Harmonogram Jesienny Rajd Elektryka 30.09.2016. Jubileusz 130

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram Jesienny Rajd Elektryka 30.09.2016. Jubileusz 130
Harmonogram
Jesienny Rajd Elektryka 30.09.2016.
Jubileusz 130 –lecia szkoły ZSEM
Hasło: góry- las – przygoda - historia
Cel: propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej turystyki wśród młodzieży
Patronat rajdu:
Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sączu
Rada Rodziców
Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
Organizatorzy:
Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze „Ekoturysta”
Harmonogram:
I. Udział:
1. W rajdzie biorą udział wszystkie klasy ZSEM.
2. Rajd odbywa się na trasach jednodniowych lub dwudniowych (czwartek i piątek) .
3. Przebiegi tras proponują organizatorzy, będą również uwzględniane własne projekty tras
ustalone przez klasę i wychowawcę.
4. Klasa może zorganizować wycieczkę dwudniową związaną z podaną tematyką rajdu
5. Rajd traktujemy jak wycieczkę szkolną. Dokumentację wycieczki należy
złożyć u organizatorów rajdu.
6. Uczniowie posiadający zwolnienia długoterminowe z wychowania
fizycznego nie biorą udziału w rajdzie. W tym dniu przychodzą do szkoły.
7. Na trasach rajdowych obowiązuje regulamin szkolny i karta turysty.
II. Uczestnicy opracowują:
1. Kartę zgłoszenia dla wybranej przez siebie trasy – jej przebieg, opis, czas trwania
dostarczają organizatorom do dnia 16.09.2016.
2. Znaczek rajdowy do dnia 16.09.2016.
3. Plakat rajdowy 16.09.2016.
4. Konkurs medialny: fotografia, film lub sprawozdanie z rajdu, według indywidualnego
wyboru ucznia do dnia 07.10.2016.
5. Najlepsza klasa na trasie rajdu – na podstawie otrzymanej Karty Zadań do dnia
07.10.2016.
Na zwycięzców czekają cenne nagrody .
III. Zakończenie rajdu.
Uczestnicy po zakończeniu trasy rajdowej schodzą do dowolnie wybranej miejscowości dojazd do Nowego Sącza we własnym zakresie.
IV. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 października (poniedziałek) w
świetlicy szkolnej.
Organizatorzy:
Anna Chronowska
Zuzanna Durlak
Maria Roman
Małgorzata Popiela

Podobne dokumenty