obszarze dorzecza Odry

Komentarze

Transkrypt

obszarze dorzecza Odry
Strona 1
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
Lp
kod
nazwa
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
liczba
JCWP
w SCWP
ODRY
Środkowa Odra
Środkowa Odra
OBRZYCA
Obrzyca
1
2
SO0101
SO0102
Krzycki Rów
Obrzański Kanał
Południowy
Lp
kod
TYP
nazwa
nr
nazwa
1
PLRW6000171548
Kanał Moczar
17
potok nizinny piaszczysty
2
PLRW60001715494
Czerwonak
17
potok nizinny piaszczysty
3
PLRW60001715449
Spółdzielczy Rów
17
potok nizinny piaszczysty
4
PLRW600017154729
Dopływ poniżej Moszowic
17
potok nizinny piaszczysty
5
PLRW60001715469
Serbska Struga
17
potok nizinny piaszczysty
6
PLRW60001715476
Olszyna
17
potok nizinny piaszczysty
7
PLRW60001915499
Krzycki Rów od dpł. ze Wschowy do
Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
8
PLRW60001715478
Kanał Bogomicki
17
potok nizinny piaszczysty
9
PLRW600017154332
Krzycki Rów do dopł. ze Wschowy z
jez. Krzyckim Wielkim
17
potok nizinny piaszczysty
10
PLRW60001715474
Kanał Grodzki
17
potok nizinny piaszczysty
11
PLRW600017156449
Kanał Przemęcki
17
potok nizinny piaszczysty
12
PLRW60001715644532
Wencerka
17
potok nizinny piaszczysty
13
PLRW600017156429
Samica
17
potok nizinny piaszczysty
14
PLRW6000015649
Obrzański Kanał Południowy
15
PLRW6000171564472
Dopływ z Kluczewa
17
potok nizinny piaszczysty
10
5
0
typ nieokreślony
Środkowa Odra
Obrzyca
3
SO0103
Młynówka Kaszczorska
1
16
PLRW6000251564899
Młynówka Kaszczorska z jez.
Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgińsko
25
ciek łączący jeziora
Środkowa Odra
Obrzyca
4
SO0104
Gniła Obra
1
17
PLRW60001715687
Gniła Obra do wypływu z
jez.Wojnowskiego Zach.
jez.Wojnowskim Wsch i
jez.Różańskim
17
potok nizinny piaszczysty
18
PLRW60001715692
Dopływ z Łęgowa
17
potok nizinny piaszczysty
19
PLRW60001715632
Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim,
Tarnowskim Dużym
17
potok nizinny piaszczysty
20
PLRW60001915699
Obrzyca od Ciekącej do ujścia
jez. Rudno
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
21
PLRW60001715694
Kanał Obrzycki
17
potok nizinny piaszczysty
22
PLRW600017156729
Kanał Bojadelski
17
potok nizinny piaszczysty
Środkowa Odra
Obrzyca
5
SO0105
Obrzyca
5
z
z
Strona 2
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
BARYCZ
Barycz
Barycz
Barycz
Barycz
Barycz
Barycz
Barycz
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
Lp
6
7
8
9
10
11
12
13
kod
nazwa
SO0201
Barycz
od źródła do Dąbrówki
włącznie
SO0202
SO0203
SO0204
SO0205
SO0206
SO0207
SO0208
Barycz
od Dąbrówki do Sąsiecznicy
Kuroch
Kanał Stawnik
i Młynówka SulowskoRadziądzka
Sąsiecznica
Barycz
od Sąsiecznicy do Orli
Orla
od źródła do Rdęcy
włącznie
Orla
od Rdęcy do Baryczy
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
liczba
JCWP
w SCWP
Lp
kod
nazwa
TYP
nr
nazwa
23
PLRW60001714119
Barycz od źródła do Dąbrówki
17
potok nizinny piaszczysty
24
PLRW60001714129
Dąbrówka
17
potok nizinny piaszczysty
25
PLRW60001714332
Dopływ spod Pomorsk
17
potok nizinny piaszczysty
26
PLRW600017141929
Zawłoka
17
potok nizinny piaszczysty
27
PLRW600017143149
Kanał Godnowski
17
potok nizinny piaszczysty
28
PLRW60001714312
Dopływ spod Wężowic
17
potok nizinny piaszczysty
29
PLRW6000191439
Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
30
PLRW6000191429
Polska Woda od Młyńskiego Rowu do
Baryczy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
31
PLRW60001714344
Dopływ spod Świebodowa
17
potok nizinny piaszczysty
32
PLRW600017143549
Brzeźnik
17
potok nizinny piaszczysty
33
PLRW60001714369
Krępica
17
potok nizinny piaszczysty
34
PLRW600017141699
Złotnica
17
potok nizinny piaszczysty
35
PLRW60001714389
Sowina
17
potok nizinny piaszczysty
36
PLRW60001714289
Malinowa Woda
17
potok nizinny piaszczysty
37
PLRW60001714329
Prądnia
17
potok nizinny piaszczysty
38
PLRW60001714269
Polska Woda od źródeł do Młyńskiego
Rowu
17
potok nizinny piaszczysty
39
PLRW60001714189
Czarna Woda
17
potok nizinny piaszczysty
40
PLRW60001714149
Kuroch
17
potok nizinny piaszczysty
41
PLRW6000171467269
Kanał Bachorzec
17
potok nizinny piaszczysty
42
PLRW60000146729
Kanał Młyński
43
PLRW600017146929
Kanał Książęcy
17
potok nizinny piaszczysty
44
PLRW600017144549
Strużuna
17
potok nizinny piaszczysty
45
PLRW6000191449
Sąsiecznica od Głębokiego Rowu do
Baryczy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
46
PLRW60001714469
Brzeźnica
17
potok nizinny piaszczysty
47
PLRW600017144529
Kątna
17
potok nizinny piaszczysty
48
PLRW60001814449
Sąsiecznica od źródła do Głębokiego
Rowu
18
potok nizinny żwirowy
49
PLRW60001714489
Struga
17
potok nizinny piaszczysty
50
PLRW60001714429
Głęboki Rów
17
potok nizinny piaszczysty
51
PLRW60001714549
Łacha
17
potok nizinny piaszczysty
52
PLRW60001714529
Krępa
17
potok nizinny piaszczysty
53
PLRW6000191459
Barycz od Sąsiecznicy do Orli
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
54
PLRW60001714639
Orla od źródła do Rdęcy
17
potok nizinny piaszczysty
55
PLRW600017146499
Rdęca
17
potok nizinny piaszczysty
56
PLRW60001714654
Dopływ spod Białego Kału
17
potok nizinny piaszczysty
57
PLRW600017146569
Stara Orla
17
potok nizinny piaszczysty
58
PLRW600017146529
Orla Leniwa
17
potok nizinny piaszczysty
59
PLRW60001714696
Wąsowska Struga
17
potok nizinny piaszczysty
60
PLRW60001714689
Masłówka
17
potok nizinny piaszczysty
61
PLRW60001914699
Orla od Rdęcy do Baryczy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
2
15
1
3
7
3
0
typ nieokreślony
2
9
Strona 3
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Barycz
Barycz
Barycz
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
Lp
14
15
16
kod
SO0209
SO0210
SO0211
nazwa
Dobroczna
Barycz
od Orli do Odry
Rów Polski
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
liczba
JCWP
w SCWP
1
Lp
kod
nazwa
TYP
nr
nazwa
62
PLRW60001714658
Kanał Wilczyna
17
potok nizinny piaszczysty
63
PLRW600017146512
Dopływ spod Domaradzic
17
potok nizinny piaszczysty
64
PLRW600017146532
Dopływ spod Góreczek Żabich
17
potok nizinny piaszczysty
65
PLRW600017146699
Dąbroczna
17
potok nizinny piaszczysty
66
PLRW60001714774
Kanał Uszczonowski
17
potok nizinny piaszczysty
67
PLRW60001714714
Źródlisko
17
potok nizinny piaszczysty
68
PLRW6000171476
Świernia
17
potok nizinny piaszczysty
69
PLRW60001714729
Dziczek
17
potok nizinny piaszczysty
70
PLRW600017147129
Bełcz
17
potok nizinny piaszczysty
71
PLRW60001714772
Dopływ z Goli Górowskiej
17
potok nizinny piaszczysty
72
PLRW600017147169
Chlastawa
17
potok nizinny piaszczysty
73
PLRW60001714749
Tynica
17
potok nizinny piaszczysty
74
PLRW60001714789
Wiewiernica
17
potok nizinny piaszczysty
75
PLRW600019149
Barycz od Orli do Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
76
PLRW60001714886
Rów Święciechowski
17
potok nizinny piaszczysty
77
PLRW600017148892
Dopływ spod Długiego Starego
17
potok nizinny piaszczysty
78
PLRW6000191489
