R E G U L A M I N WOŁOWSKIEGO DYSKUSYJNEGO KLUBU

Transkrypt

R E G U L A M I N WOŁOWSKIEGO DYSKUSYJNEGO KLUBU
REGULAMIN
WOŁOWSKIEGO DYSKUSYJNEGO
KLUBU KSIĄŻKI „CZYTELNICK”
ZADANIA I ZASADY DZIAŁANIA DKK
1. Dyskusyjny Klub Książki (w skrócie zwany DKK) działa przy bibliotece.
2. Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie współczesnej literatury
i kultury wśród lokalnej społeczności.
3. Członkiem Klubu może zostać każdy kto zgodzi się uczestniczyć w spotkaniach
Klubu.
4. Klub powinien liczyć nie mniej niż dwóch (2) i nie więcej niż piętnastu (15)
członków.
5. Uczestnik zobowiązuje się do czytania, dyskutowania i zwrotu w terminie
dostarczonych przez Klub lektur.
6. Książki są udostępniane uczestnikom Klubu, zgodnie z Regulaminem
Biblioteki.
7. Spotkanie Klubu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
8. Spotkania prowadzone są przez bibliotekarza-moderatora.
9. Ukoronowaniem działalności Klubu będzie spotkanie z jednym z autorów
książek czytanych przez DKK.
10. Spotkanie autorskie ma charakter otwarty, jednakże członkowie Klubu mają
pierwszeństwo w uczestnictwie.
11. Niniejszy regulamin na charakter przykładowy, o wszelkich spornych, bądź
nieporuszonych tu kwestiach decydują członkowie klubu wspólnie
z moderatorem.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 8, 56-100 Wołów
tel/fax 71 3892531, e-mail: [email protected], www.migbp-wolow.pl
NIP 988-02-63-095, REGON 020636350, nr KONTA: 70 9598 0007 0200 3794 2002 0001

Podobne dokumenty