Wdrożenie idei Car Clubs w Warszawie

Komentarze

Transkrypt

Wdrożenie idei Car Clubs w Warszawie
Wdrożenie idei Car Clubs
w Warszawie
9 maja 2011 | Piotr Mierzejewski
W Warszawie Car Clubs mogą w
znaczący sposób zmniejszyć
zatłoczenie i poprawić przepustowość
miejskiego systemu transportowego:
jeden nowy samochód Car Club
może spowodować wycofanie z
ruchu ok. 20 prywatnych
samochodów osobowych.
Car Clubs pomogą ograniczyć
zanieczyszczenie powietrza w
Warszawie: redukcja emisji CO2
może osiągnąć ok. 1 tony rocznie na
1 członka Car Club.
Jest to istotny motyw dla władz
miejskich, choć niekoniecznie dla
samych użytkowników samochodów.
Car Clubs stanowią dobre
rozwiązanie na problemy z
parkowaniem i dostępnością
powierzchni parkingowych,
ponieważ jeden samochód Car Club
ma wielu użytkowników,
a potrzebuje tylko jednego
stanowiska do parkowania.
Dlaczego jeszcze Car Clubs są dobrym
rozwiązaniem dla Warszawy?
• Po okresie rozruchu będą w stanie prowadzić działalność
bez konieczności wsparcia finansowego ze strony Miasta.
• Zapewnią dostęp do samochodu bez konieczności
posiadania go:
uniknięcie ponoszenia całości kosztów związanych z
posiadaniem samochodu
- przez zerwanie związku pomiędzy posiadaniem samochodu i
jego wykorzystaniem, promują alternatywne zachowania, np.
wykorzystanie transportu publicznego, ruch pieszy,
zaniechanie zbędnych podróży…
-
5
Sample bullet slide showing bullet hierarchy
Grupa docelowa Car Club w Warszawie
• Dobrze wykształceni, „młodzi” ludzie z innowacyjnym
podejściem
• Ludzie skłonni i zdolni do oceny rzeczywistych całkowitych
kosztów związanych z posiadaniem samochodu
• Mieszkańcy dzielnic z gęstą zabudową, gdzie występuje
problem z dostępnością miejsc do parkowania, i/lub gdzie
możliwe jest ustanowienie zatok parkingowych Car Club w
bliskiej odległości od dużej liczby potencjalnych
zainteresowanych: np. Ursynów, Śródmieście
• Osoby korzystające z samochodu w weekendy – np.
wyjazdy za miasto, na większe zakupy; zdecydowanie nie
na potrzeby codziennych dojazdów do pracy
6
Sample bullet slide showing bullet hierarchy
Modele wdrażania Car Club w Warszawie
• Model 1 – Ostrożny
-
Dobór jednej lub kilku kluczowych lokalizacji dla zatok
parkingowych Car Club i stopniowy rozwój organiczny w
zależności od zainteresowania i powodzenia
• Model 2 – Odważny
-
7
Wyjście z szeroką ofertą, jednoczesne ustanowienie sieci
wielu lokalizacji w całym mieście, duża flota samochodów
dostępna dla klientów, dobra widoczność nowej usługi w
terenie, zwiększanie świadomości wśród potencjalnych
zainteresowanych poprzez kampanie informacyjne (np. w
środkach transportu publicznego i innych miejscach
publicznych), szybka ekspansja
Sample bullet slide showing bullet hierarchy
Wstępna koncepcja Car Club w Warszawie
• Licencja na 5 lat – zezwolenie na prowadzenie
działalności na określonym terenie
• Minimalny udział Miasta – wyznaczenie i oznakowanie
zatok parkingowych do wyłącznego użytku Car Club, bez
pobierania opłat za parkowanie w zatokach, egzekwowanie
wyłączności pojazdów Car Club na tych zatokach, akcje
informacyjne
• Początkowo ok. 5 samochodów, stopniowe zwiększanie
ich liczby do ok. 8-10 w ciągu 5 lat
8
Sample bullet slide showing bullet hierarchy
Wstępna analiza wykonalności finansowej
Car Club w Warszawie
• Kluczowe założenia (1):
-
-
-
9
Początkowo ok. 100 członków indywidualnych, wzrost
średnio o 40% rocznie przez 5 lat
W większości wykorzystanie sporadyczne (4 godz./mies. –
2 podróże), około 20% wykorzystanie częste (12
godz./mies. – 5 podróży), przeważnie w weekendy
Niewielka liczba członków instytucjonalnych – prywatne
firmy, instytucje publiczne; dynamika liczby tych członków
niewielka lub żadna, wzrost głównie poprzez liczbę
korzystających kierowców w ramach tych instytucji.
Średnia odległość podróży – ok. 40 km
Maksymalnie 57 członków/kierowców na 1 samochód
Samochody klasy średniej, np. VW Golf lub Skoda Octavia
1,2 w wersji kombi lub hatchback, średni standard
wyposażenia
Sample bullet slide showing bullet hierarchy
Wstępna analiza wykonalności finansowej
Car Club w Warszawie
• Kluczowe założenia (2):
Wykorzystanie samochodów początkowo w ok. 30%
dostępnego czasu, stopniowo rośnie powyżej 60% w
perspektywie 5 lat
- Powyżej pewnego progu wykorzystania samochodów,
klientów zniechęcałaby jednak niedostępność samochodów w
chwili zapotrzebowania; np. dla rynku brytyjskiego
przyjmuje się, że granicę stanowi poziom 40%
- Samochody są wymieniane na nowe co 3 lata (sprzedaż
używanych za połowę wartości niezamortyzowanej,
amortyzacja 5-letnia)
- Opłaty członkowskie zróżnicowane dla członków
indywidualnych [41,5 EUR] i instytucjonalnych [69,1 EUR +
6,91 EUR za każdego kierowcę], opłaty za użytkowanie 6,48
EUR/godz. (w tym paliwo do limitu, ubezpieczenie itp.)
-
10
Sample bullet slide showing bullet hierarchy
Wstępna analiza wykonalności finansowej
Car Club w Warszawie
• Wstępne wyliczenia oparte m.in. na powyższych
założeniach wykazują umiarkowaną finansową
opłacalność Car Club w perspektywie 5-letniej
• Uzyskane wyniki nie stanowią jednak właściwej prognozy
finansowej ani tym bardziej gwarancji finansowego
powodzenia przedsięwzięcia.
• Właściwa analiza finansowa powinna zostać oparta na
badaniu rynkowym i konkretnej koncepcji biznesowej
operatora skłonnego do podjęcia ryzyka rynkowego.
11
Sample bullet slide showing bullet hierarchy
Car Club - Business Case
12
Case
IRR
Pay back period
Base case
6.4%
4.7 years
20% less membership growth
5.4%
4.8 years
20% decrease in car disposal price
5.8%
4.8 years
20% increase in financing cost
5.7%
4.8 years
Car Clubs – Business Case
Dziękuję za uwagę
Piotr Mierzejewski

Podobne dokumenty