instrukcja instalacji (PL)

Transkrypt

instrukcja instalacji (PL)
AS 520
ZEWNĘTRZNY
SYGNALIZATOR
AKUSTYCZNO-OPTYCZNY
INSTRUKCJA INSTALACJI
UWAGA: Akumulator Ni-Cd.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku
niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny typ
lub odpowiednik rekomendowany przez wytwórcę.
OPIS URZĄDZENIA:
Seria AS520 to wysokiej klasy, nowoczesne sygnalizatory spełniające wymagania większości współczesnych systemów
alarmowych. Atrakcyjna obudowa, możliwość dokupienia kloszy lamp w kilku kolorach, a także możliwość montażu w pionie
lub w poziomie powodują, że sygnalizatory te są w stanie zaspokoić najrozmaitsze gusta. Obudowa sygnalizatorów serii
AS500 wykonana jest z nie starzejącego się pod wpływem promieni UV, wysokoudarowego poliwęglanu o grubości 3mm. W
opcji dostępna jest również metalowa, wewnętrzna pokrywa sygnalizatora zapewniająca dodatkową, wysoką ochronę
OPIS ZACISKÓW:
1 – blokowanie pracy lampy
2 – blokowanie pracy syrenki
3 – (+) zasilania, 12VDC
4 – (-) zasilania, masa 0V
5 – sabotaż
6 – sabotaż
7 – wewnętrzne zaciski lampy (+)
8 – wewnętrzne zaciski lampy (-)
9, 10, 11 – wewnętrzne zaciski głośników
piezoelektrycznych
ARITECH POLSKA  SIERPIEŃ 2000
AS 520
ZWORKI:
PROGRAMOWANIE CZASU PRACY
SYRENA (wybór napięcia blokowania)
Ustawienia
fabryczne
LAMPA (wybór napięcia blokowania)
ZACISK 1
ZACISK 2
Ustawienia fabryczne
Ustawienia fabryczne
12 V lub odłączone
12 V lub odłączone
0 V lub odłączone
0 V lub odłączone
PĘTLA SABOTAŻOWA
zaciski 5 i 6
SABOTAŻ
Ustawienia fabryczne
SABOTAŻ
izolowany
izolowany
Nie podłączać zacisku 6 w przypadku używania uziemionej pętli sabotażowej
AKCESORIA:
AKUMULATOR
OŁOWIOWO-KWASOWY
(SYGNALIZATOR W POZYCJI PIONOWEJ)
WEWNĘTRZNA
POKRYWA METALOWA
AKUMULATOR
OŁOWIOWO-KWASOWY
(SYGNALIZATOR W POZYCJI POZIOMEJ)
KLOSZE
(CZERWONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI,
PRZEŹROCZYSTY)
ARITECH POLSKA  SIERPIEŃ 2000
Ustawienia
fabryczne
AS 520
SCHEMAT PODŁĄCZENIA DO CENTRAL ARITECH:
Uwaga: W syrenie serii AS520 należy
przeciąć zwory J4 oraz J6 (podtrzymanie
blokady syreny i lampy wysokim poziomem).
Dwa rezystory 4k7
-
+
-
+
-
+
-
+
13.8V
0101
1
2
3
4
5
6
Powyżej przedstawiono sposób podłączenia sygnalizatora do centrali CS1518. W przypadku podłączenia
do central: CD 15018, CD 9518, CD7218, CD3418 i CS 352 nie jest wymagane zastosowanie
dodatkowych rezystorów (pomiędzy (+) zasilania, a sygnałami blokującymi lampę i syrenę) 4k7
przedstawionych na powyższym rysunku. Poza tym konieczne jest przecięcie zworki J8 (załączenie
rezystora EOL w pętli sabotażowej).
ARITECH POLSKA  SIERPIEŃ 2000
AS 520
Tabela opisujące zaciski dla poszczególnych central alarmowych:
Zaciski centrali alarmowej
Zaciski
sygnalizatora
CS1518 CS352 CD3418 CD7218 CD9518/15018
AS520
1
7
7
24
10
51
2
9
5
26
12
53
3
1,6,8
2,4,6 27,25,23 9,11,13
58,54,52
4
2,21
3,16
14,28
8,30
57,33
6
20
17
15
31
34
W przypadku wystąpienia w tabeli większej liczby zacisków, należy wybrać najbardziej dogodny z punktu widzenia
okablowania systemu.
URUCHOMIENIE:
Na początku należy podłączyć przewody wychodzące z centrali alarmowej (przy odłączonym zasilaniu)
do odpowiednich zacisków w sygnalizatorze (przed podłączeniem akumulatora). Przy pierwszym
podłączeniu akumulatora syrenka wygeneruje krótki sygnał dźwiękowy. Sygnalizator nie może być
uruchomiony dopóki wszystkie wejścia (zasilanie i sygnały blokujące) nie będą prawidłowo podłączone
(ważna polaryzacja wejść). Uruchomienie sygnalizatora następuje w przypadku utraty zasilania
zewnętrznego lub jego znacznym spadku oraz gdy zaniknie sygnał blokujący.
DANE TECHNICZNE:
Obudowa:
Moduł akustyczny:
Układ elektroniczny:
Zabezpieczenia sabotażowe:
Zasilanie:
Prąd spoczynkowy:
Prąd w stanie alarmu:
Poziom natężenia dźwięku:
Częstotliwość sygnału:
Czas odcięcia sygnału:
Częstotliwość błysków:
Strumień świetlny
Temperatura pracy:
Akumulator podtrzymujący:
Wskaźnik stanu pracy:
Wymiary:
Waga:
Wewnętrzna pokrywa metalowa:
Akumulator ołowiowo-kwasowy:
Ogranicznik przepięciowy
Układ detekcji spadku napięcia:
poliwęglan (3 [mm])
dwa przetworniki piezoelektryczne
całkowicie hermetyzowany
próby otwarcia i oderwania; 28 [VDC], max. 100 [mA]
10 ÷ 14,5 [Vdc]
70 [mA] (wraz z akumulatorem)
26 [mA] (bez akumulatora)
500 [mA] (wraz z lampą); lampa 110 [mA]
114 [dB] dla 1 [m]
85 [dB] dla 3 [m]
0,5 ÷ 3 [kHz]
ustawiany: 3, 5, 10 lub 20 [min]
1 [Hz]
max. 100000 [lm]
-25 ÷ +55 [oC]
Ni-Cd
6 [V] / 280 [mAh]
Ołowiowo-kwasowy 12 [V]/1,2 [Ah]
LED
300 x 210 x 55 [mm]
1 [kg]
opcjonalnie
opcjonalnie
wyposażenie fabryczne
wyposażenie fabryczne
ARITECH POLSKA  SIERPIEŃ 2000
AS 520
SCHEMAT PODŁĄCZENIA DO INNYCH CENTRAL:
Uwaga: Syreny serii AS500 są urządzeniami z osobnym wejściem zasilania. Wymagają podania napięcia
zasilania +12Vdc z centrali alarmowej przez cały czas (w stanie czuwania oraz alarmu) na zaciski 3 (+) i
4 (-). Sterowanie odbywa się poprzez zmianę napięcia na zaciskach 1 (lampa) oraz 2 (syrena), zgodnie z
polaryzacją zdefiniowaną wcześniej zworami J4 do J7.
Przy podłączaniu syreny należy kierować się zaleceniami instrukcji centrali dot. podłączenia syreny z
własnym zasilaniem.
Uwaga: W syrenie serii AS500
należy przeciąć zworę J9
A
B
C
D E F Zaciski centrali alarmowej
A- Wyjście sterowania sygnalizatora wewnętrznego. W zależności od konstrukcji centrali może być
oznakowane jako ‘+’ lub jako ‘-‘ : należy sprawdzić w instrukcji centrali, na którym zacisku
zmienia się napięcie przy alarmie. Przy podłączeniu do wyjścia ‘+’ należy przeciąć zwory J5 oraz
J7. Przy podłączeniu do wyjścia ‘-‘: przeciąć zwory J4 i J6
B- Wyjście sterowania sygnalizatora zewnętrznego. W zależności od konstrukcji centrali może być
oznakowane jako ‘+’ lub jako ‘-‘.
C- Zacisk centrali, na którym jest zawsze +12Vdc. Najczęściej jest to wyjście do zasilania czujek lub
zacisk + sygnalizatora zewnętrznego (zależnie od konstrukcji centrali alarmowej).
D- Zacisk 0V. Najczęściej oznakowany jako COM, ‘-‘ lub ‘masa’
E- Opcjonalne podłączenie pętli sabotażowej (niektóre centrale wymagają opornika EOL)
F- Opcjonalne podłączenie pętli sabotażowej
ARITECH POLSKA  SIERPIEŃ 2000

Podobne dokumenty