numer 05-06/2010

Transkrypt

numer 05-06/2010
mini
Gazecio
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH
Nr5 (117)
Maj - Czerwiec 2010
D O D A T E K
S P E C J A L N Y
Nakład 150 egz.
AB
BS O
OL W
WE N T
T
Z życia szkoły
i językoEG ZA MI N G IMN AZ JAL NY niczą
wą. Tym razem
J
ak co roku, burząc spokój wszystkich nauczycieli i wielu (żeby nie
powiedzieć - niektórych) uczniów,
w kwietniu odbył się trzydniowy egzamin gimnazjalny. Pisaliśmy część humanistyczną, matematyczno – przyrod-
jeszcze nie będą miały wpływu na
rekrutację do szkół średnich wyniki naszych umiejętności lingwistycznych, ale w przyszłym roku
strzeżcie się koleżanki i koledzy. ..
Do egzaminu przystąpiło 170
uczniów, a nad prawidłowością jego przebiegu
czuwała również pani z
kuratorium.
Chyba zawsze jest tak, że
uczniowie są zaskakiwani niektórymi pytaniami. I teraz też
tak było – nie spodziewaliśmy
się niektórych zagadnień z
WoS, dotyczących lokalnych
samorządów.
„Cudze chwalicie,
s w e g o n i e z n a c i e ...“
J
edni wybierają się w podróż do Wilna, inni do Londynu, a my - drugoklasiści - pojechaliśmy do Warszawy. Program trzydniowej wycieczki był
bardzo atrakcyjny i zakładał wizytę,
choć krótką, w najważniejszych miejscach stolicy. Byliśmy pod Pałacem Prezydenckim i w Wilanowie, na Powązkach i na Starówce oraz w Parlamencie.
W kuluarach sejmu widzieliśmy wielu
znanych polityków. Są prawdziwi, czasem trochę inni niż w okienku telewizora. Pstrykaliśmy fotki. Prezentujemy
jedną z nich z prezydent Warszawy panią Hanną Gronkiewicz - Walz.
Klasa 2A
M A R Z E N I A
GIMNAZJALISTÓW
Z
bliża się koniec roku, więc jedno
z marzeń uczniów powoli się
spełnia ☺ WAKACJE ! Jakie
jeszcze są Wasze marzenia ? Trzeciogimnazjaliści marzą o tym, aby dostać
się do jak najlepszej szkoły, tej, którą
niedawno sobie wybrali.
Albo o wspaniałych ocenach, co niestety nie jest już tak prawdopodobne jak
dostanie się do szkoły, bo jaki nauczyciel podwyższy ocenę z 3 na 5 ?? Ale
nie wszystkie nasze marzenia wiążą się
ze szkołą, są też takie, które dotyczą na-
2
szej przyszłości, tej dalszej. Chłopcy
marzą o zawodzie mechanika bądź informatyka, a dziewczyny - i tu zdania są
podzielone... Jedna chce być fryzjerką,
kosmetyczką, inna uważa, że to słabe
zawody, że lepiej siedzieć za biurkiem i
pracować w dużej firmie. Wielu z nas
marzy o dalekich podróżach - tych egzotycznych i nie tylko. Ja na przykład
wolałabym jechać/lecieć do Irlandii niż
na Hawaje. Pragniemy też uczyć się języków, doskonalić angielski, niemiecki.
Czym są w ogóle marzenia z naukowego punktu widzenia? Marzenia dzienne
– mówi jakiś tam słownik - fantazje,
myśli i wyobrażenia występujące w czasie pełnej świadomości. Mogą sięgać
A i kolejność zadań z polskiego spłatała nam figla, który będzie kosztował nas
aż 4 punkty. W ogóle z wypracowaniem
było coś nie tak - żadnego odwołania do
lektury. Podejrzane.
Ale my jesteśmy dobrej myśli. ;)
Ola 3b
O
KONCERT
statni koncert w tym roku szkolnym -„Wiosna na świecie”,
zgodnie z tytułem prezentował
melodie i instrumenty świata. Widzieliśmy i słuchaliśmy instrumentów z Afryki
i Ameryki Południowej. Wykonawcy reprezentowali trzy kraje: Polskę, Gwatemalę i Peru. Publiczność, czyli klasy I –
III i 4 – 6, świetnie bawiła się przy rytmach pieśni Indian i energetycznej samby.
Artyści chwalili – jak zwykle
– kulturalną aktywność
uczniów naszej szkoły.
Na następnych
koncertach
spotkamy się od
października.
Pani Ania
..................................
przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Dotyczą różnych tematów, wyróżnia się m.in. marzenia o sukcesie,
czynach bohaterskich, przygodach. Redakcja życzy Wam wszystkim jak najszybszego spełnienia marzeń ! ☺
Klaudia 2B
Na okładce:
Turniej gry w warcaby
dla kl.0-III
Gazeta Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. Redagują uczniowie naszej szkoły; opieka: I. Frączek, M. Szenkin Chmielewska, B. Pigoń - Reglińska: wspólpraca: D.Czajkowska, M. Treder, B. Wożniak; fotografie z imprez szkolnych: Janek Kobiela, I. Frączek.
Wydawca: ZKPiG 83-050 Kolbudy, ul. Wybickiego 33, tel. (058) 682 72 24, e-mail: [email protected], http://www.kolbudy.neosrtada.pl
PIOSENKA K O N K U R S Y
E K O L O G I C Z N A B E Z P I E C Z E Ń S T W O RUCHU DROGOWEGO
W
połowie kwietnia br., w Pruszczu Gd. przeprowadzono powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nasza drużyna w składzie: Anna Bębenek, Zuzanna Zborowska i Patryk Waliński z kl.1F zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Pani Mira
P
INFORMATYCZNY
XIII Przegląd Piosenki Ekologicznej
odbył się 8 czerwca br.. Organizatorem
był Zespół Publicznego Gimnazjum i
Szkoły Podstawowej w Przyjaźni. Naszą szkołę reprezentował zespół Bosz,
w skład którego wchodzą: Gabrysia
Krysiak (gitara, perkusja), Beata Rutkowska (keyboard, perkusja) i Mateusz
Słowik (gitara), wszyscy z klasy VA.
Wykonali oni dwa utwory: „Ekologia to
nie jest łatwa sprawa” (kompozycja
własna zespołu) oraz przebój zespołu
Bic Cyc „Makumba”. Wszyscy otrzymali albumy o przyrodzie i mapy.
Pani Ania
o raz trzeci startowaliśmy w
ogólnopolskim konkursie wiedzy o Internecie „DialnetMasters Mistrzowie Internetu“, organizowanego przez Dialog i Politechnikę
Wrocławską. Z roku na rok konkurencja jest coraz silniejsza. W eliminacjach wojewódzkich brało udział ponad
120 drużyn, do półfinału wchodziło
tylko 8. Miłą niespodzianką była informacja, że dwie nasze drużyny: RUF i
THE END, awansowały do półfinału w
kwietniu br. odbył się Konkurs na Najlepszczego Matematyka Gminy Kolbudy. W
klasach VI sp zwyciężyła Karolina
Drabent VIC, natomiast w gimnazjum, w klasach 2 Zuzanna Zborowska.
Red.
W
N A J L E P S Z Y
M A T E M A T Y K
GMINY KOLBUDY
W
PRZYRODNICZO
-EKOLOGICZNY
Z
okazji dnia Ziemi 22 kwietnia w
naszej szkole odbył się konkurs
przyrodniczo- ekologiczny. Najlepszym przyrodnikiem gimnazjum
została Agata Plak z kl. 3D; II miejsce
- Mateusz Grota z kl.2F, III miejsce Oskar Sieńko z kl.1E. W szkole podstawowej tytuł najlepszego przyrodnika uzyskał Dominik Richert z
kl.IVD; II miejsce - Ola Nagórska z
kl.VD, III miejsce - Weronika Haliniarz z kl.VIB. Gratulujemy.
Pani Małgosia
P L A S T Y C Z N Y
Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” – na szczeblu powiatu
III miejsce otrzymała uczennica klasy
VIC Karolina Drabent. Gratulujemy!
*
W Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Fryderyk Chopin” II miejsce
zdobył zespół Beata Rutkowska i Gabriela Krysiak z klasy VA. Gratulacje!
•
Konkurs plastyczny pt.“„Kaligrafuję i
ilustruję” organizował ZKPiG nr 6 w
Gdańsku. Do reprezentowania naszej
szkoły zakwalifikowały się prace10
uczniów. Cztery z nich zdobyły wyróżnienia. Autorkami były: Natalia Walenczewska VD, Liwia Jacuńska VIC,
Z życia szkoły
Bydgoszczy.
Na półfinał zjechało 16 drużyn. Duże
emocje i nerwy nie pozwoliły i tym razem dostać się naszej drużynie na podium, które gwarantowało udział w
wielkim finale i walkę o cenne nagrody
(laptopy, wycieczka do Szwajcarii).
Zabrakło naprawdę niewiele. Drużyna
RUF zajęła VII miejsce, był to nasz
najlepszy wynik od trzech lat. Może za
rok będzie jeszcze lepiej!!
W Bydgoszczy reprezentowali nas:
RUF - Maciej Gliszczyński 3b, Jan
Kobiela 3b, Piotr Laskowski 3b, Maciej Kalinowski 2b oraz THE END Karol Cyran, Tomasz Bawor Jakub
Rados, Patryk Tyl, wszyscy z kl.3d
oraz Aleksandra Karczewska 3b.
Bardzo zachęcam do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. Informacji o nim możecie zaczerpnąć na stronie: www.dialnetmasters.pl.
Pan Piotr
Małgorzata Lieder 1A, Monika Wiśniewska 1A. Zadaniem uczestników
było wykaligrafowanie dowolnym pismem i zilustrowanie jednej zwrotki
„Pieśni żeglarzy” w formacie A4.
Gratulacje!
•
Organizatorem konkursu „Brzechwowo,
komiksowo, czyli znane wiersze inaczej” była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Z naszej
szkoły w grupie klas IV –VI drugie
miejsce równorzędnie zdobyły prace
Karoliny Drabent VIc i Laury Łukomskiej VId. Wyróżnienie otrzymała
Kornelia Sieradzka. Tematem prac było przedstawienie komiksowe dowolnego wiersza Jana Brzechwy. Praca miała
ilustrować cały wiersz.
Gratulacje!
Pani Ania
3
Z życia szkoły
C H E M I C Z N Y
EKONOMICZNY
W konkursie chemicznym im.Marii
Skłodowskiej - Curie dla uczniów gimnazjum Powiatu Gdańskiego I miejsce
drużynowo zajęli:
Karol Głomski, Daria Dąbrowska,
Agata Plak, Aleksandra Karczewska i
Jan Kobiela.
W klasyfikacji indywidualnej II miejsce zajął Karol Głomski, a III miejsce
Daria Dąbrowska. Gratulujemy!
