kontrast 2008/01

Transkrypt

kontrast 2008/01
s
P
R
Z
E
D
A
¯
FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA
• SUFITY PODWIESZANE
• SYSTEM DOCIEPLEÑ
• ŒCIANKI DZIA£OWE
• SUCHE TYNKI
32-050 Skawina, Rynek 8
(Wjazd od ul. Zamkowej)
tel. (012) 276 44 05; fax: 256 75 70
godz. otwarcia 8
00
17 00
M
O
N
T
A
¯
KONTRAST 2008/01
Drodzy Czytelnicy!
Wydawca:
Mam głęboką nadzieję, że
trzymany teraz przez Państwa
pierwszy numer nowego
miesięcznika
lokalnego
„Kontrast
Podkrakowski”,
zagości na stałe w Państwa
domach. Chcemy, żeby nie
tylko go Państwo czytali,
ale też współredagowali,
telefonowali i pisali do nas
o sprawach ważnych i mniej
ważnych, o wszystkich bolączkach i radościach. Jesteśmy otwarci na
sugestie, pomysły, inicjatywy i tematy Naszych Czytelników.
Dlaczego KontRast? Przede wszystkim dlatego, że chcemy zaproponować
Państwu zupełnie nowy sposób patrzenia na sprawy lokalne. Pragniemy
przedstawiać wydarzenia takimi jakimi są naprawdę, bez zniekształceń
czy niedomówień. Dla nas i zapewne dla Państwa liczy się ostrość
widzenia, a najważniejszym i podstawowym naszym założeniem jest
wydawanie gazety o ludziach i dla ludzi. Chcemy pokazywać Nasze
Miasto i Gminę przez pryzmat Państwa spraw i problemów. Przysyłajcie
do nas listy i zdjęcia, którymi chcecie się pochwalić; bo radością warto
się dzielić. Niech naszym wspólnym celem będzie tworzenie pisma,
którego każde kolejne wydanie będzie przez Państwa wyczekiwane.
Możecie Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem naszej
strony internetowej www.e-kontrast.pl lub bezpośrednio w siedzibie
redakcji (Rynek 12, I piętro) podczas dyżuru, od poniedziałku do piątku
w godz. 13-15. Zapraszam do lektury.
IMPRIMATUR Studio Edytorskie
Gabriela Prokocka-Kazek
Rynek 12, 32-050 Skawina
Adres redakcji:
Rynek 12, 32-050 Skawina
dyury pn.-pt. w godz. 13-15
www.e-kontrast.pl
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelny
Gabriela Prokocka-Kazek
Redakcja:
Dariusz Radziszowski
Zofia Gabryel
Iwona Wesoowska
Pawe Krupa
Kinga Bbnowska
Marcin Badura
Sport:
Agnieszka Podres
Fotografie:
Okadka i fotoreporta:
Marcin Cicho
Opracowanie graficzne:
Agencja Reklamowa NOVUM
www.novum.krakow.pl
Druk:
Centrum Reklamy i Poligrafii
IWION
Gabriela Prokocka-Kazek
Redaktor Naczelny
Aktualności
Festyn w Radziszowie
Nagrody za ogrody i obrazki
K
oncert
Haliny
Frąckowiak,
małych artystów z Zespołu Szkół
Publicznych, zawody siłaczy,
liczne konkursy z nagrodami – to tylko
niektóre atrakcje, jakie przygotowało
uczestnikom
kolejnego
festynu
w Radziszowie, Stowarzyszenie „Nasz
Radziszów”.
Dzieci malowały obrazki na konkurs
plastyczny, u pań policjantek ze
skawińskiego
Komisariatu
Policji
i Komendy Powiatowej Policji w Krakowie,
zdobywały certyfikat, potwierdzający ich
wiedzę o bezpiecznym zachowaniu się.
Rozstrzygnięto też konkurs na najładniejszy
ogród. Pierwsze miejsce komisja
konkursowa przyznała Bożenie
i Krzysztofowi Bogdalim, drugie
Marii i Zbigniewowi Wiechciom,
trzecie Annie i Michałowi
Baligom. Wyróżniono ogród
Elżbiety i Romana Kaczmarków
oraz Grażyny i Rafała Łypików.
Halina Frąckowiak śpiewała niezapomniane przeboje
Radziszowianie nie ukrywali
zadowolenia ze zwycięstwa
przedmiotów, a Zespół Szkół Publicznych,
w zawodach siłaczy, ich ziomka Andrzeja
także z licytacji i sprzedaży serduszek,
Bieńka.
uzyskał 2 260 zł na sztandar dla
Podczas festynu za 5 120 zł sprzedano
Gimnazjum.
cegiełki na odnowę dworu Dzieduszyckich,
2 780 zł stowarzyszenie zebrało z licytacji
(kb)
Mniej zieleni
G
mina
zlikwidowała
zielony
skwer na prawie 23-arowej
powierzchni przy ul. Żwirki
i Wigury w pobliżu wejścia do Parku
Miejskiego i buduje miejsca postojowe.
Budowa parkingu z nawierzchnią
z płyt ażurowych potrwa do końca lipca
i kosztuje około 400 tys. zł.
Tę działkę samorządowcy z poprzednich
kadencji wskazywali jako dobry teren pod
budowę budynku urzędu. Obecnie mieści
się w kilku obiektach, głównie w Rynku,
co jest kłopotliwe dla interesantów, a także
urzędników, którzy czasem kilkakrotnie
muszą biegać z dokumentami do innych
komórek czy po podpis burmistrza.
Dużym
mankamentem
są
bariery
architektoniczne. Skawiński urząd nie jest
przyjazny dla osób niepełnosprawnych,
bo nie mogą one same załatwiać
swoich spraw, ponieważ we wszystkich
budynkach brakuje wind, a podjazd dla
wózków inwalidzkich zbudowano tylko
przed wejściem do jednego budynku.
Na razie sprawa budowy nowego urzędu
ucichła, a na pewno koszty budowy
pokryłyby sprzedane budynki w Rynku,
oczywiście oprócz ratusza, który powinien
służyć mieszkańcom i mogłoby w nim
powstać np. muzeum.
(ETRI)
Apele, aby Skawina nie znikała z mapy
P
oseł Jacek Krupa i Andrzej Tutajewski
prezes
Podkrakowskiej
Izby
Gospodarczej w Skawinie liczą na,
przynoszącą konkretne efekty, współpracę
z Radą Miejską.
Na czerwcowej sesji zwrócili się z apelem do
samorządowców o wzmożenie działań na
rzecz rozwoju gospodarczego gminy.
Jacek Krupa stwierdził, że w ostatnich
latach coraz mniej mówi się o Skawinie, jako
dobrym miejscu do prowadzenia biznesu,
a coraz głośniej słyszy się o sprzyjaniu
przedsiębiorczości w sąsiednich gminach.
- Takie gminy, jak Zabierzów, Wieliczka czy
Niepołomice znacznie wyprzedzają nas tempem
przyrostu inwestycji komercyjnych, tworząc
silne dźwignie dla swego rozwoju – powiedział
poseł. Apelował o przywrócenie Skawinie
rangi lidera przedsiębiorczości. Przez
wiele lat świetnie potrafiła wykorzystać
swój potencjał, m.in. położenie w pobliżu
lotniska i autostrady, poprzez niskie podatki,
zachęcając firmy do inwestowania w gminie,
a istniejące do rozwijania swojej działalności
(J. Krupa był wówczas burmistrzem Skawiny,
a potem starostą krakwoskim – gab). Teraz Skawina znika z mapy rozwijających się
gospodarczo gmin. Inne gminy mają już za sobą
inwestycje pod działalność gospodarczą, z czego
już czerpią korzyści. Zbudowały drogi, utworzyły
strefy ekonomiczne i zachęcały przedsiębiorców
do tworzenia firm u nich. Skawina wciąż jest na
etapie starania się o to – mówił Jacek Krupa.
Zbyt długo ciągnie się sprawa utworzenia
strefy gospodarczej. Oprócz fragmentu
obwodnicy, gmina oferuje dzikie tereny. Inne
samorządy budują w swoich strefach całą
infrastrukturę i przygotowują firmom teren
gotowy do stawiania hal produkcyjnych.
Poseł przestrzegał przed opieszałością,
bo za kilka lat skończy się gospodarczy
boom i możliwość pozyskiwania unijnych
dotacji, a wówczas strefa pozostanie
niezagospodarowana i do gminnej kasy
nie będą wpływać pieniądze z podatków.
Pożytku też nie będą mieć właściciele terenu
strefy, bo nikt nie będzie chciał od nich kupić
działek.
Długo ciągną się rozmowy z przedsiębiorcami
z PIG-u w sprawie sprzedaży im terenów
w jednej ze stref (piszemy o tym w tym
numerze). Prezes Tutajewski zwrócił się do
Marcina Kuflowskiego przewodniczącego
RM o zorganizowanie podczas jednej z sesji,
debaty o skawińskiej przedsiębiorczości.
- Chcemy poprawić relacje pomiędzy władzami
samorządowymi, a przedsiębiorcami, co przyniesie
wymierne korzyści obu stronom. Skawińskie
małe i średnie przedsiębiorstwa, po kilkunastu
latach dynamicznego rozwoju, trafiły w swojej
działalności na szereg barier ekonomicznych
i organizacyjnych, których pokonanie wymaga
aktywnej współpracy ze skawińskim samorządem
– powiedział prezes, zwracając się
z propozycją zacieśnienia współpracy, czego
dobrym początkiem mogłaby być wspólna
debata. - Pragniemy zapoznać radę z naszymi
problemami i wspólnie wypracować rozwiązania,
pozwalające przedsiębiorcom na podejmowanie
działań w perspektywie kilkunastu lat – dodał
Andrzej Tutajewski.
Na 18 września Jacek Krupa zaprosił do
Sejmu wszystkich radnych.
(gab)
5
Aktualności
Kanalizacja i wodociągi osobno
W
ładze Skawiny mają zamiar
zmienić zasady przyłączania
posesji
do
kanalizacji
i wodociągu.
Dotychczas od właścicieli domów pobierane
były opłaty w ramach umów cywilnoprawnych, a wcześniej poprzez komitety
powoływane w wioskach i osiedlach.
Przez kilka lat od ludzi zbierano pieniądze
nielegalnie, jednak władze gmin znajdowały
wyjście i pobierały je w formie darowizn,
jak np. w skawińskiej gminie w ramach
Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych na
podstawie
umów
cywilno-prawnych
zawieranych
z
mieszkańcami.
Za
przyłącz do kanalizacji ustalono 3,5 tys.
zł, a do wodociągu 2 tys. zł. Pieniądze
te przeznaczane były na dokumentację
i pokrywanie części kosztów inwestycji.
Ludzie wpłacali pieniądze w różnych
formach: w całości lub w ratach. Jednak
sprawa ta budziła wiele kontrowersji,
zwłaszcza po wyroku sądu sprzed kilku lat,
przyznającego rację właścicielom posesji,
że gmina nie prawa pobierać żadnych
opłat. Jednak mniej nagłaśniano zapis
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków sprzed siedmiu
lat, mówiący, że gmina ma budować
infrastrukturę komunalną
na
swojej
własności,
a właściciel domu na
swojej. To nie zawsze
okazuje się korzystne, bo
często budowa przyłącza
jest droższa, niż ustalony
udział mieszkańców.
Ponadto był też problem
z wyegzekwowaniem opłat
od niektórych właścicieli
domów. To z kolei rodziło
sąsiedzkie konflikty, bo
jedni wpłacili ustaloną
kwotę, a inni nie.
Władze gminy zdecydowały się na podjęcie
kroków prowadzących do
uporządkowania obecnego
stanu
i
realizowania
zadań
inwestycyjnych
zgodnie z ustawą czyli,
że gmina doprowadzi sieć do granic jego
działki, a właściciel we własnym zakresie
będzie budował przyłącza do swoich
gospodarstw. Nowe zasady dotyczyć będą
inwestycji trwających lub planowanych.
Postanowiono nie wracać do już zamkniętych
i rozliczonych.
Właściciele, którzy już wpłacili pieniądze
będą mieć do wyboru: będą mogli wycofać
swój udział i we własnym zakresie budować
przyłącza do swoich domów lub zlecić je
gminie jako inwestorowi zastępczemu.
Jeśli radni na sesji w tym miesiącu,
przegłosują propozycje zmian, to nowe
zasady obowiązywać będą od chwili podjęcia
uchwały.
(ETR)
Remont krajowej do listopada
Mniej utrudnień w lipcu
Post Scriptum
D
o listopada kierowcy muszą liczyć
się z utrudnieniami na drodze
krajowej nr 44 od osiedla Hutników
w Skawinie do Jaśkowic.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad od początku roku modernizuje
prawie 10-kilometrowy odcinek, co jest
związane z ograniczeniem prędkości oraz
wprowadzaniem ruchu wahadłowego.
Powoduje to ogromne korki, jednak
drogowcy
nie
mogą
przyspieszyć
prac, które wykonywane są zgodnie
z
harmonogramem.
W
pierwszym
etapie
zbudowali
most
zastępczy
w Borku Szlacheckim i w Wielkich Drogach,
poszerzyli drogę po pół metra z każdej
strony, wykonali 18 przepustów i budują
pobocza. Zabezpieczą osuwiska, a rowy
wyłożą betonowymi płytami ażurowymi.
W tym miesiącu, po zakończeniu prac przy
poszerzaniu jezdni, przejazd „krajówką”
będzie kierowcom zajmował mniej czasu,
utrudnień będzie mniej, bo nie będzie tylu
zwężeń. Tegoroczny zakres prac obejmuje
też remont istniejących zatok autobusowych
i chodników oraz oznakowanie pionowe
i poziome. Budowa nowych zatok, ciągów
pieszych, kanalizacji deszczowej, ekranów
akustycznych i oświetlenia, przewidziana
jest w drugim etapie, w ciągu dwóch,
trzech lat. Teraz GDDKiA przygotowuje
dokumentację techniczną na drugi etap
remontu tej drogi na całej długości (biegnie
z Krakowa do Oświęcimia przez Skawinę,
Brzeźnicę, Przeciszów, Spytkowice, Zator).
Modernizacja drogi nie rozwiąże problemu
dużego natężenia ruchu na niej, a można się
spodziewać jeszcze większego. Natomiast
na pewno przez szersze pobocza, dobrą
nawierzchnię i właściwe oznakowanie
oraz ustawiony tam fotoradar, poprawi
się bezpieczeństwo pieszych. Nie ma
wątpliwości, że kierowcy nadal będą wybierać
tę drogę, zamiast płatnej autostrady.
Inwestycja zaplanowana jest na lata 20082012 i dotyczy całej 57-kilometrowej trasy
Kraków-Oświęcim.
Zakończenie
remontu
odcinka Skawina-Jaśkowice zaplanowane jest
na rok 2009. Zapewne część z Nas odczuła
już
dyskomfort
związany
z
poruszaniem
się po remontowanym odcinku jezdni, ale
obowiązkowo należy uzbroić się w cierpliwość
i wyrozumiałość dla innych uczestników ruchu
i panów w pomarańczowych kamizelkach.
Pamiętajmy
o
dostosowaniu
prędkości
do
warunków
panujących
na
drodze
i
zachowaniu szczególnej ostrożności. Tablice
informujące o planowanym remoncie znajdują
się już na wysokości zjazdu z obwodnicy
Krakowa w stronę Skawiny, jednak mimo to
nie zauważono zmniejszenia się ruchu na
remontowanej drodze. Utrudnienia w płynności
przejazdu spowodowane są głównie ruchem
wahadłowym, wymuszonym przez tymczasowo
ustawioną sygnalizacje świetlną.
(eti)
PK
6
fot. Paweł Krupa
Sąd zamiast salonu
N
a działce pomiędzy ul. Krakowską,
a J. Popiełuszki, tuż przy wjeździe
do centrum miasta, stanie budynek
Sądu Rejonowego, obecnie funkcjonującego
w Wieliczce.
Gmina bezpłatnie przekaże sądowi tę
prawie 50-arową działkę o wartości prawie
1,7 mln zł. Do dwóch lat stanie na niej
sądowy obiekt z podziemnymi miejscami
do parkowania. Tu przeniesie się z Wieliczki
Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa
oraz funkcjonujące: przy ul. Mickiewicza
w Skawinie Zamiejscowy Wydział Grodzki
i Wydział Ksiąg Wieczystych, a także
Ośrodek Migracji Nowej Księgi Wieczystej,
znajdujący się przy ul.Piłsudskiego
w budynku firmy „Cemkor”.
Z przeniesienia do miasta wielickiego sądu,
skorzystają mieszkańcy gminy, bo nie
będą musieli jeździć do sądu do Wieliczki
czy Krakowa. Wymierne korzyści, będzie
mieć też gmina, bo będzie dysponować
budynkiem przy ul. Mickiewicza, który
może zagospodarować, sprzedać lub
wydzierżawić. Przestanie też dopłacać do
obiektu „Cemkoru”, który trzy lata temu
wyremontowała z własnego budżetu za
prawie milion zł, co niektórzy samorządowcy
mają za złe władzom gminy. Uważają, że
nie powinny robić sądowi takiego prezentu,
bo faktycznie z ośrodka nie mają żadnych
korzyści. W OMNKW przenoszona jest
zawartość papierowych ksiąg wieczystych
do księgi w wersji elektronicznej. Argument
o większym prestiżu Skawiny uznają
za bezzasadny. Podarunek jest jeszcze
większy, bo ośrodek nie płaci czynszu,
natomiast jest on odliczany od długu
„Cemkoru”, zalegającego gminie sporą
kwotę z tytułu niezapłaconego podatku.
