PLAN PRACY WYCHOWAWCZO

Komentarze

Transkrypt

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
Grudzień
Plan pracy wychowawco-dydaktycznej – Grudzień
Mandarynki
Tematy tygodniowe:
List do Świętego Mikołaja
A śnieg pada i pada
Przedświąteczne porządki
Idą święta
TEMAT TYGODNIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TEMAT TYGODNIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
List do Świętego Mikołaja
oglądanie ilustracji związanych z wręczaniem przez Mikołaja prezentów
zabawa „Znajdź różnice”
zabawa „Jedzie Mikołaj” – naśladowanie odgłosów
zabawa „Najmniejszy – największy” – układanie worków, czapek mikołajowych
zajęcia z wykorzystaniem wiersza M. Zaremby Mikołaj
praca z obrazkiem „Poznajemy Mikołaja”
list do Świętego Mikołaja
zabawa „Zabawki” – analiza i synteza sylabowa
rozwiązywanie zagadek słownych „Zgaduj--zgadula”
ćwiczenia oddechowe „Piórka”
praca plastyczna „Mikołaj”
wspólne sprzątanie, mycie rąk po skończonej pracy
zabawa „Gdzie Mikołaj schował prezenty?”– określanie położenia przedmiotów
ćwiczenia graficzne „Prezenty od Mikołaja”
zabawa „Układamy obrazki” – składanie obrazków z części
zabawy badawcze „Co jest ciężkie, a co lek- kie?”
ćwiczenie pantomimiczne „Podajemy sobie przedmioty”
ćwiczenie – rozpoznawanie figur geometrycznych
zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnych rodzajów klocków
zabawa „Dobierz do pary”
zabawa „Podróż Mikołaja” – tor przeszkód
gra memo – zabawki
zabawa „Co zniknęło?”
rysowanie na kaszy mannie – „Obrazki na tackach”
zajęcia matematyczne „Liczymy prezenty”
zabawy dowolne na śniegu i z wykorzystaniem sanek
chodzenie po śladach N. i wybranego dziecka
rysowanie patykiem na śniegu
zabawa z elementem rzutu i celowania „Śnieżki”
zabawa „Pada śnieg” – reagowanie na sygnał słowny
zabawa „Śnieżne budowle”
zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego
zabawa ruchowa „Celuj w tarczę”
zabawa „Lepimy bałwana”
dokarmianie ptaków
A śnieg pada i pada
utrwalenie nazwy pory roku
przeliczanie liczebności zbiorów
ćwiczenie graficzne „Pada śnieg”
zabawa „Niedokończone zdania”
spacer po najbliższej okolicy przedszkola „W poszukiwaniu zimy”
obserwowanie rozpuszczonego w kubkach śniegu lub lodu
zabawa „Zima” – dobieranie obrazków, próby dzielenia wyrazów na sylaby
ćwiczenia oddechowe „Płatki śniegu”
zabawa „Znajdź różnice”
lepienie z plasteliny bałwanków, zwierząt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zajęcia z wykorzystaniem wiersza L. Konopińskiego Zima
zabawa dydaktyczna „Ptaki i ich przysmaki”
zabawa naśladowcza „Pada, pada śnieg”
zabawa „Echo” – granie rytmów na bębenku
praca z obrazkiem „Co robią zwierzęta zimą?”
zabawa „Zimowe skojarzenia”
szukanie zajączków ukrytych na ilustracji
zajęcia plastyczne „Zimowy obrazek”
nauka układu ruchowego do piosenki List do Świętego Mikołaja
zabawa „Sanie Mikołaja”
zabawa „Wybierz ubranie” – zapobieganie chorobom poprzez ubieranie się odpowiednio do pogody
zabawa „Którego zwierzątka brakuje?”
historyjki obrazkowe związane z zimą
zabawy dydaktyczne „Zima w lesie”
czytanie ciekawostek o zwierzętach
czytanie i wspólne powtarzanie fragmentów wiersza L. Konopińskiego Zima
oglądanie książeczek o tematyce zimowej
zabawa „Co zniknęło?”
zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnych rodzajów klocków
zajęcia matematyczne „Pierwszy, drugi, trzeci”
zabawa „Kto pierwszy?”
porównywanie obrazków, wyszukiwanie różnic
zabawa „Znam to urządzenie” – analiza i synteza sylabowa wyrazów
zabawy dowolne na śniegu i z wykorzystaniem sanek
chodzenie po śladach N. i wybranego dziecka
rysowanie patykiem na śniegu
zabawa z elementem rzutu i celowania „Śnieżki”
zabawa „Pada śnieg” – reagowanie na sygnał słowny
zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego
zabawa ruchowa „Celuj w tarczę”
zabawa „Zgadnij, gdzie się ukryłem” –orientacja w przestrzeni i określanie kierunku
TEMAT TYGODNIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przedświąteczne porządki
zabawa „Obrazki z kodem”