Pani Danuta
Zwycięzcami Szkolnego Konkursu
Ekonomicznego "Gimnazjalne potyczki" zostali:
I miejsce - Marta Macholl 3B
II miejsce - Sebastian Bialic 3A
Pani Honorata
W konkursie na Najlepszczego Fizyka
Gminy Kolbudy zwyciężył Marcin Richert z kl.3B. Gratulujemy!
Pani Małgorzata
M U Z Y C Z N Y
N AJ LE P SZ Y FI Z YK
GMINY KOLBUDY
UZALEŻNIENIA
W szkolnym Konkursie o Uzależnieniach laureatami zostali:
I - Aleksandra Michalska 3b
II - Ida Wysocka 2a
Mateusz Grota 2f
III - Agata Machut 3a
Zuzanna Zborowska 2f
Gratulujemy!
Red.
Z J .A N GI EL S KI EG O
W szkolnym konkursie z języka angielskiego „Z wiedzy o Wielkiej Brytanii“
laureatami zostali:
I miejsce Aleksandra Michalska 3B
II miejsce Piotr Kozica 3F
III miejsce Karol Głomski
Gratulujemy!
Pani Izabela
ORTOGRAFICZNY
Zwycięzcami tegorocznego konkursu
ortograficznego zostali w sp - • kl.IV:
I - Natalia Block IVa
Wioletta Borkowska IVb
II - Ewelina Biernaś IVa
III - Bartosz Luśnia IVa
Mateusz Monikowski IVc
• kl. V-VI:
I - Dominik Kroll VIb
II - Agata Szlufik Ve
Weronika Haliniarz VIb
III - Robert Kamiński Vb
• gimnazjum:
I - Piotr Kozica 3F
II - Alicja Wojczuk 2E
III - Monika Ohler 2D
Gratulujemy!
Red.
4
GEOLOGICZNY
W Finale IX Ogólnopolskiego Konkursugeologiczno - Środowiskowego dla
Szkół Gimnazjalnych pt. "Rzeźbiarze
powierzchni Ziemi" - wzięli udział:
Mateusz Grota 2F i Anna Rapczyńska
3B.
Pani Honorata
Wyniki gminnego konkursu wokalnego
„Z piosenką na wakacje”:
Kategoria klasy I-III SP
• Solo:
1. Filip Sieradzki ZKPiG Kolbudy
2. Julia Kowalczyk ZKPiG Kolbudy
3. Oliwia Obrycka ZKPiG Kolbudy
• Zespoły:
1. Śpiewające słowiki ZKPiG Kolbudy
2. Letnie dziewczyny ZKiW Lublewo
3. Disco Robaczki ZKPiG Kolbudy
Kategoria IV-VI
• Solo:
1. Wiktoria Piotrowicz
2. Kinga Syczuk
3. Kornelia Sieradzka
• Zespoły:
1. WG Bosz
2. Z. Grota, W. Szymańska
3. Magda Temberska, Daria Rybicka
Gimnazjum:
• Solo:
1. Natalia Kuna
2. Anna Duda
• Zespoły:
1. Anna Duda, Celina Polcyn
2.Marcin Kalinowski, Bartek,
Maciek i Dawid Chodkowscy.
Zwycięzcom gratulujemy. Zapraszamy
ponownie za rok wszystkich entuzjastów śpiewu.
Pani Ania
KLASY I – III SP
VIII GMINNY KONKURS RECYTATORSK II miejsce - Filip Sieradzki IIb
•
WOJ. KONKURS PLASTYCZNY
• ,,OBLICZA MORZA”
III miejsce - Zofia Szumełda Id
• ,,ŚWIAT WOKÓŁ NAS”
wyróżnienie - Zofia Szumełda Id
•
KONKURS PLASTYCZNY
,,Z WĘDKĄ BLISKO NATURY”
I miejsce - Rafał Wawryszuk Ib
•
GMINNY KONKURS
MATEMATYCZNY DLA KL. III SP
I miejsce – Łukasz Zaleski IIIb
II miejsce – Kacper Patoka IIId
III miejsce – Kuba Karczewski IIId
•
IX PRZEGLĄD PIOSENKI
DZIECĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
,,ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI”
II miejsce – Oliwia Obrycka IIIa
II miejsce – Julia Kowalczyk IIIa
III miejsce – zespół ,,Śpiewające Słowiki” - S. Bialic, K. Byczkowska,
J.Dawidowska, M. Krajewska
•
KONKURS MATEMATYCZNY
,,KANGUREK” kl.III
I - Magdalena Przybyła IIIb
II - Oskar Łuszcz IIId
III - Jędrzej Koralewski IIIa
•
KONKURS GIMNASTYCZNY
KLASY I:
I - Diana Lejkowska Id
II - Jakub Kwidziński Ic
III - Dominika Leik Id
KLASY II:
GRAND PRIX MAX –
Przemysław Kuszyk IIb
KLASY III:
GRAND PRIX MAX –
Oliwier Herbszt IIIb
•
KONKURS RECYTATORSKI
KLASY I:
I - Wiktor Michalski Id
II - Zofia Szumełda Id
III - Michał Tempski Ic
KLASY II:
I - Katarzyna Cesarz IIb
II - Patrycja Lewandowska IId
III - Zuzanna Pajdosz IIa
KLASY III:
I - Oliwia Obrycka IIIa
II - Weronika Naderza IIIe
III - Kacper Patoka IIId
•
KONKURSU BRZUCHOMÓWCY:
Sz. Krysiak Ic, J. Kowalczyk IIIa
•
GMINNY KONKURS
ORTOGRAFICZNY DLA KL. III SP
II - Wojciech Borówka IIIa
III - Łukasz Zaleski IIIb
•
MISTRZOWIE ORTOGRAFII SP
Michał Sujka Ia
Natalia Ormańczyk IIa
•
SZKOLNY KONKURS ZNAJOMOŚCI
LEKTUR DLA KL. II
I - Kacper Tusznio IIc
II - Julita Pisula IIc
III - Katarzyna Cesarz IIb
Natalia Ormańczyk IId
•
KONKURS CZYTELNICZY KL. I i II
I - Zofia Szumełda Id
II - Diana Lejkowska Id
Michał Sujka Ia
Szymon Krysiak Ic
III - Klaudia Etmańska Ia
Marta Pawelczyk Ic
KLASY II:
I - Julita Pisula IIc
II - Inga Michnik IIb
III - Katarzyna Cesarz Iib
skiego. Dzięki tej wygranej dziewczęta
awansowały do Półfinałów Województwa Pomorskiego w Czersku, gdzie zajęły IV miejsce.
•
nia 16.03.2010 roku również w
Trąbkach Wielkich odbyła się
Powiatowa Gimnazjada w
piłce ręcznej chłopców. Drużyna
ZKPiG wystąpiła w składzie: Orłowski Krystian, Gosch Maciej, Paszkowski Łukasz, Kowalski Adrian,
Iwanowski Jakub, Borowski Michał,
Wiśniewski Bartłomiej, Klein Patryk, Graczyk Kamil, Sajewski Piotr,
Meronk Mateusz, Grota Mateusz,
Zieliński Maciej, Klonowski Michał.
Nasza drużyna wygrała mecze w swojej
grupie. W finale pokonała zespół gospodarzy i awansowała do Półfinałów Województwa Pomorskiego w Kościerzynie, gdzie zajęła IV miejsce. Pani Ala
KRONIKA
PIŁKA RĘCZNA
D
nia 9.03.2010 roku w Trąbkach
Wielkich odbyła się Powiatowa
Gimnazjada w piłce ręcznej
dziewcząt. Reprezentacja ZKPiG w
składzie : Blicharz Marlena, Milcarz
Kamila, Tałach Aleksandra, Śliwowska
Klaudia, Woźniak Agnieszka, Flisikowska Karolina, Kroll Kamila, Lewandowska Dagmara, Szczepańska Agnieszka,
Dawidowska Klaudia, Kwiatkowska
Karolina, Naczk Monika, Kęsicka Dagmara, Jóźwiak Gabriela wygrała wszystkie mecze w swojej grupie i meczu o
pierwsze miejsce pokonała reprezentację Gimnazjum nr 4 z Pruszcza Gdań-
W A R C A B Y
W
szkolnej świetlicy odbył się
szkolny (w kwietniu) oraz międzyszkolny (w maju) turniej
gry w warcaby dla uczniów z klas 0-III.
W etapie szkolnym finalistami zostali:
• I miejsce - Wiktor Murglin kl.Ib
• II miejsce - Wiktor Michalski kl.Id
• III miejsce - Artur Błyskal z kl.0b.
Rozgrywki na etapie międzyszkolnym
odbyły w świetlicy "Tęczowa kraina"
ZKPiG Kolbudy. W gronie zwycięzców
znaleźli się:.
KOSZYKÓWKA
N
a XXXVIII Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w
Mini Koszykówce Dziewcząt w
Łęgowie Nasze podopieczne z ZKPiG
Kolbudy zajęły I miejsce wygrywając
wszystkie mecze dość wysoko i tym samym awansowały do półfinału wojewódzkiego. Dziewczynki wystąpiły w
składzie:
Franka Paulina, Latopolska Martyna,
Chwiećko Julia, Łukomska Sonia, Leniec Aleksandra, Iżykowska Martyna,
Jóźwik Paulina, Kosowska Martyna,
Murawska Roksana, Plener Oliwia,
Z życia szkoły
D
SPORTOWA
• I miejsce - Wiktor Murglin z ZKPiG
Kolbudy
• II miejsce - Jakub Woźniak z SP
Pręgowo
Firko Joanna, Bogdańska Natalia.
Wyniki pozostałych rozgrywek:
I miejsce - Powiatowye Igrzyska Szkolne w mini piłce ręcznej SP chłopcy
II miejsce - Powiatowe Igrzyska Szkolne w mini piłce ręcznej SP dziewcząt
I miejsce - powiatowa Gimnazjada
chłopców w piłce ręcznej
I miejsce - powiatowa Gimnazjada
dziewcząt w piłce ręcznej
III miejsce - powiatowa Gimnazjada
dziewcząt w piłce siatkowej
I miejsce - powiatowa Gimnazjada
dziewcząt w koszykówce
I miejsce - powiatowa Gimnazjada
chłopców w koszykówce
• III miejsce - Wiktor Michalski z
ZKPiG Kolbudy
• wyróżnienia - Artur Błyskal ZKPiG
Kolbudy, Jan Stanisławek oraz Michela Makowska z SP Pręgowo.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy,
nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowane przez Radę Rodziców przy
ZKPiG Kolbudy, Radę Rodziców przy
SP Pręgowo oraz właściciela sklepiku
szkolnego pana Tomasza Krolla.
Sponsorom serdecznie dziękujemy.
Pani Patrycja
Oczywiście pierwsze miejsca w danej
dyscyplinie przechodzą do półfinału
wojewódzkiego.