Rów Polski od Rowu Kaczkowskiego
do Baryczy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
79
PLRW600017148549
Rów Polski od źródła do Rowu
Kaczkowskiego
17
potok nizinny piaszczysty
80
PLRW600017148729
Ostrowita
17
potok nizinny piaszczysty
81
PLRW600017148849
Rów Strzyżewicki
17
potok nizinny piaszczysty
82
PLRW60001714888
Dopływ z Lasocic
17
potok nizinny piaszczysty
83
PLRW60001714869
Śląski Rów
17
potok nizinny piaszczysty
84
PLRW60001714876
Dopływ z Sicin
17
potok nizinny piaszczysty
85
PLRW600017148789
Dopływ spod Naratowa
17
potok nizinny piaszczysty
86
PLRW60001714882
Dopływ w Henrykowie
17
potok nizinny piaszczysty
10
11
Strona 4
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Lp
kod
nazwa
liczba
JCWP
w SCWP
Środkowa Odra
WIDAWA
17
SO0301
Stobrawa
od źródła do Kluczborskiej
Strugi
2
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Widawa
Widawa
Widawa
Widawa
Widawa
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
18
19
20
21
22
SO0302
SO0303
SO0304
SO0305
SO0306
Stobrawa
od Kluczborskiej Strugi
włącznie do Odry
Bogacica
Budkowiczanka
Widawa
od źródła do zb.Michalice
Widawa
od zb.Michalice włącznie do
Oleśnicy
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
9
Lp
kod
TYP
nazwa
nr
nazwa
87
PLRW600017132329
Kanał Krążel
17
potok nizinny piaszczysty
88
PLRW60001713231
Stobrawa od źródeł do
Kluczborskiego Strumienia
17
potok nizinny piaszczysty
89
PLRW60001713252
Brodnica
17
potok nizinny piaszczysty
90
PLRW6000191329
Stobrawa od Czarnej Wody
Odry (EW. do ujścia)
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
91
PLRW60001913271
Stobrawa od Kluczborskiego
Strumienia do Czarnej Wody
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
92
PLRW60001713256
Dopływ spod Siedlic
17
potok nizinny piaszczysty
93
PLRW600017132383
Szerzyna
17
potok nizinny piaszczysty
94
PLRW60001713274
Miałka
17
potok nizinny piaszczysty
95
PLRW600017132729
Smolnica
17
potok nizinny piaszczysty
96
PLRW600017132629
Wołczyński Strumień
17
potok nizinny piaszczysty
97
PLRW600017132649
Oziąbel
17
potok nizinny piaszczysty
98
PLRW600017132496
Potok Paryski
17
potok nizinny piaszczysty
99
PLRW600017132469
Opusta
17
potok nizinny piaszczysty
100
PLRW600017132449
Bogacica do Borkówki
17
potok nizinny piaszczysty
101
PLRW600019132499
Bogacica od Borkówki do Stobrawy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
102
PLRW600017132489
Grabica
17
potok nizinny piaszczysty
103
PLRW600017132494
Promna
17
potok nizinny piaszczysty
104
PLRW600017132849
Brojecka Rzeka
17
potok nizinny piaszczysty
105
PLRW6000171328529
Skrzypna
17
potok nizinny piaszczysty
106
PLRW600017132874
Bachorza
17
potok nizinny piaszczysty
107
PLRW600017132869
Prądzienica
17
potok nizinny piaszczysty
108
PLRW6000171328349
Budkowiczanka od źródła
Wiszni
17
potok nizinny piaszczysty
109
PLRW600019132889
Brynica od dopł. spod Łubnian
ujścia (EW. do Budkowiczanki)
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
110
PLRW600023132888
Żydówka
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
111
PLRW60001913289
Budkowiczanka od Wiszni do
Stobrawy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
112
PLRW600017132884
Brynica od źródeł do dopł. spod
Łubnian
17
potok nizinny piaszczysty
113
PLRW600019136199
Widawa od Czarnej Widawy
zb. Michalice
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
114
PLRW600017136169
Miłka
17
potok nizinny piaszczysty
115
PLRW600017136152
Jagodnik
17
potok nizinny piaszczysty
116
PLRW600017136192
Jarząbek
17
potok nizinny piaszczysty
117
PLRW600017136194
Łózka
17
potok nizinny piaszczysty
118
PLRW60001713629
Studnica
17
potok nizinny piaszczysty
119
PLRW600017136139
Widawa od źródła do Czarnej Widawy
17
potok nizinny piaszczysty
120
PLRW600017136149
Czarna Widawa
17
potok nizinny piaszczysty
121
PLRW600017136189
Osuch
17
potok nizinny piaszczysty
122
PLRW6000171363549
Młynówka
17
potok nizinny piaszczysty
123
PLRW600017136389
Świerzna
17
potok nizinny piaszczysty
124
PLRW60001913659
Widawa od zb. Michalice
Oleśnicy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
125
PLRW600017136352
Dopływ z Wojciechowa
17
potok nizinny piaszczysty
126
PLRW60000136311
Zbiornik Michalice (ponad 50 ha)
127
PLRW600017136549
Leniwka
17
potok nizinny piaszczysty
128
PLRW600017136369
Smolna
17
potok nizinny piaszczysty
129
PLRW60001713634
Kraszowska Struga
17
potok nizinny piaszczysty
130
PLRW6000171363149
Chełszcząca
17
potok nizinny piaszczysty
131
PLRW600017136322
Namysłówka
17
potok nizinny piaszczysty
132
PLRW600017136332
Jaskółka
17
potok nizinny piaszczysty
do
6
9
9
11
do
do
do
do
0
typ nieokreślony
Strona 5
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Lp
kod
nazwa
liczba
JCWP
w SCWP
Lp
Środkowa Odra
Widawa
23
SO0307
Graniczna
1
133
PLRW60002313649
134
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Widawa
Widawa
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
24
25
SO0308
SO0309
Oleśnica
Widawa
od Oleśnicy do Odry
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
kod
nazwa
TYP
nr
nazwa
Graniczna
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
PLRW600019136699
Oleśnica od Boguszyckiego Potoku
do Widawy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
135
PLRW600018136689
Oleśnica od źródła do Boguszyckiego
Potoku
18
potok nizinny żwirowy
136
PLRW60001713688
Przyłęk
17
potok nizinny piaszczysty
137
PLRW600017136849
Mielnica
17
potok nizinny piaszczysty
138
PLRW600018136834
Dobra od źródła do Jagodnej
18
potok nizinny żwirowy
139
PLRW600017136929
Rakowski Potok
17
potok nizinny piaszczysty
140
PLRW60001913689
Dobra od Jagodnej do Widawy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
141
PLRW600017136869
Topór
17
potok nizinny piaszczysty
142
PLRW600023136769
Kanał Graniczny
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
143
PLRW60001913679
Widawa od Oleśnicy do Dobrej
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
144
PLRW60001913699
Widawa od Dobrej do Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
2
9
Strona 6
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
MAŁA PANEW
Mała Panew
Mała Panew
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
Lp
26
27
28
kod
SO0401
SO0402
SO0403
nazwa
Mała Panew
od źródła do Stoły
Stoła
Mała Panew
od Stoły do Lublinicy
włącznie
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
liczba
JCWP
w SCWP
Lp
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Mała Panew
Mała Panew
Mała Panew
29
30
31
SO0404
SO0405
SO0406
Mała Panew
od Lublinicy do zb.Turawa
Mała Panew
od zb.Turawa włącznie do
Odry
Jemielnica
nazwa
nr
nazwa
145
PLRW600017118149
Leśnica
17
potok nizinny piaszczysty
146
PLRW600017118129
Psarka
17
potok nizinny piaszczysty
147
PLRW6000171181529
Wilczarnia
17
potok nizinny piaszczysty
148
PLRW600017118136
Dubielski Potok
17
potok nizinny piaszczysty
149
PLRW600017118132
Zacharowski Rów