Co miesiąc od długu odliczane jest 12 tys.
zł, bo tyle wynosiłby czynsz za wynajęcie
lokali w budynku. Gmina liczy, że przejmie
budynek za długi, ale nie jest to oczywiste,
bo roszczenia do „Cemkoru” zgłaszają też
inne firmy.
Przekazane sądowi działki (siedem) o łącznej
powierzchni prawie 50 arów, stanowią
własność Skarbu Państwa, w imieniu
którego zarządza nimi powiat krakowski.
Gmina jest ich wieczystym dzierżawcą.
Kiedyś władze gminy myślały o budowie
tam bloków mieszkalnych, ale sprzeciwili
się temu radni. Potem zamierzały ją zbyć
pod salon samochodowy, ale od pewnego
czasu przestano o tym mówić.
W zamian za teren przy ul. Krakowskiej,
władze
powiatu
zdeklarowały
się
do podarowania skawińskiej gminie
nieruchomości o zbliżonej wartości (ponad
1,7 mln zł). Ustalono trzy lokalizacje
o łącznej, prawie 3-hektarowej powierzchni:
przy ul. Piłsudskiego, gdzie znajdują się
socjalne baraki, teren z „Gubałówką” oraz
przed wiaduktem kolejowym, pomiędzy
torami, a ul. Krakowską.
Na tej transakcji (zamianie działek)
praktycznie gmina nie robi finansowego
interesu, bo działki są i tak w jej dyspozycji.
Zostanie
jedynie
usankcjonowany
status prawny i będzie ich prawowitym
właścicielem,
którym
zapewne
w przyszłości stałaby się, gdyby weszły
przepisy o likwidacji dzierżaw.
Zamiejscowy Wydział Grodzki i Wydział Ksiąg
Wieczystych przy ul. Mickiewicza
Ośrodek Migracji Nowej Księgi Wieczystej,
znajdujący się przy ul.Piłsudskiego w budynku
firmy „Cemkor”
(eti)
Na tej działce pomiędzy ulicami Popiełuszki i
Krakowską stanie budynek Sądu Rejonowego
Siedziba guanellianów w Skawinie
W
Skawinie przy ul. Leśnej powstaje „Centrum
Don Guanella”, budowane przez krakowskie
Zgromadzenie Sług Miłości, które prowadzić
będzie dom dziecka oraz dom zakonny dla księży i kleryków.
W centrum, które stanowić będzie siedzibę zgromadzenia,
znajdzie się kaplica i dużo zieleni. Działkę na której budowany jest
kompleks, zgromadzenie otrzymało od małżeństwa z Krakowa.
Guanelliani wywodzą się z Włoch, gdzie zgromadzenie
sto lat temu założył Luigi Guanella. Do Polski przyjechali
siedem lat temu i korzystają z gościnności Seminarium Księży
Zmartwychwstańców w Krakowie.
Zakonnicy pracę misyjną prowadzą w 20 krajach świata,
gdzie pomagają osobom poszkodowanym przez los, m.in.
niepełnosprawnym i ubogim, a także uzależnionym i chorym
na AIDS. Prowadzą ośrodki opiekuńcze jak szkoły, internaty,
centra rehabilitacyjne, domy opieki dla starszych osób.
(eti)
7
Aktualności
Symbole Skawiny
Na razie słowa, muzyka osobno
„Naszych ojców miecz masz w herbie”
– to tytuł hymnu Skawiny, napisanego przez
krakowianina Pawła Szumca. Tekst hymnu
wybrano dopiero w drugim konkursie, bo
w pierwszym komisja nie uznała żadnego
zgłoszonego tekstu za godny miana hymnu.
Do
drugiego
konkursu
zgłoszono
osiem propozycji. Komisja konkursowa
jednogłośnie wybrała „Naszych ojców miecz
masz w herbie” i przyznała autorowi nagrodę
w wysokości 3 tys. zł. Hymn po raz pierwszy
publicznie odczytał w Pałacyku „Sokół” Rafał
Ziegler z teatru „Maska”, działającego przy
Centrum Kultury i Sportu podczas Dnia
Partnerstwa Miast, odbywającego się w
ramach „Dni Skawiny”. Gdy rozstrzygnięty
zostanie konkurs na muzykę do słów, hymn
zostanie nagrany i wykonany po raz pierwszy
podczas Święta Niepodległości 11 listopada.
Treść hymnu Skawiny:
Naszych ojców miecz masz w herbie, i koronę Piastów złotą, od stuleci herb
ten godnie, towarzyszy Twoim wzlotom. Ty na straży granic stałaś, by ojczyste
chronić ziemie, z Twego Rynku Jan Sobieski ruszał wroga bić pod Wiedeń.
Skawino, Skawino, miasto sercu miłe, z blasku twej tradycji, dziś czerpiemy siłę.
Na Ratuszu zegar bije, i odmierza dziś czas przemian, by piękniała z duchem
czasu, droga nam Skawińska Ziemia. By w Skawinki nurt wijący, zawsze z dumą
spoglądały, pokolenia, które po nas, będą żyły dla Twej chwały.
Skawino, Skawino, miasto sercu miłe, z blasku twej tradycji, dziś czerpiemy siłę.
Nad Sokołem księżyc przysiadł, i otulił zakochanych, którzy w Parku na
ławeczkach, znów na jutro snuli plany. Rankiem słońce nad Skawiną, kamienicom
się pokłoni, i ogrzeje stare dworki, gdy z kościołów dzwon zadzwoni.
Skawino, Skawino, miasto sercu miłe, z blasku twej tradycji, dziś czerpiemy siłę.
Sztandar z wizerunkiem króla
W czasie tej samej uroczystości przed
„Sokołem”
zorganizowano
dwie
ceremonie, które przejdą do historii
miasta.
Najpierw poświęcony został sztandar
Skawiny przedstawiający z jednej
strony wizerunek założyciela miasta
króla Kazimierza Wielkiego, a z drugiej
– herb Skawiny. Sztandar poświęcił ks.
Edward Ćmiel proboszcz parafii pw.
Szymona i Judy Tadeusza w asyście ks.
Włodzimierza Łukowicza proboszcza
parafii Miłosierdzia Bożego.
Moment poświęcenia sztandaru, który trzyma przewodniczący
Rady Miejskiej Marcin Kuflowski
Kazimirus na pamiątkę
Przy zasadzonym niedawno i ogrodzonym
drzewie platanie o imieniu Kazimirus,
9-letnia Anna Sekuła ze Szkoły
Podstawowej Nr 1, w metalowej tubie
umieściła informację o okolicznościach
zasadzenia drzewa (po zakończeniu
rewitalizacji Parku i z okazji 644
rocznicy założenia miasta). Ojcem
chrzestnym Kazimirusa został Stanisław
Chmielek honorowy prezes Towarzystwa
Przyjaciół Skawiny. Jest zasłużonym
dla miasta mieszkańcem, nazywanym
encyklopedią Skawiny, znającym jej
dzieje i bardzo angażującym się w życie
miasta, zwłaszcza w podtrzymywanie
tradycji. Jego zasługą są m.in. zbiory
w TPS-ie. Podczas uroczystości w jego
imieniu wstęgę na tablicy pamiątkowej,
poświęconej Kazimirusowi, przecięła
małżonka Elżbieta Chmielek.
Wartę wokół drzewa, ze wszystkimi
flagami miast partnerskich Skawiny,
trzymali
harcerze
z
Niezależnego
Związku Harcerstwa „Czerwony Mak”
im. Bohaterów Monte Cassino.
Uroczystości te odbyły się w ramach „Dni
Skawiny” nad którymi patronat medialny
sprawował „KonTrast” oraz „Dziennik
Polski”, TVP Kraków, radio VOX Fm
i Radio DJ.
(eti)
Anna Sekuła za chwilę w metalowej tubie umieści informację o
okolicznościach zasadzenia drzewa
8
S
krzyżowanie
z
sygnalizacją
świetlną, rondo, drogi dojazdowe
z oznakowaniem – tak wyglądać
będzie miasteczko komunikacyjne, które
na terenie skawińskiego Gimnazjum
Nr 1 funkcjonować będzie od września.
Dzieci będą tu mogły uczyć się zasad
bezpiecznego
poruszania
się
po
drogach. Tutaj szkoły przeprowadzać
będą egzaminy na kartę rowerową oraz
uprawniającą do jazdy motocyklem.
Miasteczko powstaje na działce za
budynkiem Gimnazjum. Finansowane
jest przez gminę i kosztuje 457 tys. zł.
(kb)
W miasteczku zanim
wyruszą na ulicę
W
tym roku Przedszkole Nr 2
obchodzi
50-lecie
istnienia.
Placówka ta powstawała głównie
z myślą o dzieciach pracowników dużych
zakładów pracy powstałych w Skawinie.
W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku
funkcjonowała tu m.in. nieistniejąca już
Huta Aluminium, Elektrownia „SKAWINA”,
Skawińskie
Zakłady
Materiałów
Ogniotrwałych (dziś Vesuvius), Skawińskie
Zakłady
Koncentratów
Spożywczych
(Bahlsen, Lajkonik), „Prefabet” (Prevar).
Dynamiczny rozwój przemysłu powodował
powstanie
osiedli
mieszkaniowych
i potrzebę budowy placówek oświatowych.
Przedszkolna „dwójka”, usytuowana przy ul.
Żwirki i Wigury, początkowo prowadziła dwa
oddziały z 70 dzieci, którymi opiekowały się
trzy osoby, a personel administracyjno-socjalny
stanowił sześcioosobowy zespół. Pierwszą
kierowniczką była Kazimiera Kramm.
Zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu
było tak duże, że był czas, gdy jedna grupa
liczyła 40 dzieci. Mimo to, wychowawczynie
świetnie sobie radziły i dzieci opuszczające
przedszkole były bardzo dobrze przygotowane
do nauki w szkole.
W1960r.powiększonoplacówkęodwaoddziały
i liczyła ona 130 dzieci. Wtedy kierowanie nią
powierzono Annie Ocetkiewicz. Siedem lat
później Państwowe Przedszkole Nr 2 ze 140
dziećmi, w powiecie krakowskim uznano za
wiodące. Zapotrzebowanie n a miejsca wciąż
rosło, dlatego utworzono dwa dodatkowe
oddziały. Jeden ze starszakami mieścił się
w prywatnym domu.
W 1973 r. do przedszkola uczęszczało 248
dzieci. Wtedy dyrektorką była Mieczysława
Stolarzewicz,
która
przeprowadziła
przedszkole przez trudne lata osiemdziesiąte.
Potem, w związku z niżem demograficznym,
powrócono do czteroodziałowej placówki.
Od 15 lat kieruje nią Małgorzata Janiec-Jania.
Obecnie do czterech oddziałów, uczęszcza tu
sto dzieci.
Rodzice chwalą to przedszkole, nie tylko
ze względu na dobrą lokalizację, ale przede
wszystkim na świetną atmosferę, na dobre
warunki lokalowe, wyposażenie w zabawki
i sprzęt oraz duży ogród.
Pół wieku opieki nad dziećmi
Dzieci mają wielokrotnie okazję pochwalić
się tym, czego nauczyły się w przedszkolu.
Występują m.in. w przedstawieniach
jasełkowych, z okazji Dnia Matki czy Dnia
Babci i Dziadka. Uczą się proekologicznych
zachowań, języka angielskiego, uczestniczą
w ćwiczeniach korekcyjnych. Systematycznie
występują w koncercie „Od przedszkola do
przedszkola” i od początku w finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Jubileuszowa
uroczystość
odbyła
się
w
Ośrodku
Kulturalno-Rekreacyjnym
„Gubałówka”, gdzie dzieci zaprezentowały się
w ciekawym programie artystycznym.
(kb)
Podwyżka do 12 tysięcy
R
adni Skawiny na czerwcowej sesji podnieśli burmistrzowi Adamowi Najderowi
wynagrodzenie z mocą od 1 stycznia br. do 12 tys. zł miesięcznie.
Dotychczas burmistrz zarabiał 10 666 zł brutto. Taką pensję radni uchwalili mu w grudniu
zeszłego roku. Wtedy podnieśli jego wynagrodzenie o ponad 300 zł.
Wniosek o podwyższenie zarobków od 1 stycznia, złożył klub radnych Nasze Miasto Nasza Gmina.
Z podwyżką o 1 334 zł nie zgadzał się Eugeniusz Zając, który zaproponował podniesienie pensji
burmistrza do 11 tys. zł, uzasadniając swój wniosek małymi efektami w pozyskiwaniu unijnych
dotacji. Jednak radni nie przegłosowali go, a uchwała o podwyżce przeszła 12 głosami za, przy jednym
przeciw i ośmiu wstrzymujących się.
Po głosowaniu, protest przeciw podwyżce z podpisami 120 mieszkańców, złożył przewodniczący
osiedla Samborek Stanisław Chmielarczyk.
(gab)
9
Aktualności
Wśród
królewskich miast
S
kawina przystąpi do Stowarzyszenia „Miast Króla
Kazimierza III Wielkiego”, do którego w Małopolsce
należeć też będą: Czchów, Kraków, Olkusz, Niepołomice,
Wieliczka i Kowal.
To ostatnie miasto, leżące w
województwie kujawskopomorskim, jest rodzinnym miastem króla. Władze Kowala
złożyły 36 miastom w Polsce ( m.in. Bydgoszczy, Kruszwicy,
Przemyślowi) propozycję utworzenia stowarzyszenia miast
założonych przez Kazimierza Wielkiego i uczczenia w 2010 r. 700lecia jego urodzin.
(eti)
Będą ćwiczyć u siebie
P
o wielu latach oczekiwań trzy placówki: Szkoła Podstawowa Nr 2,
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Curie Skłodowskiej
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, będą mieć
własną salę gimnastyczną.
Władze Powiatu i Skawiny podjęły już decyzję o budowie sali na działce
za budynkiem SP 2 i ZSO. Uczniowie obu szkół na lekcje wf-u chodzą
do hali widowiskowo-sportowej. Koszt budowy sali oszacowano na 5,2
mln zł. Udział obu samorządów wyniesie po 1,12 mln zł. Pozostała kwota
pochodzić ma z unijnych dotacji, o jakie ubiegają się inwestorzy, liczący
też na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Wspólna budowa jest wynikiem porozumienia
powiatu, który jest organem założycielskim ZSO i SOS-W oraz gminy
prowadzącej SP 2.
Obiekt budowany będzie w dwuletnim cyklu i gotowy ma być w 2010 r.
(eti)
Nowe osiedle na nowej ulicy
N
iedługo zasiedlany będzie pierwszy w Skawinie wielorodzinny
blok mieszkalny, zbudowany pomiędzy ul. Krakowską, a ul. Pisary
przez Małopolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Krakowie.
Powstał przy nowej ulicy Ojca Adama Studzińskiego, nazwie nadanej
na czerwcowej sesji Rady Miejskiej z inicjatywy Niezależnego Związku
Harcerstwa „Czerwony Mak”. Harcerze od lat zaprzyjaźnieni byli z ojcem
Adamem, który był ich duchowym opiekunem. Także z ich inicjatywy
ojciec Adam Studziński został honorowym obywatelem Skawiny.
W nowooddanym budynku jest 48 mieszkań, jedno, dwu i trzypokojowych
o powierzchni od 33 do 58 m kw. Jest on jednym z czterech bloków
zaplanowanym w tym miejscu. Już budowane są dwa, które oddane zostaną
latem przyszłego roku, a trzeci stanie pod koniec 2009 r. łącznie osiedle liczyć
będzie 192 mieszkania.
W oddanym budynku gmina Skawina dysponuje 15 lokalami mieszkalnymi.
Władze miasta zawarły porozumienie z TBS-em, na mocy którego gmina
za przekazany towarzystwu teren, otrzyma proporcjonalną pulę mieszkań.
W drugim budynku liczącym 60 mieszkań, gmina będzie mieć ich dziesięć.
Liczba lokali w trzecim, z 48 mieszkaniami i czwartym z 36. będzie ustalona.
(ETR)
Węgrzce
Automat poinformuje o kolejce
O
d początku lipca w Węgrzcach w filii Wydziału
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krakowie,
funkcjonuje automatyczny system obsługi petentów.
Stojący w holu automat drukuje bilet z liczbą osób, jaka oczekuje
na załatwienie sprawy lub informację o braku wolnych numerów.
Klienci nie muszą już tracić czasu na stanie w kolejce, bo wiedzą,
że nie zostaną obsłużeni przez urzędnika. Natomiast bloczek
z numerem gwarantuje obsługę w tym dniu.
W urządzeniu jest pięć przycisków od A do E i każdy odpowiada
za inny rodzaj sprawy: A dotyczy rejestracji pojazdów oraz
m.in. wymiany dowodów rejestracyjnych z powodu braku
miejsca na wpis terminu badania technicznego, B - wydawania
dowodów rejestracyjnych, C - adnotacji w nich, np. wykreślenia
współwłaściciela czy wyrejestrowanie pojazdu, D - rejestracji
kilku pojazdów, E – obejmuje sprawy związane z prawem jazdy.
(gab)
10
Dzieci z antyterrorystami
P
rawie 900 dzieci z przedszkoli
w
gminie
Skawina,
Dzień
Dziecka spędziło na starorzeczu
Skawinki, gdzie poznawały pracę
służb odpowiedzialnych za zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców.
W karetce, wozie strażackim i radiowozie
policyjnym
włączały
sygnalizację
dźwiękową, siadały na motory policjantów
z „drogówki”, oglądały broń grup
antyterrorystycznych Straży Granicznej
z Krakowa. Dowiedziały się, czym różni
się pies patrolowy od psa wyszkolonego
do wykrywania narkotyków. Utrwalały
numery telefonów alarmowych i zasady
dzwonienia pod nie.
