Historyczne ABC - Regaty Unity Line

Komentarze

Transkrypt

Historyczne ABC - Regaty Unity Line
Nr
| Nakład:
10– 000
| ISSN
1426-2959
Nr 1
1 (78)
(68) 2015
/ 2011
| marzec
maj egz.
/ march
– may
| Nakład: 10 000 egz. | ISSN-1526-29-59
www.balticpanorama.pl
www.balticpanorama.pl
magazyn morsko-turystyczny Unity Line
20 lat udanych podróży | 20 years of wonderful voyages
Historyczne ABC
History ABC
Świnoujście - Ystad 50 lat na linii
Świnoujście - Ystad 50 years on the line
Czar wspomnień
A Sea of Memories
20 lat Unity Line. Nasz wspólny sukces.
20 years of Unity Line. A collaborative success.
Gdy patrzymy wstecz na ostatnie 20 lat
w Unity Line, nie jesteśmy pewni, czy naszym
największym sukcesem było zdobycie 40% rynku
już w pierwszym roku działalności, imponujący
wzrost liczby promów pod szyldem Unity Line,
czy może spektakularna liczba pływających
z nami pasażerów, która dziś przekroczyła
już 4 miliony podróżnych. Wiemy jednak,
że żaden z tych sukcesów nie byłby możliwy
bez udziału naszych pasażerów, partnerów
biznesowych i oczywiście współpracowników.
When we look back over the last twenty years
of Unity Line, it’s hard to decide if our greatest
success was gaining a 40% market share within
our first year, the steady increase
in the number of vessels under our banner,
or the spectacular number of four million
serviced passengers.
What we do know is that none of this would have
been possible without our passengers,
our business partners and,
of course, our employees.
Dlatego chcemy przede wszystkim podziękować podróżnym,
którzy stale okazują nam rosnące zaufanie. W ciągu ostatnich
10 lat ich liczba wzrosła aż o 60%, a obecnie rocznie pływa
z nami już ponad 350 000 osób.
This is why we would like to thank all the passengers who have
trusted us since the very beginning. Within the last ten years,
that number has increased by 60% and we now service more
than 350 000 people a year.
Dziękujemy również kierowcom ciężarówek, których zawsze
z przyjemnością gościmy na promach. W zeszłym roku mieliśmy
okazję podróżować z 250 000 kierowców. Mamy nadzieję,
że wkrótce wypłyniemy w kolejny wspólny rejs przez Bałtyk.
We would also like to thank the truck drivers for being some of
our best customers. Within the last year alone we have serviced
250 thousand of you and we hope to see you again soon on one
of our Baltic cruises.
Wyrazy podziękowania kierujemy również do partnerów
biznesowych, w szczególności do firm transportowych.
Dzięki nim osiągnęliśmy pozycję lidera w transporcie cargo
przez Bałtyk. Łącznie przetransportowaliśmy już ponad
2,1 mln ciężarówek.
Sincere thanks are also due to our business partners,
in particular the shipping companies who have helped
us become the leading Baltic cargo company.
To this day, we have transported as many as
2.1 million trucks worth of cargo.
Dziękujemy także biurom turystycznym, które stały się niemal
ambasadorami Skandynawii, promując ją jako nowy kierunek
podróży. Niezwykle udana współpraca w tym sektorze sprawiła,
że odwiedzamy Danię, Szwecję i Norwegię z setkami
turystów rocznie.
We also thank the tourist offices that have become true
ambassadors for Scandinavia, promoting it as the exciting travel
destination we know it to be. Our cooperation in this sector has
allowed us to service hundreds of tourists a year, visiting
such countries as Denmark, Sweden and Norway.
U podstaw naszego sukcesu znajduje się oczywiście siła zespołu,
który wspólnie stworzyliśmy.
Dziękujemy wszystkim współpracownikom za zaangażowanie
w rozwój firmy. Dzięki tej postawie mogliśmy osiągnąć pozycję
lidera morskich podróży przez Bałtyk, a dziś – gotowi na nowe
wyzwania – możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Last but not least, the foundation of our success has always
been in our team of employees. We thank you for all your hard
work and contributions to the continuing growth and success of
our company. Thanks to you, we’ve been able to secure a leading
position in Baltic travel. Your dedication lets us look forward to
any challenges the future might bring.
Zarząd Unity Line Limited
Unity Line Limited Management
2
the baltic panorama
fot. Archiwum Unity Line
od redakcji
w numerze
features
Spis treści
Contents
4
Baltic Tall Ships Regatta 2015
5 Szczypiornistki myślą o
Mistrzostwach Świata
Female handballers
gearing up for the World
Championships
6
Historyczne ABC
History ABC
12 Miej mniej
Less is more
16 Świnoujście - Ystad
50 lat na linii
Świnoujście - Ystad
50 years on the line
18
18 Weekend w wielkim mieście
Weekends in a City
24 Po godzinach
After hours
28 Podwodny Bałtyk
Undersea Baltic
32 Hotele z krainy czarów
from the editor
Szanowni Państwo,
Ladies and Gentlemen,
Tegoroczna wiosna zaowocowała dwoma wyjątkowymi wydarzeniami.
Pierwszym jest 20-lecie Unity Line,
drugim – wydanie specjalne Baltic
Panoramy, poświęcone największemu
przewoźnikowi promowemu na
Bałtyku. W numerze zabierzemy
Państwa w podróż do przeszłości.
Odwiedzimy lata 90., aby wrócić do
chwil, gdy otwieraliśmy pierwsze biuro
Unity Line w Polsce, a prom Polonia
wyruszył w swój dziewiczy rejs
przez norweskie fiordy.
Następnie przyjrzymy się najbardziej
przełomowym momentom ostatniej
dekady. Wśród nich najcieplej
wspominamy wprowadzenie Skanii,
siódmego promu we flocie Unity Line,
oraz podróż naszego 4-milionowego
pasażera przez Bałtyk.
This Spring has been a very specialtime for us, for two reasons.
One is the 20th Anniversary of
Unity Line, the other – this special
edition of Baltic Panorama,
dedicated to the largest ferry company
in the Baltic Sea. In this very special
issue, we take you back to the past
and explore our company’s illustrious
history. We start in the nineties,
when we opened our first office
in Poland, and the ferry Polonia set
out on her maiden voyage through the
Norwegian fjords. Next up,
we take a look at some of the most
important moments of the past
ten years, such as the introduction
of our seventh ship - the Skania - as
well as welcoming aboard our
four-millionth passenger.
Nie ograniczymy się wyłącznie
do przeszłości Unity Line.
Cofniemy się również 50 lat wstecz,
aby przybliżyć Państwu ciekawą historię połączenia promowego na linii
Świnoujście - Ystad. Odkryjemy także
przed Państwem skarby podwodnego
Bałtyku i podzielimy się naszymi
pasjami, wśród których od 2001 roku
niepodzielnie rządzi miłość do regat.
But it is not all about Unity Line’s past.
We also take you back fifty years and
witness the fascinating story behind
the Świnoujście - Ystad ferry line.
Finally, we dive deep into
the Baltic Sea in search of treasure
and share our ongoing passion
for sea regattas.
I wish you a very pleasant read,
Życzę udanej lektury,
Hotel Wonderland
36 Infografika
Infographics
40 Klimat na dobry design
In the mood for design
28
Jarosław Kotarski
Dyrektor Unity Line Limited Sp. z o.o.
President of Unity Line Limited Sp. z o.o.
44 Czar wspomnień
A Sea of Memories
46 15 lat zmagań na wodzie
Fifteen Years
of Seafaring Excitement
49 Klub Małego Wikinga
The Small Viking’s Club
50 Książka i muzyka w podróży
Books and music
for the journey
52 Szkoła smaku
na promach Unity Line
School of flavors
on Unity Line ferries
58 Ambasadorzy Unity Line
With love to Poland
59 Oferta specjalna sklepów
46
na promach
Special offers from the shops
on board the ferries
the baltic panorama
Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin
tel: +48 91 422 93 41
fax: +48 91 422 93 48
email: [email protected]
www.balticpanorama.pl
Wydawca/Publisher:
Unity Line Limited Sp. z o.o.
Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin
Zespół redakcyjny/Editorial staff:
Katarzyna Antoń, Joanna Lewicka,
Bartłomiej Smoliński, Ryszard Filipowicz,
Piotr Warzoszczak
Przekłady/Translations:
Andrzej Mądrzak, Peter Robb
Reklama i marketing/Advertising
and Marketing: Martyna Baluk-Pilarczyk
tel: +48 91 422 93 41
email: [email protected]
Opracowanie graficzne i skład/DTP:
Oskar Wegner Sp. z o.o.
Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w magazynie
The Baltic Panorama bez zgody wydawcy jest zabronione.
Editorial staff do not take responsibility for the content of advertisments. The Editorial staff do not return unsolicited texts and
have the right to shorten and edit received materials. Distributing the materials published in The Baltic Panorama magazine
without publisher permition is prohibited.
nr 1 (78) 2015
3
w powiększeniu
in magnification
Baltic Tall Ships Regatta 2015
Po raz trzeci w historii imponujące żaglowce
zawiną do Szczecina. Tym razem szczeciński
port będzie punktem docelowym bałtyckich
regat żaglowców Baltic Tall Ships Reggata.
For the third time in her history the majestic
ocean–going tall ships will make port in Szczecin.
This time, the city harbor will become the finish
line for the Baltic Tall Ships Regatta.
Statki wyruszą 8 czerwca z Kłajpedy na Litwie, by po czterech
dniach zmagań na morzu dotrzeć do stolicy Pomorza Zachodniego. Wśród uczestników regat znalazły się aż cztery załogi
z Polski na żaglowcach Dar Młodzieży, Dar Szczecina, Legia
i Kapitan Borchardt.
Łącznie w regatach weźmie udział 11 żaglowców pełnomorskich.
Największy z nich, Dar Młodzieży, mierzy aż 108 metrów długości
i jest ponad 2 razy dłuższy od kolejnego w stawce Kapitana Borchardta, liczącego niemal 42 metry długości. Wśród żaglowców wyróżnia się również 32–metrowy Shtandart – rosyjski jacht zbudowany na wzór XVIII–wiecznej fregaty cara Piotra Wielkiego.
Żaglowce zawitają do Szczecina 12 czerwca i będzie można je oglądać do 15 czerwca 2015 roku.
Come June 8, the vessels will embark from Klaipeda, Lithuania,
on a four–day race to the West Pomeranian capital. Four Polish
teams will take part in the race sailing on the ships: Dar Młodzieży,
Dar Szczecina, Legia and Kapitan Borchardt.
A total of 11 ocean–going ships will take part in the regatta.
The largest, Dar Młodzieży, is 108 meters long – that’s over twice
the length of the second largest vessel – the 42 meter long Kapitan Borchardt. Another notable ship is the 32–meter long
Shtandart – a Russian yacht based on the 18th century frigate
of Tsar Peter the Great.
The ships will make port in Szczecin on June 12 and will remain
there for all to see until June 15, 2015.
See you in Szczecin!
Zapraszamy do Szczecina!
POLSKA POLAND
Szczecin
fot. Łukasz Szelemej
Pyromagic
7-8.08.2015
events
Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni Pyromagic to z pewnością jedno z najbardziej ekscytujących wydarzeń w ciągu roku. Przez dwa
kolejne wieczory sierpnia z Wałów Chrobrego
można podziwiać tysiące fajerwerków. Konkursowe zaprezentowanie umiejętności i fantazji pirotechnicznych zaproszonych do udziału uczestników daje oglądającym okazję do podziwiania
fantazyjnych efektów. W tegorocznym konkursie zmierzą się zespoły pirotechników z Korei Południowej, Hiszpanii oraz Luksemburga.
Tradycyjnie już pokazom fajerwerków towarzyszyć będzie festiwal Szczecin Music Live
oraz zawody pożarnicze Szczecin Firefighter
Combat Challenge.
POLSKA POLAND
Fama
15-31.08.2015
The Pyromagic International Fireworks Festival is arguably one of the hottest events of the
year. Over two nights, spectators gathering
at Szczecin’s Wały Chrobrego will look up in
wonder as thousands of fireworks light up the
night sky. Both the skills and the imaginatia
presented by the invited contestants will give
all the viewers the opportunity to see genuinely fantastic effects. This year’s competition will
include teams of pyrotechnicians from South
Korea, Spain and Luxemburg. Traditionally,
the fireworks show will be accompanied by
the Szczecin Music Live Festival and Szczecin
Firefighter Combat Challenge.
4
Świnoujście
fot. www.fama.org.pl
wydarzenia
Fama to dobrze już znany nie tylko mieszkańcom Świnoujścia Międzynarodowy kampus artystyczny. Już od ponad 45 lat buduje wspólną
platformę dla spotkań i wymiany dorobku oraz
doświadczeń najzdolniejszych twórców młodego pokolenia: muzyków, tancerzy, przedstawicieli sztuk wizualnych, aktorów, pisarzy,
a także performerów oraz animatorów kultury.
Historia kampusu to także osobowości polskiej
i światowej sceny: Marek Grechuta, Olga Lipińska, Grzegorz Ciechowski, Maciej Stuhr oraz wielu
innych. Fama to dwa wakacyjne tygodnie, morze,
plaża, codzienne próby i ponad 100 artystycznych
prezentacji! Który z nich wprawi nas w największy zachwyt?
The Fama international art camp has become recognized widely, not just in its native
Świnoujście. For the past 45 years, it has been
a platform for creative young people to meet
and share experiences. Musicians, dancers,
visual artists, actors, writers, performing artists and cultural animators – all are welcome
at Fama. Throughout its history, the camp has
seen many of the most influential artists, such
as Marek Grechuta, Olga Lipińska, Grzegorz
Ciechowski, Jan Ptaszyn Wróblewski and Maciej Stuhr, to name but a few. Fama offers two
weeks of sand, sea and creativity, as well as over
100 artistic presentations!
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
Szczypiornistki myślą o Mistrzostwach Świata
Female handballers gearing up for the World Championships
W 2013 roku były o krok od podium
Mistrzostw Świata, dziś wracają do gry
jeszcze bardziej zdeterminowane.
In 2013, they came within an inch
of the podium. Now, more than ever,
they are determined to win.
Czwarta lokata w poprzednich Mistrzostwach Świata rozbudziła
sportowy apetyt w naszych szczypiornistkach, które w grudniu
być może staną przed kolejną szansą na zajęcie wysokiej pozycji
w ogólnoświatowych rozgrywkach. Właśnie wtedy prawdopodobnie
wezmą udział w Mistrzostwach Świata 2015 w Danii.
Wcześniej jednak muszą stawić czoło reprezentacji Ukrainy.
W czerwcu oba zespoły rozegrają dwumecz eliminacyjny. Mając
w drużynie tak skuteczne zawodniczki jak Karolina Kudłacz (660
zdobytych bramek), Kinga Grzyb (487 bramek) i Iwona Niedźwiedź
(470 bramek), możemy czuć się faworytami w tym pojedynku. Pogląd ten podzielają eksperci sportowi i oczywiście same zawodniczki, które w wywiadach mówią, że „po raz pierwszy od dłuższego
czasu miały szczęśliwe losowanie” rywali w fazie eliminacyjnej.
Mistrzostwa Świata odbędą się w dniach 5–20 grudnia w Danii,
ale już dziś warto pomyśleć o zarezerwowaniu biletów.
After coming fourth in the previous World Championship, the
team is now ready to reach even higher and, come December, they
just might get their chance. The 2015 Handball World Championship will take place in Denmark.
However, before they get their chance to shine in the World Championships, they must face the Ukraine national team. This June,
the two teams will square off in a two–legged qualification match.
Boasting such great players as Karolina Kudłacz (660 goals), Kinga Grzyb (487 goals) and Iwona Niedźwiedź (470 goals), the Polish team seems to be the safer bet. This belief is shared by most
sports experts, as well as the players themselves, who have called
the fixture “the luckiest they’ve had in quite some time”.
The World Championships will take place between the 5th and
20th of December in Denmark, but eager sports fans can already
reserve their tickets.
fot. Wikimedia na licencji CC 3.0
www.thetallshipsraces.com
Aalborg
The Tall Ships Races
2.07-4.08.2015
The Tall Ships Races, czyli największy festiwal żeglarski na Morzu Północnym! To wyjątkowa okazja, aby poznać tradycję oraz klimat
panujący na dawnych i współcześnie budowanych żaglowcach, które przeżywają dziś swój
renesans. Trasa tegorocznej edycji składa się
z dwóch odcinków, rozpocznie się w irlandzkim Belfaście i powiedzie żeglarzy do dwóch
kolejnych portów w Älesund i w Kristiansand,
w Norwegii oraz na metę w Aalborgu, w Danii. Oczywiście w miastach portowych nie
zabraknie przygotowanych specjalnie na tę
okazję atrakcji – pokazów sztucznych ogni,
jarmarków, koncertów oraz wielu innych
happeningów.
NORWEGIA NORWAY
fot. www.oyafestivalen.com
DANIA DENMARK
ØyaFestival
11-15.08.2015
The Tall Ships Races is the largest maritime
festival of the North Sea. The Races are an
amazing opportunity to learn about the tradition and the specific atmosphere onboard
the old and the newly built ships, which are
currently experiencing a renaissance. This
year's edition will take the contestants from
Belfast, Ireland, along two Norwegian ports in
Älesund and Kristiansand, with the final destination of Aalborg, Denmark. Of course, each
port city will host special events to celebrate
the occasion – firework displays, concerts and
numerous other attractions.
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
Oslo
Park Tøyen w Oslo każdego roku na cztery
dni zamienia się w miejsce, w którym blisko
100 tys. melomanów gromadzi się w oczekiwaniu na muzyczną ucztę. ØØya Festival to jeden z największych, najbardziej popularnych
festiwali muzycznych w Norwegii. Na czterech
scenach występują wschodzący artyści oraz
światowe ikony reprezentujące niemal wszystkie gatunki współczesnej muzyki rozrywkowej.
W poprzednich latach można było posłuchać
m.in. takich wokalistów oraz formacji, jak Lily
Allen, Bjørk, Röyksopp & Robyn, Outkast, Iggy
Pop, Gojira, czy Slayer.
Each year, Tøyen Park in Oslo becomes
a place where a hundred thousand music
fans gather for a rare musical feast. The Øya
Festival is one of the largest and most popular music festivals in Norway, offering a diverse set of artists that should satisfy the
most demanding audience. The festival’s four
stages will feature rising musical talents,
as well as established acts from all over the
world, representing almost every style and
genre of modern popular music. In the past,
the ØyaFestival has treated its audiences to
such acclaimed artists as Lily Allen, Bjørk,
Röyksopp&Robyn, Outkast, ArcticMonkeys,
Iggy Pop, Gojira and Slayer
5
temat numeru
featuring
Historyczne ABC
The ABCs of Unity Line
20 udanych lat
240 niezapomnianych miesięcy
7 305 interesujących dni
175 320 twórczych godzin
10 519 200 wyjątkowych minut
20 successful years
240 unforgettable months
7 305 challenging days
175 320 creative hours
10 519 200 one-of-a-kind minutes
Te kilka liczb to matematyczny wymiar historii
UNITY LINE. Historii, która zapisała się złotymi
zgłoskami w polskim i skandynawskim marynarskim świecie.
These are the numbers that make up the history
of UNITY LINE. A rich and colorful history, that
has forever changed the face of Polish and
Scandinavian sea travel.
A
jak atrakcje
is for Attractions
Po „skandynawskiej” stronie
Bałtyku czeka moc atrakcji.
Dania to kraj wikingów. Warto
tu np. zwiedzić muzeum Jelling, w którym można zobaczyć
kamienie runiczne i dwa kopce
grzebalne wikingów. W Szwecji zaś wyjątkowym dniem jest
10 listopada, przeddzień święta
św. Marcina. Wtedy to na stołach króluje pyszna pieczona
gęś. Z kolei w Norwegii wyjątkowym miejscem jest np. lodowy
hotel. W tym kraju możemy też
podziwiać renifery i ssaki morskie. Będąc w Norwegii obowiązkowo trzeba zobaczyć piękne
fiordy i zjawisko zorzy polarnej.
C
The Scandinavian side of the
Baltic offers a plethora of diverse attractions. In Denmark,
the ancestral home of the legendary Vikings, we have the Jelling
museum, where one can admire
authentic rune stones and two
fully preserved burial mounds.
Should you decide to visit Sweden,
you might want to adjust your
schedule to come over around
November 10 and take part in the
festivities surrounding St. Martin’s
Day. Last but not least, Norway is
famed for its ice hotel, as well reindeer and sea mammals, not to
mention the beautiful fjords and
the unforgettable aurora borealis.
B
jak Baltic Panorama
is for Baltic Panorama
Dla pasażerów Unity Line
w 1999 roku powstał magazyn
o charakterze turystyczno-kulturalnym „The Baltic Panorama”. Trafia on na wszystkie
promy pływające w barwach
Unity Line oraz do biur podróży, hoteli, instytucji związanych
z turystyką w Polsce i Szwecji.
„The Baltic Panorama” rozsyłana jest do indywidualnych osób
i instytucji w Polsce i za granicą (Skandynawia, Niemcy, UK
czy Południowa Afryka). Na łamach pisma każdy znajdzie coś
dla siebie – nie brakuje w nich
tematów historycznych czy life
stylowych
In 1999, Unity Line created the
Baltic Panorama magazine. Focusing primarily on topics related
to tourism and culture, it was
meant as a pleasant distraction for
passengers. The magazine is distributed on all Unity Line ferries,
as well as via travel agencies, hotels and other tourism institutions
in both Poland and Sweden. The
Baltic Panorama is also available
by mail, to both individual readers
and institutions in Poland, Scandinavia, Germany, the UK and
South Africa. The magazine offers
something for everyone, including various lifestyle and historical
articles.
jak chrzest
is for Christening
27 maja 1995 roku w strugach deszczu w Świnoujściu odbyło się uroczyste
podniesienie bandery na Polonii. Matką
chrzestną statku została Ewa Kowalczyk, dyrektor departamentu w Ministerstwie Żeglugi. – Nie obyło się bez przygód – wspomina kapitan Marian Weber.
– Za daleko ustawiono podest i matka
chrzestna nie mogła dosięgnąć butelką
do burty. Trzeba było ten podest przestawić. I wszystko się udało – mówi kapitan.
W Dzień Dziecka, 1 czerwca, dostojna Polonia wypłynęła w swój dziewiczy rejs.
It was raining hard on May 27, 1995,
when the Polonia was officially launched
in Świnoujście. Ewa Kowalczyk, head of
department in the Ministry of Maritime
Affairs, was given the honor of christening the ship. – We did run into a few issues – recalls captain Marian Weber
– The pedestal was placed a bit too far
from the ship’s hull, so it proved difficult
to reach with the bottle. Ultimately, however, we managed to get everything in its
proper position. On June 1, the graceful
Polonia set out on her maiden voyage.
fot. M. Czasnojc
6
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
D
jak dzieci
jak dzieci
Dla najmłodszych pasażerów
Unity Line ma także swoją ofertę.