Pan Mariusz
5
ŚWIĘTO FLAGI
Aktualności
2
maja od kilku lat obchodzimy
Święto flagi. Pamiętamy o naszych symbolach narodowych - a
więc o godle, hymnie i barwach na fladze i z szacunkiem je traktujemy. Wymaga tego od nas pamięć o burzliwej historii narodu.. Wśród biało - czerwonych znaków rozpoznawczych Polski są
Czy można
uczyć się
szybciej?
M
ożna! Na pewno wiesz, ze
sportowcy, by zwyciężać,
systematycznie ćwiczą. Jeśli
będziesz systematycznie powtarzać wiadomości, choćby pobieżnie, zauważysz
S
łowo egoizm pochodzi z łacińskiego: ego, czyli ja. Oznacza
nadmierną albo wyłączną miłość
do samego siebie. Egoista kieruje się
przeważnie własnym dobrem i korzyściami, nie zwracając zbytniej uwagi na
potrzeby i oczekiwania innych. Odnosi
wszystko do siebie, patrzy na świat
poprzez pryzmat "ja", nie uznaje
wewnętrznie systemu wartości społecznie akceptowanych. Skąd ta cecha bierze się u ludzi? Każdy się z
nią rodzi, ale to otoczenie i okoliczności, w jakich człowiek żyje, mają
wpływ na miarę jego egocentryzmu.
Jeśli ktoś od urodzenia jest wychowany na hojną i uczciwą osobę i nie
spotkał się w życiu z przewagą samolubstwa, to również u niego się ono nie
przejawia w dużej skali. Natomiast człowiek, którego los obdarzył egoistyczną
rodziną lub znajomymi: potrafi być egoistą w większej mierze. Czasami wiecznie nieznośne życie doprowadza do te-
6
flaga
państwowa z godłem lub bez,
bandera wojenna, szachownica lotnicza,
flaga marszałka Polski i Proporzec Prezydenta. Ostatnio, w związku z tragedią
pod Smoleńskiem, mieliśmy okazję widzieć właśnie Proporzec Prezydenta,
który znajdował się na pokładzie rozbitego samolotu. Takie też Proporce z generalskim wężykiem, oznaczającym, że
Prezydent jest zwierzchnikiem sił
zbrojnych, znajdowały się na
trumnach pana Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego. Mało kto wie, że autorem szachownicy lotniczej, która równie
często była pokazywana w telewizji, był lwowski polot wojskowy - porucznik Stefan Stec. W
1918 roku,przewożąc meldunek
Józefowi Piłsudskiemu, podczas obrony polskiego Lwowa przed wojskami
ukraińskimi, namalował go na swoim
samolocie. Ten osobisty znak pilota
spodobał się dowódcom i od tego czsu
widnieje na wszystkich polskich samolotach.
Młody Pinokio
po jakimś czasie, że coraz mniej czasu
zajmuje Ci uczenie się. Twój mózg będzie sprawniej pracował, jeżeli otrzyma
,,zastrzyk” energii. Po prostu zjedz lekki
posiłek, bo podnosi on
poziom glukozy we
krwi. Pamiętaj również
o tym, że najlepiej zapamiętasz informacje przeczytane najdalej godzinę przed snem. Gdy
śpisz, następuje ,,uporządkowanie”
wszelkich dostarczonych umysłowi danych oraz utrwalenie tych najbardziej
potrzebnych. Na szybkość uczenia się
wpływa więc powtarzanie
wiedzy, lekkie posiłki, sen
oraz relaks.
Gdy odpoczywasz, wiedza
,,płynie” z pamięci tymczasowej do pamięci trwałej.
go, że świadomość, iż jest się egoistą
przestaje przeszkadzać nawet etycznie.
Egoizm jest jedną z głównych cech
współczesnych dzieci i młodzieży. Jeśli
dorośli karzą im coś zrobić, młodzi muszą wiedzieć dlaczego i po co, zanim
się myślenie głównie o sobie. Odruch
zasłaniania klasówki lub notatki w zeszycie, czy samolubne reakcje na prośbę
pożyczenia ołówka albo drobnych, to
pierwsze objawy nasilania tej negatywnej cechy, z którą mamy do czynienia w
szkole.
Mała sonda wśród uczniów naszej
szkoły wykazała, że 58% zapytanych osób ma do czynienia z egoizmem swoich kolegów na co dzień.
Pozostali twierdzą, że tylko od czasu do czasu nie mogą polegać na
swoich znajomych. Może to sygnał,
abyśmy zaczęli walczyć ze wzrastającym egoizmem naszego pokolenia.
Ostatnio dość często używane i nadużywane słowo „asertywny” zdaje się spowodowało wzrost występowania postaw
egoistycznych. Spróbujmy odróżnić
asertywność od egoizmu. To zupełnie
dwie różne sprawy!
Red.
EGOIZM
wykonają polecenie, jeśli w ogóle je wykonają. Jak wyraźnie młodego egoistę
przedstawia nieustąpienie miejsca siedzącego w tramwaju starszej osobie, czy
wpychanie się w kolejkę. Po części to
zwyczajny brak wychowania, ale przede
wszystkim w takich sytuacjach ujawnia
Kaszubski kącik
-Norcëk kaszëbscze
Kaszubskie obrzędy
ŚCINANIE KANI - to jeden z najbardziej niezwykłych i prastarych obrzędów na Kaszubach. Zwyczaj ten najbardziej znany jest na północy, w okolicach
Pucka. Kanię – ptaka drapieżnego, który
wyglądem nieco przypomina sokoła ścinano na św.Jana. Kania od zarania
dziejów symbolizuje na Kaszubach
wszelkie zło, choć nikt nie potrafi wyjaśnić dlaczego padło właśnie na tego,
bardzo pięknego ptaka. Na ceremonię
przybywali niegdyś wszyscy mieszkańcy. Wójt i Rada Starszych odczytywali
wyrok obwiniając biedne ptaszysko za
wszystko i skazywali kanię na śmierć
przez ścięcie głowy. Kat czynił swoje, a
następnie odbywał się uroczysty pochówek. W niektórych zakątkach Kaszub,
gdy brakowało kani, lub nie udało się jej
schwytać, ścinano inne ptaszyska, czasem wronę, a nawet ...kurę. Cała ta
okrutna ceremonia miała być prawdopodobnie przestrogą dla ludzi, bo też odczytujący wyrok zazwyczaj nawiązywał
w swej mowie do spraw wiejskich i czy-
W
ulkanem nazywamy otwór
lub szczelinę w skorupie
ziemskiej, przez którą wydobywają się ogniste mieszaniny gazów,
pary wodnej i popiołu, zwane lawą.
Wulkany dzielą się na czynne, drzemiące i wygasłe. Najczęściej są to wysokie
nił aluzje do grzeszników i
złoczyńców, zapowiadając,
że grozi im równie sroga kara, jak Bogu
ducha winnej kani. Etnografom nie udało się do tej pory jednoznacznie wyjaśnić pochodzenia, ani znaczenia tego
makabrycznego obrzędu.
Nauka
kostkę torfu. Ale scenariusz imprezy jest
znacznie bogatszy. W jej trakcie gospodarze prezentują wszystko, co stanowiło
o kształcie kultury Słowińców. Kryterium doboru poszczególnych pokazów
stanowi ich waga dla niegdysiejszych
mieszkańców tych ziem oraz powszechność występowania. Dlatego też w poszczególnych zagrodach skansenu odbywają się pokazy najważniejszych technik i codziennych zajęć słowińskiej wsi.
Podmokłe, bagniste tereny, wśród których położone były słowińskie wsie,
wpływały na wiele dziedzin życia ówczesnych mieszkańców. Determinowały
codzienną dietę, sposoby budowania
chałup, uprawy, rzemiosła.
Pani Beata
CZARNE WESELE - impreza otwierająca sezon turystyczny w Klukach w
dniach 1-3 maja każdego roku odbywa
się od 1995 roku. Działaniem najważniejszym jest kopanie torfu. Sprawność
kopaczy i wygląd równiutkich kostek
zawsze wzbudzają powszechny aplauz.
Wielu spośród muzealnych gości, nie
zważając na możliwość pobrudzenia się,
próbuje swych sił w kopaniu; wszyscy
niemal chcą dotknąć a nawet powąchać
Nieokiełznana energia
W
WU
UL
LK
KA
AN
NY
Y
góry, mające kształt stożka i zakończone
u szczytu zagłębieniem, zwanym kraterem, z którego wydobywa się lawa.
Osiąga ona temperaturę ponad 1000
stopni Celsjusza i może spływać po zboczach nawet z prędkością 165 metrów
na sekundę. Wybuchy wulkanów bardzo
często powodują zakłócenia gospodarki
i komunikacji. Na przykład ostatnia
erupcja wulkanu Eyjafjoel na Islandii
spowodowała zakłócenia w ruchu lotniczym Europy. Wybuch, który niedawno
uprzykrzył życie pasażerom podróżującym samolotami, to dopiero początek
czekającej nas aktywności wulkanicznej. Zdaniem geologów islandzkie wulkany będą dokuczać całej Europie przez
wiele dekad. Niektórzy geolodzy ostrzegają przed poważnym zagrożeniem ze
strony wulkanu Katla, 25 km na wschód
od Eyjafjallajökull. Dwa z trzech ostat-
nich wybuchów wywołała aktywność
jego mniejszego sąsiada. Co roku klęski
żywiołowe powodują ogromne zniszczenia i śmierć tysięcy ludzi. Dla większości z nas erupcje wulkanów utożsamiane są jedynie z wielkimi tragediami,
zniszczeniem miast oraz śmiercią tysięcy ludzi. Mało kto jednak zdaje sobie
sprawę, że wybuch wulkanu może mieć
także wiele pozytywnych aspektów.
Niestety, rzadko można o nich usłyszeć,
ponieważ szkody wyrządzane przez klęski żywiołowe mają tak ogromną skalę
działania, że tylko one są nagłaśniane
przez media. O pozytywnych stronach
wulkanów może zaświadczyć ilość ludzi, którzy osiedlają się w pobliżu wulkanów. Korzyści wynikające z wybuchów wulkanów to urodzajność gleb
powulkanicznych, wykorzystanie bardzo wysokich temperatur przez elek-
7
Strona angielska
trownie, turbiny, do ogrzewania pomieszczeń i w ogrodnictwie szklarniowym.
Najbardziej obiecujące jest eksploatowanie zasobów energii geotermicznej, zwanej również „czerwonym węglem” na
potrzeby gospodarki. Tym bardziej, że jej
źródła są niewyczerpalne, a co najważ-
niejsze są zdecydowanie „przyjazne” środowisku naturalnemu człowieka, bo powodują mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wód niż konwencjonalne zakłady wytwarzające energię. Przykładem takich elektrowni są zakłady we Włoszech,
w Kalifornii w USA, w Nowej Zelandii,
he recent school year has been
long and tiresome. Pupils and teachers have been waiting for the
summer break with great anticipation.
The summer holidays in Poland last for
two whole months and a few last days of
June. It happens to be from 25th June
until September 1st this year. Lately, we
have all experienced bad climatic conditions in May and June but let’s hope that
once the weather improves it will stay
for good.
