Łukasz Oleszczuk Mondragon University Hiszpania 2012_2013 WM

Transkrypt

Łukasz Oleszczuk Mondragon University Hiszpania 2012_2013 WM
Łukasz Oleszczuk
Student Wydziału Mechanicznego
Miejsce pobytu: Mondragon Unibertsitatea, Hiszpania
SPRAWOZDZANIE Z POBYTU W HISZPANII W RAMACH PROGRAMU ERASMUSsemestr letni w 2013r
Mondragon jest małym miasteczkiem na północy Hiszpanii (ok. 25 tys mieszkańców),
zlokalizowanym w centrum Kraju Basków. Teren górzysty, bliski dostęp do Oceanu
Atlantyckiego (ok. 50 km) oraz sympatia ludzi powodują, że jest to miasto warte
odwiedzenia.
Przed wyjazdem należy dopełnić wszelkich formalności związanych z wyjazdem m.in.
umowa, dodatkowe ubezpieczenie.
Po przyjeździe do miasta spotkałem się z opiekunem grupy Erasmus- Pani Edurne
(wyznaczonym przez uczelnię w Hiszpanii) w celu uzgodnienia spraw zakwaterowania.
Pomoc w znalezieniu mieszkania spoczywa na opiekunie, pośredniczy on w rozmowach
z właścicielem mieszkania, tłumaczy kwestie związane z podpisaniem umowy. Uzgodnione
zostają daty zawarcia umowy wynajmu oraz pobierana jest kaucja w wysokości opłaty za
jeden miesiąc. Kaucja odzyskiwana jest w momencie kiedy opuszcza się mieszkanie, pod
warunkiem że wynajmujący nie znajdzie żadnej szkody.
W pierwszym dniu na uczelni (w biurze wymian międzynarodowych) zostało zorganizowane
spotkanie z opiekunem, podczas którego zgłosiłem swój przyjazd. Na spotkaniu otrzymałem
teczkę z niezbędnymi informacjami dotyczącymi studiów tj. plan zajęć, terminarz wolnych
dni, ale również informator turystyczny (opis Kraju Basków, najciekawsze miejsca do
zwiedzania). W pierwszym tygodniu student otrzymuje login do indywidualnego konta
internetowego, z pomocą którego można korzystać z Internetu na terenie całej uczelni.
Przez kolejne tygodnie uczęszczałem na zajęcia, zapoznawałem się z przedmiotami,
wykładowcami oraz innymi uczestnikami Erasmusa. W zależności od przedmiotu,
w zajęciach uczestniczyli studenci z różnych krajów, min: Włoch, Meksyku, Chin , Francji,
Czech, Niemiec. Z Polski wraz ze mną uczestniczyło w wymianie sześciu kolegów z tego
samego wydziału oraz kierunku z Politechniki Lubelskiej.
Niedaleko uczelni znajdowała się biblioteka, w której miałem dostęp do książek, komputerów
ze specjalistycznym oprogramowaniem, Internetu. Znajdowały się tam również specjalne sale
do nauki, gdzie panowała cisza i można było się skoncentrować na nauce.
W czasie semestru organizowane były spotkania integracyjne, dzięki którym mogliśmy się
bliżej poznać, swoje kraje, styl życia, kulturę i język. W ramach tych spotkań odbywały się
również zajęcia sportowe tj. piłka nożna, ping-pong itp.
Poprzez udział w programie Erasmus miałem możliwość zapoznania się z systemem
nauczania na studiach wyższych w Hiszpanii. Poznałem wielu interesujących ludzi,
nawiązałem nowe znajomości, zobaczyłem wiele ciekawych miejsc. Zdobyłem nowe
doświadczenie życiowe, dlatego polecam wszystkim studentom uczestnictwo w tego typu
wymianach.