17
potok nizinny piaszczysty
150
PLRW6000231181149
Mała Panew od źródła
Ligockiego Potoku
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
151
PLRW600019118159
Mała Panew od Ligockiego Potoku do
Stoły
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
152
PLRW600017118134
Zimna Woda
17
potok nizinny piaszczysty
153
PLRW6000201181699
Stoła od Kanara do Małej Panwi
20
rzeka nizinna żwirowa
154
PLRW600018118166
Bielawa
18
potok nizinny żwirowy
155
PLRW6000181181649
Stoła od źródła do Kanara
18
potok nizinny żwirowy
156
PLRW6000171181692
Potok Leśny
17
potok nizinny piaszczysty
157
PLRW600018118168
Dębinica
18
potok nizinny żwirowy
158
PLRW6000171181952
Dopływ w Zawadzkim
17
potok nizinny piaszczysty
159
PLRW6000171181989
Kanał Hutniczy
17
potok nizinny piaszczysty
160
PLRW60001711829
Lublinica
17
potok nizinny piaszczysty
161
PLRW6000171181949
Żelazna
17
potok nizinny piaszczysty
162
PLRW600017118189
Piła
17
potok nizinny piaszczysty
163
PLRW600019118399a
Mała Panew od Stoły do Lublinicy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
Mała Panew od Lublinicy
do zb. Turawa
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
8
5
do
6
164
Środkowa Odra
kod
TYP
7
3
3
PLRW600019118399b
165
PLRW600017118389
Myślina
17
potok nizinny piaszczysty
166
PLRW600017118349
Bziniczka
17
potok nizinny piaszczysty
167
PLRW600017118369
Dopływ spod góry Habas
17
potok nizinny piaszczysty
168
PLRW600017118329
Bziczka
17
potok nizinny piaszczysty
169
PLRW600017118312
Smolina
17
potok nizinny piaszczysty
170
PLRW600017118529
Rosa
17
potok nizinny piaszczysty
171
PLRW60001911899
Mała Panew od zb. Turawa
do Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
172
PLRW600018118549
Libawa
18
potok nizinny żwirowy
173
PLRW6000011859
Mała Panew, zb. Turawa
174
PLRW6000171188949
Swornica
17
potok nizinny piaszczysty
175
PLRW600017118889
Jemielnica od źródła do Suchej
17
potok nizinny piaszczysty
176
PLRW600019118899
Jemielnica od Suchej do Małej Panwi
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
0
typ nieokreślony
Strona 7
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
NYSA ŁUŻYCKA
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
Lp
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
kod
SO0501
Nysa Łużycka
od Jerice do Miedzianki
Dopływ z wyrobiska
Turoszów
SO0504
Miedzianka w granicach
państwa
SO0506
SO0507
SO0508
SO0509
SO0510
SO0511
SO0512
SO0513
SO0514
SO0515
SO0516
liczba
JCWP
w SCWP
nazwa
SO0502
SO0505
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
3
1
kod
nazwa
nr
nazwa
177
PLRW60008174159
Nysa Łużycka od Mandau do
Miedzianki
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
178
PLRW60008174131
Nysa Łużycka od Jerice do
Pfaffenbach Hartau
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
179
PLRW60008174139
Nysa Łużycka do Pfaffenbach Hartau
do Mandau
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
180
PLRW60000174156
Dopływ z wyrobiska Turoszów
0
typ nieokreślony
181
PLRW60004174161
Miedzianka=Oleska do granicy
Państwa
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
182
PLRW60004174169
Miedzianka od granicy Państwa do
Nysy Łużyckiej
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
183
PLRW60001917453
Nysa Łużycka od Pliessnitz
Żareckiego Potoku
184
PLRW60001017431
Nysa Łużycka od Miedzianki
Pliessnitz
185
PLRW6000017429
Witka ze zb. Niedów do ujścia
0
typ nieokreślony
186
PLRW60004174249
Koci Potok
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
187
PLRW60008174239
Witka=Smeda od Rasnice
Niedów
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
188
PLRW6000817449
Czerwona Woda od Studzianki do
Nysy Łużyckiej
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
189
PLRW6000417448
Czerwona Woda od źródła do
Studzianki
4
potok wyżynny krzemianowy
z substratem gruboziarnistym - zachodni
190
PLRW600018174529
Jędrzychowicki Potok
18
potok nizinny żwirowy
191
PLRW600018174549
Żarecki Potok
18
potok nizinny żwirowy
192
PLRW600017174589
Żółta Woda
17
potok nizinny piaszczysty
193
PLRW600018174552
Łaźnik
18
potok nizinny żwirowy
194
PLRW6000191745999
Nysa Łużycka od Żółtej Wody do
Skrody
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
195
PLRW600019174579
Nysa Łużycka od Żareckiego Potoku
do Żółtej Wody
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
196
PLRW600017174569
Bielawka
17
potok nizinny piaszczysty
197
PLRW600018174592
Świerczynka
18
potok nizinny żwirowy
198
PLRW600017174689
Skródka
17
potok nizinny piaszczysty
199
PLRW60001717469
Skroda
17
potok nizinny piaszczysty
200
PLRW600019174799
Nysa Łużycka od Chwaliszówki do
Lubszy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
201
PLRW600017174788
Ładzica
17
potok nizinny piaszczysty
202
PLRW600017174774
Ilna
17
potok nizinny piaszczysty
203
PLRW600017174769
Chwaliszówka
17
potok nizinny piaszczysty
204
PLRW600017174772
Trzebna
17
potok nizinny piaszczysty
205
PLRW60001917475
Nysa Łuzycka od Skrody
Chwaliszówki
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
206
PLRW600017174789
Werdawa z jez. Brodzkim
17
potok nizinny piaszczysty
207
PLRW600019174871
Lubsza od Uklejnej do Pstrąga
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
208
PLRW600018174816
Lubsza od źródła do Uklejnej
18
potok nizinny żwirowy
209
PLRW600017174849
Kurka z jez. Jańsko
17
potok nizinny piaszczysty
210
PLRW600017174818
Makówka
17
potok nizinny piaszczysty
211
PLRW600017174829
Kanał Młyński
17
potok nizinny piaszczysty
212
PLRW6000171748729
Pstrąg
17
potok nizinny piaszczysty
213
PLRW600017174869
Tymnica
17
potok nizinny piaszczysty
214
PLRW600017174892
Wełnica
17
potok nizinny piaszczysty
215
PLRW600019174899
Lubsza od Pstrąga do Nysy Łużyckiej
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
2
Nysa Łużycka
od Miedzianki do
Żareckiego Potoku
do
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
10
średnia rzeka wyżynna - zachodnia
2
Witka
3
do
do zb.
2
Czerwona Woda
Jędrzychowicki Potok
1
Nysa Łużycka od
Żareckiego Potoku wł. do
Skrody
7
2
Skroda
Nysa Łużycka
od Skrody do EW Gubin
6
Wodra
1
Lubsza
od źródła do Pstąga
5
do
2
Tymnica i Pstrąg
Lubsza
od Pstrąga do Nysy
Łużyckiej
Nysa Łużycka
EW Gubin do Odry
Lp
TYP
4
od
216
PLRW600017174874
Dopływ spod Koperna
17
potok nizinny piaszczysty
217
PLRW600017174889
Golec
17
potok nizinny piaszczysty
218
PLRW600019174999
Nysa Łużycka od Lubszy do Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
219
PLRW60001717494
Budorądzanka
17
potok nizinny piaszczysty
2
Strona 8
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
BÓBR
Bóbr
Bóbr
Bóbr
Bóbr
Bóbr
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
Lp
47
48
49
50
51
52
kod
SO0601
SO0602
SO0603
SO0604
SO0605
SO0606
nazwa
Bóbr
od źródła do Zadrnej
włącznie
Lesk
Bóbr
od Zadrnej do
zb.Pilchowickiego włącznie
Łomnica
Kamienna
Bóbr
od zb.Pilchowickiego do
Żeliszowskiego P. w.
