1. „Przepis na zdrowego ucznia”

Transkrypt

1. „Przepis na zdrowego ucznia”
PROJEKT
„PRZEPIS NA ZDROWEGO UCZNIA”
Cele:
1. Promowanie zdrowego stylu życia w szkole i poza nią.
2. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
3. Wzbogacenie wiedzy uczniów o zdrowiu człowieka i zasadach zdrowego odżywiania.
4. Zachęcanie uczniów do podejmowania aktywności fizycznej i aktywnego spędzania
czasu wolnego.
5. Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych osób.
Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego
uczniów.
Konkursy:

„Przepis na zdrowego ucznia” – konkurs literacki

„Turniej wiedzy o zdrowiu” – konkurs interdyscyplinarny

„Co pomaga, a co szkodzi twojemu zdrowiu” – konkurs plastyczny

„Jestem sprawny na szóstkę” – zawody sportowe

„Świąteczna warzywno-owocowa choinka” – konkurs plastyczno-techniczny
Działania:
1. Warsztaty/lekcje dla uczniów na temat zdrowego odżywiania i dbania o zdrowie własne
i innych.
2. Warsztaty kulinarne dla dzieci „Dzień dobrego jedzenia”
3. Szkolenie dla rodziców i nauczycieli.
4. Spotkanie uczniów z dietetykiem.
5. Szkolna Książka Kucharska
6. Przerwy w ruchu.
7. Przerwy ze zdrowym śniadaniem.
8. Koło turystyczne.
9. Ewaluacja działań.

Podobne dokumenty