Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w

Transkrypt

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w
Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-045/16
Lp
Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Siedziba
1.
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SPORTU I REKREACJI ZIEMI
KUJAWSKO-POMORSKIEJ "FORMA"
Pomagamy maluchom rozwinąć skrzydła
Wieniec-Zdrój
2.
Policealne Studium Zawodowe IWONA STANEK
Niepubliczny Żłobek w Inowrocławiu dostosowany do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami
Inowrocław
3.
CENTRUM OPIEKUŃCZO-EDUKACYJNE S.C. BARBARA
RYDLICHOWSKA, EWA KORPUSIŃSKA-PRUSAK
" Szczęśliwy maluch zadowolony rodzic -2 "
Inowrocław
4.
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W INOWROCŁAWIU
Utworzenie Niepublicznego Żłobka w Inowrocławiu
Inowrocław
5.
LEŚNY KLUB MALUCHA KAMILA PRZYBOJEWSKA
Zwiększenie ilości miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Leśnym
Klubie Malucha wraz z zwiększeniem atrakcyjności zawodowej osób,
powracających po urodzeniu dziecka na rynek pracy
6.
MIASTO I GMINA CHODECZ
Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku w
Chodczu.
Chodecz
7.
ODYSEJA EDUKACJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kreatywne maluchy
Toruń
8.
"FUNDACJA KREATYWNEJ EDUKACJI"
Kameralny żłobek w Villa Rossa
Bydgoszcz
9.
Gmina Gostycyn
Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie
Dziecięcym „Bajkowa Przystań” w Gostycynie
Gostycyn
10.
PRO-EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Żłobek Złota Rybka
Toruń
11.
IWONA GUZ-ŁADNIAK KLUB MALUCHA TROSKLIWE MISIE
A. Klub Malucha ''Troskliwe Misie'' - szansą dla rodziców w powrocie
na rynek pracy
Nieżywięć
12.
KUMADE - ANNA KULCZYŃSKA
Dziecko pod opieką, szansą dla rodzica.
Łubianka
13.
GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK
ŻŁOBEK BAJECZKA – pierwszy żłobek samorządowy w Gminie
Miejskiej Ciechocinek
Ciechocinek
Bydgoszcz
14.
Gmina Golub-Dobrzyń
Edukacja od żłobka
Golub-Dobrzyń
15.
AKADEMIA NAUKI EWELINA KORNOWICZ
Leśny Zakątek
Toruń
16.
CENTRUM DOFINANSOWANIA EUROEXPERT SŁAWOMIR
ZDZIARSKI
Dzieci do żłobka, rodzice do pracy
Stary Toruń
17.
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "U cioci kloci" spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
Niepubliczny Żłobek "U cioci kloci"
Janikowo
18.
STREFA EDUKACJI E=MC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Żłobek "Lucky Bebe"
Grudziądz
19
Firma Handlowo Usługowa Sławomir Wojdyła
Program dziennej opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy
Lisewo
Lisewo

Podobne dokumenty