prestiżowy certyfikat - Lider Kapitału Ludzkiego

Transkrypt

prestiżowy certyfikat - Lider Kapitału Ludzkiego
CERTYFIKAT
dla firmy
Nazwa Firmy
Adres Firmy
za udział w badaniach naukowych nad uwarunkowaniami
transferu kapitału ludzkiego z dużych firm do mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanych
na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Realizatorzy projektu:
Łódź, dnia 04.07.2015
Wydział Organizacji i Zarządzania,
Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266, budynek D3
tel. 42 631 37 51, e-mail: [email protected],
www.oizet.p.lodz.pl

Podobne dokumenty