biuletyn-dzieci

Transkrypt

biuletyn-dzieci
Biuletyn dla Dzieci nr 1
27 listopada 2016r.
1 Niedziela Adwentu
SŁOWO NA NIEDZIELĘ - CZUJNOŚĆ
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan
wasz przyjdzie."
Ewangelia wg św. Mateusza 24,42
Dobra Nowina dla Rodziny:
Jezus mówi o potrzebie zachowania
......................... w życiu, czujności na Jego przyjście. Często
zastanawiamy się w jaki sposób w naszym życiu codziennym
przychodzi do nas ................. To może być ............... drugiego
człowieka, czyjś .................... w szkole lub w pracy, a może
dobre słowo, które wypowiedmy do kogoś. Czasem nie
zwracamy uwagi na te ważne .......................... bo jesteśmy
zbyt zajęci, pracą zabawą, komputerem, telewizją. Warto w
każdej chwili swego życia być gotowym na .............................
z Jezusem i uważnie szukać Jego obecności.
O O Ż O Ą O R E X B Ó G W tekscie Dobrej Nowiny
D P O S Z C Z Ę Ś C I A dla Rodziny kolejno uzupełnij
A O O O Ó Ę P O M W C K słowa: czujności, Jezus,
W W
C
Ą
R
E
Ł
S
P
Ó
L
N
W O
Y Z
C Y
C J
W Ź
Ś Ź
O O
Ą O
Ł O
Ł U
E Ż
N A
L
E
T
T
W
A
M
D
O
O
D
Z
I
O
F
N
O
R
N
Z
E
U
V
F
S
O
K
K
H
S
M
F
M U
D D
O
N
E
L
Ł
O
A
T
Z
A L
W S
Ą C
Ć Ę
T W
B Ó
W D
X I
Y N
R
Ó
L
E
S
T
W
pomoc, uśmiech, drobiazgi,
spotkanie. Następnie
odszukaj te słowa w
diagramie, są one ułożone
poziomo, pionowo lub
skośnie. Zastanów się i
porozmawiaj z Rodzicami;
Co symbolizuje wieniec
A adwentowy przedstawiony
A na obrazku?
Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na e-mail [email protected]. do dnia
2 grudnia. W e-mailu prosimy zaznaczyć imię i nazwisko oraz wiek dziecka. Wśród
uczestników, raz w miesiącu, będą losowne nagrody. Prawidłowe odpowiedzi będą
dostępne na stronie http://www.wspolnota-katolicka-darlington.co.uk w zakładce Biuletyn.
Jezus chce abyśmy byli czujni i codziennie
szukali Jego obecności w naszym życiu.

Podobne dokumenty