IX Powiatowy konkurs polonistyczny Gry z językiem polskim

Transkrypt

IX Powiatowy konkurs polonistyczny Gry z językiem polskim
IX Powiatowy konkurs polonistyczny
Gry z językiem polskim
Nauczyciele języka polskiego II LO im. M. Kopernika w Cieszynie wraz z doradcą
metodycznym zapraszają uczniów gimnazjów Cieszyna i powiatu cieszyńskiego do wzięcia
udziału w organizowanym po raz dziewiąty konkursie Gry z językiem polskim.
Hasło
tegorocznego konkursu brzmi: Młodzi i świat. Zadania konkursowe będą podporządkowane
temu tematowi. Konkurs odbędzie się w czwartek 23 maja 2013 roku, początek o godzinie
900.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie do dnia 20 maja 2013 roku na
adres szkoły: [email protected]
Zakres materiału:
1. lektury wymienione w załączniku;
2. treści i osiągnięcia z języka polskiego zawarte w podstawie programowej;
3. standardy wymagań egzaminacyjnych.
Forma konkursu:
1. Część pierwsza: test pisemny badający wiedzę i umiejętności analizy oraz interpretacji
tekstu
literackiego;
znajomość
oraz
rozumienie
wybranych
pojęć
teoretycznoliterackich i nauki o języku; umiejętność rozumienia tekstu krytycznego
oraz tworzenia własnej wypowiedzi w nawiązaniu do tekstu literackiego. Ta część
poświęcona będzie lekturom wymienionym w załączniku.
2. Część druga: drużynowe zawody sprawdzające wiedzę historycznoliteracką, konteksty
biograficzne i historyczne wymienionych w załączniku dzieł, elementy teorii literatury
oraz specyfikę tekstów kultury należących do różnych rodzajów sztuki.
Załączniki:
Załącznik 1. Teksty literackie
1. William Szekspir, Romeo i Julia;
2. Aleksander Fredro, Zemsta;
3. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
4. Antoine de Saint- Exupéry, Mały Książę;
5. Jerome David Salinger, Buszujący w zbożu;
6. Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole.
Załącznik 2. Opracowania
1. hasła: William Szekspir, Aleksander Fredro, Aleksander Kamiński, Antoine de SaintExupéry, Jerome David Salinger, Małgorzata Musierowicz umieszczone w Wikipedii.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie naszej szkoły:
www.kopernik.netus.pl

Podobne dokumenty