Rozstrzygnięcie konkursu Nr 3

Transkrypt

Rozstrzygnięcie konkursu Nr 3
Ogłoszenie Nr 3 / 2016
1.
Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 01.08.2016 r. dokonała oceny
III etapu konkursu, co przedstawia poniższa tabela :
Lp.
1
2
3
Imię i nazwisko
Zofia Rykowska
Damian Ościsławski
Jacek Szczapiński
Liczba uzyskanych punktów
w III etapie konkursu
8,00
8,75
6,50
2. Komisja stwierdza, iż kandydaci do zatrudnienia uzyskali następujące wyniki w
konkursie ( łącznie w II i III etapie ) :
• Pani Zofia Rykowska
- 16,00 pkt
• Pan Damian Ościsławski
- 16,25 pkt
• Pan Jacek Szczapiński
- 15,50 pkt
3. Komisja złożyła w dniu 02.08.2016 r. wniosek do
w Toruniu o zaproponowanie zatrudnienia
Dyrektora Sądu Rejonowego
Panu Damianowi Ościsławskiemu
oraz o wpisanie na listę rezerwową :
• Pani Zofii Rykowskiej
4. Dyrektor Sądu Rejonowego w Toruniu podjął decyzję w dniu 02.08.2016 r.
o zaproponowaniu zatrudnienia w Sądzie Rejonowym w Toruniu
Panu Damianowi Ościsławskiemu
oraz o wpisanie na listę rezerwową :
• Pani Zofii Rykowskiej
Jolanta Dywelska
Sekretarz Komisji
Kierownik Oddziału Kadr
Sądu Rejonowego w Toruniu
Toruń, dnia 02 sierpnia 2016 r.

Podobne dokumenty