Mowa tu nie tylko o rejsie z okazji
Dnia Dziecka. Na promach Polonia i Skania znajdują się kąciki
zabaw. Również kuchnia wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci,
oferując dla nich specjalne menu,
w którym możemy znaleźć intrygujące dania o nazwach takich
jak Gumiś, Mały Pirat, Złota Rybka, Champion. Baltic Panorama
też pamięta o najmłodszych, którym dedykuje kącik wikinga.
Unity Line has always done its
best to cater to its youngest passengers. Apart from the special
Children’s Day cruise, the Polonia and Skania ferries offer
children’s corners full of fun
and creative activities. There’s
also a special kids’ menu, including unique dishes, like the
Gummi Bear, the Little Pirate,
the Goldfish and the Champion.
The Baltic Panorama also has
its dedicated children’s section the Little Viking’s Corner.
E
jak eventy
is for events
Unity Line dla swoich pasażerów
od lat przygotowuje wiele eventów, okraszonych mnóstwem
atrakcji. Na pokładzie Skanii,
Polonii i Wolina można zorganizować przeróżne imprezy –
koncerty, bankiety, konferencje
i wszystko, co tylko przyjdzie
do głowy. Oferta Unity Line jest
nieograniczona. I mowa tu nie
tylko o dyskotekach i barach na
promach, ale także – imprezach
tematycznych, takich jak rejsy walentynkowe, rozrywkowe,
sylwestrowe, z okazji wieczoru
panieńskiego lub kawalerskiego,
Dnia Kobiet. W kwietniu odbędzie
się także wyjątkowy rejs przepełniony atrakcjami dla pań – do ich
dyspozycji będą fryzjer, stylista,
fotograf czy też zajęcia zumby.
Najnowsza oferta skierowana jest
także do dzieci i ich rodziców, dla
których na promie Skania 30.05,
z okazji Dnia Dziecka, odbędzie
się pełen atrakcji rejs po Bałtyku.
Over the past decades, Unity
Line has organized dozens of
attractive events for its passengers. Countless banquets, concerts, conferences and other festivities have taken place aboard
the Skania and the Polonia. In
terms of events, the Unity Line
offer is practically limitless. Apa
rt from mainstays, like onboard
discos and bars, the company
offers special themed cruises
on Valentine’s Day, New Year’s
Eve and other occasions. Looking for a truly unique location
for a bachelor party? Fear not,
Unity Line has you covered. This
April, the company will also
host a very special cruise for
members of the fairer sex, including an onboard hair salon,
photo sessions and Zumba fitness trainings. Another themed
cruise will take place on June
1, celebrating the international
Children’s Day.
fot. Archiwum Unity Line
F
jak Facebook
is for Facebook
Idąc z duchem czasu, także Unity
Line postanowiło stworzyć swój
fanpage na popularnym portalu społecznościowym Facebook.
Profile w języku polskim i szwedzkim polubiło już blisko 25 tysięcy
internautów. Na znanym „fejsie”
znajdziemy także konto magazynu Baltic Panorama. Na obu kontach możemy śledzić aktualności
i nowinki ze świata Unity Line,
a także… brać udział w konkursach, w których do wygrania są
atrakcyjne nagrody.
the baltic panorama
fot. Archiwum Unity Line
Keeping up with the times,
Unity Line created its very own
Facebook fanpage. The page is
regularly updated with fun and
informative content, and is available in two language versions
(Polish and Swedish). So far, it
has received close to 25 thousand
likes. Speaking of Facebook, the
Baltic Panorama magazine has
its own fanpage as well, bringing
you the latest in Unity Line news,
as well as contests with lots of attractive prizes.
nr 1 (78) 2015
G
jak Gryf
is for Gryf
Prom, przeznaczony dla samochodów ciężarowych i pasażerów
zmotoryzowanych, został zwodowany w 1990 roku jako Kaptan
Burhanettin Isim dla tureckiego
armatora. Zakupiony przez PŻM
dla Unity Line w 2004 roku.
Jego chrzest odbył się w Szczecinie 8 grudnia 2004 roku. Matką chrzestną została Czesława
Christowa, profesor szczecińskiej
Akademii Morskiej. Od 2005
roku pływa na linii Świnoujście
- Trelleborg. Ostatniego dnia
stycznia 2007 roku, podczas rejsu dowodzonego przez kpt. Grzegorza Szutę, przewiózł milionową
ciężarówkę. Gryf może jednorazowo przewieźć aż 100 zestawów
drogowych i dysponuje 180 miejscami pasażerskimi.
The Gryf is a ferry dedicated to
transporting trucks and passenger cars. It was commissioned by a Turkish ship owner
and launched in 1990 under
the name of Kaptan Burhanettin Isim. Purchased for Unity
Line by the Polish Steamship
Company, it was christened on
December 8, 2004, by Czesława
Christowa, professor at the
Szczecin Maritime University.
Since 2005, it has been sailing between Świnoujście and
Trelleborg. In January 2007,
sailing under the command of
captain Grzegorz Szuta, the
ship transported its millionth
truck. The Gryf can carry up
to a hundred vehicles and as
many as 180 passengers.
7
temat numeru
H
featuring
jak humor
is for Humor
Humor to nieodłączny towarzysz
załogi Unity Line. To ekipa, która nie tylko świetnie wykonuje
swoją pracę, ale robi wszystko
z uśmiechem i otwartością na
pasażerów. A optymizm jest zaraźliwy, więc i turyści zawsze
z uśmiechem wspominają rejsy
statkami Unity Line.
Humor has always been an integral
part of the Unity Line team. Our staff
are not only good at their jobs, they
do it with a smile. Each crew member maintains a friendly and open
attitude towards the passengers and,
since optimism tends to be infectious,
tourists tend to leave Unity Line ships
with a big smile on their face.
I
jak imprezowanie
is for Idols
O tak, Polonia, to miejsce, w którym odbyła się niezliczona liczba
imprez. Na Polonii gościło wiele
gwiazd polskiej estrady. – Gościliśmy między innymi Krzysztofa
Krawczyka, Zbigniewa Wodeckiego, Krystynę Prońko, Bogdana
Łazukę, Szymona Majewskiego,
kabarety. Była okazja do rozmów
z nimi podczas wspólnych obiadów i kolacji – wspomina pan Mirosław Wojtała.
The Polonia is famed for the events
and parties that take place onboard.
Over the years, passengers have been
treated to a plethora of cabaret acts,
as well as music stars. – We’ve had
all the greats. Krzysztof Krawczyk,
Zbigniew Wodecki, Krystyna Prońko,
Bogdan Łazuka, Szymon Majewski...
After the shows, they would come
down to chat with the audience and
have dinner with the rest of the passengers – Mirosław Wojtała recalls.
fot. Archiwum Unity Line
J
jak jedzenie
is for Juicy
Promy Unity Line zatrudniają
najlepszych kucharzy i baristów.
Na statku można spróbować dań
z całego świata! To zdanie potwierdzają wszyscy, którzy mieli
okazję gościć na promach Unity
Line. Pasażerowie mogą spróbować popisowych dań szefa kuchni
takich jak soczysty stek z młotkowanym pieprzem, krem ze szparagów czy boeuf strogonow w sosie
śmietanowo-koniakowym.
K
jak Konik Morski
is for Konik Morski
Każdy pracownik Unity Line to
człowiek z pasją, mający swojego „konika”. Nic więc dziwnego,
że firma w 2008 i 2014 roku
otrzymała nagrodę o wymownej
nazwie Konik Morski. Załoga ściśle przecież związana ze słonymi
wodami, została wyróżniona tą
statuetką, wymyśloną i zaprojektowaną przez Jacka Jasiewicza,
„za rozwój żeglugi promowej i turystyki oraz działalność PRO Publico Mare”. I tak od lat brązowy
Konik Morski na granitowej podstawce jest częścią prężnej ekipy
Unity Line.
8
The Unity Line ferries employ only
the best chefs and baristas. Passengers can enjoy a wide variety of
dishes from all over the world. Anyone who has ever sailed aboard
a Unity Line ship will attest to our
chefs’ skills. Our selection of fine
cuisine includes such highlights
as a juicy steak sprinkled with
crushed pepper, cream of asparagus soup and boeuf stroganoff in
cream and cognac sauce.
Unity Line and the sea go together
like bread and butter, so it is very
fitting that in 2008 and 2014, the
company was awarded the Konik
Morski (Seahorse) award. Created
by Jacek Jasiewicz, the award
was meant “to further the cause
of PRO Publico Mare and the development of sea tourism”. And
so, for the past several years, the
bronze Seahorse has been a permanent member of the Unity Line
crew. Sitting upon its granite pedestal, it serves as a constant reminder of the high standards we
aspire to each and every day.
fot. Archiwum Unity Line
L
jak lata
is for Longevity
To już 4. okrągłe urodziny
Unity Line. Dotychczas hucznie świętowano 5-lecie, 10-lecie
i 15-lecie. Teraz obchodzimy już
20 lat istnienia przewoźnika.
Z okazji urodzin wypada więc życzyć Unity Line spokojnych wód
i kolejnych pięknych rocznic,
okraszonych sukcesami.
It’s the fourth round of anniversaries for Unity Line. Having previously celebrated our fifth, tenth
and fifteenth anniversaries, this
year marks Unity Line’s twentieth
year of service. On this special
occasion, we wish for clear skies,
calm seas and - at the very least
- another twenty successful years
fot. R. Filipowicz
fot. Archiwum Unity Line
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
M
N
jak Mikołaj Kopernik
is for Mikołaj Kopernik
Prom Mikołaj Kopernik został
zbudowany w 1974 roku. Po
gruntownej przebudowie w 2007
roku zmienił nazwę na Kopernik.
Pływa on na trasie Świnoujście
– Ystad w barwach Unity Line.
Jednym z jego dowódców jest
kobieta – pani kpt. Elżbieta Drożdżowska-Smulewicz. W 2008
r. pokłady kolejowe zostały wydzierżawione spółce PKP Cargo.
Pamiętną datą dla Kopernika jest
6 maja 2011 roku, kiedy to wypłynął w swój tysięczny rejs.
The Mikołaj Kopernik ferry was
built in 1974. Following a fullscale renovation in 2007, the
ship’s name was shortened to
Kopernik. The vessel sails between Świnoujście and Ystad
under the Unity Line banner.
One of the commanding officers
is captain Elżbieta DrożdżowskaSmulewicz. In 2008, the railway decks were rented out to
PKP Cargo. On May 6, 2011, the
Kopernik set out on its 1000th
cruise.
jak najpiękniejsza
is for Natural beauty
W kwietniu 2003 roku na pokładzie Polonii odbyły się wybory Miss
Ziemi Zachodniopomorskiej. Konkurs odbył się na morzu pomiędzy
Ystad a Świnoujściem. Koronę na
głowę Katarzyny Twardowskiej
nałożyła Renata Kamoda, II Wicemiss Polonia 2002. Wybory Miss
Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej na promie Polonia odbyły się
także w 2010 roku. Tym razem
spośród najpiękniejszych dziewczyn z regionu zachodniopomorskiego, koroną Miss Polonia Ziemi
Zachodniopomorskiej uhonorowano Małgorzatę Dudkę.
O
fot. A. Fedorowicz
P
In April 2003, the Miss West Pomerania competition was held
aboard the Polonia. The contest took place at sea, en route
from Ystad to Świnoujście.
The winner, Katarzyna Twardowska, was crowned by Renata Kamoda, runner up of the
Miss Polonia 2002 competition.
In 2010, another edition of the
Miss West Pomerania contest
was held aboard the Polonia.
This time, the title of the most
beautiful girl in West Pomerania was awarded to Małgorzata
Dudka.
jak Jurek Owsiak
is for Jurek Owsiak
Unity Line od lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak wspomina pan Mirosław
Wojtała, podczas jednego z finałów WOŚP sam Jurek Owsiak
gościł na promie Polonia. – Na
burcie obok nazwy statku było
wielkie serce z logo WOŚP.
Owsiak wraz z telewizją wsiadł
na pokład, kręcił film, były wywiady – wspomina. To jednak
nie wszystko. Unity Line co roku
stara się wesprzeć akcję, przekazując fanty na licytację oraz
vouchery na rejsy.
For a number of years, Unity
Line has been cooperating with
the Great Christmas Charity Orchestra. Mirosław Wojtała recalls
that, during one of the events,
Jurek Owsiak himself appeared
on the Polonia. – We put up a huge
logo of the Orchestra on the ship’s
hull. Owsiak and his crew shot
a promotional segment aboard the
ferry – he reminisces. Unity Line
has been supporting the event
ever since, donating valuable
items and cruise vouchers to be
auctioned for charity.
jak Polonia
is for Polonia
Polonia to wyjątkowy prom. – Zdecydowanie robił wrażenie. Był
większy od tych, które dotąd znałem – mówi pierwszy dowódca Polonii, kapitan ż.w. Marian Weber,
który został kapitanem na statku
i pracował na nim aż do przejścia
na emeryturę. Podobne wrażenia
ma pan Mirosław Wojtała, który
na Polonii pracuje nieprzerwanie
od początku istnienia. – Wrażenie
było niesamowite, był ogromny,
biały, jeszcze bez napisów, a już
okazały – wspomina. – Kiedy tworzyliśmy ten team była ogromna
mobilizacja. Atmosfera, jeśli chodzi
o załogę, od początku była dobra,
dlatego związaliśmy się z tą firmą
– dodaje pan Mirosław.
The Polonia is a one-of-a-kind ship.
– The first time I saw her, she most
certainly left me with a strong impression. The Polonia was the biggest ship I’d seen at the time – recalls
the Polonia’s first captain, Marian
Weber. Captain Weber stayed with
the ship until his recent retirement.
Mirosław Wojtała, who has been
working aboard the ferry since the
very beginning, shares his sentiments. – It was simply amazing. The
ship was huge. I got to see it before
launch, when it still had that factory shine to it. It looked marvelous.
When we assembled our first crew,
there was a palpable sense of excitement and the company had managed to find some amazing people.
fot. Archiwum Unity Line
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
9
temat numeru
R
featuring
jak rodzina
is for Relationships
Podczas 20 lat istnienia Unity
Line pracownicy stali się jedną wielką rodziną. W czterech
przypadkach – dosłownie; gdyż
tyle właśnie małżeństw zawarto
pomiędzy pracownikami firmy.
Co więcej, jej pracownice urodziły
łącznie… 90 dzieci!
Throughout the 20 years of Unity
Line, our employees have become
a big, happy family. Though it
might seem like a tired slogan, in
this case, it proved especially true
– over the years, there have been
four marriages between Unity Line
employees. The female members
of our staff have given birth to as
many as 90 children.
fot. Archiwum Unity Line
Ś
jak Śniadecki
is for Śniadecki
Jan Śniadecki to prom kolejowo-samochodowy zbudowany w 1986 r.
na
zamówienie
Centromoru.
W 1988 r., podczas chrztu, pani
Stefania Głowacka nadała mu
imię Jan Śniadecki. 19 kwietnia
odbyło się w Szczecinie uroczyste
podniesienie bandery. Statek wyszedł do eksploatacji na linii Świnoujście - Ystad pod dowództwem
kapitana Tadeusza Semscha. Od
1995 roku pływa w barwach Unity
Line. 27 grudnia 2005 roku Jan
Śniadecki wyruszył w swój 5-tysięczny rejs.
S
jak Skania
is for Skania
Skania to prom pasażersko-samochodowy. Zwodowano go
w 2005 roku jako Superfast I.
Wówczas był najszybszym promem na Morzu Śródziemnym!
PŻM zakupiła go 26 marca
2008 r. Został zmodernizowany
w Szczecińskiej Stoczni Remontowej, a następnie w Gdańskiej
Stoczni „Remontowa”. Uroczysty
chrzest odbył się przy Wałach
Chrobrego 28 sierpnia 2008 r.
Pracownica Unity Line, pani
Ewa Leszczyńska, jako matka
chrzestna nadała promowi imię
Skania. Prom pływa na linii
Świnoujście - Ystad i może przewieźć aż 1500 pasażerów. Na
jego pokładzie pracuje 85 członków załogi. W 2009 roku na
pokładzie Skanii nieoczekiwanie przyszedł na świat chłopiec
o imieniu Natan Maciej.
The Skania ferry can transport both
passengers and vehicles. Launched
in 2005, it was the fastest ship of
its type in the Mediterranean! The
Polish Steamship Company purchased the vessel on March 26,
2008. It was then significantly modernized at the Szczecin and Gdańsk
renovation shipyards. Finally, on
August 28, 2008, it was ready for
its official christening. Unity Line
employee Ewa Leszczyńska became
the ship’s godmother and officially
renamed it the Skania. Boasting
as many as 85 crew members, the
ferry sails between Świnoujście
and Ystad and is able to carry up
to 1500 passengers. In 2009, the
Skania crew members witnessed
an unexpected and wonderful
event, as one of the passengers gave
birth during a cruise. The boy was
named Natan Maciej.
The Jan Śniadecki ferry specializes in the transportation of
trucks and railway cars. Commissioned in 1986 by Centromor, it was christened in 1988 by
Stefania Głowacka. On April 19,
under the command of captain
Tadeusza Semscha, the ship set
out on its maiden voyage. It has
been sailing between Świnoujście
and Ystad ever since, flying the
Unity Line colors since 1995.
On December 27, 2005, the Jan
Śniadecki set out on its fivethousandth cruise.
fot. Archiwum Unity Line
T
jak thriller
is for Thriller
Ciekawostką jest, że jeden z pracowników Unity Line – pan Piotr
Rozmus – jest autorem poczytnego thrillera pt. „Bestia”. Pan
Piotr, członek załogi promu Polonia, zdradził nam pewien sekret: - Z całą pewnością w pracy
nad tworzeniem kolejnych postaci
pomaga mi obserwacja pasażerów. W przyszłości na pewno
chciałbym, aby akcja któregoś
z moich thrillerów miała miejsce
właśnie na promie. Czekamy
z niecierpliwością!
10
nr 1 (78) 2015
Few people are aware that Piotr
Razmus, one of Unity Line’s employees, is also the author of the
popular crime novel “Beast”. We
caught up with Piotr aboard the
Polonia ferry, where he shared
one of his trade secrets with us:
- Watching the passengers certainly helps with my writing. In
fact, one of my upcoming books
will likely take place aboard
a ferry – he says. We can hardly
wait!
U
Unity Travel
is for Unity Travel
Tuż przed wejściem w nowe milenium, szefowie Unity Line podjęli decyzję, aby odróżnić biuro
podróży. W 1997 roku biuro
znajdowało się obok wejścia do
PŻM i funkcjonowało jeszcze
pod nazwą Biuro Podróży Unity
Line, gdzie oferowano nie tylko
bilety na promy, ale także kolonie, wycieczki, bilety PKP czy też
lotnicze. Od 2000 roku biuro ma
swoje logo i nazwę Unity Travel.
On the cusp of the new millennium, the Unity Line management
decided to further distinguish
the travel agency from the other
departments of the company.
In 1997, the agency was known
simply as the Unity Line Travel
Agency, its offices located next to
the Polish Steamship Company
headquarters. However, by the
year 2000, the agency was rebranded to Unity Travel and became its own unique entity.
fot. Archiwum Unity Line
W
jak Wolin
is for Wolin
Historia tego promu rozpoczęła się w stoczni Moss Rosenberg–Fredikstadt w Norwegii.
PŻM zakupiła go w 2007 r.
W październiku przy szczecińskim nabrzeżu odbył się jego
chrzest. Matka chrzestna, Maria
Radwańska, dyrektor szczecińskiego przedstawicielstwa TUiR,
rozbiła o burtę butelkę szampana i nadała promowi imię Wolin.
Kilka dni później statek wypłynął
w inauguracyjny rejs na trasie
Świnoujście – Trelleborg. Prom
przystosowany jest do przewozu
wagonów kolejowych, a do dyspozycji pasażerów oddaje 240
miejsc w 70 kabinach, ponadto –
kafeterię, bar, sklep i saunę.
Z
The story of the Wolin ferry begins at the Norwegian shipyard
Moss Rosenberg-Fredikstadt. The
Polish Steamship Company purchased the ship in 2007. The vessel
was christened in October, at the
Szczecin pier. Maria Radwańska,
chairman of the Szczecin department of TUiR, was given the
honor of breaking the ceremonial
bottle of champagne. Several days
later, the ferry set out on its inaugural cruise from Świnoujście to
Trelleborg. The ship can accommodate up to 240 passengers in
70 cabins, with access to a bar,
a cafe, a store and a sauna. Its
decks have also been adapted for
transporting railway cars.
jak załoga
is for Zest
Unity Line nie byłoby bez załogi
– zarówno tej pracującej w biurach, jak i tych, którzy pracują
bezpośrednio na pokładach promów. Unity Line zatrudnia 593
pracowników (105 osób na lądzie
i 488 na promach: Polonia, Skania, Wolin i Gryf. To oni czuwają nad tym, aby wszystkie rejsy
odbywały się w komfortowych
warunkach.
fot. Archiwum Unity Line
Y
jak Ystad
is for Ystad
Najważniejszym
połączeniem
między Polską a Skandynawią
jest połączenie Świnoujście Ystad. Na tej trasie codziennie
pływają promy Polonia, Skania
oraz Jan Śniadecki i Kopernik.
W mieście Ystad Unity Line ma
także swój oddział – Unity Line
AB (od 2009 r.), który początkowo nosił nazwę Pol-Line AB.
Ciekawostką jest, że w Ystad
dzieje się akcja szwedzkiego
kryminału o komisarzu Wallanderze, do którego sceny kręcono także na promie Skania
(sezon 3, sierpień 2012).
The Świnoujście - Ystad connection is the most important sea
route between Poland and Scandinavia. It is also the standard
route for the Polonia, the Skania, the Jan Śniadecki and the
Kopernik ferries. Unity Line AB,
one of the company’s offices, is
located in Ystad. Established in
2009, it was originally called
Pol-Line AB. Ystad is mostly
known as the backdrop of the
popular Swedish crime series
Wallander, parts of which were
shot aboard the Skania (Season
3, August 2012).
Unity Line would be nothing
without its people, working on
and off shore to bring satisfaction to our customers. Unity
Line employs as many as 593
people (105 people on land and
488 on ferries: Polonia, Skania,
Wolin and Gryf). Their inspiration is what makes all of our
cruises so well organized and
comfortable.
fot. www.ystad.se
nr 1 (78) 2015
11
silne prądy
strong trends
Miej mniej
Less is more
Na całym świecie tysiące ludzi
odwraca się od konsumpcyjnego
stylu życia, rozdaje swój dobytek,
piecze własny chleb i wsiada na
rowery. Minimaliści. O co im chodzi?
All around the world, thousands of
people are turning away from their
consumerist lifestyles. They give
away their possessions, bake their
own bread and switch from cars
to bicycles. Minimalists they are
becoming. What are they all about?
12
fot. Fotolia
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
Minimaliści pytają siebie, czego naprawdę im
potrzeba i dążą do tego, by nie pogrążać się
w nadmiarze. Uznają, że dobrobyt nas rozleniwia, a przedmioty zniewalają. Chcą mieć mniej,
za to bardziej świadomie.
Minimalists ask themselves: “What do I really
need?”. They move away from a life of over–indulgence, seeing wealth as a comfortable cage,
and possessions as shiny shackles. They strive
towards having less, but in a more conscious
manner.