A distinct sign of the weather improvement is the summer solstice. It is the
longest day of the year, during which the
sun shines for the greatest number of hours. It is worth mentioning that it occurs
exactly six months after the shortest day
of the year, the winter solstice. Ancient
people thought that the summer solstice
was an important time for ceremonies to
worship the Sun. Among hundreds of
years people have developed many different ways of celebrating that day around the world.
In Poland the celebrations related to
summer solstice derive from Slavic culture. St. John’s Night is a very special
night, previously known as the festival
of water and fire. During that time people gather around bonfires, tell fortunes and spend time together. One of the
most famous ceremonies is meant for
young girls and bachelors. The girls make beautiful garlands and they throw
them in the river. The boys who stand on
the other side of the river have to catch
them. It is said that if a boy does not
ST.JOHN’S NIGHT
T
a blue fern
a bonfire
Piosenka na lato: The Beatles
"Yellow Submarine"
In the town where I was born
Lived a man who sailed to sea
And he told us of his life
In the land of submarines
So we sailed up to the sun
Till we found the sea of green
And we lived beneath the waves
In our yellow submarine
We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine
8
And our friends are all on board
Many more of them live next door
And the band begins to play
We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine
As we live a life of ease
Everyone of us has all we need
Sky of blue and sea of green
In our yellow submarine.
w Japonii i w Rosji. Współżyć z wulkanami najszybciej nauczyli się Islandczycy, którzy z powodzeniem wykorzystują
energię wybuchowych cieplic. W Reykjaviku i innych miastach są dzielnice
ogrzewane wyłącznie energią czerpaną z
gejzerów.
Ola 3B
catch the garland or if a girl’s garland is
not found by a boy, they will not fall in
love that year.
Another ceremony is devoted to finding
a blue flower of fern. This flower blossoms only at St. John’s Night and is supposed to bring good luck, fortune and
wealth to the person who finds it. Moreover, it gives the finder a magical power
to control the feelings of other people
but he/she is unable to feel true emotions. It is said that the flower can be found by a very brave and honest person.
However, it is very unlikely to come
across the real blue fern. Still, if you
find an ordinary one and put it in your
wallet it will definitely bring good luck
to you.
Whether you decide to celebrate the longest day of the year or not, have a happy
and long holiday☺
Ms. Dorota
a garland
We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine
Deutschland das Traumurlaubsland
A
Liebe Schüler und Schülerinnen!
m 25- sten Juni ist endlich das
Schuljahr (endlich) zu Ende. Jeder freut sich schon sicher darauf. Ich kann das gut verstehen, weil
ich mich genauso freue. Viele von euch
haben schon bestimmt Pläne für die
Sommerferien: bei den Groβeltern, auf
dem Land, in der Stadt oder am See. Ihr
werdet die wunderschöne Landschaft
von Polen oder von einem anderem
Land bewundern, aber habt ihr euch
überlegt, was für ein wunderschönes
Traumurlaubsland Deutschland ist? Nein? Dann lest bitte den kurzen Text über
Deutschland als ein Land, in dem man
Urlaub verbringen kann. Ich wünsche
euch schöne Sommerferien, past gut auf
euch auf, damit ihr ganz und gesund
wieder im September das neue Schuljahr anfangen könnt. Viel Spaβ
A
Das Rheintal
ls wichtige Verkehrsader zwischen Nord und Süd hat der
Rhein seit Jahrtausenden Bedeutung. Davon zeugen Städte, Burgen
und Schlösser an seinen Ufern. Seit
2002 zählt das romantische Obere Mittelrheintal zwischen Bingen und Koblenz zum Weltkulturerbe der UNESCO. Für Wanderer ist ein Netz von
„Traumpfaden“ in der Region geschaffen worden. Größter Besuchermagnet
am steilen Ufer bei St. Goar: Die Loreley, ein Felsen mit atemberaubender
Aussicht, den der Dichter Heinrich Heine unsterblich gemacht hat: „Ich weiß
nicht, was soll es bedeuten ...“ Im Sommer locken historische Märkte, Burgfestspiele und Ritterturniere zu einer Zeitreise ins Mittelalter.
Strona niemiecka
B
Bayern – de r Deut sc hen
liebs tes Ur laubsl and!
ayern ist unbestritten die Urlaubsregion Nummer eins in
Deutschland. München und das
Hofbräuhaus, die bayerischen Alpen
und Seen, die Schlösser Ludwigs des II.,
Nürnberg und sein Weihnachtsmarkt,
Bayreuth und die Wagner-Festspiele
sind Besuchermagneten. Doch die Tourismusbranche lässt sich immer Neues
einfallen.
Das Urlaubsland Bayern ist der Deutschen liebstes Ferienziel. Nicht ohne
Grund, denn die touristischen Angebote
und die Landschaft ist sonst nirgendwo
in Deutschland so abwechslungsreich
wie zwischen dem Allgäu, Franken, Bodensee und dem Bayerischen Wald.
Großstädter können mal so richtig "tief
durchatmen". Die frische, klare Luft in
Bayern und die einzigartige Landschaft
mit ihrem Bergen, Tälern, Wiesen und
Wäldern ist für jeden Urlauber ein Erlebnis.
Die bayerische Gemütlichkeit und Gastfreundschaft heißt Sie hier herzlich willkommen.
D
Mecklenburg-Vorpommern
as Mecklenburg-Vorpommern
ein vorzügliches Urlaubsland
ist, bleibt gerade in der Zeit
nach den Gipfelgesprächen in Heiligendamm unbestritten.
Immerhin ist MV
unter allen Bundesländern auf Platz 2
der
beliebtesten
Urlaubsländer
in
Deutschland
und
schickt sich an, Bayern als Urlaubsland
Nr. 1, abzulösen.
Auch die Ostseeinsel
Rügen ist Jahr für Jahr
ein Anlaufspunkt für zahlreiche Ostseeurlauber.
Zu jeder Jahreszeit gibt es unendlich
viele Naturereignisse die ihren Urlaub
zu einem unvergessenen Traum werden
lassen. Rügen mit der Fotokamera zu
durchstreifen ist ein Urlaub den sie nie
beenden werden. Tiere in freier Natur
die Sie so noch nie gesehen haben und
die großen Felder in vielfältigsten Farben. Sonnenuntergänge über dem Dornbusch der kleinen Insel Hiddensee und
die rauschende See hüllt die Inseln in
den Schlaf.
Urlaub auf Rügen ist ein muss!
E
Sylt
ine Reise nach Sylt – unkompliziert und sehr lohnenswert.Sylt
als schöne Insel in der Nordsee
ist den meisten zumindest vom Hörensagen bekannt. Um sich zu überzeugen,
dass diese Insel etwas Besonderes ist,
sollte man sich am besten vor Ort selber
ein Bild machen. Egal ob für den Wochenendkurztrip oder den Sommerurlaub am Strand, eine Reise nach Sylt
lohnt sich immer.
Anreise ohne Auto…
Da Sylt trotz Bahnanbindung an das Festland mit dem Auto nicht direkt zu erreichen ist, sollte man sich überlegen, ob
man das Auto vor Ort wirklich braucht.
Die Insel Sylt hat ein gutes Bussystem,
welches den Urlauber schnell und vor
allem regelmäßig von Ort zu Ort bringt.
Zudem sind viele schöne Bereiche der
Insel viel besser mit dem Fahrrad zu erkunden, auch eine kleine Wanderung
eröffnet zahlreiche Möglichkeiten.
Ohne Auto erfolgt die Anreise ganz
unkompliziert mit der Nord-OstseeBahn ab Hamburg, für lange Strecken
oder besonders Ungeduldige wird auch
der Flughafen Sylt regelmäßig von verschieden Städten Europas angeflogen,
aus den Großstädten Deutschlands sogar
täglich.
Herr Marcin
9
D Z I E Ń
Wydarzenie
D Z I E C K A
D
zień Dziecka w naszej szkole rozpoczął apel, na którym Pani Dyrektor Joanna Chrebelska złożyła
życzenia wszystkim uczniom naszej placówki i uroczyście dokonała otwarcia obchodów. W tegorocznym programie znalazły się: konkurs satyryczny oraz „Dzień
Dziecka na sportowo”. Wśród konkurencji
rozgrywanych na „Orliku“ znalazły się slalom, piłka ręczna, wieloskok, rzut tyłem do
kosza, pchnięcie piłką, natomiast na hali
skok wzwyż, piłka lekarska, rzut do kosza,
strzały na bramkę, odbicia piłki siatkowe i
quiz sportowy na małej sali.
Rezultaty konkursów:
• satyrycznego sp:
10
D Z I E Ń
D Z I E C K A
Wydarzenie
I miejsce kl. 6b - Maciej Klimek, Piotr
Kobuz
II miejsce kl. 6a i 5a
• satyrycznego gim.:
I miejsce kl. 2F - Robert Jabłczyński,
Krystian Lewiński, Zuzanna Zborowska
II kl. 3A i 2B
•„Dnia Dziecka na sportowo” gim.:
I miejsce kl. 1C i 2F - po 47 pkt.
II miejsce kl. 2B – 43 pkt.
III miejsce kl. 1D – 36 pkt.
• „Dnia Dziecka na sportowo” sp:
I miejsce kl. 6c - 67 pkt.
II miejsce kl. 6b – 61 pkt.
III miejsce kl. 5c – 55 pkt.
Pan Marek
11
K t o p y t a, ni e b ł ą d z i !
Pytania do redakcji
Informacje o kółkach.....
W naszej szkole działa kółko fotograficzne! Prosimy zgłaszać się do pana P.
Rzeźnika.
Zapisy do NOWEGO KÓŁKA KULINARNEGO DLA KLAS 1 GIM. u pani
M. Szenkin – Chmielewskiej.
Mój kolega jest ,,nienajedzony”, szuka
wciąż kanapek. Dlaczego?
Kiedy chłopcy zaczynają intensywnie
rosnąć, potrzebują trochę więcej energii
z pożywienia. Dobrze byłoby, aby kolega wzbogacił jedzenie w węglowodany
– makarony, kasze, pieczywo oraz w
białko – sery, nabiał, chude mięso. Najobfitsze posiłki przypadają na pierwszą
(aktywną !) część dnia, a więc w szkole.
Kolega powinien po prostu przynosić ze
sobą do szkoły więcej kanapek. Może
porozmawiacie na lekcji wychowawczej
o prawidłowym odżywianiu w okresie
dojrzewania?
Dlaczego panie szatniarki nie otwierają
szatni od razu, tylko trzeba czekać?
Panie otwierają szatnie równo z dzwonkiem. W czasie lekcji panie szatniarki
sprzątają, a więc czasami trzeba poczekać, gdy ktoś się spóźni na lekcje bądź
jest zwolniony i musi wyjść ze szkoły.
Na każdym korytarzu z szatniami jest
jedna pani, stąd może chwileczkę trzeba
poczekać, zanim otwierająca dojdzie do
ostatniej szatni.
