Harmonogram odbioru odpadów - Gmina Lubin

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram odbioru odpadów - Gmina Lubin
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubin
STYCZEŃ – MARZEC 2017 r.
Miejscowość Rodzaj odpadów
zmieszane
tworzywa sztuczne
Bukowna
zielone i BIO
papier
szkło
zmieszane
tworzywa sztuczne
Chróstnik
zielone i BIO
papier
szkło
zmieszane
tworzywa sztuczne
Czerniec
zielone i BIO
papier
szkło
I
9 pn, 23 pn
2 pn, 16 pn, 30 pn
2 pn, 30 pn
9 pn
23 pn
12 czw, 26 czw
5 czw, 19 czw
5 czw
12 czw
26 czw
12 czw, 26 czw
5 czw, 19 czw
5 czw
12 czw
26 czw
II
6 pn, 20 pn
13 pn, 27 pn
27 pn
6 pn
20 pn
9 czw, 23 czw
2 czw, 16 czw
2 czw
9 czw
23 czw
9 czw, 23 czw
2 czw, 16 czw
2 czw
9 czw
23 czw
III
6 pn, 20 pn
13 pn, 27 pn
27 pn
6 pn
20 pn
9 czw, 23 czw
2 czw, 16 czw, 30 czw
2 czw, 30 czw
9 czw
23 czw
9 czw, 23 czw
2 czw, 16 czw, 30 czw
2 czw, 30 czw
9 czw
23 czw
zmieszane
13 pt, 27 pt
10 pt, 24 pt
10 pt, 24 pt
tworzywa sztuczne
7 sob, 20 pt
3 pt, 17 pt
3 pt, 17 pt, 31 pt
7 sob
13 pt
27 pt
11 śr, 25 śr
4 śr, 18 śr
4 śr
3 pt
10 pt
24 pt
8 śr, 22 śr
1 śr, 15 śr
1 śr
3 pt, 31 pt
10 pt
24 pt
8 śr, 22 śr
1 śr, 15 śr, 29 śr
1 śr, 29 śr
11 śr
8 śr
8 śr
25 śr
9 pn, 23 pn
2 pn, 16 pn, 30 pn
2 pn, 30 pn
9 pn
23 pn
11 śr, 25 śr
4 śr, 18 śr
4 śr
11 śr
25 śr
11 śr, 25 śr
4 śr, 18 śr
22 śr
6 pn, 20 pn
13 pn, 27 pn
27 pn
6 pn
20 pn
8 śr, 22 śr
1 śr, 15 śr
1 śr
8 śr
22 śr
8 śr, 22 śr
1 śr, 15 śr
22 śr
6 pn, 20 pn
13 pn, 27 pn
27 pn
6 pn
20 pn
8 śr, 22 śr
1 śr, 15 śr, 29 śr
1 śr, 29 śr
8 śr
22 śr
8 śr, 22 śr
1 śr, 15 śr, 29 śr
4 śr
1 śr
1 śr, 29 śr
11 śr
25 śr
13 pt, 27 pt
7 sob, 20 pt
8 śr
22 śr
10 pt, 24 pt
3 pt, 17 pt
8 śr
22 śr
10 pt, 24 pt
3 pt, 17 pt, 31 pt
7 sob
13 pt
27 pt
9 pn, 23 pn
2 pn, 16 pn, 30 pn
2 pn, 30 pn
9 pn
23 pn
3 pt
10 pt
24 pt
6 pn, 20 pn
13 pn, 27 pn
27 pn
6 pn
20 pn
3 pt, 31 pt
10 pt
24 pt
6 pn, 20 pn
13 pn, 27 pn
27 pn
6 pn
20 pn
Dąbrowa Górna zielone i BIO
Gorzyca,
Bolanów
papier
szkło
zmieszane
tworzywa sztuczne
zielone i BIO
papier
szkło
zmieszane
tworzywa sztuczne
Karczowiska zielone i BIO
papier
szkło
zmieszane
tworzywa sztuczne
Krzeczyn Mały zielone i BIO
papier
szkło
zmieszane
tworzywa sztuczne
Krzeczyn Wielzielone i BIO
ki
papier
szkło
zmieszane
tworzywa sztuczne
Księginice
zielone i BIO
Lisiec
papier
szkło
zmieszane
tworzywa sztuczne
zielone i BIO
papier
szkło
Miejscowość Rodzaj odpadów
zmieszane
tworzywa sztuczne
Obora
zielone i BIO
papier
szkło
zmieszane
tworzywa sztuczne
Siedlce
zielone i BIO
papier
szkło
zmieszane
tworzywa sztuczne
Składowice,
zielone i BIO
Zalesie
papier
szkło
zmieszane
tworzywa sztuczne
Ustronie
zielone i BIO
papier
szkło
zmieszane
tworzywa sztuczne
Wiercień
zielone i BIO
papier
szkło
zmieszane
tworzywa sztuczne
Zimna Woda zielone i BIO
papier
szkło
I
10 wt, 24 wt
3wt, 17 wt, 31 wt
3 wt, 31 wt
10 wt
24 wt
12 czw, 26 czw
5 czw, 19 czw
5 czw
12 czw
26 czw
13 pt, 27 pt
7 sob, 20 pt
7 sob
13 pt
27 pt
13 pt, 27 pt
7 sob, 20 pt
7 sob
13 pt
27 pt
9 pn, 23 pn
2 pn, 16 pn, 30 pn
2 pn, 30 pn
9 pn
23 pn
9 pn, 23 pn
2 pn, 16 pn, 30 pn
2 pn, 30 pn
9 pn
23 pn
II
7wt, 21wt
14 wt, 28 wt
28 wt
7 wt
21 wt
9 czw, 23 czw
2 czw, 16 czw
2 czw
9 czw
23 czw
10 pt, 24 pt
3 pt, 17 pt
3 pt
10 pt
24 pt
10 pt, 24 pt
3 pt, 17 pt
3 pt
10 pt
24 pt
6 pn, 20 pn
13 pn, 27 pn
27 pn
6 pn
20 pn
6 pn, 20 pn
13 pn, 27 pn
27 pn
6 pn
20 pn
III
7wt, 21wt
14 wt, 28 wt
28 wt
7 wt
21 wt
9 czw, 23 czw
2 czw, 16 czw, 30 czw
2 czw, 30 czw
9 czw
23 czw
10 pt, 24 pt
3 pt, 17 pt, 31 pt
3 pt, 31 pt
10 pt
24 pt
10 pt, 24 pt
3 pt, 17 pt, 31 pt
3 pt, 31 pt
10 pt
24 pt
6 pn, 20 pn
13 pn, 27 pn
27 pn
6 pn
20 pn
6 pn, 20 pn
13 pn, 27 pn
27 pn
6 pn
20 pn
UWAGI:
- odpady zmieszane – odbiór z pojemników,
- tworzywa sztuczne - tj. plastik, drobny metal, opakowania wielomateriałowe - odbiór w żółtych workach,
- odpady zielone i biodegradowalne - odbiór w brązowych workach,
- papier - odbiór w niebieskich workach,
- szkło - odbiór w zielonych workach,
- odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt AGD i RTV - odbiór odpadów z wyznaczonych przez sołtysów
miejsc zbiórki na terenie danego sołectwa, odbiór 2 razy do roku (wiosną i jesienią).
Odbiór odpadów tworzyw sztucznych, odpadów zielonych i biodegradowalnych, papieru oraz szkła
przewidziany jest tylko z tych nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywny system gromadzenia odpadów.

Podobne dokumenty