GASTROSKOPIA ULOTKA INFORMACYJNA Badanie, które Pani /u

Transkrypt

GASTROSKOPIA ULOTKA INFORMACYJNA Badanie, które Pani /u
miejscowym
znieczuleniu gardła za pomocą Lidokainy
w aerozolu, lekarz zakłada między
szczęki
plastikowy ustnik (celem ochrony
Badanie, które Pani /u radzimy
wymaga Pani / a zgody. Aby tę decyzję delikatnego instrumentu). Następnie
wprowadza do jamy ustnej i gardła
ułatwić
fiberoskop średnicy do l cm, prosząc
informujemy w tej ulotce oraz w
jednocześnie o wykonanie ruchu
rozmowie wyjaśniającej o rodzaju,
połykowego. Ten moment może być
znaczeniu i ewentualnych
nieprzyjemny i wywoływać uczucie
powikłaniach planowanego badania.
duszenia: wymaga współpracy z
lekarzem wykonującym badanie.
Dlaczego proponujemy Pani /u
Oglądanie wnętrza przewodu
to badanie ?
pokarmowego trwa zwykle kilka minut,
jest tylko nieco nieprzyjemne, w zasadzie
Na podstawie przeprowadzonego do tej
bezbolesne. Również pobieranie
pory badania lekarskiego (wywiady
wycinków jest całkowicie bezbolesne.
i badanie fizykalne) oraz ewentualnych
badań dodatkowych (np. rentgenowskich) Instrument służący do badania jest
istnieje u Pani /a podejrzenie choroby w specjalnie dezynfekowany przed każdym
badaniem. Z tego powodu zainfekowanie
zakresie przełyku, żołądka lub
chorego w trakcie badania jest
dwunastnicy. Gastroskopia jest
najskuteczniejszą metodą diagnostyczną praktycznie niemożliwe. Wycinki błony
śluzowej
dla oceny wymienionych części
pobiera się sterylnymi szczypczykami, co
przewodu pokarmowego.
również zabezpiecza przed zakażeniem.
Dodatkowo w razie potrzeby istnieje
możliwość pobrania wycinków celem
Możliwe powikłania:
stwierdzenia obecności bakterii
Powikłania w gastroskopii zdarzają się
Helicobacter pylori odpowiedzialnej za
niezwykle rzadko. Nie mniej jednak
nawroty wrzodu lub też celem oceny
powodzenia tego badania, jak również
mikroskopowej w przypadku
stwierdzenia wrzodu żołądka, polipa lub jego absolutnego bezpieczeństwa nie jest
w stanie zagwarantować żaden lekarz.
innych zmian. Ma to zasadnicze
Wyjątkowo może się zdarzyć
znaczenie dla wyboru późniejszych
przedziurawienie ściany przewodu
metod leczenia. Nie ma obecnie innego
pokarmowego (zwłaszcza przełyku
badania o podobnych możliwościach
w ok. 0,05% badań). Niekiedy może też
diagnostycznych.
dojść do krwawienia, szczególnie po
pobraniu wycinków. Powikłania takie
Przeprowadzenie badania:
mogą być opanowane endoskopowo za
pomocą ostrzykiwania, pętelkowania lub
Badanie jest przeprowadzone zwykle w
klipsowania za pomocą specjalnego
pozycji leżącej na lewym boku.
instrumentu wprowadzonego przez kanał
Przed badaniem należy usunąć
endoskopu. Rzadko wymagają pilnego
ewentualne protezy zębowe. Po
GASTROSKOPIA
ULOTKA INFORMACYJNA
1/2
leczenia operacyjnego. Bardzo rzadko
dochodzi do objawów ze strony innych
układów, jak zaostrzenie choroby
wieńcowej, atak astmy, padaczki lub
zatrzymanie akcji serca. Aby ograniczyć
do minimum niebezpieczeństwa
krwawienia, jak również zmniejszyć
ryzyko związane z podaniem środków
znieczulających prosimy o odpowiedź na
następujące pytania:
stolec. Również wystąpienie innych,
niejasnych dla Pani /a objawów należy
niezwłocznie zgłosić pielęgniarce
lub lekarzowi. Proszę pytać, jeśli czegoś
Pan /i nie zrozumiała lub chce Pan /i
wiedzieć więcej na temat badania.
Oświadczenie pacjenta
Wyrażam zgodę na wykonanie
proponowanego badania.
1.Czy istnieje u Pani /a zwiększona
skłonność do krwawień, szczególnie po Data
drobnych skaleczeniach, po usunięciu
zębów bądź skłonność do powstawania
siniaków po niewielkich urazach
mechanicznych ?
Podpis
tak-nie
2.Czy występowały u Pani /a objawy
uczulenia na środki spożywcze lub
lecznicze ?
tak-nie
3.Czy przyjmuje Pan /i leki
wpływające na krzepliwość krwi (np.
Aspiryna, Dicumarol, Acard itp.) ?
tak-nie
4.Czy nie choruje Pani /n na oczy
(jaskra) ?
Tak-nie
Postępowanie po badaniu:
Z powodu miejscowego znieczulenia
gardła nie wolno przez l godzinę
po badaniu nic jeść, ani pić, aby uniknąć
zadławienia. Proszę informować swojego
lekarza, jeśli w ciągu kilku godzin po
badaniu będzie Pan /i odczuwać silny ból
jamy brzusznej, albo zaobserwuje czarny
2/2
Opracowała: lek. Med. Małgorzata Kondusz-Szklarz

Podobne dokumenty