworki 90°
Okna i doświetlacze
kg
Prysznicowe
Masa
bud.
Niskie Tarasowe Tarasowe Szczelinowe
Szczelinowe
Ruszt w poprzeczne mostki
Długość
Elementy
dodatkowe
Ruszty ze stali ocynkowanej, przystosowane do ruchu
pieszego i przejazdu wózków inwalidzkich
90°, ruszt kratowy MW 30 x 10
Standardowe
SZCZEGÓŁY
SZCZEGÓŁY
TECHNICZNE
TECHNICZN
www.aco.pl
www.aco.p
Ruszt prętowy poprzeczny
105
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
106
ACO Profiline stal ocynkowana
ze zintegrowaną listwą żwirową, bez rusztu,
szerokość budowlana 25 cm
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Typ I wysokość regulowana 5,5 do 7,8 cm
Masa
Produkt
kg/
Numer
Cena netto
szt.
kat.
zł/szt.
Element 1,0 m
6,1
36776
340,-
Element 0,5 m
3,6
36777
275,-
Narożnik kątowy (regulacja 0-90°)
1,5
38634
117,-
Element wyrównawczy środkowy
2,7
36778
206,-
Element wyrównawczy końcowy
2,9
36779
206,-
Ścianka
0,2
36781
34,-
Element 1 m
Typ II wysokość regulowana 7,8 do 10,8 cm
Regulacja wysokości
Element 1,0 m
6,6
36794
362,-
Element 0,5 m
3,9
36795
296,-
Narożnik kątowy (regulacja 0-90°)
1,5
38634
117,-
Element wyrównawczy środkowy
3,0
36796
227,-
Element wyrównawczy końcowy
3,1
36797
227,-
Ścianka
0,3
36799
40,-
Narożnik kątowy 0-90°
Typ III wysokość regulowana 10,8 do 16,8 cm
Element 1,0 m
8,0
36812
421,-
Element 0,5 m
4,0
36813
348,-
Narożnik kątowy (regulacja 0-90°)
1,5
38634
117,-
Element wyrównawczy środkowy
3,5
36814
273,-
Element wyrównawczy końcowy
3,7
36815
273,-
Ścianka
0,4
36817
44,-
Element wyrównawczy końcowy
ODWODNIENIA LINIOWE
Ruszty ze stali ocynkowanej
do kanałów o szerokości budowlanej 25 cm
Specjalistyczne
Ruszty ze stali ocynkowanej, z mocowaniem, przystosowane
do ruchu pieszego i przejazdu wózków inwalidzkich
zł/szt.
Ruszt kratowy MW 30 x 10
100
6,5
38435
236,-
Ruszt kratowy MW 30 x 10
50
3,3
38434
169,-
50 x 50
6,5
38558
1831,-
Ruszt kratowy MW 30 x 14
100
4,8
36964
396,-
Ruszt kratowy MW 30 x 14
50
2,5
36965
258,-
Ruszt kratowy MW 30 x 10, 90°
Ruszt kratowy 30 x 10
Ruszt kratowy 30 x 10, 90°
Niskie Tarasowe Tarasowe Szczelinowe
Szczelinowe
kat.
Elementy
dodatkowe
Cena netto
szt.
Przydomowe
Numer
cm
Okna i doświetlacze
kg/
Produkt
Monolityczne
Masa
bud
Prysznicowe
Długość
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
107
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO Profiline stal ocynkowana
ze zintegrowaną listwą żwirową, bez rusztu,
szerokość budowlana 50 cm
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Typ I wysokość regulowana 5,5 do 7,8 cm
Masa
Produkt
kg/
Numer
Cena netto
szt.
kat.
zł/szt.
Element 1,0 m
8,3
36782
377,-
Element 0,5 m
4,8
36783
296,-
Element wyrównawczy środkowy
4,1
36784
233,-
Element wyrównawczy końcowy
4,2
36785
233,-
Ścianka
0,5
36787
57,-
Element 1 m
Element 1,0 m
8,7
36800
400,-
Element 0,5 m
4,9
36801
317,-
Element wyrównawczy środkowy
4,0
36802
250,-
Element wyrównawczy końcowy
4,4
36803
250,-
Ścianka
0,6
36805
61,-
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Typ II wysokość regulowana 7,8 do 10,8 cm
Regulacja wysokości
Typ III wysokość regulowana 10,8 do 16,8 cm
Element 1,0 m
9,7
36818
456,-
Element 0,5 m
5,0
36819
367,-
Element wyrównawczy środkowy
4,8
36820
304,-
Element wyrównawczy końcowy
5,1
36821
304,-
Ścianka
0,8
36823
63,-
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Element wyrównawczy końcowy
108
ODWODNIENIA LINIOWE
Ruszty ze stali ocynkowanej
do kanałów o szerokości budowlanej 50 cm
Specjalistyczne
Ruszty ze stali ocynkowanej, z mocowaniem, przystosowane
do ruchu pieszego i przejazdu wózków inwalidzkich
zł/szt.
Ruszt kratowy MW 30 x 10
100
11,3
38437
695,-
Ruszt kratowy MW 30 x 10
50
5,7
38436
514,-
Ruszt kratowy MW 30 x 14
100
8,9
36966
756,-
Ruszt kratowy MW 30 x 14
50
4,5
36967
627,-
Ruszt kratowy 30 x 10
Niskie Tarasowe Tarasowe Szczelinowe
Szczelinowe
kat.
Elementy
dodatkowe
Cena netto
szt.
Przydomowe
Numer
cm
Okna i doświetlacze
kg/
Produkt
Monolityczne
Masa
bud.
Prysznicowe
Długość
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
109
ACO Profiline stal ocynkowana
ze zintegrowaną listwą żwirową, bez rusztu,
szerokość budowlana 13 cm
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Stała wysokość 5 cm
Masa
kg/
Numer
Cena netto
Produkt
szt.
kat.
zł/szt.
Element 2,0 m
4,6
38145
321,-
Element 1,0 m
2,0
38146
181,-
Element 0,5 m
1,2
38147
129,-
Ścianka
0,1
38148
34,-
Element 2,0 m
4,5
36980
329,-
Element 1,0 m
2,4
36981
184,-
Element 0,5 m
1,3
36982
132,-
Ścianka
0,1
36983
36,-
Element ze zintegrowaną listwą żwirową, stała
wysokość, bez rusztu
Stała wysokość 7,5 cm
Element ze zintegrowaną listwą żwirową, stała
wysokość, bez rusztu
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
110
Ścianka ze zintegrowaną listwą żwirową, stała
wysokość
ODWODNIENIA LINIOWE
Ruszty ze stali ocynkowanej
do kanałów o szerokości budowlanej 13 cm
Specjalistyczne
Ruszty ze stali ocynkowanej, przystosowane do ruchu
pieszego i przejazdu wózków inwalidzkich
Masa
bud.
kg/
Numer-
Cena netto
Produkt
cm
Mocowanie
szt.
kat.
zł/szt.
Ruszt w poprzeczne mostki
100
tak
2,0
00276
40,-
Ruszt w poprzeczne mostki
50
tak
1,0
00277
23,--
Ruszt kratowy MW 30 x 10
100
tak
3,3
38433
144,-
Ruszt kratowy MW 30 x 10
50
tak
1,7
38432
107,-
Ruszt kratowy MW 30 x 14
100
tak
2,3
36953
102,-
Ruszt kratowy MW 30 x 14
50
tak
1,3
36952
71,-
Ruszt w otworki
100
tak
2,4
36968
125,-
Ruszt w otworki
50
tak
1,3
36969
86,-
Ruszt prętowy poprzeczny
100
nie
9,0
38551
485,-
Ruszt prętowy poprzeczny
50
nie
4,5
38552
267,-
Monolityczne
Długość
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Elementy
dodatkowe
Ruszt kratowy 30 x 10
Niskie Tarasowe Tarasowe Szczelinowe
Szczelinowe
Ruszt w poprzeczne mostki
Prysznicowe
Ruszt prętowy poprzeczny
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Ruszt w otworki
111
ODWODNIENIA LINIOWE
Akcesoria – stal ocynkowana
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
Osłony wpustów dachowych, bez rusztu
Wysokość
Masa
bud.
kg/
Numer
Cena netto
cm
szt.
kat.
zł/szt.
Osłona 25 x 25 cm
5
2,3
38149
150,-
Osłona 25 x 25 cm
7,8 - 10,8
2,0
38800
227,-
Osłona 40 x 40 cm
5
5,7
38150
177,-
Osłona 40 x 40 cm
7,8 - 10,8
3,1
38801
306,-
Osłona 50 x 50 cm
5
7,2
38630
271,-
Osłona 50 x 50 cm
7,8 - 10,8
4,0
38631
512,-
Produkt
Osłona wpustu dachowego, wysokość
regulowana (7,8 - 10,8 cm)
Nadstawka do osłony wpustu dachowego
Nadstawka 25 x 25 cm
3
0,8
38679
154,-
Nadstawka 25 x 25 cm
6
1,1
38681
179,-
Nadstawka 25 x 25 cm
12
1,8
38683
211,-
Nadstawka 40 x 40 cm
3
1,3
38685
181,-
Nadstawka 40 x 40 cm
6
1,9
38687
208,-
Nadstawka 40 x 40 cm
12
3,0
38689
298,-
Nadstawka 50 x 50 cm
3
1,6
38691
208,-
Nadstawka 50 x 50 cm
6
2,3
38693
238,-
Nadstawka 50 x 50 cm
12
3,8
38695
373,-
Element boczny
Element 2 m szerokość budowlana 10 cm
Regulacja wysokości przy pomocy nadstawki
Nadstawka (3 cm, 6 cm, 12 cm)
3
2,4
00328
121,-
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
www.aco.pl
112
Element boczny
ODWODNIENIA LINIOWE
Akcesoria – stal ocynkowana
Specjalistyczne
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Ruszty do osłony wpustu dachowego 25 x 25 cm,
bez mocowania
1,5
38569
348,-
Ruszt kratowy MW 30 x 14
1,1
36751
337,Ruszt kratowy 30 x 10
Ruszty do osłony wpustu dachowego 40 x 40 cm,
bez mocowania
Ruszt kratowy MW 30 x 10
3,5
38570
458,-
Ruszt kratowy MW 30 x 14
2,6
36754
381,-
Ruszty do osłony wpustu dachowego 50 x 50 cm,
bez mocowania
Ruszt kratowy MW 30 x 10
5,4
38571
552,-
Niskie Tarasowe Tarasowe Szczelinowe
Szczelinowe
Ruszt kratowy MW 30 x 10
Elementy
dodatkowe
zł/szt.
Przydomowe
Cena netto
kat.
Okna i doświetlacze
Numer
szt.
Prysznicowe
kg/
Produkt
Monolityczne
Masa
113
114
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
Strona
ACO DRAIN® Multiline V 100–300 – kanały niskie
Przegląd systemu
Szerokość w świetle
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Zalety systemu
Instrukcje zabudowy i realizacje
Karty katalogowe
V 100
V 150
V 200
V 300
116
116
116
116
117
100
150
200
300
A
A
A
A
-
E
E
E
E
118
118
118
118
118
Specjalistyczne
Klasa obciążenia
Monolityczne
Szerokość w świetle
Szczelinowe
Opis produktu
Standardowe
Kanały niskie
100
200
A-F
A-F
121
121
Niskie
Karty katalogowe
S 100 K
S 200 K
120
120
120
120
120
122
122
122
122
122
Elementy
dodatkowe
Przegląd systemu
Szerokość w świetle
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Zalety systemu
Tarasowe
ACO DRAIN® S 100 K / S 200 K – kanały niskie
Karty katalogowe
G 100
100
A-C
123
Akcesoria do kanałów niskich
Szczelne przejście przez strop
Kosz osadczy ze stali nierdzewnej
124
124
Prysznicowe
W sprawach systemu ACO DRAIN® N 100 K i H 100 K – kanały niskie prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta ACO
Okna i doświetlacze
Przegląd systemu
Szerokość w świetle
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania i realizacje
Zalety systemu
Przydomowe
ACO GALA® G 100 – kanały niskie
Firma ACO Elementy Budowlane zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedniego powiadamiania.
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO DRAIN® Multiline V 100-300 kanały niskie
Szerokość w świetle [mm]
Typowe zastosowania
100, 150, 200, 300
I parkingi dla samochodów osobowych
Monolityczne
Specjalistyczne
i ciężarowych,
Główne elementy systemu
I garaże wielopoziomowe (stropy) dla
samochodów osobowych,
I powierzchnie komunikacyjne w zakładach
Kanały
przemysłowych z ruchem ciężkim,
Klasa obciążeń
I magazyny,
E 600
I pakownie,
Materiał
I myjnie,
Polimerbeton
I hale produkcyjne,
I pasaże handlowe,
Rodzaj kanału
I powierzchnie dachów, tarasów i balkonów,
Bezspadkowe – wys. 6, 8, 10 cm (V 100);
I ogrody dachowe i inne.
Tarasowe
Szczelinowe
wys. 12 cm (V 150, V 200 i V 300)
Krawędzie
Zalety systemu
Stal ocynkowana, stal nierdzewna, żeliwo
Różne szerokości kanałów niskich
Systemy kanałów niskich ACO DRAIN® zostały
Ruszty
ACO DRAIN® Multiline
stworzone z myślą o miejscach, gdzie wymagana
Klasa obciążeń
jest niska wysokość budowlana. Ich konstrukcja
E 600
umożliwia bezpieczne odprowadzanie wszelkich
cieczy gromadzących się wewnątrz budynków jak:
Materiał
woda deszczowa, ścieki i substancje zagrażające
Stal ocynkowana, stal nierdzewna, żeliwo
środowisku, łącznie z wodą używaną
Mocowanie rusztu
w instalacjach przeciwpożarowych.
Drainlock – opatentowany system bezśrubowego
Możliwość dużych obciążeń użytkowych przy
mocowania rusztów (zatrzaski)
różnorodnym wykończeniu nawierzchni. Skuteczne
®
odprowadzenie wody zbierającej się na izolacji
Niskie
wodoszczelnej – woda spływa w kierunku
specjalnego elementu (przejście przez strop
wyposażone w kołnierz dociskowy)
Prysznicowe
116
i odprowadzenie z niej nagromadzonej wody
Mocowanie Drainlock® – zatrzask bez poprzeczek
do pionu kanalizacyjnego. Szeroki zakres rusztów.
mocujących
Możliwość stosowania bezpiecznej fugi (SF).
Bezpieczna fuga SF
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
zapewniającego dokładne podłączenie izolacji
Szczelne przejście przez strop (patrz str. 124)
Wypełnienie bezpiecznej fugi masą
uszczelniającą systemu ACO
Szeroki zakres rusztów
Realizacje
3–5 mm
Zabudowa kanałów niskich (klasa obciążeń A 15 – E 600)
Monolityczne
Żelbet
Specjalistyczne
ACO DRAIN® Multiline V 100-300 kanały niskie
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
zgodne z PN EN 1433:2005
A 15
Fundament z betonu (minimum klasy)
Wymiary
B 125
C 250
D 400
E 600
F 900
Szczelinowe
Klasa obciążenia
obudować zaprawą sporządzoną na bazie cementu lub żywicy
[cm]
x/z
≥3
≥3
y
≥3
≥3
≥3
Wysokość budowlana kanału
Zabudowa przejścia przez strop (klasa obciążeń A 15 – C 600)
Tarasowe
Po usunięciu drewnianej listwy powstałą szczelinę
zapełnić bitumem na zimno lub masą na gorąco
Przed zalaniem wstawić drewnianą listwę
Wypełnienie betonem
3–5 mm
Asfalt
Izolacja wodoszczelna
Niskie
Strop żelbetowy
[cm]
x/z
A 15
B 125
C 250
D 400
E 600
≥3
≥3
≥3
≥3
≥3
F 900
Przydomowe
zgodne z PN EN 1433:2005
Okna i doświetlacze
Fundament z betonu
Prysznicowe
Klasa obciążenia
Elementy
dodatkowe
Szczelne przejście przez strop [ 110
z kołnierzem dociskowym
Minimalny odstęp między
kołnierzem a dolną
krawędzią korytka
117
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
System odwodnienia liniowego Multiline V 100-300 – kanały niskie
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normą PN-EN 1433:2005,
z bezpieczną fugą SF na stykach połączeń,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i żeliwa
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Przekrój V
Szerokość w świetle 10, 15, 20, 30 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta E 600, ruszty w klasie obciążenia A 15 – E 600, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Monolityczne
Korytka niskie V 100 i ścianki czołowe
Krawędzie ze stali
Długość Szerokość
bud.
cm
cm
cm
cm
100,0
13,5
6,0
6,0
z uszczelką [110 100,0
13,5
6,0
9,0
Szczelinowe
Typ
Początek Koniec
5 mm
4 mm
Masa Cena netto Numer
Masa Cena netto Numer
Opak.
