Zakup i dostawa nowej felgi koła do koparki - 1szt.

Transkrypt

Zakup i dostawa nowej felgi koła do koparki - 1szt.
Warszawa 2015-10-15
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Zakup i dostawa nowej felgi koła do koparki - 1szt.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompletna nowa felga koła do koparki JCB 160W nr VIN 61062179
(podwójne, wąskie koła, opony 10.00x20) - 1szt.
Miejsce dostawy - Warszawa, ul. Kampinoska 1.
Preferowane warunki płatności - przelew 30 dni.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2015-10-23.
Wymagany okres gwarancji wynosi: producenta
Termin składania ofert upływa w dn.: 2015-10-19 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Tomasz Ciechański
Tel. kontaktowy: 661-663-361
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: [email protected]
- faxem pod numer: - w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. lub Dział Administracyjno Gospodarczy - ul. Kopijników 13
w Warszawie
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100 %
Zapraszamy do składania ofert.

Podobne dokumenty