ZAŚWIADCZENIE Zaświadczam, że Pan / Pani

Transkrypt

ZAŚWIADCZENIE Zaświadczam, że Pan / Pani
Warszawa, ……………………….
ZAŚWIADCZENIE
Zaświadczam, że Pan / Pani ……………………………………………………………………………..
nr indeksu ………………………………………, nie ma zobowiązań finansowych wobec
Biura Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych.

Podobne dokumenty