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
liczba
JCWP
w SCWP
Lp
kod
TYP
nazwa
nr
220
PLRW60000161159
Bóbr, zb. Bukówka
0
typ nieokreślony
221
PLRW6000416113
Bóbr od źródła do zb. Bukówka
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
222
PLRW6000416149
Zadrna
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
223
PLRW6000416139
Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
224
PLRW60004161189
Czarnuszka
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
225
PLRW6000416129
Świdnik
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
226
PLRW600041611529
Złotna
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
227
PLRW60004161349
Bystra
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
228
PLRW6000816169
Lesk od Grzędzkiego Potoku do
Bobru
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
229
PLRW6000416166
Toczna
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
230
PLRW60004161649
Lesk od źródła do Grzędzkiego
Potoku
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
231
PLRW60004161929
Radomierka
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
232
PLRW60007161749
Świdna
7
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
233
PLRW60004161789
Karpnicki Potok
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
234
PLRW60004161769
Janówka
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
235
PLRW60004163252
Młynówka
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
236
PLRW60004163289
Więziec
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
237
PLRW6000416172
Mienica
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
238
PLRW6000016333
Bóbr, zb. Pilchowice
0
typ nieokreślony
239
PLRW60004163249
Kamienica od źródła
do Kamieniczki
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
240
PLRW6000816329
Kamienica od Kamieniczki
do Bobru
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
241
PLRW60004163129
Szumiąca
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
242
PLRW60004163269
Grudna
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
243
PLRW6000816331
Bóbr od Zadrnej do
Pilchowice
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
244
PLRW6000416189
Łomnica od Łomniczki do Bobru
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
245
PLRW60004161889
Jedlica od Maliny do Łomnicy
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
246
PLRW60003161849
Łomnica od źródła do Łomniczki
3
potok sudecki
247
PLRW60003161888
Jedlica od źródła do Maliny
3
potok sudecki
248
PLRW600001628889
Czerwona ze zb. Sosnówka
0
typ nieokreślony
249
PLRW6000816299
Kamienna od Małej Kamiennej
do Bobru
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
250
PLRW60003162889
Wrzosówka od źródła
Podgórnej
3
potok sudecki
251
PLRW6000416296
Pijawnik
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
252
PLRW600031622
Kamienna od źródła
Kamieńczyka
3
potok sudecki
253
PLRW600041626
Kamienna od Kamieńczyka
do Małej Kamiennej
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
254
PLRW6000316244
Szklarka od źródła
Szrenickiego Potoku
3
potok sudecki
255
PLRW60008163759
Bóbr od zb. Pilchowice do
Żeliszowskiego Potoku
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
256
PLRW60004163529
Wierzbnik
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
257
PLRW60006163749
Osownia
6
potok wyżynny węglanowy
z
substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych
258
PLRW6000416369
Srebrna
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
259
PLRW60004163732
Widnica
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
260
PLRW6000616376
Żeliszowski Potok
6
potok wyżynny węglanowy
z
substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych
261
PLRW60004163549
Jamna
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
262
PLRW6000716349
Lipka
7
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
263
PLRW60004163589
Sobótka
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
264
PLRW60006163752
Stoczek
6
potok wyżynny węglanowy
z
substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych
8
3
13
nazwa
zb
4
7
11
do
do
do
Strona 9
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Bóbr
Bóbr
Bóbr
Bóbr
Bóbr
Bóbr
Bóbr
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
Lp
53
54
55
56
57
58
59
kod
SO0607
SO0608
SO0609
SO0610
SO0611
SO0612
SO0613
nazwa
Bóbr
od Żeliszowskiego Potoku
do Bobrzycy
Bóbr
od Bobrzycy do Kwisy
Szprotawa
Szprotawica
Kwisa
od źródła do zb.Złotniki
włącznie
Kwisa
od zb.Złotniki do Kliczkówki
Kwisa
od Kliczkówki do Bobru
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
liczba
JCWP
w SCWP
5
4
Lp
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Bóbr
Bóbr
60
61
SO0614
SO0615
Czerna Wielka
od źródła do Ziębiny
nazwa
nr
nazwa
265
PLRW60004163729
Słotwina
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
266
PLRW60006163794
Młynówka
6
potok wyżynny węglanowy
z
substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych
267
PLRW6000416386
Bobrzyca od źródła do Osiki
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
268
PLRW600020163799
Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do
Bobrzycy
20
rzeka nizinna żwirowa
269
PLRW60001816389
Bobrzyca od Osiki do Bobru
18
potok nizinny żwirowy
270
PLRW60006163789
Mierzwiński Potok
271
PLRW6000171656
Stawna
17
potok nizinny piaszczysty
272
PLRW600018165899
Iławka
18
potok nizinny żwirowy
273
PLRW60001716549
Ruda
17
potok nizinny piaszczysty
274
PLRW60002016599
Bóbr od Bobrzycy do Kwisy
20
rzeka nizinna żwirowa
275
PLRW600017164372
Młot
17
potok nizinny piaszczysty
276
PLRW60001716452
Ostrężna
17
potok nizinny piaszczysty
277
PLRW60001716492
Krownia
17
potok nizinny piaszczysty
278
PLRW60001716434
Błotna
17
potok nizinny piaszczysty
279
PLRW600017164699
Sucha
17
potok nizinny piaszczysty
280
PLRW600017164369
Kłębanówka
17
potok nizinny piaszczysty
281
PLRW60001716489
Kamienny Potok
17
potok nizinny piaszczysty
282
PLRW600017164374
Dopływ spod Przemkowa
17
potok nizinny piaszczysty
283
PLRW60001716432
Leszczynka
17
potok nizinny piaszczysty
284
PLRW60001916499
Szprotawa od Chocianowskiej Wody
do Bobru
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
285
PLRW60001716429
Szprotawa od źródła do
Chocianowskiej Wody
17
potok nizinny piaszczysty
286
PLRW600017164499
Szprotawica
17
potok nizinny piaszczysty
287
PLRW600001665179
Kwisa, zb. LEŚNA
288
PLRW60008166511
Kwisa od Długiego Potoku
zb. Złotniki
289
PLRW6000516649
290
6
potok wyżynny węglanowy
z
substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych
11
1
7
11
3
0
typ nieokreślony
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
Oldza
5
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem drobnoziarnistym - zachodni
PLRW60004166329
Czarny Potok
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
291
PLRW6000416629
Długi Potok
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
292
PLRW6000416619
Kwisa od źródła
do Długiego Potoku
4
potok wyżynny krzemianowy
z substratem gruboziarnistym - zachodni
293
PLRW60000166513
Kwisa, zb. Złotniki
0
typ nieokreślony
294
PLRW60001816678
Złoty Stok
18
295
PLRW60004166699
Olszówka
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
296
PLRW6000416689
Iwnica
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
297
PLRW60004166769
Luciąża
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
298
PLRW600020166939
Kwisa od zb. Leśna
do Kliczkówki
299
PLRW600041667299
Siekierka
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
300
PLRW6000416652
Bruśnik
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
301
PLRW60004166549
Miłoszowicki Potok
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
302
PLRW60001816692
Polanka
18
potok nizinny żwirowy
303
PLRW60001816694
Kliczkówka
18
potok nizinny żwirowy
304
PLRW60004166569
Grabiszówka
7
2
do
20
4
potok nizinny żwirowy
rzeka nizinna żwirowa
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
305
PLRW600017166972
Dopływ spod Łoz
17
potok nizinny piaszczysty
306
PLRW600020166999
Kwisa od Kliczkówki do Bobru
20
rzeka nizinna żwirowa
307
PLRW600017166989
Czernik
17
potok nizinny piaszczysty
308
PLRW600018169276
Brzeźnica od źródła do Szumu
18
potok nizinny żwirowy
309
PLRW600017169129
Doły
17
potok nizinny piaszczysty
PLRW60002016931
Bóbr od Kwisy do Kanału
Dychowskiego
20
rzeka nizinna żwirowa
310
Bóbr
od Kwisy do Kanału
Dychowskiego
kod
TYP
311
PLRW600020169299
Brzeźnica od Szumu do Bobru
20
rzeka nizinna żwirowa
312
PLRW60001716729
Dopływ spod Chrobrowa
17
potok nizinny piaszczysty
313
PLRW600017169169
Złotnica
17
potok nizinny piaszczysty
314
PLRW600017169149
Stobrzyca
17
potok nizinny piaszczysty
315
PLRW60001816853
Czerna Wielka od źródła
Ziębiny
18
potok nizinny żwirowy
do
Strona 10
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Lp
kod
nazwa
Środkowa Odra
Bóbr
61
SO0615
od źródła do Ziębiny
włącznie
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Bóbr
Bóbr
Bóbr
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
62
63
64
SO0616
SO0617
SO0619
Czerna Mała i Czernica
Czerna Wielka
od Ziębicy do Bobru
Bóbr
od Kanału Dychowskiego
do Odry
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
liczba
JCWP
w SCWP
Lp
kod
TYP
nazwa
nr
nazwa
2
316
PLRW600018168549
Ziębina
18
potok nizinny żwirowy
317
PLRW600018168679
Czerna Mała do Czernicy
18
potok nizinny żwirowy
318
PLRW6000181686899
Czernica
18
potok nizinny żwirowy
319
PLRW600018168969
Złota
18
potok nizinny żwirowy
320
PLRW60001816874
Olsza
18
potok nizinny żwirowy
321
PLRW60002016899
Czerna Wielka od Ziębiny
Bobru
20
rzeka nizinna żwirowa
322
PLRW60001816876
Gnilica
18
potok nizinny żwirowy
323
PLRW60001816889
Łubianka
18
potok nizinny żwirowy
324
PLRW60001816894
Czerwona Woda
18
potok nizinny żwirowy
325
PLRW600001696
Kanał Dychowski
0
326
PLRW6000201695
Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb.
