1. Dyskusja. 2. Wolne wnioski i zapytania. 3. Zakończenie obrad.

Komentarze

Transkrypt

1. Dyskusja. 2. Wolne wnioski i zapytania. 3. Zakończenie obrad.
Czasowy spis zdarzeń z dnia 18.04. 2016r. ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Rewal,
które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal.
Obrady rozpoczęto o godz. 15:09, w obradach uczestniczyło 14 radnych.
Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy poprowadził p. Barbara Kral Przewodnicząca Komisji
Oświatowej.
Przewodniczący Rady Gminy Rewal
L.p.
Imię i nazwisko
1.
Agnieszka Tasarz – Przewodnicząca
2.
Marzena Salamon -Wiceprzewodnicząca
3.
Paweł Żoła – Wiceprzewodniczący
Komisja Społeczno - Oświatowa
L.p.
Imię i nazwisko
1.
Barbara Kral – Przewodnicząca
2.
Krzysztof Cepek – Wiceprzewodniczący
3.
Mateusz Matecki
4.
Barbara Szewczyk
Komisja Strategii i Rozwoju
L.p.
Imię i nazwisko
1.
Rafał Mielcarek – Przewodniczący
2.
Paweł Żoła – Wiceprzewodniczący
3.
Ryszard Gutowski
4.
Jacek Domański
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
L.p.
Imię i nazwisko
1.
Marcin Ryczko - Przewodniczący
2.
Zbigniew Rydzyński – Wiceprzewodniczący
3.
Mateusz Matecki
4.
Marzena Salamon
5.
Barbara Szewczyk
6.
Bogusław Woźniak
Komisja Rewizyjna
L.p.
Imię i nazwisko
1.
Jacek Domański - Przewodniczący
2.
3.
4.
Rafał Mielcarek- Wiceprzewodniczący
Barbara Kral
Krzysztof Cepek
1. Dyskusja.
2. Wolne wnioski i zapytania.
3. Zakończenie obrad.
O godz. 16:55 zakończono wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy.
Spis zdarzeń sporządziła
Izabela Fiedukowicz - Pabin
1

Podobne dokumenty