Numer
szt./paleta
kat.
Korytko
kg/szt.
zł/szt.
kat.
kg/szt. zł/szt.
kat.
Masa Cena netto
kg/szt. zł/szt.
30
12327
175,-
—
—
30
12328
246,-
—
—
30
12375
48,-
—
—
12376
75,-
—
12427
624,-
—
12428
864,-
—
12475
65,-
12476
196,-
Korytko
Tarasowe
Ścianka z króćcem1) DN 50
8 cm
Korytko
100,0
13,5
8,0
8,0
z uszczelką [110 100,0
13,5
9,0
9,0
30
12323
12,0
175,-
12523
12,0
296,-
10
12324
14,0
30
12381
0,6
12423
12,0
624,-
246,-
12524
14,0
48,-
12581
0,6
340,-
12424
14,0
864,-
52,-
12481
0,6
Korytko
Ścianka
Niskie
Ścianka z króćcem1) DN 50
Korytko (10 cm)
65,196,-
12484
100,0
13,5
10,0
10,0
30
12321
13,2
175,-
12521
13,2
296,-
12421
13,2
624,-
z uszczelką [110 100,0
13,5
11,0
11,0
10
12322
15,4
246,-
12522
15,4
340,-
12422
15,4
864,-
30
12380
0,7
48,-
12580
0,7
52,
12480
0,7
Ścianka z króćcem DN 75
Elementy
dodatkowe
75,-
12384
Ścianka 10 cm
75,-
12383
65,196,-
12483
Korytka niskie V 150 i ścianki czołowe
Korytko
100,0
18,5
12,0
12,0
16
12721
19,4
337,-
12921
19,4
448,-
12821
19,4
901,-
z uszczelką [ 110 100,0
18,5
12,0
12,0
4
12722
18,0
364,-
12922
18,0
466,-
12822
18,0
920,-
20
12780
1,0
59,-
12980
1,0
69,-
12880
1,0
80,-
947,-
Przydomowe
Ścianka 12 cm
Korytka niskie V 200 i ścianki czołowe
Okna i doświetlacze
Korytko
100,0
23,5
12,0
12,0
12
13121
21,9
340,-
13321
21,9
454,-
13221
21,9
z uszczelką [ 110 100,0
23,5
12,0
12,0
3
13122
20,9
402,-
13322
20,9
556,-
13222
20,9 1121,-
20
13180
2,4
61,-
13380
2,4
75,-
13280
Ścianka 12 cm
2,4
94,-
Korytka niskie V 300 i ścianki czołowe
Korytko
100,0
35,0
12,0
12,0
12
13521
32,0
394,-
13721
32,0
735,-
13621
32,0 1157,-
z uszczelką [ 110 100,0
35,0
12,0
12,0
4
13522
31,4
431,-
13722
31,4
837,-
13622
31,4 1176,-
13580
3,4
80,-
13780
3,4
90,-
13680
Ścianka 12 cm
Prysznicowe
nierdzewnej
4 mm
6 cm
Ścianka
118
Krawędzie ze stali
z żeliwa
Wysokość bud.
bud.
Krawędzie
ocynkowanej
1)
wykonana ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
Ruszty patrz: V 100 – str. 21-23; V 150 – str. 29; V 200 – str. 35; V 300 – str. 41
Kosz osadczy i szczelne przejście przez strop – str. 124
3,4
109,-
ODWODNIENIA LINIOWE
Wymiary kanału niskiego ACO DRAIN® Multiline V 100, dla wysokości montażowej 6/8/10 cm (H)
Szczelinowe
Wymiary szczelnego przejścia ACO DRAIN® [ 110.
Dostępne wysokości 150, 250, 350, 450 mm (H)
(nr kat. 01043)
185
150
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
1000
120
21
Tarasowe
25
ACO DRAIN® hak do zdejmowania rusztów
kanał niski S 100 K,
z osadzonym odpływem
235
120
21
Elementy
dodatkowe
1000
200
25
kosz osadczy - V2A
numer kat. 16190
(pasuje do wszystkich
kanałów o szerokości
100 mm)
Niskie
Wymiary kanału niskiego ACO DRAIN® Multiline V 150
Wymiary kanału niskiego ACO DRAIN® Multiline V 200
350
25
Prysznicowe
31
Ścianki czołowe z króćcem ze stali ocynkowanej
lub nierdzewnej
ACO DRAIN <= V300 KOMO
120
1000
300
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Wymiary korytka z koszem osadczym
Wymiary kanału niskiego ACO DRAIN® Multiline V 300
119
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO DRAIN® S 100K / S 200 K – kanały niskie
Szerokość w świetle [mm]
Typowe zastosowania
100 i 200
I parkingi dla samochodów osobowych
i ciężarowych,
Główne elementy systemu
Kanały
Klasa obciążeń
Szczelinowe
samochodów osobowych,
I powierzchnie komunikacyjne w zakładach
przemysłowych z ruchem ciężkim,
I magazyny,
F 900
I pakownie,
Materiał
I myjnie.
Polimerbeton
Rodzaj kanału
Bezspadkowe – wysokość 10 cm (S 100 K);
(S 200 K) wysokość 13 cm
Tarasowe
I garaże wielopoziomowe (stropy) dla
Krawędzie
Żeliwne
Ruszty
Zalety systemu
Systemy kanałów niskich ACO DRAIN® zostały
stworzone z myślą o miejscach, gdzie wymagana
jest mała wysokość budowlana. Ich konstrukcja
umożliwia bezpieczne odprowadzanie wszelkich
cieczy gromadzących się wewnątrz budynków jak:
woda deszczowa, ścieki i substancje zagrażające
Klasa obciążeń
środowisku, łącznie z wodą używaną
F 900
w instalacjach przeciwpożarowych.
Materiał
Żeliwo powleczone specjalną powłoką – farba
(metoda KTL – kataforeza) odporna na korozję
Mocowanie rusztu Powerlock®
Bardzo wysoka wytrzymałość na obciążenia
pozwala na stosowanie tych kanałów
do klasy F 900.
i uszkodzenia mechaniczne.
Mocowanie rusztu
Przykładowa realizacja – taras
bezśrubowego mocowania rusztów: rygiel
przesuwny, pokryty specjalną powłoką, z piórem
mocującym ze stali nierdzewnej.
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Powerlock® – opatentowany system
Przykładowa realizacja – magazyn wielopoziomowy
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Bezpieczna fuga SF
120
Szczelne przejście przez strop (patrz str. 124)
Wypełnienie bezpiecznej fugi masą
uszczelniającą systemu ACO
Przykładowa realizacja – baza transportowa
ODWODNIENIA LINIOWE
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Dla obszarów o dużych obciążeniach
Szerokość w świetle 10,0 cm i 20,0 cm
Standardowe
System odwodnienia liniowego S 100 K / S 200 K – kanały niskie
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Korytko niskie S 100 K
Szerokość Wysokość
bud.
bud.
bud.
Masa
Opak.
Numer
Cena netto
cm
cm
cm
kg/szt.
szt./paleta
kat.
zł/szt.
Kanał niski S 100 K1)
100,0
16,0
10,0
31,7
25
10080
591,-
Kanał niski S 100 K2)
100,0
16,0
10,0
31,5
10
10081
683,-
Typ
Szczelinowe
Długość
Monolityczne
Kanały niskie S 100 K z polimerbetonu, ze zintegrowaną
krawędzią z żeliwa szarego, , z rusztem z żeliwa sferoidalnego,
pokrytym specjalną powłoką (KTL); połączenia są przystosowane
do wypełnienia masą uszczelniającą ACO (SF)
Ścianka czołowa S 100 K z polimerbetonu, z krawędzią
żeliwną, do zamknięcia początku i końca kanału 3)
00854
44,-
Kanały niskie S 200 K, z polimerbetonu, ze zintegrowaną
krawędzią z żeliwa szarego z rusztem z żeliwa sferoidalnego,
pokrytym specjalną powłoką (KTL); połączenia są przystosowane
do wypełnienia masą uszczelniającą ACO (SF)
Kanał niski S 200 K
100,0
26,0
13,0
57,0
15
08013
1246,-
Kanał niski S 200 K2)
100,0
26,0
13,0
60,0
6
10036
1390,-
Tarasowe
2,2
Wymiary korytka niskiego S 100 K, 1 m
Niskie
Ścianka czołowa
113,-
z wyżłobieniem dla pionowego odpływu [ 110, nie stosować przy wymaganej absolutnej szczelności.
2)
Korytko z odpływem pionowym [ 110 z PE-HD.
3)
Wymaga dopasowania na budowie.
Wymiary korytka niskiego S 200 K, 1 m
Kosz osadczy i szczelne przejście przez strop – str. 124
kanał niski S 100 K,
z osadzonym odpływem
kosz osadczy - V2A
numer kat. 16190
(pasuje do wszystkich
kanałów o szerokości
100 mm)
Ścianka czołowa S 100 K
Wymiary korytka z koszem osadczym
Przydomowe
01516
Okna i doświetlacze
1) Korytko
3,7
Prysznicowe
Ścianka czołowa
Elementy
dodatkowe
Ścianka czołowa S 200 K z polimerbetonu, z krawędzią
żeliwną, do zamknięcia początku i końca kanału 3)
121
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO GALA® G 100 kanały niskie
Szerokość w świetle [mm]
Główne elementy systemu
100
Kanały
Klasa obciążeń
Typowe zastosowania
C 250
I parkingi dla samochodów osobowych,
Materiał
I garaże wielopoziomowe (stropy) dla
Polimerbeton
samochodów osobowych,
Monolityczne
I magazyny,
Szczelinowe
Ralizacje
Rodzaj kanału
I pakownie,
Bezspadkowe – wys. 5,7 i 7,7 cm (korytko)
I myjnie,
Ruszty
I powierzchnie dachów, tarasów i balkonów.
Klasa obciążeń
C 250
Zalety systemu
Materiał
Doskonałe odprowadzanie wody z terenów
Stal ocynkowana, stal nierdzewna, żeliwo
płytkich i stropów.
Mocowanie rusztu
Mocowanie przy pomocy śrub, zależne od
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
wysokości budowlanej kanału
122
Szczelne przejście przez strop (patrz str. 124)
Wypełnienie bezpiecznej fugi (SF) masą
uszczelniającą systemu ACO
Bezpieczna fuga SF
ODWODNIENIA LINIOWE
ACO GALA® G 100 – odwodnienie liniowe, korytka niskie
Maksymalna klasa obciążenia C 250, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Korytko G100 z polimerbetonu, niskie, wysokość budowlana
6 i 8 cm, szerokość w świetle 10,0 cm
początek
koniec
Numer
Cena netto
cm
cm
cm
cm
kat.
zł/szt.
wysokość 6 cm
100,0
13,0
5,7
5,7
08299
116,-
wysokość 6 cm
100,0
13,0
5,7
5,7
16173*
116,-
wysokość 8 cm
100,0
13,0
7,7
7,7
10595
116,-
wysokość 8 cm
100,0
13,0
7,7
7,7
10593*
116,-
wys. 6 cm, z króccem [ 110 z PVC
100,0
13,0
5,7
5,7
08300
334,-
wys. 6 cm, z króccem [ 110 z PVC
100,0
13,0
5,7
5,7
16174*
334,-
wys. 8 cm, z króccem [ 110 z PVC
100,0
13,0
7,7
7,7
10596
334,-
wys. 8 cm, z króccem [ 110 z PVC
100,0
13,0
7,7
7,7
10594*
334,-
Typ
[ 110
Ścianka czołowa do zamknięcia początku i końca kanału
Wymiary korytka ACO GALA® kanał niski
100
h
130
Monolityczne
bud.
Szczelinowe
100
Wysokość bud.
bud.
Specjalistyczne
100
100
Długość Szerokość
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Szerokość w świetle 10,0 cm
Ścianka czołowa pełna
z krawędzią ze stali nierdzewnej
06338
61,-
00042
108,-
Tarasowe
do korytka 8 cm
Przekrój korytka ACO GALA® kanał niski
Ścianka czołowa z króćcem [ 50
do korytka 8 cm
* Korytko „SF”, z rowkiem dla położenia uszczelnienia i utworzenia szczelnego kanału.
Ścianki końcowe należy przykleić klejem ACO.
Ruszty: patrz str. 133
Niskie
49,-
Elementy
dodatkowe
47,-
06337
Przydomowe
08372
z krawędzią ze stali ocynkowanej
Okna i doświetlacze
bez krawędzi metalowej
do korytka 8 cm
Prysznicowe
do korytka 6 cm
123
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Akcesoria do kanałów niskich
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
ACO DRAIN® szczelne przejście przez strop [ 110,
stal nierdzewna, z kołnierzem dociskowym
do zamocowania izolacji wodoszczelnej
Typ
Szczelne przejście przez strop
Masa
Numer
Cena netto
kg/szt.
kat.
zł/szt.
5,0
01043
1057,-
Kosz osadczy ze stali nierdzewnej do kanałów niskich, z fabrycznie
wbudowanym odpływem Ø[ 110
Kosz osadczy
3,0
16190
Wymiary szczelnego przejścia ACO DRAIN®
[ 110. Dostępne wysokości 150, 250, 350,
450 mm (H) (nr kat. 01043)
173,-
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
kanał niski S 100 K,
z osadzonym odpływem
124
kosz osadczy - V2A
numer kat. 16190
(pasuje do wszystkich
kanałów o szerokości
100 mm)
Wymiary korytka z koszem osadczym
ACO Kliny
126
Przegląd systemu
Wersje
Materiał
Typowe zastosowania
Zalety systemu
Montaż
126
126
126
126
126
126
Karty katalogowe
ACO Kliny Typ A
ACO Kliny Typ B
127
127
Systemowy zestaw do uszczelniania ciągów kanałów
128
Standardowe
128
128
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Narzędzia i materiały
Dane zużycia
Specjalistyczne
Strona
Monolityczne
Opis produktu
Szczelinowe
Elementy dodatkowe
Firma ACO Elementy Budowlane zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedniego powiadamiania.
Standardowe
ACO KLINY
ACO Kliny
Wersje
Typ A o wysokości 2,5 cm,
Monolityczne
Specjalistyczne
Typ B o wysokości 3,5 cm.
Szczelinowe
Montaż
1. Uniesienie ramy włazu studzienki
Materiał
Polimerbeton
Typowe zastosowania
I instalacja nowych włazów studzienek i wpustów,
I remont zapadniętych włazów studzienek
i wpustów.
Zalety systemu
I Wypełniają przestrzeń pod podniesionym
włazem o wysokości od 2,5 do 5,5 cm
utrzymując go na żądanym poziomie. Rama
2. Zakładanie ACO KLINÓW
Pomiędzy nadbudowę studzienki a ramę włazu
należy wsunąć ACO KLINY.
włazu podpierana jest przez ACO KLINY
stabilność i trwałość układu.
I Mogą być montowane praktycznie w każdych
warunkach atmosferycznych.
I Przeprowadzenie remontu studzienek
3. Dopasowanie ACO KLINÓW
z zastosowaniem ACO KLINÓW jest
ACO KLINY należy tak przemieścić względem
rozwiązaniem oszczędnym i nie pociąga za
siebie, aby podwyższyć właz studzienki
sobą nieprzewidzianych kosztów.
do żądanego poziomu (możliwość podwyższenia
w granicach od 2,5 do 5,5 cm, z dokładnością
Niskie
Tarasowe
równomiernie na całym obwodzie. Zapewnia to
do milimetra).
