IV Częstochowski Dzień Sportu Rekreacyjny Marsz Nordic Walking

Transkrypt

IV Częstochowski Dzień Sportu Rekreacyjny Marsz Nordic Walking
IV Częstochowski Dzień Sportu
Rekreacyjny Marsz Nordic Walking
z Mistrzem Polski Nordic Walking – Michałem Zarębskim
Organizatorzy:
Miasto Częstochowa,
Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie,
Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.
Partnerzy:
Stowarzyszenie „Jest Lepiej” - Michał Zarębski
Miejsce: okolice Hali Sportowej Częstochowa, ul. Żużlowa 4. Biuro zawodów przed
wejściem głównym.
Termin: 29.10.2016 r. (sobota)
Harmonogram:
godz. 10.00 – otwarcie biura zawodów,
godz. 11.00 – zakończenie pracy biura zawodów,
godz. 11.15 – wspólna rozgrzewka prowadzona przez Mistrza Polski NW,
godz. 11.30 – rozpoczęcie marszu NW– trasa dla dzieci,
godz. 11.45 – rozpoczęcie marszu NW– trasa rekreacyjna,
godz. 12.30 – zakończenie marszu NW,
godz. 12.45 – losowanie nagród wśród uczestników marszu,
godz. 13.30 – uroczyste otwarcie CDS, przywitanie gościa specjalnego.
Zapisy: https://elektronicznezapisy.pl/event/988.html
Elektroniczne zapisy do 28.10.2016r. do godz. 23.59. Po tym terminie zgłoszenia będą
możliwe tylko w Biurze Zawodów w dniu imprezy (10.00 – 11.00). Biuro zawodów będzie
zlokalizowane przed wejściem głównym do Hali Sportowej Częstochowa.
Dystans:

dzieci: trasa rekreacyjna - 300m (po parkingu Hali Sportowej Częstochowa),

młodzież oraz dorośli: trasa rekreacyjna – ok. 4 km (1 pętla) (w okolicach Hali
Sportowej Częstochowa na podłożu asfaltowym i żwirowym).
Zasady uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków
pogodowych oraz posiadać własne kijki do nordic walking.
2. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
koszulek na klatce piersiowej.
3. Zawodników obowiązuje wspólne, rekreacyjne tempo na pokonanie całej trasy.
4. Na trasie obowiązują ogólne zasady nordic walking, czyli przemieszczanie się do
przodu z naprzemianstronnym ruchem nóg i ramion z zachowaniem stałego kontaktu
z podłożem. Jakiekolwiek formy podbiegania oraz skracania trasy są niedopuszczalne.
5. Każdy zawodnik zapisany do udziału w imprezie ma zagwarantowany medal
okolicznościowy na mecie, oraz bierze udział w losowaniu nagród.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w imprezie, nie ponosi
również z tego tytułu odpowiedzialności. Osoby startują w marszu na własną
odpowiedzialność. Organizator zapewnia na czas trwania imprezy opiekę medyczną
jednak nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy i kontuzje.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione
w miejscu i w czasie trwania imprezy.
4. Sprawy, które nie zostały uwzględnione w regulaminie, a wynikną w czasie trwania
imprezy, rozstrzygnięte zostaną przez organizatora, bądź sędziego zawodów.
5. Warunkiem dopuszczenia niepełnoletniego zawodnika do marszu będzie
złożenieu organizatora imprezy podpisanego przez prawnego opiekuna
oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na udział mojego
syna/córki/podopiecznego (imię i nazwisko uczestnika) w marszu NordicWalking „Częstochowski Dzień Sportu” i biorę pełną odpowiedzialność za
jego/jej udział w w/w turnieju”
6. Organizator nie zapewnia kijków Nordic-Walking dla uczestników.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym poinformuje
wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
8. Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
9. Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w trakcie imprezy
na potrzeby przygotowania materiałów prasowych oraz promocji wydarzenia (zgodnie
z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art.
81).
10. Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Organizatorów w zakresie niezbędnym do
organizacji imprezy, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji wyników itp.
Zgłoszenie oraz przystąpienie do imprezy jest równoznaczne
z akceptacją powyższego regulaminu.