Niekoniecznie asceza
Everything in moderation
Początkujący minimaliści często rzucają się
w wir ograniczeń. Wyznaczają sobie cele – mieć
nie więcej niż 100 rzeczy niezbędnych do życia, zmniejszyć ich ilość o połowę w ciągu roku.
Guru tej filozofii, Leo Babauta ogłosił, że posiada
42 przedmioty, wliczając w to obrączkę i krem
do golenia. Jednak w ograniczeniach można przesadzić tak samo jak w konsumpcji, wpadając w pułapkę zakazów i nakazów.
Dlatego najważniejsze dla minimalistów są: wolność – od niepotrzebnych przedmiotów i bodźców; prawo wyboru – do jakiego stopnia i w jakich
dziedzinach życia wprowadzić plan minimum;
szczerość – czy chęć posiadania to wynik potrzeby czy mody?
Osoby, które zdecydowały się zmienić styl życia
opowiadają, że skupienie uwagi na „być” zamiast
„mieć” otwiera oczy na najbliższe otoczenie i siebie samego. Pomaga odkryć lokalne inicjatywy,
ofertę kulturalną swojej miejscowości, bogactwo
lokalnych bibliotek, ale też – przypomnieć sobie
uroki spacerów i rozmów z najbliższymi.
Surowy urok
Prosto urządzone wnętrza motywują do zapanowania nad nadmiarem gadżetów. Niekwestionowanym królestwem minimalistycznego designu
od lat 30. XX wieku pozostaje Skandynawia. Proste, czyste linie i ograniczona forma skandynawskich projektów dają poczucie ładu, harmonii
i ponadczasowej elegancji. Jednocześnie, użycie
drewna, wikliny i naturalnych tkanin sprawia,
że wnętrza wyglądają przytulnie i domowo. Ten
styl, jak żaden inny, łączy hołd oddawany przyrodzie, z nowoczesną funkcjonalnością – niezbędną, w cywilizowanym świecie. Uniwersalny i bezpretensjonalny – nie wychodzi z mody od lat.
O skandynawskim stylu mówi się złośliwie,
że jest „modą na ukrywanie”. Jednak trudno nie
zgodzić się, że system schowków i szuflad pomaga w uporządkowaniu dobytku i ułatwia organizację życia codziennego.
Szyk i styl
Prostota i elegancja to cechy, które pierwsze przychodzą do głowy na myśl o francuskim
stylu. Dziwnym trafem, to właśnie Francuzi potrafią wyglądać olśniewająco nawet w starych
dżinsach i T–shircie. Klucz do sukcesu tkwi
w minimalizmie. Proste kroje i gładkie materiały można łączyć ze sobą niemal bez ograniczeń.
Odpada konflikt między deseniami poszczególnych ubrań, powstaje za to idealne tło dla
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
Aspiring minimalists tend to go on a limitation
frenzy. They set goals for themselves, such as not
having more than a hundred items, or getting rid
of half of their belongings within a year. Leo Babauta, the godfather of minimalism, used to brag
about having 42 objects in total, including his
wedding ring and a can of shaving cream. However, it’s important to remember that it is possible
to overindulge in limitation and fall into the trap
of rules and inhibitions.
For true minimalists, the most important notions
are: freedom – from unnecessary objects and
stimuli; the right to choose – what we actually
need and what we don’t; honesty – whether our
minimalist philosophy stems from an inner urge,
or is simply the result of a trend.
People who have changed their lifestyles say that
switching their attention from “have” to “be” truly
opens a person’s eyes, both to their surroundings and to themselves. It helps in noticing local
initiatives, becoming more attuned to culture, to
visit a library and find simple joy in a stroll or
a chat with loved ones.
A minimalist charm
Sparsely decorated interiors motivate us to better
manage what we own. Since the 1930s, Scandinavia has been the unquestionable leader in minimalist design. The simplicity, clarity and sparseness of Scandinavian design evokes a sense of
harmony and timeless elegance, while the use of
wood, wicker and natural fibers keeps interiors
cozy and comfortable. This style, like no other,
manages to pay homage to nature, while embracing functionality – a feature that’s crucial in the
modern world. It is both worldly and unassuming, and never goes out of style.
Critics of the Scandinavian school of interior design refer to it as “a trend to hide things”, but it’s
hard to argue against a clever system of lockers
and drawers that helps keep a home well managed and organized.
Simple and stylish
Elegance and simplicity are two features that
also come to mind when discussing French design. As it happens, it’s the French who manage
to look dashing, even while wearing an old pair
of jeans and a worn t–shirt. The key to success
is minimalism. Simple clothes made of smooth
materials can be freely combined and there’s
never a case of clashing patterns. What we do get
is the perfect backdrop for distinctive accessories
13
silne prądy
strong trends
charakterystycznych dodatków – ciekawej biżuterii, niebanalnych butów czy... osobowości
noszącego.
Budowanie minimalistycznej, uniwersalnej garderoby zyskuje na popularności. Poradniki prześcigają się w prezentowaniu list „obowiązkowych
elementów każdej szafy”, a sieciowe sklepy poszerzają działy z kolekcjami podstawowymi. Zaletą tej mody jest fakt, że mając ograniczone pole
do popisu w kwestii krojów i wzorów, producenci
zaczynają konkurować jakością użytych materiałów i stopniem dopasowania do sylwetek swoich klientów.
Mini–legion
Upraszczanie życia i powrót do natury zawładnęły sercami i wyobraźnią mas. Przez internet
przelewa się fala setek tysięcy „minimalistycznych” zdjęć. Harmonijne, jasne wnętrza, proste
meble, gładka pościel. Domowy chleb na dębowej desce do krojenia. Biel, odcienie szarości,
czasem akcenty koloru lub faktury. Pledy, kosze i dywany dziergane na bambusowych drutach. Ograniczenia inspirują – do szukania
nieoczywistych rozwiązań, zdobywania umiejętności, wolniejszego, spokojniejszego życia.
Dla współczesnego człowieka zatrzymanie się
i głęboki oddech stają się czymś nowym i ekscytującym. Legiony zarażonych prostym życiem odkrywają, że potrafią sami – wydziergać
szalik, wyhodować roślinę, zrobić zabawkę dla
dziecka. Umiejętności oczywiste dla pokolenia naszych dziadków urastają do rangi talentów. Tym, którzy jeszcze nie odkryli, że można
–flashy jewelry, original shoes, not to mention...
the personality of the wearer.
Building a universal minimalist wardrobe is becoming more and more popular. Every fashion
magazine needs to have its own list of “must–
have items in your wardrobe”, while chain stores
expand their basic collections. The benefit of
this trend is that manufacturers, limited in the
choice of styles and patterns, need to compete
based on the quality of materials and a wider
selection of sizes.
The mini–legion
The popularity of the simple nature–friendly lifestyle is sweeping across the masses. Hundreds of
thousands of “minimalist” photos can be found
on the internet, depicting simple, bright interiors, elegant furniture, smooth linens. Homemade
bread on an oak cutting board. White surfaces
with shades of grey, accented with the occasional
brightly colored flourish. Blankets, baskets and
carpets knitted using bamboo needles. Limitation can often prove inspiring – it makes us look
for the less obvious solution, acquire new skills,
and to lead slower but more fulfilling lives.
Perhaps a change of pace and a deep breath are
just what the modern world needs. Every day,
legions of born again minimalists discover that
they can do things their own way – knit a scarf,
grow a plant, make a toy for their children. Skills
that were once ubiquitous among our ancestors
are now perceived as unique talents. The people
who have not yet discovered that it’s ok to slow
fot. www.imagebank.sweden.se © Tuukka Ervasti
fot. www.imageshop.no
fot. www.copenhagenmediacenter.com
14
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
zwolnić, imponuje, że ktoś potrafi dopasować
rytm dnia do cyklu wyrastania chleba, zrezygnować z godziny przed telewizorem na rzecz
hobby, przesiąść się z samochodu na rower.
down, often find it very impressive when others
find the time for simple pleasures, do away with
watching television in favor of a new hobby, or
switch from a car to a bicycle.
Jak zwolnić?
How to slow down?
Przemawia do ciebie idea minimalizmu, ale trochę brak ci motywacji? Nie wiesz, jak się za to
zabrać? Zacznij od refleksji.
Masz w domu przedmioty, których nie używasz?
Takie, o których istnieniu zapominasz? Oddając je komuś potrzebującemu zyskasz przestrzeń (na coś ciekawszego, bardziej przydatnego) i czas (zaoszczędzony na sprzątaniu), a także
poczucie ładu.
Znasz codzienny rytuał poszukiwania ulubionej
koszuli, to uczucie, że nie masz w co się ubrać,
choć szafa pęka w szwach? Mniejsza ilość odzieży ułatwia jej organizację i wyzwala kreatywność. Pomaga zbudować własny styl, zaobserwować w czym naprawdę wyglądasz i czujesz się
dobrze.
Zdarza ci się wyrzucać jedzenie lub impulsywnie kupować niezdrowe przekąski? Zamiast robić tygodniowe zapasy w supermarkecie, kupuj
częściej, ale mniej. Wybierz małe sklepy, w których znajdziesz świeże produkty od lokalnych
producentów.
Tracisz czas w samochodzie w godzinach szczytu,
a na benzynę przeznaczasz równowartość weekendu w SPA? Zrób eksperyment – przez miesiąc
korzystaj z alternatywnych środków transportu.
Spacer na przystanek poprawi twoją kondycję,
a rowerem z łatwością ominiesz korki. 
Alright, this whole minimalist lifestyle sounds
very appealing, but what if you lack the motivation? How does one go about all of this? First,
take a moment to reflect.Do you own things you
don’t really use? Things you don’t even remember
you have? By giving them to someone who truly
needs them, you will gain personal space (to fill
with something more interesting, or more useful)
and time (save on cleaning), as well as a sense
of harmony. You probably know what it’s like to
waste time looking for your favorite shirt, to feel
like you have nothing to wear, even though you
seem to have plenty of clothes. A limited wardrobe is easier to manage and allows you to unleash your creativity. It helps in creating your own
unique style and find out which clothes make you
look and feel good. Do you find yourself throwing
away food, or buying unhealthy snacks purely on
impulse? Instead of storing vast amounts of food,
buy less, but more frequently. Visit the smaller
stores offering fresh products from local manufacturers. Finally, do you ever waste time stuck in
traffic, while spending way too much on gas? Try
something new – spend a month using alternative means of transportation. A walk to the bus
stop will help you keep healthy, while a bicycle is
a great way to avoid heavy traffic.
Zuzanna Czerniak
fot. www.visitdenmark.dk Arne Jacobsen
fot. www.copenhagenmediacenter.com
Przed pójściem do kasy sklepu zadaj
sobie te pytania:
Before heading to the cash register,
ask yourself:
2. Jak długo mi posłuży lub będzie
sprawiać radość?
2. How long will I use it, how much
joy will I get out of it?
1. Czy jest mi to potrzebne?
3. Czy podniesie jakość mojego życia?
4. Czy jest warte swojej ceny?
5. Czy tej samej kwoty nie mogę
przeznaczyć na coś lepszego,
ciekawszego, przyjemniejszego?
Jedną z zalet minimalizmu, jest to,
że kupując mniej, możesz sobie
pozwolić na rzeczy droższe, ale
lepszej jakości, poświęcić więcej
czasu na wybór, dowiedzieć się
czegoś o produkcie przed jego
zakupem. Zyskasz przedmioty, które
będą służyć przez lata lub w inny
sposób wpłyną na poprawę jakości
życia. Wielu minimalistów zwraca też
uwagę na kwestię etycznej produkcji
i sprawiedliwego handlu.
1. Do I really need all of that?
3. Will it raise the quality of my life?
4. Is it worth the price?
5. Isn’t there a better way to spend
this much money?
One of the greatest assets of minimalism is that, by buying less, you
can afford more expensive items
of better quality, spend more time
choosing what to buy, get to know
more about what you’re buying.
As a result, you will gain items that
will serve you for years, or otherwise
improve your quality of life. Many
minimalists also pay close attention
to the ethical side of production and
fair business practices.
fot. www.imageshop.no
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
15
wokół Bałtyku
around the Baltic
fot. Wikimedia na licencji CC 3.0
50 lat na linii Świnoujście - Ystad
50 years on the line Świnoujście - Ystad
W 2014 roku ponad 900 000 pasażerów
wybrało się w rejs pomiędzy Świnoujściem
a Szwecją. W tym samym czasie na pokłady
promów wjechało ponad 223 000 samochodów
osobowych, 347 000 ciężarówek i 11 000
wagonów kolejowych. Dwie linie, Świnoujście –
Trelleborg i Świnoujście – Ystad, to dziś jedne
z najintensywniej uczęszczanych szlaków
na Morzu Bałtyckim. Drugi z nich oferuje
największą liczbę regularnych połączeń
pasażerskich ze Szwecją. Zanim jednak osiągnął
ten poziom, polscy przewoźnicy włożyli
tytaniczną pracę w jego popularyzację i rozwój.
In 2014, over 900,000 passengers traveled the
sea route between Świnoujście and Sweden.
In the very same year, over 223,000 passenger
cars, 347,000 trucks and 11,000 carriages were
transported aboard our ferries. Świnoujście –
Trelleborg and Świnoujście – Ystad are two of
the most popular routes in the Baltic Sea, the
latter of which offers the largest number of
passenger cruises between Poland and Sweden.
All of this would not have been possible without
the enormous amount of effort and organization
on the part of the Polish carrier companies.
Otwarcie na dwa takty
A hard beginning
W 1964 roku na wody Bałtyku wypłynął Jens Kofoed – pierwszy
prom, który ruszył w rejs pomiędzy Świnoujściem a Ystad. Łącznie
przewiózł zaledwie 16 925 pasażerów. O wiele za mało, aby duński
armator Summer Traffic of Danish był zainteresowany kontynuowaniem rejsów. W listopadzie 1964 roku prom wycofano.
W kolejnym roku na linii pojawił się szwedzki prom Visborg,
16
In 1964, the Jens Kofoed set out on its maiden voyage across
the Baltic. It was the first ever ferry to sail between Świnoujście and Ystad. It carried a mere 16,925 passengers – not nearly enough to warrant another sailing. Thus, in November 1964,
the ship’s owner – Summer Traffic of Danish – decided to close
the line down. The following year saw the reopening of the route,
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
Pierwszy polski prom na linii
Sytuacja napawała coraz większym optymizmem. Dlatego Polska Żegluga Morska zakupiła własną jednostkę. 20 czerwca 1967 roku
z portu w Świnoujściu wypłynął Gryf – pierwszy
polski prom na linii do Ystad. Inwestycja okazała się strzałem w dziesiątkę. Połączenie zaczęło
przynosić zyski. W ciągu roku liczba pasażerów
przekroczyła 48 000 osób.
Ambitne lata 70.
Nowe wyzwania,
nowe rozwiązania
Kolejny rekord na horyzoncie
Things were finally looking up, prompting the
Polish Steamship Company to purchase their
own vessel. The Gryf set out from Świnoujście on
June 20, 1967. It was the first Polish ferry to ever
sail to Ystad. The investment proved immensely
successful. The route quickly became profitable,
as the number of passengers surpassed 48,000
within the first year.
The ambitious 70s
In the late 1960s, the growing popularity of the
Świnoujście – Ystad route provided a major boost
for Polish ship owners and for the Świnoujście
port. In 1970, another Polish ferry – the Skandynawia – was purchased. Extensive modernization
of the Świnoujście port resulted in the terminal
being modified for the purposes of railway transport. By 1974, trains could be loaded straight
onto the Mikołaj Kopernik ferry. Shortly after, two
more Polish vessels – the Wawel and the Wilanów
– sailed to Ystad.
New goals, new challenges
In the 1990s, Polish ship owners proposed expanding the Baltic ferry network to an unprecedented
level. A number of competing companies, such as
the Polish Steamship Company, Polska Żegluga
S.A. and Euroafrica Shipping Lines, joined forces
to realize this ambitious goal.
A fledgling company called Unity Line was put in
charge of the project. Founded in 1994, by 1995 it
already had the most advanced vessel of its type
on the Baltic – the Polonia was able to carry up
to a thousand passengers and two hundred passenger cars.
The Polonia was the third vessel in the Unity Line
fleet, following the Mikołaj Kopernik and the Jan
Śniadecki. Soon, more ships followed: the Gryf,
the Galileusz, the Kopernik and the Wolin. 2008
saw the latest addition to the Unity Line roster
with the Skania – a state of the art passenger
and cargo ship.
Bring me that horizon
W 2007 roku promy zaczęły kursować na dwóch
bliźniaczych liniach: Świnoujście – Ystad oraz
Świnoujście – Trelleborg. Szlaki regularnie przemierza 7 jednostek Unity Line i 3 promy innych
armatorów. Dogodne połączenia na obu liniach
sprawiają, że terminal promowy w Świnoujściu
regularnie bije rekordy popularności wśród pasażerów pieszych i kierowców. Rok 2015 nie będzie pod tym względem wyjątkiem. 
Since 2007, ferries have been cruising along two
sibling routes: Świnoujście – Ystad and Świnoujście – Trelleborg. Seven Unity Line vessels and
three ships operated by other companies sail
along the routes on a regular basis. Convenient
connections on both lines have made them immensely popular. The ferry terminal in Świnoujście has broken numerous records in terms of
ticket sales and 2015 is shaping up to be yet another successful year. 
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
fot. Archiwum Unity Line
W latach 90. pojawiła się idea stworzenia połączeń promowych na nieznaną dotąd na Bałtyku
skalę. Pomysł zjednoczył takich polskich armatorów jak Polska Żegluga Bałtycka, Polska Żegluga S.A. i Euroafrica Shipping Lines.
Realizacją celu zajęła się nowo utworzona spółka Unity Line. Założona w 1994 roku, w 1995
dysponowała już najnowocześniejszym w swojej klasie promem na Bałtyku. Mowa o Polonii,
która gwarantuje wygodną i bezpieczną podróż
nawet 1000 pasażerom i 200 samochodom
osobowym.
Polonia była trzecią jednostką we flocie Unity
Line. Razem z nią pływały Mikołaj Kopernik
i Jan Śniadecki. W kolejnych latach pojawiły się
promy: Gryf, Galileusz, Kopernik oraz Wolin.
W 2008 roku dołączyła do nich nowoczesna jednostka pasażersko–towarowa Skania. Również
pod szyldem Unity Line.
The first Polish ferry
fot. Archiwum Unity Line
Wzrost popularności linii Świnoujście – Ystad
w drugiej połowie lat 60. był wiatrem w żagle
dla polskich armatorów i zarządu portu w Świnoujściu. W 1970 roku zakupiono drugi polski
prom o nazwie Skandynawia. Przystąpiono
również do modernizacji portu w Świnoujściu.
Terminal dostosowano do przewozu ładunków
kolejowych, a w 1974 roku pociągi już mogły
wjechać na pokłady kolejowe nowo zakupionego promu Mikołaj Kopernik. W krótkim czasie
na linii pojawiły się kolejne polskie promy – Wawel i Wilanów.
when the Visborg – a Swedish ferry chartered by
the Polish travel agency Orbis – set out to sea.
The numbers were still fairly small, but in 1966,
the route started to gain popularity. Passengers
were more and more eager to travel to Ystad by
sea – for the first time ever, their number surpassed 22,000. At this point, the Visborg ferry was
already sailing under the auspices of the Polish
Steamship Company.
fot. Archiwum Unity Line
najmowany przez polskie biuro podróży Orbis. W dalszym ciągu dało się odczuć niewielką popularność nowego połączenia. Jednak
w 1966 roku pojawiły się pierwsze oznaki poprawy. Pasażerowie coraz chętniej pływali do Ystad
– ich liczba po raz pierwszy przekroczyła 22 000
osób. W tym czasie promem Visborg zarządzała
już Polska Żegluga Morska.
17
a to dobre!
what’s good!
Weekend
w wielkim
mieście
Weekends in a City
Świat wydaje się dziś znacznie
mniejszy niż jeszcze 20 lat
temu. Dzięki rozwiniętym
środkom transportu każdy
weekend można przeznaczyć
na wypoczynek w innym
mieście, przejmując jego
energię i czerpiąc garściami
z oferowanych przez nie
atrakcji. Wyścig na segwayach
w Kopenhadze? Zakupy
w sztokholmskim second
–handzie? Szalona impreza
na dachu wieżowca w Berlinie?
Możliwości są nieograniczone!
The world nowadays seems
so much smaller than it
used to be 20 years ago.
Thanks to modern means of
transport we can spend every
weekend relaxing in another
city, feeding on its energy
and drawing from its tourist
attractions. Segway tours in
Copenhagen? Second–hand
shopping in Stockholm?
A wild party on a skyscraper
rooftop in Berlin?
The possibilities are endless!
Turyści w Louboutinach
Tourists in Louboutins
Weekend w wielkim, tętniącym życiem mieście to doskonała okazja do szalonych – bo
dokonywanych w błyskawicznym tempie –
zakupów po przystępnych cenach. Turyści,
którzy z każdego wyjazdu wracają dźwigając stare zegary, walizki o kutych zamkach,
szale w nostalgiczne printy, szylkretowe okulary lub stosy butów w stylu lat 70, powinni wkroczyć do jednego z „portali” Oslo
umożliwiających prawdziwe podróże w czasie. W wielokulturowych dzielnicach miasta znajdują się sklepy z antykami, których
drzwi są niczym wrota do minionych epok.
Można tam znaleźć śnieżnobiałą porcelanę, mosiężne świeczniki i setki kolekcjonerskich figurek, a spacer wzdłuż sklepowych
18
A weekend in an enormous lively city is
the perfect opportunity for mad bargain
hunting – mad because it is done so hastily. Those tourists who come back from
every trip dragging old clocks, suitcases
with hand–forged locks, scarves with
nostalgic prints, tortoise–shell glasses or
70's–style shoes should visit one of Oslo’s
‘portals’ which allows you to really travel in
time. In the multicultural districts of the
city there are antique shops whose doors
are like gates to by–gone eras. You can
find snow–white porcelain, brass candlesticks and hundreds of other collectibles,
and the walk along the shop windows is
like taking a plunge into a time long past.
nr 1 (78) 2015
Kopenhaska dzielnica Østerbro stała
się mekką dla wielbicieli dobrego stylu
za niewielkie pieniądze.
The Copenhagen Østerbro district has
become a Mecca for all things stylish
and affordable.
the baltic panorama
W ciągu ostatnich 20 lat świat skurczył
się – teraz każdy dzień możesz zacząć
od lektury gazety w innym mieście.
The world is a lot smaller today than it
was twenty years ago – now, each and
every day, you can read your morning
paper in a different city.
fot. www.visitcopenhagen.com
wystaw jest jak zanurzenie się w zamierzchły
czas. Przyglądając się przedmiotom ustawionym w witrynach galerii, takich jak: Frøken
Dianas Salonger, Buttik Brocante czy Hemma Hos Antiques, można odnieść wrażenie,
że prześlizgują się po nich cienie dawnych
właścicieli. Podobne odczucia wzbudza wizyta w Damm’s Antiquarian Books przy placu
Christiana. Jest to najstarszy antykwariat
w całej Skandynawii. Na jego półkach piętrzą
się stare ryciny, rzadkie książki i pożółkłe
mapy, których nie powstydziliby się scenografowie wysokobudżetowych filmów historycznych. Pomiędzy regałami krążą zaś bibliofile i zagorzali kolekcjonerzy.
