Końcowy wynik konkursu Młodzieżowe Koło Roku 2016

Komentarze

Transkrypt

Końcowy wynik konkursu Młodzieżowe Koło Roku 2016
Katowice 06.12.2016r.
PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej do oceny złożonych przez uczestniczące Kół PZW
dokumentacji wymaganej zapisami Regulaminu Konkursu o miano „Młodzieżowe Koło Roku 2016”
w Okręgu PZW Katowice
Komisja Konkursowa w składzie:
1. Antoni Rogulski
2. Henryk Bębnowicz
3. Andrzej Stokfisz
4. Krzysztof Jędryszczak
5. Krystian Sowada
– Przewodniczący Komisji
– Sekretarz
– Członek
- Członek
- Członek
Na posiedzeniu w dniu 11.05.2016r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że, do Konkursu zgłoszenia nadesłało
32 Kół PZW z całego Okręgu PZW Katowice i były to następujące Koła:
1. Koło PZW nr 16 Arcelormittal
2. Koło PZW nr 25 Szopienice
3. Koło PZW nr 23 Katowice Bogucice
4. Koło PZW nr 100 Siemianowice Śląskie
5. Koło PZW nr 124 Borynia
6. Koło PZW nr 3 Bytom
7. Koło PZW nr 37 Mysłowice
8. Koło PZW nr 63 Wojkowice
9. Koło PZW nr 5 „Andaluzja”
10. Koło PZW nr 86 KWK „Śląsk”
11. Koło PZW nr 13 Gliwice Miasto
12. Koło PZW nr 56 Świętochłowice
13. Koło PZW nr 57 Szczakowa Miasto
14. Koło PZW nr 33 Lubiąż
15. Koło PZW nr 92 KWK „Halemba” Ruda Śląska
16. Koło PZW nr 28 Knurów
17. Koło PZW nr 118 KWK „Murcki”
18. Koło PZW nr 72 „Zamet” Tarnowskie Góry
19. Koło PZW nr 47 Radzionków
20. Koło PZW nr 59 Tarnowskie Góry
21. Koło PZW nr 34 Łazy
22. Koło PZW nr 51 Ruda Śląska
23. Koło PZW nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie
24. Koło PZW nr 89 KWK „Staszic”
25. Koło PZW nr 76 Fiat Auto – Poland
26. Koło PZW nr 26 Kazimierz
27. Koło PZW nr 4 Brzeziny
28. Koło PZW nr 113 Kobiór
29. Koło PZW nr 58 Szczakowa Kolejarz
30. Koło PZW nr 78 Jas - Mos
31. Koło PZW nr 105 Silesia Rybnik
32. Koło PZW nr 108 Miasteczko Śl.
Komisja Konkursowa po weryfikacji złożonej przez Koła PZW dokumentacji, wyliczyła następującą ilość
punktów i ustaliła niżej zamieszczoną kolejność Kół PZW biorących udział w Konkursie o miano
„Młodzieżowe Koło Roku 2016”:
1. Koło PZW nr 72 „Zamet” Tarnowskie Góry
2. Koło PZW nr 100 Siemianowice Śląskie
3. Koło PZW nr 86 KWK „Śląsk”
4. Koło PZW nr 3 Bytom
5. Koło PZW nr 51 Ruda Śląska
6. Koło PZW nr 23 Katowice Bogucice
7. Koło PZW nr 13 Gliwice Miasto
8. Koło PZW nr 124 Borynia
9. Koło PZW nr 47 Radzionków
10. Koło PZW nr 76 Fiat Auto – Poland
11. Koło PZW nr 92 KWK „Halemba” Ruda Śląska
12. Koło PZW nr 34 Łazy
13. Koło PZW nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie
14. Koło PZW nr 78 Jas – Mos
15. Koło PZW nr 37 Mysłowice
16. Koło PZW nr 4 Brzeziny Śl.
17. Koło PZW nr 28 Knurów
18. Koło PZW nr 58 Szczakowa Kolejarz
19. Koło PZW nr 26 Kazimierz
20. Koło PZW nr 118 KWK „Murcki”
21. Koło PZW nr 57 Szczakowa Miasto
22. Koło PZW nr 33 Lubiąż
23. Koło PZW nr 5 „Andaluzja”
24. Koło PZW nr 16 Arcelormittal
25. Koło PZW nr 63 Wojkowice
26. Koło PZW nr 25 Szopienice
27. Koło PZW nr 105 Silesia Rybnik
28. Koło PZW nr 59 Tarnowskie Góry
29. Koło PZW nr 89 KWK „Staszic”
30. Koło PZW nr 56 Świętochłowice
31. Koło PZW nr 113 Kobiór
32. Koło PZW nr 108 Miasteczko Śl.
– 3111 pkt
– 3073 pkt
– 2012 pkt
– 1987 pkt
- 1912 pkt
– 1838 pkt
– 1804 pkt
– 1648 pkt
– 1409 pkt
- 1370 pkt
– 1260 pkt
– 1194 pkt
– 986 pkt
- 914 pkt
– 879 pkt
- 802 pkt
– 671 pkt
- 608 pkt
- 602 pkt
- 513 pkt
– 431 pkt
- 413 pkt
– 410 pkt
– 403 pkt
- 352 pkt
- 347 pkt
- 320 pkt.
- 296 pkt
- 256 pkt
– 251 pkt
- 240 pkt
- 140 pkt
Uwagi Komisji Konkursowej do złożonej dokumentacji przez Koła PZW biorące udział w Okręgowym
Konkursie „Młodzieżowe Koło Roku 2016”:
Członkowie Komisji Konkursowej zatwierdzili wszystkie wyliczenia punktów dla poszczególnych Kół ·
w głosowaniu jednogłośnie.
Podpisy członków Komisji Konkursowej:
1. Antoni Rogulski
– Przewodniczący Komisji
2. Henryk Bębnowicz
– Sekretarz
3. Andrzej Stokfisz
– Członek
4. Krzysztof Jędryszczak
- Członek
5. Krystian Sowada
- Członek
-

Podobne dokumenty