4. Wypełnienie
Pozostałe przestrzenie pomiędzy ACO KLINAMI
Elementy
dodatkowe
należy wypełnić zaprawą. Do tego celu można
stosować zaprawę z żywicy syntetycznej,
zaprawę cementową, zaprawę z szybkowiążącego
cementu lub zaprawę półsuchą.
studzienka jest już przejezdna.
W zależności od wybranego materiału okres ten
Typ A
Prysznicowe
126
wynosi:
I Żywica syntetyczna – po około 2 godzinach
I Cement szybkowiążący – po ok 6 godzinach
I Cement po 2-5 dniach
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Po związaniu materiału wypełnienia remontowana
Typ B
ACO KLINY
ACO KLINY do osadzania i wysokościowego dopasowania przykryć
studzienek ulicznych
ACO KLINY Typ A
Przedział
Wysokość
wysokości
bud.
Masa
jednostk.
cm
cm
kg/szt.
szt.
0,7
16
2,5 do 3,5
2,5
Opak
Masa
Opak.
kg/opak. szt./paleta
11,2
512
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
03097
4,-
Zużycie dla 1 ramy studzienki o średnicy d= 625 mm: 16 sztuk
ACO KLIN Typ A – dla podwyższania włazu
w granicach 2,5 do 3,5 cm
Monolityczne
Specjalistyczne
dotyczy studzienek wykonywanych zgodnie z PN-EN 124
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
512
03098
8,-
ACO KLIN Typ B – dla podwyższania włazu
Niskie
w granicach 4,5 do 5,5 cm
Tarasowe
8,0
Połączenie ACO KLIN Typ A i ACO KLIN Typ B
dla podwyższania włazu w granicach
3,5 do 4,5 cm.
Elementy
dodatkowe
8
Przydomowe
1,0
Okna i doświetlacze
3,5
Zużycie dla 1 ramy studzienki o średnicy d= 625 mm: 16 sztuk
Prysznicowe
4,5 do 5,5
Szczelinowe
ACO KLINY Typ B
127
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA LINIOWE
Systemowy zestaw do uszczelniania ciągów kanałów
Narzędzia i materiały do wykonywania trwale elastycznej,
bezpiecznej fugi ACO DRAIN ® (SF)
Typ
Masa
Numer
Cena netto
kg/szt.
kat.
zł/szt.
148,-
MASTERFLEX 700 FR GG
masa uszczelniająca, opak. 450 ml
1,0
00197
MASTERFLEX 700 N
wytrawiacz, opak. 1,0 l
1,0
00198
171,-
Zestaw roboczy,
(pistolet przemysłowy/stojak/
3,5
01376
1003,-
3-częściowy
mieszadło)
i wytrawiacz system A
Wysokość budowlana
typ
Wysokość budowlana
kanału [cm]
Zużycie [ml]
6
11,2
8
12,8
Kanały niskie
Tarasowe
Zestaw roboczy oraz masa uszczelniająca
Dane zużycia (wydajność) masy uszczelniającej:
System
Niskie
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
ACO DRAIN® Mulitline
ACO DRAIN® S
System
typ
kanału [cm]
Zużycie [ml]
Kanały specjalistyczne
V100
ACO DRAIN S
S100K
S150K
0.0
16,5
28
20.0
26,5
44
10
16
V 150
12
22,8
V 200
12
28
V 300
12
36
S 100 K
10
22,4
S300K
0.0
40
S 200 K
13
35,2
S400
0.0
47
125
S500
0.0
56
155
0.0
32.5
60
0.0
33
180
20.0
53
270
0.0
59.5
342
10
5.5
S200K
0.0
22
40
20.0
32
56
0.0
29
52,8
20.0
39
68,8
78,4
Kanały standardowe
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
ACO DRAIN® Mulitline
128
V 100
V150
V200
V300
0.0
15
20
Kanały monolityczne
20.0
25
36
ACO DRAIN® MonoblockRD200
0.0
21
32,8
20.0
31
48,8
0.0
26.5
43,2
20.0
36.5
59,2
RD200V
RD300
0.0
38.5
61,6
Odwodnienia przydomowe
20.0
48.5
77,6
ACO SELF® Euroline
V400
0.0
48
100
V500
0.0
59
121
Fabryczne wklejanie ścianek czołowych
do skrzynek odpływowych
wklejanie szer. 100/150 (łącznie z masą poliestrową)
06194
167,-
wklejanie szer. 200/300 (łącznie z masą poliestrową)
06195
198,-
02163
125,-
Klej poliestrowy
Klej poliestrowy do klejenia elementów polimerbetonowych
0,5
ACO SELF® Euroline
134
Przegląd systemu
134
Karty katalogowe
136
ACO SELF® Mini
137
Przegląd systemu
137
Karty katalogowe
137
ACO Hexaline
138
Przegląd systemu
138
Karty katalogowe
139
Wpusty podwórzowe ACO GALA®
140
Przegląd systemu
140
Karty katalogowe
141
Wpusty podwórzowe ACO SELF®
142
Przegląd systemu
142
Karty katalogowe
143
ACO Vario® – system wycieraczek do obuwia
144
Przegląd systemu
144
Karty katalogowe
145
Standardowe
Specjalistyczne
131
Monolityczne
Karty katalogowe
Szczelinowe
130
Tarasowe
Przegląd systemu
Niskie
130
Prysznicowe
ACO GALA® G 100
Elementy
dodatkowe
Strona
Przydomowe
Opis produktu
Okna i doświetlacze
Odwodnienia przydomowe
Firma ACO Elementy Budowlane zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedniego powiadamiania.
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
ACO GALA® G 100
Szerokość w świetle [mm]
Typowe zastosowania
100
I obszary przydomowe,
I drogi dla rowerów i chodniki,
I miejsca ruchu pieszego,
Główne elementy systemu
I tereny rekreacyjne,
Kanały
I dziedzińce szkolne,
Klasa obciążeń
I parkingi dla samochodów osobowych,
I perony,
C 250
I rejony ścieków przykrawężnikowych ulic,
Materiał
I odwodnienia wzdłuż krawędzi jezdni,
Polimerbeton
I pakownie,
Rodzaj kanału
I myjnie.
Spadkowe i bezspadkowe
Szczelinowe
Ruszty
Zalety systemu
Klasa obciążeń
Mały ciężar i łatwy montaż, pełna
C 250
mrozoodporność, samooczyszczanie, różne typy
Materiał
korytek umożliwiających budowę kanałów ze
Stal ocynkowana, stal nierdzewna, żeliwo
spadkiem dna, lustra wody i kaskadowych. Wiele
typów połączeń, także „T”.
Kanał ACO GALA® G 100 o długości 1 m
Skrzynka odpływowa – wersja niska (EK 37)
Skrzynka odpływowa – wersja wysoka (EK 58)
Mocowanie rusztu
Tarasowe
Różne rodzaje rusztów systemu ACO GALA® G 100
I magazyny,
Mocowanie przy pomocy śrub
Skrzynki odpływowe
Klasa obciążeń
C 250
Niskie
Materiał
Polimerbeton
Wersja
3–5 mm
Klasa A 15 – B 125
Klasa C 250
Kostka drogowa
P odbudowa pod kostkę
Y
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
130
Realizacje
Zabudowa w bruku (klasa obciążeń A 15 – B 125 / C 250)
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Wersja niska (EK 37) oraz wersja wysoka (EK 58)
Y
Z
Możliwa przerwa robocza
Warstwa nośna
Z
Fundament kanału
X
X
W arstwa zabezpieczona
przed zamarzaniem
Klasa obciążenia
Fundament z betonu (minimum klasy)
Wymiary
zgodne z PN-EN 1433:2005
PN-EN 1433 206-1
[cm]
A 15
B15
PN-B-03264:1999
B 125
C 250
B15
B15
C 20/25
C 12/15
C 12/15
X
≥ 10
≥ 10
≥ 15
Y
≥5
≥5
≥5
Z
≥ 10
≥ 10
≥ 15
D 400
E 600
F 900
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
ACO GALA® G 100 – odwodnienie liniowe,
z mocowaniem śrubowym rusztów
Szerokość w świetle 10,0 cm
Korytko ACO GALA® G 100 z polimerbetonu
Wysokość bud.
cm
cm
100,0
13,0
15,0
15,0
1/3
Rodzaj
Masa
spadku4) kg/szt.
12,1
Opak.
Numer Cena netto
szt./paleta
kat.
zł/szt.
24
06000
116,-
50,0
13,0
15,0
15,0
1/3
7,0
24
06049
89,-
1
100,0
13,0
15,0
15,5
2
12,2
24
06001
116,-
2
100,0
13,0
15,5
16,0
2
12,5
24
06002
116,-
3
100,0
13,0
16,0
16,5
2
12,7
24
06003
116,-
4
100,0
13,0
16,5
17,0
2
13,0
24
06004
116,-
5 1)
100,0
13,0
17,0
17,5
2
13,3
24
06005
116,-
5.0 1)
100,0
13,0
17,5
17,5
1/3
13,8
24
06050
116,-
5.1 1) 2)
50,0
13,0
17,5
17,5
1/3
7,2
24
06047
89,-
6
100,0
13,0
17,5
18,0
2
13,9
24
06006
116,-
7
100,0
13,0
18,0
18,5
2
14,1
24
06007
116,-
8
100,0
13,0
18,5
19,0
2
14,5
24
06008
116,-
9
100,0
13,0
19,0
19,5
2
14,9
24
06009
116,-
10 1)
100,0
13,0
19,5
20,0
2
15,2
24
06010
116,-
10.0 1)
100,0
13,0
20,0
20,0
1/3
15,4
24
06100
116,-
10.1 1) 2)
50,0
13,0
20,0
20,0
1/3
8,0
24
06048
89,-
11
100,0
13,0
20,0
20,5
2
15,5
24
06011
116,-
12
100,0
13,0
20,5
21,0
2
15,7
24
06012
116,-
13
100,0
13,0
21,0
21,5
2
16,0
24
06013
116,-
14
100,0
13,0
21,5
22,0
2
16,3
24
06014
116,-
15
100,0
13,0
22,0
22,5
2
16,8
24
06015
116,-
16
100,0
13,0
22,5
23,0
2
17,1
24
06016
116,-
17
100,0
13,0
23,0
23,5
2
17,5
24
06017
116,-
18
100,0
13,0
23,5
24,0
2
17,9
24
06018
116,-
19
100,0
13,0
24,0
24,5
2
18,2
24
06019
116,-
20 1)
100,0
13,0
24,5
25,0
2
18,5
24
06020
116,-
20.0 1)
100,0
13,0
25,0
25,0
1/3
18,5
24
06021
116,-
20.1 1) 2)
50,0
13,0
25,0
25,0
1/3
9,5
24
06022
89,-
Korytko ACO GALA® G 100 z polimerbetonu
Szczelinowe
cm
Wymiary korytka ACO GALA® G 100
Tarasowe
koniec
cm
Niskie
0.1
1) 2)
początek
Korytko ACO GALA® G 100 0,5 m do połączeń
kątowych, T- i skrzyżowań
Elementy
dodatkowe
1)
bud.
EK 37 3)
50,0
13,0
37,5
37,5
16,0
12
06336
309,-
EK 58
50,0
13,0
58,5
58,5
24,6
12
06335
366,-
1) Korytka
Przydomowe
Skrzynka odpływowa ACO GALA® G 100 z polimerbetonu,
z koszem osadczym z PP
Skrzynka odpływowa G 100/EK 58, wysoka,
z przodu podłączenie [ 110
z uformowanym w dnie wyżłobieniem do wybicia i podłączenia króćca pionowego [ 110
oraz nadające się do połączenia ze skrzynką odpływową.
2) Korytka
3) Dla
z bocznymi wyżłobieniami do wybicia i wykonania połączeń kątowych, T- i skrzyżowań.
korytek o wysokości 15, 17,5 i 20 cm.
4) Definicja
rodzajów spadku – patrz str. 4.
Skrzynka odpływowa G 100/EK 37, niska,
z przodu podłączenie [ 110
Okna i doświetlacze
0.0
Szerokość
bud.
Prysznicowe
Typ
Długość
Monolityczne
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia koryta C 250, rusztu A 15 – C 250 zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
131
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
ACO GALA® G 100 – odwodnienie liniowe,
z mocowaniem śrubowym rusztów
Szerokość w świetle 10,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia koryta C 250, rusztu A 15 – C 250 zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Akcesoria do odwodnienia liniowego
Typ
Monolityczne
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Element kaskadowy przy układaniu kanału
Masa
Numer
Cena netto
kg/szt.
kat.
zł/szt.
0,5
02604
98,-
1,4
06340
50,-
ze spadkiem kaskadowym
Ścianka czołowa z polimerbetonu,
Element kaskadowy dla korytek G 100
Tarasowe
Szczelinowe
z krawędzią ze stali ocynkowanej,
do zamknięcia początku i końca kanału
Ścianka czołowa z polimerbetonu
do zamknięcia końca kanału,
z króćcem [ 110 z PVC
dla nr 06000; 06049
0,7
06241
63,-
dla nr 06050; 06047; 06005
0,8
06242
63,-
dla nr 06100; 06048; 06010
0,9
06243
63,-
dla nr 06020; 06021; 06022
1,1
06244
63,-
Króciec [ 110 z PVC
0,2
00056
10,-
Zasyfonowanie [ 110 z PVC
0,5
02640
102,-
0,2
01684
40,-
0,2
00329
40,-
Ścianka czołowa z krawędzią ze stali ocynkowanej
Niskie
dla EK 58
Zasyfonowanie [ 110 z PP
dla EK 37
Zasyfonowanie [ 110 z PP
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
dla króćca pionowego
132
Ścianka czołowa z krawędzią ze stali
ocynkowanej i króćcem [ 110 z PVC
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
ACO GALA® G 100 – odwodnienie liniowe,
z mocowaniem śrubowym rusztów
Maksymalna klasa obciążenia koryta C 250, rusztu A 15 – C 250 zgodnie z normą PN-EN 1433:2005
Ruszty dla korytek i skrzynki odpływowej G 100,
klasa obciążenia A 15
Ruszt w poprzeczne mostki kl. A 15
bud.
wlotu
Masa
Numer
netto
ze stali ocynkowanej, numer kat. 06303
cm
cm
cm2/mb
kg/szt.
kat.
zł/szt.
Ruszt ze stali ocynkowanej
100,0
13,0
280
2,2
06303
40,-
w poprzeczne mostki
50,0
13,0
280
1,1
06304
28,-
0,2
06309
11,-
2,3
06318
257,-
1,3
06319
162,-
0,2
02855
8,-
02747
32,-
Mocowanie
Ruszt ze stali nierdzewnej
100,0
13,0
280
w poprzeczne mostki
50,0
13,0
280
Mocowanie (śruba)
Poprzeczka
Ruszt w poprzeczne mostki kl. A 15
ze stali nierdzewnej, numer kat. 06318
Szczelinowe
Typ
Monolityczne
Cena
bud.
Długość Szerokość Powierz.
Specjalistyczne
Szerokość w świetle 10,0 cm
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Ruszt ze stali ocynkowanej
100,0
12,7
687
3,3
06305
kratowy, oczka 30 x 201)
50,0
12,7
687
1,7
06306
97,-
Ruszt kratowy kl. B 125
0,2
06308
15,-
ze stali ocynkowanej, numer kat. 06305
Mocowanie
114,-
Tarasowe
Ruszty dla korytek i skrzynki odpływowej G 100,
klasa obciążenia B 125
493
0,4
5,-
Śruba długa (standard)
02042
1,-
Śruba krótka
08373
1,-
Ruszt w poprzeczne mostki kl. C 250
z żeliwa, numer kat. 06314
Elementy
dodatkowe
66,-
00751
Nie stosować do korytek G 100, h = 6,0 cm
12,7
Przydomowe
50,0
Okna i doświetlacze
1)
06314
Poprzeczka
Prysznicowe
Ruszt z żeliwa w poprzeczne mostki
Niskie
Ruszty dla korytek i skrzynki odpływowej G 100,
klasa obciążenia C 250
133
Standardowe
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
ACO SELF® Euroline
Szerokość w świetle [mm]
Typowe zastosowania
100
I obszary przydomowe,
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
I drogi dla rowerów i chodniki,
Główne elementy systemu
I miejsca ruchu pieszego,
I dziedzińce szkolne.
