Standardy wymagań z zakresu lekkoatletyki

Transkrypt

Standardy wymagań z zakresu lekkoatletyki
Standardy wymagań z zakresu lekkoatletyki
Cele operacyjne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dokonać podziału konkurencji LA i wymienić najbardziej znane
Wykonać skok w dal sposobem naturalnym
Wykonać start niski zgodnie z komendami
Wykonać start niski z bloków startowych i dokonać pomiaru czasu
Wykonać skok w dal z pełnego rozbiegu sposobem naturalnym i dokonać pomiaru odczytu
Wykonać rzut piłeczką palantową i dokonać pomiaru odległości
Wykonać właściwie zmiany pałeczki sztafetowej w miejscu i biegu
Uzyskać dobre rezultaty w biegu na 60m, 600m dz., 1000m chł, rzucie piłeczką, skoku w dal
Zorganizować i przeprowadzić proste zawody LA w przynajmniej jednej konkurencji
Znać nazwiska najlepszych lekkoatletów
Osiągnięcia celów w poszczególnych klasach
Wymagania
Wymagania
Wymagania
Wymagania
Wymagania
Poszczególne klasy
konieczne (dopuszczający)
podstawowe (dostateczny)
rozszerzone (dobry)
dopełniające (bardzo dobry)
ponadprogramowe (celujący)
Kl IV
1-3
1-4
1-5
1-6+8
1-9
Kl V
1-3
1-5
1-7
1-8
1-9
Kl VI
1-4
1-5
1-7
1-8
1-10
Zadania kontrolno oceniające
Szybkość- bieg 60m (s)
klasa
Kl IV
Kl V
Kl VI
Ocena
Dz
Chł
Dz
Chł
Dz
Chł
6
5
4
3
2
1
9,5
10,5
11,5
13,0
14,0
>16,0
9,2
10,0
11,0
12,5
13,5
>15,0
9,3
10,3
11,2
12,5
13,5
>16,0
9,1
9,8
10,8
12,0
13,0
>15,0
9,0
10,1
11,0
12,3
13,3
>16,0
8,8
9,6
10,5
11,9
12,8
>15,0
Wytrzymałość 600m dz, 1000m chł (min)
klasa
Kl IV
Kl V
Kl VI
Ocena
Dz
Chł
Dz
Chł
Dz
Chł
6
5
4
3
2
1
2,30
3,00
3,30
3,45
4,30
>5,00
3,30
3,50
4,30
4,50
5,00
>5,30
2,10
2,40
3,10
3,30
4,20
>5,00
3,15
3,45
4,00
4,30
4,50
>5,30
1,59
2,30
2,50
3,20
3,50
>5,00
3,10
3,30
3,40
4,00
4,40
>5,30
Skok w dal z rozbiegu (m)
klasa
Kl IV
Kl V
Kl VI
Ocena
Dz
Chł
Dz
Chł
Dz
Chł
6
5
4
3
2
1
3,30
3,00
2,60
2,20
2,00
>1,50
3,50
3,10
2,85
2,60
2,20
>1,70
3,70
3,30
3,05
2,80
2,30
>1,80
4,00
3,50
3,40
3,00
2,40
>1,85
4,00
3,60
3,30
2,90
2,40
>1,80
4,50
4,20
3,80
3,20
2,50
>1,85
Rzut piłeczką palantową z rozbiegu (m)
klasa
Kl. IV
Kl. V
Kl. VI
Ocena
Dz
Chł
Dz
Chł
Dz
Chł
6
5
4
3
2
1
25
20
15
12
8
>5
35
30
25
20
10
>8
35
25
18
15
10
>5
40
32,5
28
20
15
>8
40
28,5
22,5
16
12
>5
45
35
30
24
18
>8

Podobne dokumenty