KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - zawód: ogrodnik WYKAZ

Transkrypt

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - zawód: ogrodnik WYKAZ
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2014/2015
lp
przedmiot
autor podręcznika
tytuł podręcznika
numer
dopuszczenia
wydawnictwo
KSZTAŁCENIE OGÓLNE
M. Olszaniecka
1 Język polski
Magia słów. Język polski.
Kształcenie literackie
i językowe
35/03
Wydawnictwo szkolne PWN
/243/04
PWN
2 Język niemiecki
R. Dittrich,
B. Kujawa,
M. Multańska
Profi 2
3 Historia
S. Roszak,
J. Kłaczkow
Poznać przeszłość. Wiek XX.
Podręcznik do historii dla
525/2012
szkoły ponadgimnazjalnej,
zakres podstawowy
Nowa Era
4 Matematyka
W. Babiański,
K. Wej
Matematyka cz.1 i 2
Podręcznik dla ZSZ
Nowa Era
Poziom podstawowy: W
centrum uwagi. Podręcznik do
407/2011
wiedzy o społeczeństwie dla
szkół ponadgimnazjalnych.
Oblicza geografii, zakres
podstawowy, podręczni dla
433/2012
szkół ponadgimnazjalnych
Wiedza o
5 społeczeństwie
A. Janicki
6 Geografia
R. Uliszak,
K. Widermann
7 Chemia
H. Gulińska,
K. Kuśmierczyk
Chemia po prostu
8 Fizyka
M. Braun,
W. Śliwa
Odkryć fizykę
447/2012
Nowa Era
Podstawy przedsiębiorczości
DKOS4015157/02
Ekonomik
9
Podstawy
J. Musiałkiewicz
przedsiębiorczości
Nowa Era
Nowa Era
WSiP
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - zawód: ogrodnik
D. Kozłowska
Eksploatacja
środków
1 technicznych
J. Kowalczuk,
stosowanych w
F. Bieganowski
ogrodnictwie
A. Kulka
Podstawy mechanizacji.
Wiadomości ogólne
Hortpress Sp. z o.o
Uzupełnienie
1.Mechanizacja ogrodnictwa
WSiP
2.Technika w rolnictwie.
Cz.1
Język angielski
Neil O`Sulivan, James
2 ukierunkowany
Agriculture
D. Libbin
na ogrodnictwo
Rea
ISBN
9781780983783
Express Publishing
3
Sadownictwo
G. Klimek
i szkółkarstwo
4 Warzywnictwo
Rośliny
5
ozdobne
6
Przepisy ruchu
drogowego
Sadownictwo cz. 1 i 2
WSiP
Z. Legańska,
J. Balcerzak
Warzywnictwo
82/89
L. Startek,
K. Mynett
Rośliny ozdobne
33/96
Podręcznik kierowcy ``B``
Kodeks drogowy
Hortpress
Sp. z o. o
Hortpress
Sp. z o. o
Image

Podobne dokumenty