Raduszec
20
rzeka nizinna żwirowa
327
PLRW6000201699
Bóbr od zb. Raduszec do Odry
20
rzeka nizinna żwirowa
328
PLRW60001716936
Dopływ z Tarnawy Krośnieńskiej
17
potok nizinny piaszczysty
329
PLRW60001716938
Bobrownik
17
potok nizinny piaszczysty
330
PLRW60001816949
Kosierska Młynówka
18
potok nizinny żwirowy
2
6
do
typ nieokreślony
6
Strona 11
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Lp
kod
nazwa
liczba
JCWP
w SCWP
Lp
Środkowa Odra
KACZAWA
65
SO0701
Cicha Woda
1
331
PLRW600017137899
Cicha Woda
332
PLRW60005138389
Prusicki Potok
5
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem drobnoziarnistym - zachodni
333
PLRW60005138349
Bystrzyk
5
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem drobnoziarnistym - zachodni
334
PLRW6000513829
Kamiennik
5
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem drobnoziarnistym - zachodni
335
PLRW6000713819
Kaczawa od źródła do Kamiennika
7
potok wyżynny węglanowy
substratem gruboziarnistym
336
PLRW6000513836
Drążnica
5
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem drobnoziarnistym - zachodni
337
PLRW60005138372
Dopływ spod Uniejowic
5
potok wyżynny krzemianowy
substratem drobnoziarnistym - zachodni
338
PLRW60007138329
Młynka
7
potok wyżynny węglanowy
substratem gruboziarnistym
339
PLRW6000913839
Kaczawa od Kamiennika
do Nysy Szalonej
9
mała rzeka wyżynna węglanowa
340
PLRW600041384729
Paszówka
4
potok wyżynny krzemianowy z
substratem gruboziarnistym - zachodni
341
PLRW600051384949
Błotnia
5
potok wyżynny krzemianowy z
substratem drobnoziarnistym - zachodni
342
PLRW60008138479
Nysa Szalona od Sadówki
do zb. Słup
8
mała rzeka wyżynna krzemianowa zachodnia
343
PLRW60009138499
Nysa Szalona od zb. Słup
do Kaczawy
9
mała rzeka wyżynna węglanowa
344
PLRW600051384789
Starucha
5
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem drobnoziarnistym - zachodni
345
PLRW60000138491
Nysa Szalona, zb. Słup
0
typ nieokreślony
346
PLRW60004138449
Nysa Szalona od źródła
do Sadówki
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
347
PLRW60007138474
Jawornik
7
potok wyżynny węglanowy
substratem gruboziarnistym
348
PLRW60004138452
Czyściec
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
349
PLRW60007138469
Nysa Mała
7
potok wyżynny węglanowy
substratem gruboziarnistym
z
350
PLRW60007138429
Rochowicka Woda
7
potok wyżynny węglanowy
substratem gruboziarnistym
z
351
PLRW600041384549
Parowa
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
352
PLRW6000171389929
Kanał Prochowicki
17
potok nizinny piaszczysty
353
PLRW60001713896
Jagodziniec
17
potok nizinny piaszczysty
354
PLRW600020138999
Kaczawa od Czarnej Wody
do Odry
20
rzeka nizinna żwirowa
355
PLRW600017138929
Niecka
17
potok nizinny piaszczysty
356
PLRW60002013859
Kaczawa od Nysy Szalonej
do Czarnej Wody
20
rzeka nizinna żwirowa
357
PLRW60001713894
Młokita
17
potok nizinny piaszczysty
358
PLRW60001713898
Kaczorek
17
potok nizinny piaszczysty
359
PLRW60001613854
Dopływ w Przybkowie
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
360
PLRW6000171386529
Czarna Woda od źródła
do Karkoszki
17
potok nizinny piaszczysty
361
PLRW6000181386729
Brochotka
18
potok nizinny żwirowy
362
PLRW6000181386922
Pawłówka
18
potok nizinny żwirowy
363
PLRW600018138683
Lubiatówka
18
potok nizinny żwirowy
364
PLRW600017138654
Plęsawa
17
potok nizinny piaszczysty
365
PLRW600019138699
Czarna Woda od Karkoszki
do Kaczawy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
366
PLRW600017138674
Kanał Grzymaliński
17
potok nizinny piaszczysty
367
PLRW60007138663
Skora od źródła do Gajowej
7
potok wyżynny węglanowy
substratem gruboziarnistym
368
PLRW600041386669
Skora od Gajowej do Kraśnika
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
369
PLRW6000171386672
Dopływ spod Wojciechowa
370
PLRW600041386649
Gajowa
371
PLRW6000171386689
Kanał Osetnicki
17
potok nizinny piaszczysty
372
PLRW6000201386699
Skora od Kraśnika do Czarnej Wody
20
rzeka nizinna żwirowa
373
PLRW600017138889
Chłodnik z jez. Koskowickim
17
potok nizinny piaszczysty
374
PLRW600017138874
Żurawek
17
potok nizinny piaszczysty
375
PLRW600016138872
Wierzbiak od Chotli do Kojszówki
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
376
PLRW600018138834
Wierzbiak od źródła do Chotli
18
potok nizinny żwirowy
377
PLRW60001913889
Wierzbiak od Kojszówki do Kaczawy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Kaczawa
Kaczawa
Kaczawa
Kaczawa
Kaczawa
Kaczawa
Kaczawa
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
66
67
68
69
70
71
72
SO0702
SO0703
SO0704
SO0705
SO0706
SO0707
SO0708
Kaczawa
od źródła do Nysy Szalonej
Nysa Szalona
Kaczawa
od Nysy Szalonej do Odry
Czarna Woda od źródła do
Karkoszki
Czarna Woda
od Karkoszki do Kaczawy
Skora
Wierzbiak
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
8
kod
12
8
1
6
nazwa
TYP
nr
17
17
nazwa
potok nizinny piaszczysty
z
z
z
potok nizinny piaszczysty
6
5
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
Strona 12
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Lp
kod
nazwa
liczba
JCWP
w SCWP
Lp
Środkowa Odra
BYSTRZYCA
73
SO0801
Ślęza
od źródła do Księginki
włącznie
1
378
PLRW600061336192
Ślęza od źródła do Księginki
379
PLRW6000161336329
Cieniawa
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
380
PLRW60001613361969
Trawna
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
381
PLRW60004133629
Oleszna
4
382
PLRW600019133639
Ślęza od Księginki do Małej Ślęzy
383
PLRW60001613364929
Wątok
384
PLRW6000161336469
Mała Ślęza od źródła
Pluskawy
385
PLRW6000191336499
386
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
Bystrzyca
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
74
75
76
77
78
79
80
81
82
SO0802
SO0803
SO0804
SO0805
SO0806
SO0807
SO0808
SO0809
SO0810
Ślęza
od Księginki do Malej Ślęzy
Mała Ślęza
Ślęza
od Małej Ślęzy do Odry
Żurawka
Bystrzyca
od źródeł do zb.Mietków
Piława
Bystrzyca
od zb.Mietkow włącznie do
Strzegomki
Czarna Woda
Strzegomka
od źródła do Pełcznicy
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Środkowa Odra
Bystrzyca
Bystrzyca
83
84
SO0811
SO0812
Pełcznica
Strzegomka
od Pełcznicy do Bystrzycy
nazwa
nr
6
4
1
potok wyżynny węglanowy
z
substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych
potok wyżynny krzemianowy
z substratem gruboziarnistym - zachodni
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
Mała Ślęza od Pluskawy do Ślęzy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
PLRW6000161336489
Dopływ w Ludowie Śląskim
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
387
PLRW60001913369
Ślęza od Małej Ślęzy do Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
388
PLRW6000161336532
Jarka
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
389
PLRW6000161336589
Czarna Sławka
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
390
PLRW6000161336529
Dopływ spod Budziszowa
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
391
PLRW600016133689
Kasina
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
392
PLRW600016133674
Domasławka
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
393
PLRW6000161336569
Sławka
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
394
PLRW600016133669
Żurawka
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
395
PLRW6000813439
Bystrzyca od Walimki do Piławy
396
PLRW600016134529
Jabłoniec
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
397
PLRW600016134534
Dopływ z Klecina
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
398
PLRW600016134369
Witoszówka
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
399
PLRW60004134189
Bystrzyca od źródła do Walimki
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
400
PLRW6000413429
Złotnica
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
401
PLRW600016134536
Dryżyna
16
402
PLRW60008134539
Bystrzyca od Piławy do zb. Mietków
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
403
PLRW6000413419529
Młynówka
4
potok wyżynny krzemianowy
z substratem gruboziarnistym - zachodni
404
PLRW600016134496
Dopływ z Miłochowa
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
405
PLRW6000161344949
Bojanicka Woda
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
406
PLRW60009134499
Piława od Gniłego Potoku do
Bystrzycy
9
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
407
PLRW60006134489
Piława od źródła do Gniłego Potoku
6
potok wyżynny węglanowy
z
substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych
408
PLRW60001613458
Grzmiąca
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
409
PLRW6000161345929
Młynówka
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
410
PLRW60001613478
Dopływ spod Pietrzykowic
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
411
PLRW6000013455
Bystrzyca, zb. Mietków
412
PLRW60002013479
Bystrzyca od zb. Mietków
Strzegomki
do
413
PLRW60004134669
Czarna Woda od źródła
Potoku Sulistrowickiego
do
414
PLRW6000161346769
Gniła
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
415
PLRW60001913469
Czarna Woda od Potoku
Sulistrowickiego do Bystrzycy
