SZKOLENIE: Finansowanie biznesu – który wariant

Transkrypt

SZKOLENIE: Finansowanie biznesu – który wariant
SZKOLENIE: Finansowanie biznesu – który wariant wybrać, ile rzeczywiście
kosztuje, jak prawidłowo sporządzić biznesplan dla
banku/leasingodawcy/funduszu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Rodzaje finansowania.
Kiedy wspierać się finansowaniem zewnętrznym?
Zalety i wady poszczególnych modeli finansowania.
Odzwierciedlenie poszczególnych rodzajów w sprawozdaniach finansowych.
Faktyczne koszty finansowana zewnętrznego.
Siła procentu w czasie.
Jak prawidłowo szacować wartości rat (kredyty)i czynszów (leasing).
Koszt kapitału własnego.
Finansowanie a cena ryzyka.
Porównanie rodzajów finansowania i wybór najkorzystniejszego wariantu.
Przygotowanie dokumentacji dla strony finansującej (bank, leasingodawca, fundusz, etc.)
Zysk księgowy a ekonomiczny.
Wynik finansowy a płynność.
Parametry kontrolne w planowaniu.
Progi rentowności i zwrot z inwestycji. Szacowanie wartości biznesu.
Ćwiczenia.
•
Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy dotyczącej zewnętrznego finansowania działalności bieżącej
oraz przedsięwzięć inwestycyjnych. Poza wiedzą teoretyczną dotyczącą rodzajów form finansowania i
ich cech, konwencja warsztatowa umożliwia przygotowanie dokumentów na potrzeby stron
finansujących, ocenę opłacalności poszczególnych rodzajów finansowania oraz oszacowanie
wskaźników ułatwiających podejmowanie decyzji.
•
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się planowaniem i pozyskiwaniem finansowania
przedsięwzięć biznesowych w firmach oraz podejmujących decyzje w tym zakresie.
•
Przygotowania do szkolenia przewidują wcześniejsze konsultacje z uczestnikami odnośnie specyfiki
branży oraz realizowanych przez nich zadań – w celu lepszego dostosowania programu, przykładów i
ćwiczeń.
•
Do przeprowadzenia ćwiczeń potrzebne są komputery – najlepiej użytkowników z dostępnym MS
Excel 2007 lub nowszym (niezbędny dodatek Analysys ToolPak).
•
Szkolenie może być realizowane w konwencji otwartej lub zamkniętej.
•
Czas trwania: dwa dni po 8 godzin.
•
Dodatkowo jako uzupełnienie: „Analiza finansowa i budżetowanie w MS Excel – przegląd metod i
narzędzi arkusza kalkulacyjnego”.
•
Przed szkoleniem program może zostać zmodyfikowany zależnie od indywidualnych potrzeb
uczestników.
Cykl szkoleń: Finanse, biznesplany, Excel – Leszek Syguła http://www.sygula.biz [email protected] tel.: 601-665-260

Podobne dokumenty