Czy istnieje taka możliwość, by wypisać
się z klasy integracyjnej i zapisać do innej?
Uczeń nie może sam się ,,wypisać” z
klasy. Do pani dyrektor musi zgłosić się
z podaniem wyłącznie Rodzic i wówczas wszystkie możliwości będą omówione.
Miało być malowanie szatni 1a i
1b............
....... i było malowanie! Gratulujemy
Wam pomysłu i inicjatywy! A jaki efekt!
Własnoręcznie wymalowana szatnia!
Malowanie szatni jest w planach pani
dyrektor, ale sami widzicie, że w szkole
12
ciągle coś remontują i poszczególne korytarze czekają na swoją kolej.
Uczniowie nie dają dojść do planu lekcji, ponieważ siedzą pod klasą..........
PROSIMY UCZNIÓW, BY NIE SIADALI POD GABLOTĄ Z PLANEM
LEKCJI I ZASTĘPSTWAMI PRZY
POKOJU NAUCZYCIELSKIM!!!
UŁATWIAJMY SOBIE ŻYCIE.
Nie rozumiem tego, że nauczyciele stawiają jedynki za zachowanie.
Jak to jest, że jedni nauczyciele pozwalają jeść na lekcji a inni nie?
Nie jemy podczas lekcji! Może jednak
być taka sytuacja, że ktoś wszystkich
uczniów częstuje cukierkami, bo ma
urodziny, ale to są wyjątkowe chwile.
Zdarza się też, że ze względu na zalecenia lekarskie uczeń musi zjeść czy pić –
wówczas nauczyciel jest o tym poinformowany. O jedynkach ,,za zachowanie”
już kiedyś pisaliśmy. Jeśli w czasie lekcji jesteście zainteresowani innymi sprawami, zaangażowani raczej towarzysko
i nauczyciel Was spyta na temat lekcji,
to na pewno nie będziecie nic wiedzieć!
Jest to więc jedynka za Wasze wiadomości na dany temat, za Wasz stosunek
do danego przedmiotu. Czasami trzeba
sobie przypomnieć, po co w ogóle przychodzimy się do szkoły!
Czy fakultety są obowiązkowe?
Tak, bo macie w planie cztery lekcje
wychowania fizycznego. Dwie godziny
są ogólnorozwojowe, zaś dwie specjalistyczne (Wy wybieracie specjalizację!).
Te specjalistyczne to są właśnie fakultety.
Czemu pan/pani oddaje kartkówki i
sprawdziany po terminie, tzn. trzyma
trzy tygodnie?
Zgodnie z naszym szkolnym systemem
oceniania pisemne prace kontrolne
uczeń otrzymuje nie później niż w ciągu
dwóch tygodni. Bywa jednak tak, że nauczyciel jest chory i wówczas przedłuża
się termin oddania prac lub też klasa
wyjeżdża. Jeśli nauczyciel jest w szkole
i Wy macie wszystkie lekcje, to po prostu zapytajcie prowadzącego zajęcia lub
poproście o pomoc wychowawcę.
Co mam zrobić, kiedy podoba mi się
chłopak i nie umiem mu tego powiedzieć, a gdy na mnie patrzy, to nie
wiem, jak zareagować?
Zakochałam się w chłopaku, ale nie
wiem, jak mu to powiedzieć, a bardzo
się wstydzę.
Często tak się zdarza, że kiedy interesujemy się jakąś osobą, w jej towarzystwie
nie potrafimy sensownie sklecić dwóch
zdań. Chcemy wypaść jak najlepiej i w
końcu nie mówimy nic. Spróbujcie najpierw poznać lepiej chłopaków i pozwólcie im Was poznać. Zaprzyjaźnijcie
się! Wtedy łatwiej Wam będzie się
otworzyć i okazji do szczerej rozmowy
będzie więcej.
Dlaczego w szkole danego przedmiotu
uczy tylko jeden nauczyciel?
Widocznie nie ma potrzeby, żeby zatrudniać drugiego nauczyciela, gdyż jest
mało lekcji z tego przedmiotu w ciągu
tygodnia. Na pewno zauważyliście, że w
gimnazjum niektóre lekcje macie tylko
raz w tygodniu!
Dlaczego chłopcy w stosunku do dziewcząt są agresywni?
Dlaczego chłopcy strasznie biją dziewczyny i je wyzywają?
Pewnie chłopcom wydaje się, że muszą
być twardzi, niegrzeczni. Wyciągają
wnioski z zachowania starszych chłopaków, którzy im imponują sukcesami.
Uważają więc, że jeśli będą tacy, to będą się podobali i w ten sposób zdobędą
sympatię. Dziewczyny! Zawsze mówcie
im, że zachowują się obrzydliwie, nie
śmiejcie się z ich ,,żartów”, nie prowokujcie. W szkole macie prawo czuć się
dobrze! Nikt nie może zabawiać się Waszym kosztem. A może po prostu potraktujcie ich jak powietrze i nie zauważajcie! Warto pójść do pani psycholog
czy pedagog i porozmawiać. Agresja,
bicie to bardzo poważna sprawa!
DODATEK SPECJALNY
Z życia szkoły
ABSO
OL W E
EN T
T
GIMNAZJUM W KOLBUDACH
25 CZERWCA 2010
CO PODOBAŁO SIĘ W SZKOLE
A B S O LW E N T O M 2 0 1 0 ?
• DODATKOWE ZAJĘCIA
• DUŻY TEREN WOKÓŁ SZKOŁY
• BUDYNEK SZKOŁY
• NIEKTÓRZY
• WYROZUMIALI NAUCZYCIELE
• KWIATKI NA PARAPETACH
• ORLIK
• JASNE POMIESZCZENIA
NAUCZYCIELE, DAŁO SIĘ Z NIMI DOGADAĆ
• NOWE ŁAWKI
• DYSKOTEKI, CHOĆ NIE
• POMOCNI LUDZIE
• IMPREZY SZKOLNE
• WARUNKI W SZKOLE
BYŁO ICH ZA WIELE
• KLASA SPORTOWA
• KONKURSY
• ATMOSFERA W SZKOLE
• HUMOR NAUCZYCIELI
•TOWAR ZYSTWO
• ODNOWIONE ŁAZIENKI
• DOBRE DROŻDŻÓWKI W SKLEPIKU
• ZAWODY
• DUŻO SIĘ DZIAŁO NA
KORYTARZACH
• SPRZĘT SPORTOWY
• KOŁA ZAINTERESOWAŃ
(W TYM NAUCZYCIELE I
• ATMOSFERA NA PRZERWACH
• WIELU CIEKAWYCH LUDZI
UCZNIOWIE)
• WYJAZDY SZKOLNE
• WYCIECZKI
• LUŹNE LEKCJE
• HALA SPORTOWA
• ŚMIESZNE SYTUACJE
• WSZYSTKO
BYŁO FAJNE!
13
Sukcesy
NA J W I Ę K S Z E S U K C E S Y A B S O L W E N T Ó W
2007/2008
2008/2009
2009/2010
BIEGI
WOJEWÓDZKA GIMNAZJADA
W SZTAFETOWYCH BIEGACH
PRZEŁAJOWYCH 2009
MARLENA BLICHARZ,
MAGDALENA ŻACH,
KAROLINA FLISIKOWSKA,
EDYTA MYDŁOWSKA,
AGNIESZKA SZCZEPAŃSKA
EKOLOGIA
WOJEWÓDZKI KONKURS
EKOLOGICZNY 2010
LAUREACI: MARTA MACHOLL,
KAROL GŁOMSKI, AGATA PLAK
GEOLOGIA
MIĘDZYWOJEWÓDZKI FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GEOLOGICZNOŚRODOWISKOWEGO 2010
ANNA RAPCZYŃSKA
INFORMATYKA
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA
WIEDZY O INTERNECIE 2010
PÓŁFINAŁ OGÓLNOPOLSKI
JAN KOBIELA, MACIEJ GLISZCZYŃSKI,
PIOTR LASKOWSKI, KAROL CYRAN,
TOMASZ BAWOR, JAKUB RADOS,
ALEKSANDRA KARCZEWSKA
KOSZYKÓWKA
DAGMARA LEWANDOWSKA
EUROPEJSKA LIGA KOSZYKÓWKI
2008/2009 – I MIEJSCE
2009/2010 – VI MIEJSCE
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
W KOSZYKÓWCE 2008
MISTRZ POLSKI
•
MARLENA BLICHARZ
MISTRZOSTWA EUROPY U-16
IX MIEJSCE
14
•
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
W KOSZYKÓWCE 2008/2009
WICEMISTRZ POLSKI
MARLENA BLICHARZ,
KAMILA MILCARZ
•
WICEMISTRZOSTWO POLSKI
KADETEK U-1 2008/2009
KLAUDIA DAWIDOWSKA,
MARLENA BLICHARZ,
KAMILA MILCARZ,
DAGMARA LEWANDOWSKA,
AGNIESZKA SZCZEPAŃSKA,
AGNIESZKA WOŹNIAK,
MARIA ŚLIWOWSKA
•
BRĄZOWY MEDAL
MISTRZOSTW POLSKI U-14 2007/2008
MARLENA BLICHARZ,
KAMILA MILCARZ, KAMILA KROLL,
KLAUDIA DAWIDOWSKA,
AGNIESZKA SZCZEPAŃSKA,
KAROLINA FLISIKOWSKA,
AGNIESZKA WOŹNIAK,
DAGMARA LEWANDOWSKA,
MARIA ŚLIWOWSKA,
ALEKSANDRA TAŁACH
•
BRĄZOWY MEDAL
MISTRZOSTW POLSKI U-14 2007/2008
FILIP BIANGA, IGNACY BONNA,
BARTŁOMIEJ ETMAŃSKI,
MICHAŁ GLIWKA, KAROL GŁOMSKI,
JAKUB IWANOWSKI,
BARTOSZ GRĄDZKI, SZYMON ŁYCZAK,
DANIEL GĄSIOROWSKI,
ŁUKASZ PASZKOWSKI,
MATEUSZ PRZYGODA,
MATEUSZ ZACHAREK,
SEBASTIAN LIDZBARSKI
•
EUROPEJSKA LIGA KOSZYKÓWKI 2007/2008
Sukcesy
NA J W I Ę K S Z E S U K C E S Y A B S O L W E N T Ó W
2007/2008
2008/2009
2009/2010
V MIEJSCE
KAROL GŁOMSKI,
ŁUKASZ PASZKOWSKI,
BARTOSZ BEHRING,
BARTŁOMIEJ ETMAŃSKI,
JAKUB IWANOWSKI, BARTOSZ GRĄDZKI
•
MISTRZOSTWA POLSKI 2008/2009
KAROL GŁOMSKI, BARTOSZ GRĄDZKI,
BARTOSZ BEHRING,
ŁUKASZ PASZKOWSKI,
JAKUB IWANOWSKI
•
KADRA POLSKI 2009 –
BARTOSZ BEHRING
•
MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK U-16 2010
V MIEJSCE
DAGMARA LEWANDOWSKA,
AGNIESZKA WOŹNIAK, KAMILA KROLL,
KAROLINA FLISIKOWSKA,
AGNIESZKA SZCZEPAŃSKA,
KAMILA MILCARZ,
MARLENA BLICHARZ,
ALEKSANDRA TAŁACH,
MARIA ŚLIWOWSKA,
KLAUDIA DAWIDOWSKA
LEKKOATLETYKA
WOJEWÓDZKA GIMNAZJADA 2010
JAKUB IWANOWSKI SKOK WZWYŻ
MACIEJ KOPCYCH SZTAFETA 4X100
PATRYK KLEIN SZTAFETA 4X100
•
WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA
W HALI 2010
DANIEL PAPROCKI SKOK W DAL
MUZYKA
EDYTA MYDŁOWSKA
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
MŁODYCH PIANISTÓW 2009
I MIEJSCE
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY
2009 - NAGRODA ZA NAJLEPSZE
WYKONANIE UTWORU OBOWIĄZKOWEGO
2010 - WYRÓŻNIENIE
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
INTERPRETACJI MUZYKI FRANCUSKIEJ
2009
III MIEJSCE
MIĘDZYNARODOWE KONKURSY:
PIANISTYCZNY 2007
MŁODYCH PIANISTÓW 2010
III MIEJSCE
PŁYWANIE
WOJEWÓDZKA GIMNAZJADA
SZTAFET PŁYWACKICH
2008 FILIP BIANGA, KAROL GŁOMSKI
2009 FILIP BIANGA, JAN KOBIELA
2010 KLAUDIA KOWALCZYK,
KLARA WITTSTOCK
ADRIANNA KOZUŃ,
SZACHY
WOJEWÓDZKA GIMNAZJADA 2009
KAROL GŁOMSKI
II MIEJSCE DRUŻYNY
TAEKWON-DO
MARCIN RICHERT
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA
MŁODZIEŻY
2008 SREBRNY I BRĄZOWY MEDAL
2009 BRĄZOWY MEDAL
PUCHAR POLSKI 2009
BRĄZOWY MEDAL
OLIMPIADA MŁODZIEŻY
MISTRZOSTWA POLSKI 2010
DWA BRĄZOWE MEDALE
15
Aktualności
ZAKRĘCONA,
TOWARZYSKA,
MEGA!!!