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
416
PLRW6000161346749
Barnica
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
417
PLRW600001348339
Strzegomka, zb. Dobromierz
418
PLRW60004134831
Strzegomka od źródła
zb. Dobromierz
419
PLRW600017134854
Dopływ w Morawie
420
PLRW60008134859
Strzegomka od zb. Dobromierz do
Pełcznicy
421
PLRW600018134849
Czarnucha
4
7
nazwa
19
do
8
9
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
potok nizinny lessowo-gliniasty
4
5
4
5
422
Środkowa Odra
kod
TYP
PLRW600041348689
0
do
20
4
typ nieokreślony
rzeka nizinna żwirowa
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
0
typ nieokreślony
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
17
8
18
potok nizinny piaszczysty
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
potok nizinny żwirowy
Pełcznica od źródła do Milikówki
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
2
423
PLRW600081348699
Pełcznica od Milkówki do ujścia
424
PLRW600020134899
Strzegomka od Pełcznicy
Bystrzycy
425
PLRW6000161348989
426
427
do
20
rzeka nizinna żwirowa
Niesłusz
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
PLRW600016134872
Cienia
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
PLRW600016134889
Tarnawka
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
6
Strona 13
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Środkowa Odra
Bystrzyca
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
Lp
85
kod
SO0813
nazwa
Bystrzyca
od Strzegomki do Odry
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
liczba
JCWP
w SCWP
3
Lp
kod
TYP
nazwa
nr
nazwa
428
PLRW600016134876
Dąbia
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
429
PLRW600016134894
Młynisko
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
430
PLRW600016134929
Karczycki Potok
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
431
PLRW60001613496
Radakówka
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
432
PLRW600020134999
Bystrzyca od Strzegomki
Odry
20
rzeka nizinna żwirowa
do
Strona 14
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Lp
kod
nazwa
liczba
JCWP
w SCWP
Lp
Środkowa Odra
NYSA KŁODZKA
86
SO0901
Nysa Kłodzka
od źródła do Różanej
1
433
PLRW60004121169
Nysa Kłodzka od źródeł
do Różanki
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
434
PLRW60004121549
Waliszewska Woda
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
435
PLRW60004121569
Łomnica
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
436
PLRW60004121499
Bystrzyca
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
437
PLRW60004121589
Duna Górna wraz z Duną Dolną
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
438
PLRW6000812159
Nysa Kłodzka od Różanki
do Białej Lądeckiej
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
439
PLRW60004121189
Domaszkowski Potok
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
440
PLRW600041211969
Porębnik
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
441
PLRW60004121299
Wilczka
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
442
PLRW60004121529
Pławna
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
443
PLRW60004121329
Toczna
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
444
PLRW6000812199
Nysa Kłodzka od Białej Lądeckiej do
Ścinawki
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
445
PLRW60004121969
Jodłówka
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
446
PLRW60004121929
Jaszkówka
4
potok wyżynny krzemianowy
z substratem gruboziarnistym - zachodni
447
PLRW600041216929
Piotrówka
4
potok wyżynny krzemianowy
z substratem gruboziarnistym - zachodni
448
PLRW60004121689
Skrzynczanka
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
449
PLRW60004121669
Konradka
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
450
PLRW600031216269
Morawka
3
potok sudecki
451
PLRW60008121699
Biała Lądecka od Morawki
do Nysy Kłodzkiej
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
452
PLRW60004121629
Biała Lądecka od Kobylej do
Morawki, z Morawką od Kleśnicy
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
453
PLRW60004121649
Orliczka
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
454
PLRW60003121613
Biała Lądecka od źródła
do Kobylej
3
potok sudecki
Bystrzyca Dusznicka
od Kamiennego Potoku
do Wielisławki
5
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem drobnoziarnistym - zachodni
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Nysa Kłodzka
Nysa Kłodzka
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
87
88
SO0902
SO0903
Nysa Kłodzka
od Różanej włącznie
do Ścinawki
Biała Lądecka
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
13
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Nysa Kłodzka
Nysa Kłodzka
Nysa Kłodzka
89
90
91
SO0904
SO0905
SO0907
Bystrzyca Dusznicka
Ścinawka
od źródła do Dobrohosta
włącznie
Ścinawka
od Bożanowskiego Pot. wł.
do Nysy Kłodz.
nazwa
nr
nazwa
8
455
Środkowa Odra
kod
TYP
PLRW6000512188
2
1
456
PLRW60007121839
Bystrzyca Dusznicka od źródła do
Kamiennego Potoku
7
potok wyżynny węglanowy
substratem gruboziarnistym
457
PLRW6000412231
Ścinawka od źródła do Potoku
z Nowego Siodła
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
458
PLRW6000412233
Ścinawka od Potoku z Nowego Siodła
do Bożanowksiego Potoku
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
459
PLRW6000412269
Dzik
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
460
PLRW60004122369
Studzieniec
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
461
PLRW60004122529
Piekło
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
462
PLRW6000812299
Ścinawka od Bożanowskiego Potoku
do Nysy Kłodzkiej
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
463
PLRW6000412276
Bożkowski Potok
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
464
PLRW60004122569
Posna
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
465
PLRW60004122499
Włodzica
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
466
PLRW60004122349
Bożanowski Potok
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
467
PLRW6000412289
Czerwionka
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
468
PLRW60004123169
Potok Ożarski
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
469
PLRW60004123229
Budzówka od źródła do Jadkowej
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
z
10
Strona 15
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Nysa Kłodzka
Nysa Kłodzka
Nysa Kłodzka
Nysa Kłodzka
Nysa Kłodzka
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
Lp
92
93
94
95
96
kod
SO0908
SO0909
SO0910
SO0911
SO0912
nazwa
Nysa Kłodzka
od Ścinawki do zb.Topola
Nysa Kłodzka
od zb.Topola wł.
do zb.Nysa wł.
Raczyna i inne dopł.
do zb.szt. Nysy Kłodzkiej
Biała Głuchołaska
Nysa Kłodzka
od zb.Nysa do Odry
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
liczba
JCWP
w SCWP
Lp
kod
TYP
nazwa
nr
nazwa
470
PLRW60004123236
Grabnik
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
471
PLRW60004123249
Skorzyna
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
472
PLRW6000812329
Budzówka od Jadkowej do Nysy
Kłodzkiej
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
473
PLRW60004123232
Zatoka
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
474
PLRW60004123269
Goleniówka
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
475
PLRW60004123189
Mąkolnica
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
476
PLRW60001012333
Nysa Kłodzka od Ścinawka
do oddzielenia się Młynówki
Pomianowskiej
477
PLRW60004123238
Braszówka
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
478
PLRW600041231149
Jaśnica
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
479
PLRW6000412332
Dopływ spod Starczowa
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
480
PLRW60004123129
Wilcza
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
481
PLRW60004123149
Studew
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
482
PLRW600017125529
Maciejowicki Potok
483
PLRW60006125129
Młynówka Pomianowska
6
potok wyżynny węglanowy
z
substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych
484
PLRW6000012599
Nysa Kłodzka od oddzielenia się
Młynówki Pomianowskiej do wypływu
ze zb. Nysa
0
typ nieokreślony
485
PLRW60006125149
Głęboka
6
potok wyżynny węglanowy
z
substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych
486
PLRW60004125949
Płocha
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
487
PLRW6000412389
Tarnawka
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
488
PLRW60001712598
Kwiatkówka
489
PLRW60004123529
Trująca
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
490
PLRW60004125669
Widna od Cerveneho Potoku
do Łuży
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
491
PLRW60001712569
Widna od Łuży do ujścia
492
PLRW6000412549
Raczyna
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
493
PLRW6000412369
Kamienica
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
494
PLRW60001712596
Przedpolna
17
495
PLRW6000812589
Biała Głuchołaska od Oleśnice do zb.