(ETR)
Dzieci chętnie rozmawiały z antyterrorystami
Oglądały karetkę pogotowia
Kombatanci u harcerzy
H
arcerze z Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony
Mak” im. Bohaterów Monte Cassino po raz kolejny
gościli Irenę Anders i polskich kombatantów z Wielkiej
Brytanii oraz Polski.
Żona gen. Andersa i żołnierze walczący w czasie drugiej wojny
światowej o wolność Polski i wyzwolenie spod okupacji niemieckiej
m.in. Monte Cassino, przyjechali do Krakowa na uroczystość
nadania imienia gen. Władysława Andersa, 2 Korpusowi
Zmechanizowanemu. Od lat odwiedzają skawińskich harcerzy,
z którymi utrzymują stały kontakt.
(eti)
Słuchały uwag o odpowiednim zachowaniu się,
gdy spotkają bezpańskiego psa
Urząd bez sekretarza
W
Urzędzie Miasta i Gminy nadal nie ma sekretarza.
Po odejściu w marcu Piotra Cyankiewicza, ogłoszony
został konkurs na to stanowisko. Żaden spośród trzech
kandydatów, z którymi rozmawiała komisja, nie przekonał jej, że
będzie odpowiednim sekretarzem.
Do konkursu stanęło pięciu chętnych do objęcia tego stanowiska,
ale dwóch ofert nie rozpatrywano ze względu na niespełnione
kryteria.
Powołanie sekretarza leży w kompetencjach Rady Miejskiej.
Kandydata proponuje burmistrz. Na razie Adam Najder nie podjął
decyzji o formie wyłonienia kandydata. Może ponownie ogłosić
konkurs lub znaleźć kandydata poza konkursem.
(ETR)
11
Aktualności
Biegli też dorośli
P
rawie trzykilometrową trasę
pokonywali
uczestnicy
X
Ulicznego Biegu Sztafetowego,
zorganizowanego
przez
Szkołę
Podstawową nr 1 i Centrum Kultury
w Skawinie.
Reprezentacje mieszane (po trzy
dziewczyny
i
trzech
chłopców)
wystawiło 19 szkół. Jedną drużynę
stworzyli
nauczyciele,
rodzice
uczniów i sponsorzy w składzie:
Łukasz Cholewa, Tadeusz Ciupek,
Jan Morawski, Andrzej Sewioł, Hanna
Szczerbak, Lucyna Tomczyk.
Bieg odbywał się w ramach „Dni
Skawiny”.
(eti)
Uczniowie SP1 na całej trasie dopingowali swoje drużyny
Szkoły podstawowe:
Gimnazja:
Szkoły ponadgimnazjalne:
I m. - SP w Mogilanach:
1.Natalia Hochnrek
2.Patryk Kapłon
3.Karolina Kornedla
4.Dawid Szczurek
5.Zuzanna Szefer
6.Krystian Urbaś
I m. - Gimnazjum nr 1:
1.Aleksandra Bulda
2.Marcin Curzydło
3.Marlena Knapik
4.Paweł Madej
5.Przemysław Szwed
6.Dagmara Wąsik
I m. - Zespół Szkół
Ogólnokształcących:
1.Aleksandra Cora
2.Aleksandra Kłyś
3.Maciej Morawski
4.Patryk Mrowiec
5.Aleksandra Stopka
6.Bartłomiej Szwed
II m. - drużyna A z SP1:
1.Joanna Burdek
2.Anita Cholewa
3.Bartosz Jucha
4.Jakub Kędziora
5.Aleksandra Kędzierska
6.Krzysztof Pawian
II m. - Gimnazjum nr 2:
1.Wilczyńska Natalia
2.Rosek Robert
3.Maj Mirosław
4.Królik Klaudia
5.Marcinkiewicz Sabina
6.Ignyś Adrian
III m. - SP w Zelczynie:
1.Adam Barcik
2.Piotr Chromiak
3.Karolina Kucharczyk
4.Weronika Kominiak
5.Beata Lelek
6.Łukasz Żak
III m. - Gimazjum Katolickie:
1.Dziuba Magdalena
2.Pieniążek Barbara
3.Pierzchała Justyna
4.Graboń Mateusz
5.Marszałek Sebastian
6.Szczodróch Amadeusz
Moment przed startem
12
II m. - ZESTE:
1.Ewelina Biela
2.Maria Drzyzga
3.Monika Rebizand
4.Michał Tyrka
5.Dariusz Skowronek
6.Konrad Biela
III m. - Katolickie LO
1.Borowy Kamila
2.Tyczyńska Katarzyna
3.Szklarska Sylwia
4.Woźny Damian
5.Woźny Dawid
6.Sekuła Sebastian
Dzieci z zainteresowaniem przyglądały się...
...poczynaniom szewczyka Dratewki,
który pokonał smoka
Potrafią się dzielić
Zdobywcy „Orderu Serca Serc”
P
o raz siódmy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Skawinie był organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu
Form Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego.
Przegląd cieszy się dużą popularnością w środowisku osób
niepełnosprawnych, które bardzo aktywnie przygotowują się do
występów w skawińskiej hali widowiskowo-sportowej. Prezentują
różne formy artystyczne: śpiewają piosenki, tańczą, przygotowują
widowiska i pokazy sprawnościowe. Na przegląd do Skawiny
przyjechało ponad stu wykonawców z kilkunastu ośrodków m.in.
z Bochni, Chrzanowa, Krakowa, Olkusza, Oświęcimia i Wieliczki.
Ich występy gromkimi brawami nagradzała licznie zgromadzona
publiczność, składająca się głównie z uczniów skawińskich szkół
i przedszkoli.
Zimą bez targowiska
Festiwal, przebiegający pod hasłem „Chcąc doznać pełni szczęścia,
trzeba je z kimś dzielić”, rozpoczęli uczniowie ze skawińskiego SOSW.
Pod kierunkiem Joanny Babińskiej i Edyty Piotrowskiej, przygotowali
barwne widowisko o szewczyku Dratewce.
Na każdym festiwalu tradycyjnie honorowani są przyjaciele osób
niepełnosprawnych. Co roku kapituła SOS-W przyznaje im „Ordery
Serca Serc”. W tym roku wyróżnienie otrzymał Józef Krzyworzeka
starosta krakowski, wspierający wiele akcji pomagającym
pokrzywdzonym przez los oraz firma Lajkonik Snacks i Bahlsen
Sweet. Zawsze wspierają akcje SOS-W i przekazują mu swoje wyroby,
które wręczane są wszystkim uczestnikom przeglądu.
Przegląd odbywał się w ramach „Dni Skawiny”.
(eti)
N
a grudzień br. i cały pierwszy kwartał przyszłego roku,
zaplanowano modernizację placu targowego w Skawinie.
W tym roku prace kosztować będą jeden mln zł i tyle samo
zaplanowano na przyszły rok. Dokładna kwota znana będzie po
rozstrzygnięciu przetargu, który ogłoszony zostanie w sierpniu.
Modernizacja targowiska wykonywana będzie w jednym etapie i obejmie
m.in. wymianę całego podziemnego uzbrojenia, wyłożenie nawierzchni
kostką brukową, budowę hali, która zajmie 1500 m kw. Obecnie kupcy
handlują na 800 m kw. Do ich dyspozycji będzie 96 boksów o czterometrowej
powierzchni i 61 o sześciometrowej powierzchni.
Początkowo gmina nie zamierzała tworzyć zastępczego miejsca handlowego
na czas remontu. Niedawno władze zmieniły zdanie i poszukują placu,
który spełniałby wymogi sanitarne oraz pod względem bezpieczeństwa.
Jest brany pod uwagę m.in. parking przy „Roli”, tuż przy placu targowym,
przy cmentarzu przy ul. Krakowskiej. Jednak po pierwsze nie ma on
wyjazdu, a po drugie przy tak ruchliwej drodze krajowej, może stworzyć
zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi. Może najlepszym miejscem
handlowym będzie nowobudowany parking przy ul. Żwirki i Wigury.
(eti)
Unijne dla
strażaków i gospodyń
Strajkowali
o godne zarobki
K
S
oła Gospodyń Wiejskich, straże pożarne i inne organizacje
będą mogły starać się o unijne dotacje w ramach Lokalnych
Grup Działania, jakie będą powstawać w gminie Skawina.
Gmina wraz z sąsiednimi gminami: Czernichów, Mogilany, Świątniki
Górne, tworzy stowarzyszenie „Blisko Krakowa”, które ma na celu
aktywizację wiejskich środowisk lokalnych. Pieniądze na bardzo
szeroką działalność LGD będzie mogła pozyskiwać z unijnego
programu „Lider”. W krajach Unii Europejskiej jest on realizowany
od wielu lat i z dofinansowania skorzystało ponad tysiąc organizacji
pozarządowych. Dzięki temu poprawiło się życie ludzi mieszkających
w wioskach.
Założyciele przyjęli statut i wybrali grupę założycielską w składzie:
Ewa Lipowczan (Czernichów), Izabela Fiałek (Świątniki Górne), Łucja
Kucnin-Węglarczyk (Mogilany), Wojciech Olszewski (Skawina).
kawińskie placówki oświatowe przyłączyły się w maju do
ogólnopolskiego strajku nauczycieli, domagających się
godnych zarobków.
W gminie Skawina nie przystąpiła do niego Szkoła Podstawowa
w Jaśkowicach, Przedszkole nr 2, Zespół Szkół TechnicznoEkonomicznych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Jednak
wielu
pracowników
tych
placówek
popierało
protestujących.
***
W zeszłym miesiącu strajkowali pocztowcy w całej Polsce. Oni
także walczą o lepsze zarobki.
Do strajku przystąpili pracownicy Urzędu Pocztowego w Skawinie
i jego filii w Radziszowie i Woli Radziszowskiej. Nie przyłączył się
do niego Urząd Pocztowy w Wielkich Drogach.
(ETR)
(ETR)
13
Okazja
do bójek?
Święto
w „ogólniaku”
Piknik na zakończenie roku
L
icealiści, którzy zdobyli największą
liczbę punktów w artystycznych
konkurencjach, we wrześniu będą
sobie mogli wybrać dzień bez pytania.
Coroczne
święto
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących w Skawinie, obfituje
w rożne atrakcje. Klasy prześcigają się
w rywalizacji i zachęcaniu do udziału w niej
nauczycieli.
Klasy prezentowały się też na kiermaszu.
Uczniowie przygotowali m.in. pyszne
wypieki, sałatkę owocową i szaszłyki
z owoców.
Dwudniowe święto organizowane jest
zawsze pod koniec roku szkolnego.
W pierwszy dzień licealiści obchodzili
święto swojej patronki Marii SkłodowskiejCurie i uczestniczyli w biegu sztafetowym.
W drugim dniu na szkolnym skwerze
przygotowali piknik, w czasie którego m.in.
pokaz swoich umiejętności w udzielaniu
pierwszej
pomocy
przedmedycznej,
zaprezentowała najlepsza w Małopolsce
szkolna drużyna PCK, prowadzona przez
Zuzannę Zawadzińską.
(GAB)
Nocne patrole lekiem na przestępców
N
a ulicach Skawiny wieczorami
i w nocy częściej pojawiają się patrole
policji i Straży Miejskiej.
Wspólne patrolowanie miasta jest finansowane
z budżetu gminy i kosztuje prawie 28,2 tys.
zł. Strażnicy prawa mają za zadanie częściej
zaglądać w miejsca najbardziej zagrożone
przestępczością. Do różnych zdarzeń dochodzi
najczęściej w okresie wiosenno-letnim, kiedy
na dworze jest cieplej i młodzież ma przerwę
w nauce. Umowa z policją na mieszane,
dodatkowe patrole spisana została na cztery
i pół miesiąca: od 1 maja do 15 października.
(kb)
Premiera po latach
Kolejne filmy zawsze wyznaczały etapy mojego życia. Kiedy się udawało - przeżywałem euforię,
kiedy się nie udawało - była tragedia. Angażowałem się w pracę całkowicie. Taki jest ten zawód.
Kiedy pracowałem, nic innego nie istniało. Czuję się trochę tak, jakbym żył siedemnaście razy.
28
grudnia 2007 w Warszawie w wieku 85 lat zmarł Jerzy Kawalerowicz - wybitny reżyser
i scenarzysta, doktor honoris causa, twórca 17 filmów fabularnych. Razem z Jerzym
Kawalerowiczem odeszła pewna epoka. Jednak jego twórczość, która była dla niego
jedynym sposobem na życie, zostaje. Ocala od zapomnienia miejsca, ludzi, wydarzenia.
Tuż po śmierci Jerzego Kawalerowicza w Skawinie pojawił się niezwykły gość – Leopold Renç
Nowak, przyjaciel reżysera, który złożył propozycję, aby pamięcią wrócić do roku 1951, w którym
Kawalerowicz zadebiutował jako reżyser.
Dlaczego właśnie Skawina? Jaki związek ze Skawiną ma twórca takich dzieł jak Austeria, Faraon
czy Matka Joanna od Aniołów? Otóż ma, i to duży, bowiem pierwszy film fabularny Kawalerowicza
powstał na terenie naszej gminy. Mowa tu o Gromadzie, której sceny plenerowe powstały
w Radziszowie
i Woli Radziszowskiej, a w realizacji filmu wzięło udział wielu statystów.
I właśnie ten fakt, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie przygotowując tegoroczne obchody
święta naszego miasta i gminy, ujęło w programie.
6 czerwca 2008, w skawińskim kinie „Piast” odbyła się projekcja filmu, w której udział wzięli
zaproszeni goście – twórcy, aktorzy, jak również wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do powstania filmu. Chęć powspominania, powrotu do jakże odległych czasów,
sprawiły, że w piątkowy wieczór, sala naszego zapomnianego kina, wypełniła się po brzegi.
Swoją obecnością zaszczycili nas, wspomniany już, Leopold Renç Nowak oraz Ryszard Daniel
Zaorski. Dla wielu przybyłych był to czas wielu wzruszeń, wspomnień. Dla młodszego
pokolenia - jedyna niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć miejsca, które w dniu dzisiejszym
albo wyglądają zupełnie inaczej,
Od lewej: Janusz Korosadowicz (krytyk filmowy)
albo już ich w ogóle nie ma.
oraz Ryszard Daniel Zaorski
Ta podróż w czasie zakończyła się
spotkaniem z aktorami. Biorąc pod
uwagę ogromne zainteresowanie
Gromadą, na pewno jeszcze nie raz
powrócimy do twórczości Jerzego
Kawalerowicza.
(Renata Poreda)
14
W
ciągu ostatnich miesięcy, przy okazji
festynów, doszło w naszej gminie do
kilku zdarzeń chuligańskich. Do bójek
i rozrób doszło w Rzozowie i Facimiechu oraz
w Ochodzy. Bulwersuje szczególnie przebieg
zdarzeń w Rzozowie. Potrzebna była interwencja
plutonu alarmowego z komendy wojewódzkiej,
po tym jak grupa pijanych wandali zaatakowała
służby porządkowe, znieważyła funkcjonariuszy
i uszkodziła radiowóz. Policjanci z Komisariatu
w Skawinie zatrzymali 12 osób, w tym jedną
osobę nieletnią i jedną kobietę. Wszyscy oni
odpowiedzą przed Sądem za udział w bójce
i znieważenie funkcjonariuszy na służbie.
To przykre, ale powyższe zdarzenia pokazują,
że niektóre osoby traktują festyny, święta
miejscowości i inne podobne imprezy lokalne,
jako okazję do wszczynania bójek i rozrób. Psuje
to z pewnością zabawę osobom, które chcą miło
spędzić czas ze swoimi rodzinami i znajomymi.
Sama idea takich imprez jest bardzo słuszna,
lubiana przez mieszkańców i szkoda, żeby
przez
przypadki
chuligaństwa
ludzie
zaczęli unikać takich imprez integracyjnych.
Wielka odpowiedzialność spoczywa tutaj na
organizatorach imprezy. Uczestnik zabawy
musi nie tylko czuć się bezpiecznie, ale musi być
faktycznie chroniony. Wielkim sukcesem, także
pod względem bezpieczeństwa, są Dni Skawiny.
Trudniejsze zadanie mają organizatorzy imprez
z podmiejskich okolic, tam po prostu trudniej
jest o zachowanie porządku.
Artur Kasicki, Komendant Komisariatu
Policji w Skawinie twierdzi, że „Organizatorzy
festynów muszą sami lepiej zadbać o bezpieczeństwo
organizowanych przez siebie imprez, służby
mundurowe
powinny
interweniować
tylko
w wyjątkowych przypadkach i zabezpieczać teren
wokół, a nie samą zabawę, gdzie bezpieczeństwo
winni zapewnić organizatorzy. Należy również ściślej
sprawdzać przestrzeganie przepisów o sprzedaży
alkoholu. Sugerujemy ponadto, aby sprzedawane było
tylko piwo ( spożywanie alkoholi różnych gatunków
dla niektórych osób jest bardzo zgubne).
Problem ten został poruszony na czerwcowym
spotkaniu
burmistrza
z
sołtysami
i przedstawicielami policji i straży miejskiej.
Omawiano na nim działania prewencyjne, które
skutecznie zapobiegałyby takim incydentom.
Policja uważa, że część z tego typu imprez
powinna kwalifikować się do imprez masowych
(mając na uwadze liczbę uczestników),
a te obarczone już są bardziej rygorystycznymi
wymogami w zakresie bezpieczeństwa.
gap
Nieletni
z narkotykami
P
olicjanci Komisariatu w Skawinie
zatrzymali dwie nieletnie dziewczyny,
z których jedna posiadała przy
sobie, amfetaminę i marihuanę. Z samej
amfetaminy można było by sporządzić kilka
„działek”. Narkotyki były skrzętnie chowane
w odzieży. Młode dziewczyny odpowiedzą
za posiadanie środków narkotycznych przed
Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich. Policja nie
wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.
gap
Kronika policyjna
Świńska
oszczędność
Z policyjnej książki wydarzeń
• Jeździec „bez głowy” -W Rzozowie dwunastolatek został zatrzymany przez policjantów.