Z
KLASA 3A
początku nie mogliśmy
się zintegrować, ale teraz
jest super!
Każdy jest inny, coś innego
wnosi w życie klasy.
Może się i sprzeczamy, a i tak
się kochamy. W końcu – kto się
czubi, ten się lubi.
Moja klasa jest: w porzo, najlepsza pod słońcem, trochę
dziwna, ale na swój sposób fajna.
Raczej nie mieliśmy problemów, bo nasza klasa jest ostrożna, więc gdy coś robimy, to z
dobrze przemyślanym planem.
W klasie wyróżnili się:
DOMINIK, bo zawsze coś na
przerwach ,,odwalał”, zabierał
dziewczynom torby i łaskotał;
to nasza ,,maskotka”,
KASIA, bo ma bzika i lubi
wariować,
EMILKA, bo żyje we własnym
świecie,
AREK, bo zawsze się
buntował, miał wiele kłopotów,
ale i tak był miły,
NATALIA, bo najwięcej
piszczała i krzyczała,
SANDRA, bo robiła śmieszne
miny.
KLASOWE PRZEZWISKA:
Domino, Nowaczka, Ritsu,
Ogór, Krychy, Yuuki, Bamber,
Smrodek, Kazik, Babka, Agacia, Kmiecik, Pipi, Klaud,
Hanysz, Nana, Simon........................
ZAPAMIĘTAMY.......
wycieczkę do Warszawy, gdy
rzucaliśmy się na szyby w autokarze i straszyliśmy ludzi,
chowanie się przed nauczycielami, grę w butelkę, wszystkie
chwile związane z tekstami Babki lub Kazika, lekcje religii,
wyjazd na żagle, lekcję angielskiego, gdy wymieniliśmy się
imionami.
Każdego dnia coś się działo!
KLASA 3A:
EMILIA BANATOWSKA, SEBASTIAN BIALIC,
16
PAULINA BIAŁEK, KRYSTIAN BIAŁKOWSKI,
KATARZYNA BONIECKA, KLAUDIA CHEREK,
MATEUSZ GROMOWSKI, KLAUDIA KOWALCZYK,
ALEKSANDRA LASKOWSKA,
MICHAŁ ŁASZCZEWSKI, AGATA MACHUT,
MARCIN MIOTK, NATALIA NOWAK,
PATRYCJA PETA, ARKADIUSZ SADECKI,
ADAM SZMAGLIŃSKI, SANDRA TRUSZYŃSKA,
DOMINIK TAZBIR, RADOSŁAW WĘGLERSKI
KLASA 3B
W
WSPANIAŁA, SWEET,
JEDYNA NA ŚWIECIE!!!
szyscy się rozumiemy, nie mamy problemu z dogadywaniem się. To jest najfajniejsza klasa na
świecie, wspieramy się.
Będę płakać i tęsknić za klasą, gdy się rozstaniemy.
Między nami jest miło i śmiesznie.
Byliśmy razem 6 lat, zżyliśmy się.
Zgraliśmy się dopiero w trzeciej klasie.
Nie mieliśmy problemów – klasa idealna.
W klasie wyróżnili się:
PIOTREK, bo ma niewyparzony język, na lekcjach
udawał kurę, ciągle informował o czasie,
KLARA, bo ma swoje zdanie,
KAROLINA, bo jest najbardziej spontaniczna, śmieje się
ze wszystkiego i ma jakieś skojarzenia,
MACIEK, bo wszystko komentuje i ma kilka
dziewczyn na raz,
MARTA, bo ma wysoką średnią i bierze udział w wielu
konkursach,
MONIA, bo podoba się wszystkim.
KLASOWE PRZEZWISKA:
Laskosia, Nutella, Laluna, Raper, Orzech, Łysa, Oxi, Owsik,
Aktualności
Gaduła, Yna, Kozica, Emka, Cinek, Orzeł, Laskonik, Laskowik, Sikacz, Wanna, Lovelasek, Karczesia....................
ZAPAMIĘTAMY............
wspólne wycieczki i ogniska, Karolinę w roli pana Rzeźnika,
spotkania po szkole, tekstowe ,,upadki” uczniów, częste wyjścia do psychologa i wychowawcy ( zalecone ), żarty Oli,
,,wybuchy” płaczu i śmiechu Karoliny, przekomarzanie się z
nauczycielami, party po testach, klasowe wagary..... i całe
sześć lat!
KLASA 3B:
MONIKA CZAPKOWSKA, MACIEJ GLISZCZYŃSKI,
EMILIA JAGIEŁKA, ALEKSANDRA JAWORSKA,
ALEKSANDRA KARCZEWSKA, JAN KOBIELA,
ALEKSANDRA KOZICKA, MARTYNA KRUK,
KAROLINA LASKOWSKA, PIOTR LASKOWSKI,
MARTA MACHOLL, ZUZANNA MARKOWSKA,
ALEKSANDRA MICHALSKA, AGNIESZKA MOSKWA,
EDYTA MYDŁOWSKA, MAŁGORZATA PATOKA,
OKSANA PLICHTA, WOJCIECH POMIERSKI,
ANNA RAPCZYŃSKA, MARCIN RICHERT,
ANNA STERNALSKA, KLARA WITTSTOCK,
JOANNA ZIEMIAŃSKA, MICHAŁ KRAUZE
17
Aktualności
J
KLASA 3C
NIEPOWTARZALNA,
ŚWIETNA, UDANA!!!
esteśmy bardzo zgrani i dobrze się bawimy. Czasem
mamy duże problemy z zachowaniem. Chłopcy zaczęli
się integrować z żeńską częścią klasy
dopiero pod koniec gimnazjum.
Lubimy śmiać się z siebie.
Jest to najlepsza klasa na całym świecie, jedyna w swoim
rodzaju.
W klasie wyróżnili się:
BARTUŚ, bo jest najwyższy w szkole, stwarza bardzo
śmieszne sytuacje,
BAMBUS, bo jest najbardziej głośny, wszędzie wtyka nos,
dyskutuje z nauczycielami, kręci bekę, robi wokół siebie zamieszanie,
KAROL, bo jest inteligentny, zawsze najlepiej się uczy,
CYKI, bo chce zwrócić na siebie uwagę poprzez śmieszne
odzywki,
MARLENA, bo jest najbardziej zwariowana, roztrzepana,
KROLI, bo zawsze ma inne zdanie niż wszyscy,
KAMILA, bo ciągle coś je,
MANIA, bo zwraca na siebie uwagę,
FILIP, bo jest najbardziej zbudowanym chłopakiem
w szkole.
18
KLASOWE PRZEZWISKA:
Gumiś, Siwa, Ślepy, Menia, Gąsior, Zachar, Bobek, Szczepa,
Mały, Pekińska, Gruba, Pamela, Sisi, Eti, Bambo, Iwan,
Lewa, Tałka, Łyżka, Szybka, Cyki, Kościak, Odkurzacz,
Szafa, Chleb, Pudzian, Cyklop, Pampers, Masło, Kret, Bartuś, Złota, Flisik....................
ZAPAMIĘTAMY...........
obozy sportowe, świetne ogniska, wyjazdy do kina, turnieje,
imprezę w Radomiu, wkładanie kamieni do plecaków, zamienianie książek, chowanie plecaków, latające misie, kaczki, piórniki, wycieczkę na drezynach, zdobycie Mistrzostwa
Polski w Koszykówce!
KLASA 3C:
BARTOSZ BEHRING, FILIP BIANGA,
MARLENA BLICHARZ, IGNACY BONNA,
KLAUDIA DAWIDOWSKA, IZABELA DYKTA,
BARTŁOMIEJ ETMAŃSKI, KAROLINA FLISIKOWSKA,
DANIEL GĄSIOROWSKI, MICHAŁ GLIWKA,
KAROL GŁOMSKI, BARTOSZ GRĄDZKI,
JAKUB IWANOWSKI, KAMILA KROLL,
DAGMARA LEWANDOWSKA,
SEBASTIAN LIDZBARSKI, SZYMON ŁYCZAK,
KAMILA MILCARZ, ŁUKASZ PASZKOWSKI,
MATEUSZ PRZYGODA, AGNIESZKA SZCZEPAŃSKA,
JAKUB SZYMAŃSKI, MARIA ŚLIWOWSKA,
ALEKSANDRA TAŁACH, AGNIESZKA WOŹNIAK,
MATEUSZ ZACHAREK
Aktualności
B
KLASA 3D
NIEREFORMOWALNA,
EKSTRA, ZGRANA!!!
yły dobre i złe dni, ale lubimy się. Mamy pewność,
że nikt nie naskarży, ufamy sobie. Dogadujemy się i
mamy szalone pomysły.
