3 edycja Aktualizacja wyników czwartej edycji ligii z dnia

Komentarze

Transkrypt

3 edycja Aktualizacja wyników czwartej edycji ligii z dnia
Zimowa Tarnowska Liga Wspinaczkowa - 3 edycja
15.03 – 31.04.2015
Aktualizacja wyników czwartej edycji ligii z dnia:
24.03.2015
P1
Lp
Imię
Nazwisko
RAZEM
B
P2
T
B
P3
T
B
P4
T
B
P5
T
B
P6
T
B
P7
T
B
P8
T
B
P9
T
B
T
P10
B T
P11
B T
P12
B T
P13
B T
P14
B T
P15
B T
P16
B T
P17
B T
P18
B T
P19
B T
P20
B T
P21
B T
P22
B T
P23
B T
P24
B T
P25
B T
P26
B T
P27
B T
P28
B T
P29
B T
P30
B T
P31
B T
P32
B T
P33
B T
P34
B T
P35
B T
P36
B T
D1
20,0
D2
15,0
D3
D4
24,0
D5
20,0
D6
20,0
D7
Kategoria drużynowa
M.
1
2
3
3
5
6
7
7
9
9
9
Imię
Wapniaki
Piaskowe Ludy
Stado Pędzących Kombinerek
Chicas Locas
Clovieta Pajonta Boulder Breaker's Team
Dwóch silnych gości z Mościc
40 w Bicepsie
Tego nie da się zrobić
Speed Team
Mochyl & Morydz
Nazwisko
Paweł Pawłowski
Jarek Reczek
Adrianna Pabian
Karolina Pięciak
Wiktoria Chrząszcz
Jacek Kuta
Grzegorz Syrek
Marek Wójcik
Mikołaj Wróblewski
Grzegorz Bogusz
Karolina Mochylska
Team
Wojciech Podlewski
Krzysztof Wózek
Michał Sroka
Kasia Zych
Kasia Nicieja
Tomek Kuta
Andrzej Michalski
Jakub Filipowicz
Michał Topór
Jakub Lichorobiec
Kamil Morydz
Wynik
Punkty
198,5
155,5
135,5
135,5
107,0
66,0
49,0
49,0
0,0
0,0
0,0
Nazwisko
Pięciak
Chrząszcz
Kawa
Nawój
Team
Chicas Locas
Wynik
135,5
107,0
56,0
24,0
Punkty
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
Nazwisko
Podlewski
Reczek
Podlewski
Szopa
Filipowicz
Syrek
Pawłowski
Złotnicki
Kuta
Kuta
Złotnicki
Kupiec
Team
Wapniaki
Piaskowe Ludy
Wynik
156,5
155,5
106,0
56,0
49,0
Dwóch silnych gości z Mościc
49,0
Wapniaki
42,0
37,0
C.P.B.B.T.
36,0
C.P.B.B.T.
30,0
28,0
27,0
0,0
0,0
Punkty
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
Nazwisko
Gorczowski
Team
Kategoria K1
M.
1
2
3
4
Imię
Karolina
Wiktoria
Wiktoria
Daria
1,0 2,0 1,0
1,0 2,0 1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0 2,0
2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
2,0
1,0 2,0
2,0
1,0 2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
1,0 2,0 1,0
1,0
1,0 2,0 1,0
1,0
1,0 2,0 1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0 2,0 1,0
1,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
1,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
12,0
12,0
12,0
20,0
20,0
10,0
25,0
25,0
11,0
13,5
1,0 2,0
1,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
20,0
20,0
20,0
15,0
14,0
25,0
25,0
25,0
17,0
16,0
22,5
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
10,0
15,0
14,0
11,0
17,0
8,0
7,0
21,5
14,0
15,0
Kategoria M1 amatorzy
M.
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
14
Imię
Wojciech
Jarosław
Bartek
Jacek
Jakub
Grzegorz
Paweł
Robert
Tomek
Jacek
Michał
Artur
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0
1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0 1,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0
1,0
1,0 2,0 1,0
1,0
1,0
1,0
1,0 2,0 1,0
1,0 2,0 1,0
1,0
1,0 2,0 1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0 2,0 1,0
1,0 2,0
1,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0
1,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0
1,0 2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0 2,0
2,0
1,0 2,0
2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
2,0
1,0 2,0
2,0
1,0 2,0
2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
2,0
1,0 2,0
2,0
1,0 2,0
2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
5,0
5,0
5,0
13,0
Kategoria M2 professional
M. Imię
1 Jan
2
Wynik
Punkty
66,0 1,0 2,0 1,0 2,0
0,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
Zestawienie ogólne ilości punktów na baldach i drogach
M.
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
10
12
13
14
15
16
17
18
19
Imię
Wojciech
Jarosław
Karolina
Wiktoria
Bartek
Maciej
Jan
Wiktoria
Jacek
Jakub
Grzegorz
Paweł
Robert
Tomek
Jacek
Michał
Artur
Daria
Poza konkurencją
1 Maciej
Nazwisko
Podlewski
Reczek
Pięciak
Chrząszcz
Podlewski
Jankowicz
Gorczowski
Kawa
Szopa
Filipowicz
Syrek
Pawłowski
Złotnicki
Kuta
Kuta
Złotnicki
Kupiec
Nawój
Jankowicz
Team
Wapniaki
Piaskowe Ludy
Chicas Locas
Wynik
156,5
155,5
135,5
107,0
106,0
85,0
66,0
56,0
56,0
49,0
Dwóch silnych gości z Mościc
49,0
Wapniaki
42,0
37,0
C.P.B.B.T.
36,0
C.P.B.B.T.
30,0
28,0
27,0
24,0
0,0
Punkty
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0 1,0
1,0
2,0 1,0
1,0
1,0
1,0
2,0 1,0 2,0 1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0 2,0
2,0
2,0
1,0 2,0
2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
2,0
1,0 2,0
2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
2,0
1,0 2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0
1,0
1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0
1,0 2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0 1,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0 2,0
1,0 2,0 1,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0
1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0
1,0 2,0 1,0
1,0 2,0 1,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0
1,0 2,0 1,0
1,0
1,0 2,0 1,0
1,0
1,0
1,0
1,0 2,0 1,0
1,0 2,0 1,0
1,0
1,0 2,0 1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0 1,0
2,0
2,0 1,0
2,0 1,0 2,0
1,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0
2,0
2,0
1,0 2,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
85,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
1,0
1,0 2,0
1,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0 2,0
1,0
2,0
1,0
2,0 1,0 2,0 1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0 1,0 2,0 1,0
2,0 1,0 2,0 1,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
1,0 2,0
1,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
1,0 2,0
1,0 2,0
16,0
22,5
13,5
5,0
5,0
21,5
14,0
8,0
15,0
7,0
5,0
15,0
13,0
1,0 2,0
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
15,0
D8

Podobne dokumenty