W
ubiegłych
miesiącach
głośna
zrobiła się sprawa rolnika, który
wyrzucił świńską padlinę do rowu
w Rzozowie. Padłe świnie znaleziono także
na terenie gmin Mogilany i Świątniki Górne.
Zachowanie hodowcy było wyjątkowo
nieroztropne, gdyż porzucenie przez niego
padliny zbiegło się w czasie z informacją o
pomorze świń na Słowacji i mogło doprowadzić
do straszliwego w skutkach wprowadzenia
stanu epidemiologicznego.
W czerwcu czynności procesowe wykonane
przez skawińskich Policjantów doprowadziły
do ustalenia sprawcy i udowodnienie mu
podrzucenia martwych zwierząt w Rzozowie i
pozostałych miejscowościach. Policja natrafiła
na hodowcę po tym, jak zgłoszono fakt znęcania
się nad zwierzętami. Na miejscu pojawiła się
Policja wraz z Powiatowym Inspektoratem
Weterynarii. Po kontroli tej wynajmowanej
chlewni na terenie gminy Skawina podjęto
decyzję o jej natychmiastowym zamknięciu.
Stan zastanych zwierząt i warunki ich hodowli
były tragiczne. Znaleziono kolejne padłe
z niedożywienia i braku opieki zwierzęta.
Pozostałe świnie, karmione raz w tygodniu
czekał zapewne podobny los. „Hodowca”
tłumaczył, że nie stać go było na utylizację
padłych świń po 100 zł od sztuki, bo musiał
kupować paszę, na którą zaczęło brakować
pieniędzy. Podejrzanemu przedstawiono dwa
zarzuty; znęcania się nad zwierzętami poprzez
brak opieki i prawidłowego karmienia, oraz
stworzenia zagrożenia epidemiologicznego.
Aż strach pomyśleć, ile takie głupie
postępowanie mogło przynieść szkód nam
wszystkim.
gap
Kolejny
kolekcjoner broni
P
olicjanci Komisariatu Policji w Skawinie
zabezpieczyli kolejną sztukę broni
z czasów drugiej wojny światowej.
Broń tę posiadał młody mieszkaniec jednej
z podskawińskich wiosek, przechowując
ją w miejscu zamieszkania. Według oceny
policjantów broń była sprawna technicznie.
Młody człowiek, u którego znaleziono broń
twierdzi że jest kolekcjonerem. Zabezpieczoną
broń przekazano do laboratorium policyjnego
do dalszych badań, aby potwierdzić jej stan
techniczny oraz to czy nie była używana m.in.
do celów przestępczych.
Przypomnijmy, na początku maja również
znaleziono w jednym ze skawińskich
mieszkań sprawny niemiecki pistolet z czasów
drugiej wojny światowej. Tamten posiadacz
nielegalnej broni także twierdził, że jest
kolekcjonerem.
gap
Chłopiec urządził sobie w środku dnia przejażdżkę motocyklem marki Kawasaki. Nie zatrzymał się do
kontroli, nie posiadał tablic rejestracyjnych ani polisy, nie wspominając już o prawie jazdy.
• Co im przeszkadzał ten styropian? Pod koniec maja, w nocy dwie osoby zostały przyłapane
na dewastowaniu elewacji jednego z bloków przy ul. Słonecznej w Skawinie.
• „Wołek zbożowy” – Być może taką właśnie ksywę otrzyma w areszcie poszukiwany, którego
ujęto w domu w podskawińskiej miejscowości. Niby standardowe zatrzymanie, gdyby nie fakt, że
osoba ta na widok policjantów…. Zakopała się w zbożu na strychu domu.
• „Pić trzeba umić” – podczas festynu w Polance Hallera jeden z uczestników dopuścił się
naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Zabawowicz spożył najwyraźniej alkohol w ilości,
która znacznie przekraczała jego możliwości.
• Niezadowolona z obsługi? – w jednym ze sklepów spożywczych w Skawinie kobieta
uszkodziła kasę fiskalną, rzucając nią o ziemię.
• „Miśki stoją” – tak m.in. informują się kierowcy pojazdów, za pośrednictwem radia CB
o kontrolach policyjnych. Policja doskonale zdaje sobie z tego sprawę (też posiada radio CB), tak samo
jak wie o ostrzegawczym mruganiu światłami. Należy jednak pamiętać, że celem takich kontroli nie
jest wystawienie jak największej ilości mandatów, lecz zachowanie bezpieczeństwa i dostosowanie
się kierowców do panujących przepisów, a ten cel z pewnością policja osiąga. Niektórzy kierowcy
puszczają ostrzegawcze sygnały nawet kilka kilometrów od miejscem postoju radiowozu. To tak jakby
zasięg pomiaru prędkości sięgał na taką odległość. Bowiem informowania o odległości „Miśków”
kierowcy jeszcze nie opanowali. Nie brak też żartownisiów, którzy mrugają dla zabawy.
• Fałszywa „stówa” – uwaga na fałszywe banknoty. W skawińskim banku pojawił się fałszywy
banknot stuzłotowy. Policja apeluje, zarówno do kupujących, jak i sprzedawców, aby sprawdzali
uważnie banknoty, zwłaszcza na targowiskach. W przypadku wykrycia falsyfikatu, należy zatrzymać
osobę, która się nim posłużyła oraz wezwać policję.
• Przejażdżka „maluchem” – skradziony Fiat 126 p, odnalazł się po dwóch godzinach. Niestety
nie mieli tyle szczęścia właściciele Mercedesa Sprintera, który został skradziony z posesji w Zelczynie.
• „Bezprzewodowy” Internet – w Facimiechu skradziono kabel telefoniczny linii napowietrznej.
Nie wszyscy wiedzą, że na podstawie porozumienia Telekomunikacji z Policją, linie trakcyjne,
zarówno napowietrzne, jak i podziemne podlegają monitorowaniu, do czego służą specjalne czujniki.
Każda nagła utrata sygnału telefonicznego bądź internetowego powinno zgłosić się na policję, która
skontroluje przedmiotowy teren. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale problem jest bardzo poważny.
Tracimy przez to możliwość komunikacji, która może być nam niezbędna zwłaszcza w sytuacjach
alarmowych. Ponadto zwykle te same osoby, które kradną kable, kradną też elementy infrastruktury
kolejowej, co z kolei stwarza wielkie
zagrożenie dla podróżujących. Taka
bezmyślność powinna być szczególnie
napiętnowana, bo prowadzić może
do wielkiej tragedii. Nie ma miejsca
na obojętność, wobec takich zjawisk.
Pamiętajmy; Policja przyjmie każde
zgłoszenie, także anonimowe. Nie tylko
w tej, ale każdej innej sprawie.
• Siekiera do „obrony”
– młody
człowiek, u którego w plecaku policjanci
znaleźli siekierę i dwa noże kuchenne,
twierdził, że przedmioty te służą mu do
obrony. Trudno w to uwierzyć zwłaszcza,
że osoba ta była w towarzystwie 11
innych, równie agresywnych osób.
Grupa ta, zatrzymana na ul. Wesołej
prawdopodobnie wybierała się na jeden
z festynów.
gap
Przedmioty zgromadzone przez skawińską Policją,
porzucone przez pseudokibiców podczas ucieczek.
Czy służą do obrony?
Statystyka policyjna
(Miasto i Gmina Skawina, maj 2008)
1. Zdarze ogóem 45
• Pobicia 1
• Rozboje 0
• Uszkodzenia ciaa 0
• Kradziee 10
• Kradziee z wamaniem 2
• Inne 32
2. Przyjto interwencji 403
3. Zatrzymano ogóem osób 39
• Na gorcym uczynku 15
• Osoby podejrzane o popenienie
przestpstwa 2
• Poszukiwani 13
• Nietrzewi kierujcy 9
4. Zgoszono zaginicia osób 1
5. Sporzdzono wniosków o ukaranie
do Sdu Grodzkiego w Skawinie 90
6. Odnotowano wypadków i kolizji
drogowych 5/30/ w tym 5 osób rannych
7. Zatrzymano praw jazdy 7
8. Zatrzymano dowodów
rejestracyjnych 10
9. Naoono mandatów karnych 105
10. Wspópraca z podmiotami poza
policyjnymi 55
11. Wdroono procedur
niebieskich kart 12
15
Samorząd gospodarczy
Czekają na strefę
P
rzedsiębiorcy
z
Podkrakowskiej
Izby Gospodarczej w Skawinie nie
mają szczęścia do terenów w strefach
gospodarczych w Skawinie.
Najpierw po długich i ostrych negocjacjach,
władze gminy zaproponowały im prawie
37-hektarowy, dziki teren w strefie „Skawina
Północ”, gdzie nie ma żadnej infrastruktury, a
ceny przekraczały nie tylko wartość rynkową,
ale też ceny oferowane w innych gminach za
działki uzbrojone. Ponadto spora część terenu
nie ma uregulowanego stanu własnościowego
i przedsiębiorcy musieliby sami zająć się
zakupem poszczególnych kawałków ziemi,
na której położony jest, niepotrzebny
przedsiębiorcom, duży obszar leśny. W tej
sytuacji zrezygnowali oni z nabycia działek
w tym miejscu i zainteresowali się terenami w
drugiej strefie gospodarczej „Skawina Zachód”,
znajdującej się na dawnych popielnikach
Elektrowni „SKAWINA”.
Tu też nie mogą go jeszcze zagospodarowywać,
bo rozmowy z burmistrzem Adamem
Najderem w sprawie zbycia części strefy
przedsiębiorcom, zostały przesunięte na
sierpień. Do tego czasu wojewoda małopolski
powinien wydać decyzję o możliwości
wykorzystania tej strefy pod działalność
komunalną oraz komercję. Miejski Zakład
Usługowy będzie tu miał swoją siedzibę i
segregownię odpadów, a Zakład Wodociągów
i Kanalizacji, zbuduje składowisko osadu z
oczyszczalni.
Może pojawić się problem z komunikacją,
bo do czasu zbudowania obwodnicy, będą
musieli do strefy jeździć powiatową drogą
przez Kopankę, przeciwko czemu protestują
mieszkańcy tej miejscowości, obawiający
się nadmiernego ruchu, a co za tym idzie
hałasu i emisji dużej ilości spalin. Wiadomo,
że – zwłaszcza na początku – ruch tu będzie
wzmożony, bo podczas budowy zakładów,
będą jeździć ciężkie samochody z materiałami
budowlanymi.
Krakowski „Specodlew” wykonał badania
geologiczne terenu, potwierdzające, że
można tu zbudować obiekty produkcyjne, a
PIG zleciła wycenę terenu. - Cena zaoferowana
przez prezesa spółki „Strefa Skawina”
Mieczysława Lackowskiego wydała
nam się niewspółmiernie wysoka,
dlatego postanowiliśmy zlecić wycenę
ekspertom. Okazało się, że jest dużo
niższa, niż oferowana przez gminę.
Będziemy więc negocjować z władzami
cenę gruntu, tym bardziej, że i tu
brakuje infrastruktury komunalnej
– mówi Andrzej Tutajewski prezes
PIG-u. Izba zamierza wystąpić do
Rady Miejskiej o bezprzetargowy
zakup działek od gminy, a nie od
spółki, bo umożliwi to utworzenie
w
tym
miejscu
specjalnej
strefy ekonomicznej. To z kolei
przełoży się na skorzystanie przez
przedsiębiorców z niektórych
ulg, np. przy zakupie ziemi. Nie
przysługują one w przypadku
nabycia gruntu od spółki.
Strefa „Skawina Zachód” czeka na zagospodarowanie
(kb)
„Zielona strona”
S
ąsiedztwo Krakowa jest wyzwaniem
i szansą
dla każdego z miast
małopolski . Atrakcyjność historyczna,
kulturalna i turystyczna przekłada się na
atrakcyjność ekonomiczną i gospodarczą .
Jak z tego kapitału skorzystać, czy i jak
to się udaje innym ? Czy Nasi sąsiedzi
odnoszą na tym polu większe niż Skawina
sukcesy? Jaka jest rozpoznawalność miasta
w kraju, Europie a może w świecie.
Na czele rankingu stawiane są Niepołomice
przekształcone
z
niezauważalnego
miasteczka w giganta ekonomicznego.
Na szczycie sukcesu utrzymuje się
Wieliczka, perła turystyczna do której
dołączyły Wadowice, papieskie miasto
pielgrzymkowe. Jak znakomicie widać
wykorzystywanie
swojej
szansy
w Zabierzowie, Kalwarii Zebrzydowskiej
czy
turystycznych
Myślenicach.
Gigantyczne
zmiany
zachodzące
w tych środowiskach są zauważalne dla
wszystkich.
Czy Skawina wykorzystała swoją szansę
na zmianę.
W kraju, Skawina niestety w dalszym
ciągu kojarzy się ze zlikwidowaną przed
prawie 30-u laty Hutą Aluminium i jej
ekologicznym precedensem. Może więc
rozwijajmy swój ekologiczny wizerunek.
Dajmy szansę dzieciom i
młodzieży
poprzez edukację ekologiczną w szkołach,
na udział w kształtowaniu nowego
wizerunku miasta i regionu. Stwórzmy
dla nich programy i wykorzystajmy do
tego celu środki europejskie. Włączmy
ich do tworzenia wizji i programu miasta.
Aktywność instytucji miejskich, przyjaciół
przyrody i środowiska powinna pomagać
w znajdowaniu sponsoringu.
Oczekiwana jest nowa jakość, by zaczęły
powstawać w końcu ścieżki rowerowe,
by przestały płonąć hektary traw z bogatą
fauną i florą, by recykling oznaczał kulturę,
a nie przymus prawny czy finansowy. By
przemysł dający prace nie był zagrożeniem
dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa,
a ekologiczny komfort życia w mieście i na
wsi nie był naruszany.
Oddajemy w naszym piśmie „zieloną
stronę” na której upowszechniać będziemy
tematykę środowiskową. Oczekujemy
ze będzie ona aktywna Czytelniczymi
inicjatywami, opiniami i problemami.
Prezentować będziemy programy i efekty
działań .
Liczymy na dobrą wolę osób i instytucji,
do których kierowane będą pytania
naszych
czytelników,
i
udzielanie
odpowiedzi. Liczymy również na Władze
miasta i Urząd, iż przychylnie spojrzą na
inicjatywę i znajdując w niej sojusznika
w rozwiązywaniu niektórych problemów.
green
18
Preferencyjne także
I
nteresujące
oferty
przedstawili
przedsiębiorcom z Podkrakowskiej
Izby Gospodarczej w Skawinie,
szefowie dwóch agend państwowych,
dysponujących publicznymi pieniędzmi.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w br. ma
do przydziału 323 mln zł. W ciągu dwóch
miesięcy od złożenia wniosku pożyczki
są przydzielane. – Możecie państwo uzyskać
30 do 40 procent, a w przypadku inwestycji
na ochronę wód, do 45 procent umorzenia.
Warto więc się ubiegać o pożyczki u nas
– zachęcał przedsiębiorców Wiesław Bury
wiceprezes WFOŚiGW-u. O pożyczki
mogą starać się firmy z różnych branż.
Muszą być przeznaczone na wszelkiego
rodzaju
inwestycje,
poprawiające
ochronę środowiska, np. na zakup
energooszczędnego i mniej hałaśliwego
sprzętu, jak koparki czy samochody.
Pożyczki są bardzo korzystne, bo
WFOŚiGW od przyznanej kwoty rocznie
pobiera zaledwie cztery procent.
Z kolei Krzysztof Krzysztofiak prezes
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
dla małych
w Krakowie, przekonywał przedsiębiorców
do składania wniosków o unijne dotacje:
- Są programy m.in. dla firm działających nie
dłużej niż rok w branży elektronicznej, na
rozwój obszarów wiejskich czy udział w targach
zagranicznych. W MARR-e można uzyskać
bezpłatne porady.
Agencja oferuje także pożyczki i poręczenia
dla przedsiębiorców bez względu na
wielkość firmy czy rodzaj prowadzonej
działalności. Mogą się o nie starać większe
zakłady, jak i jednoosobowe firmy. Co
ważne, cel może być dowolny, byle był
związany z działalnością. Za pożyczone
pieniądze będzie można kupić np.
samochód, wyposażyć sklep czy hurtownię,
zakupić towar. Koszt obsługi pożyczki
wynosi 6,43 procent rocznie.
Spotkanie z przedsiębiorcami zorganizował
senator Stanisław Bisztyga. – Rzeczywiście
sporo dowiedzieliśmy się o nowych
możliwościach zdobywania pieniędzy.
Bardzo ważnym czynnikiem jest krótki
czas oczekiwania na pożyczki, bo firmy nie
mogą tkwić w próżni, muszą się rozwijać,
żeby nie wypaść z rynku - skomentował
Andrzej Tutajewski prezes PIG-u.
(kb)
Przedsiębiorcy z sercem
P
rzedsiębiorcy
zrzeszeni
w
Podkrakowskiej
Izbie
Gospodarczej, reprezentowani przez
Zarząd, przekazali na rzecz Małopolskiego
Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność”
w Radziszowie, sprzęt rehabilitacyjny
zakupiony ze środków pozyskanych
podczas IV Balu Charytatywnego.