Lubimy szkołę, bo lubimy spotykać się ze swoimi kolegami.
Nie chcielibyśmy być w innej klasie.
W klasie wyróżnili się:
OLAF, bo zawsze coś przeskrobie,
PAWEŁ, bo kieruje grupą chłopców, zawsze potrafi
pomóc i dokuczyć,
AGATA, bo mało mówi, jest ,,cichą wodą”,
DOSZAK, bo jest nasilniejszy,
BORCZEK, bo nie wiadomo, kiedy śpi a kiedy nie,
DOMINIKA, bo można z nią spokojnie pogadać,
MACIEK, bo potrafi wszystkich rozbawić,
KAŚKA, bo ze wszystkiego się śmieje.
KLASOWE PSEUDONIMY:
Pączek, Rudy, Dino, Chwast, Edzia, Ryba, Bizon, Grosz,
Paulista, Monia, Dziunia, Jakob, Filozof, Dorsz, Koza, Ol-
son, Borusiak, Dilerka, Kicia, Kasialot, Musol, Kowal, Kopych, Neko...............
ZAPAMIĘTAMY..................
wspólne wagary, Zieloną Szkołę 2009, żarty na przerwach,
petycję w sprawie koleżanki z klasy, wsparcie w trudnej sytuacji, nasze śmieszne odpowiedzi ( np.: Stolicą Afryki jest
Egipt, pierwszym królem elekcyjnym był Krzysztof Kolumb....... ), zamknięcie nauczyciela w sali, chowanie cudzych rzeczy i ......każdy dzień!
KLASA 3D:
TOMASZ BAWOR, ARKADIUSZ BORK,
KAROL CYRAN, DARIA DĄBROWSKA,
RAFAŁ DOSZ, MICHAŁ GROSCH,
EWELINA GRZEBSKA, MACIEJ KOPCYCH,
ANGELIKA KOPEĆ, KAMILA KOTOWSKA,
ADRIAN KOWALSKI, ADRIANNA KOZUŃ,
PIOTR KROLL, DOMINIKA KUCHARCZYK,
ADRIAN KWIATKOWSKI,
KATARZYNA LASZCZKOWSKA,
PATRYCJA LEWIŃSKA, ŁUKASZ MUSZYŃSKI,
DAWID OWSIANIK, AGATA PLAK,
PAWEŁ PONIATOWSKI, JAKUB RADOS,
PAULINA SADOWSKA, MONIKA SUSZEK,
ANETA SZUSTER, OLAF SZYMAŃSKI,
PATRYK TYL, MATEUSZ WYSOCKI
19
Aktualności
N
KLASA 3E
BECZNA, KOZACKA,
BARDZO FAJNA!!!
igdy nie będzie takiej samej! Klasa jest dość zabawna, tylko czasem przesadnie. Lekcje z nami to ,,masakra” dla nauczycieli.
Klasa dziwaczna, ale spoko!
Na lekcjach była beka, ciągła ,,bitwa” z nauczycielami.
W klasie wyróżnili się:
MONIKA....ze względu na kolor włosów,
JUSTYNA, bo śmiesznie opaliła się w solarium,
SZEFU, bo rządził klasą,
CENCEL, bo to taki kozak, ma boski śmiech i humor,
rozkręca bekę w klasie,
MICHAŁ....ze względu na wyraz twarzy.
KLASOWE PRZEZWISKA:
Yeti, Wiśnia, Szefu, Czarna, Pudel, Doris, Neptyk, Riguska,
Sid, Saja, Oski, Gusia, Koniu, Dodzia, Bucu, Solara, Cencel,
Bejca, Puder, Szatan, Kobra, Gołąb, Koniara, Tapetka, Pitbull, Kulka, Gruba, Cymek...............................
20
ZAPAMIĘTAMY.................................
kulig, Wigilie klasowe, bekę na lekcjach, przesiadywanie w
toaletach, wycieczkę na Hel, ucieczki z matmy i religii,
,,strzał” w wychowawcę, jabłka z sadu, petardy, różne wycieczki i ...........wszystkie chwile spędzone z klasą!
KLASA 3E:
AGNIESZKA BIEŁUŃ, MICHAŁ BOROWSKI,
AGATA BRYLOWSKA, PATRYK CENCELEK,
PAWEŁ CYMAN, OSKAR DOBROWOLSKI,
MONIKA FILA, NATALIA GOŁOMBEK,
KAMIL JAKUBASZEK, DAMIAN KOT,
KLAUDIA KULIKOWICZ, JUSTYNA MALEK,
MAGDALENA MAROCKA, DANIEL PAPROCKI,
DANIEL PUDRZYŃSKI, LAURA PUZIUK,
MAGDALENA RIGGA, KAROLINA SADOWSKA,
PIOTR SAJEWSKI, DOROTA SAMELA,
DAMIAN SPAT, ANGELIKA STANZECKA,
BARTŁOMIEJ WIŚNIEWSKI
Aktualności
J
KLASA 3F
NIEOKIEŁZNANA,
ZWARIOWANA, SPOKO!!!
esteśmy zgraną ekipą! Klasa jest fajna, bo nigdy się nie
nudziliśmy. Zawsze jesteśmy gotowi do kręcenia beki.
Lubimy stwarzać problemy.
Często wzywały nas panie dyrektorki.
Nasza klasa jest śmieszna, czasami wkurzająca.
W klasie wyróżnili się:
DYZIO, bo jest duży,
DAGMARA - zawsze potrafiła powiedzieć coś śmiesznego,
PIKU - jest bardzo zabawny i śpiewa na lekcji,
DOROTA, bo ma czerwone włosy, ubiera się inaczej,
więc jest widoczna w tłumie,
ANIA - nie bała i ciągle farbowała włosy,
KAROLINA, bo miała trochę odkryte ramiona i ciągle
chodziła na lekcji jezyka niemieckiego do pani dyrektor.
KLASOWE PRZEZWISKA:
Daśka, Rudy, Piku, Jadzia, Czoło, Kłak, Fasol, Piepiór, Koza, Rolnik, Kapryza, Koń, Mufel, Pastuch, Exo, Mario, Wła-
dzia, Pejsik, Bauer, Nos, Grosiu, Pyza, Kwoka, Smerf, Gizmo, Bazyl, Peppa, Fryzjer.............................
ZAPAMIĘTAMY.................
godziny odrabiane za karę, ściąganie na klasówkach, puszczanie dzwonka na lekcji, wycieczkę do Zakopanego, gdy
dziewczyny chrapały, latające papierki na chemii, szkolne
wycieczki, bombowe rozmowy chłopców na lekcjach, różne
wygłupy i ............chwile, które nigdy się już nie powtórzą!
KLASA 3F:
MATEUSZ BAKA, DANIEL BAZYCHOWSKI,
ŁUKASZ CIEROCKI, DAWID GROSZEK,
PIOTR GWIZDAŁA, MATEUSZ HIRSZ,
KAROLINA JAKUSCH, SANDRA KARPYZA,
PATRYK KLEIN, MACIEJ KOELMER,
DAGMARA KOSTUCH, PIOTR KOZICA,
DANIEL MATHEOSZAT, DOROTA MRUK,
ARKADIUSZ NEUGEBAUER, KRYSTIAN ORŁOWSKI,
MICHAŁ PIEPIÓRKA, MARIUSZ RADZISZEWSKI,
DOMINIKA ROMANOWSKA, MAGDALENA RYŚ,
KAROL SAWECKI, ANNA SOŃKO,
ADRIAN SZWEDOWSKI, MATEUSZ WÓJTOWICZ,
JUSTYNA ZYŚK
21
Aktualności
NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM,
SUPER FAJNA!!!
N
ikt się w klasie nie obraża! Jest nam razem fajnie, ale
jesteśmy niezgrani, jeśli chodzi o ucieczki. Wspieramy się! Cieszymy się, że trafiliśmy z podstawówki
do jednej klasy. Jesteśmy najlepsi w całej szkole!
W klasie wyróżnili się:
GOŁĄB, bo przystojny, zabawny, rozgadany, udaje chorego
i nie chodzi do szkoły,
MAGDA, bo jej nie słychać,
MATEUSZ – śmieszny, zawsze wykłóca się z nauczycielami, ale jest super chłopakiem,
ARTUR, bo zawsze się śmieje, rozmawia jak najęty, zwykle
nie na temat, ma własne zdanie,
ESTERA – jest obiektywna, mądra, broni całej klasy, świetna koleżanka, dużo się udziela, czuje się odpowiedzialna za
całą klasę.
KLASOWE PRZEZWISKA: Żabojad, Bodzio, Buła, Ri-
22
KLASA 3G
plej, Żachu, Kaczory, Mysia, Pawuś, Pufa, Dżela, Mózgu,
Serek, Binuś, Rana, Frycuś, Chip, Laska, Karson, Gołąb.............................
ZAPAMIĘTAMY....................
ucieczki z lekcji, wybicie szyby, wycieczkę do Gdańska,
wspólne chwile na wagarach, wypady do kina, wycieczkę na
Hel, ściąganie na klasówkach,
śmieszne chwile, bójki i.............każdy dzień!
KLASA 3G: ANGELIKA BALICKA, ANGELIKA BEIER,
KAROLINA BINEK, KAROLINA FRYCA, DAWID
GĘBKA, PATRYK GOŁEBIEŃSKI, KAMIL GRACZYK,
KAMILA HINC, DAMIAN LASKOWSKI, ANETA LEHR,
EWA LEHR, PATRYK MELERSKI, KAROLINA
PILARSKA, MARCIN PIOTROWSKI, PIOTR
PIOTROWSKI, WIOLETA PLICHTA, ARTUR
RANACHOWSKI, ESTERA SOBOLEWSKA, SAMUEL
SOBOLEWSKI, PAWEŁ SZYMAŃSKI, MAGDALENA
ŚPIEWAK, MATEUSZ TEMBERSKI,
KAROL TURKIEWICZ, MAGDALENA ŻACH
CO BYM ZMIENIŁ,
g d y b y m
z o s t a ł
Absolwenci proponują pani dyrektor ZKPiG,
Joannie Chrebelskiej....
- ZORGANIZOWANIE PORZĄDNEGO BUFETU
- PRZERWA NA LUNCH – 40 MINUT
- AUTOMAT Z KAWĄ I HERBATĄ W SZKOLE
- PODWYŻKI DLA NAUCZYCIELI I INNYCH
PRACOWNIKÓW SZKOŁY
- ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH
DLA CHĘTNYCH
- USTAWIENIE PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ BUTLI
Z WODĄ, ŻEBY KAŻDY MÓGŁ SIĘ NAPIĆ
- REMONT SZATNI I ŁAZIENEK
- BUDOWA BASENU
- REMONT HALI LUB BUDOWĘ NOWEGO
BLOKU SPORTOWEGO
- WIĘKSZY SKLEPIK
- ZMNIEJSZENIE LICZBY LEKCJI W CIĄGU
DNIA
- WPROWADZENIE CIEKAWYCH METOD
NAUCZANIA
- WIĘCEJ ZAJĘĆ SPORTOWYCH W PLANIE
- SZKOLNY RADIOWĘZEŁ
- NAPOJE ZA FREE...