Kanały
Klasa obciążeń
Zalety systemu
Przejezdne dla samochodów osobowych
To najnowszy system kanałów z nowym
Materiał
przekrojem V, przejezdny dla samochodów
osobowych, do stosowania w budownictwie
Polimerbeton
indywidualnym szczególnie tam, gdzie konieczne
Rodzaj kanału
jest bezpieczne zebranie i kontrolowanie
Bezspadkowe
odprowadzanej wody opadowej, a więc: wjazdy
Ruszty
do garaży i na posesje oraz wejścia do budynków
Materiał
mocowania sprawiają, że jest ono trwalsze
Stal ocynkowana, stal nierdzewna, żeliwo
i łatwiejsze w konserwacji. Przyłączenie do
Mocowanie rusztu
kanalizacji poprzez korytko z otworem
Przekrój kanału ACO SELF® Euroline
i tarasy. Udoskonalone korytko i nowe systemy
Na zatrzaski (bezśrubowo)
odpływowym i zamontowanym króćcem [ 110,
opcjonalnie z zasyfonowaniem.
Tarasowe
Skrzynki odpływowe
Klasa obciążeń
Przejezdne dla samochodów osobowych
Materiał
Skrzynka odpływowa z polimerbetonu
Niskie
z koszem osadczym z tworzywa sztucznego
Mocowanie na zatrzaski
Ruszty do kanału ACO SELF® Euroline
Elementy
dodatkowe
3
5
2
Przydomowe
6
4
1
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
1 Skrzynka odpływowa
134
2 Ruszt 0,5 m
3 Ruszt 1 m
4 Kanał 1 m
5 Ścianka czołowa
6 Ścianka czołowa z króćcem
7
7 Korytko z króćcem pionowym
Elementy systemu ACO SELF® Euroline – standardowe podłączenie do kanalizacji
Wariantowe podłączenie do kanalizacji
ACO SELF® Euroline
Zabudowa w kostce brukowej (klasa obciążeń A 15 – B 125)
Klasa B 125
Specjalistyczne
Klasa A 15
Realizacje
Standardowe
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
Kostka drogowa
Podsypka cementowa
Fundament z betonu (minimum klasy)
Wymiary
zgodne z PN-EN 1433:2005
PN-EN 1433 206-1
[cm]
A 15
B 125
B15
PN-B-03264:1999
C 250
D 400
E 600
F 900
B15
C 12/15
C 12/15
X
≥ 10
≥ 10
Y
≥0
≥5
Z
≥ 10
≥ 10
Szczelinowe
Klasa obciążenia
Monolityczne
Warstwa nośna
UWAGA:
1. Układanie kostki należy zawsze rozpoczynać od ścianki kanału.
Tarasowe
2. Kostkę należy układać tak, aby poziom nawierzchni znajdował się
3 do 5 mm wyżej niż poziom rusztu kanału.
Elementy
dodatkowe
Niskie
Montaż
2. Położyć ławę fundamentową z betonu
C 12/C 15 o szerokości ok. 30 cm i
obciążeń.
wysokości ok. 10 cm. Uwaga na przyłącze!
3. Układać korytka zaczynając od odpływu.
4. W razie potrzeby przygotować podpory.
5. Ułożyć nawierzchnię. W przypadku kostki
6. Przed najazdem odczekać podany przez
Gdy spadek jest większy niż 8% zalecamy
zalecamy ułożenie jej pierwszych rzędów
producenta czas wiązania betonu. Po jego
zastosowanie belki odciążającej.
na zaprawie murarskiej.
upływie odwodnienie ACO SELF® Euroline
jest przejezdne dla samochodów osobowych.
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
przyłączenia do kanalizacji oraz klasę
Przydomowe
1. Wyznaczyć przebieg kanału, punkt
135
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ACO SELF® Euroline odwodnienie liniowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Kanały odwodnieniowe w kształcie V, z bezśrubowo
mocowanym rusztem ze stali ocynkowanej
Szer.
Dł.
w świetle bud.
Typ
Szer.
Wys.
bud.
bud.
Masa
Cena
cm
cm
kg/szt. szt./paleta
Opak.
Numer
netto
kat.
zł/szt.
92,-
cm
cm
kanał 1,0 m
10,0
100,0
11,8
9,7
8,3
60
38700
kanał 0,5 m
10,0
50,0
11,8
9,7
4,3
60
38702
66,-
kanał 1,0 m z krócem [ 100.
10,0
100,0
11,8
9,7
8,5
12
38701
126,-
1.
2.
Kanały odwodnieniowe w kształcie V, z bezśrubowo
mocowanym rusztem z źeliwa
kanał 1,0 m
10,0
100,0
11,8
10,0
11,8
60
38705
210,-
kanał 0,5 m
10,0
50,0
11,8
10,0
6,0
60
38707
128,-
kanał 1,0 m z krócem [ 100
10,0
100,0
11,8
10,0
11,6
12
38706
264,-
ACO SELF® Euroline kanał 1 m i 0,5 m
Kanały odwodnieniowe w kształcie V, z bezśrubowo
mocowanym rusztem ze stali nierdzewnej
kanał 1,0 m.
10,0
100,0
11,8
9,9
kanał 0,5 m
kanał 1,0 m z krócem [ 100
10,0
50,0
11,8
10,0
100,0
11,8
z polimerbetonu z nakładanym rusztem
10,0
60
38710 na zapytanie
9,9
5,1
60
38712 na zapytanie
9,9
10,0
12
38711 na zapytanie
1. ze stali ocynkowanej, 2. z żeliwa,
3. ze stali nierdzewnej
Niskie
Tarasowe
3.
Elementy
dodatkowe
Skrzynka odpływowa w kształcie V, z koszem osadczym,
z mocowanym bezśrubowo rusztem
EK 30, kosz z uchwytem,
ruszt ze stali ocynk.
10,0
50,0
11,8
30,3
11,3
12
38703
222,-
10,0
50,0
11,8
30,7
13,0
12
38708
286,-
10,0
50,0
11,8
30,3
12,0
12
38713 na zapytanie
ACO SELF® Euroline kanał z króćcem [ 110
EK 30, kosz z uchwytem,
ruszt z żeliwa
Przydomowe
1 Ścianka czołowa pełna
2 Ścianka czołowa z króćcem
3 Dwuczęściowe zasyfonowanie pionowe
4 Zasyfonowanie [ 110 poziome
11,8
0,4
50
38504
16,-
11,8
0,55
7
38505
34,-
8,7
0,1
25
01666
20,-
10,0
0,2
12
01684
40,-
5 Króciec [ 110
6 Hak do zdejmowania rusztów
10,0
0,2
20
00056
10,-
5
01290
50,-
Prysznicowe
ruszt ze stali nierdz.
Okna i doświetlacze
EK 30, kosz z uchwytem,
Akcesoria
Skrzynka odpływowa ACO SELF® Euroline
2
5
3
1
6
Akcesoria
136
4
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
Szerokość w świetle [mm]
Typowe zastosowania
100
I obszary przydomowe,
Standardowe
ACO SELF® Mini
Specjalistyczne
I patia,
I miejsca ruchu pieszego.
Główne elementy systemu
Kanały
Zalety systemu
Klasa obciążeń
System o specjalnej wysokości budowlanej.
Przejezdne dla samochodów osobowych
Monolityczne
Prosty w doborze – w skład systemu wchodzą
Materiał
jedynie cztery elementy, za pomocą których
Polimerbeton
można tworzyć ciągi kanałów.
Rodzaj kanału
Łatwy w montażu – zewnętrzne ścianki korytek
Bezspadkowe
ACO SELF® Mini posiadają żebra kotwiące, które
Przekrój kanału ACO SELF® Mini
zabezpieczają przed przesunięciem podczas
Ruszty
Szczelinowe
wbudowania i gwarantują stabilność. Żebra
zwiększają też odporność na obciążenia.
Materiał
Szybki odpływ do kanalizacji za pomocą skrzynki
Stal ocynkowana
odpływowej lub bezpośredniego połączenia
Mocowanie rusztu
z kanałem. Do tego celu służy kanał 0,5 m, który
Na zatrzaski (bezśrubowo)
posiada wyżłobienia umożliwiające proste
Skrzynki odpływowe
i bezpieczne wybicie otworu odpływowego w dnie
Tarasowe
kanału do połączenia z kanalizacją.
Materiał
Skrzynka odpływowa z polimerbetonu
z koszem osadczym z tworzywa sztucznego
Niskie
Kanał ACO SELF® Mini
ACO SELF Mini® – system odwodnienia liniowego
dla obszarów wokół domu
Cena
w świetle
bud.
bud.
bud.
cm
cm
cm
cm
Korytko z rusztem 1,0 m
10,0
100,0
13,0
7,5
6,8
60
37280
76,-
Korytko z rusztem 0,5 m1)
10,0
50,0
13,0
7,5
4,1
60
37281
60,-
Numer
kg/szt. szt./paleta kat.
netto
zł/szt.
Skrzynka odpływowa z polimerbetonu, z zamknięciem
zatrzaskowym i rusztem przykrywającym ze stali
ocynkowanej, z koszem osadczym. Średnica odpływu [110
Skrzynka odpływowa
10,0
50,0
13,0
25,0
11,0
12
37282 236,-
Skrzynka odpływowa ACO SELF® Mini
4
1
Akcesoria
1 Ścianka czołowa pełna
2 Zasyfonowanie pionowe
1)
Przydomowe
Opak.
2
10,0
0,3
37283
14,-
0,12
00329
40,-
3 Zasyfonowanie poziome [ 110
4 Króciec [ 110
0,2
01684
40,-
0,2
00056
10,-
5 Hak do zdejmowania rusztów
0,15
01290
50,-
8,7
12,0
3
5
Akcesoria systemu ACO SELF® Mini
Okna i doświetlacze
Typ
Masa
Prysznicowe
Szerokość Długość Szerokość Wysokość
Elementy
dodatkowe
Korytko z polimerbetonu, z zamknięciem zatrzaskowym
i z rusztem przykrywającym ze stali ocynkowanej
Korytko z wyżłobieniem do wybicia w dnie
137
Standardowe
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
ACO Hexaline
Szerokość w świetle [mm]
Typowe zastosowania
100
I obszary przydomowe,
Monolityczne
Specjalistyczne
I patia,
Główne elementy systemu
Kanały
Zalety systemu
Klasa obciążeń
Kolejna nowość w ACO. Niewielki ciężar
Przejezdne dla samochodów osobowych
ułatwiający transport i montaż, co pozwala
Materiał
zaoszczędzić czas, wysiłek i koszty. Szybki
Tworzywo sztuczne – polipropylen (PP)
przepływ wody, wysoka zdolność do
samooczyszczania. Mocna, samonośna
Rodzaj kanału
konstrukcja. Doskonała proporcja wytrzymałości
Bezspadkowe
do wagi. Osiem możliwości połączeń kanału
z kanalizacją. Gładka powierzchnia wewnętrzna.
Ruszty
Odporność na mróz, korozję i promienie UV.
Materiał
Materiały przyjazne dla środowiska. Łatwość
Polipropylen (PP)
cięcia kanału i rusztu za pomocą ręcznej piły.
Przykład zabudowy kanału ACO Hexaline
Przystępna cena.
Tarasowe
Szczelinowe
I miejsca ruchu pieszego.
4
Niskie
3
1
5
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
2
1 Skracanie kanału
2 Ruszt
3 Ruszt 1 m
8
4 Ścianka czołowa
7
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
5 Korytko Hexaline
138
6
6 Kanał Hexaline z rusztem
7 Odpływ
8 Narożnik
9 Sitko
Elementy systemu ACO Hexaline
9
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
Standardowe
ACO Hexaline – systemy odwodnienia liniowego z PP w kolorze czarnym
Specjalistyczne
Przejezdne dla samochodów osobowych
Korytko z rusztem z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
Szerokość Długość Szerokość Wysokość
cm
10,0
100,0
12,5
7,8
Masa
Opak.
Numer Cena netto
kg/szt. szt./paleta kat.
1,5
72
19210
zł/szt.
67,-
Akcesoria
12,5
12,5
7,8
0,18
10
19280
58,-
0,16
60
19287
38,-
Szczelinowe
10,0
Tarasowe
Zestaw akcesoriów
ACO Hexaline korytko z rusztem
z tworzywa sztucznego
ACO Hexaline narożnik
1
Niskie
Narożnik
Monolityczne
bud.
cm
2
3
Elementy
dodatkowe
bud.
cm
ACO Hexaline zestaw akcesoriów:
1 Ścianki czołowe – 2 szt.,
2 Sitko,
3 Odpływ
Przydomowe
bud.
cm
Okna i doświetlacze
Kanał 1,0 m
w świetle
Prysznicowe
Typ
139
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
Wpusty podwórzowe ACO GALA®
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Wpusty
I obszary przydomowe
Klasa obciążeń
B 125
Zalety systemu
Materiał
Mrozoodporność oraz odporność na
Polimerbeton
oddziaływanie solanki i benzyny. Mały ciężar
elementów i łatwość wbudowania. Wpust
Monolityczne
Krawędzie
podwórzowy ACO GALA® można zestawić
Żeliwne
wykorzystując odpowiednio dobrane elementy
Ruszty
składowe. Część dolna ze znormalizowanym
zasyfonowaniem i otworem odpływowym
Klasa obciążeń
Wpust podwórzowy ACO GALA®
[ 110 mm z pierścieniem NBR-O umożliwiającym
B 125
szczelne podłączenie do kanalizacji deszczowej.
Szczelinowe
Materiał
Żeliwne oraz wykonane ze stali ocynkowanej
Mocowanie rusztu
1
7
Pointlock® – opatentowany system bezśrubowego
2
mocowania rusztów
Tarasowe
3
1 Ruszt żeliwny
4
2 Rama żeliwna
Nadstawka wpustu ACO GALA®
Niskie
3 Element wyrównawczy
4 Nadstawka
5
Realizacje
5 Wpust podwórzowy
6 Pierścień NBR-0
7 Ruszt kratowy
8 Króciec rurowy
8
Elementy
dodatkowe
6
Elementy wpustu ACO GALA®
Przydomowe
Zabudowa w bruku/asfalcie (klasa obciążeń A 15 – B 125)
Podbudowa
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
140
Asfalt
Nawierzchnia
Butumiczna warstwa nośna
Warstwa nośna
3–5 mm
z tłucznia/żwiru
Warstwa filtracyjna / grunt rodzimy
Klasa obciążenia
zgodne z PN EN 124
A 15
B 125
Fundament z betonu (minimum klasy)
zgodne z DIN 1045-2
B 15
B 15
zgodne z DIN EN 206-1
C 12/15
C 12/15
Wymiary
[cm]
≥ 10
≥ 10
x/y/z
C 250
D 400
E 600
F 900
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
Wpusty podwórzowe ACO GALA®
z bezśrubowym zamknięciem Pointlock®,
z uszczelką wargowo-labirytową do szczelnego
połączenia z kanalizacją
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Specjalistyczne
Maksymalna klasa obciążenia B 125, zgodnie z normą PN-EN 124
Wpust podwórzowy ACO GALA® z ramą żeliwną
i rusztem przykrywającym z żeliwa lub stali ocynkowanej,
zasyfonowaniem i koszem osadczym
bud.
bud.
bud.
Typ
cm
cm
cm
Masa
Wpust podwórzowy
30,0
30,0
44,0
30,6
30,0
30,0
44,0
27,3
Opak.