Nysa
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
496
PLRW60004125889
Mora
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
497
PLRW60004125869
Pisa
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
498
PLRW60004125829
Olesnice
4
potok wyżynny krzemianowy
substratem gruboziarnistym - zachodni
499
PLRW600017127549
Rybina
17
potok nizinny piaszczysty
500
PLRW60001712714
Płuta
17
potok nizinny piaszczysty
501
PLRW600017127529
Łokietnica
17
potok nizinny piaszczysty
502
PLRW60001712796
Ptakowicki Potok
17
potok nizinny piaszczysty
503
PLRW600017127449
Cielnica od źródła do Korzkwi
17
potok nizinny piaszczysty
504
PLRW60001712792
Dopływ z Osieka Grodkowskiego
17
potok nizinny piaszczysty
505
PLRW6000191299
Nysa Kłodzka od zb. Nysa
ujścia
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
506
PLRW60001712769
Stara Struga
17
potok nizinny piaszczysty
507
PLRW60001712729
Kamienica
17
potok nizinny piaszczysty
508
PLRW60001912749
Cielnica od Korzkwi do Nysy
Kłodzkiej
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
509
PLRW6000171296
Wilczy Rów
17
potok nizinny piaszczysty
510
PLRW600017127569
Skoroszycki Potok
17
potok nizinny piaszczysty
511
PLRW60001712929
Borkowicki Rów
17
potok nizinny piaszczysty
512
PLRW60001712914
Jasień
17
potok nizinny piaszczysty
513
PLRW60001712748
Dopływ spod Sidziny
17
potok nizinny piaszczysty
514
PLRW60001712789
Grodkowska Struga
17
potok nizinny piaszczysty
515
PLRW600017127329
Młynówka Niwnicka
17
potok nizinny piaszczysty
516
PLRW6000171273899
Młynówka Bielicka
17
potok nizinny piaszczysty
517
PLRW60001712849
Kiełcznica
17
potok nizinny piaszczysty
518
PLRW60001712829
Ścinawa Niemodlińska od źródła do
Mesznej
17
potok nizinny piaszczysty
519
PLRW60001712854
Dopływ z Goszczowic
17
potok nizinny piaszczysty
14
4
9
10
17
17
17
4
do
średnia rzeka wyżynna - zachodnia
potok nizinny piaszczysty
potok nizinny piaszczysty
potok nizinny piaszczysty
potok nizinny piaszczysty
18
Strona 16
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Nysa Kłodzka
Nysa Kłodzka
Nysa Kłodzka
Nysa Kłodzka
Nysa Kłodzka
Nysa Kłodzka
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
Lp
97
98
99
100
101
102
kod
SO0913
SO0914
SO0915
SO0916
SO0917
SO0918
nazwa
Ścinawa Niemodlińska
Oława
od źródła do Krynki
Krynka
Oława
od Krynki do Gnojnej
włącznie
Oława
od Gnojnej do ujścia
kanał przerzutowy
Nysa - Oława
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
liczba
JCWP
w SCWP
Lp
kod
TYP
nazwa
nr
nazwa
520
PLRW600017128349
Dopływ spod Pleśnicy
17
potok nizinny piaszczysty
521
PLRW60001712869
Pradelna
17
potok nizinny piaszczysty
522
PLRW60001712852
Ziębia
17
potok nizinny piaszczysty
523
PLRW60001712894
Krzemionka
17
potok nizinny piaszczysty
524
PLRW60001912899
Ścinawa Niemodlińska od Mesznej
do Nysy Kłodzkiej
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
525
PLRW60001712889
Radoszówka
17
potok nizinny piaszczysty
526
PLRW600017128769
Wytoka
17
potok nizinny piaszczysty
527
PLRW600017128749
Młynówka
17
potok nizinny piaszczysty
528
PLRW60001712872
Dzięcielec
17
potok nizinny piaszczysty
529
PLRW6000191334199
Oława od Podgródki do Krynki
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
530
PLRW6000613341929
Oława od źródła do Podgródki
6
potok wyżynny węglanowy
z
substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych
531
PLRW600061334169
Cieńkówka
6
potok wyżynny węglanowy
z
substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych
532
PLRW6000191334299
Krynka od Karnkowskiego Potoku do
ujścia
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
533
PLRW6000161334292
Dopływ spod Łojowic
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
534
PLRW6000161334294
Kuropatnik
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
535
PLRW6000161334289
Jegłówka
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
536
PLRW6000161334269
Rożnowski Rów
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
537
PLRW600061334249
Krynka od źródła
Karnkowskiego Potoku
538
PLRW600019133439
Oława od Krynki do Gnojnej
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
539
PLRW6000161334349
Babica
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
540
PLRW600016133436
Świnka
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
541
PLRW600016133432
Jagoda
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
542
PLRW600016133449
Gnojna
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
543
PLRW600017133474
Kanał Zakrzowski
17
potok nizinny piaszczysty
544
PLRW6000161334899
Zielona
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
545
PLRW600016133492
Brochówka
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
546
PLRW600019133499
Oława od Gnojnej do Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
547
PLRW600016133452
Witówka
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
548
PLRW60000133469
Kanał Psarski Potok - przerzut wody z
Nysy Kłodzkiej do Oławy
549
PLRW6000161334662
Dopływ spod Czeskiej Wsi
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
550
PLRW6000161334659
Psarski Potok
16
potok nizinny lessowo-gliniasty
12
3
6
5
5
3
do
6
0
potok wyżynny węglanowy
z
substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych
typ nieokreślony
Strona 17
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Lp
kod
nazwa
liczba
JCWP
w SCWP
Lp
Środkowa Odra
OSOBŁOGA
103
SO1001
Osobłoga
od źródła do Prudnika
1
551
PLRW60004117639
552
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Osobłoga
Osobłoga
Osobłoga
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
104
105
106
SO1002
SO1003
SO1004
Prudnik
Osobłoga
od Prudnika do Odry
Biała
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
5
5
6
nr
nazwa
Osobłoga Prudnika
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
PLRW60004117669
Lubrzanka
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
553
PLRW600041176469
Trzebinka
4
potok wyżynny krzemianowy
z substratem gruboziarnistym - zachodni
554
PLRW60008117649
Prudnik od Złotego Potoku
do Osobłogi
8
mała rzeka wyżynna krzemianowazachodnia
555
PLRW600041176489
Sadecky Potok
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
556
PLRW600041176449
Prudnik od źródła do Złotego Potoku
4
potok wyżynny krzemianowy
z
substratem gruboziarnistym - zachodni
557
PLRW600017117676
Dopływ z Kórnicy
17
potok nizinny piaszczysty
558
PLRW600019117699
Osobłoga od Prudnika do Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
559
PLRW6000171176929
Jaźwina
17
potok nizinny piaszczysty
560
PLRW600017117674
Dopływ spod Błażejowic Dolnych
17
potok nizinny piaszczysty
561
PLRW6000171176714
Młynówka
17
potok nizinny piaszczysty
562
PLRW6000171176889
Młynówka
17
potok nizinny piaszczysty
563
PLRW6000171176829
Biała od źródła do Śmickiego Potoku
17
potok nizinny piaszczysty
564
PLRW6000191176899
Biała od Śmickiego Potoku
do Osobłogi
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
565
PLRW600017117684
Czarny Rów
17
potok nizinny piaszczysty
566
PLRW6000171176869
Rzymkowicki Rów
17
potok nizinny piaszczysty
567
PLRW60001711768942
Dopływ w Zbychowicach
17
potok nizinny piaszczysty
568
PLRW60001811746
Grudynka
18
potok nizinny żwirowy
PLRW600020117499
Stradunia od Jakubowickiego Potoku
do Odry
20
rzeka nizinna żwirowa
570
PLRW600018117449
Stradunia od źródła do Potoku
Jakubowickiego
18
potok nizinny żwirowy
571
PLRW600018117489
Ligocki Potok
18
potok nizinny żwirowy
572
PLRW600018117474
Dopływ poniżej Dobieszowic
18
potok nizinny żwirowy
569
Środkowa Odra
Osobłoga
107
SO1005
Stradunia
5
kod
nazwa
TYP
Strona 18
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
PRZYODRZE
Przyodrze
Przyodrze
Przyodrze
Przyodrze
Przyodrze
Przyodrze
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
Lp
108
109
110
111
112
113
114
kod
SO1101
SO1102
SO1103
SO1104
SO1105
SO1106
SO1107
nazwa
Odra
od
Kanału Gliwickiego do
Osobłogi
Odra
od
Osobłogi do Małej Panwi
Odra
od Małej Panwi do granic
Wrocławia
Prószkowski Potok
Smortawa
Odra
w granicach Wrocławia
Odra
od Widawy (gr. Wrocławia)
do Wałów Śląskich
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
liczba
JCWP
w SCWP
9
Lp
kod
TYP
nazwa
nr
nazwa
573
PLRW60001711729
Łącka Woda
17
potok nizinny piaszczysty
574
PLRW600017117569
Jasionna
17
potok nizinny piaszczysty
575
PLRW60001711734
Słotnik
17
potok nizinny piaszczysty
576
PLRW600017117549
Swornica
17
potok nizinny piaszczysty
577
PLRW60001711752
Krępa
17
potok nizinny piaszczysty
578
PLRW60001711718
Dopływ w Kędzierzynie-Koźlu
17
potok nizinny piaszczysty