Podczas oficjalnego spotkania w szpitalu
w Radziszowie, w którym uczestniczyli
przedstawiciele zarządu izby oraz dyrekcja
placówki, obie strony zadeklarowały
chęć dalszej współpracy. „Każda pomoc
rzeczowa ułatwi nam realizowanie naszych
celów, a w sercach dzieci i pracowników
zaskarbi wdzięczność”
- takimi m.in.
słowami Dyrektor Barbara Bulanowska
dziękowała przedsiębiorcom za udzielone
wsparcie.
MORD
„Solidarność”
to
miejsce
o
szczególnym
znaczeniu.
Wysoka
jakość świadczonych usług medycznych
potwierdzona jest certyfikatem Centrum
Monitorowania Jakości. Udział w akcji
„Szpital z sercem”, gwarantuje natomiast
najwyższą dbałość i starania o zapewnienie
przebywającym tutaj dzieciom najwyższego
komfortu pobytu.
Szpital posiada 150 łóżek rehabilitacji
neurologicznej
i
ogólnoustrojowej.
Obejmuje opieką dzieci i młodzież od
pierwszego miesiąca życia do pełnoletniości.
Rehabilitacji poddawani są pacjenci
z uszkodzeniami
narządu ruchu
w przebiegu schorzeń układu nerwowego,
kostno-stawowego,
schorzeń
tkanki
łącznej i mięśni. Przebywają tutaj dzieci ze
stanami pourazowymi np. po wypadkach
komunikacyjnych
i
oparzeniach.
Prowadzona jest także rehabilitacja
w przebiegu chorób nowotworowych.
gap
Pierwsze złoto
dla prezesa
A
ndrzej
Tutajewski
prezes
Podkrakowskiej Izby Gospodarczej
w Skawinie, został uhonorowany
pierwszą w historii izby Złotą Odznaką
PIG-u.
Członkowie zarządu PIG-u uzasadniali
decyzje o przyznaniu szefowi odznaki, m.in.
jego kompetencjami w zarządzaniu izbą,
poświęcaniem sporo czasu na działalność
PIG-u, wyważonym stanowiskiem w
trudnych sprawach, ale też odwagą
w bronieniu spraw przedsiębiorców,
podnoszeniem prestiżu Izby, która sięga
poza skawińską gminę i znana jest w
Małopolsce.
(ETR)
19
Sport
F
utbol w Gminie Skawina kojarzy
się kibicom głownie z terenowym
Klubem
Sportowym
Skawinka,
który wywalczył właśnie awans do
krakowsko-wadowickiej piątej ligi i jest
obecnie najwyżej sklasyfikowanym klubem
z naszego terenu.
Piłkarze Skawinki w ostatnich latach
nie rozpieszczali swoich kibiców. Po
błyskotliwym awansie do trzeciej ligi,
po roku zespół został zdegradowany,
w
kolejnym
w
bulwersujących
okolicznościach spadł z ligi czwartej i przez
trzy lata występował w klasie okręgowej.
Najpierw misji szybkiego powrotu podjął
się trener Robert Włodarz, następnie zespół
przejął Krzysztof Piszczek, ale dopiero
gdy grających szkoleniowcem został Jacek
Matyja udało się awansować. Skawinka
o sportowy sukces walczyła długie trzy
sezony.
Kręgosłup zespołu
Każdą dobrą drużynę buduje się od tyłu
i Skawinka imponowała stabilnością w grze
obronnej. Trener Matyja, sam grający jako
stoper, nie dokonywał zmian w bloku
defensywnym, chyba że zmusiły go do
tego kontuzje lub przymusowe pauzy za
kartki. Siłą zespołu miała być druga linia.
Tutaj najwięcej oczekiwano po ligowym
weteranie Dariuszu Lamencie, który
wraz z Piotrem Kazkiem stworzyli parę
środkową, potrafiącą zarówno przerwać
akcję rywala, jak i rozegrać doskonale
akcje. Skrzydłowi, według koncepcji gry
trenera, mieli na boisku zostawiać najwięcej
zdrowia, najczęściej byli zmieniani, aby cały
czas szybko gracz nękał rywala. W przodzie
najjaśniej świeciła gwiazda Pawła Zegarka,
który w całym sezonie zdobył 22 gole,
co ważne legenda Cracovii zdobywała
kluczowe bramki w najważniejszych
meczach. - Gdy budowana była ta drużyna, jej
siła opierać się miała na Jacku Matyi w obronie
Darku Lamencie w środku i Pawle Zegarki
w ataku. To był kręgosłup zespołu i ci piłkarze
nie zawiedli. Nie mogę jednak zapomnieć
o pozostałych, którzy włożyli wiele serca
i zaangażowania w grę i generalnie wszyscy
podnieśli swój poziom sportowy – mówi prezes
Skawinki Piotr Pyka.
Do gry systematycznie wprowadzani byli
najzdolniejsi juniorzy, kilku z nich ma
wielkie szanse na grę w przyszłym sezonie
w podstawowym składzie. Kadra drużyny,
która w minionym sezonie była wąska,
20
Piłkarze Skawinki awansowali
do V ligi krakowsko-wadowickiej
Zasłużyli na ten sukces
zostanie powiększona do 22 graczy. Trener
ma wolną rękę w poszukiwaniu dwóch
klasowych graczy, resztę składu uzupełnią
klubowi wychowankowie.
Sukcesy organizacyjne
Skawinka oprócz sportowego sukcesu
osiągnęła wiele także na polu organizacyjnym.
Dziś miło przyjść na stadion, bo pięknieje on
w oczach. Zakończono budowę klubowego
budynku, która trwała od 2004 roku. Klub
zaczynał remont z kwotą 100 tysięcy złotych,
cały koszt zamknął się kwota ponad miliona
złotych. – Inwestycja ta doszła do skutku dzięki
osobistemu zaangażowaniu burmistrza Adama
Najdera, który sam codziennie pojawiał się
i sprawdzał jak idą prace – mówi prezes klubu.
Budynek jest dwupiętrowy i znajdują się
w nim pomieszczenia dla zawodników
i sędziów w pełni umeblowane, sanitariaty,
a na piętrze sale, które będą wykorzystywane
przez zarząd klubu. Generalny remont
dosięgnął także budynku gospodarczego,
w którym zmieniono niemal wszystko,
aby był funkcjonalny i prezentował się
okazale. Wymieniono boksy dla trenerów
i zawodników rezerwowych, zamontowano
plastykowe bramki i zamontowano 400
krzesełek po obu stronach stadionu. Za
bramkami zainstalowano tzw „łapacze” czyli
wysoko zawieszone siatki zatrzymujące piłkę.
To już zrobiono na obiekcie, jednak to nie
koniec inwestycji. TKS Skawinka przystąpiła
do programu „Orlik”, dzięki czemu wzbogaci
się o dwa nowe boiska wielofunkcyjne
o wymiarach 30x60 i 17x24, na których
będzie można pograć w: koszykówkę,
tenisa, siatkówkę, piłkę ręczną i mini futbol.
Ulokowane będą one w miejscu, gdzie dziś
znajdują się dwa boiska treningowe. Obok ma
powstać pełnowymiarowe boisko treningowe.
Kibice oswoić się muszą też z myślą, że
w krótkim czasie zniknie drewniana trybuna,
przez lata symbol klubu Skawinki. Zastąpi
ją bardziej funkcjonalna kryta trybunka,
pod którą znajdą się szatnie i zaplecze dla
młodzieży. Te wszystkie inwestycje mają być
gotowe do 2012 roku.
Wybory zarządu
Skawinka miała w tym sezonie dwóch
prezesów Piotra Pykę i Wojciecha
Lemparta, pod koniec czerwca odbędzie się
walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
podczas którego wybrane zostaną nowe
władze. Nie zanosi się na wielkie zmiany,
stąd kibice zespołu mogą być spokojni o grę
drużyny w wyższej klasie rozgrywkowej.
Konfrontacja z kolegami
Nie wykluczone, że graczom Skawinki
przyjdzie rywaliować w jednej lidze
z Sokołem Przytkowice. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w Sokole
występuje całkiem spora grupa byłych
graczy Skawinki. Grającym trenerem
jest Roman Skowronek, a czołowymi
zawodnikami Michał Tylka, Łukasz Lelek,
Tomasz Gwiżdż i Robert Radziszowski.
ap
W klasach B i C
Rywale byli za silni
Z
akończyły się piłkarskie zmagania w piłkarskich klasach B i C,
w których uczestniczyły zespoły z Gminy Skawina. Żadnej
z nich nie udało się wywalczyć awansu.
W klasie B, grupie drugiej najlepiej wypadła Borkowianka Borek
Szlachecki, która zajęła czwarte miejsce wyprzedzając o trzy
punkty Iskrę Krzęcin, dziewiąta była Rzozovia, a dziesiąty Trzebol
Wielkie Drogi. Borkowianka z sezonu na sezon gra coraz lepiej,
od kilku miesięcy zespół podejmuje rywali na nowym stadionie,
który należy do jednych z najlepszych w całej gminie. Oparta na
młodych zawodnikach drużyna robi z roku na rok postęp i zapewne
w kolejnym sezonie będzie walczyć o awans. Iskra Krzęcin wycofując
się przed rokiem z gry w klasie okręgowej straciła status najlepszej
drużyny w gminie. Jesienią przetrzebiona kadrowo ekipa grała bardzo
słabo, ale w miarę upływu czasu trener Maciej Podsiadło sprawił, że
zespół obok Podgórza prezentował się najlepiej z wszystkich drużyn
w rundzie wiosennej. Na awans do klasy A to nie wystarczyło, gdyż
drużyny Podgórza Kraków, Libertowa i Tyńca grały równo przez cały
sezon. Odwrotnie niż Iskra zaprezentował się Zryw Facimiech, który
po rundzie jesiennej był typowany w gronie zespołów mogących
walczyć o awans, a wiosną głównie dostarczał punktów rywalom.
Rzozovia i Trzebol długo musiały walczyć o utrzymanie, niemniej
cała grupa zespołów z Gminy Skawina zapewniła sobie grę w klasie
B w przyszłym sezonie.
W klasie C jedynakiem było Powiśle Ochodza. Od lat drużyna
bezskutecznie walcząca o sportową promocję, tym razem zajęła
czwarte miejsce, gdyż bezkonkurencyjne okazały się ekipy
Pychowianki i Bratniaka.
ap
Klasa B, grupa II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Podgórze
Libertów
Tyniec 22
Borkowianka
Iskra 22
Gajowianka
Płomień
Zryw 22
Rzozovia
Trzebol
Kliny 22
Strzelcy
22
22
42
22
30
22
22
25
22
22
18
22
60
55
63-44
33
34-35
27
27
31-48
21
20
49-68
14
Pychowianka 16
Bratniak
16
Porta 16
25
Powiśle
16
Salwa 16
22
Bronowicki
16
Gajowianka II 16
Polonia
16
Grom 16
12
42
39
48-35
22
45-43
21
17
13
20-73
94-16
66-20
38-45
36-41
41-48
39-69
36-66
35-62
Klasa C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
43-18
87-23
34-39
46-43
38-55
28-60
Młodzieżowy futbol
Jednym radość innym smutek
S
padek z małopolskiej
ligi juniorów piłkarzy
Skawinki
oraz
mistrzowski tytuł juniorów
młodszych
Pozowianki
w II lidze to najważniejsze
wydarzenia w młodzieżowej
piłce w Gminie Skawina.
Juniorzy Skawinki przed
dwoma laty wywalczyli po
raz drugi w historii awans
do ligi wojewódzkiej. Było
to ukoronowanie wielu lat
pracy z młodymi chłopakami,
której efektem był udział
Skawinki w rozgrywkach
na wszystkich szczeblach
organizowanych
przez
Jedni z najmłodszych wychowanków Skawinki
Małopolski Związek Piłki
– trampkarze starsi (rocznik 1993)
Nożnej. Prowadzona przez
Artura Wątora ekipa była
zdobyli mało punktów. Wiosną oglądaliśmy
rewelacją rozgrywek, pokonała mistrza
już inny zespół juniorów Skawinki. Drużyna
Małopolski Hutnika i zajęła bezpieczne
grała poprawnie, ale nie zdołała odrobić
miejsce w lidze. W tym sezonie trener Wątor
strat z pierwszej fazy rozgrywek i zajęła
z uwagi na obowiązki radnego zrezygnował
czternaste miejsce, co oznacza, że od sierpnia
z pracy trenerskiej i zespół zaczął grać słabiej.
grać będzie w krakowskiej I lidze. Tym
Kluczowa dla drużyny była fatalna runda
samym tropem poszli juniorzy młodsi. Tych
jesienna, w której z powodu braku trenera
dwóch lat nie można jednak odbierać jako
i rozluźnienia atmosfery w drużynie, piłkarze
straconych, bo udało się wychować kilku
zawodników, którzy w gronie
seniorów mogą wiele pomóc
Skawince.
Skawinka będzie jedyna drużyną
z gminy w pierwszej lidze,
ponieważ utrzymać nie udało
się drużynie Radziszowianki,
która podobnie jak Skawinka
wychowała zdolne pokolenie
piłkarzy,
którzy
powinni
wydatnie
pomóc
drużynie
seniorów. W drugiej lidze
siódmą lokatę zajęła Cedronka
Wola Radziszowska.
W drugiej lidze juniorów
młodszych
piękny
sukces
odniosła Pozowianka, która
zdecydowanie
wygrała
rozgrywki i awansowała do
pierwszej ligi. Podopieczni
Ryszarda
Stanka
wygrali
rywalizację z Trójka Myślenice, zespołem
zajmującym się wyłącznie szkoleniem
młodzieży. To ogromny sukces zespołu,
który przed rokiem wygrał rozgrywki
w lidze wydzielonej trampkarzy. W lidze tej
dalsze lokaty zajęły ekipy Milenium Skawina
i Wiślanych Jaśkowice.
ap
21
Skawińska piłkarska liga zakładów pracy
KLASYFIKACJA
Relaks dla pracowników
J
erzy Dziobek po raz kolejny organizuje dla mieszkańców Gminy Skawina zakładową ligę
piłkarską, w której rywalizuje w tym sezonie dziewięć zespołów.
Cel jest jasny, zapewnić pracownikom firm zdrową rozrywkę, nie ma bowiem lepszego
sposobu na zdrowe spędzenie czasu jak wspólna gra w piłkę. Na boisku spotykają się amatorzy,
jak i ci, którzy jeszcze grają czynnie w amatorskich zespołach. Mecze są ciekawe, pada w nich
sporo bramek, a najlepiej spisują się drużyny, dla których jest to już kolejny sezon w lidze,
choć cieszy, że co roku do rywalizacji przystępują nowe zespoły. W dotychczas rozegranych
spotkaniach padły następujące wyniki.
ap
Sport szkolny
W czołówce
T
radycyjnie uczniowie ze szkół z Gminy
Skawina korzystnie prezentowali się
w rywalizacji z rówieśnikami z innych
miejsc powiatu ziemskiego krakowskiego oraz
całego województwa.
Uczniowie ze szkół Miasta i Gminy Skawina
w zawodach Małopolskiego Szkolnego
Związku
Sportowego
na
szczeblu
wojewódzkim w sezonie 2007/08 uzyskali
wyniki godne odnotowania. W Licealiadzie
w biegach przełajowych piąte miejsce zajęła
Aleksandra Cora z LO Skawina, natomiast
w tej samej konkurencji Gimnazjum 1
Skawina sklasyfikowane zostało na piętnastym
miejscu, a Aleksandra Bulda wygrała wyścig
na 1000 metrów. Bardzo dobrze spisał się
w wojewódzkich mistrzostwach narciarskich
Dariusz Małysa z Gimnazjum Radziszowie,
który zajął czwarte miejsce. Tradycyjnie
bardzo dobrze wypadły tenisistki stołowe.
Reprezentacja Gimnazjum 1 Skawina
w składzie: Magdalena Machno, Dagmara
22
Wąsik, Kinga Baltazar zajęły piąte miejsce,
a indywidualnie Magdalena Machno
była siódma. W gimnazjadzie szachowej
Agnieszka Cieslicka reprezentująca Zespół
Szkół Katolickich Skawina uplasowała się na
siódmym miejscu. W zmaganiach pływaków
Gimnazjum 1 Skawina zajęło trzecie miejsce
w Małopolsce wśród dziewcząt i czwarte
wśród chłopców. Indywidualnie Aleksandra
Tyrpa z Gimnazjum 2 Skawina zajęła drugie
miejsce, podobnie jak Klaudia Mackiewicz
z Gimnazjum 1, a Natalia Skowronek była
trzecia. Wśród chłopców pierwszy był
Radosław Ślęzak, drugi Marcel Szamreta,
a trzeci Mateusz Szostek. Także najmłodsi
uczniowie ze Szkół Podstawowych pokazali
się z bardzo dobrej strony. Michał Lasek
z SP 4 Skawina był piąty w szachach, siódma
była Anna Nowak z SP Wola Radziszowska,
dziesiąta Nina Gruca z SP Rzozów.