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
12
10500
552,-
12
10501
672,-
kg/szt. szt./paleta
Wpust podwórzowy z polimerbetonu, z ramą
rusztem żeliwnym
Wpust podwórzowy
i rusztem żeliwnym, koszem osadczym z PP,
Monolityczne
Długość Szerokość Wysokość
z uszczelką wargowo-labiryntową do króćców
[ 110 i wyjmowanym zasyfonowaniem
Szczelinowe
rusztem kratowym
ze stali ocynkowanej
(oczka 30x15)
Nadstawka
28,5
28,5
25,0
9,5
24
02716
Tarasowe
Nadstawka do zwiększania wysokości budowlanej wpustu
140,-
Element wyrównawczy do dopasowania wysokości
budowlanej do nawierzchni
Wpust podwórzowy z polimerbetonu, z ramą
28,5
28,5
6,0
5,0
30
02717
73,-
ocynkowanej, koszem osadczym z PP,
z uszczelką wargowo-labiryntową
Niskie
żeliwną i rusztem kratowym ze stali
Element wyrównawczy
do króćców [ 110 i wyjmowanym
Akcesoria
zasyfonowaniem
do zamontowania w otworze odpływowym
0,15
00056
10,-
Klej poliestrowy
0,5
02163
125,,-
0,25
01290
50,-
Elementy
dodatkowe
Króciec [ 110
wpustu podwórzowego, z uformowanym
wyżłobieniem [ 110, dla dodatkowego
połączenia
Element wyrównawczy do dopasowania
Okna i doświetlacze
Nadstawka z polimerbetonu do podwyższenia
Prysznicowe
Hak do zdejmowania rusztów
Przydomowe
Hak do zdejmowania rusztów
wysokości budowlanej do nawierzchni
141
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
Wpusty podwórzowe ACO SELF®
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Wpust
I obszary przydomowe – wejścia do domów,
Klasa obciążeń
I garaże,
Przystosowany do ruchu pieszego
I tarasy.
Materiał
Polimerbeton
Zalety systemu
Ruszty
Kosz osadczy ułatwiający usuwanie
Klasa obciążeń
zanieczyszczeń, wysoka wydajność hydrauliczna,
Przejezdny dla samochodów osobowych (ruszt
żeliwny i ocynkowany kratowy) lub przystosowany
do ruchu pieszego (ruszt w mostki poprzeczne
ocynkowany)
Szczelinowe
I wjazdy,
nadstawka z uformowanym wyżłobieniem [ 110
mm do podłączenia spustu dachowego,
indywidualny dobór rusztów przykrywających,
wyjmowane zasyfonowanie, łatwy montaż i
Wpust podwórzowy ACO SELF®
odporność na ruch samochodów osobowych.
Materiał
Stali ocynkowana, stal nierdzewna, żeliwo
1
2
Tarasowe
1 Ruszt ze stali ocynkowanej
2 lub żeliwny
3 Nadstawka do podłączenia
3
4
spustu dachowego
4 Wyżłobienie [ 100 do podłączenia
5
rury spustowej
Niskie
5 Kosz osadczy
6 Wpust podwórzowy
6
7 Króciec rurowy
Nadstawka wpustu ACO SELF®
Elementy
dodatkowe
7
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy wpustu ACO SELF®
Prysznicowe
Wpust podwórzowy z polimerbetonu, do podłączenia
142
spustu dachowego, z nakładanym rusztem
przykrywającym z żeliwa, z koszem osadczym z PP,
z uformowanym wyżłobieniem do podłączenia
Pełna szczelność systemu
króćca [ 110 i wyjmowanym zasyfonowaniem
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
Wpusty podwórzowe ACO SELF®
Specjalistyczne
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Wpust podwórzowy z rusztem ze stali ocynkowanej,
z zasyfonowaniem, z koszem osadczym z tworzywa
sztucznego, przystosowany do ruchu pieszego
Typ
Wpust podwórzowy
bud.
bud.
bud.
Masa
Numer
Cena netto
cm
cm
cm
kg/szt.
kat.
zł/szt.
25,0
25,0
36,0
14,0
01581
281,-
Monolityczne
Długość Szerokość Wysokość
Wpust podwórzowy z polimerbetonu, z rusztem
25,0
25,0
20,0
5,7
02102
odpływem [ 110 i wyjmowanym zasyfonowaniem
125,-
Tarasowe
Nadstawka
ze stali ocynkowanej, koszem osadczym z PP,
Wpust podwórzowy z rusztem z żeliwa, z zasyfonowaniem,
z koszem osadczym z tworzywa sztucznego, przejezdny dla
samochodów osobowych
Wpust podwórzowy
25,0
25,0
36,0
14,0
01552
394,-
Szczelinowe
Nadstawka 1) do zwiększania wysokości budowlanej wpustu,
przystosowana do podłączenia spustu dachowego
Nadstawka z polimerbetonu do podwyższenia
wyżłobieniem [ 110 do podłączenia
wpustu dachowego
Elementy
dodatkowe
Wpust podwórzowy ACO SELF® z nakładaną ochroną krawędzi
ze stali ocynkowanej i rusztem, z zasyfonowaniem,
z koszem osadczym z tworzywa sztucznego
Wpust podwórzowy,
z rusztem 23,5 x 23,5 mm
25,5
25,5
35,5
15,5
36889
369,-
25,5
25,5
35,5
17,0
36890
435,-
Niskie
wpustu podwórzowego, z uformowanym
ze stali ocynkowanej
Wpust podwórzowy,
2
Wpust podwórzowy ACO SELF® z nakładaną ochroną krawędzi
ze stali nierdzewnej i rusztem prętowym ze stali nierdzewnej,
z zasyfonowaniem, z koszem osadczym z tworzywa sztucznego
Wpust podwórzowy z rusztem
3
ze stali nierdzewnej
rozstaw prętów 5 mm
1)
Stosować tylko do ruchu pieszego
25,5
25,5
35,5
18,0
37185
843,-
Wpust podwórzowy z polimerbetonu, z rusztem
Okna i doświetlacze
Przydomowe
1
1
ze stali ocynkowanej, koszem osadczym z PP,
odpływem [ 110 i wyjmowanym
zasyfonowaniem:
1 Z rusztem ze stali ocynkowanej
2 Z rusztem z żeliwa
Prysznicowe
z rusztem żeliwnym
3 Z rusztem prętowym ze stali nierdzewnej
143
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
ACO Vario® – system wycieraczek do obuwia
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Podstawa wycieraczki
I Obszary przydomowe
Klasa obciążeń
Zalety systemu
Przystosowane do ruchu pieszego
i przejazdu wózków inwalidzkich
Idealne do zabudowy wewnątrz i na zewnątrz
Materiał
budynku, na różnych podłożach. Prosty montaż,
Polimerbeton
nawet we własnym zakresie.
Uwaga! Nie przystosowane do ruchu
Ruszty
samochodów osobowych.
Klasa obciążeń
Realizacja: zainstalowana wycieraczki
Przystosowane do ruchu pieszego
i przejazdu wózków inwalidzkich
Materiał
Szczelinowe
Przykrycia wycieraczek:
1. ruszt kratowy ze stali ocynkowanej;
2. mata wycieraczki o konstrukcji nośnej
z aluminium z wypełnieniem z rypsu w kolorze
czarnym lub szarym;
3. mata wycieraczki o konstrukcji nośnej
Tarasowe
z aluminium z wypełnieniem z ryflowanej gumy
w kolorze czarnym
Elementy wycieraczki zewnętrznej ACO Vario®
Zabudowa na zewnątrz
Niskie
Elementy
dodatkowe
Przydomowe
ruchu pieszego
Zabudowa wewnątrz
1. Przygotować podłoże w taki
Okna i doświetlacze
Systemy rusztów do wycieraczek ACO Vario® dla
1. Ramę złożyć zgodnie z instrukcją
sposób, aby tylko górna krawędź
montażu, ułożyć na przygotowanym
wycieraczki ACO Vario® łączyła się
mokrym podłożu jastrychowym,
z przyległym pokryciem
wypoziomować i odbić.
nawierzchni.
2. Podstawę wycieraczki osadzić
na podłożu, a następnie
2. Przy pomocy kielni murarskiej
wybrać odbicie, aby włożyć ramę.
wypoziomować.
3. Włożyć ruszt przykrywający.
3. Ramę włożyć w wybrane miejsce,
przewidzieć wysokość układania
przyległych okładzin podłogowych
i obficie obłożyć jastrychem jej
zewnętrzną stronę. Dla uzyskania
równego ułożenia maty jastrych
wcisnąć pacą pod dolną krawędź
ramy.
4. Ułożyć przyległe pokrycie
nawierzchni.
4. Następnie ułożyć płytki podłogowe
na świeżym jastrychu, bądź
Prysznicowe
z użyciem kleju do płytek.
144
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
System wycieraczek do obuwia ACO Vario®,
do zabudowy zewnętrznej
Specjalistyczne
przystosowany do ruchu pieszego
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Podstawa wycieraczki ACO Vario® z polimerbetonu,
ze zintegrowaną krawędzią ze stali ocynkowanej,
żebrami wzmacniającymi i otworem odpływowym [ 110
bud.
bud.
bud.
cm
cm
cm
Masa
Opak.
kg/szt. szt./paleta
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
Podstawa
60,0
40,0
8,0
12,0
20
00398
148,-
z polimerbetonu, krawędź
75,0
50,0
8,0
18,0
20
00399
184,-
100,0
50,0
8,0
21,6
10
00400
227,-
ze stali ocynkowanej
Podstawa wycieraczki ACO Vario® z polimerbetonu,
z krawędzią ze stali ocynkowanej, żebrami
wzmacniającymi i otworem odpływowym [ 110
System przykryć dla wycieraczek ACO Vario®
ruszt kratowy
ze stali ocynkowanej,
(wielkość oczka 9/13 mm)
B
60,0
40,0
2,0
4,0
20
01207
88,-
75,0
50,0
2,0
6,3
20
01208
136,-
100,0
50,0
2,0
8,6
20
01209
175,-
mata wycieraczki
60,0
40,0
2,0
3,5
1
01210
331,-
o konstrukcji nośnej
75,0
50,0
2,0
4,7
1
01211
491,-
100,0
50,0
2,0
6,3
1
01212
639,-
z aluminium,
Tarasowe
A
A
Szczelinowe
Typ
Monolityczne
Długość Szerokość Wysokość
wypełnienie z rypsu
kolor czarny
(wielkość oczka 9/13 mm)
mata wycieraczki
o konstrukcji nośnej
z aluminium,
60,0
40,0
2,0
3,5
1
02180
331,-
75,0
50,0
2,0
4,7
1
02181
491,-
100,0
50,0
2,0
6,3
1
02182
639,-
Niskie
Ruszt kratowy ze stali ocynkowanej
B
wypełnienie z rypsu
mata wycieraczki
60,0
40,0
2,0
3,5
1
01213
419,-
o konstrukcji nośnej
75,0
50,0
2,0
5,6
1
01214
593,-
100,0
50,0
2,0
7,5
1
01215
824,-
z aluminium,
gumy koloru czarnego
Mata wycieraczki o konstrukcji nośnej z aluminium
(odstęp pomiędzy profilami 0,8 cm), wypełnienie
z rypsu, kolor antracyt
Króciec [ 110
10,0
0,15
1
00056
10,-
C
Okna i doświetlacze
Króciec do standardowej podstawy wycieraczki ACO Vario®
Przydomowe
wypełnienie z ryflowanej
do odpływu
Mata wycieraczki o konstrukcji nośnej z aluminium
(odstęp pomiędzy profilami 0,8 cm), wypełnienie
z ryflowanej gumy koloru czarnego
Prysznicowe
C
Elementy
dodatkowe
kolor jasnoszary
145
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
ODWODNIENIA PRZYDOMOWE
System wycieraczek do obuwia ACO Vario®,
do zabudowy wewnątrzbudynkowej
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
przystosowany do ruchu pieszego
Wycieraczki do zabudowy wewnątrzbudynkowej ACO Vario®
z ramą aluminiową, wysokość budowlana 10 mm
Długość Szerokość Wysokość
bud.
bud.
bud.
Typ
cm
cm
cm
Masa
Rama z kątownika z aluminium
60,0
40,0
1,0
2,8
z włożoną wycieraczką,
75,0
50,0
1,0
4,4
Opak.
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
1
37250
508,-
1
37255
643,-
kg/szt. szt./paleta
profil nośny z aluminium,
Szczelinowe
wypełnienie z rypsu
w kolorze czarnym
Wycieraczka wewnętrzna ACO Vario® z profilem
Rama z kątownika z aluminium
60,0
40,0
1,0
2,8
1
37251
508,-
z włożoną wycieraczką,
75,0
50,0
1,0
4,4
1
37256
643,-
kątowym z aluminium, profil nośny z aluminium,
wypełnienie z rypsu w kolorze czarnym
profil nośny z aluminium,
wypełnienie z rypsu
Niskie
Tarasowe
w kolorze szarym
Wycieraczka wewnętrzna ACO Vario® z profilem
kątowym z aluminium, profil nośny z aluminium,
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
wypełnienie z rypsu w kolorze szarym
146
Przegląd systemu
Głębokość
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Zalety systemu
Montaż
148
148
148
148
148
149
Karty katalogowe
ACO MARKANT® – głębokość 40 cm
ACO MARKANT® – głębokość 50/60 cm
ACO MARKANT® – głębokość 70 cm
150
150
152
154
ACO Kipp® – okna do pomieszczeń niemieszkalnych
156
Przegląd systemu
Szerokość
Główne elementy systemu
Typowe zastosowania
Zalety systemu
Montaż
156
156
156
156
156
156
Karta katalogowa
157
Standardowe
Specjalistyczne
148
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
ACO MARKANT® – doświetlacze okienne
Monolityczne
Strona
Szczelinowe
Opis produktu/szerokość budowlana
Tarasowe
Doświetlacze i okna
Firma ACO Elementy Budowlane zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedniego powiadamiania.
Standardowe
DOŚWIETLACZE I OKNA
ACO MARKANT®
Głębokość [cm]
Specjalistyczne
40, 50, 60, 70
Główne elementy systemu
Korpusy
Klasa obciążeń
Monolityczne
Przystosowane do ruchu pieszego,
dopuszcza przejazdy samochodami osobowymi.
Doświetlacz ACO MARKANT® zabudowany wraz
Ruszt oczkowy
z oknem ACO Kipp®
Materiał
I Biały polipropylen wzmocniony włóknem
szklanym (GFPP);
I Polipropylen (PP)
Szczelinowe
I Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Ruszty
Klasa obciążeń
Przystosowane do ruchu pieszego,
dopuszcza przejazdy samochodami osobowymi.
Tarasowe
Materiał
Wykonane ze stali ocynkowanej, zabezpieczone
przed wyjęciem.
Ruszt kratowy 30/10 przejezdny dla samochodów
osobowych
Typowe zastosowania
I Pomieszczenia piwniczne i podobne.
Niskie
Doświetlacz ACO MARKANT®
Zalety systemu
Zdecydowanie więcej światła w pomieszczeniu.
Możliwość regulacji wysokości nadstawkami.
Elementy
dodatkowe
Stabilność, trwałość i duża wytrzymałość na
obciążenia. Całkowita szczelność na styku ze
Ruszt kratowy 30/30
ścianą budynku i wodoszczelność. Łatwość
montażu i utrzymania w czystości. Oszczędność
– koszt doświetlenia pomieszczenia to tylko 30%
kosztu wykonania betonowej studzienki.
4
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Zabezpieczenie przed włamaniem – mocowanie
rusztu do korpusu.
2
3
W przypadku montażu więcej niż
jednej nadstawki wymagane jest
ułożenie ramy wzmacniającej
Przekrój zasyfonowania z osadnikiem liści
i pierścieniem uszczelniającym
2
3
2
1 Korpus
1
Prysznicowe
2 Nadstawka
148
3 Rama wzmacniająca
4 Ruszt
Regulacja wysokości za pomocą nadstawek
NOWOŚĆ! Doświetlacz ACO MARKANT®
200 x 150, głębokość 70 cm
DOŚWIETLACZE I OKNA
1
1. Włożyć ruszt i przymocować
Zestawy montażowe
1
1 Do ruchu pieszego
1.
zabezpieczenie. Zabezpieczenie
– cztery śruby i kołki rozprężne
rusztu mocować w wycięciach
plastikowe.
Specjalistyczne
Montaż
Standardowe
ACO MARKANT®
w poprzeczkach nośnych rusztu.
2 Do przejazdu samochodów
2.
2. Zaznaczyć położenie górnej
2
– cztery śruby i kołki rozprężne
krawędzi doświetlacza
metalowe.
od dolnej krawędzi okna do dna
2
Monolityczne
(powierzchni gruntu). Odstęp
3 Do montażu wodoszczelnego –
3.
doświetlacza powinien wynosić
specjalne nierdzewne listwy
przynajmniej 15 cm (zgodnie
dociskowe i nierdzewne śruby
z DIN 18195).
włożone do wszystkich otworów
doświetlacza + masa
3
3. Zaznaczyć położenie otworów.
4 Do montażu na izolacji cieplnej
4.
pod górną krawędzią
doświetlacza.
