ogrodzenie KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia

Transkrypt

ogrodzenie KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia
ogrodzenie
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
1 Ogrodzenie.
1.1 KNR 2-01
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z dar- m2
0125-04
nią z przewozem taczkami
8.74*8.74
m2
1.2 KNR 2-01
0310-03
1.3 KNR 2-25
0319-01
1.4 KNR 2-25
0308-01
1.5 KNR 2-02
0203-01
1.6 KNR 2-25
0312-01
1.7 KNR 2-02
1804-13
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)
7.74*0.5*1.1*4
m3
Ogrodzenia panelowe (analogia).
m2
2.58*1.76*11+1.58*1.76
m2
Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa. Cokół wraz z
łącznikami i elementami narożnymi (analogia).
(7.94*4)*0.5
m2
Stopy fundamentowe pod słupy ogrodzenia betonowe, o obj.do 0.5m3.
m3
13*0.3*0.3*1.10
m3
Furtka panelowa (analogia).
m2
1.0*2.07
m2
Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach (analogia).
m
7.74*4
m
m3
m2
1.8 kalk. własna Demontaż i ponowny montaż nowej klapy stalowej w budce wieży.
1
szt.
szt.
1.9 KNR 2-01
0320-02
m3
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV
17.028
-1-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
m3
Poszcz
Razem
76.388
RAZEM
76.388
17.028
RAZEM
17.028
52.730
RAZEM
52.730
15.880
RAZEM
15.880
1.287
RAZEM
1.287
2.070
RAZEM
2.070
30.960
RAZEM
30.960
1.000
RAZEM
1.000
17.028
RAZEM
17.028