Należy podkreślić, że młodzież z terenu
Gminy Skawina bardzo chętnie brała udział
w zawodach, a bardzo częstym organizatorem
zawodów
rejonowych,
powiatowych
i wojewódzkich było skawińskie Centrum
Kultury i Sportu.
ap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dukato
Milenium
Lajkonik
Ver-Trans
Elektrownia
Kamol
Skawmar
Treko
TPMS
Dukato
Milenium
Lajkonik
Ver-Trans
Elektrownia
Kamol
Skawmar
Treko
TPMS
Mielnium
Skawmar
Elektrownia
Kamol
TPMS
Skawmar
Lajkonik
Dukato
Treko-Laser
Elektrownia
Kamol
Milenium
Ver-Tres
Treko-Laser
Dukato
Lajkonik
Ver-Tres
Skawmar
Lajkonik
Elektrownia
Treko-Laser
Kamol
TPMS
Ver-Tres
Skawmar
Kamol
TPMS
Milenium
Treko-Laser
Ver-Tres
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7
7
6
7
6
6
7
7
7
7
7
6
7
6
6
7
7
7
19
16
16
12
7
7
7
4
0
19
16
16
12
7
7
7
4
0
Dukato
Lajkonik
Ver-Tres
Milenium
Treko-Laser
TPMS
Treko-Lasetr
Elektrownia
Dukato
TPMS
Lajkonik
Ver-Tres
Skawmar
Milenium
Kamol
Elektrownia
TPMS
Dukato
TPMS
Milenium
Ver-Tres
Skawmar
Milenium
Dukato
Treko-Laser
Elektrownia
Dukato
Skawmar
Kamol
Lajkonik
23-8
30-11
21-7
13-10
14-17
6-5
9-16
9-11
5-45
23-8
30-11
21-7
13-10
14-17
6-5
9-16
9-11
5-45
2-5
1-4
1-3
0-0
0-6
2-0
2-2
2-2
1-3
4-2
0-1
2-1
4-2
0-2
2-1
3-2
2-1
0-2
9-1
3-6
0-1
3-0
0-15
1-2
2-0
1-2
0-7
3-2
0-1
1-2
Najwyżej
Cedronka
Z
akończyły się rozgrywki piłkarskie
w klasie A, w której występują trzy
zespoły z Gminy Skawina: Wiślanie
Jaśkowice, Radziszowianka, Pozowianka
i Cedronka Wola Radziszowska.
Najlepiej spisał się zespół Cedronki, który
kończy sezon na szóstej pozycji. Po słabej
rundzie jesiennej w wykonaniu drużyny
wiosną drużyna była rewelacją rozgrywek.
Na stanowisku trenera Artura Błońskiego
zastąpił Michał Jezioro i na początku rundy
rewanżowej zespół wygrał pięć meczów
z rzędu i z drużyny walczącej o utrzymanie
awansował do ścisłej czołówki. Cedronka
przegrała starcia z czołowymi drużynami
Nadwiślanem i Garbarnią II, ale mimo to
sezon w wykonaniu tej drużyny należy
ocenić bardzo pozytywnie. O koronę króla
strzelców walczył do końca Grzegorz
Grabek, który był z pewnością najlepszym
zawodnikiem w tej lidze.
Tuż nad Cedronką uplasowała się
Radziszowianka. Były klub VI ligi miał
jeden kluczowy problem, a mianowicie
nie potrafił ustabilizować składu, co
przekładało się na wyniki. Kluczowi gracze
trenera Stanisława Owcy czasem nie
mogli z rożnych względów wystąpić na
boisku i dlatego drużynę stać było tylko na
środek tabeli. Błysnął Maciej Wcisło, który
strzelił sporo bramek, w trakcie rozgrywek
drużynę opuścił Robert Radziszowski,
który był liderem drużyny i to tez miało
wpływ na postawę zespołu wiosną.
Wiślanie Jaśkowice tworzyli solidną
drużynę, ale w tym sezonie podopieczni
Sebastiana Łuszczka grali bez szczęścia.
Na końcowym wyniku odbił się fatalny
początek rundy rewanżowej, w której
zespół przez półtora miesiąca nie potrafił
wygrać meczu przegrywając najczęściej
jedną bramką. Późniejsze zwycięstwa
pozwoliły drużynie szybko zapewnić
sobie ligowy byt, ale dziewiąta lokata jest
poniżej oczekiwań w Jaśkowicach. Na
koniec Pozowianka, która w poprzednim
sezonie spisała się najlepiej z wszystkich
klubów Gminy Skawina. Jesienią drużyna
grała poprawnie, ale im bliżej końca sezonu
było coraz gorzej. Problemem drużyny jest
brak klasowego bramkarza oraz bardzo
wąska kadra. Stanowią go wybitni gracze
jak Marcin Królik czy Paweł Kapusta,
którzy mają w dorobku mistrzostwa Polski
juniorów odpowiednio w Wiśle i Hutniku,
ale gdy mecze często gra się w gołą
jedenastką o sukcesy jest bardzo trudno.
Awans do klasy okręgowej w tym sezonie
wywalczyła Garbarnia II, oby za rok ze
sportowego sukcesu cieszyła się jedna
z drużyn z Gminy Skawina.
Awans do VI ligi wywalczyła Garbarnia
II, do klasy B spadły Victoria i Pogoń II
Skotniki. W wyniku reorganizacji ostateczne
przyjęte przed sezonem zasady mogą zostać
zmienione.
ap
W piłkarskiej klasie A
1. Garbarnia II
2. Nadwiślan
3. Liszczanka
4. Bieżanowianka
5. Prokocim
6. Cedronka
7. Płaszowianka
8. Radziszowianka
9. Pozowianka
10. Wiślanie
11. Armatura
12. Strażak
13. Zwierzyniecki
14. Potok
15. Victoria
16. Pogoń II
23
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
73
66
56
56
50
48
44
42
41
41
38
38
34
29
29
5
101-41
93-34
73-48
68-39
49-28
65-49
64-57
65-76
60-66
61-69
64-65
55-65
50-75
50-90
45-79
20-96
Inwestycja w siebie…
najlepszą drogą…
„Nie przetrwają najsilniejsze gatunki ani najbardziej inteligentne, ale te
które będą mogły najlepiej przystosować się do zmian i rozwijać się”.
Teoria Darwina
W
świadomości
społeczeństwa
utarł się wzorzec, iż dobry
pracownik to taki, który
posiada odpowiednie przygotowanie
merytoryczne, jak i praktyczne do
wykonywania
powierzonych
na
stanowisku zadań. Nie mniej jednak,
należy pamiętać, iż poza wykształceniem
i
odpowiednim
do
zajmowanego
stanowiska przygotowaniem, istnieje
tzw.
sfera
umiejętności
miękkich,
predyspozycji
osobowościowych
charakterystycznych dla każdego z nas.
To często te umiejętności przeważają
o sukcesach, jakie człowiek może
w życiu osiągać na gruncie prywatnym
i zawodowym.
W dzisiejszych czasach mówi się, iż
właściwa osoba na właściwym stanowisku,
to taka, która jest elastyczna i otwarta na
zachodzące w szybkim tempie zmiany, ale
także potrafi się do zmian przystosować.
Umiejętność i łatwość nawiązywania
kontaktów z otoczeniem, umiejętność pracy
zespołowej, otwartość i przedsiębiorczość
– to kolejne cechy, którymi powinna
charakteryzować się osoba kompetentna.
Świadomość
posiadanych
braków
i umiejętność samoakceptacji, dopełnia
obraz tzw. idealnego kandydata do
pracy o wymaganych przez pracodawcę
kompetencjach.
Często
pracodawcy
zatrudniając
osoby, preferują takie, które dążą do
samodoskonalenia,
poprzez
szeroko
rozumiany
system
kształcenia
i doskonalenia zawodowego.
W
dobie
rozwoju
społeczeństwa
i
zachodzących
w
gospodarce
zmian,
umiejętność
przystosowania
do dynamicznie zmieniającego się
otoczenia, chęć podążania za zmianami
i dostosowania się do nich, jest niezwykle
istotna. Firmy wprowadzają coraz to
nowsze innowacje, a co za tym idzie
pragną w swych szeregach skupiać ludzi,
którzy nie tylko będą zaznajomieni
z nowymi trendami panującymi w firmie,
ale będą chcieć je poznawać i w miarę
zapotrzebowania
firmy,
dążyć
do
własnego rozwoju zawodowego.
24
Rozwój zawodowy, to przede wszystkim
system szkoleń, uzupełniania lub
zdobywania
nowych
kwalifikacji
zawodowych. Dla osób, które po raz
pierwszy wkraczają na rynek pracy,
młodych
absolwentów,
ludzi
bez
doświadczenia zawodowego, miejscem
w którym mogą znaleźć pomoc przy
uzupełnieniu tzw. braków w zakresie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
są urzędy pracy. To tutaj po wstępnej
rozmowie z doradcą zawodowym i próbie
określenia posiadanych predyspozycji
i potencjału zawodowego, jak też
określenia przez osoby zainteresowane
zamierzeń na przyszłość, dokonuje
się oceny przydatności
i wyboru
konkretnych szkoleń.
Osoby zarejestrowane w urzędzie mają
w ten sposób możliwość skorzystania
z pakietu szkoleń bezpłatnych, których
specyfika ulega ciągłym zmianom
w zależności od zapotrzebowania
rynku pracy. Dużym uznaniem cieszą
się tzw. szkolenia twarde z zakresu
obsługi specjalistycznych programów
komputerowych,
specjalistycznego
sprzętu,
szkolenia
językowe,
umożliwiające nabywanie umiejętności
związanych z usługami kosmetycznymi,
odnową biologiczną etc.
Prócz urzędów pracy szeroki pakiet
szkoleń zawodowych oferują jednostki
szkoleniowe.
Dużą
popularnością
cieszą
się
szkolenia
z
zakresu
umiejętności
interpersonalnych,
zwłaszcza
dla
osób, których specyfika pracy wymaga
ciągłego kontaktu z ludźmi, utrzymania
prawidłowych relacji międzyludzkich
czy też przedstawienia swoich poglądów
i opinii w sposób jawny, klarowny
i adekwatny do sytuacji.
Od przyszłych pracowników oczekuje
się często tzw. zdolności analitycznych,
logicznego
myślenia,
umiejętności
łączenia pewnych faktów, szybkiego
szacowania
zaistniałych
sytuacji,
zdolności negocjacyjnych, asertywności,
umiejętności podejmowanych decyzji.
Te bądź pokrewne zagadnienia stanowią
moduły szkoleniowe jednostek. Duże
firmy, korporacje nastawione na szybki
rozwój, oczekują by zatrudniony personel
był personelem pełnym pomysłów
i zdeterminowany do ich realizacji, przy
tym ambitny i realistycznie podchodzący
do podejmowanych działań.
W ostatnich latach mówi się, iż
oprócz doświadczenia i posiadanych
predyspozycji, kandydata do pracy
powinny charakteryzować zapał, pasja
i charyzma, cechy które wyzwalają
u osób chęć do walki, rywalizacji,
otwartość i entuzjazm, nawet wtedy gdy
człowieka spotyka niepowodzenie. By do
czegoś dojść z drugiej strony trzeba być
ambitnym i wszechstronnym i posiadać
czasem wysokie aspiracje.
Zdobycie wszystkich, wyżej wymienionych
umiejętności i predyspozycji nie jest
rzeczą łatwą. Stare powiedzenie głosi, iż
z pewnymi cechami człowiek się rodzi,
lub nie. Nie mniej jednak w dzisiejszych
czasach w dobie szybko rozwijającej się
techniki, ogólnym dostępie do informacji,
jeżeli nawet pewnych cech nie posiadamy,
jesteśmy w stanie się ich wyuczyć.
Treningi,
ćwiczenia,
organizowane
seminaria, czynią swoje i mogą okazać się
niezmiernie pomocne.
I pomimo tego, iż nieustanne podnoszenie
własnych kwalifikacji zawodowych, bywa
kosztowne i czasochłonne, inwestując
w ten sposób, możemy być pewni że
wcześniej czy później ta inwestycja
zaprocentuje i przyniesie zamierzony
efekt.
Odsyłam do serwisu kariera.com.pl,
gdzie można uzyskać aktualne informacje
z
zakresu
trendów
szkoleniowych
aktualnie występujących na rynku
a także poznać i dokonać porównania
ofert szkoleniowych.
Opracowała:
Iwona Wesołowska
Doradca zawodowy I stopnia
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Artykuł sponsorowany
Doradca zawodowy
ABSOLWENCIE, co dalej?
Z
Iwona Wesołowska
Doradca zawodowy I stopnia
bliża się koniec roku szkolnego,
a co za tym idzie czas wakacji,
ale też pierwszych ważnych dla
Ciebie decyzji, które mogą rzutować
na dalszą przyszłość i stanowić punkt
odniesienia
do
podejmowanych
działań. To czy zaraz po wakacjach
znajdziesz i podejmiesz swą wymarzoną
pracę, zależeć może od wielu istotnych
czynników. Jedni powiedzą od szczęścia,
inni od znajomości, jeszcze inni od
tego jaki profil szkoły ukończyłeś….
a ja skłaniam się ku temu by powiedzieć
„To, czy i jak szybko znajdziesz swą
wymarzoną pracę zależeć będzie od
Ciebie samego…od Twojej aktywności
i pewności siebie i tego jak się „sprzedasz”
swemu przyszłemu pracodawcy”.
Zanim jednak ABSOLWENCIE podejmiesz swą wymarzoną pracę,
prześledź wraz ze mną drogę, która Cię czeka. Mam nadzieję, iż podane
przez mnie wskazówki, znacznie ułatwią Ci poszukiwania pracy
i przyczynią się do sukcesu którym okaże się praca dająca satysfakcję
i możliwości rozwoju.
POWIATOWY URZĄD PRACY
Rejestrując się w urzędzie pracy masz możliwość skorzystania
z fachowej i rzetelnej informacji udzielonej przez pracowników urzędu,
a zwłaszcza doradcę zawodowego, który pomoże Ci określić kierunek
dalszego rozwoju zawodowego. Mogą to być szkolenia, może to być
staż zawodowy, może to być skorzystanie z jednorazowych środków na
podjęcie własnej działalności gospodarczej. Każda z tych form umożliwi Ci
zdobycie dodatkowych kwalifikacji, doskonalenie umiejętności, zdobycie
doświadczenia bądź poznanie specyfiki pracy w konkretnym zawodzie.
Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej www.uppk.pl
OCHOTNICZE HUFCE PRACY (OHP)
Prowadzą szereg działań, których celem jest pomoc absolwentom
w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla powyższej
grupy osób. Ponadto jednym z realizowanych przez OHP działań, jest
organizowanie międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży.
OHP prowadzi także kursy i szkolenia, pomaga w aktywnym poszukiwaniu
pracy. ABSOLWENCIE i tu masz szansę znaleźć coś dla siebie!
PRYWATNE POŚREDNICTWA PRACY
AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ
Działają na rzecz pracodawców, którzy deklarują chęć zatrudnienia
pracownika spełniającego określone wymagania co do kwalifikacji
i kompetencji zawodowych, jakie powinien posiadać przyszły pracownik.
A zatem jeżeli masz już przygotowany swój życiorys i list motywacyjny, nie
trać czasu, odwiedź również pośrednictwa pracy lub zerknij na ich strony
internetowe (www.adecco.pl; www.tempservice.pl; www.workservice.pl;
etc.)
TARGI PRACY
To nieocenione źródło pierwszych kontaktów, które masz możliwość
zdobyć. Dzięki targom pracy możesz poznać lokalny rynek pracy, prawa
na nim rządzące, zdobyć istotne informacje dotyczące prezentujących się
firm, skonfrontować wymagania i oczekiwania pracodawcy z własnymi
możliwościami, posiadaną wiedzą i umiejętnościami.
Wstęp na tego typu imprezy jest bezpłatny. Informacje dotyczące terminów
mających się odbyć targów, ogólnie rozpowszechnione w telewizji,
na stronach internetowych, w prasie, na folderach reklamowych bądź
w tematycznych magazynach lub Biurach Karier.
PREZENTACJE FIRM
Inną z możliwości dokładniejszego zapoznania się z firmą i proponowanymi
ofertami są prezentacje firmy kierowane do studentów i absolwentów.
Wystawcy, prócz ofert pracy przedstawią Ci propozycje stażu lub
wolontariatu.
Uczestnictwo w tego typu spotkaniach jest bezpłatne i co najważniejsze,
może okazać się efektywniejsze z uwagi na szeroki zakres propozycji
ofertowych.
Jeśli nadal jesteś studentem lub planujesz dalszą edukację, skorzystaj z tej
formy kontaktu z firmą!
INTERNET
Technika, która wprowadziła drastyczne zmiany z życiu człowieka
a jednocześnie stała się skarbnicą wiedzy i nieocenionym źródłem
informacji. To dzięki Internetowi jesteś w stanie uzyskać informacje
dotyczące interesujących Cię firm, śledzić na bieżąco prezentowane przez
firmy oferty, kontaktować się z pracodawcą bez „wychodzenia z domu”.
Godne uwagi i zainteresowania są następujące strony internetowe: www.
kariera.com.pl; www.pracuj.pl; www.jobs.pl; www.jobpilot.pl; etc.
PRASA
I ta codzienna i tygodniowa…kwartalniki, miesięczniki także wchodzą
w grę. W prasie znajdziesz aktualne informacje dotyczące ofert pracy, ale
nie tylko.
Prasa podaje informacje dotyczące organizowanych giełd i targów pracy,
spotkań mających na celu prezentacje firm.
BIURA KARIER
Pełniące funkcję łącznika pomiędzy uczelnią a firmą. Biura Karier informują
o sytuacji na rynku pracy, nawiązują kontakty z wybranymi firmami,
pomagają przygotować absolwenta do rozmowy z pracodawcami,
poprzez szeroko rozumiany proces doradczy w tym zakresie. Ponadto
prowadzą szkolenia miękkie z zakresu komunikacji, zarządzania czasem,
negocjacji, technik autoprezentacji, przygotowania do pierwszego
kontaktu z pracodawcą bądź przygotowania stosownych aplikacji.
Samo poszukiwanie nie jest sprawą łatwą. Być może ABSOLWENCIE
będziesz zmuszony przejść długą drogę zanim znajdziesz tę wymarzoną
dla siebie pracę. Pamiętaj jednak, iż każda próba, nawet ta kończąca się dla
Ciebie niepowodzeniem, jest jednocześnie Twoim kolejnym życiowym
doświadczeniem. A wynikiem doświadczeń są wnioski, z których możesz
wyciągnąć dla siebie wskazówki na przyszłość.
