Fotorelacja „na żywo” – Hala Widowiskowo

Komentarze

Transkrypt

Fotorelacja „na żywo” – Hala Widowiskowo
2017.03.02
Fotorelacja „na żywo” – Hala Widowiskowo-Sportowa
Bojano z obchodów Święta III Gminnego Dnia Seniora
2016.11.06
zobacz online:
http://szemud.pl/artykuly/fotorelacja-na-zywo-hala-widowiskowo-sportowa-bojano-z-obchodow-swieta-iii-g
minnego-dnia-seniora/
Witam Wszystkich czytelników i mieszkańców Naszej Pięknej Gminy Szemud !!!
Na początku pragnę podzielić się pewnym swoim prywatnym przemyśleniem i refleksją po tej
wspaniałej Uroczystości jakim był ” III GMINNY DZIEŃ SENIORA” , który odbył się w Hali WidowiskowoSportowej w Bojanie w dniu 30.10.2017.
Czym bylibyśmy jako Dumny Naród Polski , bez pamięci o Naszych Przodkach i szacunku jaki
winniśmy Naszym Czcigodnym Seniorom i Jubilatom ? Jest to oczywiście pytanie retoryczne . Dlatego
Dzięki takim ludziom jak : Nasz Wój Pan Ryszard Kalkowski , Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Perz ,
Kierowniczka Kancelarii Urzędu Gminy Szemud Pani Barbara Rzeszewicz , Kierowniczka Referatu Oświaty
Pani Barbara Siemek-Pawłowska , Doradca Wójta Pan Romuald Przybyt , Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie Pan Tomasz Stein , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Szemuda
, Radni z Bojana , Panowie Sołtys Kazimierz Mach i Pan Jacek Nawrocki , informatyk z Urzędu Gminy
Szemud Pan Arkadiusz Kot , Państwo Sikorscy i Przyjaciele , Panie z KGW Gminy Szemud i ZKP , Pani
Dyrektor Zespołu Szkół z Bojana Danuta Hefta i jej zgrany zespół , Pani Dyrektor Zespołu Szkół z
Koleczkowa Sabina Bieszk wraz ze swoją grupą , Panowie z całego OSP Naszej Gminy z Naczelnikiem
Panem Pawłem Milewczyk na czele , pracownicy z Hali Widowiskowo-Sportowej z Bojana , Pani Ludwika
Krauze-Oczk z kabaretem z Kielna , wolontariusze i wiele , wiele innych osób i instytucji , które ciężko mi
teraz wymienić , takie niebywale ważne wydarzenie mogło się odbyć. Jest to uwieńczenie starań , aby
godnie ugościć i uszanować Naszych Kochanych Seniorów i Jubilatów z Gminy Szemud.
Szczegółowa bardziej profesjonalna relacja zostanie na pewno niebawem opublikowana.
Sądzę , że dalsze słowa są zbyteczne i poniższy wiersz odda wszystko co można wyrazić:
A ty się nie bój seniorze
„Jakże jest ślepy i głuchy,
Ten, co nas nazwie staruchy.
Niech myśl jego biegnie w przestworze,
… a ty się nie bój seniorze.
Jak można karmić się złością,
Ciesząc swe oczy starością.
www.szemud.pl | 1
2017.03.02
Niech myśl jego wiara wspomoże,
… a ty się nie bój seniorze.
Bo człowiek z wiekiem rozumie,
Że senior brzmi nawet dumnie.
Bo człowiek z wiekiem pojmuje,
Że senior ból milej czuje.
Czemu nie ulec radości,
Gdy czas nastanie starości.
Niech myśl nasza biegnie w przestworze,
…a ty się raduj seniorze.
Czemu nie widząc – być głuchym,
W końcu jesteśmy staruchy.
Niech myśl naszą wiara wspomoże,
… a ty się raduj seniorze.
Bo człowiek z wiekiem ma chęci,
By światem trochę pokręcić.
Bo człowiek z wiekiem nie powie,
Że senior to nie jest człowiek.”
Autor: Grand
Pozdrawiam serdecznie w Naszym Rodowym Reginalnym Kaszubskim jezyku :
” Do Uzdrzeni ! ”
Zapraszam również do obejrzenia galerii zdjęć !
Jan Hallmann
661120678
[email protected]
http://gcksir.szemud.pl/hala-sportowa-w-bojanie/
https://www.facebook.com/salasportowabojano/timeline
www.szemud.pl | 2