3
Nanoszenie masy uszczelniającej
– cztery śruby i kołki rozprężne
metalowe, przedłużone
4
4. Wywiercić otwory.
Szczelinowe
uszczelniająca
Górne otwory znajdują się 6,5 cm
o grubość izolacji i pogrubione
ze względu na zginanie.
Tarasowe
5
5. Włożyć kołki i przykręcić
doświetlacz.
6. Zagłębienie warstwowo
6
zasypywać pospółką i zagęścić.
Nierdzewne listwy dociskowe
4
7. W przypadku użycia do
7
Niskie
zagęszczenia gruntu ciężkiego
sprzętu zachować odpowiedni
odstęp od doświetlacza.
Śruby i kołki rozprężne plastikowe
ruch kołowy, użyć kołków
do dużych obciążeń!
6
Śruby i kołki rozprężne metalowe
Doświetlacz okienny ACO MARKANT®
po montażu nierdzewnych listew
dociskowych
7
Zestawy montażowe
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
5
po których będzie się odbywać
Okna i doświetlacze
W przypadku doświetlaczy,
Prysznicowe
Uwaga!
149
DOŚWIETLACZE I OKNA
Doświetlacz ACO MARKANT®, głębokość 40 cm. W komplecie:
korpus, ruszt, zestaw montażowy,przystosowane do ruchu
pieszego/przejezdne dla samochodów osobowych
Wymiary w cm
Monolityczne
100 x 60 x 40
Szczelinowe
Tarasowe
Niskie
125 x 100 x 40
Masa
Opak.
Numer
Cena netto
zł/szt.
Oczkowy
ruch pieszy
80
8,9
25
35600
450,-
Kratowy 30/30
ruch pieszy
80
11,2
25
35604
450,-
Kratowy 30/10
ruch pieszy
80
13,8
25
35608
574,-
Kratowy 30/102)
sam. osob.
80
17,3
25
35612
782,-
Oczkowy
ruch pieszy
100
10,3
25
35601
482,-
Kratowy 30/30
ruch pieszy
100
13,3
25
35605
482,-
Kratowy 30/10
ruch pieszy
100
15,4
25
35609
644,-
30/102)
sam. osob.
100
21,2
25
35613
874,-
Oczkowy
ruch pieszy
100
12,6
25
35602
538,-
Kratowy 30/30
ruch pieszy
100
15,6
25
35606
538,-
Kratowy 30/10
ruch pieszy
100
17,7
25
35610
694,-
Kratowy 30/102)
sam. osob.
100
23,5
25
35614
886,-
Oczkowy
ruch pieszy
100
15,6
20
35603
694,-
Kratowy 30/30
ruch pieszy
100
18,6
20
35607
694,-
Kratowy 30/10
ruch pieszy
100
20,7
20
35611
870,-
Kratowy 30/102)
sam. osob.
100
26,5
20
35615
1138,-
Oczkowy
ruch pieszy
125
18,5
30
35904
748,-
Kratowy 30/30
ruch pieszy
125
21,9
30
35905
824,-
Kratowy 30/10
ruch pieszy
125
26,2
30
35906
954,-
Kratowy 30/102)
sam. osob.
125
33,4
30
35907
1446,-
Doświetlacz ACO MARKANT® z rusztem,
zabezpieczeniem przed wyjęciem oraz
zestawem montażowym
Nadstawka doświetlacza ACO MARKANT®
Elementy
dodatkowe
Nadstawki ACO MARKANT®, głębokość 40 cm, przystosowane
do ruchu pieszego, ustawiane bezstopniowo, w zakresach
7 3) - 30 cm (1 nadstawka), 30 - 58 cm (2 nadstawki),
58 - 86 cm (3 nadstawki)
Wymiary w cm
do doświetlacza
Uwaga!
szer. x wys. x głęb. szerokości (cm)
Masa
Opak.
Numer
Cena netto
kg/szt. szt./pal. Katalogowy
zł/szt.
Rama wzmacniająca
Przydomowe
80 x 32 x 40
Okna i doświetlacze
Do okna
Zastosowanie szer. (cm) kg/szt. szt./pal. Katalogowy
Kratowy
100 x 100 x 40
100 x 130 x 40
Prysznicowe
Rodzaj
szer. x wys. x głęb. rusztu
80 x 60 x 40
150
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Wykonane z polipropylenu wzmocnianego włóknem szklanym (PP-GF) 1)
Specjalistyczne
Standardowe
Doświetlacze okienne ACO MARKANT®, głębokość 40 cm
80
maksymalnie 3 szt.
4,0
14
35616
208,-
100 x 32 x 40
100
maksymalnie 3 szt.
4,5
14
35617
228,-
125 x 32 x 404)
125
maksymalnie 3 szt.
5,9
14
35920
484,-
Ramy wzmacniające do doświetlaczy, głębokość 40 cm
Szerokość 80 cm
Stosować od drugiej nadstawki
2,5
14
35588
120,-
Szerokość 100 cm
Stosować od drugiej nadstawki
2,7
14
35589
126,-
Szerokość 125 cm
Stosować od pierwszej nadstawki
2,8
14
35900
136,-
1)
Doświetlacz i nadstawka o wymiarach 125 x 100 x 40 wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
2)
Doświetlacze przejezdne dla samochodów osobowych można mocować tylko z jedną nadstawką, nacisk do 6 kN
3)
W przypadku doświetlaczy 125 x 100 x 40 zakres regulacj 9 - 30 cm (1 nadstawka)
4)
Nadstawka z ramą wzmacniającą
- Włożyć ruszt przed montażem doświetlacza
- Doświetlacz ACO MARKANT® z jedną nadstawką nie wymaga ram wzmacniających
- W przypadku montażu więcej niż jednej nadstawki wymagane jest ułożenie
ramy wzmacniającej na doświetlaczu oraz na pierwszej i w razie potrzeby na
drugiej nadstawce
- Doświetlacze o wymiarach 125 x 100 x 40 wymagają użycia ram
wzmacniających od pierwszej nadstawki
DOŚWIETLACZE I OKNA
Doświetlacze okienne ACO MARKANT®, głębokość 40 cm
Masa
o grubości
kg/
do ... cm
Zawartość/uwagi
Doświetlacz
Opak.
szt. szt./pal.
Numer
Cena netto
kat.
zł/szt.
Zasyfonowanie
część górna
Pierścień
uszczelniający
Króciec
Zasyfonowanie
część dolna
do doświetlacza
bezbarwny
0,2
80
35595
28,-
żółty
0,4
20
35598
52,-
zielony
0,2
80
35596
22,-
niebieski
0,4
20
35908
28,-
standardowego1)
do doświetlacza
Przekrój zasyfonowania z osadnikiem liści
i pierścieniem uszczelniającym
Monolityczne
Produkt
Izolacja
Specjalistyczne
Zestawy montażowe do doświetlaczy i nadstawek ACO MARKANT®,
głębokość 40 cm, z zabezpieczeniem rusztu przed wyjęciem
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
– akcesoria
dla ruchu pieszego
do nadstawki
przejezdnej dla sam. osob2)
Zestawy montażowe do doświetlaczy i nadstawek ACO MARKANT®,
do montażu na ścianie betonowej z izolacją cieplną,
przystosowane tylko dla ruchu pieszego
do doświetlacza
6
4 śruby, zabezpieczenie rusztu
0,3
20
35834
28,-
0,5
20
35667
62,-
1,2
20
35666
130,-
0,3
20
35835
28,-
0,6
20
35836
62,-
1,1
20
35875
130,-
0,2
25
35565
38,-
0,2
20
00056
10,-
i pierścieniem uszczelniającym
instrukcja montażu
10
4 kotwy, zabezpieczenie
Zasyfonowanie z osadnikiem liści
Tarasowe
do nadstawki
Szczelinowe
przejezdnego dla sam. osob.
4 kotwy, zabezpieczenie
rusztu, instrukcja montażu
do nadstawki
6
4 śruby, przedłużka do zabezp.
Niskie
rusztu, instrukcja montażu
20
rusztu, instrukcja montażu
10
4 kotwy, przedłużka do zabezp.
20
4 kotwy, przedłużka do zabezp.
rusztu, instrukcja montażu
Elementy
dodatkowe
rusztu, instrukcja montażu
doświetlaczy
i pierścieniem uszczelniającym
Króciec [ 110
1)
Montaż na ścianie betonowej lub ceglanej (ceramicznej i wapiennej).
2)
Doświetlacze ACO MARKANT® z jedną nadstawką są przejezdne dla samochodów osobowych, nacisk do 6 kN.
Do podłączenia do kanalizacji konieczny jest zakup przyłącza do kanalizacji
z syfonem, osadnikiem liści i pierścieniem uszczelniającym.
Okna i doświetlacze
pasuje do wszystkich
z syfonem, osadnikiem liści
Prysznicowe
Przyłącze do kanalizacji
Przydomowe
Akcesoria
151
DOŚWIETLACZE I OKNA
Wykonane z polipropylenu (PP)
Masa Opak.
Wymiary w cm
Rodzaj
Monolityczne
szer. x wys. x gł. rusztu
80 x 80 x 50
Szczelinowe
100 x 80 x 50
Tarasowe
100 x 100 x 50
Niskie
100 x 130 x 50
Elementy
dodatkowe
125 x 130 x 60
Zastosowanie
Do okna
kg/
szer. cm
szt. paleta
Cena
szt./
Numer
netto
kat.
zł/szt.
Oczkowy
ruch pieszy
80
14,0
14
00452
562,-
Kratowy 30/30
ruch pieszy
80
17,7
14
02432
600,-
Kratowy 30/10
ruch pieszy
80
22,0
14
35560
712,-
Kratowy 30/101)
sam. osob.
80
23,6
14
02519
868,-
Oczkowy
ruch pieszy
100
16,2
14
00454
637,-
Kratowy 30/30
ruch pieszy
100
20,9
14
02433
699,-
Kratowy 30/10
ruch pieszy
100
25,9
14
35561
828,-
Kratowy 30/101)
sam. osob.
100
32,7
14
02520
1036,-
Oczkowy
ruch pieszy
100
18,4
14
00456
674,-
Kratowy 30/30
ruch pieszy
100
23,1
14
02434
737,-
Kratowy 30/10
ruch pieszy
100
28,1
14
35562
866,-
Kratowy 30/101)
sam. osob.
100
34,9
14
02521
1074,-
Oczkowy
ruch pieszy
100
22,6
14
00458
891,-
Kratowy 30/30
ruch pieszy
100
27,3
14
02435
953,-
Kratowy 30/10
ruch pieszy
100
32,3
14
35563
1082,-
Kratowy 30/101)
sam. osob.
100
39,1
14
02522
1290,-
Oczkowy
ruch pieszy
125
28,3
12
00460
1026,-
Kratowy 30/30
ruch pieszy
125
36,4
12
02436
1115,-
Kratowy 30/10
ruch pieszy
125
41,4
12
35564
1303,-
Kratowy 30/101)
sam. osob.
125
48,1
12
02523
1629,-
Nadstawki ACO MARKANT® (w komplecie z ramą wzmacniającą),
głębokość 50 cm, przystosowane do ruchu pieszego,
ustawiane bezstopniowo, w zakresach 9 - 30 cm (1 nadstawka),
30 - 58 cm (2 nadstawki), 58 - 86 cm (3 nadstawki)
Przydomowe
Okna i doświetlacze
Prysznicowe
152
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Doświetlacz ACO MARKANT®, głębokość 50/60 cm,
w komplecie: korpus, ruszt, zestaw montażowy,
przystosowane do ruchu pieszego/przejezdne dla
samochodów osobowych
Specjalistyczne
Standardowe
Doświetlacze okienne ACO MARKANT®, głębokość 50/60 cm
Cena
1)
Wymiary w cm
Do doświetlacza
szer. x wys. x głęb.
o szerokości cm
Uwaga!
Masa
Opak.
Nr
netto
kg/szt. szt./pal. katalogowy zł/szt.
80 x 32 x 50
80
max. 3 szt.
6,3
14
00264
337,-
100 x 32 x 50
100
max. 3 szt.
7,3
14
00265
371,-
125 x 32 x 60
125
max. 2 szt.
9,3
14
00266
402,-
Na doświetlaczach przejezdnych dla samochodów osobowych nie stosować nadstawek
- Włożyć ruszt przed montażem doświetlacza
- Doświetlacze ACO MARKANT® o głębokości 50 i 60 cm wymagają użycia
ram wzmacniających od pierwszej nadstawki (pierwszą ramę wstawić do
doświetlacza)
- Nadstawki doświetlaczy ACO MARKANT® o głębokości 50 i 60 cm
nie są przejezdne dla samochodów osobowych.
- Nadstawki o szerokości 125 cm są dostępne wyłącznie w komplecie z ramą
wzmacniającą.
Doświetlacz z rusztem oczkowym,
zabezpieczeniem przed wyjęciem i zestawem
montażowym
Nadstawka doświetlacza (z regulacją wysokości
od 9 cm do 30 cm), z zestawem
montażowym
DOŚWIETLACZE I OKNA
Doświetlacze okienne ACO MARKANT®, głębokość 50/60 cm
– akcesoria
Doświetlacz
o grubości
Produkt
do ... cm
do doświetlacza
Numer
Cena netto
Zasyfonowanie
część górna
kat.
zł/szt.
Zasyfonowanie
część dolna
80
35595
28,-
0,4
20
35598
52,-
0,2
80
35596
22,-
kg/
Opak.
Zawartość/uwagi
szt. szt./pal.
bezbarwny
0,2
żółty
zielony
standardowego1)
Pierścień
uszczelniający
Króciec
Przekrój zasyfonowania z osadnikiem liści i
pierścieniem uszczelniającym
do doświetlacza
do nadstawki
Szczelinowe
przejezdnego dla sam. osob.
dla ruchu pieszego
Zestawy montażowe do doświetlaczy i nadstawek ACO MARKANT®,
głębokość 50/60 cm, do montażu na izolację cieplną na ścianie
betonowej, przystosowane tylko dla ruchu pieszego
do doświetlacza
6
4 śruby, zabezpieczenie rusztu-
0,3
20
35834
28,-
0,5
20
35667
62,-
1,2
20
35666
130,-
0,3
20
35835
28,-
0,6
20
35836
62,-
1,1
20
35875
130,-
instrukcja montażu
10
4 kotwy, zabezpieczenie rusztu, instrukcja montażu
20
4 kotwy, zabezpieczenie -
Zasyfonowanie z osadnikiem liści i pierścieniem
uszczelniającym
6
4 śruby, przedłużka do zabezp.
Niskie
rusztu, instrukcja montażu
do nadstawki
rusztu, instrukcja montażu
10
4 kotwy, przedłużka do zabezp.
Monolityczne
Masa
Tarasowe
Izolacja
Specjalistyczne
Zestawy montażowe do doświetlaczy i nadstawek
ACO MARKANT®, głębokość 50/60 cm, z zabezpieczeniem
rusztu przed wyjęciem
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Przyłącze do kanalizacji
pasuje do wszystkich
z syfonem, osadnikiem liści
doświetlaczy
0,2
25
35565
38,-
0,2
20
00056
10,-
i pierścieniem uszczelniającym
Króciec [ 110
Ramy wzmacniające do doświetlaczy, głębokość 50/60 cm
1)
Szerokość 80 cm
Stosować od pierwszej nadstawki
2,9
14
00201
127,-
Szerokość 100 cm
Stosować od pierwszej nadstawki
3,2
14
00202
142,-
Szerokość 125 cm
Stosować od pierwszej nadstawki
3,8
14
00203
152,-
Montaż na ścianie betonowej lub ceglanej (ceramicznej i wapiennej).
Kompletne rozwiązania do montażu wodoszczelnego dostępne na zapytanie
Do podłączenia do kanalizacji konieczny jest zakup przyłącza do kanalizacji
z syfonem, osadnikiem liści i pierścieniem uszczelniającym.