Mam nadzieję, iż moje wskazówki przynajmniej częściowo okażą się dla
Ciebie przydatne i zechcesz z nich skorzystać.
Wszystkim ABSOLWENTOM i nie tylko, życzę powodzenia na drodze
poszukiwań pracy!
ZWOLNIENIE podatkowe od spadków
Z
Marcin Badura
AGIT Kancelaria Prawna
Prawo
godnie z nowelizacją ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity
Dz.U. 2004 r. Nr 142 poz.1514 z późn. zm.) najbliższa rodzina może skorzystać z całkowitego zwolnienia z
podatku od spadków.
Krąg spadkobierców mogących skorzystać z całkowitego zwolnienia został szczegółowo uregulowany w art. 4a
niniejszej ustawy i tak zwolnieni z podatku są: małżonek, zstępni (dzieci), wstępni (rodzice), pasierb, rodzeństwo,
ojczym i macocha.
Całkowite zwolnienie nie jest limitowane, a więc skorzysta z niego zarówno ten kto odziedziczył samochód wart
parę tysięcy jak i osoba dziedzicząca parę milionów.
Pamiętać jednak należy, że zwolnienie przysługuje tylko wtedy, jeżeli spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007
roku, a więc zwolnienie nie dotyczy osób zmarłych przed 1 stycznia 2007 roku.
Warunkiem skorzystania z nowego zwolnienia jest zgłoszenie otrzymanego spadku w urzędzie skarbowym.
Zgłoszenie takie nie jest wymagane, jeżeli wartość uzyskanego majątku nie przekroczy kwoty wolnej od podatku tj.
9637 zł. Zgłoszenia powinna dokonać osoba, która nabyła spadek. W tym miejscu należy podkreślić, iż niedopełnienie
obowiązku zawiadomienia urzędu skarbowego na czas spowoduje, iż będziemy musieli zapłacić podatek zgodnie
ze starymi zasadami. Pamiętać również należy, iż na złożenie zawiadomienia mamy tylko jeden miesiąc od dnia
uprawomocnienie się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
25
Gdzie na wakacje???
Kreteński urok i czar
Dziękuję Ci Panie że stworzyłeś świat piękny i różny
a jeśli jest to Twoje uwodzenie jestem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia
(Z. Herbert, Modlitwa Pana Cogito –podróżnika)
K
reta kojarzy nam się z najstarszą
europejską cywilizacją, z mitami
o Zeusie i Europie, z Minosem,
Dedalem i Ikarem, z Tezeuszem i Ariadną,
Minotaurem i labiryntem. Dorastaliśmy
w kręgu kultury śródziemnomorskiej
i wiemy, jak wielki wpływ wywarła ona na
naszą literaturę, kulturę, a także język.
Ulegamy urokowi tej wyspy i to nie tylko my
zwyczajni ludzie. Tutaj wiele czasu spędzał
Zbigniew Herbert. Najczęściej zatrzymywał
się w Iraklionie i można go było spotkać
w kawiarni przy starej, kamiennej fontannie,
niedaleko portowych zabytkowych murów
i weneckiej twierdzy. Był przecież znawcą
starożytnej kultury greckiej, więc jego
obecność w tym miejscu nie dziwi.
Zapewne większość turystów, tak jak i nasz
poeta, szukają na Krecie śladów minojskiej
kultury. Przyjeżdżają tu, by przenieść
się w czasie, pobudzić wyobraźnię,
oglądając oryginalne freski w Muzeum
Archeologicznym w Iraklionie lub ruiny
pałacu w Knossos. Spacer w tym miejscu to
obowiązek. Ten rozmach architektoniczny
budzi najbardziej uśpioną wyobraźnię.
I tylko szkoda, że Artur Evans nie odkrył
więcej. Nie odkrył, bo nie mógł. Kultura
ta uległa zagładzie prawie 3,5 lat temu
i do końca nie wiemy, co ją spowodowało.
Czy wybuch wulkanu, którego popioły
pokryły Knossos, czy trzęsienie ziemi?
Nadal pozostaje to dla naukowców
zagadką. Fakt jednak pozostaje faktem.
To na tej wyspie 200 km od wybrzeży
Afryki stworzono najstarszą cywilizację
w Europie. Czy naprawdę istniał mityczny
labirynt? Czy tu pracował Dedal? Jakiś
wybitny architekt musiał zaprojektować
pałac. Czy żył w nim Minotaur?
Przewodniczka żartuje: „Powiedzcie, że
nie wiecie, bo kiedy zwiedzaliście pałac
nie nadeszła jeszcze pora karmienia
potwora.(Minotaur wychodził z labiryntu,
kiedy przygotowywano dla niego posiłek
składający się z 7 dziewcząt i 7 chłopców,
przywożonych z podległych Aten).
Kreteńczycy, to ludzie pełni temperamentu
i dumy. Patrząc na ich historię możemy
sobie uścisnąć dłonie. Z równym uporem
walczyliśmy o niepodległość. Oni, by być
wolnymi musieli pokonać panujących
Wenecjan i Turków, czego ślady znajdujemy
na wyspie, choćby weneckie porty i bastiony
w Rethymnonie i Chanii zachowane do
dziś.
Czego szuka na wyspie polski turysta?
Tego, co każdy, a więc słońca, ciepłego
morza, piaszczystej plaży, dobrego jedzenia
i wszystko to można tu znaleźć. My
możemy polecić Hotel Kavros Beach, 16 km
od Rethymnon.
W czasie naszego pobytu na Krecie
zadaliśmy sobie pytanie, czy oprócz śladów
barwnej mitycznej i historycznej przeszłości
może tu jeszcze znaleźć coś dla siebie
poszukujący, wrażliwy turysta.
My ulegliśmy urokowi i czarowi bogactwa
śródziemnomorskiej przyrody. Tak bujnej
i pięknej w maju i czerwcu, że trudno jej
nie dostrzec. Budzi w człowieku głębokie
przeżycia i wzruszenia. Przez majestatyczne
góry wyłaniające się z błękitu morza, liczne
wąwozy i bogactwo drzew, ziół i kwiatów.
Każde miejsce na Krecie porusza pięknem,
ale szczególny jest wąwóz Samaria. Jego
wysokie ściany imponują bogatymi
formami geologicznymi. Imponują także
stare, potężne cyprysy rozrastające się
w niezwykłe formy. Przepiękne eukaliptusy,
na których brakuje tylko misi koala, a także
morwy i rozłożyste platany. Obok kolosów
wzrok przyciągają kwiaty, a także bogato
kwitnące i pachnące zioła tymianku,
majeranku i szałwii. Zresztą ich zapach
rozchodzi się po całej wyspie. A do tego
jeszcze szpalery różowo i biało kwitnących
oleandrów.
Kreta to raj dla botanika. Ileż tu różnych
gatunków drzew: np. eukaliptusów, które
Jedyne na Krecie jezioro
rosną na Krecie od 150 lat, różnych typów
drzew sosnowych, dębowych, cedrowych
(warto dodać, że jest to roślinność
wtórna, gdyż w minionych latach wycięto
wiele drzew, a żyjące na wolności kozy
przyczyniły się do wyniszczenia wielu
roślin). Na tereny te sprowadzono palmy,
agawy, figowce, fikusy, bugenwilie,
bananowce.
Oryginalne
są
dęby
ostrolistne, niskie, nieco karłowate, mające
kolce i skórzaste liście, rosnące tu drzewa
poziomkowe (tzw. chruścina jagodna)
o słodkich owocach, wielkości truskawki,
a także przepiękne drzewa pistacjowe,
tamaryszki czy agawy przywiezione
z Meksyku
Oczywiście najpopularniejszym jest
drzewo oliwne, ciekawie formowane
– korona pucharowa lub półpucharowa,
które tworzy piękne, zadbane gaje oliwne.
Trudno nie wspomnieć o pomarańczach,
cytrynach, mandarynkach i morelach.
Większość górzystego terenu wyspy porasta
makia, wiecznie zielone zarośla, mające
twarde, skórzane liście, nie opadające na
zimę, wyglądające jakby powleczono je
woskiem. Jej gęsty kobierzec chroni glebę
przed wyparowywaniem, a ostre liście
drobnych roślinek przed kozami kri-kri,
jak je tu potocznie nazywają. Wśród roślin
znajdziemy także znaną nam dziewannę,
wiesiołek, tymianek czy majeranek.
A przepiękne bujne krzewy mirtu rosnące
przy każdej prawie drodze? O nim też
trudno zapomnieć, a zwłaszcza jego
zapach.
Gdy dodamy do tego świat zwierząt,
jak choćby żółwie błotne, czy rzadko już
występującego sokoła skalnego i orlika
białego, to zrozumiemy, że Kreta to
prawdziwy raj.
Trudno nie ulec czarowi tego świata.
Przyroda uwiedzie każdego, kto umie
patrzeć, podziwiać i czuć.
Jeśli ktoś nie zdecydował się jeszcze, gdzie
spędzi tegoroczne wakacje i nie był tam
dotąd, musi wybrać się właśnie na Kretę.
Zofia Gabryel
Tę roślinę zobaczymy tylko na Krecie
Wąwóz Samaria
Antidotum na zmartwienia
J
ak radzić sobie w trudnych, a może najtrudniejszych sytuacjach?
Wszyscy w swoim życiu przechodzimy przez sprawy trudne
i bolesne i nie zawsze potrafimy poradzić sobie z chorobą bliskiej
osoby, ze śmiercią kogoś nam najdroższego, z kłopotami w pracy,
rozwodem czy problemami finansowymi i dlatego szukamy pomocy.
Nieraz u fachowców, bliskich, a często i tak się zdarza, że pozostajemy
sami, bezsilni w bólu i osamotnieniu.
Tych trudnych i bolesnych spraw nie unikniemy, zostały wpisane
w nasz los, a skoro takie nasze przeznaczenie wyjdźmy mu naprzeciw
i znajdźmy antidotum na wielki ból, z którym musimy sobie poradzić.
Jak?
Nie ma rad uniwersalnych, gotowych do zastosowania w każdej chwili,
zwłaszcza, że niektóre ze spraw życia są tak „wielkie”, że nie sądzę, by
ktokolwiek był osobą kompetentną do ich udzielania. Nie ma gotowych
recept, ale każdy z nas, niezależnie od tego, przez co przechodzi
w życiu, dysponuje zdolnością powrotu do pełni sił i doświadczania
wewnętrznego zdrowia i jeśli rozejrzymy się wśród ludzi, to właśnie
zobaczymy, jak wielu z nich dźwiga się z mozolnie, by dalej żyć.
Zauważymy też, że najlepiej radzą sobie ci, którzy potrafią zachować
dystans i choć, może trudno w to uwierzyć, poczucie humoru.
Chcę zachęcić Was i dać nadzieję, abyśmy robili to, co konieczne do
odnalezienia spokoju i samych siebie.
Zapamiętajcie! Najlepszym antidotum na ból jest radość!! Im bardziej
cenimy życie i doświadczamy radości, tym lepiej umiemy zrównoważyć
ból i utrzymać sprawy w odpowiedniej perspektywie.
Istnieje kilka sposobów podchodzenia do wielkich spraw w życiu,
niezależnie od tego, czym one są. Możemy przygotować się poprzez
stworzenie zapasu zdrowia wewnętrznego. Warto poznać sposoby,
które czasem stosujemy w myśleniu i zachowaniu pozwalające
rozwiązać sprawy, niekiedy nieodwracalne. Wiedząc to możemy
zapobiec zaostrzaniu się bólu, przynajmniej w pewnym stopniu.
Możemy też nauczyć się odprężać i być bardziej akceptującymi,
pozwalając, by przeważyła nasza naturalna mądrość. Mając pewną
praktykę nauczymy się dochodzić do zdrowia umysłowego
i doświadczania wewnętrznego spokoju, nie tylko dlatego, że przynosi
to natychmiastową korzyść w postaci szczęśliwego i satysfakcjonującego
życia, ale pozwala się przygotować na to, co nieuniknione.
Naucz się nie przejmować drobiazgami, a odpowiadać na wyzwania
życia w zdrowy i skuteczny sposób.
Uczmy się, jak proaktywnie reagować tzn., jak opanować rzeczywiste
umiejętności, które można zastosować w odpowiedzi na bolesne
wydarzenia i aspekty naszego życia. Czasami musimy być bardziej
optymistyczni, ustępować wobec bólu i nie walczyć z nim. To poddanie
się możemy uzyskać dzięki takim umiejętnościom jak modlitwa,
medytacja, roztropność, joga. Nauczmy się modlić, prosić o pomoc,
zwracać do Boga, zarówno w czasach złych, jak i dobrych.
Nauczmy się praktykować życzliwość i dobroć w codziennym życiu.
Praktyka ta przynosi korzyść wszystkim ludziom, ale też buduje
wewnętrzną odporność na ból. Kiedy obserwujemy tych, którzy
pomagają innym, widzimy, że to oni radzą sobie najlepiej. Dzieje się
to dlatego, że skupiają się nie na sobie, ale na tym, co mogą zrobić, by
pomóc. A właśnie miłość jest najsilniejszą siłą uzdrawiająca.
Wraz z pogłębianiem się naszej mądrości rośnie zdolność obchodzenia
się z własnym cierpieniem i pomagania innym w radzeniu sobie z ich
bólem.
I pamiętajmy, mimo bólu, kłopotów i wszystkich wielkich spraw, życie
i tak pozostaje cudownym doświadczeniem.
Czêœæ I : Rozwodowy korowód
Kiedyś usłyszałam powiedzenie, że najlepszym sposobem poradzenia
sobie z rozwodem jest nie rozwodzić się. Jest w tym prawda, ale
niestety nie do końca realna. W USA blisko 50% małżeństw kończy się
rozwodem, również i w Polsce coraz większa ilość młodych ludzi ma
takie bezpośrednie doświadczenia. Rozwód to jedno z najtrudniejszych
wydarzeń, jakie można przeżyć. Rozwodzenie się to bardzo dynamiczny
proces. Polega na osiąganiu chwiejnej równowagi między sprzecznymi
emocjami i interesami. Wtedy też towarzyszą nam sprzeczne uczucia,
od miłości, nienawiści, zazdrości, goryczy, beznadziejności, lęku,
gniewu, potrzeby zemsty. To czas pełen zamętu.
Korowód ten obejmuje również dzieci.. Wiele pytań trzeba zadać i na
wiele odpowiedzieć. Najważniejsze z nich: „Co będzie najlepsze dla
dzieci?”, Są też i inne. Jak będziemy dzielić czas, odpowiedzialność
i potrzeby finansowe dzieci? Jak poradzimy sobie ze złamanymi
sercami, pomieszanymi i powiększonymi rodzinami i nowymi
związkami? Lista jest dość długa. Potem pojawia się sprawa rzeczy.
Jak podzielimy pieniądze, dobytek, przedmioty? Kto i co dostanie.
Chodzimy, jak po linie pomiędzy uczciwością a rozsądkiem z jednej
strony a dopilnowaniem ochrony własnych interesów z drugiej. Jak
sami widzicie, to istny korowód. To okres, kiedy najbardziej człowieka
kusi, żeby zatrzasnąć wszystko z hukiem. W sercu i umyśle pojawia się
upór i łatwo wycofać się w negatywizm. Jak temu zapobiec?
Ludzie dysponują dwoma trybami czy nastawieniami umysłu, w których
działają czy żyją. Mamy tryb, który możemy nazwać zdrowym oraz
taki, który możemy uznać za kreatywny. Kiedy znajdujemy się w swym
najzdrowszym stanie umysłu, „tańczymy”z życiem. Wszystko toczy się
sprawnie. Jesteśmy cierpliwi, mądrzy, rozważni i dobrzy. Podejmujemy
mądre i rozsądne decyzje. Traktujemy innych z szacunkiem, życzliwością
i w ten sam sposób traktujemy siebie.. Gdy potrzeba, przystosowujemy
się do różnych zmian, a nasze myślenie charakteryzuje się elastycznością.
Zastanówmy się nad swoim życiem. Czy przypominamy sobie okresy,
kiedy pozostawaliśmy, choć przez chwilę, w zdrowym, spokojnym
stanie umysłu, mimo trudnych okoliczności? Nasz reaktywny stan
umysłu jest zupełnie inny. Zastanawiamy się, jak ta sama osoba
może reagować tak różnie na podobny zestaw faktów. Raz potrafimy
obejść się z czymś bardzo dobrze, ale innym razem doznajemy szoku.
W reaktywnym stanie umysłu mamy mniej cierpliwości Nasze myślenie
staje się ograniczone. Pienimy się i zmagamy. Jesteśmy nieopanowani
i osądzający, sfrustrowani i surowi wobec siebie i innych. Ograniczone
są nasze umiejętności rozwiązywania problemów, jak i perspektywa
ich widzenia.
Bardzo ważne jest, aby dostrzec różnicę pomiędzy tymi dwoma
sposobami istnienia, czyli stanami umysłu, gdyż daje nam to
„stan odniesienia” i punkt wyjścia; daje nam coś, z czym należy
popracować. Ważne jest to, że możemy rozpoznać potęgę swego
umysłu, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych czynników
związanych z rozwodem pochodzi ona z naszego wnętrza. Daje nam
to pewna zdolność kontrolowania tego stanu.
Wszyscy bywamy reaktywni i nie ma w tym nic złego. Jeśli jednak
kiedykolwiek czułeś wewnętrzny spokój, to wiesz, że on istnieje i że
można go ponownie odnaleźć. Sama świadomość, że on istnieje to już
połowa sukcesu. Uznając istnienie zdrowego stanu umysłu, możesz
nauczyć się ufać weń i częściej mieć do niego dostęp. Ma to ogromne
znaczenie w sytuacji rozwodu, kiedy znajdujemy się w zdrowym stanie
umysłu, wiemy, do kogo się zwrócić, kto jest naszym przyjacielem i co
robić. To nie czcza gadanina to prawda.
