etapy realizacji

Komentarze

Transkrypt

etapy realizacji
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespól uczniów pod opieką
nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) Wybranie tematu projektu edukacyjnego.
2) Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego
realizacji.
3) Wykonanie zaplanowanych działań.
4) Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego
PUBLICZNA PREZENTACJA-EFEKTY PRACY UCZNIÓW
Forma prezentacji efektów projektu powinna być dostosowana do tematyki
projektu i może mieć postać:
- wystawy prac wykonanych przez uczniów (albumy, plakaty, schematy,
rysunki, collage z opisami),
- przedstawienia teatralnego, inscenizacji,
- broszury, ulotki, gazetki,
- prezentacji multimedialnej,
- konferencji naukowej połączonej z wykładami, pokazami,
- prezentacji muzyki lub innych nagrań (wywiad, reportaż),
- raportu z badania,
- pokazu filmu wideo,
- prezentacji doświadczenia przygotowanego i wykonanego przez uczniów,
- konkursu dla innych uczniów,
- prezentacji modelu, makiety, budowli, zjawiska,
- sesji dyskusyjnej,
- lub inną, za zgodą opiekuna.

Podobne dokumenty