Przydomowe
Rama wzmacniająca
Akcesoria
Okna i doświetlacze
4 kotwy, przedłużka do zabezp.
rusztu, instrukcja montażu
Prysznicowe
20
Elementy
dodatkowe
rusztu, instrukcja montażu
153
DOŚWIETLACZE I OKNA
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Doświetlacz ACO MARKANT®, głębokość 70 cm,
w komplecie: korpus, ruszt, zestaw montażowy,
przystosowane do ruchu pieszego
Wymiary w cm
Rodzaj
szer. x wys. x gł.
rusztu
150 x 100 x 70
150 x 150 x 70
200 x 100 x 70
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
200 x 150 x 70
154
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
Nowość
Standardowe
Doświetlacze okienne ACO MARKANT®, głębokość 70 cm
Masa
Zastosowanie
Opak.
kg/szt. szt./paleta
Numer Cena netto
kat.
zł/szt.
Oczkowy
ruch pieszy
55,0
10
38776
3636,-
Kratowy 30/30
ruch pieszy
57,3
10
38777
3717,-
Kratowy 30/10
ruch pieszy
63,5
10
38778
3859,-
Oczkowy
ruch pieszy
59,0
10
38779
4244,-
Doświetlacz ACO MARKANT® 150 x 150 x 70
Kratowy 30/30
ruch pieszy
61,3
10
38780
4325,-
z rusztem oczkowym
Kratowy 30/10
ruch pieszy
67,5
10
38781
4466,-
Oczkowy
ruch pieszy
68,2
10
38782
5881,-
Kratowy 30/30
ruch pieszy
87,6
10
38783
5908,-
Kratowy 30/10
ruch pieszy
100,3
10
38784
6126,-
Oczkowy
ruch pieszy
73,0
10
38785
6407,-
Kratowy 30/30
ruch pieszy
92,4
10
38786
6438,-
Kratowy 30/10
ruch pieszy
105,1
10
38787
7135,-
Nadstawki ACO MARKANT®, głębokość 70 cm, przystosowane
do ruchu pieszego, ustawiane bezstopniowo,
w zakresie 9 - 30 cm
Doświetlacz ACO MARKANT® 200 x 150 x 70
Wymiary w cm
Do doświetlacza
szer. x wys. x głęb.
o szerokości cm
150 x 32 x 70
150
Uwaga!
max 1 szt.
Masa
Opak.
Nr
kg/szt.
szt./pal.
katalogowy
Cena netto
zł/szt.
22,1
10
38788
2085,-
z rusztem oczkowym
Przy chodnikach i tarasach zalecamy ruszt kratowy 30/10
W przypadku montażu więcej niż jednej nadstawki wymagane jest ułożenie
ramy wzmacniającej
Nadstawka do doświetlacza 150 x 32 x 70
DOŚWIETLACZE I OKNA
Doświetlacze okienne ACO MARKANT®, głębokość 70 cm
szt./
Numer
Cena netto
Uwagi
szt.
paleta
kat.
zł/szt.
bezbarwny
0,3
20
38775
50,-
bezbarwny
0,3
10
38789
38,-
do doświetlacza1)
standardowego
Ruszt oczkowy, dla ruchu pieszego,
nacisk 1,5 kN
do nadstawki
Akcesoria do doświetlaczy ACO MARKANT®, glębokość 70 cm
przystosowanych do ruchu pieszego
3,8
10
38774
173,-
Przyłącze do kanalizacji
0,2
25
35565
38,-
Montaż na ścianie betonowej lub ceglanej (ceramicznej i wapiennej)
Elementy
dodatkowe
Przydomowe
Ruszt kratowy 30/10, dla ruchu pieszego,
nacisk 1,5 kN
Okna i doświetlacze
Do podłączenia do kanalizacji konieczny jest zakup przyłącza do kanalizacji
z syfonem, osadnikiem liści i pierścieniem uszczelniającym.
Niskie
Przy chodnikach i tarasach zalecamy ruszt kratowy 30/10
Prysznicowe
1)
Rama wzmacniająca 150
Ruszt kratowy 30/30, dla ruchu pieszego,
nacisk 1,5 kN
Tarasowe
doświetlacza standardowego
Monolityczne
Nazwa
Opak.
kg/
Szczelinowe
Masa
Specjalistyczne
Zestawy montażowe do doświetlaczy i nadstawek
ACO MARKANT®, glębokość 70 cm, z zabezpieczeniem rusztu
przed wyjęciem
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
– elementy dodatkowe i akcesoria
155
Standardowe
DOŚWIETLACZE I OKNA
ACO Kipp® – okna do pomieszczeń niemieszkalnych
Szerokość [cm]
Montaż
Dostępne w trzech szerokościach: 60 cm, 80 cm
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
i 100 cm.
1
1. Okno najprościej można obsadzić,
1
przewiercając ramę i przykręcając ją kołkami
bezpośrednio do muru (wkręty 5x85 mm
Główne elementy systemu
z łbem stożkowym, kołki).
Materiał
PVC w kolorach – białym i brązowym
Szklenie
2. Okno można również obsadzić, umieszczając
2
szyba 5 mm (Uv 5,6 W/m2 x K)
lub izolowana 14 mm (Uv 3,3 W/m x K).
2
2
we wrębach ramy kotwę mocującą
i obracając, dopasować do rowka,
w odległości 15-20 cm od rogu ramy.
Typowe zastosowania
I piwnice,
I garaże,
I pomieszczenia sanitarne i gospodarcze,
I budynki inwentarskie i inne.
3
3. Obsadzić okno w pożądanej pozycji przy
3
pomocy drewnianych klinów i wypoziomować.
Następnie przykręcić kotwy mocujące
do muru (wkręty z kołkiem rozprężnym
Tarasowe
Zalety systemu
Okna z okuciami uchylno-dźwigniowymi z trzema
ustawieniami otwarcia, sztywny trójkomorowy
profil, skrzydło uchylne wyjmowane od wewnątrz,
odporne na czynniki atmosferyczne
z odwodnieniem ramy. Łatwe w montażu, trwałe
w eksploatacji. Możliwość zainstalowania siatki
ochronnej. Przystosowane do zabudowy wraz
Niskie
5 x 45 mm z łbem pólokrągłym).
z doświetlaczami ACO MARKANT .
®
4
4. Wypełnić szczelinę między murem i ramą
pianki okno musi być zamknięte, a rama okna
rozparta tak, aby ciśnienie pianki nie
spowodowało jej deformacji.
5
5. Demontaż skrzydła: otworzyć okno
Elementy
dodatkowe
4
okna pianką montażową. Podczas stosowania
5
na środkową szerokość uchylenia. Uwolnić
skrzydło z rozwórek, odchylić do dołu
i wyjąć z ramy. Montaż skrzydła należy
wykonać w ten sam sposób, w odwrotnej
kolejności. Podczas montażu i demontażu
ostrożność.
Okno ACO Kipp – przykładowe zastosowanie
®
6
6. Rekomendujemy zlecenie montażu okien
7
7. Podczas prac montażowych,
wykończeniowych prac murarskich
Prysznicowe
i malarskich należy zabezpieczyć okno
(szczególnie części funkcyjne i ruchome)
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Okno ACO Kipp® zabudowane z doświetlaczem
ACO Markant®
156
6
fachowej firmie.
Okna i doświetlacze
Przydomowe
skrzydła należy zachować szczególną
7
DOŚWIETLACZE I OKNA
ACO Kipp® - okna do pomieszczeń niemieszkalnych
Specjalistyczne
Okna do pomieszczeń niemieszkalnych
Pasuje do
Cena netto
brązowe
zł/szt.
Okno ACO Kipp®,
60
40
80 x 60
4,5
3901
3921
124,-
białe lub brązowe,
80
50
80 x 60
6,5
3904
3924
154,-
szyba z pojedynczego
80
60
80 x 60
8,0
3905
3925
172,-
100
50
100 x 60
9,0
3907
3927
190,-
100
60
100 x 60
9,5
3908
3928
202,-
100
80
100 x 100
12,0
3910
3930
238,-
szkła
Okno ACO Kipp®,
60
40
80 x 60
4,5
3941
3961
184,-
białe lub brązowe,
80
50
80 x 60
6,5
3944
3964
208,-
szyba z podwójnego
80
60
80 x 60
8,0
3945
3965
234,-
szkła 14 mm (4-6-4)
100
50
100 x 60
9,0
3947
3967
250,-
100
60
100 x 60
9,5
3948
3968
262,-
100
80
100 x 100
12,0
3950
3970
300,-
Kotwa montażowa
3900
4,-
Monolityczne
kat.
białe
Okno ACO Kipp® – barwione w masie – brązowe
Szczelinowe
kg/szt
Tarasowe
cm
Niskie
cm
Elementy
dodatkowe
cm
Masa
Przydomowe
Typ
Numer
o wymiarze min.
Okna i doświetlacze
Szerokość Wysokość
Prysznicowe
doświetlaczy
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
157
158
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
Przegląd systemu
Wymiary
Główne elementy systemu
Zalety systemu Exclusive
Zalety systemu Classic
Zabudowa
Karty katalogowe
Odwodnienia prysznicowe
Odwodnienia prysznicowe
Odwodnienia prysznicowe
Odwodnienia prysznicowe
160
160
160
160
160
161
ACO
ACO
ACO
ACO
SHOWERDRAIN
SHOWERDRAIN
SHOWERDRAIN
SHOWERDRAIN
–
–
–
–
linia
linia
linia
linia
EXCLUSIVE – element prosty
EXCLUSIVE – element narożny
CLASSIC, bez kołnierza
CLASSIC, z kołnierzem
162
162
163
164
165
Specjalistyczne
Kanały prysznicowe ACO SHOWERDRAIN
Monolityczne
Strona
Szczelinowe
Opis produktu/szerokość budowlana
Standardowe
Odwodnienia prysznicowe
ACO
ACO
ACO
ACO
EASYFLOW
EASYFLOW
EASYFLOW
EASYFLOW
–
–
–
–
linia STANDARD
linia EXCLUSIVE
korpusy wpustów
akcesoria
167
167
168
168
169
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Karty katalogowe
Odwodnienia prysznicowe
Odwodnienia prysznicowe
Odwodnienia prysznicowe
Odwodnienia prysznicowe
166
166
166
166
166
Niskie
Przegląd systemu
Wymiary
Główne elementy systemu
Zalety systemu
Zabudowa
Tarasowe
Wpusty prysznicowe ACO EASYFLOW
Firma ACO Elementy Budowlane zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedniego powiadamiania.
Standardowe
ODWODNIENIA PRYSZNICOWE
ACO SHOWERDRAIN
Wymiary [mm]
Monolityczne
Specjalistyczne
Linia EXCLUSIVE – długość od 700 do 1200
szerokość 84
Linia CLASSIC – długość od 485 do 1185
szerokość 70
Kanały
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj kanału
Ruszty
Materiał
Stal nierdzewna
– 6 wzorów rusztu ze stali nierdzewnej oraz
wersja kanału do wypełnienia płytkami
podłogowymi w każdym z wariantów
– odwodnienie proste lub odwodnienie narożne
I Trwałość
I prysznice na basenach, przy salach
– 2 wzory rusztu ze stali nierdzewnej
I Dwa warianty
– ruszt jednoczęściowy i trzyczęściowy
I Trwałość
– wysokiej jakości, polerowana elektrolitycznie
stal nierdzewna, odporna na zadrapania (cały
stal nierdzewna, odporna na zadrapania (cały
kanał łącznie z rusztem)
I Szczelność
kanał łącznie z rusztem)
I Szczelność
– piaskowana powierzchnia kołnierza
– piaskowana powierzchnia kołnierza
poprawiająca przyczepność uszczelki
I Zakresy ługości
poprawiająca przyczepność uszczelki
I Zakresy długości
– 485, 585, 685, 785, 885, 985,
– 700, 800, 900, 1000, 1200 mm
I Pełny odpływ wody 20 l/min
– wyprofilowany (spadkowy) kształt kanału
1085, 1185 mm
I Pełny odpływ wody 20 l/min
– wyprofilowany (spadkowy) kształt kanału
odpływowego
odpływowego
I Łatwość czyszczenia
– wyjmowany osadnik zanieczyszczeń
– wyjmowany osadnik zanieczyszczeń
i zasyfonowanie
i zasyfonowanie
I Regulowana wysokość montażu
– zakres: 10,5 – 16 mm
gimnastycznych i w obiektach sportowych
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
I łazienki, także dla niepełnosprawnych
I Nowoczesne wzornictwo
– wysokiej jakości, polerowana elektrolitycznie
I Łatwość czyszczenia
Typowe zastosowania
Zalety systemu (linia CLASSIC)
I Nowoczesne wzornictwo
I Wybór wariantu montażu
Główne elementy systemu
Element prosty i narożny
Szczelinowe
Zalety systemu (linia EXCLUSIVE)
160
Wybór rusztów – linia EXCLUSIVE
Wybór rusztów – linia CLASSIC
ACO SHOWERDRAIN
Przekrój zabudowy – kanał prosty
fuga elastyczna
Specjalistyczne
płytki/terakota
Monolityczne
zaprawa klejowa
Realizacje
Standardowe
ODWODNIENIA PRYSZNICOWE
kanał
masa uszczelniająca
Szczelinowe
kołnierz
Tarasowe
jastrych
Przekrój zabudowy – kanał przyścienny
kołnierz
z narożnikiem
ściennym
zaprawa klejowa
fuga elastyczna
zaprawa klejowa
kołnierz
kanał
ruszt
fuga elastyczna
Przydomowe
masa
uszczelniająca
Elementy
dodatkowe
masa
uszczelniająca
Okna i doświetlacze
jastrych
Przekrój podłogi
Prysznicowe
płytki/terakota
Niskie
płytki/glazura
161
ODWODNIENIA PRYSZNICOWE
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
Odwodnienia prysznicowe ACO SHOWERDRAIN
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Linia EXCLUSIVE, element prosty
Wymiary
Opis
Cena katalogowa
wysokość
szerokość
długość
dł. z kołnierzem
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
netto
Nr katalogowy
zł/szt
Odwodnienie prysznicowe proste, z rusztem WAVE, z kołnierzem piaskowanym
105÷160
84
700
760
9010.80.07
1039,–
105÷160
84
800
860
9010.80.08
1060,–
105÷160
84
900
960
9010.80.09
1092,–
105÷160
84
1000
1060
9010.80.10
1113,–
105÷160
84
1200
1260
9010.80.12
1201,–
Odwodnienie prysznicowe proste
ACO SHOWERDRAIN linia EXCLUSIVE
Odwodnienie prysznicowe proste, z rusztem PEARL, z kołnierzem piaskowanym
105÷160
84
700
760
9010.80.37
1039,–
105÷160
84
800
860
9010.80.38
1060,–
105÷160
84
900
960
9010.80.39
1092,–
105÷160
84
1000
1060
9010.80.40
1113,–
105÷160
84
1200
1260
9010.80.42
1201,–
Ruszt WAVE
Odwodnienie prysznicowe proste, z rusztem RAINDROPS, z kołnierzem piaskowanym
105÷160
84
700
760
9010.80.47
1039,–
105÷160
84
800
860
9010.80.48
1060,–
105÷160
84
900
960
9010.80.49
1092,–
105÷160
84
1000
1060
9010.80.50
1113,–
105÷160
84
1200
1260
9010.80.52
1201,–
Ruszt PEARL
Ruszt RAINDROPS
Niskie
Odwodnienie prysznicowe proste, z rusztem QUADRATO, z kołnierzem piaskowanym
105÷160
84
700
760
9010.90.07
1039,–
105÷160
84
800
860
9010.90.08
1060,–
105÷160
84
900
960
9010.90.09
1092,–
105÷160
84
1000
1060
9010.90.10
1113,–
105÷160
84
1200
1260
9010.90.12
1201,–
Ruszt QUADRATO
Ruszt SINUS
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Odwodnienie prysznicowe proste, z rusztem SINUS, z kołnierzem piaskowanym
162
105÷160
84
700
760
9010.90.37
1039,–
105÷160
84
800
860
9010.90.38
1060,–
105÷160
84
900
960
9010.90.39