W miarę, jak się wyciszamy, zaczyna się pojawiać naturalny,
uporządkowany przepływ myśli, wraz z wnikliwym zrozumieniem
tego, co dalej robić. To właśnie ten obszar naszej podświadomości,
gdzie istnieje najgłębsza mądrość.. Kiedy nasz umysł znajduje
się w najzdrowszym stanie, życie wydaje się nam całkiem proste
i łatwe. Decyzje i działania, jakie powinniśmy podjąć, pojawiają się
spontanicznie. Czujemy instynktownie, co trzeba zrobić i zgodnie z tym
postępujemy. Jeśli wrócimy do stanu bardziej reaktywnego, poczujemy
się obezwładnieni i spięci. Poczujemy różnicę.
Magda po rozwodzie była zgorzkniała i zimna. Opisywała swego byłego
męża jako trudnego i niewspółpracującego. Starał się uczynić jej życie
żałosnym. Jej myśli skupiały się na nienawiści i chęci odwetu. Pierwszym
krokiem okazało się rozpoznanie, kiedy jej umysł funkcjonował po
staremu. Raz po raz łapała się na myślach typu: „Teń dureń, nienawidzę
go”. Następnie nauczyła wyciszać się je, zanim stały się zbyt natrętne
i w swoim czasie opanowała tę sztukę całkowicie. Sukces, jak odniosła,
pojawił się mimo jej gniewu i strachu. Wciąż miała chwile żalu, napięcia
i niepokoju. Zdarzały się jednak dużo rzadziej i trwały krócej. Sprawy
nie wyglądały idealnie, ale życie stało się łatwiejsze. Rozwód to proces,
przez który możemy przejść w sposób zwycięski. Dajmy sobie dużo
czasu i przestrzeni i pozostańmy życzliwi wobec siebie. Istnieje w nas
pewna cząstka silniejsza od jakichkolwiek problemów!!!
zg
W kolejnym numerze KontRastu:
• Przezwyciężaj obawę przed starzeniem się
27
Dobra wiadomość dla kierowców
Firma WAŚPOL
Już działa w Skawinie nowa okręgowa
stacja kontroli pojazdów
W
połowie maja firma Waśpol poszerzyła działalność o usługi okręgowej stacji kontroli pojazdów.
Uroczyste otwarcie nastąpiło w obecności pracowników firmy. Przecięcie wstęgi i huk korka od
szampana zainaugurowały oficjalnie działalność stacji, znajdującej się przy głównej siedzibie firmy
przy ul. Energetyków 1. Przestronna hala, wyposażona w zaawansowany technicznie sprzęt, rozległy parking
dla klientów, nawet najbardziej wymagającą część „zmotoryzowanych” przekonają, że ich samochód znajduje
się w dobrych rękach.
Wypracowana przez osiemnaście lat istnienia marka Waśpol gwarantuje i w tej dziedzinie wysoką jakość
świadczonych usług oraz solidność i precyzję. Wykwalifikowany personel wyposażony w nowoczesny sprzęt,
dogodne godziny otwarcia stacji, no i lokalizacja w Skawinie, przysporzą firmie z pewnością liczne grono
nowych, zadowolonych klientów. Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wachlarz usług świadczonych
przez stację diagnostyczną jest bardzo szeroki i obejmuje kompleksowe czynności związane z okresowymi i
dodatkowymi badaniami technicznymi, pierwszym badaniem technicznym np. pojazdów sprowadzonych
z zagranicy oraz oceną techniczną pojazdu (sprawdzenie zbieżności na płycie najazdowej, ocena sprawności
amortyzatorów, sprawdzenie hamulców na urządzeniu rolkowym, sprawdzenie zawieszenia, analiza spalin,
ustawienie świateł).
gap
28
została
założona 1 lutego 1990r. i od
blisko szesnastu lat oferuje
swoje usługi na terenie całego
kraju. Siedziba firmy mieści
się w Skawinie, gdzie oprócz
budynku biurowego znajdują
się hale remontowe oraz stacja paliw. Wiodącą gałęzią
działalności spółki są roboty
ziemne
wykonywane
ciężkim sprzętem budowlanym.
Równolegle firma świadczy
usługi w zakresie wynajmu
sprzętu
budowlanego,
napraw i remontów maszyn, oraz
sprzedaży części zamiennych.
Osiemnastoletni okres działalności spółki to lata wzmożonych działań Zarządu i całej
załogi, co dało firmie stabilność finansową i silną pozycję na rynku budowlanym,
popartą obszernym portfelem
referencji. Zdobyte doświadczenie i dotychczasowa działalność gwarantują wysoki poziom świadczonych usług jak
również konkurencyjne ceny.
Firma Waśpol w 2007r., otrzymała tytuł „Solidna Firma”.
Rekomendacje literackie
Krakowska lista bestsellerów książkowych
1. Brida, Paulo Coelho
(Drzewo Babel, Warszawa 2008)
J
eśli nie przeczytałeś do tej pory żadnej
z książek Paulo Coelho zachęcam gorąco.
Jest ku temu okazja, bo na rynku księgarskim
ukazała się jego nowa powieść „Brida”. Właściwie
nie jest nowa, bo napisał ją tuż po „Alchemiku”.
Zafascynowany wtedy kultem Wielkiej Matki
i wierzeniami pogańskimi, inaczej zaczął patrzyć
na miłość. Opublikował ją w Brazylii 18 lat temu,
ale w innych krajach pojawiła się dopiero teraz.
Dlaczego? W jednym ze swoich wywiadów
powiedział, że świat dojrzał do przeczytania tego
tekstu. Ludzie myślą inaczej, są bardziej otwarci na intuicyjne poznawanie
świata, mniej zależni od sztywnych norm społecznych. Dlatego uznał, ze
świat jest gotów przyjąć tajemnicę. Może wcześniej nie zrozumiano by
myśli pisarza.
Tytułowa Brida to młoda irlandzka dziewczyna, która odkrywa w sobie
dar. Musi się nauczyć z nim żyć i odpowiedni go wykorzystać. W swoich
poszukiwaniach duchowych dociera do mędrca, do nauczycielki
duchowej Wikki, którzy uczą ją, jak radzić sobie z lękami oraz własnym
cieniem. Brida zostaje postawiona przed trudnym wyborem między
uczuciem a wewnętrzna przemianą. Kim naprawdę jest bohaterka
powieści, na czym polega jej dar, jakie podejmie decyzje? O tym musicie
przekonać się już sami, sięgając po kolejna książkę P. Coelho.
Myślę, że potrafi ona wzruszyć. Tak naprawdę opowiada bowiem
o poszukiwaniu w życiu swojej drugiej połówki.
„Jak mam rozpoznać swoją Drugą Połowę? Nie bojąc się ryzyka. Ryzyka
porażki, odrzucenia, rozczarowań. Nigdy nie wolno nam rezygnować
z poszukiwania Miłości. Ten, kto przestaje szukać, przegrywa życie”
Talent Paula Coelho sprawia, że przemawia on do wszystkich serc. Jest
wyrozumiałym i pełnym empatii nauczycielem. Pokazuje duchowe
piękno człowieka, jego poszukiwania szczęścia, a przede wszystkim
odkrywanie samego siebie.
Warto pochylić nad jego książkami, wsłuchać w ich rytm, a może
usłyszymy samych siebie. Warto! Gorąco polecam!
zg
2. Czysta Anarchia,
Woody Allen
(Rebis, Poznań 2008)
3. Wściekły od urodzenia,
Jeremy Clarkson
(Insignis, Kraków 2008)
4. Potworny regiment,
Terry Pratchett
(Prószyński i S-ka,
Warszawa 2008)
7. Ślepa wierzba i śpiąca kobieta,
Haruki Murakami
(Muza, Warszawa 2008)
8. Apelacja, John Grisham
(Amber, Warszawa 2008)
9. Szyfr Szekspira,
Jenifer Lee Carrell
(Świat Książki, Warszawa 2008)
5. Rio Anaconda,
Wojciech Cejrowski
(Zysk i S-ka,
Poznań 2008)
6. Jedz, módl się, kochaj,
Elizabeth Gilbert (Rebis,
Poznań 2008)
10. Świat według Mellera.
Życie i polityka, Michał Komar
(Rosner&Wspólnicy,
Warszawa 2008)
Źródło: Dziennik Polski, 19 czerwca 2008
29
Strefa rozrywki
ABC Krzyżówki, lipiec 2008
SPONSOR KRZYŻÓWKI:
Wśród osób, które do 23 lipca 2008 r. (data
otrzymania) prześlą prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki, redakcja rozlosuje dwie nagrody
pieniężne po 100 zł. Rozwiązania wraz
z naklejonym kuponem i danymi osobowymi,
należy przesłać (lub dostarczyć osobiście)
na adres:
Imprimatur Studio Edytorskie,
Redakcja „Kontrast”
Rynek 12, 32-050 Skawina
Z dopiskiem: KRZYŻÓWKA
NR 1
LIPIEC 2008
K U P O N
KRZYŻÓWKOWY
Co bdzie z poczenia jea i wa?
- Drut kolczasty
¤¤¤
- Jakie zdolnoci s najbardziej
cenione u mczyzn?
- Zdolnoci patnicze.
¤¤¤
Po czym pozna, e polityk kamie?
- Po tym, e porusza ustami.
¤¤¤
- Po co wynaleziono bia czekolad?
- eby Murzyn te móg si ubabra.
Katechetka do dzieci:
- Co to jest: rude, ma puszysty ogon,
i skacze po drzewach?
Na to Jasiu:
- Ja bym powiedzia, e wiewiórka
ale jak znam pani katechetk, to
bdzie Jezus.
¤¤¤
Nauczycielka pyta si klasy:
Dzieci kto w waszej rodzinie jest
najstarszy?
- U mnie dziadek.
- W mojej rodzinie babcia.
- Pra-pra-pra-pra babcia - mówi
Jasiu.
- To niemoliwe.
- Dla-dla-dla-czego?
¤¤¤
Tatooooo? -pyta Ja.
- No?
- Dlaczego ten pocig
zakrcowywuje?
- Synku, nie mówi si zakrcowywuje
tylko zakrca.
- No to dlaczego ten pocig
zakrca?
- Bo mu si szyny wygy.
¤¤¤
Co to jest autosugestia?
- To jest sugerowanie sobie, e si
ma auto.
¤¤¤
Co to za zagadka? Czterech w
pokoju a jeden pracuje?
- Trzech urzdników pije kaw a
wentylator pracuje.
¤¤¤
- Co to jest ropucha i dwadziecia
abek?
- Teciowa wieszajca ranki!!
¤¤¤
Co to jest?
Ley w trawie i nie dycha?
- Dwie dychy
¤¤¤
- Co to jest opera?
- To jest takie co, co si zaczyna o
siódmej, a jak po trzech godzinach
popatrzysz na zegarek, jest siódma
dwadziecia.
¤¤¤
Kto to jest dyplomata?
To kto, kto potra powiedzie
„spadaj” w taki sposób, e poczujesz
podniecenie w zwizku ze zbliajc
si wypraw.
Horoskop
BARAN (21.03 - 21.04)
Zaczynasz ju planowa
tegoroczny, letn i urlop i dalekie
wyjazdy. Egzotyka pocigaa
Ci zawsze, ale z rónych
powodów nie dye do
spenienia swoich marze.
teraz masz szans na duy sukces.
BLINITA (22.05 - 21.06)
Obracasz si w krgu ludzi
silnych, wpywowych.
Wykorzystaj swoje talenty
dyplomatyczne, by pozyska
ich przychylno dla swoich
planów. W biznesie oka si
bardzo pomocni.
BYK (21.04 - 21.05)
Musisz wróci do równowagi
po rodzinnym dramacie. Na
razie jeszcze yjesz minionymi
wydarzeniami, nierzadko
oderwany od rzeczywistoci,
ale czas leczy rany i dziaa na
Twoj korzy.
KOZIOROEC (23.12 - 20.01)
Nie jeste w najlepszym nastroju,
nie zadawalaj Ci obecne warunki
pracy. Wiele zmieniby w swoim
yciu osobistym, ale to moe by
pieni przyszoci, teraz ciesz si
tym, co posiadasz.
LEW (23.07 - 23.08)
Najblisze dni sprzyja
bd ciekawym spotkaniom
i poznawaniu ludzi, z którymi
mona podyskutowa niemale
na kady temat. To oywi
Twoje ycie towarzyskie,
które ostatnio jakby przygaso.
PANNA (24.08 - 23.09)
Masz sporo szczcia
w pozyskiwaniu nowych ofert,
zlece. Wprawdzie nie jest wyrazem
pokanej fortuny, jaka by Ci
satysfakcjonowaa, ale doskonale
sobie poradzisz w sprawach
nansowych.
RAK (22.06 - 22.07)
Najbliszy tydzie
nie zwiastuje jakich
specjalnych niespodzianek.
Troch melancholii, sporo
obowizków zawodowych
i rodzinnych, a najogólniej
rzecz biorc - dzie podobny do dnia.
RYBY (20.02 - 20.03)
Nie bd takim niepoprawnym
perfekcjonist i nie wymagaj
zbyt wiele, zarówno od siebie,
jak i od innych. Chwytaj
okazj, jaka si pojawi
w kadej postaci i ciesz si
take maymi rzeczami.
SKORPION (24.10 - 23 11)
Bdziesz musia powici
troch czasu na swoje
szlachetne zdrowie. Odó
wic trudniejsze sprawy, praca
nie zajc nie ucieknie. Z dobr
kondycj nadrobisz wszystko
bez problemów.
STRZELEC (24.11 - 22.12)
Wszystko wskazuje na to,
e masz ochot wzbogaci
swoj wiedz. Pomylisz
o kursach jzykowych i innych
moliwociach dodatkowej
edukacji. To dobry kierunek,
nie rezygnuj z planów.
WAGA (24.09 -23.10)
Dobry tydzie przed Tob, peen
widoków na dopicie wanych dla
Ciebie spraw urzdowych. Teraz
bdziesz przychylnie traktowany.
Sprawy potocz si tak, jak sobie
tego yczye.
WODNIK (21.01 - 19.02)
Dobre prognozy na ostatnie
dni miesica. Nie usiedzisz
w domu, bdziesz podróowa
i spdza czas tak, jak
sobie zaplanujesz. Bdzie
okazja do poznania nowych,
interesujcych ludzi.
hUmOr
Podstawowe prawa Murphyego:
1. Jeeli co moe si nie uda - nie uda si na pewno.
2. Nigdy nie kó si z gupcem - ludzie mog nie dostrzec rónicy.
3. Jeeli mylisz, e idzie dobrze - na pewno nie wiesz wszystkiego.
4. Trudne problemy zostawione same sobie stan si jeszcze trudniejsze.
5. Jeeli udoskonalasz co dugo - na pewno to zepsujesz.
6. Druga kolejka jest zawsze szybsza.
7. Wszytko, co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
8. Niemoliwe jest zbudowanie niezawodnego urzdzenia - gupcy s zbyt pomysowi.
9. wiateko w tunelu - to re
ektory nadjedajcego pocigu.
10. To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim sporód moliwych miejsc.
11. Wniosek, to punkt, w którym juz nie masz siy dalej myle.
Zota zasada Murphyego:
Zasady okrela ten, kto ma zoto.
Prawo Gumpersona:
Prawdopodobiestwo kadego zdarzenia jest odwrotnie proporcjonalne od stopnia,
w jakim jest ono podane.
Rodzinne jasnowidzenie
Postpuj wedug wskazówek a zdziwisz si
na kocu:
1.Pomnó liczb swoich braci przez 2
2. Do wyniku dodaj 3 i pomnó przez 5
3. Do wyniku dodaj liczb swoich sióstr i pomnó
wszystko przez 10
4. Teraz dodaj do tego liczb swoich yjcych
dziadków i odejmij od tego 150
5. Wynik stanowi liczba 3-cyfrowa. Jeeli
otrzymae liczb 2-cyfrow, to napisz przed ni
zero, jeli otrzymae liczb 1-cyfrow, to napisz
przed ni dwa zera.
6. Z otrzymanego wyniku, pierwsza cyfra to liczba
twoich braci, druga to liczba sióstr, a trzecia
odpowiada liczbie yjcych dziadków.
Prawo Wylera:
Nie ma rzeczy niemoliwych dla kogo, kto nie musi ich zrobi sam.
Prawo Balaniego:
Jak dugo trwa minuta, zaley od tego,
po której stronie drzwi toalety si akurat znajdujesz.
Prawo Liebermana:
Wszyscy kami; nie ma to jednak znaczenia, poniewa i tak nikt nikomu nie wierzy.
Maksyma Manlyego:
Zachęcamy
do
zamieszczenia
bezpłatnych ogłoszeń drobnych
w działach: sprzedam, kupię,
nieruchomości,
motoryzacyjne,
praca i inne.
Logika jest absolutnie pewn metod dochodzenia do niepewnych wniosków.
Prawo Sattingera:
Kontakt: [email protected]
Kade urzdzenie bdzie dziaa lepiej, jeli woysz wtyczk do gniazdka.
Prawo Fetta:
Nigdy nie powtarzaj udanego dowiadczenia.
31

Podobne dokumenty

Informator nr 65 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SKAWINY CENTRUM KULTURY I SPORTU

Informator nr 65 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SKAWINY CENTRUM KULTURY I SPORTU Ocetkiewicz, Czesław Ocetkiewicz, Emil Szklarski, Tomasz Abramski, Olek Jodłowski, Jan Palichleb. Jan Palichleb

Bardziej szczegółowo