- UNOWOCZEŚNIENIE PRACOWNI
KOMPUTEROWYCH
- ŁAWKI I STOŁY POD KLASAMI, CZYLI
MIEJSCA SPOTKAŃ W CZASIE PRZERW
(NIE TYLKO PARAPETY!)
- ZAWSZE DOSTĘPNY PAPIER TOALETOWY, MYDŁO
W TOALETACH (W DAMSKICH – LUSTRA)
Rady
d y r e k t o r e m . . .
- NOWE ŁAWKI W NIEKTÓRYCH KLASACH
- KRZESŁA DOPASOWANE DO WZROSTU UCZNIÓW
- MNIEJ PRAC DOMOWYCH
- SZAFKI NA KSIĄŻKI, RZECZY, BUTY....
- UNOWOCZEŚNIENIE SPRZĘTU W SZKOLE
- ZMIANY W REGULAMINIE SZKOŁY,
BY MOŻNA FARBOWAĆ WŁOSY,
MALOWAĆ SIĘ....
- ,,DOZWOLONE” MINIMUM WAGARÓW
- ODDZIELENIE GIMNAZJUM OD SP
- WIĘCEJ IMPREZ TEMATYCZNYCH DLA
UCZNIÓW
- BARDZIEJ KREATYWNE PROWADZENIE
LEKCJI
- ZNIESIENIE OBOWIĄZKU ZMIANY OBUWIA
- UATRAKCYJNIENIE PATIO I JEGO
OSZKLENIE
- WYSTRÓJ KLAS, KOLOROWE SALE
- WIĘCEJ KAMER W SZKOLE
- WPROWADZENIE BARDZIEJ PRZEMYŚLANYCH
ZASTĘPSTW, ABY NIE BYŁO TO BEZCZYNNE
SIEDZENIE...
- WIĘKSZA ILOŚĆ ZAJĘĆ W TERENIE
- WYMIANA UMYWALEK W KLASACH
- CIEKAWSZE PODRĘCZNIKI
- WIĘKSZE KARY DLA OSÓB PALĄCYCH,
PRZESZKADZAJĄCYM INNYM
- BARDZIEJ PROFILOWANE KLASY
23
KTO TO JEST?
Humor
Portrety nauczycieli i wychowawców
3A
3A
3B
3C
24
WCHOWAWCY KLAS 3 GIMNAZJUM:
A - Z O F I A FA L K O W S K A
E L Ż B I E TA W N U K O W S K A – M A C H U T
B - IZABELA ŚREDZIŃSKA
C - TERESA CZAJKOWSKA
KTO TO JEST?
Humor
Portrety nauczycieli i wychowawców
3D
3E
3F
WCHOWAWCY KLAS 3 GIMNAZJUM:
D - M A Ł G O R Z ATA N A R L O C H
E - MAREK ZARADKIEWICZ,
F - R O B E RT A S Z Y K
G - JANINA LINSTEDT
3G
25
MARZENIA
Marzenia
Z
ostanę weterynarzem i będę
pracować w klinice zwierząt.
Zamieszkam w Gdańsku lub
Lublewie z kochajacą rodziną - mąż,
dwóch chłopców i jedna dziewczynka. Chcę, aby ludzie byli mądrzejsi.
Będę pomagać charytatywnie i będzie jak w bajce. M.CZ.
M
oje życie będzie szczęśliwe. Będę miał
duży dom, dużo pieniędzy i dużą rodzinę. Zostanę informatykiem i zamieszkam w USA. JERRY
C
ABSOLWENTÓW
dziną (dwoje dzieci).
WIEWIÓRA
hcę, aby szkoła
zniknęła z mojego życia i
wtedy będzie jak w bajce. Zostanę policjantem i zamieszkam w Warszawie. Moja rodzina będzie składała się z
dwójki dzieci i pięknej małżonki. CHLEB
M
W
oja przyszłość na
pewno
związana
jest z matematyką:
księgowość, rachunkowość......... . Planuję, że
skończę studia i będę
miała dobrze płatną
pracę. Dzeci będę miała
na pewno po trzydziestce. KOZA
W
da mi się
w życiu! Będę mieszkał w Polsce w domu
lub dużym mieszkaniu. Marzę
o rodzinie, żonie, dzieciach.
Chcę, by historia o mnie pamiętała. CHUCK
przyszłości będę mieszkała
w tym samym miejscu i zostanę tłumaczem języka
niemieckiego. Wyjadę na osiem lat
do Niemiec. Będę miała wspaniałego męża, dwoje dzieci. Chcę, aby
moja mama nie czuła więcej bólu, a
mój tata mniej pracował, ale dużo zarabiał. ENDZI
przyszłości
zostanę żołnierzem
i
będę sama. Zamieszkam w Warszawie w
ładnym, małym domku. Ukończę studia w
Dęblinie. Moje życie
będzie dość trudne. DMD
C
hcę życie poświęcić rodzinie
i innym ludziom. Samotność
ciężko znieść. Zostanę muzykiem, piosenkarką i będę pracować z
dziećmi. Zamieszkam na pewno w
Polsce na Pomorzu ze szczęśliwą ro-
26
U
M
oje życie będzie
świetne, ponieważ
na nie zapracuję.
Będę psychologiem, ale nie w szkole.
Na pewno będę miała rodzinę: męża,
dwoje dzieci, spoko teściów. Marzę o zdrowiu dla mojej rodziny i
wyjeździe do ciepłych
krajów. Moje przyszłe
miejsce zamieszkania
to Polska. FASOLKA
M
oje życie będzie
kolorowe. Będę
żył długo i szczęśliwie z żoną i jednym
dzieckiem. Zostanę informatykiem i zamieszkam w
Gdańsku. Marzę o dobrym
samochodzie. Chciałbym,
żeby nie było wojen. CHEERY
C
hcę, aby mój mąż był idealny. Będę miała dwójkę dzieci
i zostanę makijażystką. Zamieszkam w dużym jednorodzinnym
domu. Moje życie będzie wesołe i
szalone. D.S.
W
przyszłości
założę swój
zakład fryzjerski. Marzę o spokojnym życiu z pięcioosobową rodziną. Będę
mieszkać nadal w swojej
miejscowości.
Chciałabym, aby moje
koleżanki o mnie nie zapomniały.
PUFCIA
Z
ostanę biznesmenem i gdy
skończę czterdzieści lat, będę
podróżował po świecie. W
przyszłości ukończę zarządzanie, będę miał żonę i dwoje dzieci. Chcę,
aby liceum było fajnym okresem mojego życia. MAŁY
W
przyszłości zostanę informatykiem
i będę twórcą
gier. Zamieszkam w Lublewie z żoną i dwójką dzieci.
Wyjadę do Grecji i kupię ojcu upragnione auto. DINO
MARZENIA
B
ędę mieszkała w
Kolbudach. Zostanę pracownikiem socjalnym. Chcę,
by ludzie tak szybko nie
umierali. Moja rodzina
będzie składała się z
męża, trójki dzieci i
dwóch psów. Będę żyć długo i normalnie. KEIRA
W
yjadę do Anglii i będę tam
pracował jako barman czy
blacharz samochodowy. Marzę o
wspaniałej i radosnej
rodzinie. Nie wiem, jakie będzie moje życie,
ale mam nadzieję, że
dobre. MAJKEL
P
lanuję, że będę miała jednego, kochanego męża i dwoje
dzieci (chłopiec, dziewczynka). Zostanę ekonomistką i będę pracowała w biurze. Chcę, żeby moja
rodzina nie była patologiczna. Marzę o podróży do Włoch. DAŚKA
Z
ostanę architektem i będę projektować wnętrza.
Zamieszkam w pięknym
domu w mieście z mężem
i dwójką dzieci. Będę
szczęśliwa. Chciałabym,
ABSOLWENTÓW
Marzenia
aby moje dzieci uczyły się w
równie dobrym gimnazjum.
Moje życie będzie długie i
ciekawe. MADZI
mieszkam w Gdańsku z mężem,
dwojgiem dzieci i psem. Planuję, że
zaadoptuję dziecko. Moje życie będzie pełne wrażeń. PATI
ójdę do dobrego LO i
na studia. Będę ortodontą i
zamieszkam w Lublewie
z mężem i dwojgiem
dzieci. Moje życie będzie spokojne, ale ciekawe. MAŁA
eszcze nie wiem, co
będę robić w przyszłości (za dużo do
wyboru). Chciałabym być
piosenkarką, ale nie mam
talentu. Może więc moja
praca związana będzie z
podróżami. Wyjadę na rok
za granicę, ale będę
mieszkać nadal w swojej
miejscowości. Założę rodzinę – mąż, dwoje/troje dzieci.
Chcę w liceum spotkać prawdziwych
przyjaciół, dzięki którym moje życie
nabierze sensu. Na razie cieszę się
młodością! NATALKA
B
P
Z
a piętnaście lat będę biznesmenem, handlowcem.
Zamieszkam w Gdańsku z
żoną i synem. Będę miał firmę i szybki samochód.
OSKI
ędę inżynierem
w Gdańsku, ale
zamieszkam w
Lublewie z psem, kotem, dwojgiem dzieci.
Zrobię wszystko,żeby
mieć interesujące i szczęśliwe życie. Lola
W
przyszłości będę
wychowawczynią
w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Za-
J
M
Z
ostanę kucharzem
w Gdańsku lub
innej większej
metropolii. Będę singlem z dziewczyną.
Moje życie będzie interesujące. ŁYSY
oje życie będzie piękne.
Wybuduję super dom w
Gdańsku Zaspie, w którym
moja rodzina będzie szczęśliwa. Marzę o pięknej kobiecie. W przyszłości
zostanę policjantem. ETIK
,,IŚĆ ZA MARZENIEM I ZNÓW IŚĆ ZA MARZENIEM,
I TAK ZAWSZE AŻ DO KOŃCA”
J. CONRAD
ŻYCZYMY, BYŚCIE Z WIELKIM ZAPAŁEM
REALIZOWALI SWOJE MARZENIA I PASJE.
REDAKCJA
27
I to już koniec...
PA MI ĄT KOWA GA ZE TKA SZ KOLN A
A
AB S
SO L
LW E N T
G IMN A ZJU M W KO LBU D A CH
25 CZERWCA 2010
Zbierz podpisy swoich koleżanek i kolegów z klasy!
Jesteśmy w Internecie:
www.kolbudy.neostrada.pl

Podobne dokumenty

numer 05-06/2011 - Strona domowa Rzeźników

numer 05-06/2011 - Strona domowa Rzeźników Cała trójka zakwalifikowała się do etapu międzyszkolnego w ramach II Spotkania Świetlic Szkolnych Gminy Kolbudy. konkursie międzyszkolnym, który odbył się 18 maja 2011 w szkole podstawowej w Pręgow...

Bardziej szczegółowo