Przeglądarka baz danych

Komentarze

Transkrypt

Przeglądarka baz danych
Przeglądarka baz danych
iNet – Usługa przeglądania baz danych
Dane udostępnione w portalu iNet miasta Piotrkowa Trybunalskiego stanowią dostęp do
usługi wyszukania oraz usługi przeglądania w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz.
489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Prezydenta
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Zawarte w Portalu iNet miasta Piotrkowa Trybunalskiego informacje mają wyłącznie
charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej
identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz
obiektów pozostałych baz danych a generowane wydruki nie stanowią dokumentów w
postępowaniach administracyjnych i innych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody
jest zabronione.
Do obsługi portalu wystarczy prawidłowo zainstalowana aplikacja Javy Firmy Oracle oraz
przeglądarka internetowa z włączoną obsługa Javy.
Oprogramowanie Java można pobrać bezpłatnie ze strony producenta pod adresem:
https://www.java.com/pl/download/
Mimo intuicyjnej obsługi portalu zachęcamy do zapoznania się z instrukcja obsługi dostępną pod
adresem TUTAJ lub do pobrania poniżej.
Uwaga: Obsługa NPAPI przez przeglądarki Chrome.
Wtyczka Java dla przeglądarek internetowych opiera się na międzyplatformowej architekturze
wtyczek NPAPI, która była i jest obsługiwana przez wszystkie ważniejsze przeglądarki internetowe.
Firma Google ogłosiła we wrześniu 2013 r. plany zakończenia, do końca 2014 roku,
wykorzystywania interfejsu NPAPI przez przeglądarkę Chrome, co w praktyce oznaczało
zrezygnowanie z obsługi wtyczek opartych na NPAPI, takich jak Silverlight, Java czy Facebook
Video. Ostatnio firma Google zmieniła swoje plany i obecnie zakłada, że całkowite usunięcie NPAPI
nastąpi pod koniec 2015 r. Ponieważ nie jest pewne, czy te terminy zostaną dotrzymane czy
przesunięte, zalecamy użytkownikom przeglądarek Chrome możliwie szybkie rozważenie
korzystania z przeglądarek alternatywnych. Jako rozwiązanie długoterminowe sugerujemy
korzystanie z przeglądarki Firefox, Internet Explorer lub Safari. Firma Google, zaczynając od
wydanej w kwietniu 2015 r. przeglądarki Chrome w wersji 42, wprowadziła dodatkowy krok
konfiguracyjny uruchamiania wtyczek opartych na NPAPI, takich jak wtyczka Java
Zaczynając od przeglądarki Chrome w wersji 42, trzeba — aby można było nadal korzystać z
wtyczek opartych na NPAPI — wykonać dodatkowy krok konfiguracyjny.
1. Na pasku adresów URL wpisać: chrome://flags/#enable-npapi
2. Kliknąć na łączu Włącz dla opcji konfiguracyjnej Włącz NPAPI.
3. Nacisnąć przycisk Uruchom ponownie teraz, który pojawił się na dole strony konfiguracyjnej.
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i
straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.
Jednostki Wykonawstwa Geodezyjnego mogą uzyskać dostęp do portalu w trybie chronionym po
podpisaniu umowy na korzystanie z serwisu.
Przejdź do portalu iNET: www.inet.piotrkow.pl

Podobne dokumenty