Wspaniałym rozwiązaniem dla trendsetterów poszukujących inspiracji jest weekendowy wypad do Sztokholmu. Przy ulicy Bondegatan mieści się ekskluzywny second–hand
Lisy Larsson, oferujący ubrania z okresu od
lat 30. aż po 70. wraz z dopasowanymi do
nich gadżetami. Prawdziwe skarby można też
wyszukać w sklepach międzynarodowej sieci Beyond Retro z wyselekcjonowaną odzieżą
sprzed lat, gdzie na odkrycie czekają stylowe
meloniki, perłowe brosze oraz sukienki z misternie plecionej koronki. Wielbicieli mody
i luksusów za niewielkie pieniądze zadowoli natomiast wizyta w kopenhaskiej dzielnicy Østerbro. Znajdują się tam popularne
second–handy prowadzące sprzedaż ubrań
i akcesoriów od projektantów z największych
domów mody. Poszukiwaczki kultowych „chanelek” lub żakietów z metką Isabel Marant
nie będą mogły oprzeć się kuszącym ekspozycjom sieci sklepów Ivelina. Fanki Gucciego, Prady, Burberry czy Louis Vuitton pokochają zaś odzieżowy komis słynnego duetu
Greibe i Kumari.
When you take a close look at items on
display at galleries such as Frøken Dianas Salonger, Buttik Brocante or Hemma Hos Antiques, you can feel that the
shadows of the past owners still live in
them. Similar feelings are awoken during a visit to Damm’s Antiquarian Books
right on Christiania Torv. It is the oldest antique book store in Scandinavia.
On the shelves you may find old engravings, rare books and yellowed maps,
worth starring in a high–budget historical film. And between the shelves there
is a constant flow of bibliophiles and avid
collectors.
A magnificent idea for trendsetters looking for inspiration is a weekend trip to
Stockholm. On Bondegatan Street you
can find Lisa Larsson’s luxurious second
hand store which offers clothing from
the 1930s to 1970s, along with matching
accessories. Real treasures can also be
found in the stores of the international
chain Beyond Retro, which sells selected
vintage clothing where stylish bowler
hats, pearl brooches and laced dresses
are still waiting to be discovered. A visit
to the Copenhagen district of Østerbro
will be a treat for all fans of fashion and
luxury. These are popular second hand
shops specialising in clothes and accessories from the greatest fashion houses.
The seekers of cult Chanel purses or Isabel Marant jackets will not be able to
resist the displays of the Ivelina shops.
And the fans of Gucci, Prada, Burberry or Louis Vuitton will certainly love
the luxury second hand shop Greibe &
Kumari.
W Sztokholmie serca turystów
podbijają stylowe second-handy
z kreacjami w stylu retro.
Second hand stores offering retro
clothing have become
a real hit in Stockholm.
fot. www.visitberlin.com
fot. www.visitstockholm.com
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
19
a to dobre!
what’s good!
Spontaniczne koncerty na świeżym
powietrzu to jedna z charakterystycznych
cech stolicy Danii.
Spontaneous open air live shows are
nothing unusual in the Danish capital.
Rowerowe zwiedzanie miasta?
W Kopenhadze to czysta przyjemność
– w mieście czeka aż 300 km dróg
rowerowych.
A bicycle tour of the city?
Not a problem if you’re in Copenhagen!
The city offers over 300 km of bike lanes.
fot. www.visitcopenhagen.com
Biegiem przez Kopenhagę
Młodzi turyści, planujący spędzić weekend
z przyjaciółmi w stolicy Danii, mogą sądzić, iż oglądanie słynnych zabytków okaże
się monotonne i zabierze im wiele cennego
czasu. Nic bardziej mylnego! Kopenhaga to
jedno z niewielu europejskich miast szczycących się szeroką ofertą aktywnych form
zwiedzania. Spośród szeregu propozycji łączących dbałość o kondycję wycieczkowicza
z jego duchowo-estetycznymi doznaniami
na uwagę zasługuje przede wszystkim jogging z przewodnikiem. W zależności od stanu zdrowia i umiejętności uczestnicy biegu
wybierają dla siebie trasę o długości od 6 do
12 kilometrów. Klasyczny tor obejmuje przebieżkę obok miejsc takich jak Królewski Pałac (przy którym w południe można obejrzeć
tradycyjną zmianę warty), Biblioteka Królewska (z rękopisami Karen Blixen i Kirkegaarda) i siedziba parlamentu Folketinget. Serwis Running Copenhagen oferuje również
bardziej urozmaicone szlaki, wiodące przez
„wolne miasto” Christiana (obok murali, graffiti i domów z recyklingowych materiałów)
czy wzdłuż nabrzeża kopenhaskiego portu,
a także inne wersje joggingowych wycieczek,
np. businessową lub nocną (przy podświetlanych fontannach i iluminacjach ogrodów
Tivoli). Poza niewątpliwymi korzyściami płynącymi z biegania i zabawnymi przygodami, których dostarcza konieczność nadążenia za uciekającym przewodnikiem, do
wyboru tej formy zwiedzania zdecydowanie
20
Running through
Copenhagen
Young tourists planning to spend a weekend with friends in Denmark may think
that sightseeing may prove monotonous
and far too time-consuming. And they
could not be more wrong! Copenhagen is
one of the few European cities which can
be proud of its wide range of active sightseeing possibilities. Among the multiple
offers which take care of both the tourist’s fitness and aesthetic experiences one
should especially consider sight-jogging
with a guide. Depending on the abilities
and state of health the participants may
choose routes from 6 km to 12 km. The
classic route includes a jog near the Royal Palace (where at noon you can see the
changing of the guards), the Royal Library
(where Karen Blixen’s and Søren Kierkegaard’s manuscripts are stored) and Folketinget (the seat of the Parliament). The Running Copenhagen service also offers more
sophisticated routes, like going through
Christiania Freetown (where you will be
jogging among murals and houses made of
recycled materials) or along the waterfront
of Copenhagen’s harbour, and also other
versions of tours, e.g. business or night
tours (by the beautifully lit fountains and
illuminated Tivoli Gardens). Apart from
the obvious benefits of running and amusing adventures provided by the necessity
to chase the guide, another advantage of
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
fot. www.visitcopenhagen.com
zachęca jej cena – zaledwie 130 koron duńskich. Pomysłowość lokalnych firm turystycznych nie kończy się jednak na zespołowym joggingu. W ofercie znajdziemy również
pilotowane spływy kajakowe po przepływających przez miasto kanałach. Uczestnik spływu otrzymuje własny kajak, a także sprzęt
radiowy do komunikacji z przewodnikiem.
Słuchając opowieści o historii oraz kulturze
Kopenhagi może swobodnie dryfować i cieszyć się smakiem kawy serwowanej przez
pływającą kafejkę. Ci którzy nie wierzą w siłę
własnych mięśni, a mimo to chcieliby wziąć
udział w rajdach po stolicy Danii, mogą ponadto wybrać się na pilotowaną przejażdżkę
na rowerach, segwayach lub Me Moverach
(połączenie roweru i hulajnogi). Każda z tych
opcji umożliwia pokonywanie dużych odległości i jest wspaniałą formą wypoczynku na
świeżym powietrzu w gronie przyjaciół lub
rodziny. Turyści marzący o samodzielnych
przejażdżkach ulicami Kopenhagi mogą natomiast wynająć własne kajaki czy segwaye
bądź skorzystać z zabarwionych na wszystkie kolory tęczy darmowych miejskich rowerów. Wystarczy wrzucić do nich 20 koron
kaucji, którą odbiera się zostawiając jednoślad w jednym ze 125 oznaczonych punktów.
Najbrzydsza ryba świata
Weekend w jednym ze skandynawskich
miast to doskonała sposobność do tego, aby
spróbować oryginalnych dań. W Oslo znajdują się aż dwie restauracje uwzględnione
w prestiżowym rankingu Michelina. Pierwszą z nich jest Maemo, słynącą z potraw takich jak emulsja z ostryg czy wędzone gałązki jałowca. Drugą – Bagatelle, serwująca
krążki tarniny, danie z żabnicy (najbrzydszej
ryby świata) oraz czekoladowy mus o smaku
Earl Grey. Szefowie kuchni obu restauracji
warto wiedzieć
this form of sightseeing is its price – only
130 DKK. The creativity of local tourist
companies does not end here. In their offer
we may also find guided canoeing on the
canals of the city. A participant gets his
or her own canoe as well as radio equipment to communicate with the guide. You
may slowly drift on the water and sip aromatic coffee served by the floating cafe
while listening to stories about Copenhagen’s history and culture. Those who do
not have confidence in the strength of their
legs but would like to take part in a route
on the Danish capital nonetheless, may
choose a guided ride on bikes, Segways or
Me Movers (a cross between a bicycle and
a scooter). Each of these options allows
you to cover long distances and is also
a fantastic outdoor entertainment which
you can share with your family or friends.
Those tourists who want to ride the streets
of Copenhagen by themselves, may rent
their own canoes or Segways, or use the
rainbow-coloured free city bikes. All you
have to do is leave a 20 DKK deposit which
you later collect back at one of the 125
bike stands.
The Ugliest Fish
in the World
A weekend in one of the Scandinavian cities is a great opportunity to try unconventional food. In Oslo there are two restaurants featured in the prestigious Michelin
Guide. The first of them is Maaemo whose
great specialities are oyster emulsion and
pickled juniper batons. The second is
Bagatelle which serves blackthorn rings,
monkfish (the ugliest fish in the world) and
Earl Grey-flavoured chocolate mousse.
The chefs of both restaurants make sure
good to know
Smaczną niedrogą potrawą, której warto spróbować w Oslo, jest Øllebrød
– macerowana w piwie wieprzowina podawana z pieczywem i sałatą.
A tasty yet inexpensive dish to try in Oslo is Øllebrød – pork macerated in beer
and served with bread and salad.
W Berlinie przy Anhalter Bahnhof znajduje się bunkier przebudowany na
„Gabinet strachu”. Umieszczone w nim czaszki, machiny tortur, nagrobki
i średniowieczne przyrządy medyczne niejednego turystę przyprawią o gęsią
skórkę!
Dobrym pomysłem na zwiedzanie
Kopenhagi jest wycieczka kajakowa.
Z perspektywy wody miasto wygląda
zupełnie inaczej.
Kayaking is a fun and unusual way
of exploring Copenhagen, offering a
completely different perspective of the city.
By Anhalter Bahnhof in Berlin there is a bunker rebuilt into a chamber of horrors.
Skulls, torture instruments, tombs and medieval medical tools are sure to make
your flesh crawl!
W Kopenhadze mieści się najmniejsza kawiarnia na świecie – Verdens Mindste
Kaffebar. Ma ona zaledwie 10 metrów kwadratowych. Odwiedzający ją goście
muszą więc czekać na swoją kolej lub raczyć się kawą przy wystawionych
na zewnątrz stolikach.
In Copenhagen there is the smallest cafe in the world – Verdens Mindste
Kaffebar which is only 10 square metres. Guests must therefore either queue
outside or sip their coffee at one of the tables outside.
fot. www.visitcopenhagen.com
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
21
a to dobre!
what’s good!
nadają przygotowywanym potrawom kunsztowną oprawę, umieszczając je na skrawkach kory, w szklanych kulach bądź pod
kopułami wypełnionymi aromatycznym dymem, co zmienia zwykłe wyjście na obiad
w niezapomniane przeżycie. Młodym turystom wyjeżdżającym na City Break pod
wpływem impulsu z pewnością przypadnie ponadto do gustu luźna atmosfera barów Kopenhagi. Miłośnikom ekologii polecić
można niewielki lokal BioM, w którym absolutnie każdy element – począwszy od serwowanych dań i świec na stolikach, a na
siedziskach z butelek typu pet skończywszy
– jest organiczny bądź pochodzi z recyklingu. Godne uwagi są także: Gustavs Bistro
& Butik (połączenie sklepu i baru, w którym
menu zmienia się przez cały czas w zależności od nastroju kucharzy, a trzydaniowe posiłki podawane są nawet w nocy), Aarstiderne (farmerski sklep organizujący ekologiczne
obiady, które goście gotują razem z kucharzami, a także DOP (budka z organicznymi
hot-dogami).
Taniec z gwiazdami
i pod gwiazdami
Turyści dla których prawdziwa zabawa zaczyna się wraz z zapadnięciem zmroku powinni
udać się do Berlina lub Sztokholmu. W tych
metropoliach słowo „clubbing” nabiera nowego znaczenia. Znajdują się tam setki klubów
– od klasycznych dyskotek po burleskowe teatry czy awangardowe lokale, których wystrój
i atmosfera przenoszą gości do imprezowej
that their dishes are served in a properly
artistic way, e.g. on pieces of bark, in glass
spheres or under glass jars filled with
aromatic smoke. All of this transforms
ordinary eating out into an unforgettable
experience. Young tourists who have gone
on a City Break on a whim will certainly
appreciate the relaxed atmosphere of Copenhagen bars. Those who are environmentally conscious may choose the small
restaurant BioM where everything from
the dishes and candles to the seats made
of PET bottles is made of organic or recycled materials. Other restaurants worth
mentioning are: Gustavs Bistro & Butik
(a combination of a shop and a bar where
the menu changes according to the chef's
moods and three-course meals are served
late into the night), Aarstiderne (a farmer’s shop serving ecological dinners where
guests cook together with the chefs), and
DOP (a stall with organic hot-dogs)
Dancing with Stars
and under the Stars
Tourists for whom the real fun begins
after the sun has set, should definitely
head for Berlin or Stockholm. In these
metropolises the word ‘clubbing’ takes
on a new meaning. There are hundreds
of clubs there – ranging from classic discos to burlesque theatres and avant-garde
establishments whose decor and atmosphere transport guests to a party wonderland. One of the most extraordinary clubs
Specjalnością Oslo są restauracje
z oryginalnymi daniami. Dwie z nich
uwzględniono nawet w prestiżowym
rankingu Michelina.
Oslo is famed for its unique
and delicious cuisine, including
two Michelin-starred restaurants.
W Sztokholmie clubbing nabiera
nowego znaczenia. Hitem
sezonu stały się imprezy pod
gołym niebem.
Stockholm takes clubbing
to a whole new level.
Open air events have become
a particular highlight
of the season.
fot. www.visitberlin.com
22
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
fot. www.visitoslo.com
the baltic panorama
krainy czarów. Jednym z najbardziej niezwykłych klubów w Berlinie jest so36 mieszczący się na Kreuzbergu. Barmani noszą tam
pielęgniarskie fartuchy, shot drinks mają
postać nasączonych alkoholem kostek cukru, a pod sufitem wisi ogromny zegar odmierzający czas do – następujących co pół
godziny – zmian muzyki i klimatu. Popularnym miejscem spotkań gwiazd i celebrytów
jest Weekend – klub zajmujący 12. i 15. piętro dawnego sowieckiego wieżowca Haus des
Reises. Wyróżnia go bar na dachu, w którym
goście mogą aż do rana bawić się pod gołym
niebem i obserwować słońce wschodzące nad
Alexanderplatz. W Sztokholmie z najlepszych
imprez słynie F12 Terrassen. Co noc bawi się
tam około tysiąca osób. Wiosną i latem najbardziej oblegana jest zewnętrzna część klubu – zabytkowe tarasy oraz schody z widokiem na wodę, na których zawsze spotkać
można sławnych muzyków bądź aktorów. Imprezowiczów lubiących bawić się wśród nowoczesnych wnętrz przyciąga natomiast The
White Room – przestrzenny loft o całkowicie
białych ścianach, wyposażony w futurystyczne lampy i ekstrawaganckie czerwone loże.
Wielokulturowe miasta to wymarzone miejsca na weekendowy wypoczynek. Modne
kluby, butiki vintage i wnętrza organicznych barów pozostawiają w pamięci turysty
tysiące obrazów, po które warto przyjeżdżać
nawet z bardzo daleka. Zamiast przez cały
rok czekać na odpowiednio długi urlop, zaplanujmy swój idealny City Break i cieszmy
się niepowtarzalnym urokiem metropolii! 
nr 1 (78) 2015
in Berlin is so36 in Kreuzberg. Barmen
dress in white, shot drinks are served as
sugar cubes soaked with alcohol and below the ceiling there is a clock measuring
the time to the next change in music and
mood which happens every half an hour.
A popular place to meet stars and celebrities is Weekend – a club located on the
12th and 15th floor of the former Soviet
skyscraper Haus des Reises. It stands out
because of its rooftop bar where guests
can party till the break of dawn and admire the sunrise over Alexanderplatz. In
Stockholm, F12 Terrassen is famous for
the best parties. Every night it is attended by about 1,000 people. In spring and
summer the outdoor part of the club – the
antique terraces and stairs overlooking
the water – is definitely more popular as
you can always meet famous musicians or
actors there. Partygoers looking for more
modern locations may be attracted by The
White Room – a spacious loft with entirely white walls, equipped with futuristic
lamps and extravagant red lounges.
Multicultural cities seem perfect locations
for a weekend trip. Fashionable clubs,
vintage boutiques and organic bars will
leave in your mind a thousand pictures,
which makes it worth travelling hundreds
of kilometres. So instead of waiting an
entire year for a sufficiently long holiday,
plan your perfect City Break and enjoy
the life and pulse of the city!
Agnieszka Moroz
23
od podszewki
inside out
Po godzinach
After hours
Co łączy autora poczytnego kryminału,
kucharza, który za pomocą noża tworzy
z owoców i warzyw dzieła sztuki, miłośników
biegów, którzy połączyli swoje siły i startują
w międzynarodowych zawodach?
Pasja – to po pierwsze. Jest jeszcze jedno,
każdy z nich na co dzień pracuje
w firmie Unity Line.
What do a successful crime novelist,
a master chef and a team of runners
participating in an international sporting
event have in common? The right answer is,
clearly, an immense amount of passion!
But there’s an even better answer: Unity Line!
Król horroru i makabry
Napisać książkę chciałem od zawsze.
Tak dla samego siebie. Nie wiedziałem,
czy uda mi się ją wydać. I choć najintensywniej myślałem o tym tuż po studiach, przez kilka lat nie mogłem się
za to zabrać – mówi Piotr Rozmus, autor książki „Bestia”, od ośmiu lat pracownik Cafeterii na promie Unity Line.
Udało mu się w 2012, kiedy to pewnego wiosennego popołudnia otworzył laptopa i zaczął pisać. „Bestia” to thriller,
kryminał, horror i powieść obyczajowa
w jednym. Na półkach księgarń pojawiła się w nakładzie 2500 sztuk, doczekała się również dodruku. – Pewnego
dnia tata przyniósł starą i piekielnie ciężką maszynę do pisania. Postawił ją na
biurku, a ja myślałem, że oszaleję z radości
– wspomina Piotr. Kilkanaście lat później
spełniło się marzenie trzynastoletniego
The master of horror
I’ve always wanted to write a novel. Just
for the heck of it. I didn’t even expect it
to get published. I wanted to do it right
after graduation, but, for whatever reason, it didn’t come about – says Piotr
Rozmus, author of the novel “Beast”
and longtime employee of a Unity Line
ferry cafeteria. In 2012, he finally did
it. He simply sat down in front of his
laptop and started writing. The resulting novel entitled “Beast” is a mixture of
crime drama, horror and thriller. It was
first published in 2500 copies, but has
since been reissued. – One day, my dad
brought home a clunky old typewriter.
I became instantly fascinated by it – recalls Piotr. Several years later, the thirteen year old who used to spend hours
reading Stephen King novels finally fulfilled his lifelong dream.
Piotr Rozmus – od 2007 roku
pracownik Unity Line,
od trzech lat autor
poczytnych horrorów
Piotr Rozmus, Unity Line
employee since 2007,
has become a successful
novelist over the past 3 years
24
fot. Shutterstock
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
Piotrka, który wieczorami zaczytywał się
w powieściach Stephena Kinga i stawiał
pierwsze litery na starej maszynie.
Mroczne wizje
Dwie brutalnie zamordowane młode kobiety, oskórowany kierowca autobusu,
zniknięcie dwójki dzieci, szef szczecińskiej mafii, zwany Łezką. Z tym wszystkim przyjdzie się zmierzyć emerytowanemu komisarzowi policji, który po latach
powraca do Szczecina.
Początkowa scena książki, uciekająca
nocą przez park dziewczyna, prześlado–
wała mnie, nie dawała spokoju – mówi
autor. Wyobraźnia podsuwała mu mroczne sceny od dawna. Nie pozostało nic innego jak opisać te obrazy, nie wiedząc
jeszcze, co będzie dalej. Dalej nie było
jednak łatwo. Początkowo pisanie, później poszukiwanie wydawcy zajęły sporo
czasu. Kolejne firmy nie były zainteresowane inwestowaniem w debiutanta. Udało się, gdy Piotr zapukał do drzwi wydawnictwa Videograf – to oni podjęli ryzyko
wydania „Bestii”. Opłaciło się.
Ciągnąc za sznurek
Wydanie książki zmieniło życie Piotra.
Ma własne wieczory autorskie, występuje
w mediach, jego książka stoi na półkach
największych księgarń w Polsce. „Bestia”
została nominowana do dwóch prestiżowych nagród: Nagrody Kryminalnej Piły
dla najlepszej polskiej miejskiej powieści kryminalnej roku 2014 oraz thrillera roku w plebiscycie Złoty Kościej 2014.
Kolejna powieść jego autorstwa, „Kompleks Boga”, jest dostępna w sprzedaży, a w internecie już zbiera pochlebne
opinie. Szykuje się też kontynuacja „Bestii”, do której napisania zachęciły Piotra
pochlebne listy od czytelników. Stephen
King powiedział kiedyś, że pisanie książki jest jak ciągnięcie za sznurek, którego
koniec wystaje z mgły. Ciekawe, co będzie
na końcu tego sznurka?
Lubię to, co robię
the baltic panorama
Two young women brutally murdered,
a bus driver skinned alive, two missing children and a mob boss going by
the name of Tear. These are the challenges awaiting the retired police commissioner upon returning to his home
town of Szczecin.
The opening scene of the book, the image of a terrified girl running through the
park, haunted me for a while – says the
author. It got my imagination running,
planting dark visions in my mind. All
I had to do was describe these images, not knowing what was going to
come next. It all went smoothly from
that point on. Once I was done writing,
I spent a lot of time looking for a publisher. It’s hard, since very few are
willing to give an unpublished writer
a chance. Finally, it all came together
when Piotr got in touch with the Videograf publishing house. It was them
who decided to give “Beast” a shot. It
turned out to be very smart decision.
Pulling a string
Publishing the book has significantly
changed Piotr’s life. He has become
somewhat of a celebrity, dividing his
time between meetings with fans and
media appearances. His novel is available in all the major outlets in Poland
and was nominated for two prestigious awards: the Piła Crime Drama
Award for best drama of 2014 and the
Złoty Kościej (Golden Skeleton) for best
thriller of the year. Piotr’s next novel,
“The God Complex”, was published recently and has already gained much
deserved critical acclaim. Encouraged by the overwhelmingly positive
response, the author is also working
on a follow up to “Beast”. Stephen King
once said that writing a book is like
pulling a string out of the mist. You
never know what you might pull out.