1092,–
105÷160
84
1000
1060
9010.90.40
1113,–
105÷160
84
1200
1260
9010.90.42
1201,–
Ruszt FLAG
Ruszt do wypełnienia TILE
Odwodnienie prysznicowe proste, z rusztem FLAG, z kołnierzem piaskowanym
105÷160
84
700
760
9010.90.47
1039,–
105÷160
84
800
860
9010.90.48
1060,–
105÷160
84
900
960
9010.90.49
1092,–
105÷160
84
1000
1060
9010.90.50
1113,–
105÷160
84
1200
1260
9010.90.52
1201,–
Odwodnienie prysznicowe proste, z rusztem do wypełnienia TILE, z kołnierzem piaskowanym
105÷160
84
700
760
9010.90.57
1171,–
105÷160
84
800
860
9010.90.58
1193,–
105÷160
84
900
960
9010.90.59
1227,–
105÷160
84
1000
1060
9010.90.60
1244,–
105÷160
84
1200
1260
9010.90.62
1320,–
ODWODNIENIA PRYSZNICOWE
Odwodnienia prysznicowe ACO SHOWERDRAIN
Linia EXCLUSIVE, element narożny
Wymiary
Cena katalogowa
Opis
netto
Nr katalogowy
zł/szt
Specjalistyczne
długość
Odwodnienie prysznicowe narożne, z kołnierzem piaskowanym
z rusztem WAVE
105÷160
400
400
9010.80.04
1826,–
z rusztem PEARL
105÷160
400
400
9010.80.34
1826,–
z rusztem RAINDROPS 105÷160
400
400
9010.80.44
1826,–
z rusztem QUADRATO
105÷160
400
400
9010.90.04
1826,–
z rusztem SINUS
105÷160
400
400
9010.90.34
1826,–
z rusztem FLAG
105÷160
400
400
9010.90.44
1826,–
400
400
9010.90.54
2426,–
z rusztem do wypełnienia TILE
105÷160
Odwodnienie prysznicowe narożne
ACO SHOWERDRAIN linia EXCLUSIVE
Ruszt WAVE
a2
a1
Monolityczne
szerokość
Szczelinowe
wysokość
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
42
105 - 160 mm
Ruszt QUADRATO
Niskie
15
Ruszt RAINDROPS
Tarasowe
84
144
Ruszt PEARL
Rysunek techniczny
– linia Exclusive – element prosty
Ruszt FLAG
Elementy
dodatkowe
Ruszt SINUS
Rysunek techniczny
Okna i doświetlacze
200
Ruszt do wypełnienia TILE
Prysznicowe
400
Przydomowe
449
– linia Exclusive – element narożny
163
ODWODNIENIA PRYSZNICOWE
Standardowe
Odwodnienia prysznicowe ACO SHOWERDRAIN
Linia CLASSIC, bez kołnierza
Wymiary
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
wysokość
Tarasowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Opis
Cena katalogowa
szerokość
długość
[mm]
netto
Nr katalogowy
zł/szt
Odwodnienie przysznicowe proste, z rusztem jednoczęściowym WAVE
120
70
485
402772
372,–
120
70
585
402773
392,–
120
70
685
402774
410,–
120
70
785
402775
429,–
120
70
885
402776
448,–
120
70
985
402777
471,–
120
70
1085
402778
489,–
120
70
1185
402779
507,–
Odwodnienie przysznicowe proste, z rusztem jednoczęściowym QUADRATO
120
70
485
404507
368,–
120
70
585
404508
387,–
120
70
685
404509
405,–
120
70
785
404510
422,–
120
70
885
404511
440,–
120
70
985
404512
463,–
120
70
1085
404513
480,–
120
70
1185
404514
497,–
120
70
485
404515
368,–
120
70
585
404516
387,–
120
70
685
404517
405,–
120
70
785
404518
422,–
120
70
885
404519
440,–
120
70
985
404520
463,–
120
70
1085
404521
480,–
120
70
1185
404522
497,–
Elementy
dodatkowe
Niskie
Odwodnienie przysznicowe proste, z rusztem trzyczęściowym QUADRATO
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
L
164
Odwodnienie prysznicowe proste
ACO SHOWERDRAIN linia CLASSIC
Wymiary odwodnienia bez kołnierza
Ruszt WAVE
Ruszt QUADRATO
ODWODNIENIA PRYSZNICOWE
Odwodnienia prysznicowe ACO SHOWERDRAIN
Linia CLASSIC, z kołnierzem
Wymiary
Cena katalogowa
netto
Nr katalogowy
zł/szt
Specjalistyczne
[mm]
Odwodnienie przysznicowe proste, z rusztem jednoczęściowym WAVE, z kołnierzem
120
70
485
404483
471,–
120
70
585
404484
502,–
120
70
685
404485
536,–
120
70
785
404486
564,–
120
70
885
404487
590,–
120
70
985
404488
621,–
120
70
1085
404489
646,–
120
70
1185
404490
673,–
Odwodnienie prysznicowe proste
ACO SHOWERDRAIN linia CLASSIC
Odwodnienie przysznicowe proste, z rusztem jednoczęściowym QUADRATO, z kołnierzem
120
70
485
404491
471,–
120
70
585
404492
502,–
120
70
685
404493
536,–
120
70
785
404494
564,–
120
70
885
404495
590,–
120
70
985
404496
621,–
120
70
1085
404497
646,–
120
70
1185
404498
673,–
Ruszt WAVE
Monolityczne
długość
Szczelinowe
Opis
szerokość
Ruszt QUADRATO
Tarasowe
wysokość
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
70
485
404499
471,–
120
70
585
404500
502,–
120
70
685
404501
536,–
120
70
785
404502
564,–
120
70
885
404503
590,–
120
70
985
404504
621,–
120
70
1085
404505
646,–
120
70
1185
404506
673,–
Elementy
dodatkowe
120
Niskie
Odwodnienie przysznicowe proste, z rusztem trzyczęściowym QUADRATO, z kołnierzem
Prysznicowe
Wymiary odwodnienia z kołnierzem
Okna i doświetlacze
Przydomowe
L
165
Standardowe
ODWODNIENIA PRYSZNICOWE
ACO EASYFLOW
Wymiar kratki [mm]
Przekrój zabudowy
Specjalistyczne
Linia Classic 100 x 100, 150 x 150
Linia Exclusive 150 x 150
Główne elementy systemu
Korpus
Monolityczne
Materiał
Tworzywo sztuczne (PP)
Rodzaj
1. Bez uszczelnienia.
Z odpływem pionowym lub bocznym
Z dopływem lub bez dopływu
masa
kołnierz z włókniną
uszczelniająca
Szczelinowe
Kratka
Materiał
Stal nierdzewna
Typowe zastosowania
2. Uszczelnienie przy zastosowaniu
techniki nakładania cienkiej
warstwy kleju pod terakotę.
Tarasowe
I łazienki, także dla niepełnosprawnych
I prysznice na basenach, przy salach
gimnastycznych i w obiektach sportowych
pasmo materiału kołnierz zaciskowy
uszczelniającego uszczelniający
Zalety systemu
Niskie
I Najszersza oferta
– 8 wzorów kratek ze stali nierdzewnej
– linia Exclusive
I Maksymalna szczelność
– korpus odpływu bocznego ze zintegrowaną
uszczelką
3. Uszczelnienie jednym pasmem
materiału uszczelniającego.
Elementy
dodatkowe
I Unikatowy system czyszczenia
– możliwość wyjęcia syfonu
I Regulacja wysokości montażu
– 7 – 75 mm lub 5 – 96 mm
masa
kołnierz z włókniną
uszczelniająca
kołnierz zaciskowy
uszczelniający
I Uniwersalny króciec odpływowy
– DN 70/DN100 w jednym wpuście
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
I Wysoka przepustowość wody
166
– do 120 l/min
4. Uszczelnienie przy zastosowaniu
techniki nakładania cienkiej
warstwy kleju pod terakotę.
Jedna warstwa uszczelniająca.
Realizacje
pasmo materiału kołnierz zaciskowy
uszczelniającego uszczelniający
ogrzewanie
podłogowe
5. Uszczelnienie dwoma pasmami
materiału uszczelniającego.
ODWODNIENIA PRYSZNICOWE
Odwodnienia prysznicowe ACO EASYFLOW
Linia STANDARD – kompletny wpust – jeden wzór kratki
Średnica
Średnica
odpływu
odpływu
dopływu przepływ zam. wod. korpusu
[mm]
Wysokość Wysokość
Zakres
Numer
reg. wys. katalogowy
Cena
netto
[DN]
[DN]
[l/s]
[mm]
[mm]
zł/szt.
DN 40
1,0
30
82
7 – 75 2505.00.77
73,–
1,0
30
82
7 – 75 2505.05.77
69,–
100 x 100 boczny 1,5°
DN 50
100 x 100 boczny 1,5°
DN 50
150 x 150 boczny 1,5°
DN 50
1,6
30
102
15 – 96 2500.00.77 100,–
150 x 150 boczny 1,5°
DN 50
1,6
50
102
15 – 96 2500.05.77
96,–
150 x 150 pionowy 90°
DN 50
1,6
50
167
15 – 96 2500.55.77
92,–
1,8
50
137
15 – 96 2700.00.77 110,–
150 x 150 boczny 1,5° DN 100/70
1,8
50
137
15 – 96 2700.05.77 105,–
150 x 150 pionowy 90° DN 100/70
2,0
50
167
15 – 96 2700.55.77 100,–
150 x 150 boczny 1,5° DN 100/70
DN 40
DN 40
Wpust 2505.00.77
Szczelinowe
Wpust 2505.05.77
Specjalistyczne
Rodzaj
kratki
Monolityczne
Wymiar
Standardowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Wymiary wpustu 2505.00.77
Tarasowe
Wpust 2500.00.77
Wymiary wpustu 2500.55.77
Wpust 2500.55.77
Wpust 2700.00.77
Wymiary wpustu 2500.00.77
Wymiary wpustu 2700.05.77
Prysznicowe
Wpust 2700.05.77
Przydomowe
Wymiary wpustu 2700.00.77
Okna i doświetlacze
Wymiary wpustu 2505.05.77
Elementy
dodatkowe
Niskie
Wpust 2500.05.77
Wymiary wpustu 2500.05.77
Wymiary wpustu 2700.55.77
Wpust 2700.00.77
167
ODWODNIENIA PRYSZNICOWE
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
Odwodnienia prysznicowe ACO EASYFLOW
Linia EXCLUSIVE – na komplet składają się 3 elementy:
korpus, nadstawka i kratka
Numer
Numer
Numer
katalogowy
katalogowy
katalogowy
netto
– korpus
– nadstawka
– kratka
zł/szt.
2505.00.00
5141.81.10
5141.08.21-28
268,–
2505.05.00
5141.81.10
5141.08.21-28
264,–
2500.00.00
5141.81.10
5141.08.21-28
286,–
2500.05.00
5141.81.10
5141.08.21-28
281,–
2500.55.00
5141.81.10
5141.08.21-28
277,–
2700.00.00
5141.81.10
5141.08.21-28
296,–
2700.05.00
5141.81.10
5141.08.21-28
291,–
2700.55.00
5141.81.10
5141.08.21-28
286,–
Cena
Mondo 5141.08.21
Quadrato 5141.08.22
Akcesoria
Cena
Wymiar kratki
Numer
netto
[mm]
katalogowy
zł/szt.
Przedłużka
2040.00.00
28,–
Kołnierz z pasem z włókniny
2040.00.01
83,–
Kołnierz uszczelniający zaciskowy
2040.00.02
92,–
Nazwa
Tarasowe
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl
Linea 5141.08.23
Przedłużka
2040.00.00
Kołnierz z pasem z włókniny
2040.00.01
Kołnierz uszczelniający zaciskowy
2040.00.02
Classic 5141.08.25
Arco 5141.08.26
Pop 5141.08.27
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Wellness 5141.08.24
Wave 5141.08.28
168
169
Prysznicowe
Okna i doświetlacze
Przydomowe
Elementy
dodatkowe
Niskie
Tarasowe
Szczelinowe
Monolityczne
Specjalistyczne
Standardowe
KONTAKT
Doradcy Techniczno – Handlowi
GDAŃSK
OLSZTYN
1
SZCZECIN
BYDGOSZCZ
WA2
WARSZAWA
POZNAŃ
WA1
4
2
ŁÓDŹ
LUBLIN
WROCŁAW
3
ŚLĄSK
KRAKÓW
Region 1
Centrum Obsługi Klienta
Telefon komórkowy
Telefon/Fax
Biuro Handlowe Gdańsk
0 601 335 947
058 301 33 76
Koordynacja ofert
022 767 0 608
022 767 0 553
Biuro Handlowe Olsztyn
0 607 664 716
089 543 28 75
Realizacja zamówień
022 767 0 511
022 767 0 535
Biuro Handlowe Bydgoszcz
0 601 335 941
052 329 03 35
Doradztwo techniczne
022 767 0 545/531
022 767 0 536
Region2
Faks
Centrum Obsługi Klienta
Biuro Handlowe Warszawa (WA1)
0 693 029 201
022 767 0 500
Koordynacja ofert
022 767 0 551
022 767 0 553
Biuro Handlowe Warszawa (WA2)
0 500 086 068
022 767 0 500
Realizacja zamówień
022 767 0 504
022 767 0 535
Biuro Handlowe Lublin
0 601 335 944
081 852 03 38
Doradztwo techniczne
022 767 0 531/545
022 767 0 536
Region 3
Centrum Obsługi Klienta
Biuro Handlowe Kraków
0 601 335 942
012 411 12 14
Koordynacja ofert
022 767 0 509/551
022 767 0 553
Biuro Handlowe Śląsk
0 605 062 626
032 418 80 16
Realizacja zamówień
022 767 0 539/504
022 767 0 535
Biuro Handlowe Łódź
0 601 335 943
042 655 09 73
Doradztwo techniczne
022 767 0 531/545
022 767 0 536
Region 4
170
Telefon
Centrum Obsługi Klienta
Biuro Handlowe Poznań
0 601 335 945
061 887 53 30
Koordynacja ofert
022 767 0 608/509
022 767 0 544
Biuro Handlowe Wrocław
0 609 511 290
077 453 22 14
Realizacja zamówień
022 767 0 539/511
022 767 0 535
Biuro Handlowe Szczecin
0 601 335 948
091 469 38 35
Doradztwo techniczne
022 767 0 531/545
022 767 0 536
KONTAKT
Doradztwo Projektowe
Telefon
Telefon komórkowy
Centrum Obsługi Klienta
022 767 0 533
Region
Region
Region
Region
058 678 50 12
0 609 489 609
022 767 0 535
0 601 332 390
032 418 80 16
0 605 062 626
071 347 72 33
0 601 335 940
1
2
3
4
Fax
022 767 0 536
Obsługa marketów budowlanych
Centrum Obsugi Klienta
022 767 0 559
022 767 0 544
Region 1
Gdańsk
058 301 33 76
0 601 335 947
Olsztyn
089 543 28 75
0 607 664 716
Bydgoszcz
052 329 03 35
0 601 335 941
Region 2
Warszawa (WA1)
0 693 029 201
Warszawa (WA2)
Lublin
0 500 086 068
081 852 03 38
0 601 335 944
012 411 12 14
0 601 335 942
042 655 09 73
0 601 335 943
Poznań
061 887 53 30
0 601 335 945
Wrocław
077 453 22 14
0 609 511 290
Szczecin
091 469 38 35
0 601 335 948
Region 3
Kraków
Śląsk
Łódź
Region 4
Projektowanie i sprzedaż przepompowni i separatorów
Region 1
Obsługa Handlowa
0 601 264 172
029 764 25 69
Realizacja zamówień i opracowywanie ofert
022 767 0 542
022 767 0 519
Dział Techniczny
022 767 0 524/507
022 767 0 529
Region 2
Obsługa Handlowa
0 601 264 172
029 764 25 69
Realizacja zamówień i opracowywanie ofert
022 767 0 522
022 767 0 519
Dział Techniczny
022 767 0 524/507
022 767 0 529
Region 3
Obsługa Handlowa
0 601 264 175
077 404 96 25
Realizacja zamówień i opracowywanie ofert
022 767 0 522
022 767 0 519
Dział Techniczny
022 767 0 524/507
022 767 0 529
Region 4
Obsługa Handlowa
0 601 264 175
077 404 96 25
Realizacja zamówień i opracowywanie ofert
022 767 0 542
022 767 0 519
Dział Techniczny
022 767 0 524/507
022 767 0 529
171

Podobne dokumenty

ACO Drain® - kanały niskie

ACO Drain® - kanały niskie dowolnym momencie po jego zamontowaniu.

Bardziej szczegółowo