„Pamięci Kresowian” w PDF - Parafia pw. Świętej Rodziny w Pile

Transkrypt

„Pamięci Kresowian” w PDF - Parafia pw. Świętej Rodziny w Pile
I Ogólnopolski Turniej Szachowy „Pamięci Kresowian”
REGULAMIN TURNIEJU
Rzymskokatolicka parafia pw. Świętej Rodziny
ul. Św. Jana Bosko 1
64-920 PIŁA
woj. wielkopolskie
Honorowy patronat
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
ks. Jarosław Wąsowicz SDB
I. Cel rozgrywek:
- Propagowanie królewskiej gry w regionie.
- Uczczenie tragicznych wydarzeń na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej,
przywrócenie pamięci narodowej.
–
II. Organizatorzy:
- Rzymskokatolicka parafia pw. Świętej Rodziny - www.swietarodzina.pila.pl
- Polska Lista Wyborcza „Polacy w Essen” - www.polacywessen.de
- osoba kontaktowa:
Ireneusz Butyrowski - Telefon: 0048 698 651 304 - E-mail: [email protected]
III. Termin i miejsce rozgrywek:
- Turniej zostanie rozegrany w dniu 17 lipca 2016r. w parafii Świętej Rodziny w Pile
ul. Św. Jana Bosko 1
- Początek turnieju o godzinie 10:00. Potwierdzenie udziału 9:15-9:45.
Turniej zostanie rozegrany po Mszy świętej w intencji ofiar ukraińskiego
szowinizmu która zostanie odprawiona o godzinie 8:00.
IV.Uczestnictwo i wpisowe:
- Brak wpisowego!
- Zawodnicy dokonują wcześniejszego zgłoszenia za pomocą strony internetowej
na http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_2930/
- Zgłoszenia dokonywane w powyższy sposób przyjmowane są do dnia 10 lipca
2016 roku. Po tym terminie chętne osoby mogą wziąć udział pod warunkiem
wolnego miejsca.
V. System rozgrywek i tempo gry:
- System szwajcarski, 9 rund, kojarzenie komputerowe.
- Tempo gry: 15 minut na partię dla zawodnika.
VI.Punktacja i ocena wyników:
- Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt, a za przegraną 0 pkt.
- O kolejności miejsc decyduje kolejno:
a. liczba zdobytych punktów,
b. średni Buchholz,
c. pełny Buchholz,
d. progres,
e. ranking uzyskany.
VII. Sprawy sędziowskie:
- Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
- Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.
- Dopuszcza się posiadanie wyłączonego urządzenia elektronicznego.
- Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.
VIII. Nagrody:
- W kategorii OPEN:
I miejsce- Puchar i 300 zł
II miejsce- Puchar i 200zł
III miejsce- Puchar i 100 zł
IV-VI miejsce- nagroda książkowa
- W kategorii Junior starszy (1998r i młodsi) :
I miejsce- Puchar i nagroda rzeczowa
II miejsce- Puchar i nagroda rzeczowa
III miejsce- Puchar i nagroda rzeczowa
IV-VI miejsce- nagroda książkowa
- W kategorii Junior młodszy (2003r i młodsi) :
I miejsce- Puchar i nagroda rzeczowa
II miejsce- Puchar i nagroda rzeczowa
III miejsce- Puchar i nagroda rzeczowa
IV-VI miejsce- nagroda książkowa
- Puchar i nagroda dla najlepszej Juniorki.
- Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy medal.
- Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór przez zawodnika podczas
ceremonii zamknięcia turnieju. W przeciwnym wypadku - jest wręczana
następnemu w kolejności zawodnikowi.
IX. Uwagi końcowe.
- Uczestnicy turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez organizatorów turnieju, podanych przez siebie danych osobowych tj. imię i nazwisko, klub,
miejscowość, e-mail, zdjęcia, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością organizatorów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
- Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub
opiekunów.
- Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
- Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz
- ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem
zawodników w turnieju.
X. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
Koniec treści regulaminu turnieju.
SALEZJANIE

Podobne dokumenty