I like what I do
If there’s one thing you can say about
him, it’s that he’s full of passion. Both
he and his wife can talk about carving
for hours on end. For the past ten years,
Mirosław Bobrowski has been a chef on
the Polonia ferry, but he’s been with Unity Line since the very beginning. In fact,
he was on the Polonia during her maiden
voyage from Norway to Poland. Most importantly, he has spent the last ten years
carving fruit and vegetables into works of
art. – He’s a chef first and a carver second – his wife, Dorota, clarifies. No one
nr 1 (78) 2015
Mirosław Bordowski –
szef kuchni
na promie Polonia
Mirosław Bordowski –
Polonia ferry chef
fot. Archiwum Unity Line
Jest pasjonatem, temu zaprzeczyć nie
można. On sam i jego żona mogą o carvingu mówić godzinami. Mirosław Bobrowski od 10 lat jest szefem kuchni
na promie Polonia, w Unity Line pracuje
od samych początków firmy. Był w ekipie osób, które odbierały prom Polonia
w Norwegii. Od dziewięciu lat zajmuje
się sztuką dekorowania w warzywach
i owocach – carvingiem. Za pomocą noża
tworzy dzieła sztuki, warzywne i owocowe rzeźby. Przede wszystkim jest kucharzem, potem „carvingowcem” – opowiada
Dark visions
25
od podszewki
inside out
jego żona, Dorota. Nikt jednak nie przechodzi obojętnie obok prac Mirosława.
Ludzie zatrzymują się, aby je fotografować. Pasja Mirosława Bobrowskiego
ma moc przyciągania. Podczas regat
„The Tall Ship Races” w Gdyni, usiadł na
krzesełku i zaczął wycinać z owoców. Nie
trzeba było długo czekać, aby wokół niego
pojawił się tłum zainteresowanych osób.
can deny the effort that goes into his
work. It’s no wonder many people stop
and take photos - Mirosław’s passion
is very infectious. During the Tall Ship
Races in Gdynia, he just sat outside and
started carving fruit. It didn’t take long
before he was surrounded by a crowd of
people admiring his craft.
Rzeźby na medal
Sumptuous sculptures
Jego pierwsze rzeźby powstawały w margarynie i w cieście. Później zakupił
książkę z podstawowymi technikami carvingu, dwa arbuzy i przy kuchennym
stole zaczął próbować nowych technik.
W samodzielnej nauce pomocne okazały się wcześniejsze doświadczenia
oraz żona, która poszukiwała dla Pana
Mirosława inspiracji. Podsuwała pomysły
na rzeźby, a później wspierała go logistycznie podczas konkursów i olimpiad kulinarnych. - Wiedzę zdobywałem właśnie podczas konkursów, tam można było uczyć
się od najlepszych – mówi. Na zawody wyjeżdżał reprezentując pracodawcę, po powrocie dzielił się nowymi umiejętnościami
z pozostałymi kucharzami. Wraz ze startem w kolejnych konkursach przyszły nagrody – srebrny medal podczas Olimpiady
Kulinarnej w Erfurcie w 2008 r., złoty i brązowy medal podczas Kulinarnego Pucharu
Świata w Luksemburgu w 2010 r. Obecnie
jest zapraszany na zawody kulinarne w roli
jurora. Poza tym kocha gotować.
His first sculptures were done in margarine and dough. Then he bought a book
on the basics of carving and two watermelons, sat in the kitchen and began refining his technique. His prior experiences definitely proved useful and his wife
became his primary source of inspiration, while also helping with the logistical
aspects of numerous culinary contests.
- The contests were where I learned the
most, by simply watching the best carvers at work – he says. His participation
has always been fully backed by his employers and he would always share his
newly gained experience with the other
chefs. Awards soon followed – a silver
medal at the 2008 Culinary Olympics in
Erfurt and a bronze medal at the 2010
Culinary World Cup in Luxembourg.
Nowadays, he is mostly invited to culinary contests as a juror.
Każde danie może być dziełem
sztuki, pod warunkiem
że przyrządził je
Mirosław Bordowski – od 10 lat
pasjonat carvingu.
Any meal can be a work of art,
as long as it’s prepared by
Mirosław Bordowski – a master
carver with 10 years
of experience.
fot. Archiwum Unity Line
26
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
Biegać każdy może
Jest 4 października 2014 r., godzina
15.00. Pośród około dwutysięcznej grupy biegaczy, którzy wystartowali w zawodach biegowych w Malmö na południu
Szwecji, jest dziewiętnastu pracowników
firmy Unity Line. Startują w zawodach
razem z biegaczami z Ruchowej Akademii
Zdrowia ze Szczecina. Bieg to impreza
międzynarodowa. Biorą w nim udział zawodnicy z ponad dwudziestu krajów. Ekipa ze Szczecina przypłynęła na pokładzie
promu Unity Line. Pomysł stworzenia
grupy biegowej, która będzie startować
w zawodach w Malmö, narodził się pół
roku wcześniej. Został zaakceptowany
przez dyrektora Jarosława Kotarskiego,
dzięki czemu biegacze mogą dziś rozwijać
swoją pasję w miejscu pracy.
Gotowi do startu
Firmę Unity Line w Malmö reprezentują
kobiety i mężczyźni. Na co dzień pracują
w biurze w Szczecinie, Świnoujściu oraz
na promach Polonia i Skania. Dołączyły
do nich także dwie szwedzkie pracownice
biura w Trelleborgu. Część z nich to doświadczeni biegacze, których celem jest
podium. Są też i debiutanci, dla których
udział w masowej imprezie biegowej jest
nowym wyzwaniem. Mają do wyboru trasę o dystansie 10 km oraz tzw. półmaraton, czyli dystans 21,097 km. Siedem
osób wystartowało w półmaratonie, czternaście zdecydowało się na zmierzenie
się z trasą o długości 10 km. Wszystkim
udało się ukończyć zawody, najlepszym
zawodnikiem okazała się Anna Karolak,
która zajęła piąte miejsce w klasyfikacji
kobiet. Kolejny start grupy biegowej w zawodach odbędzie się 3.10.2015 w Malmö.
Grupa biegowa już dziś trenuje. Trzymamy kciuki za udany start. ■
the baltic panorama
You can run if you want to
It’s 3 PM, October 4, 2014. About two
thousand runners are competing in
Malmö, Southern Sweden. Nineteen of
them are Unity Line employees, racing
under the banner of the Academy of Activity and Health in Szczecin. The race is
an international event, with contestants
from over twenty countries, the Szczecin
team having sailed to Sweden aboard
a Unity Line ferry. The idea of forming
a team specifically for the Malmö competition came about six months earlier.
Unity Line president Jarosław Kotarski
embraced the idea and now company
employees are able to combine their biggest passion with their work.
Ready, set...
In Malmö, Unity Line is represented by
both men and women. Most of them
work at the Szczecin and Świnoujście
offices, as well as on the Polonia and
Skania ferries, although they have been
recently joined by two Swedish employees from the Trelleborg office. Some of
them are experienced runners aiming
for the podium, others - simply amateurs
looking for a good time and a challenge.
There are two routes available - one is 10
km long, the other is the so-called “half
marathon”, or 21.097 km. Seven of the
Unity Line employees decided to tackle
the half marathon, while fourteen opted
for the 10 km route. Every single one of
them managed to complete the race, with
the team’s top runner, Anna Karolak,
coming in fifth in the women’s classification. Currently, the team is preparing for
their next race in Malmö, which will take
place on October 3, 2015. We’ll keep our
fingers crossed.
Katarzyna Henschke-Ozga
nr 1 (78) 2015
Anna Karolak
– najlepsza biegaczka
z zespołu Unity Line
Anna Karolak
– Unity Line’s top runner
fot. Unity Line / J. Brenda
Grupa biegowa Unity Line niemal
każdego dnia trenuje do zawodów
Malmö Halvmarathon, najważniejszej
imprezy w kalendarzu zespołu.
The Unity Line runners’ team trains
almost every day to prepare for the
Malmö Halvmarathon, their biggest
event of the year.
fot. Unity Line / J. Brenda
27
tajemnicze opowieści
mysterious stories
Podwodny Bałtyk
Undersea Baltic
Zwykle spokojny Bałtyk
ma swój sekret – na jego dnie
leży kilkaset wraków statków
The seemingly peaceful Baltic
holds many secrets, including
several hundred shipwrecks.
fot. www.stachuraphoto.com
28
Skarby na dnie mórz
A gdyby tak, zamiast na plażę, wyruszyć na dno
Bałtyku? Od wieków zatopione statki działały na
wyobraźnię. Niemal każdemu kojarzą się z piratami, zatopionymi skarbami i jakąś romantyczną
historią. Na dnie Bałtyku spoczywa kilkaset wraków statków z różnych epok, począwszy od średniowiecznych kog, przez galeony z okresu potopu
szwedzkiego, po statki i okręty zatopione podczas
drugiej wojny światowej oraz współczesne jednostki handlowe. Niektóre z nich można po prostu
zwiedzać, na inne wstęp został wzbroniony.
nr 1 (78) 2015
Treasures of the Sea
What if, instead of simply going to the beach, you
could venture beneath the waves of the Baltic
Sea? Sunken ships have captured our imaginations for centuries, evoking tales of pirate treasure and romance. There are several hundred
shipwrecks resting on the bottom of the Baltic,
from medieval merchant ships, through 17th
century galleons and world war II battleships, to
modern commercial vessels. While some of them
are off limits to the general public, others are
available for anyone to explore.
the baltic panorama
Nurkowe eldorado
A Diver’s Mecca
Wrak blisko plaży
Right off the Beach
Do tej pory Urzędy Morskie w Szczecinie i Gdyni zidentyfikowały ponad dwieście wraków, które
zalegają dno morza na administrowanym przez
nie wodach. Na całym Bałtyku może być ich nawet sto razy więcej. Jest więc w czym wybierać.
Mało osób zdaje sobie sprawę, że polskie wybrzeże uważane jest w nurkowym światku Europy za wrakowe eldorado. Bałtyk ma stosunkowo
niewielką głębokość, przez co większość wraków
dostępna jest nawet dla osób nurkujących amatorsko. Dodatkowe korzyści to dość niska temperatura wody, niewielkie zasolenie oraz brak,
typowych dla mórz tropikalnych, organizmów
morskich. Dzięki takim warunkom wraki są zwykle w niemal nienaruszonym stanie. W Bałtyku
nie występuje też największy wróg drewnianych
statków, świdrak okrętowiec, mięczak, który potrafi zupełnie unicestwić poszycie kadłuba w ciągu kilkudziesięciu lat.
The Maritime offices in Szczecin and Gdynia have
so far identified over two hundred shipwrecks lying on the bottom of the Baltic within their jurisdiction. However, it is speculated that the entire sea area could hold a hundred times more,
so fans of underwater exploration have plenty to
choose from. Few people realize that the Polish
seaboard is considered a true shipwreck Mecca
among European divers. The Baltic is relatively
shallow, which allows even amateur divers to explore many of the vessels. The sea is also known
for its low temperature and moderate levels of salinity, as well as a lack of living organisms typical in tropical waters, all of which contribute to
the preservation of the sunken ships. Best of all,
the shipworms that feed on wooden ships in other
parts of the globe, and have been known to obliterate a sunken hull in a matter of decades, are
close to nonexistent in the Baltic Sea.
Niecałe dwieście metrów od plaży na Mierzei
Sarbskiej niedaleko latarni morskiej Stilo, leży
na dnie wrak frachtowca „West Star”. Jednostka zatonęła w 1971 roku transportując ładunek
drewna z Gdańska do Wielkiej Brytanii. Po nieskutecznej próbie ratowania statku, opuszczony
przez załogę „West Star” osiadł na dnie. Dziś, spoczywający na kilkumetrowej zaledwie głębokości,
wrak jest bardzo atrakcyjnym obiektem podwodnej penetracji, dostępnym tym bardziej, że można dopłynąć do niego nawet z plaży. „West Star”
leży tak płytko, że jego maszty wystają nieco z powierzchni wody. Znacznie więcej umiejętności wymaga za to eksploracja wraku okrętu wojennego
Kriegsmarine „Boelcke”, spoczywającego na dnie
niecałe dwie mile na wschód od krańca Półwyspu
Helskiego, który służył jako pływający warsztat
łodzi latających Luftwaffe. Zatonął trafiony bombą w kwietniu 1945 roku i spoczywa na głębokości ponad 50 metrów. Właśnie ze względu na
znaczną głębokość nurkowanie do niego wymaga specjalnych uprawnień nurkowych i pozwoleń
Urzędu Morskiego.
Less than two hundred meters from the Sarbska Spit beach, near the Stilo lighthouse, lies
the wreckage of the West Star freighter. The
vessel sank in 1971 while transporting a shipment of timber from Gdańsk to the UK. Following a failed rescue attempt, the ship now
rests a mere several meters beneath the surface. It has since become a popular site for
underwater explorers, which is hardly surprising, given that one can reach it by simply
swimming from the nearby beach. The West
Star is also easy to locate, as its mast is visible
above the surface. Divers looking for something more challenging should head about
two miles East from the tip of Hel Peninsula.
There, the wreckage of the German Kriegsmarine battleship Boelcke awaits. The ship once
served as a mobile repair station for Luftwaffe
flying boats, before it was bombed and sent to
the bottom in April 1945. Resting at a depth
of over 50 meters, reaching it requires a special diver’s permit and authorization from
the Maritime Office.
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
29
tajemnicze opowieści
XVI-wieczny galeon Mars
jest dziś największym
skarbem podwodnego
Bałtyku. Cenią go zarówno
turyści, jak i archeolodzy.
The Mars, a 16th century
galleon, is the greatest
underwater treasure
of the Baltic Sea,
highly valued by tourists
and archeologists.
fot. www.stachuraphoto.com
30
mysterious stories
Podwodny park
Jednym z najsłynniejszych znalezisk na Bałtyku jest wrak szwedzkiego żaglowca „Solen”, który
brał udział w bitwie pod Oliwą w 1627 roku. Dowodzony przez kapitana Alexandra Forattha „Solen” został zaatakowany przez należący do Polski
galeon „Wodnik”. Szwedzka załoga, nie widząc
możliwości ucieczki, zatopiła okręt wysadzając
dziobową komorę prochową. Wrak został przypadkowo odnaleziony w 1969 roku i przetransportowany w rejon Gdyni Orłowa. Powstaje tam
podwodny park archeologiczny „Zatoka Gdańska”, którego gospodarzem jest Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku.
Ten podwodny skansen, który położony jest na
głębokości zaledwie piętnastu metrów pod powierzchnią morza, służyć ma wszystkim amatorom nurkowania, którzy chcieliby dotknąć własnymi rękami podwodnych zabytków historii.
Prawdziwym oczkiem w głowie podwodnych archeologów jest zlokalizowany u wybrzeży szwedzkiej Olandii wrak galeonu „Mars”, który zatonął
w XVI wieku. Był dumą floty wojennej króla Szwecji Eryka XIV Wazy i największym okrętem wojennym jaki w tamtych czasach pływał po Bałtyku.
W czasie walk z duńską flotą wojenną w 1564
roku zatonął po wybuchu prochu na pokładzie. Dziś wrak „Marsa” spoczywa na głębokości
73 metrów. „Mars” pilnowany jest przez szwedzką
straż przybrzeżną, aby zapobiec rabunkowi jego
wyposażenia przez amatorów morskich staroci.
Chodź zgromadzony na jego pokładzie skarb jest
cenny, dla archeologów i historyków ważniejsza
jest wartość niematerialna. „Mars” stanowi świetne źródło wiedzy o XVI wiecznym szkutnictwie.
Pewnego dnia, być może, będzie można zejść na
jego pokład. A być może, w niedalekiej przyszłości
znajdzie się inny, bezpieczny sposób, żeby każdy
turysta mógł zwiedzać dno Bałtyku. ■
nr 1 (78) 2015
An Underwater Park
One of the most well known underwater treasures of the Baltic is the Swedish sailing ship Solen. The vessel took part in the battle of Oliva in
1627, under captain Alexander Forrath, where
it was attacked by the Polish galleon Wodnik.
With no chance of escape, the Swedish crew
decided to scuttle their own ship by blowing up
the front gunpowder chamber. The wreckage
was later discovered in 1969 and transported to
the Gdynia Orłowo region, where it is to become
part of the new underwater archeological park
in Gdańsk Bay, hosted by the Central Maritime
Museum of Gdańsk. Located at a depth of only
15 meters, this unique submerged museum
will allow even amateur divers to cast their eyes
over genuine relics of maritime history.
Finally, speaking of a bona fide treasure for deep
sea archeologists, we have the galleon Mars. Once
the pride of the Swedish navy and the personal
vessel of king Eric XIV, it was the largest Baltic
warship of its time. Having sunk in 1564 after
the gunpowder store was hit during a battle with
the Danish fleet, it now rests on the bottom of the
sea, near the coast of Swedish Oland. Located 73
meters beneath the surface, Mars is under constant surveillance by the Swedish coastguard to
prevent any looting of its equipment. Although
the treasures amassed onboard are precious
in their own right, they are even more valuable
as a source of knowledge for archeologists and
historians. The vessel is a veritable goldmine for
any scholar of sixteenth century shipbuilding.
Perhaps one day it will be possible to visit this
historical treasure. On the other hand, perhaps
sometime in the near future we will discover
a new, safer way for tourists to adventure on the
bottom of the Baltic Sea.
Piotr Kałuża
the baltic panorama
Żaglowiec Solen został
zatopiony w 1627 roku
podczas bitwy pod Oliwą
The Solen tall ship was
sunk in 1627, during
the battle of Oliwa.
fot. www.stachuraphoto.com
W Zatoce Gdańskiej to
dość częsty widok. W jej
rejonie znajduje się aż
16 wraków statków.
A common sight in
Gdańsk Bay, the resting
place of as many as
sixteen shipwrecks.
fot. www.stachuraphoto.com
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
31
miejsca
places
Treehotel w szwedzkiej
miejscowości Hardagas.
The Treehotel
in Hardagas, Sweden.
Hotele z krainy czarów
Hotel Wonderland
Wielkie hole wyłożone puszystymi czerwonymi
dywanami, kryształowe żyrandole, lśniące lady
i finezyjne kompozycje kwiatów w kosztownych
wazonach – oto jak większość z nas wyobraża
sobie wystrój luksusowego hotelu. A gdyby tak
elegancki hotelowy boy zaniósł nasze walizki
do domku na drzewie, opalanego drewnem
mongolskiego namiotu, podwodnej kabiny lub
bokserskiej sali treningowej? W Skandynawii
wszystko jest możliwe! Poznajcie hotele, które
oprócz zwykłego wypoczynku oferują swoim
gościom przejście na drugą stronę lustra, prosto
do krainy magicznego marzenia na jawie.
32
Imposing hallways layered with thick red
carpets, crystal chandeliers, shining surfaces
and elaborate flower compositions. This is how
most of us picture a luxurious hotel. But what if,
instead of your typical room, the bellhop took
your luggage to a tree house? Or a Mongolian
tent, complete with a fireplace? Or why not
a boxing gym? Anything is possible when you’re
in Scandinavia! Take a look at some of the hotels
offering much more than simple leisure and
venture through the looking glass, into a world
where dreams and reality collide.
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
UFO to jeden
z najchętniej wybieranych
domków w Treehotelu.
The UFO is one
of the most popular
houses at the Treehotel.
fot. Peter Lundstrom, WDO – www.treehotel.se
Noc w domku na drzewie
Turystów, którym marzy się wypoczynek na
świeżym powietrzu w bliskości z dziką naturą,
z pewnością zainteresują oryginalne rozwiązania Treehotelu położonego w szwedzkiej wiosce
Harads nad rzeką Lule. Zakwaterowanie w jednym z przygotowanych przez ośrodek pokoi jest
niczym podróż do kolorowych czasów dzieciństwa, bo udostępniane gościom pomieszczenia
znajdują się w domkach na drzewach. W zależności od tego, czy chcemy naturalnie wtopić się w otoczenie, czy puścić wodze fantazji
i znaleźć się w centrum zainteresowania, możemy wybrać nocleg w domku imitującym pokryte gałęziami ptasie gniazdo, w niewidzialnej
„kostce”, która dzięki lustrzanym ścianom idealnie zlewa się z koronami drzew, w bajkowej
czerwonej chatce lub w domku-UFO. Co ciekawe, komfort takiego zakwaterowania w niczym
nie przypomina zapamiętanych z dzieciństwa
ciasnych kryjówek. Niepozorne domki Treehotelu posiadają wygodne minimalistyczne wnętrza, harmonizujące ze spokojną atmosferą lasu,
w którym czas zdaje się płynąć wolniej. Cieka-
the baltic panorama
fot. Peter Lundstrom, WDO – www.treehotel.se
A night in the treehouse
Tourists who enjoy a healthy dose of fresh air
should definitely check out the Treehotel. Located in the Swedish village of Harads, over the Lule
river, the place is bound to evoke feelings of nostalgia and childlike glee, since all the guestrooms
are located in... you guessed it, tree houses. Depending on whether we want to blend into the
environment, or let our imagination go wild,
we can choose from a number of varied houses. There’s one resembling a bird’s nest, littered
with sticks and branches, another that’s covered
in reflective surfaces, making it blend perfectly
into the treetop. Then there’s the one shaped
like a UFO, or a fairy tale hut... The list goes on.
But don’t worry, the accommodations are much
more comfortable than your usual tree house.
The interiors are sparsely decorated, in order to
fully immerse visitors in the serenity of the surrounding woods, where time seems to stand still.
Another curious alternative for nature lovers is
the Norwegian Canvas hotel, located in Western
Telemark. Its guests have a chance to stay in one
of ten Mongolian yurts, complete with wooden
nr 1 (78) 2015
Nocleg w gnieździe na drzewie? W szwedzkim Treehotelu
to żaden problem.
A night in a bird’s nest?
Not a problem
at the Swedish Treehotel.
fot. Peter Lundstrom, WDO – www.treehotel.se
33
miejsca
places
Hotel Canvas w zachodniej
części norweskiego Telemarku.
Każdy z namiotów posiada prywatne
patio z żeliwnymi wannami.
The Canvas Hotel in West
Telemark, Norway.
Each of the tents has an individual
patio overlooking the adjacent lake.
fot. Copyright © 2015 Welcome Beyond
welcomebeyond.com
fot. Copyright © 2015 Welcome Beyond
welcomebeyond.com
wą alternatywą dla tradycyjnego hotelu, zapewniającą jedyny w swoim rodzaju kontakt
z przyrodą, jest także norweski Canvas, hotel
położony w zachodniej części Telemarku. Można tam zamieszkać w jednej z dziesięciu mongolskich jurt wyposażonych w drewniane podłogi i kominki. Każdy z namiotów posiada też
prywatne patio z żeliwnymi wannami, w których można wziąć relaksującą kąpiel z widokiem
na jezioro.
W grocie króla gór
W hotelu Canvas goście
przyjmowani są w mongolskich
jurtach z drewnianą podłogą
i kominkiem.
