Formy instytucjonalizacji rynku badań TV

Komentarze

Transkrypt

Formy instytucjonalizacji rynku badań TV
Badanie
Nielsen Audience Measurement
■ Podstawowe informacje
■ Badanie prowadzone jest od 1996 roku,
■ Realizowane przez firmę AGB Nielsen Media Research sp. z o.o.,
■ Najważniejsi klienci: stacje telewizyjne, domy mediowe,
reklamodawcy, wydawcy prasowi, wydawcy internetowi
■ Badanie obejmuje pomiar audytoriów telewizyjnych, monitoring
reklam telewizyjnych, reklam internetowych display oraz monitoring
reklamy video na portalu youtube
■ Dane udostępniane są w trybie dziennym
Badanie
Nielsen Audience Measurement
■ Metodologia - 7 kroków telemetrii
■ Badanie Establishment Survey - analiza struktury społeczeństwa,
■ Rekrutacja do panelu telemetrycznego - wybór grupy gospodarstw
Rekrutacja
ES
reprezentujących badaną populację („Polska w pigułce”);
Instalacje
■ Instalacja urządzeń pomiarowych w gospodarstwach domowych
■ Codzienna transmisja danych z gospodarstw domowych do
Transmisja danych
Obróbka danych
Monitoring
Udostępnienie
centralnego komputera znajdującego się w siedzibie
Nielsen Audience Measurement
■ Obróbka danych - czyszczenie i ważenie zbioru
danych, agregowanie danych czasu rzeczywistego w
dane minutowe;
■ Bazy opisowe programów, spotów i bloków
reklamowych;
■ Udostępnienie baz danych klientom.
Badanie
Nielsen Audience Measurement
■ Wielkość próby
■ Panel ogólnopolski liczy 2000 gospodarstw domowych,
Universe: 13 050 000
■ Badaniem objętych jest ponad 5400 osób w wieku 4+,
Universe: 35 730 000
Badanie
Nielsen Audience Measurement
■ Konstrukcja próby
■ Podstawowe cechy gospodarstw domowych określające strukturę panelu:
 region geograficzny lub administracyjny
 wielkość miejscowości
 wielkość gospodarstwa domowego i jego struktura (dzieci i osoby starsze)
 źródło sygnału telewizyjnego (kabel, satelita, telewizja naziemna)
■ Pozostałe cechy kontrolowane przy konstrukcji panelu
 liczba telewizorów
 struktura demograficzno społeczna członków gospodarstwa domowego (wiek, płeć,
wykształcenie)
 przynależność do poszczególnych grup społeczno-zawodowych członków
gospodarstwa domowego
■ Struktura panelu opiera się na skrzyżowaniu tych wszystkich zmiennych ze sobą oraz na
wyznaczeniu, ile gospodarstw ma być w poszczególnych celkach.
Badanie
Nielsen Audience Measurement
■ Najważniejsze wskaźniki
■ AMR (avarage minute rating) - średnia oglądalność minutowa
■ AMR% (avarage minute rating) - średnia oglądalność minutowa wyrażona
w procentach
■ SHR% (share) – średni udział kanału/programu w oglądalności
■ RCH (reach) – zasięg, określa liczbę widzów, jaka w całym badanym okresie
czasu oglądała przynajmniej 1 minutę analizowanego programu/pasma
■ ATV (avarage time viewing) - określa średni czas oglądania, jaki przypada
na członka grupy docelowej
■ ATS (avarage time spent) – określa średni czas oglądania, jaki przypada na
pojedynczego widza
■ GRP (gross rating point) - suma oglądalności wszystkich spotów
Badanie
Nielsen Audience Measurement
■ Interpretacja podstawowych wskaźników: AMR%, SHR%, RCH%
10 osób
Grupa celowa
+
Grupa celowa
+
1’
5 widzów
+
+
2’
+
Total TV
3’
AMR% = 20%
SHR% = 40%
RCH% = 60%
Badanie
Nielsen Audience Measurement
■ Reprezentatywność panelu:
Badanie
Nielsen Audience Measurement
■ Badanie na tle innych rynków
■ Nielsen realizuje badania telewizji według tych samych standardów w
ponad 30 krajach w tym USA
■ Badanie realizowane zgodnie ze standardami firmy Nielsen z
przestrzeganiem zasad opisanych przez ESOMAR*, EGTA**, EBU*** w
„Towards harmonization of television audience measurement systems”
■ W części krajów badaniami telewizji zarządza Joint Industry Committee
(UK, Włochy, Belgia, Finlandia, Irlandia, Francja, Rumunia, Szwecja,
Hiszpania, Ukraina)
■ W części krajów badaniami telewizji zarządza Media Owner Consortium
(Niemcy, Czechy, Szwajcaria, Dania, Austria, Norwegia)
■ Polska, Węgry, Grecja, Cypr, Litwa, Rosja, Słowenia, Chorwacja są
reprezentantami Own Service
*The European Society for Opinion and Market Research
**The Association of Television and Radio Sales Houses
***The European Broadcasting Union
Badanie
Nielsen Audience Measurement
■ Formy instytucjonalizacji rynku badań TV
media owner
media owner consortium
joint industry comitee
nadawca 1
nadawcy
nadawcy
nadawca 2
reklamodawcy
domy mediowe
Badanie
Nielsen Audience Measurement
■ Dystrybucja wyników
■ Publikacja raportów tygodniowych na stronie www.agbnielsen.pl
■ W sprawie dodatkowych danych należy kontaktować się z:
[email protected]
■ Zasady publikacji wyników:
 podanie źródła,
 podanie próby,
 precyzyjny opis grupy celowej,
 dokładny opis zmiennych.

Podobne dokumenty