579
PLRW60001911759
Odra od Kanału Gliwickiego do
Osobłogi
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
580
PLRW60001711738
Trzciniec
17
potok nizinny piaszczysty
581
PLRW60001711732
Dopływ spod Większyc
17
potok nizinny piaszczysty
582
PLRW60000117929
Kanał Ulgi w Opolu
583
PLRW6000171192
Glinka
17
potok nizinny piaszczysty
584
PLRW60002111799
Odra od Osobłogi do Małej Panwi
21
wielka rzeka nizinna
585
PLRW600017117789
Czarnka
17
potok nizinny piaszczysty
586
PLRW600017117924
Olszanka
17
potok nizinny piaszczysty
587
PLRW60001711772
Ziemnica
17
potok nizinny piaszczysty
588
PLRW60001711774
Zakrzówka
17
potok nizinny piaszczysty
589
PLRW6000171178
Wiński Potok
17
potok nizinny piaszczysty
590
PLRW600017117922
Dopływ spod Boguszyc
17
potok nizinny piaszczysty
591
PLRW60001711776
Lutnia
17
potok nizinny piaszczysty
592
PLRW60002313318
Otocznica
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
593
PLRW600017133169
Psarski Potok
17
potok nizinny piaszczysty
594
PLRW60002313334
Dopływ z Kotowic
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
595
PLRW60001711989
Krzywula
17
potok nizinny piaszczysty
596
PLRW60001713129
Cięcina
17
potok nizinny piaszczysty
597
PLRW6000171194
Czarna Struga
17
potok nizinny piaszczysty
598
PLRW6000171331149
Sadzawa
17
potok nizinny piaszczysty
599
PLRW60001711932
Klepacz
17
potok nizinny piaszczysty
600
PLRW600017133129
Kościelna
17
potok nizinny piaszczysty
601
PLRW600023133329
Młynówka Jelecka
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
602
PLRW60002113757a
Odra od Małej Panwi
granic Wrocławia
21
wielka rzeka nizinna
603
PLRW60001711969
Prószkowski Potok
17
potok nizinny piaszczysty
604
PLRW600017133269
Śmieszka
17
potok nizinny piaszczysty
605
PLRW60001913329
Smortawa od Pijawki do Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
606
PLRW600017133249
Smortawa od źródla do Pijawki
17
potok nizinny piaszczysty
607
PLRW600017133254
Dopływ spod Celiny
17
potok nizinny piaszczysty
608
PLRW60001713328
Bystrzycki Kanał
17
potok nizinny piaszczysty
609
PLRW60002113757b
Odra w granicach Wrocławia
21
wielka rzeka nizinna
610
PLRW60001713392
Trzciana
17
potok nizinny piaszczysty
611
PLRW6000231338
Ługowina
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
612
PLRW60002113757c
Odra od gr. Wrocławia
do Wałów Śląskich
21
wielka rzeka nizinna
613
PLRW60002313754
Uchodza
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
614
PLRW60001713729
Ława
17
potok nizinny piaszczysty
615
PLRW6000171374
Lubniówka
17
potok nizinny piaszczysty
616
PLRW60001713756
Jodłówka
17
potok nizinny piaszczysty
617
PLRW60001713752
Strużnia
17
potok nizinny piaszczysty
0
typ nieokreślony
10
11
1
5
3
7
do
Strona 19
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Przyodrze
Przyodrze
Przyodrze
Przyodrze
Przyodrze
Przyodrze
Przyodrze
Przyodrze
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
Lp
115
116
117
118
119
120
121
122
kod
SO1108
SO1109
SO1110
SO1111
SO1112
SO1113
SO1114
SO1115
nazwa
Odra
od Wałów Śląskich do
Kanału Wschodniego
Średzka Woda
Zimnica
Jezierzyca
Rudna
ze zb.Żelazny Most włącznie
Odra
od
Kanału Wschodniego do
Czarnej Strugi
Czarna Struga
Śląska Ochla
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
liczba
JCWP
w SCWP
12
Lp
kod
TYP
nazwa
nr
nazwa
618
PLRW60001713758
Lutynia
17
potok nizinny piaszczysty
619
PLRW6000171398
Słociec
17
potok nizinny piaszczysty
620
PLRW600017137729
Młynna
17
potok nizinny piaszczysty
621
PLRW6000171375929
Barłożna
17
potok nizinny piaszczysty
622
PLRW6000013912
Bobrek
623
PLRW600017139149
Jastrzębia
17
potok nizinny piaszczysty
624
PLRW60001713916
Strużysko
17
potok nizinny piaszczysty
625
PLRW60002313949
Przychowska Struga
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
626
PLRW60001713972
Kanał Dąbie (Strużnik)
17
potok nizinny piaszczysty
627
PLRW60001713952
Jasień
17
potok nizinny piaszczysty
628
PLRW60002313976
Stara Odra
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
629
PLRW60001715129
Kanał Wschodni
17
potok nizinny piaszczysty
630
PLRW6000211739a
Odra od Wałów Śląskich
do Kanału Wschodniego
21
wielka rzeka nizinna
631
PLRW600023137681
Stary Rów
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
632
PLRW600017137699
Średzka Woda
17
potok nizinny piaszczysty
633
PLRW600017139299
Zimnica
17
potok nizinny piaszczysty
634
PLRW600017139672
Jezierzyca do Rowu Stawowego
17
potok nizinny piaszczysty
635
PLRW600019139699
Jezierzyca od Rowu Stawowego
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
636
PLRW60001713968
Nieciecza
17
potok nizinny piaszczysty
637
PLRW60001715269
Moskorzynka
17
potok nizinny piaszczysty
638
PLRW60001815259
Rudna od źródła do Moskorzynki
18
potok nizinny żwirowy
639
PLRW6000015223
Żelazny Most = Zbiornik Lipówka,
zbiornik poflotacyjny
0
640
PLRW60001715272
Brusina
17
potok nizinny piaszczysty
641
PLRW600017152769
Rów Mleczarski
17
potok nizinny piaszczysty
642
PLRW60001915299
Rudna od Moskorzynki do Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
643
PLRW60001715289
Kanał Południowy
17
potok nizinny żwirowy
644
PLRW6000211739b
Odra od Kanału Wschodniego
do Czarnej Strugi
21
wielka rzeka nizinna
645
PLRW600017153499
Biała Woda
17
potok nizinny żwirowy
646
PLRW60001715369
Solanka
17
potok nizinny żwirowy
647
PLRW60001715334
Dobrzejówka
17
potok nizinny żwirowy
648
PLRW60001715329
Rzuchowska Struga
17
potok nizinny żwirowy
649
PLRW60001715312
Kanał Głogowski
17
potok nizinny żwirowy
650
PLRW60002315372
Odrzysko
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
651
PLRW60001715314
Biegnica
17
potok nizinny żwirowy
652
PLRW60001715336
Barcina
17
potok nizinny żwirowy
653
PLRW60001715332
Dalkówka
17
potok nizinny żwirowy
654
PLRW60001715385
Czarna Struga od źródła
do Mirotki
17
potok nizinny żwirowy
655
PLRW600017153869
Mirotka
17
potok nizinny żwirowy
656
PLRW600017153889
Kożuszna
17
potok nizinny żwirowy
657
PLRW600019153899
Czarna Struga od Mirotki do Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
658
PLRW600017155274
Kanał Niedoradzki
17
potok nizinny żwirowy
659
PLRW600019155299
Śląska Ochla od Kanału Jeleniówka
do Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
660
PLRW600017155272
Śląska Ochla od źródła
Kanału Jeleniówka
17
potok nizinny żwirowy
661
PLRW60001715528
Czarna Strużka
17
potok nizinny żwirowy
662
PLRW6000211739c
Odra od Czarnej Strugi
do Nysy Łużyckiej
21
wielka rzeka nizinna
663
PLRW600017159689
Kanał Leniwy
17
potok nizinny żwirowy
664
PLRW60001715929
Gryżynka
17
potok nizinny żwirowy
665
PLRW6000171576
Kanał Pomorski
17
potok nizinny żwirowy
0
typ nieokreślony
2
1
3
7
typ nieokreślony
10
4
4
do
Strona 20
DORZECZE
REGION WODNY
ZLEWNIA
BILANSOWA
nazwa
nazwa
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Środkowa Odra
Przyodrze
Przyodrze
Przyodrze
Przyodrze
SCALONA CZĘŚĆ WÓD
Lp
123
124
125
126
kod
SO1116
SO1117
SO1118
SO1119
nazwa
Odra
od Czarnej Strugi do Nysy
Łużyckiej
Ołobok
Biała
Strumień
JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
liczba
JCWP
w SCWP
Lp
kod
TYP
nazwa
nr
666
PLRW60001715749
Jabłonna
17
potok nizinny żwirowy
667
PLRW6000231598
Stara Odra
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
668
PLRW6000171732
Dopływ z polany Sosnowica
17
potok nizinny żwirowy
669
PLRW60001715729
Sulechówka
17
potok nizinny żwirowy
670
PLRW600017159669
Kanał Łącza
17
potok nizinny żwirowy
671
PLRW600017159659
Kanał Zimny Potok od źródła
do Kanału Łącza
17
potok nizinny żwirowy
672
PLRW60002315569
Śmiga
23
potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych
673
PLRW60001915969
Zimny Potok od Łączy do ujścia
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
674
PLRW60001715859
Ołobok do Świebodki
jez. Niesłysz i Wilkowskim
17
potok nizinny żwirowy
675
PLRW6000191589
Ołobok od zal. Skąpe
(z zalewem) do Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
676
PLRW6000171587929
Słomka
17
potok nizinny żwirowy
677
PLRW60001717239
Biała do wypływu z jez.Głębokiego z
jez. Bytnickim
17
potok nizinny żwirowy
678
PLRW60001717284
Lińska Struga
17
potok nizinny żwirowy
679
PLRW6000191729
Biała od jez. Głębokiego do Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
680
PLRW60001917349
Strumień od Raczy do Odry
19
rzeka nizinna piaszczysto-gliniana
681
PLRW600017173489
Steklnik z jez. Borak
17
potok nizinny żwirowy
682
PLRW60001717346
Strumień od źródła do Raczy
17
potok nizinny żwirowy
683
PLRW600017173472
Młynówka Chlebowska
17
potok nizinny żwirowy
12
3
3
nazwa
z
4

Podobne dokumenty