Guests of the Canvas Hotel
sleep in Mongolian yurts,
complete with wooden floors
and fireplaces.
fot. Copyright © 2015 Welcome Beyond
welcomebeyond.com
Hotel Gruvgårdens
w szwedzkiej
miejscowości Sala.
The Gruvgårdens Hotel
in Sala, Sweden.
Gdyby król krasnoludów z książek Tolkiena
szukał noclegu w Szwecji, zainteresowałby się
apartamentem położonym w sercu góry. Zwykli
śmiertelnicy mogą pozwolić sobie na taką przygodę, wybierając się do Gruvgårdens w miejscowości Sala. Sala Silvergruva to muzeum jednej
z pięciu największych kopalni srebra na świecie, połączone z hostelem, urządzonym w byłych
kwaterach robotników. Goście mogą zwiedzać
kręte, podziemne korytarze, podziwiać szyby i poznać historię dziewiętnastowiecznego górnictwa.
Najwięcej emocji budzi jednak apartament hotelowy położony w samym sercu góry, 155 metrów
pod ziemią. Prowadzi do niego malownicza droga wzdłuż galerii, z widokiem na jaskinie i zalane szyby kopalni, które tworzą podziemne jeziora. Wystrój łączy surową naturę z komfortem, czy
wręcz przepychem (srebrny żyrandol na tle wykutych w kamieniu ścian!). Pod ziemią nie ma zasięgu sieci komórkowych, dlatego do dyspozycji gości pozostaje krótkofalówka i hotelowy intercom.
O każdej porze dnia i nocy można skontaktować
się z obsługą.
34
In the hall of the Mountain King
Should a dwarven king from a J. R. R. Tolkien
novel ever need a place to stay in Sweden, he
would undoubtedly give Gruvgårdens a shot. The
establishment is located in the now defunct mine
of Sala Silvergruva and serves as both a hostel
and a museum. After a busy day spent exploring the vast network of underground tunnels and
learning about the history of nineteenth century
mining, visitors can find respite in the former
miners’ lodgings. However, the most fascinating part of Silvergruva is the penthouse. Hidden
deep within the heart of the mountain, an astonishing 155 meters below surface, it can only be
accessed via a gallery overlooking ancient caves
and sunken mine shafts. The penthouse itself is
a unique combination of refined comfort and raw
beauty - a room carved from stone, where silver
chandeliers are hung against the backdrop of impenetrable rock. Since there is no cell phone reception, guests are equipped with walkie-talkies,
as well as an intercom system, so they can reach
the hotel staff at any time.
Is there a pilot in the house?
Bujających w obłokach zainteresuje Jumbo Stay
– hostel urządzony w Boeingu 747 z 1976 roku.
Samolot ma na imię Liv (na cześć córki właściciela hostelu) i jest na stałe zaparkowany przy wjeździe na sztokholmskie lotnisko Arlanda. Mieści
If you like to reach for the sky, then you might
want to give Jumbo Stay a try. Instead of your
typical building, this hostel has been set up in
an actual 1976 Boeing 747. The plane, named Liv
(after the hotel owner’s daughter), is permanently parked outside the Arlanda airport in Stockholm. It houses 27 rooms of varying standards,
with a penthouse located in the cockpit, overlooking the runway. The limited space has been
cleverly organized, using bunk beds, to accommodate a large number of “passengers”. Apart
from a bar and a cafe, there is also a conference
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
Czy mieszka z nami pilot?
fot. Papillabild
floors and fireplaces. Each of the tents has an
individual patio overlooking the adjacent lake,
allowing you to enjoy a relaxing bath while admiring the scenery.
76 łóżek w 27 pokojach o standardzie dopasowanym do potrzeb różnych gości. W kokpicie pilotów urządzono przytulny apartament z panoramicznym widokiem na pas startowy. Ograniczona
przestrzeń niższych pokładów została sprytnie
zagospodarowana w wieloosobowe pokoje z łóżkami piętrowymi. Jest też bar, kawiarnia i sala
konferencyjna przerobiona z pokładu pierwszej
klasy przy użyciu oryginalnych foteli. Na lewym
skrzydle Jumbo Jeta urządzono taras widokowy. Właściciele zapraszają do wizyty zarówno turystów szukających noclegu blisko lotniska, jak
i osoby zainteresowane lotnictwem. Obsługa hostelu z przyjemnością oprowadzi gości po samolocie i przybliży jego historię.
Akwaria zamiast okien
Na koniec coś dla amatorów podwodnych wojaży
w stylu kapitana Nemo – pływający Utter Inn.
Jest to zaprojektowany przez Mikaela Genberga
minihotel dryfujący po jeziorze Mälaren niedaleko miasteczka Västeras w Szwecji. Składa się
z dwóch poziomów – górnego, umieszczonego
nad powierzchnią wody, budzącego skojarzenie
z domkiem wydry i dolnego, zanurzonego 3 metry
pod wodą. Turyści, którzy zdecydują się na nocleg
w Utter Inn zamiast banalnej panoramy miasta
zobaczą za oknami barwne ławice ryb.
Ekscentryczne hotele Skandynawii zmieniają
tradycyjne spojrzenie turystów na podróżowanie.
Pokazują, że hotelowy pokój nie musi być jedynie
miejscem, do którego wraca się po całym dniu
zbierania wrażeń. Przeciwnie – może stanowić
początek kolejnej ekscytującej przygody! 
the baltic panorama
room set up in business class, furnished with the
original set of chairs, while the left wing has been
turned into a patio. This hotel is the perfect choice
for tourists looking to stay close to the airport,
as well as those with at least a passing interest in aviation. The staff will gladly give visitors
a tour of the plane and acquaint them with its
rich history.
An aquatic vista
Last but not least, a real treat for fans of underwater voyages in the vein of Captain Nemo - the
floating Utter Inn. Designed by Mikael Genberg,
this Swedish mini-hotel actually floats in Mälaren
Lake, near the town of Västeras. The hotel is divided into two levels – the upper floor is located
above the water surface, resembling an otter’s
nest, while the lower is submerged three meters
below the surface. Instead of your typical view,
guests of Utter Inn are treated to an underwater
vista, complete with schooling fish.
These eccentric Scandinavian hotels can truly
redefine your notion of travel, proving that a hotel room doesn’t need to be just a dull place you
come back to after an eventful day. Quite the
contrary - it can be the beginning of yet another
exciting adventure!
Agnieszka Moroz, Zuzanna Czerniak
fot. Wikimedia na licencji CC 3.0 Mikael Genberg
Hostel Jumbo Stay na sztokholmskim
lotnisku Arlanda.
The Jumbo Stay hostel
at the Arlanda airport in Stockholm.
nr 1 (78) 2015
fot. Lioba Schneider
35
infografika
36
infographics
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
37
infografika
38
infographics
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
39
zoom
zoom
fot. Bóg Wie Co
Klimat
na dobry
design
In the mood for design
fot. Bóg Wie Co
fot. Voozek
fot. Bóg Wie Co
W Szczecinie ciuchy i dodatki
lokalnych projektantów
zaczynają konkurować
z ofertą międzynarodowych
sieciówek.
Zachodniopomorski design
przeżywa rozkwit. Produkty od
projektantów tracą otoczkę snobizmu, stając się alternatywą
dla klientów zmęczonych powtarzalnością i niską jakością
towarów w sklepach sieciowych.
Nietuzinkowa odzież, akcesoria,
wyposażenie domu, zabawki,
a nawet ręcznie wyrabiane kosmetyki, są tworzone z oddaniem
i pasją. Przez ludzi – dla ludzi.
In Szczecin, local designer
clothing and accessories are
becoming more popular than
international brands.
fot. If I Had a Hammer
40
nr 1 (78) 2015
West Pomeranian design is
booming. Designer products are
no longer perceived as snobbish
and are quickly becoming a viable
alternative for customers tired of
the generic, low-quality goods
offered in most chain stores.
Original clothing, accessories, home
appliances, toys, or even handmade
cosmetics - all infused with passion
and creativity. By the people – for
the people.
the baltic panorama
fot. Szczeciński
Projekt z sąsiedztwa
Z regionem w tle
„Wychodzę z założenia, że każde miasto ma swój
indywidualny charakter” – mówi Magda Walczyńska, prowadząca Szczeciński Town Shop z projektami użytkowymi pełnymi lokalnych tradycji,
wspomnień i żartów. Julia Stanny, współtwórczyni Voozka, opowiada o inspiracji marki: „Chcieliśmy pobawić się panującymi stereotypami jak
to, że Szczecin jest miastem morskim, albo Paryżem północy”. Do zestawu dołącza ceramika od
Bar Szczecin i Szczecińskie Koszulki z prostymi
nadrukami, kojarzącymi się z regionem. Razem
Your friendly neighborhood
designer
“There are cities where it’s difficult to break
through with an original idea, because they already have pretty much everything. But not in
Szczecin” – says Sonia Świacka, co-owner of the
Bóg Wie Co (God Knows What) clothing brand.
The founders of the OK Super store, an outlet for “fresh designers from across the region”,
are quick to add: “They’ve been promising us an
IKEA for the past twenty years. OK Super is already here”.
New and exciting regional initiatives stand as
proof that there is a place for good design in West
Pomerania. Behind each brand is a talented individual (or team), yearning to share their passion
and make others happy.
Local themes
fot. Od Rzeczy
Zachodniopomorski
design w sieci:
West Pomeranian
design online:
fot. Szczeciński
„Są miasta, w których ciężko zrobić coś nowego,
bo wszystko już tam jest. W Szczecinie wręcz przeciwnie” – mówi Sonia Świacka, właścicielka odzieżowej marki Bóg Wie Co. Założyciele sklepu OK
Super, skupiającego „świeżych projektantów z północno-zachodniego podwórka”, dorzucają przekornie: „Od 20 lat obiecują IKEĘ. OK Super już jest”.
Powstające w regionie inicjatywy twórcze udowadniają, że dobry design nad Odrą ma się świetnie. Za każdą marką stoi utalentowany człowiek
(lub grupa ludzi), który chce dzielić się swoją pasją i przy jej pomocy uszczęśliwiać innych.
“I believe that every city has its own unique atmosphere” - reflects Magda Walczyńska, from the
Szczeciński Town Shop, which offers useful designs drenched in local traditions, memories and
quips. When asked about the inspiration behind
her brand, Julia Stanny, co-creator of Voozek,
says: “We wanted to have fun with some of the
local stereotypes, like the notion of Szczecin as
a port town, or the Paris of the North”. Other
notable brands include Bar Szczecin pottery
and Szczecińskie Koszulki, offering shirts with
regionally themed prints. Combined, they offer a variety of urban gadgets that are becoming
more and more popular among local patriots and
tourists visiting Szczecin.
Bóg Wie Co: bogwieco.com
Bar Szczecin:
fb.com/barszczecin
CRATEive: crateive.co.uk
Fanfaronada: fanfaronada.eu
Hayka: hayka.eu
If I Had a Hammer: ifihad.pl;
Kavalki: kavalki.com
Ministerstwo Dobrego Mydła:
ministerstwodobregomydla.pl
Na Lewą Stronę:
nalewastrone.co
NordLoft: nordloft.com
Od Rzeczy: studiopomyslu.pl
OK super: oksuper.pl
Przekora:
pl.dawanda.com/shop/przekora
Szczeciński Town Shop:
szczecinski.com.pl;
Szczecińskie Koszulki:
fb.com/SzczecinskieKoszulki
Yelen: yelenshop.com
Etycznie i starannie
„Produkcja lokalna jest etyczna, nie narusza
praw człowieka” – podkreśla Kornelia Czernicka z Przekory, tłumacząc dlaczego zdecydowała
się na szycie swojej odzieży Polsce. „Możemy pojechać do drukarni i sprawdzić, czy kolory nam
odpowiadają, w tkalni zobaczymy jak powstaje
nasza tkanina począwszy od produkcji pojedynczej nitki, a panie w szwalni nie mówią już o nas
inaczej niż »Gosia i Marcin od słomy«” – dodaje
Gosia Dziembaj, która z mężem Marcinem tworzy
pościel Hayka, przypominającą stogi siana.
fot. Przekora
Voozek: fb.com/voozek
tworzą wachlarz miejskich gadżetów, które szybko zyskały popularność u lokalnych patriotów
i odwiedzających Szczecin turystów.
fot. Od Rzeczy
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
41
zoom
zoom
The ethics of quality
Pościel Hayka
wyprodukowana przez
szczecińską pracownię
Dizeno Creative.
Hayka bed linen by the
Szczecin design company
Dizeno Creative.
Lniana pościel Yelen to flagowy
produkt Anny Małeckiej,
szczecińskiej projektantki.
Yelen linen is the flagship
product of Anna Małecka,
a Szczecin-based designer.
fot. Hayka/Kamila Gołębiowska
fot. Yelen
Projektanci wiedzą, że dobra jakość przyciągnie
klientów. „Rzeczy z metką Fanfaronady mają
służyć przez długie lata” - czytamy na stronie
jednej z najstarszych szczecińskich pracowni mody. Podobnego zdania jest Anna Małecka,
która o produkcji swojej pościeli – Yelen – mówi:
„Wybrałyśmy len, ponieważ jego trwałość jest
nieporównywalna z innymi tkaninami. Mając
dość jednorazowości współczesnych produktów,
postawiłyśmy na materiał, który z czasem staje
się coraz przyjemniejszy”.
“Local manufacturing is ethical, it doesn’t infringe
on human rights” – states Kornelia Czernicka
of Przekora, explaining why she decided to sew
her clothes in Poland. “We can drive over to the
printing house and see if the color’s right, we can
watch the entire process from the first thread.
The ladies over at the sewing house refer to us
as »Gosia and Marcin, the straw couple«” – adds
Gosia Dziembaj, who - along with her husband
Marcin - created the Hayka bedclothes, bearing
an eerie resemblance to stacks of hay.
Designers realize that it’s the quality that counts.
“Fanfaronada products are made to last” - boasts
one of the oldest fashion manufacturers in Szczecin. This attitude is shared by Anna Małecka,
creator of the Yelen bedclothes. In her own words:
“We’ve chosen linen, because no other fabric can
match its durability. We were growing tired of
how disposable most modern products are, so we
went with the fabric that actually becomes softer
and more comfortable over time”.
Z szacunkiem dla środowiska
fot. CATEive
Industrialne meble CRATEive
to przykład ekologicznego
trendu w szczecińskim
wzornictwie.
fot. Fanfaronada
Pomysł na Ministerstwo Dobrego Mydła zrodził się z potrzeby używania kosmetyków przyjaznych skórze, ale też środowisku. Ania i Ula
Bieluń latami opracowywały autorskie receptury mydeł, a kiedy im się udało – zaczęły tworzyć
małe dzieła sztuki. Używają nierafinowanych
olejów i ekologicznych dodatków takich jak orkisz, miód i kawa.
Ciekawą historię związaną z wykorzystanymi
materiałami zyskują produkty upcyklingowe.
Bartek Stanny, pod marką CRATEive projektujący meble ze skrzyń do transportu dzieł sztuki, miał okazję tworzyć z „odpadów” po przewozie prac Andy'ego Warhola i Roy'a Lichtensteina.
Upcykling to ekologiczny nurt
designu - dawanie drugiego
życia odpadom przez kreatywne
przetwarzanie, zwiększające ich
wartość.
Upcykling is an eco-friendly design
trend, breathing new life into old,
seemingly useless objects and
giving them a new purpose through
sheer creativity.
CRATEive’s industrial furniture
represents the eco-friendly
trend in Szczecin design.
Meble CRATEive powstają z odzyskanych
skrzyń transportowych.
fot. CATEive
fot. NordLoft
42
CRATEive furniture is made of repurposed
shipping crates.
the baltic panorama
Zachodniopomorskim designerom nie można
odmówić fantazji i oryginalności. Nie sposób ich
pomylić, każda marka jest inna i spójna. Geometryczny minimalizm Kavalków Agaty Dowlarz,
klasyczna elegancja Fanfaronady, młodzieżowo inspirujące Na Lewą Stronę, czy żywe kolory
i dowcipne hasła z Od Rzeczy – wszystkie projekty łączy prawdziwy talent i pasja ich twórców.
The Ministry of Good Soap
offers designer bars of soap,
based on the company’s
original recipes.
So pretty!
The designers in West Pomerania are both creative and original. Each brand is unique and instantly recognizable, while also maintaining
a sense of integrity. Whether it’s the geometric
minimalism of Agata Dowlarz’s Kavalki, the classic elegance of Fanfaronada, the youthfully exuberant Na Lewą Stronę (Inside Out), or the amusingly vibrant Od Rzeczy – each and every project
combines the creator’s unquestionable talent
with sheer unadulterated passion.
Zuzanna Czerniak
fot. Fanfaronada
Design Day w Off Marina, Śniadanie przy Błoniach,
Cekinada, czy Szczecińskie Targi Rękodzieła, to
świetny pretekst, by ruszyć w miasto i poznać Szczecin
od nowej strony, porozmawiać z twórcami i na żywo
przekonać się o jakości i urodzie ich produktów.
Terminy tych cyklicznych znajdziesz w internecie.
Design Day at Off Marina, Breakfast at the Błonie,
Cekinada, or the Szczecin Handmade Fair
- each of these events is a perfect excuse to go out
and explore Szczecin, chat with the talented people
behind the designs and witness firsthand the beauty
and quality of their products. You can find the dates
for individual events on the internet.
nr 1 (78) 2015
fot. Kavalki fot. Aleksandra Kubiak
the baltic panorama
Ministerstwo Dobrego
Mydła kusi szczecinian
designerskimi mydłami
według własnej receptury.
fot. Kavalki
Jak ładnie
The idea for Ministerstwo Dobrego Mydła (The Ministry of Good Soap) was born out of the need for
skin-friendly cosmetics, as well as trying to be conscious about the environment. Ania and Ula Bieluń
spent years perfecting their original soap recipes,
before finally creating their tiny masterpieces. They
use only untreated oils and eco-friendly additives,
such as spelt, honey, or coffee.
Speaking of using unconventional materials, one
particularly interesting niche of design is the products created via upcycling. Bartek Stanny, under his
CRATEive brand, designs furniture made of wooden
crates previously used for transporting works of
art. He has previously worked with materials that
had been used to transport works of such artists
as Andy Warhol and Roy Lichtenstein. On the other
hand, NordLoft furniture was inspired by the unique
industrial corners of Szczecin and is made of recycled wood - each piece was once a part of a ship, or
a historical building. However, the recycling trend is
not limited to large-scale products. Marta Garbaczewska’s If I Had a Hammer workshop offers bowls
molded from old vinyl records. “Each bowl is utterly
unique! It’s the tiny scratches and imperfections
that remind us of its previous life!” - says the author.
fot. Ministerstwo Dobrego Mydła
fot. Od Rzeczy
Inspirowane fabryczno-portowym klimatem
Szczecina meble NordLoft robione są z drewna
z odzysku: rozbiórek statków i poniemieckich
kamienic. Pracownia If I Had a Hammer Marty Garbaczewskiej ma w ofercie misy z płyt winylowych. „Każda jest absolutnie niepowtarzalna! Może posiadać delikatne, charakterystyczne
dla płyt ryski, gdyż to jest już jej drugie życie!”
- mówi ich autorka.
Environment-friendly
Misy wykonane z płyt
winylowych można znaleźć
w ofercie szczecińskiej
pracowni If I Had a Hammer.
The Szczecin-based If I Had
a Hammer workshop offers
bowls made from vinyl records.
43
na pokładzie
on board
Czar wspomnień
A Sea of Memories
fot. Archiwum Unity Line
fot. Archiwum Unity Line
fot. Archiwum Unity Line
44
Przez dwie dekady na promach
Unity Line miało miejsce wiele
pięknych i wzruszających chwil.
Przeżyjmy to jeszcze raz.
For over two decades, the Unity
Line ferries have been part of
a plethora of touching and
memorable moments. Let’s sit
back and relive some of them.
20 sylwestrów
20 nights to remember
Pierwszy ślub
That special day
Przed dwudziestu laty państwo Jolanta i Ireneusz Kacberukowie postanowili przeżyć
najbardziej wyjątkowy sylwester w życiu.
Koleżanka nas namówiła na rejs po Bałtyku i zabawę na promie Polonia – mówi pan
Ireneusz, który zawsze marzył o pływaniu.
Dokładnie pamiętam, stolik 26. Rzeczywistość,
która na co dzień nas otaczała była przytłaczająca, wszystko było limitowane, a tu był
przepych, było jak w raju – wspomina pan
Ireneusz. Pierwszy sylwester zaowocował
wspaniałą znajomością. Państwo Kacberukowie siedzieli obok innej pary - wspólne rozmowy przerodziły się w dłuższą znajomość.
On był Polakiem mieszkającym w Niemczech.
Spotykaliśmy się, odwiedzaliśmy. Kiedyś do
mnie zadzwonił i powiedział, że kupił ziemię
w Kobylance. I tak, dzięki sylwestrowi, zyskaliśmy nie tylko przyjaciół, ale i sąsiadów
– opowiada. Przez 20 lat państwo Kacberukowie spędzili wszystkie sylwestry na wodach
Bałtyku. Nie ukrywają zachwytu przyjęciami,
które zostały tam zorganizowane. Podczas
każdego z nich występowała jakaś polska
gwiazda m.in. Zbigniew Wodecki, Krystyna
Prońko. To taka wyjątkowa impreza, raz do
roku. Zupełnie inna niż na lądzie. Wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. Polonia
to wyjątkowy prom – mówi pan Ireneusz.
Wspomina także, jak będąc w Świnoujściu
na rybach, zawsze z sentymentem spogląda w morze i obserwuje wspaniały prom.
Polonia jest młoda i dostojna. Tak jak 20 lat
temu, tak i dziś – dodaje wzruszony.
7 sierpnia 2009 roku był wyjątkowym dniem
dla państwa Joanny i Wojciecha Góralskich.
Na promie Skania, na wodach Bałtyku, powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Ślubu udzielił im sam kapitan pan Jacek Awłasewicz.
Skąd pomysł na ślub i wesele na otwartym
morzu? Jestem nieprzeciętna, chodzę własnymi ścieżkami, zawsze muszę robić wszystko po swojemu – mówi o sobie pani Joanna.
Pan Komorzycki wyszedł z propozycją ślubu
na promie. Kiedy okazało się, że to naprawdę
jest możliwe, byliśmy zachwyceni. Wszystko
nr 1 (78) 2015
Twenty years ago, Jolanta and Ireneusz
Kacberuk decided to do something special for
New Year’s Eve. A friend convinced us it would
be fun to spend the night at sea, aboard the Polonia ferry – recalls Ireneusz, who had always
dreamed of a sea voyage. I remember it like it
was yesterday. Table 26. Back then, everyday
life was so bland and depressing. That night
was different, very festive. It was paradise
– adds Ireneusz. Their very first New Year’s
Eve at sea turned out to be special for another
reason. The Kacberuks really hit it off with another couple, who were sitting next to them.
It wasn’t long before they became friends.
He was a Pole living in Germany. We kept in
touch, visited each other. He once called me up
and said he’d bought some land in Kobylanka.