zabawa „Urządzenia elektryczne” – nazywanie urządzeń, swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich wykorzystania
zabawa słowna „Nazwij czynność”
zabawa „Co kryje się pod prześcieradłem?”– rozwijanie zmysłu dotyku
słuchanie i omówienie wiersza B. Kołodziejskiego Odkurzacz
zabawa „Bezpieczne – niebezpieczne”
ćwiczenia oddechowe „Odkurzacz”
zabawa „Czym różnią się te urządzenia?”
ćwiczenie graficzne „Rysujemy urządzenia”
zajęcia plastyczno-techniczne „Pralka”
zabawa „Połącz w pary”
zabawa „Policz i podziel na sylaby”
historyjki obrazkowe związane z obsługą urządzeń elektrycznych
praca z obrazkiem „Przedświąteczne porządki”
zagadki słowne „Przygotowania do świąt”
ćwiczenia artykulacyjne „Porządki”
zabawa ruchowa „Pomagamy rodzicom”
nauka piosenki powitalnej i pożegnalnej wraz z gestodźwiękami
zabawa „Wysoko – nisko” – rozróżnianie rejestrów dźwięków
zabawa „Taniec z zagadką”
zabawa „Znikające urządzenia”
czytanie wierszy związanych z tematem, np.: Cz. Janczarskiego Pożyteczne urządzenia, J. Tuwima Pstryk
rysowanie linii po śladzie
zabawa „Prawda czy fałsz”
zabawa „Wiadra i szczotki” – segregowanie, łączenie w pary
zabawa pantomimiczna „Świąteczne ciasto”
lepienie z plasteliny przedmiotów ułatwiających sprzątanie
czytanie i wspólne powtarzanie wiersza B. Kołodziejskiego Odkurzacz, wykonywa- nie masażyków w parach
zagadki słuchowe „Jakie to urządzenie?”
układanie mozaiki z klocków według podanego wzoru i pomysłów dzieci
zajęcia matematyczne „Robimy porządki”– określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
wyszukiwanie różnic na obrazkach
zabawy dowolne na śniegu i z wykorzystaniem sanek
chodzenie po śladach N. i wybranego dziecka
rysowanie patykiem na śniegu
•
•
•
•
•
zabawa z elementem rzutu i celowania „Celuj w tarczę”
zabawa „Pada śnieg” – reagowanie na sygnał słowny
zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego
zabawa „Rzuty śnieżkami”
zabawa „Śniegowe kule”
TEMAT TYGODNIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Idą święta
opisywanie ilustracji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
zabawa „Znajdź swoją parę” – reagowanie na sygnał
układanie różnych wzorów z mozaiki geometrycznej
praca z obrazkiem „Choinki w lesie” – za- poznanie dzieci z wyglądem i nazwami drzew: sosny, świerku, jodły i modrzewia
słuchanie i omówienie wiersza H. Świąder Choinka w przedszkolu
wspólne wykonanie łańcucha choinkowego z kolorowych pasków papieru
zabawa ruchowa „Łańcuch” – reakcja na sygnał, kontynuowanie rytmu
lepienie z masy solnej ozdób choinkowych
zabawa „Nasza choinka” – opisywanie choinki z użyciem pojęć: na, pod, obok, z lewej strony itp.
zabawa „Ubieramy choinkę” – ćwiczenia oddechowe
zabawa „Pocztówki” – segregowanie, tworzenie zbiorów, porównywanie liczebności
zajęcia plastyczne „Kartki świąteczne”
zabawa „Układamy życzenia świąteczne”
zabawa „Porównaj łańcuchy” – porównywanie długości
słuchanie i wspólne śpiewanie znanych dzieciom kolęd
słuchanie i omówienie wiersza H. Świąder Wigilia
zabawa „Świąteczne dzwoneczki”
nauka kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki oraz instrumentacji do niej
zabawa pantomimiczna obrazująca świąteczne zwyczaje, odgrywanie scenek
wykonanie ćwiczenia – rysowanie przez kalkę konturów renifera
zabawa „Karty świąteczne” – składanie z części
zabawa „Dokończ” – analiza i synteza sylabowa wyrazów
zajęcia matematyczne „O ile mniej, o ile więcej?” – porównywanie liczebności
naklejanie nalepek, przeliczanie
zabawy dydaktyczne „Idą święta”: rozwiązywanie zagadek, podawanie skojarzeń, układanie obrazków z części
wykonanie bombek – witrażyków
zabawy dowolne na śniegu z wykorzystaniem sprzętów
zabawa w berka kucanego
zabawa „Piłka stop”
zabawa „Śniegowe budowle”
zabawa „Idź za mną” – chodzenie po śla- dach N. i wybranego dziecka
zabawa „Pociągi” – reagowanie na sygnał dźwiękowy
zabawa „Zimowa rozgrzewka”
celowanie śnieżkami do wyznaczonego celu
zabawa „Kulki”
zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego

Podobne dokumenty