kosztorys znak aktywny

Komentarze

Transkrypt

kosztorys znak aktywny
Nr
Podstawa
Nr ST
1.3.29
1 KNNR 1 0301/03
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów Dz. U.
114/2000
2 KNNR 2 0104/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów Dz. U.
114/2000
3 KNNR 2 0107/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów Dz. U.
114/2000
4 KNNR 2 0107/05
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów Dz. U.
114/2000
5 KNNR 1 0318/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów Dz. U.
114/2000
6 KNNR 1 0408/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów Dz. U.
114/2000
7 KNNR 5 1001/02
Dz. U. 114/2000
8 KNNR 5 1010/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów Dz. U.
114/2000
9 KNR 7-08 0301/02
MGiE wyd. III
10 KNNR 5 0727/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów Dz. U.
114/2000
11 KNNR 5 0203/01
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów Dz. U.
114/2000
13
14
15
16
m3
Ilość
4,9
t
0,11
m3
2,41
m3
0,25
m3
2,24
m3
Montaż i stawienie słupów oświetleniowych o masie do 300kg - słupy wysięgnikowe stalowe dł. 6m 9 (kl. Bezp.
biernego = 0)
szt
Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji - p.a. Montaż aktynego
podświetlenia znaku D-6 wraz z pulsatorem sygnalizacyjnym koloru żółtego - system źródeł światła LED
2,24
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stóp fundamentowych
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym słupów prostokatnych
Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategori III-IV o szerokości 08-2,5m i głębokości 1,5m
Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III
kpl
Montaż układu sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub rezystorem - p.a. monta
układ
Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 3 żyłowych
1
1
1
Wciaganie przewodów kabelkowych o łacznym przekroju żył do 7,5mm2 do rury YKY 3x1,5mm
KNR 2-01
0701.2/03 MGPiB
wyd. IV 1996
KNR 5-10 0301/01
wyd. V 1994
KNR 2-01
0704.2/03 MGPiB
wyd. IV 1996
KNNR 5 0713/01
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów Dz. U.
114/2000
KNR 5-08 0608/07
wyd. V 1993
szt
1
m
47
m
80
m
80
2 Budowa ini zasilajacej Kod CPV: 452, 314, 00, -, 9
Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii IV
Nasypanie warstwy Piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m - pod i nad kablem
(krotność = 2)
Ręczne zasypanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii IV
Układanie kabli o masie do 0,5kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach
zamkniętych - kabel YAKY 4x35 mm
m
80
m
30
m3
1,4
kpl
2
sxt
2
kpl
2
szt
2
Układanie bednarki o przekroju do 1200mm2 w rowach kablowych
1.3.31
17 KNNR 1 0301/03
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow Dz. U.
114/2000
18 KNNR 5 1010/01
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow Dz. U.
114/2000
19 KNNR 5 1002/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow Dz. U.
114/2000
20 KNNR 5 1010/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow Dz. U.
114/2000
21 KNNR 5 1005/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow Dz. U.
114/2000
Jm
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy powyżej 14-20mm
1.3.30
12
Opis robót
1 Montaż aktywnego kasetowego, podświetlanego znaku D-6 ( system LED) - z pulsarem koloru
żółtego fi 300mm, oświetlajacego przejscie dla pieszych, montowanego nad jezdnią na wysiegniku
Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km
3 Montaż znaków D-6 wraz z sytemem aktywnej informacji wizualnej przejścia dla pierszych: sustem
LED, zasilanie solarne - baterie słoneczne wraz z akumulatorem, detekcja oczekujacego na przejscie,
sygnalizatory w obrębie jednego przejscia synchronizowane Kod CPV: 453, 162, 11, -, 7
Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem ręcznym i transportem na ogległość do 1 km
Montaż znaków drogowych podświetlanych na maszcie wraz z wykonaniem fundamentu - montaż znaków D-6
wraz z pulsatorem ostrzegawczym koloru żółtego LED fi 300mm
Montaż wysięgników rurowych o masie do 30kg mocowanych na słupie - p.a. montaż konstrukcji wsporczej
pod baterie słoneczne
Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji - p.a. montaż baterii
słonecznej wraz z akumulatorem na maszcie sygnalizacyjnym, na konstrukcji wsporczej.
Montaż skrzynek rozdzielczych o ciężarze do 10kg - p.a. montaż sterowników aktywnych znaków D-6 na
maszcie
22 KNNR 5 0406/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow Dz. U.
114/2000
Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5kg - p.a. montaż detektorów obecności oczekującego na
przejście pieszego
1.3.32
23 KNNR 5 1302/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow Dz. U.
114/2000
24 KNNR 5 1304/02
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow Dz. U.
114/2000
25 KNNR 5 1304/01
Dz. U. 114/2000
26 KNNR 5 0301/01
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow Dz. U.
114/2000
szt
2
odcinek
2
szt
1
szt
2
pomiar
4
4 Badanie i pomiary KOD CPV: 452, 322, 00, -, 4
Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia
Badanie i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
Badanie i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za kazdym następnym razem
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia - zasilanie

Podobne dokumenty