As it turned out, in the course of a single New
Year’s Eve, we not only made new friends, but
also neighbors – he says. Over the past twenty
years, Mr. and Mrs. Kacberuk haven’t missed
a single New Year’s Eve aboard the ferry. They
have fond memories of the parties and especially the live shows with some of the finest Polish singers, like Zbigniew Wodecki, or
Krystyna Prońko. It’s our special time each
year. It’s just so different from our everyday
lives. Everything is so classy. The Polonia is
a one-of-a-kind ship – say Ireneusz. He admits
that whenever he’s out fishing in Świnoujście,
he always looks out into the sea with a sense
of longing. The Polonia still looks as young and
gracious as it did twenty years ago – he adds,
a bit misty-eyed.
August 7, 2009, was a very special day for
Joanna and Wojciech Góralski. On that day,
out on the Baltic Sea, they became husband
and wife. In keeping with maritime tradition,
the wedding was officiated by captain Jacek
Awłasewicz. But why would one want to get
married out on the open sea? I’m not a typical person, I choose my own way, I always do
things the way I want to – explains Joanna. Mr.
Komorzycki had suggested a wedding at sea
and we were thrilled to find out it was actually possible. Everything was so unique – she
the baltic panorama
było inne – opowiada, oprawa muzyczna była
inna, a Urząd Stanu Cywilnego nie zapewnia
takich wrażeń, takiej scenerii – dodaje. Goście
byli zachwyceni otoczeniem i wykwintnym
menu – wspomina pani Joanna. Pod względem logistycznym wesele na promie to nie
lada wyzwanie. – Obsługa sprostała zadaniu. Świetnie wszystko skoordynowali, mimo
że mieli naprawdę mało czasu. Każda kajuta
była podpisana nazwiskami gości. W każdej
były świeże kwiaty. Było wspaniale. Zero minusów – wyznaje pani Joanna. W pierwszą
rocznicę ślubu państwo Góralscy otrzymali od
Unity Line niecodzienny prezent – rejs na Bornholm promem Polonia. Dziś pani Joanna i pan
Wojciech są wciąż szczęśliwym małżeństwem.
recalls, the music was amazing and the atmosphere was far and beyond your usual registry
office. The guests were delighted with the food
and the scenery – adds Joanna. Still, it would
seem that a wedding on a ferry presents quite
a challenge, logistically speaking. – The crew
were terrific, very coordinated, even with the
limited amount of time. Each cabin had our
guests’ name on it, each one was decorated
with fresh flowers. It was wonderful. No complaints – Joanna sums up. On their first anniversary, Mr. and Mrs. Góralski received an
unusual gift from Unity Line – a cruise to
Bornholm aboard the Polonia ferry. Joanna
and Wojciech have been happily married ever
since.
Narodziny na Skanii
Born aboard the Skania
Niespełna miesiąc później, na promie należącym do Unity Line – Skanii – doszło do
niecodziennego wydarzenia. Był 5 września
2009 roku, godzina 3.35, kiedy to jedna
z pasażerek zaczęła… rodzić. Nie da się tak
do końca przewidzieć gdzie i kiedy dziecko zechce przyjść na świat. Natan Maciej,
bo tak rodzice nazwali urodzonego na promie chłopca, postanowił narodzić się na
pełnym morzu. Dzięki pomocy pielęgniarki
i pod okiem drugiego oficera, który przeciął
pępowinę, o godzinie 6.05 noworodek rozpoczął swój rejs zwany życiem. Jako najmłodszy
pasażer Natan Maciej otrzymał dożywotnią
możliwość pływania promami Unity Line. 
the baltic panorama
Less than a month later, the crew and passengers of another Unity Line ferry – the Skania
– got to witness a rare and wonderful event.
It was 3:35 AM, September 5, 2009, when one
of the passengers went into labor. Truly, one
can never be sure when and where a child will
decide to come into this world and it seems
Natan Maciej (as the boy was named) heard
the call of the sea. With the aid of a nurse
and a second officer, at precisely 6:05 AM,
the newborn set out into the sea of life. Being the youngest Unity Line passenger ever,
Natan Maciej received a lifetime pass to all
Unity Line ferries.
Paulina Bartczak-Zalewska
nr 1 (78) 2015
fot. Archiwum Unity Line
fot. Archiwum Unity Line
45
wokół Bałtyku
around the Baltic
15 lat zmagań na wodzie
Fifteen Years of Seafaring Excitement
Setki żeglarzy na dziesiątkach jachtów rywalizują
każdego roku latem na Bałtyku o puchar Regat
Unity Line. Tym razem będzie on
szczególnie cenny, bo jubileuszowy.
Every summer, hundreds of sailors and dozens
of yachts compete in the Unity Line Regatta.
This year marks the fifteenth anniversary
of the event.
Wszystko zaczęło się w roku 2001, kiedy Piotr Stelmarczyk –
utytułowany żeglarz, prezes Jacht Klubu AZS w Szczecinie,
wpadł na pomysł zorganizowania regat morskich. Podzielił się
nim z prezesem zarządu Unity Line Pawłem Porzyckim, który natychmiast podchwycił inicjatywę. Dzięki temu pierwsza
edycja regat odbyła się jeszcze w tym samym roku.
Impreza została podzielona na dwie kategorie. Żeglarze startowali w Bałtyckich Regatach Samotnych Żeglarzy o Puchar
Unity Line i Bałtyckich Regatach o Puchar Promu Polonia dla
jachtów załogowych. Na pełne morze wypłynęło 19 jachtów
z około 80 żeglarzami na pokładach. Wśród samotnych żeglarzy najlepszy był Henryk Kałuża na „Harrym”, a w regatach jachtów załogowych w poszczególnych grupach: Tadeusz
Kubiak na „Junited”, Adam Lisiecki na ”Wiśle” i Lech Łucki
na „Polusie”. Uczestnicy płynęli ze Świnoujścia do boi „KOŁ”
It all began in 2001, when Piotr Stelmarczyk – a veteran sailor and president of the AZS Yacht Club in Szczecin - decided
to organize a sea regatta. He presented the idea to Unity Line
chairman Paweł Porzycki, who immediately fell in love with the
concept. The first regatta took place the very same year.
The event was divided into two categories. Individual sailors
competed for the Unity Line Cup in the Solo Baltic Regatta,
while teams fought for the Polonia Ferry Cup in the Baltic Regatta. Overall, nineteen yachts took to the sea, manned by a total of eighty sailors. Henryk Kałuża won the individual race,
while the winners in their respective groups of the team division
were Tadeusz Kubiak on Junited, Adam Lisiecki on Wisła and
Lech Łucki on Polus. The contestants sailed from Świnoujście
to the KOŁ buoy, located near Kołobrzeg, and back again. The
closing ceremony was held on the ferry Polonia, which has since
46
fot. Archiwum Unity Line
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
w pobliżu Kołobrzegu i z powrotem. Wtedy też swój początek
miała tradycja organizowania zakończenia regat na wodzie,
najpierw na pokładzie promu „Polonia”, a obecnie promu „Wolin”. Są to niezwykłe wydarzenia towarzyskie, integrujące środowisko żeglarskie.
Regaty Unity Line bardzo szybko wpisały się na stałe do kalendarza tego typu imprez, a ich popularność z roku na rok
rosła. W ostatnich latach liczba jednostek biorących w nich
udział wzrosła pięciokrotnie w stosunku do pierwszej edycji,
a liczba uczestników wzrosła do ponad 400 osób. Zwiększał się
również zasięg terytorialny imprezy. Do żeglarzy z Polski szybko zaczęli dołączać koledzy z zagranicy – najliczniej oczywiście
z Niemiec, choć wśród uczestników byli także żeglarze z Danii,
Czech, Rosji czy Francji. Najczęściej zawodnicy rywalizowali
na wodach w pobliżu Świnoujścia, na trasie do Kołobrzegu
i z powrotem. Zdarzały się jednak także „wypady” do niemieckiego portu Kroslin czy w pobliże Dziwnowa.
Regaty Unity Line przyciągały zawsze najświetniejszych
żeglarzy. Wśród uczestników znalazły się takie osoby jak Joanna Pajkowska i Marta Sziłajtis-Obiegło, które odbyły dwa
rejsy dookoła świata, samotnie i wspólnie, na jachcie „Mantra Asia”, Uwe Rottgering, który samotnie opłynął świat
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
become custom, although the Polonia was ultimately succeeded by a younger vessel - the Wolin. The ceremony has become an event in itself, widely praised for integrating the sailing
community.
The Unity Line Regatta quickly became a household name and
has been gaining in popularity ever since. In recent years, the
number of competing vessels has grown five times compared
to the original event, to over 400 participants. The scope of the
event has increased as well, inviting sailors from Germany, Denmark, the Czech Republic, Russia and France. The regatta’s
traditional route leads from Świnoujście to Kołobrzeg, but there
have also been a number of “detours” to other seaside towns,
such as Kroslin or Dziwnów.
The Unity Line Regatta has always attracted the cream of the
crop in modern sailing. Its participants have included, to name
but a few, Joanna Pajkowska and Marta Sziłajtis-Obiegło, both
of whom had sailed around the world twice, individually and as
a team aboard their yacht, Mantra Asia, Uwe Rottgering, who
had sailed around the world aboard Fanfan, as well as Ralf
Pritzkow - a disabled German sailor and a frequent contestant in numerous Polish and German races. The captains’ lineup has always been stellar as well, with such household names
47
wokół Bałtyku
around the Baltic
na jachcie „Fanfan” czy Ralf Pritzkow - niepełnosprawny
żeglarz niemiecki, uczestnik wielu regat w Polsce i Niemczech.
Mirosław Lewiński, który opłynął świat na jachcie „Ulysses”,
Marcin Mrówczyński, armator i kapitan jachtu „Antidotum,
jeden z czołowych polskich żeglarzy morskich czy Andrzej Sokołowski, wielokrotny uczestnik regat, jeden z najlepszych
polskich kapitanów oraz wielu innych – przyjaciół i stałych
uczestników Regat Unity Line.
Żeglarzom od początku w zawodach towarzyszył
statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej w Szczecinie
„Nawigator XXI”. To z jego pokładu zmagania zawodników
obserwują sędziowie, a uwieczniają fotografowie i dziennikarze. Czuwa także nad bezpieczeństwem zawodników.
Od roku 2014 statkiem organizatorów regat i sędziów jest
jeden z największych w Polsce jachtów oceanicznych „Camelot” armatora Arkadiusza Piętaka. Impreza wspierana jest
także przez gospodarzy miast, w których rozgrywają się zawody: prezydentów Świnoujścia, Kołobrzegu oraz burmistrza
Dziwnowa. Od roku 2013 współorganizatorem Regat Unity
Line jest Klub Żeglarzy Samotników.
W tym roku również nie zabraknie atrakcji i oczywiście
stałych punktów programu. Zawody zostaną rozegrane
w dniach 7-8 sierpnia. Organizatorzy zaplanowali trasy
w pobliżu Świnoujścia, jednak jak zapowiadają, w kolejnych latach wrócą do Kołobrzegu, gdy tylko zakończy się
rozbudowa tamtejszego portu, tak, aby mógł on pomieścić
100 jachtów, czyli tyle, ile weźmie udział w imprezie.
Już dziś zachęcamy wszystkie załogi do wzięcia udziału w
jubileuszowych XV Regatach Unity Line. 
48
fot. Archiwum Unity Line
as: Mirosław Lewiński (sailed around the world on Ulysses),
Marcin Mrówczyński (ship-owner, captain of Antidotum and one
of the leading Polish sea sailors), as well as Andrzej Sokołowski
(one of the best Polish captains and a frequent contestant in the
regatta). The list goes on and includes numerous respected sailors – friends and devoted participants of the Unity Line Regatta.
From the very first year, the sailors have been accompanied by
the Navigator XXI - a research vessel owned by the Szczecin
Maritime University. Serving as a platform for judges, photographers and journalists, the ship also provides added safety
for the contestants. Since 2014, judges and organizers of the
event have been using the Camelot - one of the largest seagoing yachts in Poland, owned by Arkadiusz Piętak. Of course,
the event is fully endorsed by the authorities of the participating towns: the presidents of Świnoujście and Kołobrzeg, as well
as the mayor of Dziwnów. Since 2013, the Unity Line Regatta
has been co-hosted by the Solo Sailor Club.
This year’s event is shaping up to be the most impressive one
yet, offering all of the usual excitement, as well as some added
attractions. The race will take place between the 6th and 9th
of August. This time, the main route of the regatta will take
contestants near Świnoujście, with Kołobrzeg being unavailable due to construction works taking place in the town port.
However, the organizers are quick to add that they are likely to
return to Kołobrzeg in the coming years. The town’s expanded
harbor will be able to house as many as 100 yachts, making it
the perfect spot for future regattas.
Today we encourage all our staff to participate in the anniversary of the XVth Unity Line Regatta.
Sylwia Turkiewicz
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
the small viking’s club
klub małego wikinga
Największy okręt wikingów
King of the Dragon-ships
W XI wieku okręty wikingów królowały na morzach i oceanach. Największymi i najbardziej znanymi łodziami wikingów były drakkary. Zwykle okręt taki mierzył 45 metrów
długości, czyli był 11 razy dłuższy niż samochód osobowy.
W morską wyprawę drakkarem mogło wybrać się nawet
260 wikingów, a na pokładzie takiej łodzi znajdowało się
70 wioseł oraz solidny maszt o wysokości czteropiętrowego
domu. Zazwyczaj drakkary nieznacznie różniły się od siebie
wielkością, jednak jeden z nich był niemal dwa razy większy
od pozostałych. Był to okręt króla Danii i Norwegii Kanuta I Wielkiego. Kadłub rekordowo dużego drakkara miał aż
70 metrów długości i znajdowało się na nim 120 wioseł.
Viking ships dominated the seas and oceans in the 11th
century. The largest and most well known were the drakkars. A typical drakkar was 45 meters long - 11 times the
length of an average passenger car - and could carry as
many as 260 Vikings. It was equipped with 70 oars and
a mast the height of a four-storey building. Individual ships
could differ in size to a certain point, but there was one that
put all the others to shame - the one belonging to Canute
the Great, the king of Denmark and Norway. At 70 meters,
it was almost twice the size of the average drakkar and was
powered by a staggering 120 oars.
Połącz kropki
Connect the dots
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
49
café relaks
café review
The God Complex
Kompleks Boga
Piotr Rozmus
Obudziły się w ciemnym, zimnym pomieszczeniu
i natychmiast straciły nadzieję. Gdy ocknęły się,
ich oczom ukazał się zestaw narzędzi chirurgicznych, który wróżył tylko śmierć w męczarniach.
Tymczasem komisarz Pieńkowski rozpoczyna
śledztwo w sprawie zaginięcia czterech studentek szczecińskiej uczelni. Początkowo podejrzewa
motyw seksualny. Jednak kolejne porwania sugerują, że co innego jest kluczem do rozwiązania
tej kryminalnej zagadki. Pozornie niepowiązane
ofiary łączy pewien sekret.
They woke up in a cold dimly lit room and immediately lost all hope. The intimidating array of surgical equipment lying before them
could only mean one thing - a slow, cruel
death. Meanwhile, commissioner Pieńkowski
was investigating the disappearance of the
four female college students. Initially suspecting sexual motives, with each subsequent
kidnapping a much darker secret was gradually being revealed - a single thread linking all
of the victims.
The Vertical Split: A Journey through India
Szpagat w pionie. W drodze przez Indie
Maciej Wesołowski
Kim jest współczesny Hindus? Maciej Wesołowski
poszukiwał odpowiedzi na to pytanie, podróżując
po Indiach i podglądając zwyczaje Hindusów.
Był świadkiem rytualnego palenia zwłok, obserwował
ceremonie zmywania grzechów w Gangesie, spotkał
się z elitarnymi żołnierzami Gurkhami, rozmawiał
z muzułmańskimi fundamentalistami, wziął udział
w lokalnym weselu, a nawet obejrzał „Szpagat w pionie” – hinduską wersję Monty'ego Pythona. Jak zatem przedstawia się obraz współczesnego Hindusa?
Odpowiedź w książce.
Who now is the contemporary citizen of India? Maciej Wesołowski tried to answer this question while
traveling across the country, studying the local culture. He witnessed a public burning ritual, and the
ceremony of washing away one’s sins in the Ganges
river. He met with elite Gurkha soldiers and conversed with Muslim fundamentalists. He took part
in a local wedding and even went to see “The Vertical Split” - the Indian version of Monty Python.
Coming back to his original question - you’ll just
have to read the book to find that answer.
Our Inner Ape
Małpa jest w każdym z nas
Frans de Waal
Z jednej strony sprawiają, że jesteśmy empatyczni,
tworzymy społeczności, a z drugiej strony odpowiadają za nasze najbardziej destrukcyjne działania –
mowa o głęboko zakorzenionych instynktach, które
Fans de Wall odkrywa, badając ewolucyjne źródła
kultury. Następnie przedstawia ich wpływ na nasze postawy wobec innych i na kształt działań politycznych. Podkreśla jednak, że mamy wpływ na to,
które instynkty będą w nas dominowały.
Instincts. They can make us bond with others and become more empathetic, or turn us into savage monsters. By studying evolutionary historical sources,
Frans de Waal attempts to discover the very nature of
man. His findings are likely to change the way we perceive both the simplest of our daily interactions and
the grandest political agendas. However, as the author proclaims, in the end, it is we who decide which
instincts will dominate our lives.
A Vision of Fire
Gillian Anderson, Jeff Rovin
Współczesna nauka ma dwa oblicza. Jedno to zaawansowane badania w laboratoriach, projekty na
wielką skalę i wynalazki, które odmienią przyszłość.
Drugie to międzynarodowe spiski, zaskakujące zwroty akcji i niebezpieczny świat ciemnych interesów.
Wszystko to może stworzyć wybuchową mieszankę,
zwłaszcza w powieści sensacyjnej Gilliana Andersona.
50
There are two sides to contemporary science. On one
hand, we have advanced laboratory research, promising to make the world a better place. On the other,
there are those darker business aspects, and an international web of conspiracy. A clash between these
two is bound to create a highly explosive reaction especially in a Gillian Anderson novel.
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
Łona i Webber
Wyślij sobie pocztówkę
Send Yourself a Postcard
Swoje znaj, swoje chwal – tak wydaje się brzmieć
głównie przesłanie najnowszej płyty Łony i Webbera „Wyślij sobie pocztówkę”. Szczeciński zespół
hiphopowy po raz kolejny zaprezentował materiał doskonały zarówno w warstwie brzmieniowej,
jak i tekstowej. W tej ostatniej Łona zachęca do
zmiany podejścia do miast, w których żyjemy.
Album już odbił się szerokim echem na polskiej
scenie muzycznej, więc nie mogło zabraknąć go
w naszym zestawieniu, zwłaszcza, że w pełni zgadzamy się z przesłaniem płyty.
The latest album from the Szczecin-based duo
once again proves that the Polish hip-hop scene
is still going strong. Both the sound and the
lyrics on the record are nearly perfect, with the
major lyrical themes focusing on changing our
perception of the cities we live in - a message
we wholeheartedly agree with. “Wyślij sobie
pocztówkę” has already received wide acclaim
in the Polish music industry and we simply couldn’t resist including it in our musical
line-up.
Björk
Vulnicura
Najnowszy album Björk „Vulnicura” to bardzo
osobista płyta, którą można uznać za kronikę
rozstania z wieloletnim partnerem piosenkarki
Matthew Barneyem. Krążek nasycony jest niezwykłym wokalem artystki, wspieranym przez ciekawe, wielopoziomowe kompozycje na instrumenty
smyczkowe. Wśród utworów znalazły się różnorodne odsłony stylu charakterystycznego dla Björk:
od melancholijnego „Lion Song”, po pełen niepokoju
utwór „Family”.
“Vulnicura”, the latest album from the Icelandic singer Björk, is a deeply personal journey symbolizing her breakup with her longtime partner, Matthew Barney. The record
is infused with the visionary vocalist’s unmistakable brand of singing, backed with intriguing multi-faceted string compositions.
The songs represent a plethora of styles, from
the melancholy of “Lion Song” to the unnerving
“Family”.
The Prodigy
The Day is My Enemy
Po 6-letniej nieobecność na rynku fonograficznym
The Prodigy powraca z nowym albumem „The Day
is My Enemy”. Krążek aż kipi energią od pierwszej do ostatniej nuty. Utrzymane w stylu industrial utwory skomponowano w najlepszym dla
The Prodigy brzmieniu, natychmiast przywodzącym na myśl tak kultowe kawałki jak „Firestarter”
czy „Voodoo People”.
After a six year break from the music industry,
The Prodigy returns with a new album. From the
very first track, “The Day is My Enemy” bursts
with energy and doesn’t let up until the very end.
Each and every track represents The Prodigy’s
unique brand of industrial music, instantly reminding the listener of the band’s cult classics,
such as “Firestarter” and “Voodoo People”.
Madonna
Rebel Heart
„Rebel Heart” to już 13. krążek w dorobku królowej popu, Madonny. Tym razem na płycie zagościły utwory skoncentrowane wokół dwóch tematów
przewodnich. Pierwszym jest wierność własnym
uczuciom, drugim – gotowość, aby stać się buntownikiem. Jak twierdzi Madonna, oba tematy doskonale odzwierciedlają dwie silne strony
jej osobowości.
the baltic panorama
nr 1 (78) 2015
“Rebel Heart” is the thirteenth album in the pop
queen’s illustrious career. The compilation was
based on two dominant themes - staying true
to your emotions, and being ready to become
a rebel. In Madonna’s own words, both of these
concepts perfectly reflect the two strong sides of
her personality.
51
kulinarne impresje
culinary impressions
Szkoła smaku
na promach Unity Line
The School of Flavors, on Unity Line Ferries
Krem ze szparagów
to idealna przystawka do boeuf stroganowa.
Cream of asparagus and Boeuf Stroganoff
go together like bread and butter.
52
fot. Fotolia
nr 1 (78) 2015
the baltic panorama
Soczysty stek z młotkowanym pieprzem,
boeuf stroganow w sosie śmietanowokoniakowym, a może krem ze szparagów?
Przyrządzania takich potraw trzeba
uczyć się pod okiem mistrzów.
A juicy steak with ground pepper, boeuf
Stroganoff with cream and cognac sauce,
or maybe even cream of asparagus?
Learning how to prepare such dishes must
be done under the tutelage of masters.
W ciągu ostatnich lat szefowie kuchni na promach Unity Line przyjęli pod swoje skrzydła liczne grono uczniów z Regionalnej Szkoły
Turystycznej w Polanicy-Zdroju, krok po kroku zdradzając im sekrety doskonałego smaku potraw serwowanych w restauracjach
na pokładach promów Unity Line. Efekty współpracy zostały docenione nie tylko przez grono nauczycielskie oraz samych uczniów
ale również przez Ministerstwo Edukacji. Firma Unity Line została wyróżniona I miejscem w II edycji konkursu „Szkoła dla rynku
pracy” w kategorii „gastronomia i produkcja spożywcza”. Jurorzy
wysoko ocenili wszystkie aspekty współpracy uczniów z kucharzami na promach Unity Line, zaczynając od przekazywania rzetelnej
wiedzy kucharskiej, na najwyższych standardach obsługi kończąc.
Tym samym szefowie kuchni na promach Unity Line udowodnili,
że prawdziwi kucharze to kucharze z pasją.
During recent years the Unity Line chefs have taken under their
wings a large group of students from the Regional School of Tourism in Polanica-Zdrój, to teach them step by step the secrets of the
perfect taste of dishes served on Unity Line ferries. The effects of
this cooperation have been appreciated not only by the teachers
and the students themselves, but also by the Ministry of Education. Unity Line was awarded 1st place in the 2nd edition of the
“School for Job Market” in the category “catering and food production”. The jury highly appreciated all aspects of the students’ cooperation with the Unity Line cooks, starting with the solid knowledge the students had acquired, and finishing with the highest of
service standards taught. In this way the Unity Line chefs proved
that real cooks are those with passion.
Boeuf stroganow na 4 osoby
Beef Stroganow for four
składniki:
ingredients:
320 g polędwicy wołowej,
160 g pieczarek
80 g ogórków kiszonych
50 g koncentratu pomidorowego
0,5 l bulion wołowy
mąka, sól, pieprz, papryka ostra
kieliszek czerwonego wina
lub odrobina białej wódki
śmietana kremówka
oliwka
320g beef tenderloin
160g button mushrooms
80g gherkins
50g tomato paste
0.5l beaf tea
flour, salt, pepper, hot pepper
glass of red wine
or a bit of white vodka
full cream
olives
Polędwicę kroimy w paski, pieczarki w cząstki, a ogórki w julienne. Podsmażamy produkty na mocno rozgrzanej patelni oprószając pod koniec małą ilością mąki. Podlewamy bulionem, dodajemy
koncentrat i przyprawy, a na końcu alkohol. Śmietanę możemy
dodać do potrawy lub zakwaszoną wyporcjować już na gotową
potrawę znajdującą się na talerzu. Dla koloru możemy dodać trochę kolorowej papryki pokrojonej w julienne (dodanej pod koniec
podsmażania). Smacznego!
Slice the beef, the button mushrooms and the gherkins. Fry them
in a heated pan, sprinkle with a handful of flour. Add the beaf tea
and tomato paste, sprinkle with the seasoning and finally add
the alcohol. Add the cream to the pan, or pour it out on the plate
separately. When the meat is almost cooked, you can add some
sliced peppers to enrich the flavor. Bon appetit!
the baltic panorama
fot. R. Filipowicz
fot. Mirosław Bobrowski
53
flota
Flota
Unity Line
Unity Line Fleet
fleet
Obecnie Unity Line eksploatuje 7 promów na dwóch
liniach: Świnoujście – Ystad oraz Świnoujście – Trelleborg. Linia promowa łącząca Świnoujście z Ystad
obsługiwana jest przez dwie komfortowe jednostki pasażerskie – promy Polonia oraz Skania. Takie zaplecze umożliwiło uruchomienie wahadłowego połączenia pomiędzy Polską i Szwecją.
W zarządzie operatora pozostają jeszcze dwie jednostki samochodowo-kolejowe: Kopernik i Jan
Śniadecki, oraz trzy promy ładunkowo-pasażerskie: Wolin, Gryf i Galileusz. Struktura floty
umożliwia pełną obsługę wszystkich grup odbiorców, tj. spedytorów, przewoźników drogowych,
kolejowych oraz ruchu pasażerskiego.
At present Unity Line operates 7 ferries on two
routes: Świnoujście – Ystad and Świnoujście
– Trelleborg. The ferry line which connects
Świnoujście and Ystad is operated with two
luxurious passenger units – m/f Polonia and
m/f Skania. Thanks to these resources it was
possible to create a shuttle service between Poland and Sweden. At the operator’s disposal
there also are two car and train units: Kopernik
and Jan Śniadecki, as well as three freight and
passenger units: Wolin, Gryf and Galileusz. The
structure of the fleet makes serving all kinds of
customers possible: forwarders, road and rail
hauliers and passenger traffic.
m/f Polonia
od/from 01.02.2015
codziennie daily
Świnoujście – Ystad
13.00
► 20.15
22.30
◄ 06.45
Ystad – Świnoujście
Prom Polonia wszedł do eksploatacji
w 1995 roku i do tej pory jest jednym
z najnowocześniejszych i najbardziej
luksusowych promów pływających po
Bałtyku. W trakcie jednego rejsu, na
pokładzie promu może znajdować się
1000 osób, samochody osobowe, ciężarówki i wagony kolejowe. Polonia słynie
z licznych, oferowanych gościom
atrakcji. Na pokładzie promu znajdują się dwie restauracje, kafeteria, dyskoteka, pub, dwa bary koktajlowe, bar
przekąskowy, kasyno oraz sklepy.
M/f Polonia entered service in 1995
and is still one of the most modern ferries on the Baltic Sea. It can carry up
to 1000 passengers, cars, trucks and
also wagons each way. M/f Polonia
provides outstanding comfort and the
highest quality of service. There are
plenty of attractions waiting for our
passengers onboard: two restaurants,
cafeteria, discotheque, pub, two cocktail bars, buffet, casino and shops.
It is the most comfortable way across
the Baltic Sea.
M/F POLONIA
Prom
pasażersko-samochodowo-kolejowy
Zwodowany w stoczni
Langsten Slip & Batbyggeri
Długość: 169,9 m
Szerokość: 28 m
Zanurzenie: 6,2 m
Nośność: 7200 DWT
Prędkość max: 20,2 węzła
Passenger/car/rail ferry
Launched in the shipyard
Langsten
Slip & Batbyggeri
Length: 169,9 m
Breadth: 28 m
Draught: 6,2 m
Displacement: 7200 DWT
Max. speed: 20,2 knots
M/f Polonia będzie wyłączona z serwisu w dniach 24,25,31.12.2015.
M/f Polonia will be out of service on 24,25,31/12/2015.
m/f Skania
od/from 01.02.2015
codziennie daily
Świnoujście – Ystad
23.00
► 06.30
13.30
◄ 20.00
Ystad – Świnoujście
We wrześniu 2008 roku, na linię Świnoujście – Ystad weszła m/f Skania.
To nowoczesna jednostka pasażersko-towarowa, o standardzie obsługi
porównywalnym z promem Polonia.
Na pokład może zabrać 1397 osób,
80 samochodów osobowych i około 90
zestawów samochodów ciężarowych.
Do dyspozycji gości są: restauracja
à la carte, restauracja samoobsługowa oraz bary z przekąskami i napojami. W czasie rejsu można też potańczyć w dyskotece, zagrać w kasynie
oraz zrobić zakupy w bogato zaopatrzonym sklepie.
54
In September 2008, m/f Skania entered the Świnoujście – Ystad route.
It is a modern freight and passenger
ferry with a service standard comparable to the Polonia ferry. It can take
up to 1397 passengers, 80 cars and
about 90 lorry sets at once. At the
guests disposal there are an à la carte
restaurant, a self-service restaurant
and a bar with snacks and drinks.
During the cruise one may also dance
in the disco, gamble in the casino or
do shopping in the well-stocked shop.
M/F SKANIA
Prom pasażersko-samochodowy
Zwodowany w stoczni
Schichau Seebeckwerft, Bremerhaven
Długość: 173,7 m
Szerokość: 24 m
Zanurzenie: 6,2 / 6,4 m
Prędkość max: 27 węzłów
Passenger/car ferry
Launched in the shipyard
Schichau Seebeckwerft, Bremerhaven
Length: 173,7 m
Breadth: 24 m
Draught: 6,2 / 6,4 m
Max. speed: 27 knots
M/f Skania będzie wyłączona z serwisu w dniach 24,25,31.12.2015.
M/f Skania will be out of service on 24,25,31/12/2015.
Rozkład jazdy minibusów
Minibus timetable
Świnoujście – Szczecin
Szczecin – Świnoujście
Świnoujście – Szczecin
Szczecin – Świnoujście
07.30
10.00
20.30
19.45
► 09.00
◄ 11.30
nr 1 (78) 2015
► 22.20
◄ 21.35
the baltic panorama
Rozkład rejsów Ferry timetable
m/f Gryf m/f Galileusz m/f Wolin
M/F WOLIN
odejście departure
Pon-Pt
Mo-Fri
Trelleborg
przyjście arrival
05.10**
11.30
22.45*
01.30*
10.30**
17.30
Sob
Sat
Świnoujście
Car/passenger ferry
Launched in the shipyard
Moss Fredrikstad
Length: 188,9 m
Breadth: 23,1 m
Draught: 5,9 m
Max. speed: 18 knots
05.10**
11.15
22.45*
01.30*
Nd
Sun
Prom ładunkowo-pasażerski
Zwodowany w stoczni
Moss Fredrikstad
Długość: 188,9 m
Szerokość: 23,1 m
Zanurzenie: 5,9 m
Prędkość max: 18 węzłów
20.45**
01.30**
10.30*
17.30
przyjście arrival
odejście departure
01.20
09.15*
17.30**
03.20
15.45*
22.10**
◄
00.00
09.15*
03.00
◄
09.15**
17.30*
13.15**
22.10*
◄
15.45*
* m/f Gryf (w tygodnie parzyste), m/f Galileusz (w tygodnie nieparzyste)
m/f Gryf (even weeks), m/f Galileusz (odd weeks)
M/F GRYF
Car/passenger ferry
Launched in the shipyard Fosen
Length: 157,9 m
Breadth: 24 m
Draught: 5,9 m
Max. speed: 17 knots
m/f Gryf (odd weeks), m/f Galileusz (even weeks)
m/f Kopernik
codziennnie
daily
Prom ładunkowo-pasażerski
Zwodowany w stoczni Fosen
Długość: 157,9 m
Szerokość: 24 m
Zanurzenie: 5,9 m
Prędkość max: 17 węzłów
** m/f Gryf (w tygodnie nieparzyste), m/f Galileusz (w tygodnie parzyste)
Świnoujście
przyjście arrival
17.00
Ystad
przyjście arrival
odejście departure
◄
19.30
05.00
odejście departure
09.30
M/F GALILEUSZ
Prom ładunkowo-pasażerski
Zwodowany w stoczni
van der Giessen
Długość: 150,4 m
Szerokość: 23,4 m
Zanurzenie: 5,9 m
Prędkość max: 19 węzłów
Car/passenger ferry
Launched in the shipyard
van der Giessen
Length: 150,4 m
Breadth: 23,4 m
Draught: 5,9 m
Max. speed: 19 knots
codziennnie
daily
m/f Śniadecki
Świnoujście
przyjście arrival
00.15*
* Przyjście na-
stępnego dnia
Arrival next day
Ystad
przyjście arrival
odejście departure
04.00
◄
11.00
odejście departure
17.30
Dojazd do terminalu w Świnoujściu
Directions to Świnoujście Terminal
M/F KOPERNIK
Prom
pasażersko-kolejowo-samochodowy
Zwodowany w stoczni
Bergens Mekaniske Verksted
Długość: 160 m
Szerokość: 21,6 m
Zanurzenie: 5,7 m
Prędkość max: 18 węzłów
Passenger/car/rail ferry
Launched in the shipyard
Bergens
Mekaniske Verksted
Length: 160 m
Breadth: 21,6 m
Draught: 5,7 m
Max. speed: 18 knots
Dojazd do terminalu w Ystad
Directions to Ystad Terminal
M/F ŚNIADECKI
Prom kolejowo-samochodowy
Zwodowany w stoczni
Falkenberg Varv AB
Długość: 155,1 m
Szerokość: 21,6 m
Zanurzenie: 5,1 m
Prędkość max: 19 węzłów
the baltic panorama
Car/rail ferry
Launched in the shipyard
Falkenberg Varv AB
Length: 155,1 m
Breadth: 21,6 m
Draught: 5,1 m
Max. speed: 19 knots
nr 1 (78) 2015
55
praktyczne informacje
POLAND
practical information
Swedish Embassy
Bagatela 3, 00-585 Warsaw
Phone: +48 22 640 89 00
Fax: +48 22 640 89 83
www.swedenabroad.com
Norwegian Embassy
Chopina 2 A, 00-559 Warsaw
Phone: +48 22 696 40 30
Fax: +48 22 628 09 38
www.amb-norwegia.pl
[email protected]
Danish Embassy
Rakowiecka 19, 02-517 Warsaw
Phone: +48 22 565 29 00
Fax: + 48 22 565 29 70
www.ambwarszawa.um.dk
[email protected]
Visas
··you need to have a valid passport or
ID to enter the country
··visas are not required for stays shorter than 90 days
Worth visiting
fot. Ryszard Filipowicz
SZWECJA
Warsaw, Malbork Castle, Wolinski
National Park, Toruń, Błędowska
Desert, medieval village in Gniezno.
Ambasada RP
w Szwecji
Karlavägen 35,
114 32 Sztokholm
tel. +46 8 50 57 50 00
fax +46 8 50 57 50 86
e-mail: [email protected]
www.sztokholm.polemb.net
Wizy
··wjazd do kraju na podstawie paszportu lub dowodu osobistego
··nie ma obowiązku posiadania wizy
(pobyt krótszy niż 90 dni)
Noclegi
··hotele i pensjonaty – od 350 SEK,
latem ceny znacznie spadają
··schroniska młodzieżowe (vandrarhem) – ceny około 200 SEK
··kempingi – ok. 100 SEK
Warto zwiedzić
fot. iStock © Oleksiy Mark
56
Słynne kamienie runiczne, skanseny,
zamki Skanii czy średniowieczne
kościoły na Gotlandii, Stare Miasto
w Sztokholmie, Pałac Królewski,
Skansen i Vasa Museum, gdzie
można podziwiać wyłowiony z dna
morza statek wikingów.
nr 1 (78) 2015
Accommodation
··hotels – 150 PLN and more
··private guesthouses – a double bedroom may cost 70 PLN
··youth hostels – their prices range
from 30 – 50 PLN for a bed
Info for drivers
··lights must be turned on all day
··all passengers must wear a seatbelt
··maximum alcohol blood level is 0.02
percent
Speed regulations:
··urban area – 50 kph
··non–urban area – 90 kph
··express roads – 110 kph
··highways – 130 kph
Customs regulations
Polish goods exported or imported
within the Community are not subject
to Duty. The are restrictions on the
carriage of antiques, works of art and
animals across the Polish border, as
well as a limitation on the amount of
cash carried. Amounts above EUR
10,000 must be declared.
Health
You need to have with you the European Health Insurance Card (EHIC).
Informacje dla
kierowców
··limit wieku dla kierowców wynosi
18 lat
··używanie świateł mijania jest
obowiązkowe
··wszyscy pasażerowie samochodu
muszą używać pasów bezpieczeństwa
··obowiązkowe są odpowiednie siedzenia dla dzieci do 12. roku życia
··dozwolony limit stężenia alkoholu we
krwi wynosi 0,2 promila, a w wydychanym powietrzu 0,1 mg/1
Ograniczenia prędkości:
··autostrady – 110 km/godz.
··drogi – 90 km/godz.
··teren zabudowany – 50 km/godz.
Zdrowie
soby opłacające w Polsce składki
O
na NFZ w nagłych przypadkach mają
prawo do skorzystania w Szwecji
z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Należy okazać w placówce
Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ).
Opieka medyczna dla osób ubezpieczonych nie jest bezpłatna.
Odpłatność za poszczególne usługi
jest określana przez szwedzkie
władze lokalne.
the baltic panorama
NORWEGIAIA
Ambasada RP
w Norwegii
Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo
tel. +47 24 11 08 50, 11 08 51
fax +47 22 44 48 39
e-mail: [email protected]
www.oslo.polemb.net
Wizy
··wjazd do kraju na podstawie paszportu lub dowodu osobistego
··nie ma obowiązku posiadania wizy
(pobyt krótszy niż 90 dni)
Noclegi
··hotele – promocje latem i w weekendy
··pensjonaty i kwatery prywatne –
ceny od 350 – 450 NOK za „jedynkę” i 450 – 550 za „dwójkę”. Kwatery prywatne – cena za „dwójkę” to
ok. 250 – 350 NOK
··schroniska młodzieżowe – 200 –
300 NOK
Warto zwiedzić
fot. www.visitoslo.com / Andrew Parker
DANIA
Bergen, Oslo, Alesund, niezapomniane Fiordy Geirangerfjord, lodowiec
Jostedalsbreen, latarnię morską
Krakenes. zimą Iglo Hotel (lodowy
hotel) oraz Alta Muzeum (z rysunkami naskalnymi).
Ambasada RP
w Danii
Richelieus Alle 12,
2900 Hellerup
tel. +45 39 46 77 00
fax +45 39 46 77 66
e–mail: [email protected]
www.ambpol.dk
Wizy
··wjazd do kraju na podstawie paszportu lub dowodu osobistego
··nie ma obowiązku posiadania wizy
(pobyt krótszy niż 90 dni)
Noclegi
··hotele – ok. 600 DKK za noc w przypadku „dwójki” i 380 DKK „jedynki”
··kwatery prywatne – 200 – 300 DKK
za pokój dwuosobowy (bez śniadania)
··schroniska młodzieżowe – od
250 DKK za pokój jednoosobowy,
do 80 DKK za łóżko we wspólnej sali
Warto zwiedzić
fot. Marek Czasnojć
the baltic panorama
Skagen – bezkresne wrzosowiska
i strome wapienne klify. Bornholm
– najbardziej wysunięta na wschód
duńska wyspa. Ribe – najstarsze miasto północnej Europy liczy już ponad
10 wieków. Park rozrywki Legoland.
nr 1 (78) 2015
Informacje dla
kierowców
··honorowane jest polskie prawo jazdy
··światła mijania muszą być włączone przez całą dobę
··wszyscy pasażerowie muszą mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa
··dopuszczalny poziom alkoholu we
krwi wynosi 0,2 promila
··od października do maja
bezwzględnie wymagane są opony
zimowe z kolcami lub bez
··wiele płatnych dróg i tuneli
Ograniczenia prędkości:
··teren zabudowany – 50 km/h
··teren niezabudowany – 80 km/h
··autostrada – 90 km/h
Zdrowie
Obywatele RP objęci systemem
ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają
zagwarantowany dostęp do pomocy
medycznej w nagłych przypadkach na terenie Norwegii na takich
samych zasadach jak osoby objęte
norweskim systemem ubezpieczenia
zdrowotnego, po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Informacje dla
kierowców
··światła mijania muszą być włączone
przez całą dobę
··wszyscy pasażerowie muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa
··dopuszczalny poziom alkoholu we
krwi wynosi 0,5 promila
··parkowanie wymaga umieszczenia
zegara parkingowego za szybą (do nabycia na stacjach benzynowych)
··rowerzyści mają bezwzględne
pierwszeństwo
Ograniczenia prędkości:
··teren zabudowany – 50 km/h
··teren niezabudowany – 80 km/h
··autostrada – 110 – 130 km/h
Zdrowie
Wymagana jest Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
EKUZ uprawnia do korzystania
z niezbędnych świadczeń medycznych
w ramach publicznego systemu
ochrony zdrowia.Przed wizytą trzeba
upewnić się, że lekarz przyjmuje
w ramach państwowego systemu
opieki zdrowotnej. W innym wypadku
będziemy musieli zapłacić za wizytę.
Podstawowa opieka lekarska opiera
się na lekarzach rodzinnych.
57
wokół Bałtyku
around the Baltic
Ambasadorzy Unity Line
W 1995 roku Skandynawia stała się dla nas naturalnym kierunkiem wakacyjnych podróży. Z biegiem
lat Szwecja, Dania i Norwegia zyskiwały na popularności, by wreszcie stać się chętnie odwiedzanymi
miejscami na turystycznej mapie Europy. Sukces w promowaniu Skandynawii cieszy nas szczególnie,
ponieważ w ostatnim dwudziestoleciu robiliśmy wiele, aby wspólnie z naszymi partnerskimi biurami
podróży zachęcić turystów do odwiedzania północnej Europy.
W związku z tym chcemy gorąco podziękować za wsparcie wszystkim 124 biurom
turystycznym z Polski i zagranicy, które współpracują z nami niekiedy już od 20 lat.
W szczególności chcemy docenić wysiłki
agentów, którzy najmocniej przyczyniają się
do promowania Skandynawii. Dlatego każdego roku przyznajemy naszym partnerom
biznesowym certyfikaty Złotych i Srebrnych Ambasadorów. W tym roku zaprosiliśmy 15 biur turystycznych z całego kraju
na galę specjalną, która odbyła się 7 marca
na promie Polonia. W trakcie imprezy przyznaliśmy certyfikaty Ambasadorów Unity
Line sześciu biurom turystycznym.
Złoci Ambasadorowie Unity Line:
•Petpolonia Stryszawa
•MBP Kołobrzeg
•Modos Leszno
Srebrni Ambasadorowie Unity Line:
•Go Travel Wolsztyn
•BAT Partner
•PBP Michał Wolski
With love to Poland
Warm hospitality, delicious cuisine, charming seaside resorts,
astonishing golf courses, quality SPA centers and the places
crucial for a modern history of Europe – that’s why we find
Poland to be a sensational tourist destination. But even with
these reasons at hand we wouldn’t be able to promote Poland
as successfully as we have done without the strong support
from our partnership travel agents in Scandinavia.
Now we would like to thank all of our business
partners for the aid we get.
58
fot. Archiwum Unity Line
nr 1 (78) 2015
Jeszcze raz gratulujemy znakomitych wyników naszym Ambasadorom.
Zapraszamy również do współpracy wszystkich agentów zainteresowanych promowaniem Skandynawii wśród turystów.
Ze swojej strony zapewniamy ciekawą ofertę turystyczną oraz wyjazdy pokazowe dla
pracowników partnerskich biur podróży.
W ostatnim czasie wspólnie zwiedzaliśmy
Bornholm, Göteborg, Helsingborg oraz park
rozrywki Liseberg.
Zarząd Unity Line Limited
Since 1995 we have closely cooperated with
dozens of travel agencies. They supported us in learning the market and making
Poland grow popular among SPA visitors,
golf players, city breaks lovers and people
strongly interested in a modern history of
Europe. That’s why we would like to give
special thanks to such travel agencies as:
•Östersjöresor AB
•Polenresor AB
•Poleupplevelser
•Polen Experten AB
•Jite Golf
•LT Resekonsult
•Hvite Busser AS
•Aktive Fredsreiser
Unity Line Limited Managment
the baltic panorama
na pokładzie
Najchętniej
wybierane produkty
on board
Mens fragrances
Paco Rabanne
One Million EDT 100 ml
Giorgio Armani Acqua
Di Giō Ph EDT 100 ml
The most popular onboard
Confectionery
Chupa Chups
Mega Chups 180 g
M&M's
Peanut 440 g
Daim Minis
Bag Super 300 g
Hugo Boss Spray
EDT 50 ml
Anthon Berg
Royal Selection Tin
300 g
Giorgio Armani Code
EDT 75 ml
Toblerone Gold
400 g
Ladies fragrances
Calvin Klein Euphoria
EDP 100 ml
Giorgio Armani Si
EDP 50 ml
Paco Rabanne Lady
One Million EDP 50 ml
Versace Crystal
Bright EDT 50 ml
Lancôme La Vie Est
Belle EDP 50 ml
Accessories
Polaroid Bonus Pilot
2-Pack
the baltic panorama
Skagen Lady BI
-Colour Round
Festina Retro Leath
Mens Watch
nr 1 (78) 2015
Carlo Crystal Heart
Pendant+Earrings
Bukowski
soft toys
59